Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Прiидо́ста же два́ а́нгела въ Cодо́мъ въ ве́черъ: Ло́тъ же сѣдя́ше предъ враты́ Cодо́мскими. Ви́дѣвъ же Ло́тъ, воста́ въ срѣ́тенiе и́мъ и поклони́ся лице́мъ на зе́млю
 • и рече́: се́, госпо́дiе, уклони́теся въ до́мъ раба́ ва́­шего и почі́йте, и омы́йте но́ги ва́шя, и обу́треневав­ше отъи́дете въ пу́ть сво́й. Рѣ́ша же: ни́, но на сто́гнѣ почі́емъ.
 • И при­­ну́ди я́, и уклони́шася къ нему́, и внидо́ша въ до́мъ его́: и сотвори́ и́мъ учрежде́нiе, и опрѣсно́ки испече́ и́мъ, и ядо́ша.
 • Предъ спа́нiемъ же му́жiе гра́да Cодо́мляне объидо́ша до́мъ, от­ ю́ноши да́же до ста́рца, ве́сь наро́дъ вку́пѣ:
 • и иззыва́ху Ло́та, и глаго́лаху къ нему́: гдѣ́ су́ть му́жiе в­ше́дшiи къ тебѣ́ но́щiю? изведи́ я́ къ на́мъ, да бу́демъ съ ни́ми.
 • Изы́де же Ло́тъ къ ни́мъ въ преддве́рiе, две́ри же затвори́ за собо́ю.
 • Рече́ же къ ни́мъ: ника́коже, бра́тiе, не дѣ́йте зла́:
 • су́ть же ми́ двѣ́ дще́ри, я́же не позна́ша му́жа: изведу́ и́хъ къ ва́мъ, и твори́те и́мъ, я́коже уго́дно е́сть ва́мъ: то́чiю муже́мъ си́мъ не сотвори́те оби́ды, того́ бо ра́ди внидо́ша подъ кро́въ до́му мо­его́.
 • Рѣ́ша же ему́: от­иди́ от­сю́ду: при­­ше́лъ еси́ [сѣ́мо] обита́ти, еда́ ли и су́дъ суди́ти? ны́нѣ у́бо тя́ озло́бимъ па́че, не́жели о́ныхъ. И наси́л­ст­воваша му́жа Ло́та зѣло́, и при­­бли́жишася разби́ти две́ри.
 • Просте́рше же му́жiе ру́ки, вовлеко́ша Ло́та къ себѣ́ въ хра́мину, и две́ри хра́мины заключи́ша:
 • му́жы же, су́щыя предъ две́рьми до́му, порази́ша слѣпото́ю от­ ма́ла да́же до вели́ка: и разсла́бишася и́щуще две́рiй.
 • Рѣ́ша же му́жiе къ Ло́ту: су́ть ли тебѣ́ здѣ́ зя́тiе или́ сы́нове или́ дще́ри? или́ а́ще кто́ тебѣ́ и́нъ е́сть во гра́дѣ, изведи́ [я́] от­ мѣ́ста сего́:
 • я́ко мы́ погубля́емъ мѣ́сто сiе́, поне́же воз­вы́сися во́пль и́хъ предъ Го́сподемъ, и посла́ на́съ Госпо́дь истреби́ти его́.
 • Изы́де же Ло́тъ и глаго́ла къ зя́темъ сво­и́мъ, по­и́мшымъ дще́ри его́, и рече́: воста́ните и изыди́те от­ мѣ́ста сего́, я́ко погубля́етъ Госпо́дь гра́дъ. Возмнѣ́ся же игра́ти предъ зятьми́ сво­и́ми.
 • Егда́ же у́тро бы́сть, понужда́ху а́нгели Ло́та, глаго́люще: воста́въ, по­ими́ жену́ твою́ и двѣ́ дще́ри твоя́, я́же и́маши, и изы́ди, да не и ты́ поги́бнеши со беззако́нми гра́да.
 • И смути́шася, и взя́ша а́нгели за ру́ку его́, и за ру́ку жену́ его́, и за ру́ки дву́хъ дще́рей его́, поне́же пощадѣ́ и́ Госпо́дь.
 • И бы́сть егда́ изведо́ша я́ во́нъ, и рѣ́ша: спаса́я спаса́й твою́ ду́шу: не озира́йся вспя́ть, ниже́ посто́й во все́мъ предѣ́лѣ [се́мъ]: въ горѣ́ спаса́йся, да не когда́ ку́пно я́тъ бу́деши.
 • Рече́ же Ло́тъ къ ни́мъ: молю́ся, Го́споди,
 • поне́же обрѣ́те ра́бъ Тво́й ми́лость предъ Тобо́ю, и воз­вели́чилъ еси́ пра́вду Твою́, ю́же твори́ши на мнѣ́, е́же жи́ти души́ мо­е́й: а́зъ же не воз­могу́ спасти́ся въ горѣ́, да не когда́ пости́гнутъ мя́ зла́я, и умру́:
 • се́, гра́дъ се́й бли́зъ е́же убѣжа́ти ми́ та́мо, и́же е́сть ма́лъ, и та́мо спасу́ся: не ма́лъ ли е́сть? и жива́ бу́детъ душа́ моя́ тебе́ ра́ди.
 • И рече́ ему́: се́, удиви́хся лицу́ тво­ему́, и о словеси́ се́мъ, е́же не погуби́ти гра́да, о не́мже глаго́лалъ еси́:
 • потщи́ся у́бо спасти́ся та́мо: не воз­могу́ бо сотвори́ти дѣ́ла, до́ндеже вни́деши та́мо: сего́ ра́ди прозва́ и́мя гра́ду тому́ Сиго́ръ.
 • Со́лнце взы́де надъ зе́млю, Ло́тъ же вни́де въ Сиго́ръ.
 • И Госпо́дь одожди́ на Cодо́мъ и Гомо́рръ жу́пелъ, и о́гнь от­ Го́спода съ небесе́.
 • И преврати́ гра́ды сiя́, и всю́ окре́стную страну́, и вся́ живу́щыя во градѣ́хъ, и вся́ прозяба́ющая от­ земли́.
 • И озрѣ́ся жена́ его́ вспя́ть, и бы́сть сто́лпъ сла́нъ.
 • Воста́въ же Авраа́мъ зау́тра [и́де] на мѣ́сто, идѣ́же стоя́ше предъ Го́сподемъ,
 • и воз­зрѣ́ на лице́ Cодо́ма и Гомо́рра, и на лице́ окре́стныя страны́, и ви́дѣ: и се́, восхожда́­ше пла́мень от­ земли́, а́ки ды́мъ пе́щный.
 • И бы́сть егда́ преврати́ Бо́гъ вся́ гра́ды страны́ тоя́, помяну́ Бо́гъ Авраа́ма и изсла́ Ло́та от­ среды́ превраще́нiя, егда́ преврати́ Госпо́дь гра́ды, въ ни́хже живя́ше Ло́тъ.
 • Изы́де же Ло́тъ от­ Сиго́ра, и сѣ́де въ горѣ́ са́мъ, и двѣ́ дще́ри его́ съ ни́мъ: убоя́ся бо жи́ти въ Сиго́рѣ: и всели́ся въ пеще́ру са́мъ и дще́ри его́ съ ни́мъ.
 • Рече́ же старѣ́йшая къ юнѣ́йшей: оте́цъ на́шъ ста́ръ, и никто́же е́сть на земли́, и́же вни́детъ къ на́мъ, я́коже обы́чно все́й земли́:
 • гряди́ у́бо, упо­и́мъ отца́ на́­шего вино́мъ и преспи́мъ съ ни́мъ, и воз­ста́вимъ от­ отца́ на́­шего сѣ́мя.
 • Упо­и́ша же отца́ сво­его́ вино́мъ въ нощи́ о́нѣй: и в­ше́дши старѣ́йшая, преспа́ со отце́мъ сво­и́мъ тоя́ но́щи: и не поразумѣ́ о́нъ, егда́ преспа́ и егда́ воста́.
 • Бы́сть же нау́трiе, и рече́ старѣ́йшая къ юнѣ́йшей: се́, [а́зъ] преспа́хъ вчера́ со отце́мъ на́шимъ: упо­и́мъ его́ вино́мъ и въ сiю́ но́щь, и в­ше́дши преспи́ съ ни́мъ, и воз­ста́вимъ от­ отца́ на́­шего сѣ́мя.
 • Упо­и́ша же и въ ту́ но́щь отца́ сво­его́ вино́мъ: и в­ше́дши юнѣ́йшая преспа́ со отце́мъ сво­и́мъ: и не поразумѣ́ о́нъ, егда́ преспа́ и егда́ воста́.
 • И зача́ша о́бѣ дще́ри Ло́товы от­ отца́ сво­его́:
 • и роди́ старѣ́йшая сы́на и нарече́ и́мя ему́ Моа́въ, глаго́лющи: от­ отца́ мо­его́. Се́й оте́цъ Моави́томъ да́же до ны́нѣшняго дне́.
 • Роди́ же юнѣ́йшая сы́на и нарече́ и́мя ему́ Амма́нъ, глаго́лющи: сы́нъ ро́да мо­его́. Се́й оте́цъ Аммани́томъ до ны́нѣшняго дне́.
 • И пришли те два Ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел, и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицем до земли
 • и сказал: государи мои! зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру и пойдете в путь свой. Но они сказали: нет, мы ночуем на улице.
 • Он же сильно упрашивал их; и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели.
 • Еще не легли они спать, как городские жители, Содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города, окружили дом
 • и вызвали Лота и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам; мы позна́ем их.
 • Лот вышел к ним ко входу, и запер за собою дверь,
 • и сказал [им]: братья мои, не делайте зла;
 • вот у меня две дочери, которые не познали мужа; лучше я выведу их к вам, делайте с ними, что вам угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего.
 • Но они сказали [ему]: пойди сюда. И сказали: вот пришлец, и хочет судить? теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними. И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь.
 • Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь [дома] заперли;
 • а людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого, так что они измучились, искав входа.
 • Сказали мужи те Лоту: кто у тебя есть еще здесь? зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места,
 • ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его.
 • И вышел Лот, и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит.
 • Когда взошла заря, Ангелы начали торопить Лота, говоря: встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззакония города.
 • И как он медлил, то мужи те [Ангелы], по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его и поставили его вне города.
 • Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай душу свою; не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей; спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть.
 • Но Лот сказал им: нет, Владыка!
 • вот, раб Твой обрел благоволение пред очами Твоими, и велика милость Твоя, которую Ты сделал со мною, что спас жизнь мою; но я не могу спасаться на гору, чтоб не застигла меня беда и мне не умереть;
 • вот, ближе бежать в сей город, он же мал; побегу я туда, – он же мал; и сохранится жизнь моя [ради Тебя].
 • И сказал ему: вот, в угодность тебе Я сделаю и это: не ниспровергну города, о котором ты говоришь;
 • поспешай, спасайся туда, ибо Я не могу сделать дела, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей: Сигор.
 • Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор.
 • И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба,
 • и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все] произрастания земли.
 • Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала соляным столпом.
 • И встал Авраам рано утром [и пошел] на место, где стоял пред лицем Господа,
 • и посмотрел к Содому и Гоморре и на все пространство окрестности и увидел: вот, дым поднимается с земли, как дым из печи.
 • И было, когда Бог истреблял [все] города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда ниспровергал города, в которых жил Лот.
 • И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе́, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре. И жил в пещере, и с ним две дочери его.
 • И сказала старшая младшей: отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли;
 • итак напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя.
 • И напоили отца своего вином в ту ночь; и вошла старшая и спала с отцом своим [в ту ночь]; а он не знал, когда она легла и когда встала.
 • На другой день старшая сказала младшей: вот, я спала вчера с отцом моим; напоим его вином и в эту ночь; и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя.
 • И напоили отца своего вином и в эту ночь; и вошла младшая и спала с ним; и он не знал, когда она легла и когда встала.
 • И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего,
 • и родила старшая сына, и нарекла ему имя: Моав [говоря: он от отца моего]. Он отец Моавитян доныне.
 • И младшая также родила сына, и нарекла ему имя: Бен-Амми [говоря: он сын рода моего]. Он отец Аммонитян доныне.
 • 那 两 个 天 使 晚 上 到 了 所 多 玛 。 罗 得 正 坐 在 所 多 玛 城 门 口 , 看 见 他 们 , 就 起 来 迎 接 , 脸 伏 于 地 下 拜 ,
 • 说 , 我 主 阿 , 请 你 们 到 仆 人 家 里 洗 洗 脚 , 住 一 夜 , 清 早 起 来 再 走 。 他 们 说 , 不 , 我 们 要 在 街 上 过 夜 。
 • 罗 得 切 切 地 请 他 们 , 他 们 这 才 进 去 , 到 他 屋 里 。 罗 得 为 他 们 预 备 筵 席 , 烤 无 酵 饼 , 他 们 就 吃 了 。
 • 他 们 还 没 有 躺 下 , 所 多 玛 城 里 各 处 的 人 , 连 老 带 少 , 都 来 围 住 那 房 子 ,
 • 呼 叫 罗 得 说 , 今 日 晚 上 到 你 这 里 来 的 人 在 哪 里 呢 。 把 他 们 带 出 来 , 任 我 们 所 为 。
 • 罗 得 出 来 , 把 门 关 上 , 到 众 人 那 里 ,
 • 说 , 众 弟 兄 , 请 你 们 不 要 作 这 恶 事 。
 • 我 有 两 个 女 儿 , 还 是 处 女 , 容 我 领 出 来 , 任 凭 你 们 的 心 愿 而 行 。 只 是 这 两 个 人 既 然 到 我 舍 下 , 不 要 向 他 们 作 什 么 。
 • 众 人 说 , 退 去 吧 。 又 说 , 这 个 人 来 寄 居 , 还 想 要 作 官 哪 。 现 在 我 们 要 害 你 比 害 他 们 更 甚 。 众 人 就 向 前 拥 挤 罗 得 , 要 攻 破 房 门 。
 • 只 是 那 二 人 伸 出 手 来 , 将 罗 得 拉 进 屋 去 , 把 门 关 上 ,
 • 并 且 使 门 外 的 人 , 无 论 老 少 , 眼 都 昏 迷 。 他 们 摸 来 摸 去 , 总 寻 不 着 房 门 。
 • 二 人 对 罗 得 说 , 你 这 里 还 有 什 么 人 麽 。 无 论 是 女 婿 是 儿 女 , 和 这 城 中 一 切 属 你 的 人 , 你 都 要 将 他 们 从 这 地 方 带 出 去 。
 • 我 们 要 毁 灭 这 地 方 。 因 为 城 内 罪 恶 的 声 音 在 耶 和 华 面 前 甚 大 , 耶 和 华 差 我 们 来 , 要 毁 灭 这 地 方 。
 • 罗 得 就 出 去 , 告 诉 娶 了 ( 或 作 将 要 娶 ) 他 女 儿 的 女 婿 们 说 , 你 们 起 来 离 开 这 地 方 , 因 为 耶 和 华 要 毁 灭 这 城 。 他 女 婿 们 却 以 为 他 说 的 是 戏 言 。
 • 天 明 了 , 天 使 催 逼 罗 得 说 , 起 来 , 带 着 你 的 妻 子 和 你 在 这 里 的 两 个 女 儿 出 去 , 免 得 你 因 这 城 里 的 罪 恶 同 被 剿 灭 。
 • 但 罗 得 迟 延 不 走 。 二 人 因 为 耶 和 华 怜 恤 罗 得 , 就 拉 着 他 的 手 和 他 妻 子 的 手 , 并 他 两 个 女 儿 的 手 , 把 他 们 领 出 来 , 安 置 在 城 外 。
 • 领 他 们 出 来 以 后 , 就 说 , 逃 命 吧 。 不 可 回 头 看 , 也 不 可 在 平 原 站 住 。 要 往 山 上 逃 跑 , 免 得 你 被 剿 灭 。
 • 罗 得 对 他 们 说 , 我 主 阿 , 不 要 如 此 ,
 • 你 仆 人 已 经 在 你 眼 前 蒙 恩 。 你 又 向 我 显 出 莫 大 的 慈 爱 , 救 我 的 性 命 。 我 不 能 逃 到 山 上 去 , 恐 怕 这 灾 祸 临 到 我 , 我 便 死 了 。
 • 看 哪 , 这 座 城 又 小 又 近 , 容 易 逃 到 , 这 不 是 一 个 小 的 麽 。 求 你 容 我 逃 到 那 里 , 我 的 性 命 就 得 存 活 。
 • 天 使 对 他 说 , 这 事 我 也 应 允 你 。 我 不 倾 覆 你 所 说 的 这 城 。
 • 你 要 速 速 地 逃 到 那 城 。 因 为 你 还 没 有 到 那 里 , 我 不 能 作 什 么 。 因 此 那 城 名 叫 琐 珥 ( 琐 珥 就 是 小 的 意 思 ) 。
 • 罗 得 到 了 琐 珥 , 日 头 已 经 出 来 了 。
 • 当 时 , 耶 和 华 将 硫 磺 与 火 从 天 上 耶 和 华 那 里 降 与 所 多 玛 和 蛾 摩 拉 ,
 • 把 那 些 城 和 全 平 原 , 并 城 里 所 有 的 居 民 , 连 地 上 生 长 的 , 都 毁 灭 了 。
 • 罗 得 的 妻 子 在 后 边 回 头 一 看 , 就 变 成 了 一 根 盐 柱 。
 • 亚 伯 拉 罕 清 早 起 来 , 到 了 他 从 前 删 在 耶 和 华 面 前 的 地 方 ,
 • 向 所 多 玛 和 蛾 摩 拉 与 平 原 的 全 地 观 看 , 不 料 , 那 地 方 烟 气 上 腾 , 如 同 烧 窑 一 般 。
 • 当 神 毁 灭 平 原 诸 城 的 时 候 , 他 记 念 亚 伯 拉 罕 , 正 在 倾 覆 罗 得 所 住 之 城 的 时 候 , 就 打 发 罗 得 从 倾 覆 之 中 出 来 。
 • 罗 得 因 为 怕 住 在 琐 珥 , 就 同 他 两 个 女 儿 从 琐 珥 上 去 , 住 在 山 里 。 他 和 两 个 女 儿 住 在 一 个 洞 里 。
 • 大 女 儿 对 小 女 儿 说 , 我 们 的 父 亲 老 了 , 地 上 又 无 人 按 着 世 上 的 常 规 进 到 我 们 这 里 。
 • 来 , 我 们 可 以 叫 父 亲 喝 酒 , 与 他 同 寝 。 这 样 , 我 们 好 从 他 存 留 后 裔 。
 • 于 是 , 那 夜 她 们 叫 父 亲 喝 酒 , 大 女 儿 就 进 去 和 她 父 亲 同 寝 。 她 几 时 躺 下 , 几 时 起 来 , 父 亲 都 不 知 道 。
 • 第 二 天 , 大 女 儿 对 小 女 儿 说 , 我 昨 夜 与 父 亲 同 寝 。 今 夜 我 们 再 叫 他 喝 酒 , 你 可 以 进 去 与 他 同 寝 。 这 样 , 我 们 好 从 父 亲 存 留 后 裔 。
 • 于 是 , 那 夜 她 们 又 叫 父 亲 喝 酒 , 小 女 儿 起 来 与 她 父 亲 同 寝 。 她 几 时 躺 下 , 几 时 起 来 , 父 亲 都 不 知 道 。
 • 这 样 , 罗 得 的 两 个 女 儿 都 从 她 父 亲 怀 了 孕 。
 • 大 女 儿 生 了 儿 子 , 给 他 起 名 叫 摩 押 , 就 是 现 今 摩 押 人 的 始 祖 。
 • 小 女 儿 也 生 了 儿 子 , 给 他 起 名 叫 便 亚 米 , 就 是 现 今 亚 扪 人 的 始 祖 。

 • І прибули обидва Анголи до Содому надвечір, а Лот сидів у брамі содомській.
  І побачив Лот, і встав їм назустріч, і вклонився обличчям до землі,
 • та й промовив: Ось, панове мої, зайдіть до дому вашого раба, і переночуйте, і помийте ноги свої, а рано встанете й підете на дорогу свою.
  А вони відказали: Ні, бо будемо ми ночувати на вулиці.
 • А він сильно на них налягав, і вони до нього з дороги зійшли, і ввійшли до дому його.
  І вчинив він для них прийняття, і напік прісного і їли вони.
 • Ще вони не полягали, а люди того міста, люди Содому від малого аж до старого, увесь народ звідусюди оточили той дім.
 • І вони закричали до Лота, і сказали йому: Де ті мужі, що ночі цієї до тебе прийшли?
  Виведи їх до нас, щоб нам їх пізнати!
 • І Лот вийшов до входу до них, а двері замкнув за собою,
 • і сказав: Браття мої, не чиніть лихого!
 • Ось у мене дві доньки, що мужа не пізнали.
  Нехай я їх до вас виведу, а ви їм робіть, що вам до вподоби…
  Тільки мужам оцім не робіть нічого, бо на те вони прийшли під тінь даху мого.
 • А вони закричали: Іди собі геть!
  І сказали: Цей один був прийшов, щоб пожити чужинцем, а він став тут суддею!
  Тепер ми зло гірше тобі заподієм, ніж їм!
  І сильно вони налягали на мужа, на Лота, і підійшли, щоб висадити двері.
 • Тоді вистромили свою руку ті мужі, і впровадили Лота до себе до дому, а двері замкнули.
 • А людей, що при вході до дому зібрались, вони вдарили сліпотою, від малого аж до великого.
  І ті попомучилися, шукаючи входу.
 • І сказали ті мужі до Лота: Ще хто в тебе тут?
  Зятів і синів своїх, і дочок своїх, і все, що в місті твоє, виведи з цього місця,
 • бо ми знищимо це місце, бо збільшився їхній крик перед Господом, і Господь послав нас, щоб знищити його.
 • І вийшов Лот, і промовив до зятів своїх, що мали взяти дочок його, і сказав: Уставайте, вийдіть із цього місця, бо Господь знищить місто.
  Але в очах зятів він здавався як жартун.
 • А коли зійшла світова зірниця, то Анголи принагляли Лота, говорячи: Уставай, візьми жінку свою та обох дочок своїх, що знаходяться тут, щоб тобі не загинути через гріх цього міста.
 • А що він вагався, то ті мужі через Господню до нього любов схопили за руку його, і за руку жінки його, і за руку обох дочок його, і вивели його, і поставили поза містом.
 • І сталося, коли один з них виводив їх поза місто, то промовив: Рятуй свою душу, не оглядайся позад себе, і не затримуйся ніде в околиці.
  Ховайся на гору, щоб тобі не загинути.
 • А Лот їм відказав: Ні ж бо, Господи!
 • Ось Твій раб знайшов милість в очах Твоїх, і Ти побільшив Свою милість, що зробив її зо мною, щоб зберегти при житті мою душу;
  але я не встигну сховатись на гору, щоб бува не спіткало мене зло, і я помру.
 • Ось місто це близьке, щоб утекти туди, а воно маленьке.
  Нехай сховаюсь я туди, чи ж воно не маленьке?
  і буде жити душа моя.
 • І відказав Він до нього: Ось Я прихиливсь до твого прохання, щоб не зруйнувати міста, про яке ти казав.
 • Швидко сховайся туди, бо Я не зможу нічого зробити, аж поки не прийдеш туди.
  Тому й назвав ім́я тому місту: Цоар.
 • Сонце зійшло над землею, а Лот прибув до Цоару.
 • І Господь послав на Содом та Гомору дощ із сірки й огню, від Господа з неба.
 • І поруйнував ті міста, і всю околицю, і всіх мешканців міст, і рослинність землі.
 • А жінка його, Лотова, озирнулася позад нього, і стала стовпом соляним!…
 • І встав Авраам рано вранці, і подався до місця, де стояв був він перед лицем Господнім.
 • І він подивився на Содом та Гомору, і на всю поверхню землі тієї околиці.
  І побачив: ось здіймається дим від землі, немов дим із вапнярки…
 • І сталося, як нищив Бог міста тієї околиці, то згадав Бог Авраама, і вислав Лота з середини руїни, коли руйнував ті міста, що сидів у них Лот.
 • І піднявся Лот із Цоару, і осів на горі, й обидві дочки його з ним, бо боявся пробувати в Цоарі.
  І осів у печері, він та обидві дочки його.
 • І промовила старша молодшій: Наш батько старий, а чоловіка немає в цім краї, щоб прийшов до нас, як звичайно на цілій землі.
 • Ходи, напіймо свого батька вином, і покладімося з ним.
  І оживимо нащадків від нашого батька.
 • І ночі тієї вони напоїли вином свого батька.
  І прийшла старша та й поклалася з батьком своїм.
  А він не знав, коли вона лягла й коли встала…
 • І сталося другого дня, і старша сказала молодшій: Ось я минулої ночі поклалась була з своїм батьком.
  Напіймо його вином також ночі цієї, і прийди ти, покладися з ним, і оживимо нащадків від нашого батька.
 • І також ночі тієї вони напоїли вином свого батька.
  І встала молодша та й поклалася з ним.
  А він не знав, коли вона лягла й коли встала…
 • І завагітніли обидві Лотові дочки від батька свого.
 • І вродила старша сина, і назвала ім́я йому: Моав.
  Він батько моавів аж до цього дня.
 • А молодша вона вродила також, і назвала ймення йому: Бен-Аммі.
  Він батько синів Аммону аж до цього дня.