Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Яви́ся же ему́ Бо́гъ у ду́ба Мамврі́йска, сѣдя́щу ему́ предъ две́рьми сѣ́ни сво­ея́ въ полу́дни.
 • Воззрѣ́въ же очи́ма сво­и́ма, ви́дѣ, и се́, трiе́ му́жiе стоя́ху надъ ни́мъ: и ви́дѣвъ при­­тече́ въ срѣ́тенiе и́мъ от­ две́рiй сѣ́ни сво­ея́: и поклони́ся до земли́
 • и рече́: Го́споди, а́ще у́бо обрѣто́хъ благода́ть предъ Тобо́ю, не мини́ раба́ Тво­его́:
 • да при­­несе́т­ся вода́ и омы́ют­ся но́ги ва́ши, и прохладите́ся подъ дре́вомъ:
 • и при­­несу́ хлѣ́бъ, да я́сте, и посе́мъ по́йдете въ пу́ть сво́й, его́же ра́ди уклони́стеся къ рабу́ ва́­шему. И реко́ша: та́ко сотвори́, я́коже глаго́лалъ еси́.
 • И потща́ся Авраа́мъ въ сѣ́нь къ Са́ррѣ и рече́ е́й: ускори́ и смѣси́ три́ мѣ́ры муки́ чи́сты, и сотвори́ потре́бники.
 • И тече́ Авраа́мъ ко кра́вамъ, и взя́ телца́ мла́да и добра́, и даде́ рабу́, и ускори́ при­­гото́вити е́.
 • И взя́ ма́сло, и млеко́, и телца́, его́же при­­гото́ва: и предложи́ и́мъ, и ядо́ша: са́мъ же стоя́ше предъ ни́ми подъ дре́вомъ.
 • Рече́ же къ нему́: гдѣ́ Са́рра жена́ твоя́? О́нъ же от­вѣща́въ, рече́: се́, въ сѣ́ни.
 • Рече́ же: [се́] воз­враща́яся прiиду́ къ тебѣ́ во вре́мя сiе́ въ часы́, и роди́тъ сы́на Са́рра жена́ твоя́. Са́рра же услы́ша предъ две́рьми сѣ́ни су́щи за ни́мъ.
 • Авраа́мъ же и Са́рра ста́ра [бѣ́ста,] заматерѣ́в­шая во дне́хъ: и преста́ша Са́ррѣ быва́ти же́нская.
 • Разсмѣя́ся же Са́рра въ себѣ́, глаго́лющи: не у́ бы́ло ми́ у́бо досе́лѣ, господи́нъ же мо́й ста́ръ.
 • И рече́ Госпо́дь ко Авраа́му: что́ я́ко разсмѣя́ся Са́рра въ себѣ́, глаго́лющи: еда́ и́стин­но рожду́? а́зъ же состарѣ́хся.
 • Еда́ изнемо́жетъ у Бо́га сло́во? въ сiе́ вре́мя воз­вращу́ся къ тебѣ́ въ часы́, и бу́детъ Са́ррѣ сы́нъ.
 • Отрече́ся же Са́рра, глаго́лющи: не разсмѣя́хся: убоя́ся бо. И рече́ е́й: ни́, но разсмѣя́лася еси́.
 • Воста́в­ше же от­ту́ду му́жiе, воз­зрѣ́ша на лице́ Cодо́ма и Гомо́рра: Авраа́мъ же идя́ше съ ни́ми, провожда́я и́хъ.
 • Госпо́дь же рече́: еда́ утаю́ А́зъ от­ Авраа́ма раба́ мо­его́, я́же а́зъ творю́?
 • Авраа́мъ же быва́я бу́детъ въ язы́къ вели́къ и мно́гъ, и благословя́т­ся о не́мъ вси́ язы́цы земні́и:
 • вѣ́мъ бо, я́ко заповѣ́сть сыно́мъ сво­и́мъ и до́му сво­ему́ по себѣ́, и сохраня́тъ пути́ Госпо́дни твори́ти пра́вду и су́дъ, я́ко да наведе́тъ Госпо́дь на Авраа́ма вся́, ели́ка глаго́ла къ нему́.
 • Рече́ же Госпо́дь: во́пль Cодо́мскiй и Гомо́ррскiй умно́жися ко мнѣ́, и грѣси́ и́хъ вели́цы зѣло́:
 • соше́дъ у́бо узрю́, а́ще по во́плю и́хъ гряду́щему ко мнѣ́ соверша́ют­ся: а́ще же ни́, да разумѣ́ю.
 • И обрати́в­шеся от­ту́ду му́жiе, прiидо́ша въ Cодо́мъ: Авраа́мъ же еще́ бя́ше стоя́й предъ Го́сподемъ.
 • И при­­бли́жився Авраа́мъ, рече́: погуби́ши ли пра́веднаго съ нечести́вымъ, и бу́детъ пра́ведникъ я́ко нечести́вый?
 • а́ще бу́дутъ пятьдеся́тъ пра́ведницы во гра́дѣ, погуби́ши ли я́? не пощади́ши ли всего́ мѣ́ста пяти́десяти ра́ди пра́ведныхъ, а́ще бу́дутъ въ не́мъ?
 • ника́коже Ты́ сотвори́ши по глаго́лу сему́, е́же уби́ти пра́ведника съ нечести́вымъ, и бу́детъ пра́ведникъ я́ко нечести́вый: ника́коже, судя́й все́й земли́, не сотвори́ши ли суда́?
 • Рече́ же Госпо́дь: а́ще бу́дутъ въ Cодо́мѣхъ пятьдеся́тъ пра́ведницы во гра́дѣ, оста́влю ве́сь гра́дъ и все́ мѣ́сто и́хъ ра́ди.
 • И от­вѣща́въ Авраа́мъ, рече́: ны́нѣ нача́хъ глаго́лати ко Го́споду мо­ему́, а́зъ же е́смь земля́ и пе́пелъ:
 • а́ще же ума́лят­ся пятьдеся́тъ пра́ведницы въ четы́редесять пя́ть, погуби́ши ли четы́редесяти пяти́хъ ра́ди ве́сь гра́дъ? И рече́: не погублю́, а́ще обря́щу та́мо четы́редесять пя́ть.
 • И при­­ложи́ еще́ глаго́лати къ Нему́, и рече́: а́ще же обря́щут­ся та́мо четы́редесять? И рече́: не погублю́ ра́ди четы́редесяти.
 • И рече́: что́, Го́споди, а́ще воз­глаго́лю? а́ще же обря́щет­ся та́мо три́десять? И рече́: не погублю́ три́десятихъ ра́ди.
 • И рече́: поне́же и́мамъ глаго́лати ко Го́споду: а́ще же обря́щут­ся та́мо два́десять? И рече́: не погублю́, а́ще обря́щут­ся та́мо два́десять.
 • И рече́: что́, Го́споди, а́ще воз­глаго́лю еще́ еди́ною? а́ще же обря́щут­ся та́мо де́сять? И рече́: не погублю́ десяти́хъ ра́ди.
 • Оти́де же Госпо́дь, я́ко преста́ глаго́ля ко Авраа́му: и Авраа́мъ воз­врати́ся на мѣ́сто свое́.
 • И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер [свой], во время зноя дневного.
 • Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер [свой] и поклонился до земли,
 • и сказал: Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего;
 • и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим деревом,
 • а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите [в путь свой]; так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали: сделай так, как говоришь.
 • И поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал [ей]: поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы.
 • И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его.
 • И взял масла и молока и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом. И они ели.
 • И сказали ему: где Сарра, жена твоя? Он отвечал: здесь, в шатре.
 • И сказал один из них: Я опять буду у тебя в это же время [в следующем году], и будет сын у Сарры, жены твоей. А Сарра слушала у входа в шатер, сзади его.
 • Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось.
 • Сарра внутренно рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? и господин мой стар.
 • И сказал Господь Аврааму: отчего это [сама в себе] рассмеялась Сарра, сказав: «неужели я действительно могу родить, когда я состарилась»?
 • Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в следующем году, и [будет] у Сарры сын.
 • Сарра же не призналась, а сказала: я не смеялась. Ибо она испугалась. Но Он сказал [ей]: нет, ты рассмеялась.
 • И встали те мужи и оттуда отправились к Содому [и Гоморре]; Авраам же пошел с ними, проводить их.
 • И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама [раба Моего], что хочу делать!
 • От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли,
 • ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом [все], что сказал о нем.
 • И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма;
 • сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю.
 • И обратились мужи оттуда и пошли в Содом; Авраам же еще стоял пред лицем Господа.
 • И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым [и с праведником будет то же, что с нечестивым]?
 • может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? неужели Ты погубишь, и не пощадишь [всего] места сего ради пятидесяти праведников, [если они находятся] в нем?
 • не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?
 • Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу [весь город и] все место сие.
 • Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел:
 • может быть, до пятидесяти праведников недостанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять.
 • Авраам продолжал говорить с Ним и сказал: может быть, найдется там сорок? Он сказал: не сделаю того и ради сорока.
 • И сказал Авраам: да не прогневается Владыка, что я буду говорить: может быть, найдется там тридцать? Он сказал: не сделаю, если найдется там тридцать.
 • Авраам сказал: вот, я решился говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать? Он сказал: не истреблю ради двадцати.
 • Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти.
 • И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое место.
 • ὤφθη δὲ αὐτῷ ὁ θεὸς προ­̀ς τῇ δρυὶ τῇ Μαμβρη καθη­μέ­νου αὐτοῦ ἐπι­̀ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ μεσημβρίας
 • ἀναβλέψας δὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ εἶδεν καὶ ἰδοὺ τρεῖς ἄνδρες εἱστήκεισαν ἐπάνω αὐτοῦ καὶ ἰδὼν προ­σέδραμεν εἰς συν­άν­τησιν αὐτοῖς ἀπο­̀ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ καὶ προ­σεκύνησεν ἐπι­̀ τὴν γῆν
 • καὶ εἶπεν κύριε εἰ ἄρα εὗρον χάριν ἐναν­τίον σου μὴ παρέλθῃς τὸν παῖδά σου
 • λημφθήτω δὴ ὕδωρ καὶ νιψάτωσαν τοὺς πόδας ὑμῶν καὶ κατα­ψύξατε ὑπὸ τὸ δένδρον
 • καὶ λήμψομαι ἄρτον καὶ φάγεσθε καὶ μετὰ τοῦτο παρελεύ­σεσθε εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν οὗ εἵνεκεν ἐξεκλίνατε προ­̀ς τὸν παῖδα ὑμῶν καὶ εἶπαν οὕτως ποίησον καθὼς εἴρηκας
 • καὶ ἔσπευσεν Αβρααμ ἐπι­̀ τὴν σκηνὴν προ­̀ς Σαρραν καὶ εἶπεν αὐτῇ σπεῦσον καὶ φύρασον τρία μέτρα σεμιδάλεως καὶ ποίησον ἐγκρυφίας
 • καὶ εἰς τὰς βόας ἔδραμεν Αβρααμ καὶ ἔλαβεν μοσχάριον ἁπαλὸν καὶ καλὸν καὶ ἔδωκεν τῷ παιδί καὶ ἐτάχυνεν τοῦ ποιῆσαι αὐτό
 • ἔλαβεν δὲ βούτυρον καὶ γάλα καὶ τὸ μοσχάριον ὃ ἐποίησεν καὶ παρέθηκεν αὐτοῖς καὶ ἐφάγοσαν αὐτὸς δὲ παρειστήκει αὐτοῖς ὑπὸ τὸ δένδρον
 • εἶπεν δὲ προ­̀ς αὐτόν ποῦ Σαρρα ἡ γυνή σου ὁ δὲ ἀπο­κριθεὶς εἶπεν ἰδοὺ ἐν τῇ σκηνῇ
 • εἶπεν δέ ἐπαναστρέφων ἥξω προ­̀ς σὲ κατα­̀ τὸν καιρὸν τοῦτον εἰς ὥρας καὶ ἕξει υἱὸν Σαρρα ἡ γυνή σου Σαρρα δὲ ἤκουσεν προ­̀ς τῇ θύρᾳ τῆς σκηνῆς οὖσα ὄπισθεν αὐτοῦ
 • Αβρααμ δὲ καὶ Σαρρα πρεσβύτεροι προ­βεβηκότες ἡμερῶν ἐξέλιπεν δὲ Σαρρα γίνεσθαι τὰ γυναικεῖα
 • ἐγέλασεν δὲ Σαρρα ἐν ἑαυτῇ λέγουσα οὔπω μέν μοι γέγονεν ἕως τοῦ νῦν ὁ δὲ κύριός μου πρεσβύτερος
 • καὶ εἶπεν κύριος προ­̀ς Αβρααμ τί ὅτι ἐγέλασεν Σαρρα ἐν ἑαυτῇ λέγουσα ἆρά γε ἀληθῶς τέξομαι ἐγὼ δὲ γεγήρακα
 • μὴ ἀδυνατεῖ παρα­̀ τῷ θεῷ ῥῆμα εἰς τὸν καιρὸν τοῦτον ἀναστρέψω προ­̀ς σὲ εἰς ὥρας καὶ ἔσται τῇ Σαρρα υἱός
 • ἠρνήσατο δὲ Σαρρα λέγουσα οὐκ ἐγέλασα ἐφοβήθη γάρ καὶ εἶπεν οὐχί ἀλλὰ ἐγέλασας
 • ἐξαναστάν­τες δὲ ἐκεῖθεν οἱ ἄνδρες κατέβλεψαν ἐπι­̀ προ­́σωπον Σοδομων καὶ Γομορρας Αβρααμ δὲ συν­επορεύ­ετο μετ᾿ αὐτῶν συμπρο­πέμπων αὐτούς
 • ὁ δὲ κύριος εἶπεν μὴ κρύψω ἐγὼ ἀπο­̀ Αβρααμ τοῦ παιδός μου ἃ ἐγὼ ποιῶ
 • Αβρααμ δὲ γινό­με­νος ἔσται εἰς ἔθνος μέγα καὶ πολύ καὶ ἐνευλογηθήσον­ται ἐν αὐτῷ πάν­τα τὰ ἔθνη τῆς γῆς
 • ᾔδειν γὰρ ὅτι συν­τάξει τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ καὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ μετ᾿ αὐτόν καὶ φυλάξουσιν τὰς ὁδοὺς κυρίου ποιεῖν δικαιοσύνην καὶ κρίσιν ὅπως ἂν ἐπαγάγῃ κύριος ἐπι­̀ Αβρααμ πάν­τα ὅσα ἐλάλησεν προ­̀ς αὐτόν
 • εἶπεν δὲ κύριος κραυγὴ Σοδομων καὶ Γομορρας πεπλή­θυν­ται καὶ αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν μεγά­λαι σφόδρα
 • κατα­βὰς οὖν ὄψομαι εἰ κατα­̀ τὴν κραυγὴν αὐτῶν τὴν ἐρχομένην προ­́ς με συν­τελοῦν­ται εἰ δὲ μή ἵνα γνῶ
 • καὶ ἀπο­στρέψαν­τες ἐκεῖθεν οἱ ἄνδρες ἦλθον εἰς Σοδομα Αβρααμ δὲ ἦν ἑστηκὼς ἐναν­τίον κυρίου
 • καὶ ἐγγίσας Αβρααμ εἶπεν μὴ συν­απολέσῃς δίκαιον μετὰ ἀσεβοῦς καὶ ἔσται ὁ δίκαιος ὡς ὁ ἀσεβής
 • ἐὰν ὦσιν πεν­τήκον­τα δίκαιοι ἐν τῇ πόλει ἀπο­λεῖς αὐτούς οὐκ ἀνήσεις πάν­τα τὸν τόπον ἕνεκεν τῶν πεν­τήκον­τα δικαίων ἐὰν ὦσιν ἐν αὐτῇ
 • μηδαμῶς σὺ ποιήσεις ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο τοῦ ἀπο­κτεῖναι δίκαιον μετὰ ἀσεβοῦς καὶ ἔσται ὁ δίκαιος ὡς ὁ ἀσεβής μηδαμῶς ὁ κρίνων πᾶσαν τὴν γῆν οὐ ποιήσεις κρίσιν
 • εἶπεν δὲ κύριος ἐὰν εὕρω ἐν Σοδομοις πεν­τήκον­τα δικαίους ἐν τῇ πόλει ἀφήσω πάν­τα τὸν τόπον δι᾿ αὐτούς
 • καὶ ἀπο­κριθεὶς Αβρααμ εἶπεν νῦν ἠρξάμην λαλῆσαι προ­̀ς τὸν κύριον ἐγὼ δέ εἰμι γῆ καὶ σποδός
 • ἐὰν δὲ ἐλαττονωθῶσιν οἱ πεν­τήκον­τα δίκαιοι πέν­τε ἀπο­λεῖς ἕνεκεν τῶν πέν­τε πᾶσαν τὴν πόλιν καὶ εἶπεν οὐ μὴ ἀπο­λέσω ἐὰν εὕρω ἐκεῖ τεσ­σαράκον­τα πέν­τε
 • καὶ προ­σέθηκεν ἔτι λαλῆσαι προ­̀ς αὐτὸν καὶ εἶπεν ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ τεσ­σαράκον­τα καὶ εἶπεν οὐ μὴ ἀπο­λέσω ἕνεκεν τῶν τεσ­σαράκον­τα
 • καὶ εἶπεν μή τι κύριε ἐὰν λαλήσω ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ τριάκον­τα καὶ εἶπεν οὐ μὴ ἀπο­λέσω ἐὰν εὕρω ἐκεῖ τριάκον­τα
 • καὶ εἶπεν ἐπειδὴ ἔχω λαλῆσαι προ­̀ς τὸν κύριον ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ εἴκοσι καὶ εἶπεν οὐ μὴ ἀπο­λέσω ἕνεκεν τῶν εἴκοσι
 • καὶ εἶπεν μή τι κύριε ἐὰν λαλήσω ἔτι ἅπαξ ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ δέκα καὶ εἶπεν οὐ μὴ ἀπο­λέσω ἕνεκεν τῶν δέκα
 • ἀπῆλθεν δὲ κύριος ὡς ἐπαύσατο λαλῶν τῷ Αβρααμ καὶ Αβρααμ ἀπέστρεψεν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ
 • 耶 和 华 在 幔 利 橡 树 那 里 , 向 亚 伯 拉 罕 显 现 出 来 。 那 时 正 热 , 亚 伯 拉 罕 坐 在 帐 棚 门 口 ,
 • 举 目 观 看 , 见 有 三 个 人 在 对 面 站 着 。 他 一 见 , 就 从 帐 棚 门 口 跑 去 迎 接 他 们 , 俯 伏 在 地 ,
 • 说 , 我 主 , 我 若 在 你 眼 前 蒙 恩 , 求 你 不 要 离 开 仆 人 往 前 去 。
 • 容 我 拿 点 水 来 , 你 们 洗 洗 脚 , 在 树 下 歇 息 歇 息 。
 • 我 再 拿 一 点 饼 来 , 你 们 可 以 加 添 心 力 , 然 后 往 前 去 。 你 们 既 到 仆 人 这 里 来 , 理 当 如 此 。 他 们 说 , 就 照 你 说 的 行 吧 。
 • 亚 伯 拉 罕 急 忙 进 帐 棚 见 撒 拉 , 说 , 你 速 速 拿 三 细 亚 细 面 调 和 作 饼 。
 • 亚 伯 拉 罕 又 跑 到 牛 群 里 , 牵 了 一 只 又 嫩 又 好 的 牛 犊 来 , 交 给 仆 人 , 仆 人 急 忙 预 备 好 了 。
 • 亚 伯 拉 罕 又 取 了 奶 油 和 奶 , 并 预 备 好 的 牛 犊 来 , 摆 在 他 们 面 前 , 自 己 在 树 下 站 在 旁 边 , 他 们 就 吃 了 。
 • 他 们 问 亚 伯 拉 罕 说 , 你 妻 子 撒 拉 在 哪 里 。 他 说 , 在 帐 棚 里 。
 • 三 人 中 有 一 位 说 , 到 明 年 这 时 候 , 我 必 要 回 到 你 这 里 。 你 的 妻 子 撒 拉 必 生 一 个 儿 子 。 撒 拉 在 那 人 后 边 的 帐 棚 门 口 也 听 见 了 这 话 。
 • 亚 伯 拉 罕 和 撒 拉 年 纪 老 迈 , 撒 拉 的 月 经 已 断 绝 了 。
 • 撒 拉 心 里 暗 笑 , 说 , 我 既 已 衰 败 , 我 主 也 老 迈 , 岂 能 有 这 喜 事 呢 。
 • 耶 和 华 对 亚 伯 拉 罕 说 , 撒 拉 为 什 么 暗 笑 , 说 , 我 既 已 年 老 , 果 真 能 生 养 麽 。
 • 耶 和 华 岂 有 难 成 的 事 麽 。 到 了 日 期 , 明 年 这 时 候 , 我 必 回 到 你 这 里 , 撒 拉 必 生 一 个 儿 子 。
 • 撒 拉 就 害 怕 , 不 承 认 , 说 , 我 没 有 笑 。 那 位 说 , 不 然 , 你 实 在 笑 了 。
 • 三 人 就 从 那 里 起 行 , 向 所 多 玛 观 看 , 亚 伯 拉 罕 也 与 他 们 同 行 , 要 送 他 们 一 程 。
 • 耶 和 华 说 , 我 所 要 作 的 事 , 岂 可 瞒 着 亚 伯 拉 罕 呢 。
 • 亚 伯 拉 罕 必 要 成 为 强 大 的 国 , 地 上 的 万 国 都 必 因 他 得 福 。
 • 我 眷 顾 他 , 为 要 叫 他 吩 咐 他 的 众 子 和 他 的 眷 属 , 遵 守 我 的 道 , 秉 公 行 义 , 使 我 所 应 许 亚 伯 拉 罕 的 话 都 成 就 了 。
 • 耶 和 华 说 , 所 多 玛 和 蛾 摩 拉 的 罪 恶 甚 重 , 声 闻 于 我 。
 • 我 现 在 要 下 去 , 察 看 他 们 所 行 的 , 果 然 尽 像 那 达 到 我 耳 中 的 声 音 一 样 麽 。 若 是 不 然 , 我 也 必 知 道 。
 • 二 人 转 身 离 开 那 里 , 向 所 多 玛 去 。 但 亚 伯 拉 罕 仍 旧 站 在 耶 和 华 面 前 。
 • 亚 伯 拉 罕 近 前 来 , 说 , 无 论 善 恶 , 你 都 要 剿 灭 麽 。
 • 假 若 那 城 里 有 五 十 个 义 人 , 你 还 剿 灭 那 地 方 麽 。 不 为 城 里 这 五 十 个 义 人 饶 恕 其 中 的 人 麽 。
 • 将 义 人 与 恶 人 同 杀 , 将 义 人 与 恶 人 一 样 看 待 , 这 断 不 是 你 所 行 的 。 审 判 全 地 的 主 , 岂 不 行 公 义 麽 。
 • 耶 和 华 说 , 我 若 在 所 多 玛 城 里 见 有 五 十 个 义 人 , 我 就 为 他 们 的 缘 故 饶 恕 那 地 方 的 众 人 。
 • 亚 伯 拉 罕 说 , 我 虽 然 是 灰 尘 , 还 敢 对 主 说 话 。
 • 假 若 这 五 十 个 义 人 短 了 五 个 , 你 就 因 为 短 了 五 个 毁 灭 全 城 麽 。 他 说 , 我 在 那 里 若 见 有 四 十 五 个 , 也 不 毁 灭 那 城 。
 • 亚 伯 拉 罕 又 对 他 说 , 假 若 在 那 里 见 有 四 十 个 怎 麽 样 呢 。 他 说 , 为 这 四 十 个 的 缘 故 , 我 也 不 作 这 事 。
 • 亚 伯 拉 罕 说 , 求 主 不 要 动 怒 , 容 我 说 。 假 若 在 那 里 见 有 三 十 个 怎 麽 样 呢 。 他 说 , 我 在 那 里 若 见 有 三 十 个 , 我 也 不 作 这 事 。
 • 亚 伯 拉 罕 说 , 我 还 敢 对 主 说 话 , 假 若 在 那 里 见 有 二 十 个 怎 麽 样 呢 。 他 说 , 为 这 二 十 个 的 缘 故 , 我 也 不 毁 灭 那 城 。
 • 亚 伯 拉 罕 说 , 求 主 不 要 动 怒 , 我 再 说 这 一 次 , 假 若 在 那 里 见 有 十 个 呢 。 他 说 , 为 这 十 个 的 缘 故 , 我 也 不 毁 灭 那 城 。
 • 耶 和 华 与 亚 伯 拉 罕 说 完 了 话 就 走 了 。 亚 伯 拉 罕 也 回 到 自 己 的 地 方 去 了 。