Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Сiя́ же [су́ть] бытiя́ сыно́въ Но́евыхъ, Си́ма, Ха́ма, Иа́феѳа. И роди́шася и́мъ сы́нове по пото́пѣ.
 • Сы́нове Иа́феѳовы: Гаме́ръ и Маго́гъ, и Мада́й и Иова́нъ, и Елиса́ и Ѳове́лъ, и Мосо́хъ и Ѳи́расъ.
 • Сы́нове же Гаме́ровы: Асхана́съ и Рифа́ѳъ и Ѳоргама́.
 • Сы́нове же Иова́ни: Елиса́ и Ѳарси́съ, киті́йстiи и роді́йстiи.
 • От си́хъ раздѣли́шася о́строви язы́ковъ [всѣ́хъ] въ земли́ и́хъ: кі́йждо по язы́ку въ племенѣ́хъ сво­и́хъ и въ наро́дѣхъ сво­и́хъ.
 • Сы́нове же Ха́мовы: Ху́съ и Месраи́нъ, Фу́дъ и Ханаа́нъ.
 • Сы́нове Ху́совы: Сава́ и Евила́, и Саваѳа́ и Регма́, и Саваѳака́. Сы́нове же Регма́новы: Сава́ и Дада́нъ.
 • Ху́съ же роди́ Невро́да: се́й нача́тъ бы́ти исполи́нъ на земли́:
 • се́й бѣ́ исполи́нъ лове́цъ предъ Го́сподемъ Бо́гомъ: сего́ ра́ди реку́тъ: я́ко Невро́дъ исполи́нъ лове́цъ предъ Го́сподемъ.
 • И бы́сть нача́ло ца́р­ст­ва его́ Вавило́нъ и Оре́хъ, и Арха́дъ и Хала́н­ни на земли́ Сен­наа́ръ.
 • От земли́ тоя́ изы́де Ассу́ръ: и созда́ Ниневі́ю, и Роово́ѳъ гра́дъ, и Хала́хъ.
 • И Дасе́мъ между́ Ниневі́ею и между́ Хала́хомъ: се́й е́сть гра́дъ вели́кiй.
 • Месраи́нъ же роди́ Лудiи́ма и Нефѳали́ма, и Енеметiи́ма и Лавiи́ма,
 • и Патросонiи́ма и Хасмонiи́ма, от­ню́дуже изы́де Филистiи́мъ, и Гафѳорiи́ма.
 • Ханаа́нъ же роди́ Сидо́на пе́рвенца [сво­его́] и Хетте́а,
 • и Иевусе́а и Аморре́а, и Гергесе́а
 • и Еве́а, и Аруке́а и Асен­не́а,
 • и Ара́дiа и Самаре́а, и Амаѳі́ю. И посе́мъ разсѣ́яшася племена́ Ханане́йская:
 • и бы́ша предѣ́лы Ханане́йстiи от­ Сидо́на да́же прiити́ до Гера́ра и Га́зы, иду́ще да́же до Cодо́ма и Гомо́рры, до Адамы́ и Севои́ма, да́же до Да́са.
 • Сі́и сы́нове Ха́мовы въ племенѣ́хъ сво­и́хъ, по язы́комъ сво­и́мъ, въ страна́хъ сво­и́хъ и въ наро́дѣхъ сво­и́хъ.
 • И Си́му роди́ся и тому́, отцу́ всѣ́хъ сыно́въ Еве́ровыхъ, бра́ту Иа́феѳа старѣ́йшаго {въ гре́ческомъ перево́дѣ Иа́феѳъ пока́занъ бра́тъ Си́му старѣ́йшiй.}.
 • Сы́нове Си́мовы: Ела́мъ и Ассу́ръ, и Арфакса́дъ и Лу́дъ, и Ара́мъ и Каина́нъ.
 • И сы́нове Ара́мли: О́съ и У́лъ, и Гате́ръ и Мосо́хъ.
 • И Арфакса́дъ роди́ Каина́на, Каина́нъ же роди́ Салу́, Сала́ же роди́ Еве́ра.
 • И роди́стася Еве́ру два́ сы́на: и́мя еди́ному Фале́къ: во дни́ бо его́ раздѣли́ся земля́: и и́мя бра́ту его́ Иекта́нъ.
 • Иекта́нъ же роди́ Елмода́да и Сале́фа, и Сармо́ѳа и Иара́ха,
 • и Одо́рра и Еви́ла и Декла́,
 • и Ева́ла и Авимаи́ла и Сове́ва,
 • и Уфи́ра и Еви́ла и Иова́ва: вси́ сі́и сы́нове Иекта́новы.
 • И бы́сть селе́нiе и́хъ от­ Ма́си да́же прiити́ до Сафи́ра, горы́ восто́чныя.
 • Сі́и сы́нове Си́мовы, въ племенѣ́хъ сво­и́хъ, по язы́комъ и́хъ, въ страна́хъ и́хъ и въ наро́дѣхъ и́хъ.
 • Сiя́ племена́ сыно́въ Но́евыхъ по родо́мъ и́хъ, по язы́комъ и́хъ: от­ си́хъ разсѣ́яшася о́строви язы́ковъ на земли́ по пото́пѣ.
 • И бѣ́ вся́ земля́ устнѣ́ еди́нѣ, и гла́съ еди́нъ всѣ́мъ.
 • И бы́сть внегда́ по­ити́ и́мъ от­ восто́къ, обрѣто́ша по́ле въ земли́ Сен­наа́рстѣй и всели́шася та́мо.
 • И рече́ человѣ́къ бли́жнему сво­ему́: прiиди́те, сотвори́мъ пли́нѳы и испече́мъ и́хъ огне́мъ. И бы́сть и́мъ пли́нѳа въ ка́мень, и бре́нiе вмѣ́сто мѣ́ла.
 • И реко́ша: прiиди́те, сози́ждемъ себѣ́ гра́дъ и сто́лпъ, его́же ве́рхъ бу́детъ да́же до небесе́: и сотвори́мъ себѣ́ и́мя, пре́жде не́же разсѣ́ятися на́мъ по лицу́ всея́ земли́.
 • И сни́де Госпо́дь ви́дѣти гра́дъ и сто́лпъ, его́же созида́ша сы́нове человѣ́честiи.
 • И рече́ Госпо́дь: се́, ро́дъ еди́нъ, и устнѣ́ еди́нѣ всѣ́хъ, и сiе́ нача́ша твори́ти: и ны́нѣ не оскудѣ́ютъ от­ ни́хъ вся́, ели́ка а́ще восхотя́тъ твори́ти.
 • Прiиди́те, и соше́дше смѣси́мъ та́мо язы́къ и́хъ, да не услы́шатъ кі́йждо гла́са бли́жняго [сво­его́].
 • И разсѣ́я и́хъ от­ту́ду Госпо́дь по лицу́ всея́ земли́: и преста́ша зи́ждуще гра́дъ и сто́лпъ.
 • Сего́ ра́ди нарече́ся и́мя его́ смѣше́нiе, я́ко та́мо смѣси́ Госпо́дь устна́ всея́ земли́, и от­ту́ду разсѣ́я и́хъ Госпо́дь по лицу́ всея́ земли́.
 • И сiя́ бытiя́ Си́мова: и бя́ше си́мъ сы́нъ ста́ лѣ́тъ, егда́ роди́ Арфакса́да, во второ́е лѣ́то по пото́пѣ:
 • и поживе́ си́мъ, повнегда́ роди́ти ему́ Арфакса́да, лѣ́тъ пя́ть со́тъ и роди́ сы́ны и дще́ри: и у́мре.
 • И поживе́ Арфакса́дъ лѣ́тъ сто́ три́десять пя́ть и роди́ Каина́на:
 • и поживе́ Арфакса́дъ, повнегда́ роди́ти ему́ Каина́на, лѣ́тъ три́ста три́десять и роди́ сы́ны и дще́ри: и у́мре. И поживе́ Каина́нъ лѣ́тъ сто́ три́десять и роди́ Салу́: и поживе́ Каина́нъ, повнегда́ роди́ти ему́ Салу́, лѣ́тъ три́ста три́десять и роди́ сы́ны и дще́ри: и у́мре.
 • И поживе́ Сала́ лѣ́тъ сто́ три́десять и роди́ Еве́ра:
 • и поживе́ Сала́, повнегда́ роди́ти ему́ Еве́ра, лѣ́тъ три́ста три́десять и роди́ сы́ны и дще́ри: и у́мре.
 • И поживе́ Еве́ръ лѣ́тъ сто́ три́десять четы́ри и роди́ Фале́ка:
 • и поживе́ Еве́ръ, повнегда́ роди́ти ему́ Фале́ка, лѣ́тъ три́ста се́дмьдесятъ и роди́ сы́ны и дще́ри: и у́мре.
 • И поживе́ Фале́къ лѣ́тъ сто́ три́десять и роди́ Рага́ва:
 • и поживе́ Фале́къ, повнегда́ роди́ти ему́ Рага́ва, лѣ́тъ двѣ́стѣ де́вять и роди́ сы́ны и дще́ри: и у́мре.
 • И поживе́ Рага́въ лѣ́тъ сто́ три́десять два́ и роди́ Серу́ха:
 • и поживе́ Рага́въ, повнегда́ роди́ти ему́ Серу́ха, лѣ́тъ двѣ́стѣ се́дмь и роди́ сы́ны и дще́ри: и у́мре.
 • И поживе́ Серу́хъ лѣ́тъ сто́ три́десять и роди́ Нахо́ра:
 • и поживе́ Серу́хъ, повнегда́ роди́ти ему́ Нахо́ра, лѣ́тъ двѣ́стѣ и роди́ сы́ны и дще́ри: и у́мре.
 • И поживе́ Нахо́ръ лѣ́тъ се́дмьдесятъ де́вять и роди́ Ѳа́рру:
 • и поживе́ Нахо́ръ, повнегда́ роди́ти ему́ Ѳа́рру, лѣ́тъ сто́ два́десять де́вять и роди́ сы́ны и дще́ри: и у́мре.
 • И поживе́ Ѳа́рра лѣ́тъ се́дмьдесятъ и роди́ Авра́ма и Нахо́ра и Арра́на.
 • Сiя́ же бытiя́ Ѳа́рры: Ѳа́рра роди́ Авра́ма и Нахо́ра и Арра́на. Арра́нъ же роди́ Ло́та:
 • и у́мре Арра́нъ предъ Ѳа́ррою отце́мъ сво­и́мъ въ земли́, въ не́йже роди́ся, въ странѣ́ Халде́йстѣй.
 • И поя́ста Авра́мъ и Нахо́ръ себѣ́ жены́: и и́мя женѣ́ Авра́мли Са́ра, и и́мя женѣ́ Нахо́ровѣ Ме́льха, дщи́ Арра́ня: се́й е́сть оте́цъ Ме́льхинъ и оте́цъ Е́схинъ.
 • Бя́ше же Са́ра непло́ды и не ражда́­ше дѣте́й.
 • И поя́тъ Ѳа́рра Авра́ма сы́на сво­его́ и Ло́та сы́на Арра́ня, сы́на сы́на сво­его́, и Са́ру сноху́ свою́, жену́ Авра́ма сы́на сво­его́: и изведе́ я́ изъ земли́ Халде́йскiя ити́ на зе́млю Ханаа́нску: и прiидо́ша да́же до Харра́на и всели́шася та́мо.
 • Бы́ша же вси́ дні́е Ѳа́ррины въ земли́ Харра́ни лѣ́тъ двѣ́стѣ пя́ть: и у́мре Ѳа́рра въ Харра́нѣ.
 • Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета. После потопа родились у них дети.
 • Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, [Елиса,] Фувал, Мешех и Фирас.
 • Сыны Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарма.
 • Сыны Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим.
 • От сих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих.
 • Сыны Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан.
 • Сыны Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Сыны Раамы: Шева и Дедан.
 • Хуш родил также Нимрода; сей начал быть силен на земле;
 • он был сильный зверолов пред Господом [Богом], потому и говорится: сильный зверолов, как Нимрод, пред Господом [Богом].
 • Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Сеннаар.
 • Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Реховоф-ир, Калах
 • и Ресен между Ниневиею и между Калахом; это город великий.
 • От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим,
 • Патрусим, Каслухим, откуда вышли Филистимляне, и Кафторим.
 • От Ханаана родились: Сидон, первенец его, Хет,
 • Иевусей, Аморрей, Гергесей,
 • Евей, Аркей, Синей,
 • Арвадей, Цемарей и Химафей. Впоследствии племена Ханаанские рассеялись,
 • и были пределы Хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гоморре, Адме и Цевоиму до Лаши.
 • Это сыны Хамовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их.
 • Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иафетова.
 • Сыны Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам [и Каинан].
 • Сыны Арама: Уц, Хул, Гефер и Маш.
 • Арфаксад родил [Каинана, Каинан родил] Салу, Сала родил Евера.
 • У Евера родились два сына; имя одному: Фалек, потому что во дни его земля разделена; имя брату его: Иоктан.
 • Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавефа, Иераха,
 • Гадорама, Узала, Диклу,
 • Овала, Авимаила, Шеву,
 • Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана.
 • Поселения их были от Меши до Сефара, горы восточной.
 • Это сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их.
 • Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились народы на земле после потопа.
 • На всей земле был один язык и одно наречие.
 • Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там.
 • И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести.
 • И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли.
 • И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие.
 • И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать;
 • сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого.
 • И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город [и башню].
 • Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле.
 • Вот родословие Сима: Сим был ста лет и родил Арфаксада, чрез два года после потопа;
 • по рождении Арфаксада Сим жил пятьсот лет и родил сынов и дочерей [и умер].
 • Арфаксад жил тридцать пять [] лет и родил [Каинана. По рождении Каинана Арфаксад жил триста тридцать лет и родил сынов и дочерей и умер. Каинан жил сто тридцать лет, и родил] Салу.
 • По рождении Салы Арфаксад [Каинан] жил четыреста три [] года и родил сынов и дочерей [и умер].
 • Сала жил тридцать [] лет и родил Евера.
 • По рождении Евера Сала жил четыреста три [] года и родил сынов и дочерей [и умер].
 • Евер жил тридцать четыре [] года и родил Фалека.
 • По рождении Фалека Евер жил четыреста тридцать [] лет и родил сынов и дочерей [и умер].
 • Фалек жил тридцать [] лет и родил Рагава.
 • По рождении Рагава Фалек жил двести девять лет и родил сынов и дочерей [и умер].
 • Рагав жил тридцать два [] года и родил Серуха.
 • По рождении Серуха Рагав жил двести семь лет и родил сынов и дочерей [и умер].
 • Серух жил тридцать [] лет и родил Нахора.
 • По рождении Нахора Серух жил двести лет и родил сынов и дочерей [и умер].
 • Нахор жил двадцать девять [] лет и родил Фарру.
 • По рождении Фарры Нахор жил сто девятнадцать [] лет и родил сынов и дочерей [и умер].
 • Фарра жил семьдесят лет и родил Аврама, Нахора и Арана.
 • Вот родословие Фарры: Фарра родил Аврама, Нахора и Арана. Аран родил Лота.
 • И умер Аран при Фарре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском.
 • Аврам и Нахор взяли себе жен; имя жены Аврамовой: Сара; имя жены Нахоровой: Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски.
 • И Сара была неплодна и бездетна.
 • И взял Фарра Аврама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую; но, дойдя до Харрана, они остановились там.
 • И было дней жизни Фарры [в Харранской земле] двести пять лет, и умер Фарра в Харране.