Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Яви́ся же ему́ Бо́гъ у ду́ба Мамврі́йска, сѣдя́щу ему́ предъ две́рьми сѣ́ни сво­ея́ въ полу́дни.
 • Воззрѣ́въ же очи́ма сво­и́ма, ви́дѣ, и се́, трiе́ му́жiе стоя́ху надъ ни́мъ: и ви́дѣвъ при­­тече́ въ срѣ́тенiе и́мъ от­ две́рiй сѣ́ни сво­ея́: и поклони́ся до земли́
 • и рече́: Го́споди, а́ще у́бо обрѣто́хъ благода́ть предъ Тобо́ю, не мини́ раба́ Тво­его́:
 • да при­­несе́т­ся вода́ и омы́ют­ся но́ги ва́ши, и прохладите́ся подъ дре́вомъ:
 • и при­­несу́ хлѣ́бъ, да я́сте, и посе́мъ по́йдете въ пу́ть сво́й, его́же ра́ди уклони́стеся къ рабу́ ва́­шему. И реко́ша: та́ко сотвори́, я́коже глаго́лалъ еси́.
 • И потща́ся Авраа́мъ въ сѣ́нь къ Са́ррѣ и рече́ е́й: ускори́ и смѣси́ три́ мѣ́ры муки́ чи́сты, и сотвори́ потре́бники.
 • И тече́ Авраа́мъ ко кра́вамъ, и взя́ телца́ мла́да и добра́, и даде́ рабу́, и ускори́ при­­гото́вити е́.
 • И взя́ ма́сло, и млеко́, и телца́, его́же при­­гото́ва: и предложи́ и́мъ, и ядо́ша: са́мъ же стоя́ше предъ ни́ми подъ дре́вомъ.
 • Рече́ же къ нему́: гдѣ́ Са́рра жена́ твоя́? О́нъ же от­вѣща́въ, рече́: се́, въ сѣ́ни.
 • Рече́ же: [се́] воз­враща́яся прiиду́ къ тебѣ́ во вре́мя сiе́ въ часы́, и роди́тъ сы́на Са́рра жена́ твоя́. Са́рра же услы́ша предъ две́рьми сѣ́ни су́щи за ни́мъ.
 • Авраа́мъ же и Са́рра ста́ра [бѣ́ста,] заматерѣ́в­шая во дне́хъ: и преста́ша Са́ррѣ быва́ти же́нская.
 • Разсмѣя́ся же Са́рра въ себѣ́, глаго́лющи: не у́ бы́ло ми́ у́бо досе́лѣ, господи́нъ же мо́й ста́ръ.
 • И рече́ Госпо́дь ко Авраа́му: что́ я́ко разсмѣя́ся Са́рра въ себѣ́, глаго́лющи: еда́ и́стин­но рожду́? а́зъ же состарѣ́хся.
 • Еда́ изнемо́жетъ у Бо́га сло́во? въ сiе́ вре́мя воз­вращу́ся къ тебѣ́ въ часы́, и бу́детъ Са́ррѣ сы́нъ.
 • Отрече́ся же Са́рра, глаго́лющи: не разсмѣя́хся: убоя́ся бо. И рече́ е́й: ни́, но разсмѣя́лася еси́.
 • Воста́в­ше же от­ту́ду му́жiе, воз­зрѣ́ша на лице́ Cодо́ма и Гомо́рра: Авраа́мъ же идя́ше съ ни́ми, провожда́я и́хъ.
 • Госпо́дь же рече́: еда́ утаю́ А́зъ от­ Авраа́ма раба́ мо­его́, я́же а́зъ творю́?
 • Авраа́мъ же быва́я бу́детъ въ язы́къ вели́къ и мно́гъ, и благословя́т­ся о не́мъ вси́ язы́цы земні́и:
 • вѣ́мъ бо, я́ко заповѣ́сть сыно́мъ сво­и́мъ и до́му сво­ему́ по себѣ́, и сохраня́тъ пути́ Госпо́дни твори́ти пра́вду и су́дъ, я́ко да наведе́тъ Госпо́дь на Авраа́ма вся́, ели́ка глаго́ла къ нему́.
 • Рече́ же Госпо́дь: во́пль Cодо́мскiй и Гомо́ррскiй умно́жися ко мнѣ́, и грѣси́ и́хъ вели́цы зѣло́:
 • соше́дъ у́бо узрю́, а́ще по во́плю и́хъ гряду́щему ко мнѣ́ соверша́ют­ся: а́ще же ни́, да разумѣ́ю.
 • И обрати́в­шеся от­ту́ду му́жiе, прiидо́ша въ Cодо́мъ: Авраа́мъ же еще́ бя́ше стоя́й предъ Го́сподемъ.
 • И при­­бли́жився Авраа́мъ, рече́: погуби́ши ли пра́веднаго съ нечести́вымъ, и бу́детъ пра́ведникъ я́ко нечести́вый?
 • а́ще бу́дутъ пятьдеся́тъ пра́ведницы во гра́дѣ, погуби́ши ли я́? не пощади́ши ли всего́ мѣ́ста пяти́десяти ра́ди пра́ведныхъ, а́ще бу́дутъ въ не́мъ?
 • ника́коже Ты́ сотвори́ши по глаго́лу сему́, е́же уби́ти пра́ведника съ нечести́вымъ, и бу́детъ пра́ведникъ я́ко нечести́вый: ника́коже, судя́й все́й земли́, не сотвори́ши ли суда́?
 • Рече́ же Госпо́дь: а́ще бу́дутъ въ Cодо́мѣхъ пятьдеся́тъ пра́ведницы во гра́дѣ, оста́влю ве́сь гра́дъ и все́ мѣ́сто и́хъ ра́ди.
 • И от­вѣща́въ Авраа́мъ, рече́: ны́нѣ нача́хъ глаго́лати ко Го́споду мо­ему́, а́зъ же е́смь земля́ и пе́пелъ:
 • а́ще же ума́лят­ся пятьдеся́тъ пра́ведницы въ четы́редесять пя́ть, погуби́ши ли четы́редесяти пяти́хъ ра́ди ве́сь гра́дъ? И рече́: не погублю́, а́ще обря́щу та́мо четы́редесять пя́ть.
 • И при­­ложи́ еще́ глаго́лати къ Нему́, и рече́: а́ще же обря́щут­ся та́мо четы́редесять? И рече́: не погублю́ ра́ди четы́редесяти.
 • И рече́: что́, Го́споди, а́ще воз­глаго́лю? а́ще же обря́щет­ся та́мо три́десять? И рече́: не погублю́ три́десятихъ ра́ди.
 • И рече́: поне́же и́мамъ глаго́лати ко Го́споду: а́ще же обря́щут­ся та́мо два́десять? И рече́: не погублю́, а́ще обря́щут­ся та́мо два́десять.
 • И рече́: что́, Го́споди, а́ще воз­глаго́лю еще́ еди́ною? а́ще же обря́щут­ся та́мо де́сять? И рече́: не погублю́ десяти́хъ ра́ди.
 • Оти́де же Госпо́дь, я́ко преста́ глаго́ля ко Авраа́му: и Авраа́мъ воз­врати́ся на мѣ́сто свое́.
 • И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер [свой], во время зноя дневного.
 • Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер [свой] и поклонился до земли,
 • и сказал: Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего;
 • и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим деревом,
 • а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите [в путь свой]; так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали: сделай так, как говоришь.
 • И поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал [ей]: поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы.
 • И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его.
 • И взял масла и молока и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом. И они ели.
 • И сказали ему: где Сарра, жена твоя? Он отвечал: здесь, в шатре.
 • И сказал один из них: Я опять буду у тебя в это же время [в следующем году], и будет сын у Сарры, жены твоей. А Сарра слушала у входа в шатер, сзади его.
 • Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось.
 • Сарра внутренно рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? и господин мой стар.
 • И сказал Господь Аврааму: отчего это [сама в себе] рассмеялась Сарра, сказав: «неужели я действительно могу родить, когда я состарилась»?
 • Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в следующем году, и [будет] у Сарры сын.
 • Сарра же не призналась, а сказала: я не смеялась. Ибо она испугалась. Но Он сказал [ей]: нет, ты рассмеялась.
 • И встали те мужи и оттуда отправились к Содому [и Гоморре]; Авраам же пошел с ними, проводить их.
 • И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама [раба Моего], что хочу делать!
 • От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли,
 • ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом [все], что сказал о нем.
 • И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма;
 • сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю.
 • И обратились мужи оттуда и пошли в Содом; Авраам же еще стоял пред лицем Господа.
 • И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым [и с праведником будет то же, что с нечестивым]?
 • может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? неужели Ты погубишь, и не пощадишь [всего] места сего ради пятидесяти праведников, [если они находятся] в нем?
 • не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?
 • Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу [весь город и] все место сие.
 • Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел:
 • может быть, до пятидесяти праведников недостанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять.
 • Авраам продолжал говорить с Ним и сказал: может быть, найдется там сорок? Он сказал: не сделаю того и ради сорока.
 • И сказал Авраам: да не прогневается Владыка, что я буду говорить: может быть, найдется там тридцать? Он сказал: не сделаю, если найдется там тридцать.
 • Авраам сказал: вот, я решился говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать? Он сказал: не истреблю ради двадцати.
 • Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти.
 • И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое место.
 • ὤφθη δὲ αὐτῷ ὁ θεὸς προ­̀ς τῇ δρυὶ τῇ Μαμβρη καθη­μέ­νου αὐτοῦ ἐπι­̀ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ μεσημβρίας
 • ἀναβλέψας δὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ εἶδεν καὶ ἰδοὺ τρεῖς ἄνδρες εἱστήκεισαν ἐπάνω αὐτοῦ καὶ ἰδὼν προ­σέδραμεν εἰς συν­άν­τησιν αὐτοῖς ἀπο­̀ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ καὶ προ­σεκύνησεν ἐπι­̀ τὴν γῆν
 • καὶ εἶπεν κύριε εἰ ἄρα εὗρον χάριν ἐναν­τίον σου μὴ παρέλθῃς τὸν παῖδά σου
 • λημφθήτω δὴ ὕδωρ καὶ νιψάτωσαν τοὺς πόδας ὑμῶν καὶ κατα­ψύξατε ὑπὸ τὸ δένδρον
 • καὶ λήμψομαι ἄρτον καὶ φάγεσθε καὶ μετὰ τοῦτο παρελεύ­σεσθε εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν οὗ εἵνεκεν ἐξεκλίνατε προ­̀ς τὸν παῖδα ὑμῶν καὶ εἶπαν οὕτως ποίησον καθὼς εἴρηκας
 • καὶ ἔσπευσεν Αβρααμ ἐπι­̀ τὴν σκηνὴν προ­̀ς Σαρραν καὶ εἶπεν αὐτῇ σπεῦσον καὶ φύρασον τρία μέτρα σεμιδάλεως καὶ ποίησον ἐγκρυφίας
 • καὶ εἰς τὰς βόας ἔδραμεν Αβρααμ καὶ ἔλαβεν μοσχάριον ἁπαλὸν καὶ καλὸν καὶ ἔδωκεν τῷ παιδί καὶ ἐτάχυνεν τοῦ ποιῆσαι αὐτό
 • ἔλαβεν δὲ βούτυρον καὶ γάλα καὶ τὸ μοσχάριον ὃ ἐποίησεν καὶ παρέθηκεν αὐτοῖς καὶ ἐφάγοσαν αὐτὸς δὲ παρειστήκει αὐτοῖς ὑπὸ τὸ δένδρον
 • εἶπεν δὲ προ­̀ς αὐτόν ποῦ Σαρρα ἡ γυνή σου ὁ δὲ ἀπο­κριθεὶς εἶπεν ἰδοὺ ἐν τῇ σκηνῇ
 • εἶπεν δέ ἐπαναστρέφων ἥξω προ­̀ς σὲ κατα­̀ τὸν καιρὸν τοῦτον εἰς ὥρας καὶ ἕξει υἱὸν Σαρρα ἡ γυνή σου Σαρρα δὲ ἤκουσεν προ­̀ς τῇ θύρᾳ τῆς σκηνῆς οὖσα ὄπισθεν αὐτοῦ
 • Αβρααμ δὲ καὶ Σαρρα πρεσβύτεροι προ­βεβηκότες ἡμερῶν ἐξέλιπεν δὲ Σαρρα γίνεσθαι τὰ γυναικεῖα
 • ἐγέλασεν δὲ Σαρρα ἐν ἑαυτῇ λέγουσα οὔπω μέν μοι γέγονεν ἕως τοῦ νῦν ὁ δὲ κύριός μου πρεσβύτερος
 • καὶ εἶπεν κύριος προ­̀ς Αβρααμ τί ὅτι ἐγέλασεν Σαρρα ἐν ἑαυτῇ λέγουσα ἆρά γε ἀληθῶς τέξομαι ἐγὼ δὲ γεγήρακα
 • μὴ ἀδυνατεῖ παρα­̀ τῷ θεῷ ῥῆμα εἰς τὸν καιρὸν τοῦτον ἀναστρέψω προ­̀ς σὲ εἰς ὥρας καὶ ἔσται τῇ Σαρρα υἱός
 • ἠρνήσατο δὲ Σαρρα λέγουσα οὐκ ἐγέλασα ἐφοβήθη γάρ καὶ εἶπεν οὐχί ἀλλὰ ἐγέλασας
 • ἐξαναστάν­τες δὲ ἐκεῖθεν οἱ ἄνδρες κατέβλεψαν ἐπι­̀ προ­́σωπον Σοδομων καὶ Γομορρας Αβρααμ δὲ συν­επορεύ­ετο μετ᾿ αὐτῶν συμπρο­πέμπων αὐτούς
 • ὁ δὲ κύριος εἶπεν μὴ κρύψω ἐγὼ ἀπο­̀ Αβρααμ τοῦ παιδός μου ἃ ἐγὼ ποιῶ
 • Αβρααμ δὲ γινό­με­νος ἔσται εἰς ἔθνος μέγα καὶ πολύ καὶ ἐνευλογηθήσον­ται ἐν αὐτῷ πάν­τα τὰ ἔθνη τῆς γῆς
 • ᾔδειν γὰρ ὅτι συν­τάξει τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ καὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ μετ᾿ αὐτόν καὶ φυλάξουσιν τὰς ὁδοὺς κυρίου ποιεῖν δικαιοσύνην καὶ κρίσιν ὅπως ἂν ἐπαγάγῃ κύριος ἐπι­̀ Αβρααμ πάν­τα ὅσα ἐλάλησεν προ­̀ς αὐτόν
 • εἶπεν δὲ κύριος κραυγὴ Σοδομων καὶ Γομορρας πεπλή­θυν­ται καὶ αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν μεγά­λαι σφόδρα
 • κατα­βὰς οὖν ὄψομαι εἰ κατα­̀ τὴν κραυγὴν αὐτῶν τὴν ἐρχομένην προ­́ς με συν­τελοῦν­ται εἰ δὲ μή ἵνα γνῶ
 • καὶ ἀπο­στρέψαν­τες ἐκεῖθεν οἱ ἄνδρες ἦλθον εἰς Σοδομα Αβρααμ δὲ ἦν ἑστηκὼς ἐναν­τίον κυρίου
 • καὶ ἐγγίσας Αβρααμ εἶπεν μὴ συν­απολέσῃς δίκαιον μετὰ ἀσεβοῦς καὶ ἔσται ὁ δίκαιος ὡς ὁ ἀσεβής
 • ἐὰν ὦσιν πεν­τήκον­τα δίκαιοι ἐν τῇ πόλει ἀπο­λεῖς αὐτούς οὐκ ἀνήσεις πάν­τα τὸν τόπον ἕνεκεν τῶν πεν­τήκον­τα δικαίων ἐὰν ὦσιν ἐν αὐτῇ
 • μηδαμῶς σὺ ποιήσεις ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο τοῦ ἀπο­κτεῖναι δίκαιον μετὰ ἀσεβοῦς καὶ ἔσται ὁ δίκαιος ὡς ὁ ἀσεβής μηδαμῶς ὁ κρίνων πᾶσαν τὴν γῆν οὐ ποιήσεις κρίσιν
 • εἶπεν δὲ κύριος ἐὰν εὕρω ἐν Σοδομοις πεν­τήκον­τα δικαίους ἐν τῇ πόλει ἀφήσω πάν­τα τὸν τόπον δι᾿ αὐτούς
 • καὶ ἀπο­κριθεὶς Αβρααμ εἶπεν νῦν ἠρξάμην λαλῆσαι προ­̀ς τὸν κύριον ἐγὼ δέ εἰμι γῆ καὶ σποδός
 • ἐὰν δὲ ἐλαττονωθῶσιν οἱ πεν­τήκον­τα δίκαιοι πέν­τε ἀπο­λεῖς ἕνεκεν τῶν πέν­τε πᾶσαν τὴν πόλιν καὶ εἶπεν οὐ μὴ ἀπο­λέσω ἐὰν εὕρω ἐκεῖ τεσ­σαράκον­τα πέν­τε
 • καὶ προ­σέθηκεν ἔτι λαλῆσαι προ­̀ς αὐτὸν καὶ εἶπεν ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ τεσ­σαράκον­τα καὶ εἶπεν οὐ μὴ ἀπο­λέσω ἕνεκεν τῶν τεσ­σαράκον­τα
 • καὶ εἶπεν μή τι κύριε ἐὰν λαλήσω ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ τριάκον­τα καὶ εἶπεν οὐ μὴ ἀπο­λέσω ἐὰν εὕρω ἐκεῖ τριάκον­τα
 • καὶ εἶπεν ἐπειδὴ ἔχω λαλῆσαι προ­̀ς τὸν κύριον ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ εἴκοσι καὶ εἶπεν οὐ μὴ ἀπο­λέσω ἕνεκεν τῶν εἴκοσι
 • καὶ εἶπεν μή τι κύριε ἐὰν λαλήσω ἔτι ἅπαξ ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ δέκα καὶ εἶπεν οὐ μὴ ἀπο­λέσω ἕνεκεν τῶν δέκα
 • ἀπῆλθεν δὲ κύριος ὡς ἐπαύσατο λαλῶν τῷ Αβρααμ καὶ Αβρααμ ἀπέστρεψεν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ