Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Са́ра же жена́ Авра́мля не ражда́­ше ему́: бя́ше же е́й раба́ Еги́птяныня, е́йже и́мя А́гарь.
 • Рече́ же Са́ра ко Авра́му: се́, заключи́ мя Госпо́дь, е́же не ражда́ти: вни́ди у́бо къ рабѣ́ мо­е́й, да ча́да сотворю́ от­ нея́. Послу́ша же Авра́мъ гла́са Са́рина.
 • И по­и́мши Са́ра жена́ Авра́мля А́гарь Еги́птяныню рабу́ свою́, по десяти́ лѣ́тѣхъ вселе́нiя Авра́мля въ земли́ Ханаа́ни, даде́ ю́ въ жену́ Авра́му му́жу сво­ему́.
 • И вни́де ко А́гари, и зача́тъ: и ви́дѣ, я́ко во чре́вѣ и́мать, и укоре́на бы́сть госпожа́ [ея́] предъ не́ю.
 • И рече́ Са́ра ко Авра́му: оби́да ми́ от­ тебе́: а́зъ да́хъ рабу́ мою́ въ нѣ́дро твое́: она́ же ви́дѣв­ши, я́ко во чре́вѣ и́мать, укоре́на бы́хъ предъ не́ю: суди́ Бо́гъ между́ мно́ю и тобо́ю.
 • Рече́ же Авра́мъ къ Са́рѣ: се́, раба́ твоя́ въ руку́ твое́ю: твори́ е́й, я́коже ти́ е́сть уго́дно. И озло́би ю́ Са́ра: и от­бѣже́ от­ лица́ ея́.
 • И обрѣ́те ю́ а́нгелъ Госпо́день у исто́чника воды́ въ пусты́ни, у исто́чника на пути́ Су́ръ.
 • И рече́ е́й а́нгелъ Госпо́день: А́гарь, рабо́ Са́рина, от­ку́ду и́деши и ка́мо гряде́ши? И рече́: от­ лица́ Са́ры госпожи́ мо­ея́ а́зъ бѣгу́.
 • Рече́ же е́й а́нгелъ Госпо́день: воз­врати́ся къ госпожѣ́ сво­е́й и покори́ся подъ руку́ ея́.
 • И рече́ е́й а́нгелъ Госпо́день: умножа́я умно́жу сѣ́мя твое́, и не сочте́т­ся от­ мно́же­ст­ва.
 • И рече́ е́й а́нгелъ Госпо́день: се́, ты́ во чре́вѣ и́маши и роди́ши сы́на, и нарече́ши и́мя ему́ Исма́илъ: я́ко услы́ша Госпо́дь смире́нiе твое́:
 • се́й бу́детъ се́лный человѣ́къ: ру́цѣ его́ на всѣ́хъ, и ру́ки всѣ́хъ на него́, и предъ лице́мъ всея́ бра́тiи сво­ея́ всели́т­ся.
 • И при­­зва́ А́гарь и́мя Го́спода глаго́лющаго къ не́й: ты́ Бо́гъ при­­зрѣ́вый на мя́: я́ко рече́: и́бо предо мно́ю ви́дѣхъ я́вльшагося мнѣ́.
 • Сего́ ра́ди прозва́ кла́дязь то́й: кла́дязь, идѣ́же предо мно́ю ви́дѣхъ: се́ между́ Ка́дисомъ и между́ Вара́домъ.
 • И роди́ А́гарь Авра́му сы́на, и нарече́ Авра́мъ и́мя сы́ну сво­ему́, его́же роди́ ему́ А́гарь, Исма́илъ.
 • Авра́мъ же бѣ́ лѣ́тъ осми́десяти шести́, егда́ роди́ А́гарь Авра́му Исма́ила.
 • Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему. У ней была служанка Египтянка, именем Агарь.
 • И сказала Сара Авраму: вот, Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать; войди же к служанке моей: может быть, я буду иметь детей от нее. Аврам послушался слов Сары.
 • И взяла Сара, жена Аврамова, служанку свою, Египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Аврамова в земле Ханаанской, и дала ее Авраму, мужу своему, в жену.
 • Он вошел к Агари, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою.
 • И сказала Сара Авраму: в обиде моей ты виновен; я отдала служанку мою в недро твое; а она, увидев, что зачала, стала презирать меня; Господь пусть будет судьею между мною и между тобою.
 • Аврам сказал Саре: вот, служанка твоя в твоих руках; делай с нею, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее.
 • И нашел ее Ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру.
 • И сказал [ей Ангел Господень]: Агарь, служанка Сарина! откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи моей.
 • Ангел Господень сказал ей: возвратись к госпоже своей и покорись ей.
 • И сказал ей Ангел Господень: умножая умножу потомство твое, так что нельзя будет и счесть его от множества.
 • И еще сказал ей Ангел Господень: вот, ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое;
 • он будет между людьми, как дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него; жить будет он пред лицем всех братьев своих.
 • И нарекла [Агарь] Господа, Который говорил к ней, сим именем: Ты Бог видящий меня. Ибо сказала она: точно я видела здесь в след видящего меня.
 • Посему источник тот называется: Беэр-лахай-рои*. Он находится между Кадесом и между Баредом. //*Источник Живаго, видящего меня.
 • Агарь родила Авраму сына; и нарек [Аврам] имя сыну своему, рожденному от Агари: Измаил.
 • Аврам был восьмидесяти шести лет, когда Агарь родила Авраму Измаила.
 • Sarai, moglie di Abram, non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava egiziana chiamata Agar,
 • Sarai disse ad Abram: «Ecco, il Signore mi ha impedito di aver prole; unisciti alla mia schiava: forse da lei potrò avere figli». Abram ascoltò la voce di Sarai.
 • Così, al termine di dieci anni da quando Abram abitava nel paese di Canaan, Sarai, moglie di Abram, prese Agar ĺegiziana, sua schiava e la diede in moglie ad Abram, suo marito.
 • Egli si unì ad Agar, che restò incinta. Ma, quando essa si accorse di essere incinta, la sua padrona non contò più nulla per lei.
 • Allora Sarai disse ad Abram: «Ĺoffesa a me fatta ricada su di te! Io ti ho dato in braccio la mia schiava, ma da quando si è accorta d́essere incinta, io non conto più niente per lei. Il Signore sia giudice tra me e te!».
 • Abram disse a Sarai: «Ecco, la tua schiava è in tuo potere: falle ciò che ti pare». Sarai allora la maltrattò tanto che quella si allontanò.
 • La trovò ĺangelo del Signore presso una sorgente d́acqua nel deserto, la sorgente sulla strada di Sur,
 • e le disse: «Agar, schiava di Sarai, da dove vieni e dove vai?». Rispose: «Vado lontano dalla mia padrona Sarai».
 • Le disse ĺangelo del Signore: «Ritorna dalla tua padrona e restale sottomessa».
 • Le disse ancora ĺangelo del Signore: «Moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà contarla per la sua moltitudine».
 • Soggiunse poi ĺangelo del Signore: partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele, perché il Signore ha ascoltato la tua afflizione.
 • Egli sarà come un onagro; la sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli».
 • Agar chiamò il Signore, che le aveva parlato: «Tu sei il Dio della visione», perché diceva: «Qui dunque sono riuscita ancora a vedere, dopo la mia visione?».
 • Per questo il pozzo si chiamò Pozzo di Lacai-Roi; è appunto quello che si trova tra Kades e Bered.
 • Agar partorì ad Abram un figlio e Abram chiamò Ismaele il figlio che Agar gli aveva partorito.
 • Abram aveva ottantasei anni quando Agar gli partorì Ismaele.
 • Ыбрамдын аялы Сара төрөгөн жок. Анын Ажар деген мисирлик кєңє бар болчу.
 • Сара Ыбрамга мындай деди: «Теңир мени төрөбөс кылып койду. Менин кєңємдєн єстєнө кир, балким, мен андан балалуу болормун». Ыбрам Саранын тилин алды.
 • Ошентип, Ыбрамдын Канаан жеринде турганына он жыл болгондо, Ыбрамдын аялы Сара Ажар деген мисирлик кєңєн кєйөөсє Ыбрамга аялдыкка алып берди.
 • Ал Ажарга жакындады. Анын боюна бєттє. Боюна бєткөнєн билип, ал мырзайымы Сараны жек көрө баштады.
 • Ошондо Сара Ыбрамга мындай деди: «Менин таарынычыма сен кєнөөлєєсєң. Кєңємдє сага бердим эле. Ал болсо өзєнєн боюна бєткөнєн билип, мени жек көрө баштады. Экөөбєздєн ортобузга Теңир өзє сот болсун».
 • Ыбрам Сарага мындай деди: «Мына, кєңєң өз колуңда. Эмне кылам десең, өзєң бил». Ошондо Сара Ажарды кысымга ала баштады. Ажар андан качып кетти.
 • Теңирдин периштеси аны чөлдөгє булак суусунун жанынан, Шурга кеткен жолдогу булактын жанынан тапты.
 • Анан ага мындай деди: «Ажар, Саранын кєңє! Сен кайдан келдиң, кайда бара жатасың?» Ал: «Мен өзємдєн мырзайымым Сарадан качып бара жатам», – деп жооп берди.
 • Теңирдин периштеси ага мындай деди: «Мырзайымыңа кайра бар да, ага баш ий.
 • Укум-тукумуңду көбөйткөндөн көбөйтөм, көптєгєнөн санап чыккыс болот».
 • Теңирдин периштеси ага дагы мындай деди: «Азыр сенин боюңда бар, уул төрөйсєң, атын Ысмайыл деп коёсуң, анткени сенин кайгы-муңуңду Теңир укту.
 • Ал эл арасында жапайы эшектей болот. Ал баарына каршы, баары ага каршы болот. Ал өз бир туугандарынын жанында жашайт».
 • Ошондо Ажар: «Мен бул жерден мени көргөндє чын эле көрдєм», – деп, өзєнө сєйлөгөн Теңирге мындай деп ат койду: «Сен мени көрєп турган Кудайсың».
 • Ошон єчєн ал булак Бейир-Лакай-Ройи деп аталат. Ал Кадеш менен Береттин ортосунда жайгашкан.
 • Ажар Ыбрамга уул төрөп берди. Ыбрам Ажардан төрөлгөн уулунун атын Ысмайыл койду.
 • Ажар Ыбрамга Ысмайылды төрөп бергенде, Ыбрам сексен алты жашта эле.