Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Бы́сть же Авра́му лѣ́тъ де́вятьдесятъ де́вять: и яви́ся Госпо́дь Авра́му и рече́ ему́: А́зъ е́смь Бо́гъ тво́й, благо­угожда́й предо Мно́ю и бу́ди непоро́ченъ:
 • и положу́ завѣ́тъ Мо́й между́ Мно́ю и между́ тобо́ю: и умно́жу тя́ зѣло́.
 • И паде́ Авра́мъ на лицы́ сво­е́мъ, и рече́ ему́ Бо́гъ, глаго́ля:
 • и А́зъ се́, завѣ́тъ Мо́й съ тобо́ю, и бу́деши оте́цъ мно́же­ст­ва язы́ковъ:
 • и не нарече́т­ся ктому́ и́мя твое́ Авра́мъ, но бу́детъ и́мя твое́ Авраа́мъ: я́ко отца́ мно́гихъ язы́ковъ положи́хъ тя́:
 • и воз­ращу́ тя зѣло́ зѣло́, и положу́ тя въ наро́ды, и ца́рiе изъ тебе́ изы́дутъ:
 • и поста́влю завѣ́тъ Мо́й между́ Мно́ю и между́ тобо́ю, и между́ сѣ́менемъ тво­и́мъ по тебѣ́ въ ро́ды и́хъ, въ завѣ́тъ вѣ́ченъ, да бу́ду тебѣ́ Бо́гъ и сѣ́мени тво­ему́ по тебѣ́:
 • и да́мъ тебѣ́ и сѣ́мени тво­ему́ по тебѣ́ зе́млю, въ не́йже обита́еши, всю́ зе́млю Ханаа́ню во одержа́нiе вѣ́чное, и бу́ду и́мъ Бо́гъ.
 • И рече́ Бо́гъ ко Авраа́му: ты́ же завѣ́тъ мо́й соблюде́ши, ты́ и сѣ́мя твое́ по тебѣ́ въ ро́ды и́хъ.
 • И се́й завѣ́тъ, его́же соблюде́ши между́ Мно́ю и ва́ми, и между́ сѣ́менемъ тво­и́мъ по тебѣ́ въ ро́ды и́хъ: обрѣ́жет­ся от­ ва́съ вся́къ му́жескъ по́лъ,
 • и обрѣ́жете пло́ть кра́йнюю ва́шу, и бу́детъ въ зна́менiе завѣ́та между́ Мно́ю и ва́ми.
 • И младе́нецъ осми́ дні́й обрѣ́жет­ся ва́мъ, вся́къ му́жескiй по́лъ въ родѣ́хъ ва́шихъ: и домоча́децъ, и ку́пленый от­ вся́каго сы́на чужда́го, и́же нѣ́сть от­ сѣ́мене тво­его́: обрѣ́занiемъ обрѣ́жет­ся домоча́децъ до́му тво­его́ и ку́пленый.
 • И бу́детъ завѣ́тъ Мо́й на пло́ти ва́­шей въ завѣ́тъ вѣ́ченъ.
 • Необрѣ́заный же му́жескiй по́лъ, и́же не обрѣ́жетъ пло́ти кра́йнiя сво­ея́ въ де́нь осмы́й, погуби́т­ся душа́ та́ от­ ро́да сво­его́: я́ко завѣ́тъ Мо́й разори́.
 • И рече́ Бо́гъ Авраа́му: Са́ра жена́ твоя́ не нарече́т­ся и́мя ея́ Са́ра, но Са́рра бу́детъ и́мя е́й:
 • благословлю́ же ю́ и да́мъ тебѣ́ от­ нея́ ча́до: и благословлю́ е́, и бу́детъ въ язы́ки, и ца́рiе язы́ковъ изъ него́ бу́дутъ.
 • И паде́ Авраа́мъ на лице́ свое́, и посмѣя́ся, и рече́ въ мы́сли сво­е́й, глаго́ля: еда́ столѣ́тному [му́жу] роди́т­ся сы́нъ? еда́ и Са́рра девяти́десяти лѣ́тъ [су́щи] роди́тъ?
 • Рече́ же Авраа́мъ къ Бо́гу: Исма́илъ се́й да живе́тъ предъ Тобо́ю.
 • Рече́ же Бо́гъ ко Авраа́му: во­и́стин­ну, се́, Са́рра жена́ твоя́ роди́тъ тебѣ́ сы́на, и нарече́ши и́мя ему́ Исаа́къ: и поста́влю завѣ́тъ Мо́й съ ни́мъ въ завѣ́тъ вѣ́ченъ, да бу́ду ему́ въ Бо́га и сѣ́мени его́ по не́мъ.
 • О Исма́илѣ же се́ послу́шахъ тебе́: и се́ благослови́хъ его́, и воз­ращу́ его́, и умно́жу его́ зѣло́: два­на́­де­сять язы́ки роди́тъ: и да́мъ его́ въ язы́къ ве́лiй.
 • Завѣ́тъ же Мо́й поста́влю со Исаа́комъ, его́же роди́тъ тебѣ́ Са́рра, во вре́мя сiе́, въ лѣ́то второ́е.
 • Сконча́ же [Бо́гъ] глаго́ля къ нему́, и взы́де Бо́гъ от­ Авраа́ма.
 • И поя́ Авраа́мъ Исма́ила сы́на сво­его́, и вся́ домоча́дцы своя́ и вся́ ку́пленыя, и ве́сь му́жескъ по́лъ муже́й, и́же въ дому́ Авраа́мли, и обрѣ́за пло́ть кра́йнюю и́хъ во вре́мя дне́ того́, я́коже глаго́ла ему́ Бо́гъ.
 • Авраа́мъ же девяти́десяти девяти́ лѣ́тъ бя́ше, егда́ обрѣ́за пло́ть кра́йнюю свою́.
 • Исма́илъ же сы́нъ его́ бя́ше лѣ́тъ трех­на́­де­ся­ти, егда́ обрѣ́за пло́ть кра́йнюю свою́.
 • Во вре́мя [же] дне́ о́наго обрѣ́зася Авраа́мъ и Исма́илъ сы́нъ его́,
 • и вси́ му́жiе до́му его́, и домоча́дцы [его́] и ку́пленiи от­ иноро́дныхъ язы́ковъ, и обрѣ́за я́.
 • Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен;
 • и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя.
 • И пал Аврам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал:
 • Я – вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов,
 • и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов;
 • и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя;
 • и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя;
 • и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом.
 • И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их.
 • Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя [в роды их]: да будет у вас обрезан весь мужеский пол;
 • обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами.
 • Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени.
 • Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным.
 • Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей [в восьмой день], истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет Мой.
 • И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей: Сарра;
 • Я благословлю ее и дам тебе от нее сына; благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее.
 • И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели родит?
 • И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицем Твоим!
 • Бог же сказал [Аврааму]: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак; и поставлю завет Мой с ним заветом вечным [в том, что Я буду Богом ему и] потомству его после него.
 • И о Измаиле Я услышал тебя: вот, Я благословлю его, и возращу его, и весьма, весьма размножу; двенадцать князей родятся от него; и Я произведу от него великий народ.
 • Но завет Мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра в сие самое время на другой год.
 • И Бог перестал говорить с Авраамом и восшел от него.
 • И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей дома Авраамова; и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог.
 • Авраам был девяноста девяти лет, когда была обрезана крайняя плоть его.
 • А Измаил, сын его, был тринадцати лет, когда была обрезана крайняя плоть его.
 • В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его,
 • и с ним обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденные в доме и купленные за серебро у иноплеменников.
 • ἐγένετο δὲ Αβραμ ἐτῶν ἐνενήκον­τα ἐννέα καὶ ὤφθη κύριος τῷ Αβραμ καὶ εἶπεν αὐτῷ ἐγώ εἰμι ὁ θεός σου εὐαρέστει ἐναν­τίον ἐμοῦ καὶ γίνου ἄμεμπτος
 • καὶ θήσομαι τὴν δια­θήκην μου ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ πλη­θυνῶ σε σφόδρα
 • καὶ ἔπεσεν Αβραμ ἐπι­̀ προ­́σωπον αὐτοῦ καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ θεὸς λέγων
 • καὶ ἐγὼ ἰδοὺ ἡ δια­θήκη μου μετὰ σοῦ καὶ ἔσῃ πατὴρ πλή­θους ἐθνῶν
 • καὶ οὐ κληθή­σε­ται ἔτι τὸ ὄνομά σου Αβραμ ἀλλ᾿ ἔσται τὸ ὄνομά σου Αβρααμ ὅτι πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε
 • καὶ αὐξανῶ σε σφόδρα σφόδρα καὶ θήσω σε εἰς ἔθνη καὶ βασιλεῖς ἐκ σοῦ ἐξελεύ­σον­ται
 • καὶ στήσω τὴν δια­θήκην μου ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου μετὰ σὲ εἰς γενεὰς αὐτῶν εἰς δια­θήκην αἰώνιον εἶναί σου θεὸς καὶ τοῦ σπέρματός σου μετὰ σέ
 • καὶ δώσω σοι καὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σὲ τὴν γῆν ἣν παροικεῖς πᾶσαν τὴν γῆν Χανααν εἰς κατα­́σχεσιν αἰώνιον καὶ ἔσομαι αὐτοῖς θεός
 • καὶ εἶπεν ὁ θεὸς προ­̀ς Αβρααμ σὺ δὲ τὴν δια­θήκην μου δια­τηρήσεις σὺ καὶ τὸ σπέρμα σου μετὰ σὲ εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν
 • καὶ αὕτη ἡ δια­θήκη ἣν δια­τηρήσεις ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου μετὰ σὲ εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν περιτμηθή­σε­ται ὑμῶν πᾶν ἀρσενικόν
 • καὶ περιτμηθήσεσθε τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας ὑμῶν καὶ ἔσται ἐν σημείῳ δια­θήκης ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν
 • καὶ παιδίον ὀκτὼ ἡμερῶν περιτμηθή­σε­ται ὑμῖν πᾶν ἀρσενικὸν εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν ὁ οἰκογενὴς τῆς οἰκίας σου καὶ ὁ ἀργυρώνητος ἀπο­̀ παν­τὸς υἱοῦ ἀλλοτρίου ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σπέρματός σου
 • περιτομῇ περιτμηθή­σε­ται ὁ οἰκογενὴς τῆς οἰκίας σου καὶ ὁ ἀργυρώνητος καὶ ἔσται ἡ δια­θήκη μου ἐπι­̀ τῆς σαρκὸς ὑμῶν εἰς δια­θήκην αἰώνιον
 • καὶ ἀπερίτμητος ἄρσην ὃς οὐ περιτμηθή­σε­ται τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἐξολεθρευθή­σε­ται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ γένους αὐτῆς ὅτι τὴν δια­θήκην μου διεσκέδασεν
 • εἶπεν δὲ ὁ θεὸς τῷ Αβρααμ Σαρα ἡ γυνή σου οὐ κληθή­σε­ται τὸ ὄνομα αὐτῆς Σαρα ἀλλὰ Σαρρα ἔσται τὸ ὄνομα αὐτῆς
 • εὐλογήσω δὲ αὐτὴν καὶ δώσω σοι ἐξ αὐτῆς τέκνον καὶ εὐλογήσω αὐτόν καὶ ἔσται εἰς ἔθνη καὶ βασιλεῖς ἐθνῶν ἐξ αὐτοῦ ἔσον­ται
 • καὶ ἔπεσεν Αβρααμ ἐπι­̀ προ­́σωπον καὶ ἐγέλασεν καὶ εἶπεν ἐν τῇ δια­νοίᾳ αὐτοῦ λέγων εἰ τῷ ἑκατον­ταετεῖ γενή­σε­ται καὶ εἰ Σαρρα ἐνενήκον­τα ἐτῶν οὖσα τέξε­ται
 • εἶπεν δὲ Αβρααμ προ­̀ς τὸν θεόν Ισμαηλ οὗτος ζήτω ἐναν­τίον σου
 • εἶπεν δὲ ὁ θεὸς τῷ Αβρααμ ναί ἰδοὺ Σαρρα ἡ γυνή σου τέξε­ταί σοι υἱόν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ισαακ καὶ στήσω τὴν δια­θήκην μου προ­̀ς αὐτὸν εἰς δια­θήκην αἰώνιον καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ᾿ αὐτόν
 • περὶ δὲ Ισμαηλ ἰδοὺ ἐπήκουσά σου ἰδοὺ εὐλόγησα αὐτὸν καὶ αὐξανῶ αὐτὸν καὶ πλη­θυνῶ αὐτὸν σφόδρα δώδεκα ἔθνη γεννήσει καὶ δώσω αὐτὸν εἰς ἔθνος μέγα
 • τὴν δὲ δια­θήκην μου στήσω προ­̀ς Ισαακ ὃν τέξε­ταί σοι Σαρρα εἰς τὸν καιρὸν τοῦτον ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ ἑτέρῳ
 • συν­ετέλεσεν δὲ λαλῶν προ­̀ς αὐτὸν καὶ ἀνέβη ὁ θεὸς ἀπο­̀ Αβρααμ
 • καὶ ἔλαβεν Αβρααμ Ισμαηλ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ πάν­τας τοὺς οἰκογενεῖς αὐτοῦ καὶ πάν­τας τοὺς ἀργυρωνήτους καὶ πᾶν ἄρσεν τῶν ἀνδρῶν τῶν ἐν τῷ οἴκῳ Αβρααμ καὶ περιέτεμεν τὰς ἀκροβυστίας αὐτῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καθὰ ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ θεός
 • Αβρααμ δὲ ἦν ἐνενήκον­τα ἐννέα ἐτῶν ἡνίκα περιέτεμεν τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ
 • Ισμαηλ δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἐτῶν δέκα τριῶν ἦν ἡνίκα περιετμήθη τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ
 • ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡμέρας ἐκείνης περιετμήθη Αβρααμ καὶ Ισμαηλ ὁ υἱὸς αὐτοῦ
 • καὶ πάν­τες οἱ ἄνδρες τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ οἱ οἰκογενεῖς καὶ οἱ ἀργυρώνητοι ἐξ ἀλλογενῶν ἐθνῶν περιέτεμεν αὐτούς
 • Abram tenía noventa y nueve años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo:

  —Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto.

 • Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera.
 • Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo:
 • —Éste es mi pacto contigo: serás padre de muchedumbre de gentes.
 • No te llamarás más Abram, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes.
 • Te multiplicaré en gran manera, y de ti saldrán naciones y reyes.
 • Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación: un pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti.
 • Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos.
 • Dijo de nuevo Dios a Abraham:

  —En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti de generación en generación.

 • Éste es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti: Todo varón de entre vosotros será circuncidado.
 • Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros.
 • A los ocho días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero a cualquier extranjero que no sea de tu linaje.
 • Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, de modo que mi pacto esté en vuestra carne por pacto perpetuo.
 • El incircunciso, aquel a quien no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto.
 • Dijo también Dios a Abraham:

  —A Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara.

 • Yo la bendeciré, y también te daré un hijo de ella. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones; reyes de pueblos nacerán de ella.
 • Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió y dijo en su corazón: «¿A un hombre de cien años habrá de nacerle un hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, habrá de concebir?»
 • Y dijo Abraham a Dios:

  —Ojalá viva Ismael delante de ti.

 • Respondió Dios:

  —Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él.

 • Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Lo bendeciré, lo haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, engendrará doce príncipes y haré de él una gran nación.
 • Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo.
 • Acabó Dios de hablar con Abraham, y se alejó de él.
 • Entonces tomó Abraham a su hijo Ismael, a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho.
 • Tenía Abraham noventa y nueve años de edad cuando circuncidó la carne de su prepucio.
 • E Ismael, su hijo, tenía trece años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio.
 • En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael;
 • todos los varones de su casa, tanto el siervo nacido en casa como el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él.


 • Когда Авраму было девяносто девять лет, Господь явился ему и сказал: «Я Бог Всесильный. Живи пред лицом Моим и будь непорочен.
 • Я заключу с тобою договор о покровительстве и дарую тебе множество потомков».
 • Аврам пал ниц, и Бог сказал:
 • «Я беру тебя под Свое покровительство. Ты станешь прародителем многих народов.
 • И имя тебе будет не Аврам, но Авраáм, ибо Я сделаю тебя прародителем многих народов.
 • Многочисленным сделаю Я твой род: целые народы произойдут от тебя и царями будут твои потомки!
 • У Меня будет договор с тобой и с твоими потомками — договор навеки, из рода в род: Я буду твоим Богом и Богом твоих потомков.
 • Я отдам тебе и твоим потомкам эту землю, в которой ты сейчас живешь, как чужак, — всю землю ханаанскую Я отдам твоим потомкам в вечное владение и буду их Богом».
 • Бог сказал Аврааму: «Но и ты должен соблюдать договор со Мною, а после тебя твои потомки, из рода в род.
 • Вот условие Моего договора с вами и вашими потомками: все мужчины у вас должны быть обрезаны. Соблюдайте этот договор.
 • Обрезайте себе крайнюю плоть в знак договора со Мною.
 • Каждый новорожденный мальчик у вас должен быть обрезан на восьмой день — пусть так будет из рода в род. И тот, кто родился в твоем доме, и тот, кто не от семени твоего, а куплен у иноплеменников, —
 • непременно должны быть обрезаны и тот и другой: и родившийся в доме, и купленный. Так договор со Мною, договор навеки, будет запечатлен на вашей плоти.
 • А необрезанный — тот, чья крайняя плоть не обрезана, — будет истреблен и отторгнут от народа своего, за то что нарушил договор со Мною».
 • И еще Бог сказал Аврааму: «Отныне жена твоя будет зваться не Сáра, а Сáрра.
 • Я благословлю ее и дам тебе сына от нее. Я благословлю ее — и целые народы произойдут от нее. И потомки ее будут царями».
 • Авраам пал ниц, но про себя подумал, усмехнувшись: «Рождаются ли дети у столетнего старца? Сарре ли рожать, в девяносто лет?»
 • И он сказал Богу: «Пусть хоть жизнь Измаила будет угодна Тебе!»
 • Бог сказал: «Сарра, твоя жена, родит сына, и ты дашь ему имя Исаáк. С ним и с его потомками Я заключу договор о покровительстве — договор навеки.
 • Я внял и твоей просьбе об Измаиле: Я благословлю его, сделаю его род плодовитым и дарую ему множество потомков. Двенадцать вождей произойдут от Измаила: он станет прародителем великого народа.
 • Но договор о покровительстве Я заключу с Исааком, которого Сарра родит тебе через год, в это же время».
 • Так сказал Бог Аврааму — и отошел от него.
 • В тот же самый день Авраам обрезал крайнюю плоть и своему сыну Измаилу, и всем мужчинам, принадлежавшим к его дому от рождения, и всем купленным за деньги рабам — всем мужчинам в доме. Он выполнил все, что повелел ему Бог.
 • Девяносто девять лет было Аврааму, когда он был обрезан,
 • а Измаилу, его сыну, — тринадцать лет.
 • В один и тот же день были обрезаны и Авраам, и его сын Измаил,
 • и все мужчины в доме Авраама — и те, кто принадлежал к его дому от рождения, и купленные у иноплеменников рабы.