Апостола Павла послание к галатам, 6:2

 
 • Брáтiе, áще и впадéтъ человѣ́къ въ нѣ́кое прегрѣшéнiе, вы́ духóвнiи исправля́йте таковáго дýхомъ крóтости: блюды́й себé, да не и ты́ искушéнъ бýдеши.
 • [Зач. 214.] Дрýгъ дрýга тяготы́ носи́те, и тáко испóлните закóнъ Христóвъ.
 • А́ще бо ктó мни́тъ себé бы́ти чтó, ничтóже сы́й, умóмъ льсти́тъ себé.
 • Дѣ́ло же своé да искушáетъ кíйждо, и тогдá въ себѣ́ тóчiю хвалéнiе да и́мать, а не во инѣ́мъ:
 • кíйждо бо своé брéмя понесéтъ.
 • Да общáет­ся же учя́йся словеси́ учáщему во всѣ́хъ благи́хъ.
 • Не льсти́теся: Бóгъ поругáемь не бывáетъ. Е́же бо áще сѣ́етъ человѣ́къ, тóжде и пóжнетъ:
 • я́ко сѣ́яй въ плóть свою́, от­ плóти пóжнетъ истлѣ́нiе: а сѣ́яй въ дýхъ, от­ дýха пóжнетъ живóтъ вѣ́чный.
 • Дóброе же творя́ще, да не стужáемъ си́: во врéмя бо своé пóжнемъ, не ослабѣ́юще.
 • Тѣ́мже ýбо, дóндеже врéмя и́мамы, да дѣ́лаимъ благóе ко всѣ́мъ, пáче же къ при́снымъ въ вѣ́рѣ.
 • [Зач. 215А.] Ви́дите, коли́цѣми кни́гами писáхъ вáмъ мо­éю рукóю.
 • Ели́цы хотя́тъ хвали́тися по плóти, сíи нýдятъ вы́ обрѣ́затися, тóчiю да не крéстá рáди Христóва гони́ми бýдутъ:
 • ни бó обрѣ́за­ю­щiися сáми закóнъ храня́тъ, но хотя́тъ вáмъ обрѣ́зоватися, да въ вá­шей плóти похвáлят­ся:
 • [Зач. 215Б.] мнѣ́ же да не бýдетъ хвали́тися, тóкмо о крéстѣ́ Гóспода нá­шего Иисýса Христá, и́мже мнѣ́ мíръ распя́т­ся, и áзъ мíру.
 • О Христѣ́ бо Иисýсѣ ни обрѣ́занiе чтó мóжетъ, ни необрѣ́занiе, но нóва твáрь.
 • И ели́цы прáвиломъ си́мъ жи́тел­ст­вуютъ, ми́ръ на ни́хъ и ми́лость, и на Изрáили Бóжiи.
 • Прóчее, труды́ да никтóже ми́ даéтъ: áзъ бо я́звы Гóспода Иисýса на тѣ́лѣ мо­éмъ ношý.
 • Благодáть Гóспода нá­шего Иисýса Христá со дýхомъ вáшимъ, брáтiе. Ами́нь.
  >
  Конéцъ послáнiю къ Галáтомъ: и́мать въ себѣ́ глáвъ 6, зачáлъ же церкóвныхъ 18.
 • Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
 • [Зач. 214.] Носи́те бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.
 • Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя.
 • Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом,
 • ибо каждый понесет свое бремя.
 • Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим.
 • Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет:
 • сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.
 • Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.
 • Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
 • [Зач. 215А.] Видите, как много написал я вам своею рукою.
 • Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов,
 • ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти.
 • [Зач. 215Б.] А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира.
 • Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь.
 • Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию.
 • Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем.
 • Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь.
 • Браття, як людина й упаде в який прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідности, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився й ти!
 • Носіть тягарі один одного, і так виконаєте закона Христового.
 • Коли бо хто думає, що він щось, бувши ніщо, сам себе той обманює.
 • Нехай кожен досліджує діло своє, і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому!
 • Бо кожен нестиме свій власний тягар!
 • А хто слова навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим.
 • Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може.
  Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне!
 • Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне.
  А хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне.
 • А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо.
 • Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним!
 • Погляньте, якими великими буквами я написав вам своєю рукою!
 • Усі ті, хто бажає хвалитися тілом, змушують вас обрізуватись, щоб тільки вони не були переслідувані за хреста Христового.
 • Бо навіть і ті, хто обрізується, самі не зберігають Закона, а хочуть, щоб ви обрізувались, щоб хвалитися їм вашим тілом.
 • А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки хрестом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп́ятий світ для мене, а я для світу.
 • Бо сили немає ані обрізання, ані необрізання, а створіння нове.
 • А всі ті, хто піде за цим правилом, мир та милість на них, і на Ізраїля Божого!
 • Зрештою, хай ніхто не турбує мене, бо ношу я Ісусові рани на тілі своїм!…
 • Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з духом вашим, браття!
  Амінь.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта


Библия на портале Азбука веры (292 голоса: 4.55 из 5)