Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Прiидо́ста же два́ а́нгела въ Cодо́мъ въ ве́черъ: Ло́тъ же сѣдя́ше предъ враты́ Cодо́мскими. Ви́дѣвъ же Ло́тъ, воста́ въ срѣ́тенiе и́мъ и поклони́ся лице́мъ на зе́млю
 • и рече́: се́, госпо́дiе, уклони́теся въ до́мъ раба́ ва́­шего и почі́йте, и омы́йте но́ги ва́шя, и обу́треневав­ше отъи́дете въ пу́ть сво́й. Рѣ́ша же: ни́, но на сто́гнѣ почі́емъ.
 • И при­­ну́ди я́, и уклони́шася къ нему́, и внидо́ша въ до́мъ его́: и сотвори́ и́мъ учрежде́нiе, и опрѣсно́ки испече́ и́мъ, и ядо́ша.
 • Предъ спа́нiемъ же му́жiе гра́да Cодо́мляне объидо́ша до́мъ, от­ ю́ноши да́же до ста́рца, ве́сь наро́дъ вку́пѣ:
 • и иззыва́ху Ло́та, и глаго́лаху къ нему́: гдѣ́ су́ть му́жiе в­ше́дшiи къ тебѣ́ но́щiю? изведи́ я́ къ на́мъ, да бу́демъ съ ни́ми.
 • Изы́де же Ло́тъ къ ни́мъ въ преддве́рiе, две́ри же затвори́ за собо́ю.
 • Рече́ же къ ни́мъ: ника́коже, бра́тiе, не дѣ́йте зла́:
 • су́ть же ми́ двѣ́ дще́ри, я́же не позна́ша му́жа: изведу́ и́хъ къ ва́мъ, и твори́те и́мъ, я́коже уго́дно е́сть ва́мъ: то́чiю муже́мъ си́мъ не сотвори́те оби́ды, того́ бо ра́ди внидо́ша подъ кро́въ до́му мо­его́.
 • Рѣ́ша же ему́: от­иди́ от­сю́ду: при­­ше́лъ еси́ [сѣ́мо] обита́ти, еда́ ли и су́дъ суди́ти? ны́нѣ у́бо тя́ озло́бимъ па́че, не́жели о́ныхъ. И наси́л­ст­воваша му́жа Ло́та зѣло́, и при­­бли́жишася разби́ти две́ри.
 • Просте́рше же му́жiе ру́ки, вовлеко́ша Ло́та къ себѣ́ въ хра́мину, и две́ри хра́мины заключи́ша:
 • му́жы же, су́щыя предъ две́рьми до́му, порази́ша слѣпото́ю от­ ма́ла да́же до вели́ка: и разсла́бишася и́щуще две́рiй.
 • Рѣ́ша же му́жiе къ Ло́ту: су́ть ли тебѣ́ здѣ́ зя́тiе или́ сы́нове или́ дще́ри? или́ а́ще кто́ тебѣ́ и́нъ е́сть во гра́дѣ, изведи́ [я́] от­ мѣ́ста сего́:
 • я́ко мы́ погубля́емъ мѣ́сто сiе́, поне́же воз­вы́сися во́пль и́хъ предъ Го́сподемъ, и посла́ на́съ Госпо́дь истреби́ти его́.
 • Изы́де же Ло́тъ и глаго́ла къ зя́темъ сво­и́мъ, по­и́мшымъ дще́ри его́, и рече́: воста́ните и изыди́те от­ мѣ́ста сего́, я́ко погубля́етъ Госпо́дь гра́дъ. Возмнѣ́ся же игра́ти предъ зятьми́ сво­и́ми.
 • Егда́ же у́тро бы́сть, понужда́ху а́нгели Ло́та, глаго́люще: воста́въ, по­ими́ жену́ твою́ и двѣ́ дще́ри твоя́, я́же и́маши, и изы́ди, да не и ты́ поги́бнеши со беззако́нми гра́да.
 • И смути́шася, и взя́ша а́нгели за ру́ку его́, и за ру́ку жену́ его́, и за ру́ки дву́хъ дще́рей его́, поне́же пощадѣ́ и́ Госпо́дь.
 • И бы́сть егда́ изведо́ша я́ во́нъ, и рѣ́ша: спаса́я спаса́й твою́ ду́шу: не озира́йся вспя́ть, ниже́ посто́й во все́мъ предѣ́лѣ [се́мъ]: въ горѣ́ спаса́йся, да не когда́ ку́пно я́тъ бу́деши.
 • Рече́ же Ло́тъ къ ни́мъ: молю́ся, Го́споди,
 • поне́же обрѣ́те ра́бъ Тво́й ми́лость предъ Тобо́ю, и воз­вели́чилъ еси́ пра́вду Твою́, ю́же твори́ши на мнѣ́, е́же жи́ти души́ мо­е́й: а́зъ же не воз­могу́ спасти́ся въ горѣ́, да не когда́ пости́гнутъ мя́ зла́я, и умру́:
 • се́, гра́дъ се́й бли́зъ е́же убѣжа́ти ми́ та́мо, и́же е́сть ма́лъ, и та́мо спасу́ся: не ма́лъ ли е́сть? и жива́ бу́детъ душа́ моя́ тебе́ ра́ди.
 • И рече́ ему́: се́, удиви́хся лицу́ тво­ему́, и о словеси́ се́мъ, е́же не погуби́ти гра́да, о не́мже глаго́лалъ еси́:
 • потщи́ся у́бо спасти́ся та́мо: не воз­могу́ бо сотвори́ти дѣ́ла, до́ндеже вни́деши та́мо: сего́ ра́ди прозва́ и́мя гра́ду тому́ Сиго́ръ.
 • Со́лнце взы́де надъ зе́млю, Ло́тъ же вни́де въ Сиго́ръ.
 • И Госпо́дь одожди́ на Cодо́мъ и Гомо́рръ жу́пелъ, и о́гнь от­ Го́спода съ небесе́.
 • И преврати́ гра́ды сiя́, и всю́ окре́стную страну́, и вся́ живу́щыя во градѣ́хъ, и вся́ прозяба́ющая от­ земли́.
 • И озрѣ́ся жена́ его́ вспя́ть, и бы́сть сто́лпъ сла́нъ.
 • Воста́въ же Авраа́мъ зау́тра [и́де] на мѣ́сто, идѣ́же стоя́ше предъ Го́сподемъ,
 • и воз­зрѣ́ на лице́ Cодо́ма и Гомо́рра, и на лице́ окре́стныя страны́, и ви́дѣ: и се́, восхожда́­ше пла́мень от­ земли́, а́ки ды́мъ пе́щный.
 • И бы́сть егда́ преврати́ Бо́гъ вся́ гра́ды страны́ тоя́, помяну́ Бо́гъ Авраа́ма и изсла́ Ло́та от­ среды́ превраще́нiя, егда́ преврати́ Госпо́дь гра́ды, въ ни́хже живя́ше Ло́тъ.
 • Изы́де же Ло́тъ от­ Сиго́ра, и сѣ́де въ горѣ́ са́мъ, и двѣ́ дще́ри его́ съ ни́мъ: убоя́ся бо жи́ти въ Сиго́рѣ: и всели́ся въ пеще́ру са́мъ и дще́ри его́ съ ни́мъ.
 • Рече́ же старѣ́йшая къ юнѣ́йшей: оте́цъ на́шъ ста́ръ, и никто́же е́сть на земли́, и́же вни́детъ къ на́мъ, я́коже обы́чно все́й земли́:
 • гряди́ у́бо, упо­и́мъ отца́ на́­шего вино́мъ и преспи́мъ съ ни́мъ, и воз­ста́вимъ от­ отца́ на́­шего сѣ́мя.
 • Упо­и́ша же отца́ сво­его́ вино́мъ въ нощи́ о́нѣй: и в­ше́дши старѣ́йшая, преспа́ со отце́мъ сво­и́мъ тоя́ но́щи: и не поразумѣ́ о́нъ, егда́ преспа́ и егда́ воста́.
 • Бы́сть же нау́трiе, и рече́ старѣ́йшая къ юнѣ́йшей: се́, [а́зъ] преспа́хъ вчера́ со отце́мъ на́шимъ: упо­и́мъ его́ вино́мъ и въ сiю́ но́щь, и в­ше́дши преспи́ съ ни́мъ, и воз­ста́вимъ от­ отца́ на́­шего сѣ́мя.
 • Упо­и́ша же и въ ту́ но́щь отца́ сво­его́ вино́мъ: и в­ше́дши юнѣ́йшая преспа́ со отце́мъ сво­и́мъ: и не поразумѣ́ о́нъ, егда́ преспа́ и егда́ воста́.
 • И зача́ша о́бѣ дще́ри Ло́товы от­ отца́ сво­его́:
 • и роди́ старѣ́йшая сы́на и нарече́ и́мя ему́ Моа́въ, глаго́лющи: от­ отца́ мо­его́. Се́й оте́цъ Моави́томъ да́же до ны́нѣшняго дне́.
 • Роди́ же юнѣ́йшая сы́на и нарече́ и́мя ему́ Амма́нъ, глаго́лющи: сы́нъ ро́да мо­его́. Се́й оте́цъ Аммани́томъ до ны́нѣшняго дне́.
 • И пришли те два Ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел, и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицем до земли
 • и сказал: государи мои! зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру и пойдете в путь свой. Но они сказали: нет, мы ночуем на улице.
 • Он же сильно упрашивал их; и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели.
 • Еще не легли они спать, как городские жители, Содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города, окружили дом
 • и вызвали Лота и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам; мы позна́ем их.
 • Лот вышел к ним ко входу, и запер за собою дверь,
 • и сказал [им]: братья мои, не делайте зла;
 • вот у меня две дочери, которые не познали мужа; лучше я выведу их к вам, делайте с ними, что вам угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего.
 • Но они сказали [ему]: пойди сюда. И сказали: вот пришлец, и хочет судить? теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними. И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь.
 • Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь [дома] заперли;
 • а людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого, так что они измучились, искав входа.
 • Сказали мужи те Лоту: кто у тебя есть еще здесь? зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места,
 • ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его.
 • И вышел Лот, и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит.
 • Когда взошла заря, Ангелы начали торопить Лота, говоря: встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззакония города.
 • И как он медлил, то мужи те [Ангелы], по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его и поставили его вне города.
 • Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай душу свою; не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей; спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть.
 • Но Лот сказал им: нет, Владыка!
 • вот, раб Твой обрел благоволение пред очами Твоими, и велика милость Твоя, которую Ты сделал со мною, что спас жизнь мою; но я не могу спасаться на гору, чтоб не застигла меня беда и мне не умереть;
 • вот, ближе бежать в сей город, он же мал; побегу я туда, – он же мал; и сохранится жизнь моя [ради Тебя].
 • И сказал ему: вот, в угодность тебе Я сделаю и это: не ниспровергну города, о котором ты говоришь;
 • поспешай, спасайся туда, ибо Я не могу сделать дела, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей: Сигор.
 • Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор.
 • И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба,
 • и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все] произрастания земли.
 • Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала соляным столпом.
 • И встал Авраам рано утром [и пошел] на место, где стоял пред лицем Господа,
 • и посмотрел к Содому и Гоморре и на все пространство окрестности и увидел: вот, дым поднимается с земли, как дым из печи.
 • И было, когда Бог истреблял [все] города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда ниспровергал города, в которых жил Лот.
 • И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе́, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре. И жил в пещере, и с ним две дочери его.
 • И сказала старшая младшей: отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли;
 • итак напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя.
 • И напоили отца своего вином в ту ночь; и вошла старшая и спала с отцом своим [в ту ночь]; а он не знал, когда она легла и когда встала.
 • На другой день старшая сказала младшей: вот, я спала вчера с отцом моим; напоим его вином и в эту ночь; и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя.
 • И напоили отца своего вином и в эту ночь; и вошла младшая и спала с ним; и он не знал, когда она легла и когда встала.
 • И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего,
 • и родила старшая сына, и нарекла ему имя: Моав [говоря: он от отца моего]. Он отец Моавитян доныне.
 • И младшая также родила сына, и нарекла ему имя: Бен-Амми [говоря: он сын рода моего]. Он отец Аммонитян доныне.
 • فجاء الملاكان الى سدوم مساء وكان لوط جالسا في باب سدوم . فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه الى الارض .

 • وقال يا سيّديّ ميلا الى بيت عبدكما وبيتا واغسلا ارجلكما . ثم تبكران وتذهبان في طريقكما . فقالا لا بل في الساحة نبيت .

 • فألحّ عليهما جدا . فمالا اليه ودخلا بيته . فصنع لهما ضيافة وخبز فطيرا فاكلا .

 • وقبلما اضطجعا احاط بالبيت رجال المدينة رجال سدوم من الحدث الى الشيخ كل الشعب من اقصاها .

 • فنادوا لوطا وقالوا له اين الرجلان اللذان دخلا اليك الليلة . اخرجهما الينا لنعرفهما .

 • فخرج اليهم لوط الى الباب واغلق الباب وراءه .

 • وقال لا تفعلوا شرا يا اخوتي .

 • هوذا لي ابنتان لم تعرفا رجلا . اخرجهما اليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم . واما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا لانهما قد دخلا تحت ظل سقفي .

 • فقالوا ابعد الى هناك . ثم قالوا جاء هذا الانسان ليتغرب وهو يحكم حكما . الآن نفعل بك شرا اكثر منهما . فألحّوا على الرجل لوط جدا وتقدموا ليكسروا الباب .

 • فمدّ الرجلان ايديهما وادخلا لوطا اليهما الى البيت واغلقا الباب .

 • واما الرجال الذين على باب البيت فضرباهم بالعمى من الصغير الى الكبير . فعجزوا عن ان يجدوا الباب .

 • وقال الرجلان للوط من لك ايضا ههنا . اصهارك وبنيك وبناتك وكل من لك في المدينة اخرج من المكان .

 • لاننا مهلكان هذا المكان . اذ قد عظم صراخهم امام الرب فارسلنا الرب لنهلكه .

 • فخرج لوط وكلم اصهاره الآخذين بناته وقال قوموا اخرجوا من هذا المكان . لان الرب مهلك المدينة . فكان كمازح في اعين اصهاره .

 • ولما طلعالفجر كان الملاكان يعجلان لوطا قائلين قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين لئلا تهلك باثم المدينة .

 • ولما توانى امسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه واخرجاه ووضعاه خارج المدينة .

 • وكان لما اخرجاهم الى خارج انه قال اهرب لحياتك . لا تنظر الى ورائك ولا تقف في كل الدائرة . اهرب الى الجبل لئلا تهلك .

 • فقال لهما لوط لا يا سيد. .

 • هوذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك وعظمت لطفك الذي صنعت اليّ باستبقاء نفسي . وانا لا اقدر ان اهرب الى الجبل . لعل الشر يدركني فاموت .

 • هوذا المدينة هذه قريبة للهرب اليها وهي صغيرة . اهرب الى هناك . أليست هي صغيرة . فتحيا نفسي .

 • فقال له اني قد رفعت وجهك في هذا الامر ايضا ان لا اقلب المدينة التي تكلمت عنها .

 • اسرع اهرب الى هناك . لاني لا استطيع ان افعل شيئا حتى تجيء الى هناك . لذلك دعي اسم المدينة صوغر .

 • واذ اشرقت الشمس على الارض دخل لوط الى صوغر .

 • فامطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء .

 • وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الارض .

 • ونظرت امرأته من وراءه فصارت عمود ملح .

 • وبكّر ابراهيم في الغد الى المكان الذي وقف فيه امام الرب .

 • وتطلع نحو سدوم وعمورة ونحو كل ارض الدائرة ونظر واذا دئخان الارض يصعد كدخان الاتون .

 • وحدث لما اخرب الله مدن الدائرة ان الله ذكر ابراهيم وارسل لوطا من وسط الانقلاب . حين قلب المدن التي سكن فيها لوط .

 • وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه . لانه خاف ان يسكن في صوغر . فسكن في المغارة هو وابنتاه .

 • وقالت البكر للصغيرة ابونا قد شاخ وليس في الارض رجل ليدخل علينا كعادة كل الارض .

 • هلم نسقي ابانا خمرا ونضطجع معه . فنحيي من ابينا نسلا .

 • فسقتا اباهما خمرا في تلك الليلة . ودخلت البكر واضطجعت مع ابيها . ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها .

 • وحدث في الغد ان البكر قالت للصغيرة اني قد اضطجعت البارحة مع ابي . نسقيه خمرا الليلة ايضا فادخلي اضطجعي معه . فنحيي من ابينا نسلا .

 • فسقتا اباهما خمرا في تلك الليلة ايضا . وقامت الصغيرة واضطجعت معه . ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها .

 • فحبلت ابنتا لوط من ابيهما .

 • فولدت البكر ابنا ودعت اسمه موآب . وهو ابو الموآبيين الى اليوم .

 • والصغيرة ايضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن عمي . وهو ابو بني عمون الى اليوم .

 • Двое ангелов пришли в Содом. Уже смеркалось. Лот сидел у городских ворот . Увидев путников, он поднялся им навстречу и сказал, поклонившись до земли: «Пожалуйте, господа мои, в дом ко мне, вашему рабу. Переночуете у меня, вымоете ноги, а наутро пойдете дальше». — «Нет, — отвечали они. — Мы лучше заночуем на улице».
 • Но Лот так настаивал, что они согласились. Он привел их в свой дом, приготовил ужин, напек лепешек и накормил их.
 • Не успели они лечь спать, как жители города — все мужчины Содома, от мала до велика, — со всех сторон окружили дом Лота.
 • «Где те, кто пришли к тебе ночевать? — кричали они. — Давай их нам сюда, мы их будем насиловать!»
 • Лот вышел на порог, закрыл дверь за собой
 • и сказал: «Братья, не надо, не делайте этого!
 • У меня две дочери, еще девушки, — я отдам их вам, и делайте с ними, что хотите, но не троньте тех, кто пришел под мой кров!»
 • Но они ответили: «Прочь! Пришел, чужак, поселился у нас, а теперь распоряжаться будешь? Мы сейчас с тобой еще и не то сделаем!» Они стали напирать на Лота и уже собирались вышибить дверь,
 • но гости Лота втащили его обратно в дом, а дверь заперли.
 • Всех столпившихся у порога, от мала до велика, они поразили слепотой — так что те, как ни искали, не могли уже найти входа в дом.
 • И гости сказали Лоту: «Кто еще у тебя есть в этом городе? Зять, сыновья, дочери, еще кто–нибудь? Всех уводи отсюда:
 • мы уничтожим этот город! Злодеяния его жителей вопиют к Господу, и Господь нас послал уничтожить его!»
 • Лот пошел и сказал женихам своих дочерей: «Скорее уходите из этого города! Господь его сейчас уничтожит!» Но те решили, что Лот шутит.
 • Уже светало. Ангелы стали торопить Лота: «Скорее, уводи прочь жену и обеих дочерей! Не то сам погибнешь вместе с грешным городом!»
 • А Лот все медлил. Тогда, взяв за руки Лота, его жену и обеих дочерей, ангелы сами вывели их прочь из города, ибо Господу было жаль Лота.
 • «Спасайся! — сказал ангел Лоту. — Назад не оглядывайся! И не задерживайся в Долине — беги в горы, не то погибнешь!» —
 • «Нет, Владыка мой! — ответил Лот. —
 • Ты так добр ко мне, рабу твоему! Велика твоя милость ко мне: ты спас мне жизнь! Но ведь до гор мне не добежать — беда настигнет меня, и я погибну.
 • А вон тот городок — близко, туда можно добежать, он маленький. Туда я и побегу, он маленький, там я уцелею!» —
 • «Хорошо, — сказал ангел, — я и это сделаю ради тебя: я сохраню городок, о котором ты говоришь.
 • Но беги туда скорее: я не могу начать, пока ты не пришел туда». (Потому этот город и называется Цóар.)
 • Солнце взошло над землей. Лот пришел в Цоар.
 • И обрушил Господь на Содом и Гоморру, словно дождь, серу горящую — с небес, от Господа —
 • и уничтожил оба города, и всю Долину, и всех жителей, и все, что росло на земле.
 • Оглянулась назад Лотова жена — и превратилась в соляной столб.
 • Рано утром Авраам пришел туда, где накануне стоял перед Господом,
 • поглядел на Содом и Гоморру, на Долину — и увидел: земля, как гончарная печь, дымом окутана.
 • Уничтожая города Долины, Бог вспомнил про Авраама. Бог увел Лота от гибели, разрушая города, где жил Лот.
 • Из Цоара Лот ушел в горы, вместе с обеими дочерьми: ему было страшно оставаться в Цоаре. Они поселились в пещере.
 • Старшая дочь сказала младшей: «Отец стареет. На земле больше нет мужчины, который жил бы с нами, как заведено.
 • Напоим отца вином и переспим с ним. Пусть от собственного отца, но будут у нас дети!»
 • И на ночь они напоили отца вином. Старшая дочь пришла к нему, спала с ним, а он и не сознавал, что происходит, — ни как легла она с ним, ни как ушла.
 • На другой день она сказала сестре: «Прошлой ночью я спала с отцом. Напоим его вином и в эту ночь, ты придешь и ляжешь с ним. Пусть от собственного отца, но будут у нас дети!»
 • И вновь они на ночь напоили отца вином. Младшая дочь пришла и спала с ним, а он и не сознавал, что происходит, — ни как легла она с ним, ни как ушла.
 • Так обе дочери Лота зачали детей от своего же отца.
 • Старшая родила сына и назвала его Моáв. Он — прародитель теперешних моавитян.
 • Младшая родила сына и назвала его Бен–Амми́. Он — прародитель теперешних аммонитя́́́н.