Скрыть
Церковнославянский (рус)
По глаго́лѣхъ же си́хъ, бы́сть сло́во Госпо́дне ко Авра́му въ видѣ́нiи но́щiю, глаго́ля: не бо́йся, Авра́ме: а́зъ защища́ю тя́, мзда́ твоя́ мно́га бу́детъ зѣло́.
Глаго́ла же Авра́мъ: Влады́ко Го́споди, что́ ми да́си? а́зъ же от­пуща́юся безча́денъ: сы́нъ же Масе́къ домоча́дицы мо­ея́, се́й Дама́скъ Елiе́зеръ.
И рече́ Авра́мъ: поне́же мнѣ́ не да́лъ еси́ сѣ́мене, домоча́децъ же мо́й наслѣ́дникъ мо́й бу́детъ.
И а́бiе гла́съ Госпо́день бы́сть къ нему́, глаго́лющiй: не бу́детъ се́й наслѣ́дникъ тво́й, но и́же изы́детъ изъ тебе́, то́й бу́детъ наслѣ́дникъ тебѣ́.
Изведе́ же его́ во́нъ и рече́ ему́: воз­зри́ на не́бо и изочти́ звѣ́зды, а́ще воз­мо́жеши исчести́ я́. И рече́: та́ко бу́детъ сѣ́мя твое́.
И вѣ́рова Авра́мъ Бо́гу, и вмѣни́ся ему́ въ пра́вду.
Рече́ же къ нему́: А́зъ [е́смь] Бо́гъ изведы́й тя́ от­ страны́ Халде́йскiя, я́ко да́ти тебѣ́ зе́млю сiю́ наслѣ́д­ст­вовати.
И рече́: Влады́ко Го́споди, по чесому́ уразумѣ́ю, я́ко наслѣ́дити ю́ и́мамъ?
Рече́ же къ нему́: воз­ми́ Мнѣ́ ю́ницу трилѣ́тну и ко́зу трилѣ́тну и овна́ трилѣ́тна, и го́рлицу и го́лубя.
Взя́ же о́нъ вся́ сiя́ и раздѣли́ я́ на по́лы, и положи́ я́ противоли́чна еди́на ко друго́му: пти́цъ же не раздѣли́.
Слетѣ́ша же пти́цы на тѣлеса́ расте́саная и́хъ: и сѣ́де бли́зу и́хъ Авра́мъ.
Заходя́щу же со́лнцу, у́жасъ нападе́ на Авра́ма, и се́, стра́хъ те́менъ ве́лiй нападе́ на́нь.
И рече́но бы́сть ко Авра́му: вѣ́дый увѣ́си, я́ко пресе́лно бу́детъ сѣ́мя твое́ въ земли́ не сво­е́й, и порабо́тятъ я́, и озло́бятъ я́, и смиря́тъ я́ лѣ́тъ четы́риста:
язы́ку же, ему́же порабо́таютъ, сужду́ а́зъ: по си́хъ же изы́дутъ сѣ́мо со имѣ́нiемъ мно́гимъ:
ты́ же отъи́деши ко отце́мъ тво­и́мъ въ ми́рѣ, препита́нъ въ ста́рости до́брѣй:
въ четве́ртѣмъ же ро́дѣ воз­вратя́т­ся сѣ́мо: не бо́ испо́лнишася грѣси́ Аморре́овъ до ны́нѣ.
Егда́ же бы́сть со́лнце на за́падѣ, пла́мень бы́сть: и се́, пе́щь дымя́щися, и свѣщы́ о́гнен­ны, я́же про­идо́ша между́ растеса́нiи си́ми.
Въ де́нь то́й завѣща́ Госпо́дь Авра́му завѣ́тъ, глаго́ля: сѣ́мени тво­ему́ да́мъ зе́млю сiю́ от­ рѣки́ Еги́петскiя да́же до рѣки́ вели́кiя Евфра́та:
Кене́овъ и Кенезе́овъ и Кедмоне́овъ,
и Хетте́овъ и Ферезе́овъ и Рафаи́новъ,
и Аморре́овъ и Ханане́овъ, и Еве́овъ и Гергесе́овъ и Иевусе́овъ.
Синодальный
После сих происшествий было слово Господа к Авраму в видении [ночью], и сказано: не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя [будет] весьма велика.
Аврам сказал: Владыка Господи! что Ты дашь мне? я остаюсь бездетным; распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска.
И сказал Аврам: вот, Ты не дал мне потомства, и вот, домочадец мой наследник мой.
И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником.
И вывел его вон и сказал [ему]: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков.
Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность.
И сказал ему: Я Господь, Который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение.
Он сказал: Владыка Господи! по чему мне узнать, что я буду владеть ею?
Господь сказал ему: возьми Мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя.
Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой; только птиц не рассек.
И налетели на трупы хищные птицы; но Аврам отгонял их.
При захождении солнца крепкий сон напал на Аврама, и вот, напал на него ужас и мрак великий.
И сказал Господь Авраму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет,
но Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении; после сего они выйдут [сюда] с большим имуществом,
а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй;
в четвертом роде возвратятся они сюда: ибо мера беззаконий Аморреев доселе еще не наполнилась.
Когда зашло солнце и наступила тьма, вот, дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными.
В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата:
Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев,
Хеттеев, Ферезеев, Рефаимов,
Аморреев, Хананеев, [Евеев,] Гергесеев и Иевусеев.
Украинский (Огієнко)
По цих-о подіях було слово Господнє Аврамові в видінні таке: Не бійся, Авраме, Я тобі щит, нагорода твоя вельми велика.
А Аврам відізвався: Господи, Господи, що даси Ти мені, коли я бездітний ходжу, а керівник мого господарства він Елі-Езер із Дамаску.
І сказав Аврам: Отож, Ти не дав нащадка мені, і ото мій керівник спадкоємець мені.
І ось слово Господнє до нього таке: Він не буде спадкоємець тобі, але той, хто вийде з твойого нутра, він буде спадкоємець тобі.
І Господь його вивів надвір та й сказав: Подивися на небо, та зорі злічи, коли тільки потрапиш ти їх полічити.
І до нього прорік: Таким буде потомство твоє!
І ввірував Аврам Господеві, а Він залічив йому те в праведність.
І промовив до нього: Я Господь, що вивів тебе з Уру халдейського, щоб дати тобі землю оцю, щоб став ти спадкоємець її.
І промовив Аврам: Господи, Господи, з чого я довідаюся, що буду спадкоємець її?
Він же промовив до нього: Візьми трилітнє теля, і трилітню козу, і трилітнього барана, і горлицю, і пташеня голубине.
І взяв він для Нього все те, і розсік його пополовині, і дав кожну частину його відповідно до другої, але птаства не розсік.
І зліталося хиже птаство на трупи, та Аврам відганяв його.
Коли ж сонце схилялось на захід, то спав сон на Аврама.
І ось спадає на нього жах темний, великий.
І промовив Господь до Аврама: Добре знай, що потомство твоє буде приходьком в землі не своїй.
І будуть служити вони, і будуть їх мучити чотири сотні літ.
Але народ, якому служити вони будуть, Я засуджу;
та вони потім вийдуть з великим маєтком.
А ти до своєї рідні прийдеш у мирі, у старості добрій похований будеш.
А покоління четверте повернеться сюди, бо досі не повний ще гріх амореянина.
І сталось, коли зайшло сонце й була темрява, то ось появилась мов димуюча піч, та смолоскип огняний перейшов поміж тими кусками жертви.
І того дня склав Господь заповіта з Аврамом, говорячи: Потомству твоєму Я дав оцю землю від річки Єгипту аж до річки великої, до річки Ефрата:
хенеянина, і кенізеянина, і кадмонеянина,
і хіттеянина, і періззеянина, і рефаеянина,
і амореянина, і ханаанеянина, і ґірґашеянина, і евусеянина.
His itaque transactis, factus est sermo Domini ad Abram per visionem dicens: "Noli timere, Abram! Ego protector tuus sum, et merces tua magna erit nimis".
Dixitque Abram: "Domine Deus, quid dabis mihi? Ego vadam absque liberis, et heres domus meae erit Damascenus Eliezer».
Addiditque Abram: "En mihi non dedisti semen, et ecce vernaculus meus heres meus erit".
Sed ecce sermo Domini factus est ad eum: "Non erit hic heres tuus, sed qui egredietur de visceribus tuis, ipsum habebis heredem».
Eduxitque eum foras et ait illi: "Suspice caelum et numera stellas, si potes". Et dixit ei: "Sic erit semen tuum".
Credidit Domino, et reputatum est ei ad iustitiam.
Dixitque ad eum: "Ego Dominus, qui eduxi te de Ur Chaldaeorum, ut darem tibi terram istam, et possideres eam".
Et ille ait: "Domine Deus, unde scire possum quod possessurus sim eam?".
Respondens Dominus: "Sume, inquit, mihi vitulam triennem et capram trimam et arietem annorum trium, turturem quoque et columbam".
Qui tollens universa haec divisit ea per medium et utrasque partes contra se altrinsecus posuit; aves autem non divisit.
Descenderuntque volucres super cadavera, et abigebat eas Abram.
Cumque sol occumberet, sopor irruit super Abram, et ecce horror magnus et tenebrosus invasit eum.
Dictumque est ad eum: "Scito praenoscens quod peregrinum futurum sit semen tuum in terra non sua, et subicient eos servituti et affligent quadringentis annis.
Verumtamen et gentem, cui servituri sunt, ego iudicabo, et post haec egredientur cum magna substantia.
Tu autem ibis ad patres tuos in pace, sepultus in senectute bona.
Generatione autem quarta revertentur huc; necdum enim completae sunt iniquitates Amorraeorum usque ad praesens tempus".
Cum ergo occubuisset sol, facta est caligo tenebrosa, et apparuit clibanus fumans et lampas ignis transiens inter divisiones illas.
In illo die pepigit Dominus cum Abram foedus dicens: "Semini tuo dabo terram hanc a fluvio Aegypti usque ad magnum fluvium Euphraten,
Cinaeos et Cenezaeos, Cedmonaeos
et Hetthaeos et Pherezaeos, Raphaim quoque
et Amorraeos et Chananaeos et Gergesaeos et Iebusaeos".
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки