Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла послание к галатам

 
 • Глаго́лю же: въ ели́ко вре́мя наслѣ́дникъ мла́дъ е́сть, ничи́мже лу́чшiй е́сть раба́, госпо́дь сы́й всѣ́хъ:
 • но подъ повели́тели и при­­ста́вники е́сть да́же до наро́ка о́тча.
 • Та́кожде и мы́, егда́ бѣ́хомъ мла́ди, подъ стихі́ами бѣ́хомъ мíра порабоще́ни:
 • [Зач. 209.] Егда́ же прiи́де кончи́на лѣ́та, посла́ Бо́гъ Сы́на сво­его́ единоро́днаго, ражда́емаго от­ жены́, быва́ема подъ зако́номъ,
 • да подзако́н­ныя иску́питъ, да всыновле́нiе воспрiи́мемъ.
 • И поне́же есте́ сы́нове, посла́ Бо́гъ Ду́ха Сы́на сво­его́ въ сердца́ ва́ша, вопiю́ща: а́вва о́тче.
 • Тѣ́мже уже́ нѣ́си ра́бъ, но сы́нъ: а́ще ли же сы́нъ, и наслѣ́дникъ Бо́жiй Иису́съ Христо́мъ.
 • [Зач. 210А.] Но тогда́ у́бо не вѣ́дуще Бо́га, служи́сте не по есте­ст­ву́ су́щымъ бо́гомъ:
 • ны́нѣ же, позна́в­ше Бо́га, па́че же позна́ни бы́в­ше от­ Бо́га, ка́ко воз­враща́етеся па́ки на немощны́я и худы́я стихі́и, и́мже па́ки свы́ше {вспя́ть} служи́ти хо́щете?
 • дни́ смотря́ете, и ме́сяцы, и времена́, и лѣ́та.
 • Бою́ся о ва́съ, еда́ ка́ко всу́е труди́хся въ ва́съ.
 • Бу́дите я́коже а́зъ, зане́ и а́зъ, я́коже вы́: бра́тiе, молю́ вы́. Ничи́мже мене́ оби́дѣсте:
 • вѣ́сте же, я́ко за не́мощь пло́ти благовѣсти́хъ ва́мъ пе́рвѣе:
 • и искуше́нiя мо­его́, е́же во пло́ти мо­е́й, не уничижи́сте, ни оплева́сте, но я́коже а́нгела Бо́жiя прiя́сте мя́, я́ко Христа́ Иису́са.
 • Ко́е у́бо бя́ше блаже́н­ство ва́­ше? Свидѣ́тел­ст­вую бо ва́мъ, я́ко, а́ще бы бы́ло мо́щно, очеса́ ва́ша извертѣ́в­ше да́ли бы́сте ми́.
 • Тѣ́мже вра́гъ ва́мъ бы́хъ, и́стину ва́мъ глаго́ля?
 • Ревну́ютъ по ва́съ не до́брѣ, но от­лучи́ти ва́съ хотя́тъ, да и́мъ ревну́ете.
 • Добро́ же, е́же ревнова́ти всегда́ въ до́брѣмъ, и не то́чiю внегда́ при­­ходи́ти ми́ къ ва́мъ.
 • Ча́дца моя́, и́миже па́ки болѣ́зную, до́ндеже вообрази́т­ся Христо́съ въ ва́съ:
 • хотѣ́лъ же бы́хъ прiити́ къ ва́мъ ны́нѣ и измѣни́ти гла́съ мо́й, я́ко не домышля́юся о ва́съ.
 • Глаго́лите ми́, и́же подъ зако́номъ хо́щете бы́ти: зако́на ли не слу́шаете?
 • [Зач. 210Б.] Пи́сано бо е́сть, я́ко Авраа́мъ два́ сы́на имѣ́: еди́наго от­ рабы́, а друга́го от­ свобо́дныя.
 • Но и́же от­ рабы́, по пло́ти роди́ся: а и́же от­ свобо́дныя, по обѣтова́нiю.
 • Я́же су́ть иносказа́ема: сiя́ бо еста́ два́ завѣ́та: еди́нъ у́бо от­ горы́ Сина́йскiя, въ рабо́ту ражда́яй, и́же е́сть ага́рь:
 • ага́рь бо, Сина́ гора́ е́сть во Араві́и, при­­лага́ет­ся же ны́нѣшнему Иерусали́му, рабо́таетъ же съ ча́ды сво­и́ми:
 • а вы́шнiй Иерусали́мъ свобо́дь е́сть, и́же е́сть ма́ти всѣ́мъ на́мъ.
 • Пи́сано бо е́сть: воз­весели́ся, непло́ды, не ражда́ющая: расто́ргни и возопи́, неболя́щая: я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щiя му́жа.
 • [Зач. 211.] Мы́ же, бра́тiе, по Исаа́ку обѣтова́нiя ча́да есмы́.
 • Но я́коже тогда́ по пло́ти роди́выйся гоня́ше духо́внаго, та́ко и ны́нѣ.
 • Но что́ глаго́летъ писа́нiе? Изжени́ рабу́ и сы́на ея́, не и́мать бо наслѣ́довати сы́нъ рабы́нинъ съ сы́номъ свобо́дныя.
 • Тѣ́мже, бра́тiе, нѣ́смы рабы́нина ча́да, но свобо́дныя.
 • 我 说 那 承 受 产 业 的 , 虽 然 是 全 业 的 主 人 , 但 为 孩 童 的 时 候 , 却 与 奴 仆 毫 无 分 别 。
 • 乃 在 师 傅 和 管 家 的 手 下 , 直 等 他 父 亲 豫 定 的 时 候 来 到 。
 • 我 们 为 孩 童 的 时 候 , 受 管 于 世 俗 小 学 之 下 , 也 是 如 此 。
 • 及 至 时 候 满 足 , 神 就 差 遣 他 的 儿 子 , 为 女 人 所 生 , 且 生 在 律 法 以 下 ,
 • 要 把 律 法 以 下 的 人 赎 出 来 , 叫 我 们 得 着 儿 子 的 名 分 。
 • 你 们 既 为 儿 子 , 神 就 差 他 儿 子 的 灵 , 进 入 你 们 ( 原 文 作 我 们 ) 的 心 , 呼 叫 阿 爸 , 父 。
 • 可 见 , 从 此 以 后 , 你 不 是 奴 仆 , 乃 是 儿 子 了 。 既 是 儿 子 , 就 靠 着 神 为 后 嗣 。
 • 但 从 前 你 们 不 认 识 神 的 时 候 , 是 给 那 些 本 来 不 是 神 的 作 奴 仆 。
 • 现 在 你 们 既 然 认 识 神 , 更 可 说 是 被 神 所 认 识 的 , 怎 麽 还 要 归 回 那 懦 弱 无 用 的 小 学 , 情 愿 再 给 他 作 奴 仆 呢 。
 • 你 们 谨 守 日 子 , 月 分 , 节 期 , 年 分 。
 • 我 为 你 们 害 怕 。 惟 恐 我 在 你 们 身 上 是 枉 费 了 工 夫 。
 • 弟 兄 们 , 我 劝 你 们 要 向 我 一 样 , 因 为 我 也 像 你 们 一 样 。 你 们 一 点 没 有 亏 负 我 。
 • 你 们 知 道 我 头 一 次 传 福 音 给 你 们 , 是 因 为 身 体 有 疾 病 。
 • 你 们 为 我 身 体 的 缘 故 受 试 炼 , 没 有 轻 看 我 , 也 没 有 厌 弃 我 。 反 倒 接 待 我 , 如 同 神 的 使 者 , 如 同 基 督 耶 稣 。
 • 你 们 当 日 所 夸 的 福 气 在 那 里 呢 。 那 时 你 们 若 能 行 , 就 是 把 自 己 的 眼 睛 剜 出 来 给 我 , 也 都 情 愿 。 这 是 我 可 以 给 你 们 作 见 证 的 。
 • 如 今 我 将 真 理 告 诉 你 们 , 就 成 了 你 们 的 仇 敌 麽 。
 • 那 些 人 热 心 待 你 们 , 却 不 是 好 意 , 是 要 离 间 ( 原 文 作 把 你 们 关 在 外 面 ) 你 们 , 叫 你 们 热 心 待 他 们 。
 • 在 善 事 上 , 常 用 热 心 待 人 , 原 是 好 的 , 却 不 单 我 与 你 们 同 在 的 时 候 才 这 样 。
 • 我 小 子 阿 , 我 为 你 们 再 受 生 产 之 苦 , 直 等 到 基 督 成 形 在 你 们 心 里 。
 • 我 巴 不 得 现 今 在 你 们 那 里 , 改 换 口 气 , 因 我 为 你 们 , 心 里 作 难 。
 • 你 们 这 愿 意 在 律 法 以 下 的 人 , 请 告 诉 我 , 你 们 岂 没 有 听 见 律 法 麽 。
 • 因 为 律 法 上 记 着 , 亚 伯 拉 罕 有 两 个 儿 子 , 一 个 是 使 女 生 的 , 一 个 是 自 主 之 妇 人 生 的 。
 • 然 而 那 使 女 所 生 的 , 是 按 着 血 气 生 的 。 那 自 主 之 妇 人 生 的 , 是 凭 着 应 许 生 的 。
 • 这 都 是 比 方 。 那 两 个 妇 人 , 就 是 两 约 。 一 约 是 出 于 西 乃 山 , 生 子 为 奴 , 乃 是 夏 甲 。
 • 这 夏 甲 二 字 是 指 着 亚 拉 伯 的 西 乃 山 , 与 现 在 的 耶 路 撒 冷 同 类 。 因 耶 路 撒 冷 和 他 的 儿 女 都 是 为 奴 的 。
 • 但 那 在 上 的 耶 路 撒 冷 是 自 主 的 , 他 是 我 们 的 母 。
 • 因 为 经 上 记 着 , 不 怀 孕 不 生 养 的 , 你 要 欢 乐 。 未 曾 经 过 产 难 的 , 你 要 高 声 欢 呼 , 因 为 没 有 丈 夫 的 , 比 有 丈 夫 的 儿 女 更 多 。
 • 弟 兄 们 , 我 们 是 凭 着 应 许 作 儿 女 , 如 同 以 撒 一 样 。
 • 当 时 那 按 着 血 气 生 的 , 逼 迫 了 那 按 着 圣 灵 生 的 。 现 在 也 是 这 样 。
 • 然 而 经 上 是 怎 麽 说 的 呢 。 是 说 , 把 使 女 和 他 儿 子 赶 出 去 , 因 为 使 女 的 儿 子 , 不 可 与 自 主 妇 人 的 儿 子 一 同 承 受 产 业 。
 • 弟 兄 们 , 这 样 看 来 , 我 们 不 是 使 女 的 儿 女 , 乃 是 自 主 妇 人 的 儿 女 了 。

 • Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего:
 • он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного.
 • Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началам мира;
 • [Зач. 209.] но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону,
 • чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.
 • А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!»
 • Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа.
 • [Зач. 210А.] Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги.
 • Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?
 • Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы.
 • Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас.
 • Прошу вас, братия, будьте, как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня:
 • знаете, что, хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз,
 • но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня, как Ангела Божия, как Христа Иисуса.
 • Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что, если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне.
 • Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?
 • Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них.
 • Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас.
 • Дети мои, для которых я снова в му́ках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!
 • Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас.
 • Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете закона?
 • Ибо написано: || [Зач. 210Б.] Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной.
 • Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по обетованию.
 • В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь,
 • ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве;
 • а вышний Иерусалим свободен: он – матерь всем нам.
 • Ибо написано: возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа.
 • [Зач. 211.] Мы, братия, дети обетования по Исааку.
 • Но, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне.
 • Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной.
 • Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной.