Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Бы́сть же Авра́му лѣ́тъ де́вятьдесятъ де́вять: и яви́ся Госпо́дь Авра́му и рече́ ему́: А́зъ е́смь Бо́гъ тво́й, благо­угожда́й предо Мно́ю и бу́ди непоро́ченъ:
 • и положу́ завѣ́тъ Мо́й между́ Мно́ю и между́ тобо́ю: и умно́жу тя́ зѣло́.
 • И паде́ Авра́мъ на лицы́ сво­е́мъ, и рече́ ему́ Бо́гъ, глаго́ля:
 • и А́зъ се́, завѣ́тъ Мо́й съ тобо́ю, и бу́деши оте́цъ мно́же­ст­ва язы́ковъ:
 • и не нарече́т­ся ктому́ и́мя твое́ Авра́мъ, но бу́детъ и́мя твое́ Авраа́мъ: я́ко отца́ мно́гихъ язы́ковъ положи́хъ тя́:
 • и воз­ращу́ тя зѣло́ зѣло́, и положу́ тя въ наро́ды, и ца́рiе изъ тебе́ изы́дутъ:
 • и поста́влю завѣ́тъ Мо́й между́ Мно́ю и между́ тобо́ю, и между́ сѣ́менемъ тво­и́мъ по тебѣ́ въ ро́ды и́хъ, въ завѣ́тъ вѣ́ченъ, да бу́ду тебѣ́ Бо́гъ и сѣ́мени тво­ему́ по тебѣ́:
 • и да́мъ тебѣ́ и сѣ́мени тво­ему́ по тебѣ́ зе́млю, въ не́йже обита́еши, всю́ зе́млю Ханаа́ню во одержа́нiе вѣ́чное, и бу́ду и́мъ Бо́гъ.
 • И рече́ Бо́гъ ко Авраа́му: ты́ же завѣ́тъ мо́й соблюде́ши, ты́ и сѣ́мя твое́ по тебѣ́ въ ро́ды и́хъ.
 • И се́й завѣ́тъ, его́же соблюде́ши между́ Мно́ю и ва́ми, и между́ сѣ́менемъ тво­и́мъ по тебѣ́ въ ро́ды и́хъ: обрѣ́жет­ся от­ ва́съ вся́къ му́жескъ по́лъ,
 • и обрѣ́жете пло́ть кра́йнюю ва́шу, и бу́детъ въ зна́менiе завѣ́та между́ Мно́ю и ва́ми.
 • И младе́нецъ осми́ дні́й обрѣ́жет­ся ва́мъ, вся́къ му́жескiй по́лъ въ родѣ́хъ ва́шихъ: и домоча́децъ, и ку́пленый от­ вся́каго сы́на чужда́го, и́же нѣ́сть от­ сѣ́мене тво­его́: обрѣ́занiемъ обрѣ́жет­ся домоча́децъ до́му тво­его́ и ку́пленый.
 • И бу́детъ завѣ́тъ Мо́й на пло́ти ва́­шей въ завѣ́тъ вѣ́ченъ.
 • Необрѣ́заный же му́жескiй по́лъ, и́же не обрѣ́жетъ пло́ти кра́йнiя сво­ея́ въ де́нь осмы́й, погуби́т­ся душа́ та́ от­ ро́да сво­его́: я́ко завѣ́тъ Мо́й разори́.
 • И рече́ Бо́гъ Авраа́му: Са́ра жена́ твоя́ не нарече́т­ся и́мя ея́ Са́ра, но Са́рра бу́детъ и́мя е́й:
 • благословлю́ же ю́ и да́мъ тебѣ́ от­ нея́ ча́до: и благословлю́ е́, и бу́детъ въ язы́ки, и ца́рiе язы́ковъ изъ него́ бу́дутъ.
 • И паде́ Авраа́мъ на лице́ свое́, и посмѣя́ся, и рече́ въ мы́сли сво­е́й, глаго́ля: еда́ столѣ́тному [му́жу] роди́т­ся сы́нъ? еда́ и Са́рра девяти́десяти лѣ́тъ [су́щи] роди́тъ?
 • Рече́ же Авраа́мъ къ Бо́гу: Исма́илъ се́й да живе́тъ предъ Тобо́ю.
 • Рече́ же Бо́гъ ко Авраа́му: во­и́стин­ну, се́, Са́рра жена́ твоя́ роди́тъ тебѣ́ сы́на, и нарече́ши и́мя ему́ Исаа́къ: и поста́влю завѣ́тъ Мо́й съ ни́мъ въ завѣ́тъ вѣ́ченъ, да бу́ду ему́ въ Бо́га и сѣ́мени его́ по не́мъ.
 • О Исма́илѣ же се́ послу́шахъ тебе́: и се́ благослови́хъ его́, и воз­ращу́ его́, и умно́жу его́ зѣло́: два­на́­де­сять язы́ки роди́тъ: и да́мъ его́ въ язы́къ ве́лiй.
 • Завѣ́тъ же Мо́й поста́влю со Исаа́комъ, его́же роди́тъ тебѣ́ Са́рра, во вре́мя сiе́, въ лѣ́то второ́е.
 • Сконча́ же [Бо́гъ] глаго́ля къ нему́, и взы́де Бо́гъ от­ Авраа́ма.
 • И поя́ Авраа́мъ Исма́ила сы́на сво­его́, и вся́ домоча́дцы своя́ и вся́ ку́пленыя, и ве́сь му́жескъ по́лъ муже́й, и́же въ дому́ Авраа́мли, и обрѣ́за пло́ть кра́йнюю и́хъ во вре́мя дне́ того́, я́коже глаго́ла ему́ Бо́гъ.
 • Авраа́мъ же девяти́десяти девяти́ лѣ́тъ бя́ше, егда́ обрѣ́за пло́ть кра́йнюю свою́.
 • Исма́илъ же сы́нъ его́ бя́ше лѣ́тъ трех­на́­де­ся­ти, егда́ обрѣ́за пло́ть кра́йнюю свою́.
 • Во вре́мя [же] дне́ о́наго обрѣ́зася Авраа́мъ и Исма́илъ сы́нъ его́,
 • и вси́ му́жiе до́му его́, и домоча́дцы [его́] и ку́пленiи от­ иноро́дныхъ язы́ковъ, и обрѣ́за я́.
 • Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен;
 • и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя.
 • И пал Аврам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал:
 • Я – вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов,
 • и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов;
 • и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя;
 • и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя;
 • и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом.
 • И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их.
 • Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя [в роды их]: да будет у вас обрезан весь мужеский пол;
 • обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами.
 • Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени.
 • Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным.
 • Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей [в восьмой день], истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет Мой.
 • И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей: Сарра;
 • Я благословлю ее и дам тебе от нее сына; благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее.
 • И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели родит?
 • И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицем Твоим!
 • Бог же сказал [Аврааму]: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак; и поставлю завет Мой с ним заветом вечным [в том, что Я буду Богом ему и] потомству его после него.
 • И о Измаиле Я услышал тебя: вот, Я благословлю его, и возращу его, и весьма, весьма размножу; двенадцать князей родятся от него; и Я произведу от него великий народ.
 • Но завет Мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра в сие самое время на другой год.
 • И Бог перестал говорить с Авраамом и восшел от него.
 • И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей дома Авраамова; и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог.
 • Авраам был девяноста девяти лет, когда была обрезана крайняя плоть его.
 • А Измаил, сын его, был тринадцати лет, когда была обрезана крайняя плоть его.
 • В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его,
 • и с ним обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденные в доме и купленные за серебро у иноплеменников.
 • Вақте ки бром наваду нӯҳсола буд, Парвардигор бар Абром зоҳир гардида, гуфт: «Ман Худои Тавоно ҳастам; пеши Ман роҳ рав ва покдоман бош;
 • Ва аҳди Худро дар миёни Худам ва ту барқарор мекунам, ва туро хеле ва хеле афзун мегардонам».
 • Ва Абром бар рӯи худ афтод, ва Худо суханашро ба ӯ давом дода, гуфт:
 • «Ман – инак паймони Ман бо ту: ту падари халқҳои бисёр хоҳӣ буд.
 • Ва номи ту минъбад Абром хонда нашавад; зеро ки туро падари халқҳои бисёр мегардонам.
 • Ва туро хеле ва хеле борвар месозам, ва аз ту халқҳо ба вуҷуд меоварам, ва подшоҳон аз ту ба вуҷуд меоянд.
 • Ва аҳди Худро дар миёни Худам ва ту, ва насли ту баъд аз ту, барқарор мекунам, дар ҳамаи наслҳои онҳо аҳди ҷовидонӣ бошад, то ки туро, ва баъд аз ту насли туро Худо бошам.
 • Ва замини мусофирати туро, тамоми замини Канъонро ба ту, ва баъд аз ту ба насли ту ба соҳибияти абадӣ медиҳам; ва Худои онҳо хоҳам буд».
 • Ва Худо ба Иброҳим гуфт: «Вале ту аҳди маро риоя кун, ту, ва баъд аз ту насли ту, дар ҳамаи наслҳои онҳо.
 • Ин аст аҳди Ман, ки риоя хоҳед кард дар миёни Ман ва шумо ва насли ту баъд аз ту: ҳар наринаи шумо хатна карда шавад.
 • Ва ғилофаки худро хатна кунед, то аломати аҳде бошад, ки дар миёни Ман ва шумост.
 • Ва дар ҳаштрӯзагӣ ҳар наринаи шумо дар ҳамаи наслҳои шумо хатна карда шавад, хоҳ хоназод бошад, хоҳ зархарид аз ҳар аҷнабие ки аз насли ту нест.
 • Ҳар хоназоди ту ва ҳар зархариди ту ҳатман хатна карда шавад, то ки аҳди Ман дар ҷисми шумо аҳди ҷовидонӣ бошад.
 • Вале наринаи бехатна, ки ғилофаки худро хатна накарда бошад, он кас аз байни халқи худ нобуд гардад; вай аҳди Маро поймол кардааст».
 • Ва Худо ба Иброҳим гуфт : «Зани худ Сорайро Сорай нахон; балки номаш Соро бошад.
 • Ман вайро баракат хоҳам дод, ва писаре низ аз вай ба ту хоҳам бахшид ; вайро баракат хоҳам дод, ва халқҳо аз вай ба вуҷуд оянд, ва подшоҳони халқҳо аз вай пайдо шаванд».
 • Ва Иброҳим бар рӯи худ афтода, хандид ва дар дили худ гуфт: «Наход ки аз марди садсола бача шавад, ва Соро дар навадсолагӣ бизояд?»
 • Ва Иброҳим ба Худо гуфт: «Кошки Исмоил пеши Ту зиндагӣ кунад!»
 • Худо гуфт: «Валекин занат Соро ба ту писаре хоҳад зоид, ва ӯро Исҳоқ ном ҳоҳӣ ниҳод; ва аҳди Худро бо ӯ барқарор хоҳам кард, то ки бо насли ӯ баъд аз ӯ аҳди ҷовидонӣ бошад.
 • Дар ҳаққи Исмоил ҳам туро шунидам: инак, ӯро баракат медиҳам, борвар мегардонам, хеле ва хеле афзун месозам; дувоздаҳ амирон аз ӯ пайдо шаванд; ва аз ӯ халқи бузурге ба вуҷуд меоварам.
 • Вале аҳди Худро бо Исҳоқ барқарор хоҳам кард, ки Соро ӯро соли дигар дар ҳамин вақт ба ту хоҳад зоид».
 • Ва Худо сухан гуфтанро бо ӯ бас карда, аз пеши Иброҳим боло рафт.
 • Ва Иброҳим писари худ Исмоил ва ҳамаи хоназодон ва зархаридони худро, яъне ҳар наринаи аҳли хонаи Иброҳимро гирифта, ғилофаки онҳоро дар ҳамон рӯз хатна кард, чунон ки Худо ба ӯ гуфта буд.
 • Ва Иброҳим наваду нӯҳсола буд, вақте ки ғилофаки ӯ хатна шуд.
 • Ва писараш Исмоил сездаҳсола буд, вақте ки ғилофакаш хатна шуд.
 • Дар ҳамон рӯз Иброҳим ва писараш Исмоил хатна шуданд.
 • Ва ҳамаи наринаҳои аҳли хонаи ӯ, хоҳ хоназодон, хоҳ зархаридони аҷнабӣ, бо ӯ хатна шуданд.