Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Бы́сть же Авра́му лѣ́тъ де́вятьдесятъ де́вять: и яви́ся Госпо́дь Авра́му и рече́ ему́: А́зъ е́смь Бо́гъ тво́й, благо­угожда́й предо Мно́ю и бу́ди непоро́ченъ:
 • и положу́ завѣ́тъ Мо́й между́ Мно́ю и между́ тобо́ю: и умно́жу тя́ зѣло́.
 • И паде́ Авра́мъ на лицы́ сво­е́мъ, и рече́ ему́ Бо́гъ, глаго́ля:
 • и А́зъ се́, завѣ́тъ Мо́й съ тобо́ю, и бу́деши оте́цъ мно́же­ст­ва язы́ковъ:
 • и не нарече́т­ся ктому́ и́мя твое́ Авра́мъ, но бу́детъ и́мя твое́ Авраа́мъ: я́ко отца́ мно́гихъ язы́ковъ положи́хъ тя́:
 • и воз­ращу́ тя зѣло́ зѣло́, и положу́ тя въ наро́ды, и ца́рiе изъ тебе́ изы́дутъ:
 • и поста́влю завѣ́тъ Мо́й между́ Мно́ю и между́ тобо́ю, и между́ сѣ́менемъ тво­и́мъ по тебѣ́ въ ро́ды и́хъ, въ завѣ́тъ вѣ́ченъ, да бу́ду тебѣ́ Бо́гъ и сѣ́мени тво­ему́ по тебѣ́:
 • и да́мъ тебѣ́ и сѣ́мени тво­ему́ по тебѣ́ зе́млю, въ не́йже обита́еши, всю́ зе́млю Ханаа́ню во одержа́нiе вѣ́чное, и бу́ду и́мъ Бо́гъ.
 • И рече́ Бо́гъ ко Авраа́му: ты́ же завѣ́тъ мо́й соблюде́ши, ты́ и сѣ́мя твое́ по тебѣ́ въ ро́ды и́хъ.
 • И се́й завѣ́тъ, его́же соблюде́ши между́ Мно́ю и ва́ми, и между́ сѣ́менемъ тво­и́мъ по тебѣ́ въ ро́ды и́хъ: обрѣ́жет­ся от­ ва́съ вся́къ му́жескъ по́лъ,
 • и обрѣ́жете пло́ть кра́йнюю ва́шу, и бу́детъ въ зна́менiе завѣ́та между́ Мно́ю и ва́ми.
 • И младе́нецъ осми́ дні́й обрѣ́жет­ся ва́мъ, вся́къ му́жескiй по́лъ въ родѣ́хъ ва́шихъ: и домоча́децъ, и ку́пленый от­ вся́каго сы́на чужда́го, и́же нѣ́сть от­ сѣ́мене тво­его́: обрѣ́занiемъ обрѣ́жет­ся домоча́децъ до́му тво­его́ и ку́пленый.
 • И бу́детъ завѣ́тъ Мо́й на пло́ти ва́­шей въ завѣ́тъ вѣ́ченъ.
 • Необрѣ́заный же му́жескiй по́лъ, и́же не обрѣ́жетъ пло́ти кра́йнiя сво­ея́ въ де́нь осмы́й, погуби́т­ся душа́ та́ от­ ро́да сво­его́: я́ко завѣ́тъ Мо́й разори́.
 • И рече́ Бо́гъ Авраа́му: Са́ра жена́ твоя́ не нарече́т­ся и́мя ея́ Са́ра, но Са́рра бу́детъ и́мя е́й:
 • благословлю́ же ю́ и да́мъ тебѣ́ от­ нея́ ча́до: и благословлю́ е́, и бу́детъ въ язы́ки, и ца́рiе язы́ковъ изъ него́ бу́дутъ.
 • И паде́ Авраа́мъ на лице́ свое́, и посмѣя́ся, и рече́ въ мы́сли сво­е́й, глаго́ля: еда́ столѣ́тному [му́жу] роди́т­ся сы́нъ? еда́ и Са́рра девяти́десяти лѣ́тъ [су́щи] роди́тъ?
 • Рече́ же Авраа́мъ къ Бо́гу: Исма́илъ се́й да живе́тъ предъ Тобо́ю.
 • Рече́ же Бо́гъ ко Авраа́му: во­и́стин­ну, се́, Са́рра жена́ твоя́ роди́тъ тебѣ́ сы́на, и нарече́ши и́мя ему́ Исаа́къ: и поста́влю завѣ́тъ Мо́й съ ни́мъ въ завѣ́тъ вѣ́ченъ, да бу́ду ему́ въ Бо́га и сѣ́мени его́ по не́мъ.
 • О Исма́илѣ же се́ послу́шахъ тебе́: и се́ благослови́хъ его́, и воз­ращу́ его́, и умно́жу его́ зѣло́: два­на́­де­сять язы́ки роди́тъ: и да́мъ его́ въ язы́къ ве́лiй.
 • Завѣ́тъ же Мо́й поста́влю со Исаа́комъ, его́же роди́тъ тебѣ́ Са́рра, во вре́мя сiе́, въ лѣ́то второ́е.
 • Сконча́ же [Бо́гъ] глаго́ля къ нему́, и взы́де Бо́гъ от­ Авраа́ма.
 • И поя́ Авраа́мъ Исма́ила сы́на сво­его́, и вся́ домоча́дцы своя́ и вся́ ку́пленыя, и ве́сь му́жескъ по́лъ муже́й, и́же въ дому́ Авраа́мли, и обрѣ́за пло́ть кра́йнюю и́хъ во вре́мя дне́ того́, я́коже глаго́ла ему́ Бо́гъ.
 • Авраа́мъ же девяти́десяти девяти́ лѣ́тъ бя́ше, егда́ обрѣ́за пло́ть кра́йнюю свою́.
 • Исма́илъ же сы́нъ его́ бя́ше лѣ́тъ трех­на́­де­ся­ти, егда́ обрѣ́за пло́ть кра́йнюю свою́.
 • Во вре́мя [же] дне́ о́наго обрѣ́зася Авраа́мъ и Исма́илъ сы́нъ его́,
 • и вси́ му́жiе до́му его́, и домоча́дцы [его́] и ку́пленiи от­ иноро́дныхъ язы́ковъ, и обрѣ́за я́.
 • Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен;
 • и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя.
 • И пал Аврам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал:
 • Я – вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов,
 • и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов;
 • и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя;
 • и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя;
 • и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом.
 • И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их.
 • Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя [в роды их]: да будет у вас обрезан весь мужеский пол;
 • обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами.
 • Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени.
 • Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным.
 • Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей [в восьмой день], истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет Мой.
 • И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей: Сарра;
 • Я благословлю ее и дам тебе от нее сына; благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее.
 • И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели родит?
 • И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицем Твоим!
 • Бог же сказал [Аврааму]: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак; и поставлю завет Мой с ним заветом вечным [в том, что Я буду Богом ему и] потомству его после него.
 • И о Измаиле Я услышал тебя: вот, Я благословлю его, и возращу его, и весьма, весьма размножу; двенадцать князей родятся от него; и Я произведу от него великий народ.
 • Но завет Мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра в сие самое время на другой год.
 • И Бог перестал говорить с Авраамом и восшел от него.
 • И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей дома Авраамова; и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог.
 • Авраам был девяноста девяти лет, когда была обрезана крайняя плоть его.
 • А Измаил, сын его, был тринадцати лет, когда была обрезана крайняя плоть его.
 • В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его,
 • и с ним обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденные в доме и купленные за серебро у иноплеменников.
 • ἐγένετο δὲ Αβραμ ἐτῶν ἐνενήκον­τα ἐννέα καὶ ὤφθη κύριος τῷ Αβραμ καὶ εἶπεν αὐτῷ ἐγώ εἰμι ὁ θεός σου εὐαρέστει ἐναν­τίον ἐμοῦ καὶ γίνου ἄμεμπτος
 • καὶ θήσομαι τὴν δια­θήκην μου ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ πλη­θυνῶ σε σφόδρα
 • καὶ ἔπεσεν Αβραμ ἐπι­̀ προ­́σωπον αὐτοῦ καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ θεὸς λέγων
 • καὶ ἐγὼ ἰδοὺ ἡ δια­θήκη μου μετὰ σοῦ καὶ ἔσῃ πατὴρ πλή­θους ἐθνῶν
 • καὶ οὐ κληθή­σε­ται ἔτι τὸ ὄνομά σου Αβραμ ἀλλ᾿ ἔσται τὸ ὄνομά σου Αβρααμ ὅτι πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε
 • καὶ αὐξανῶ σε σφόδρα σφόδρα καὶ θήσω σε εἰς ἔθνη καὶ βασιλεῖς ἐκ σοῦ ἐξελεύ­σον­ται
 • καὶ στήσω τὴν δια­θήκην μου ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου μετὰ σὲ εἰς γενεὰς αὐτῶν εἰς δια­θήκην αἰώνιον εἶναί σου θεὸς καὶ τοῦ σπέρματός σου μετὰ σέ
 • καὶ δώσω σοι καὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σὲ τὴν γῆν ἣν παροικεῖς πᾶσαν τὴν γῆν Χανααν εἰς κατα­́σχεσιν αἰώνιον καὶ ἔσομαι αὐτοῖς θεός
 • καὶ εἶπεν ὁ θεὸς προ­̀ς Αβρααμ σὺ δὲ τὴν δια­θήκην μου δια­τηρήσεις σὺ καὶ τὸ σπέρμα σου μετὰ σὲ εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν
 • καὶ αὕτη ἡ δια­θήκη ἣν δια­τηρήσεις ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου μετὰ σὲ εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν περιτμηθή­σε­ται ὑμῶν πᾶν ἀρσενικόν
 • καὶ περιτμηθήσεσθε τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας ὑμῶν καὶ ἔσται ἐν σημείῳ δια­θήκης ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν
 • καὶ παιδίον ὀκτὼ ἡμερῶν περιτμηθή­σε­ται ὑμῖν πᾶν ἀρσενικὸν εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν ὁ οἰκογενὴς τῆς οἰκίας σου καὶ ὁ ἀργυρώνητος ἀπο­̀ παν­τὸς υἱοῦ ἀλλοτρίου ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σπέρματός σου
 • περιτομῇ περιτμηθή­σε­ται ὁ οἰκογενὴς τῆς οἰκίας σου καὶ ὁ ἀργυρώνητος καὶ ἔσται ἡ δια­θήκη μου ἐπι­̀ τῆς σαρκὸς ὑμῶν εἰς δια­θήκην αἰώνιον
 • καὶ ἀπερίτμητος ἄρσην ὃς οὐ περιτμηθή­σε­ται τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἐξολεθρευθή­σε­ται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ γένους αὐτῆς ὅτι τὴν δια­θήκην μου διεσκέδασεν
 • εἶπεν δὲ ὁ θεὸς τῷ Αβρααμ Σαρα ἡ γυνή σου οὐ κληθή­σε­ται τὸ ὄνομα αὐτῆς Σαρα ἀλλὰ Σαρρα ἔσται τὸ ὄνομα αὐτῆς
 • εὐλογήσω δὲ αὐτὴν καὶ δώσω σοι ἐξ αὐτῆς τέκνον καὶ εὐλογήσω αὐτόν καὶ ἔσται εἰς ἔθνη καὶ βασιλεῖς ἐθνῶν ἐξ αὐτοῦ ἔσον­ται
 • καὶ ἔπεσεν Αβρααμ ἐπι­̀ προ­́σωπον καὶ ἐγέλασεν καὶ εἶπεν ἐν τῇ δια­νοίᾳ αὐτοῦ λέγων εἰ τῷ ἑκατον­ταετεῖ γενή­σε­ται καὶ εἰ Σαρρα ἐνενήκον­τα ἐτῶν οὖσα τέξε­ται
 • εἶπεν δὲ Αβρααμ προ­̀ς τὸν θεόν Ισμαηλ οὗτος ζήτω ἐναν­τίον σου
 • εἶπεν δὲ ὁ θεὸς τῷ Αβρααμ ναί ἰδοὺ Σαρρα ἡ γυνή σου τέξε­ταί σοι υἱόν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ισαακ καὶ στήσω τὴν δια­θήκην μου προ­̀ς αὐτὸν εἰς δια­θήκην αἰώνιον καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ᾿ αὐτόν
 • περὶ δὲ Ισμαηλ ἰδοὺ ἐπήκουσά σου ἰδοὺ εὐλόγησα αὐτὸν καὶ αὐξανῶ αὐτὸν καὶ πλη­θυνῶ αὐτὸν σφόδρα δώδεκα ἔθνη γεννήσει καὶ δώσω αὐτὸν εἰς ἔθνος μέγα
 • τὴν δὲ δια­θήκην μου στήσω προ­̀ς Ισαακ ὃν τέξε­ταί σοι Σαρρα εἰς τὸν καιρὸν τοῦτον ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ ἑτέρῳ
 • συν­ετέλεσεν δὲ λαλῶν προ­̀ς αὐτὸν καὶ ἀνέβη ὁ θεὸς ἀπο­̀ Αβρααμ
 • καὶ ἔλαβεν Αβρααμ Ισμαηλ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ πάν­τας τοὺς οἰκογενεῖς αὐτοῦ καὶ πάν­τας τοὺς ἀργυρωνήτους καὶ πᾶν ἄρσεν τῶν ἀνδρῶν τῶν ἐν τῷ οἴκῳ Αβρααμ καὶ περιέτεμεν τὰς ἀκροβυστίας αὐτῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καθὰ ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ θεός
 • Αβρααμ δὲ ἦν ἐνενήκον­τα ἐννέα ἐτῶν ἡνίκα περιέτεμεν τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ
 • Ισμαηλ δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἐτῶν δέκα τριῶν ἦν ἡνίκα περιετμήθη τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ
 • ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡμέρας ἐκείνης περιετμήθη Αβρααμ καὶ Ισμαηλ ὁ υἱὸς αὐτοῦ
 • καὶ πάν­τες οἱ ἄνδρες τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ οἱ οἰκογενεῖς καὶ οἱ ἀργυρώνητοι ἐξ ἀλλογενῶν ἐθνῶν περιέτεμεν αὐτούς
 • Ыбрам токсон тогуз жашка чыкканда, Теңир ага келип, мындай деди: «Мен кудуреттєє Кудаймын. Менин алдымда тєз жєр, кемчиликсиз бол.
 • Мен сени менен келишим тєзөм, сени абдан көбөйтөм».
 • Ошондо Ыбрам жєзтөмөндөп жыгылды. Кудай аны менен сєйлөшєєсєн улантып, мындай деди:
 • «Сени менен тєзгөн Менин келишимим – бул Мен. Сен көптөгөн элдердин атасы болосуң.
 • Сенин атың мындан ары Ыбрам эмес, Ыбрайым болот, анткени Мен сени көптөгөн элдердин атасы кылам.
 • Мен сенин тукумуңду абдан көбөйтєп, сенден элдерди чыгарам, сенден падышаларды чыгарам.
 • Сенин, сенин тукумуңдун Кудайы Мен болом деп, Мен сени менен, сенин тукумуң менен тєбөлєк келишим тєзөм.
 • Ошентип, сага жана сенин тукумуңа сен келгин болуп жашап жаткан Канаан жерин тєбөлєккө берем, алардын Кудайы болом».
 • Кудай Ыбрайымга дагы мындай деди: «Сен Менин келишимимди сакта, сенин тукумуң да муундан муунга Менин келишимимди сактасын.
 • Мени менен силердин, сенин тукумуңдун, ортосунда тєзєлгөн, силер сактай турган Менин келишимим бул: бардык эркектериңер сєннөткө отургузулсун.
 • Сєннөткө отургузулгула, бул силер менен Менин ортомдогу келишимдин белгиси болот.
 • Сенин уругуңдан чыкпаган, кємєшкө сатылып алынган, бөтөн элдик жана сенин єйєңдө туулган ар бир эркек бала төрөлгөнєнө сегиз кєн болгондо сєннөткө отургузулсун. Бул муундан муунга сакталсын.
 • Сенин єйєңдө төрөлгөн жана кємєшкө сатылып алынган эркек аттуулар, сөзсєз, сєннөткө отургузулууга тийиш. Ошентип, Менин келишимим силердин денеңерде тєбөлєк келишим болот.
 • Сєннөткө отургузулбаган эркек өз элинин арасынан жок кылынат, анткени ал Менин келишимимди бузду».
 • Кудай Ыбрайымга дагы мындай деди: «Аялың Сараны Сара дебе, анын аты Саара болот.
 • Мен ага батамды берем. Андан сага уул берем. Саарага батамды берем, андан элдер, элдердин падышалары чыгат».
 • Ошондо Ыбрайым жєзтөмөндөп жыгылып: «Кантип эле жєзгө чыккан адамдан уул төрөлсєн? Токсон жаштагы Саара кантип эле төрөсєн?» – деп, ичинен кєлдє.
 • Ыбрайым Кудайга минтип айтты: «О, Сенин алдыңда Ысмайыл эле тирєє жєрсө экен!»
 • Кудай мындай деди: «Сага аялың Саара өзє уул төрөп берет. Сен ага Ыскак деген ат коёсуң. Мен аны менен жана анын кийинки укум-тукуму менен тєбөлєктєє келишим тєзөм.
 • Мен сенин Ысмайыл жөнєндө айтканыңды да уктум. Эми Мен ага батамды берип, аны кайрып келем да, абдан көп кылып көбөйтөм. Андан он эки уруу башчысы төрөлөт. Мен андан улуу эл чыгарам.
 • Бирок Мен келишимимди келерки жылы ушул маалда Саара сага төрөп бере турган Ыскак менен тєзөм».
 • Ошондон кийин Кудай Ыбрайым менен сєйлөшєєсєн токтотуп, анын жанынан жогору көтөрєлєп кетти.
 • Ыбрайым өз уулу Ысмайылды, өз єйєндө төрөлгөндөрдє, кємєшєнө сатып алгандарды, өзєнєн єйєндөгє эркек аттуулардын баарын дал ошол кєнє Кудай айткандай кылып, сєннөткө отургузду.
 • Сєннөткө отургузулганда, Ыбрайым токсон тогуз жашта эле.
 • Ал эми анын уулу Ысмайыл сєннөткө отургузулганда, он єч жашта эле.
 • Так ошол кєнє Ыбрайым да, анын уулу Ысмайыл да сєннөткө отургузулду.
 • Аны менен бирге анын єйєндөгє эркек аттуулардын баары, анын єйєндө төрөлгөндөр жана бөтөн уруудан кємєшкө сатылып алынгандар сєннөткө отургузулду.