Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • И по́йде от­ту́ду Авраа́мъ на зе́млю полу́ден­ную и всели́ся между́ Ка́дисомъ и между́ Су́ромъ: и обита́ въ Гера́рѣхъ.
 • Рече́ же Авраа́мъ о Са́ррѣ женѣ́ сво­е́й, я́ко сестра́ ми е́сть: убоя́ся бо рещи́, я́ко жена́ ми е́сть, да не когда́ убiю́тъ его́ му́жiе гра́дстiи ея́ ра́ди. Посла́ же Авимеле́хъ ца́рь Гера́рскiй и взя́ Са́рру.
 • И прiи́де Бо́гъ ко Авимеле́ху но́щiю во снѣ́ и рече́ ему́: се́, ты́ умира́еши жены́ ра́ди сея́, ю́же поя́лъ еси́: сiя́ же е́сть сожи́тел­ст­ву­ю­щая му́жу.
 • Авимеле́хъ же не при­­косну́ся е́й и рече́: Го́споди, язы́къ невѣ́дущiй и пра́веденъ погуби́ши ли?
 • не са́мъ ли ми́ рече́: сестра́ ми е́сть? и сiя́ ми рече́: бра́тъ ми́ е́сть? чи́стымъ се́рдцемъ и въ пра́вдѣ ру́къ сотвори́хъ сiе́.
 • Рече́ же ему́ Бо́гъ во снѣ́: и А́зъ позна́хъ, я́ко чи́стымъ се́рдцемъ сотвори́лъ еси́ сiе́, и пощадѣ́хъ тя́, да не согрѣши́ши ко Мнѣ́: сего́ ра́ди не попусти́хъ ти́ косну́тися ея́:
 • ны́нѣ же от­да́ждь жену́ му́жу, я́ко проро́къ е́сть, и помо́лит­ся о тебѣ́, и жи́въ бу́деши: а́ще же не от­да́си, вѣ́ждь, я́ко у́мреши ты́ и вся́ твоя́.
 • И воста́ ра́но Авимеле́хъ, и при­­зва́ вся́ о́троки своя́, и глаго́ла словеса́ сiя́ вся́ во у́шы и́хъ: убоя́шася же вси́ человѣ́цы зѣло́.
 • И при­­зва́ Авимеле́хъ Авраа́ма и рече́ ему́: что́ сiе́ сотвори́лъ еси́ на́мъ? еда́ что́ согрѣши́хомъ тебѣ́, я́ко наве́лъ еси́ на мя́ и на ца́р­ст­во мое́ грѣ́хъ вели́къ? дѣ́ло, е́же никто́же сотвори́, сотвори́лъ еси́ мнѣ́.
 • И рече́ Авимеле́хъ Авраа́му: что́ умы́сливъ, сотвори́лъ еси́ сiе́?
 • Рече́ же Авраа́мъ: реко́хъ бо: не́гли нѣ́сть благо­че́стiя на мѣ́стѣ се́мъ: и убiю́тъ мя́ жены́ ра́ди мо­ея́:
 • и́бо и́стин­но сестра́ ми е́сть по отцу́, а не по ма́тери: бы́сть же ми́ въ жену́:
 • и бы́сть егда́ изведе́ мя Бо́гъ от­ до́му отца́ мо­его́, и рѣ́хъ е́й: пра́вду сiю́ сотвори́ши ми́: во вся́ко мѣ́сто, идѣ́же а́ще прiи́демъ, та́мо рцы́ о мнѣ́, я́ко бра́тъ ми́ е́сть.
 • Взя́ же Авимеле́хъ ты́сящу дидра́хмъ [сребра́], и о́вцы, и телцы́, и рабы́, и рабы́ни, и даде́ Авраа́му: и от­даде́ ему́ Са́рру жену́ его́.
 • И рече́ Авимеле́хъ Авраа́му: се́, земля́ моя́ предъ тобо́ю: идѣ́же а́ще тебѣ́ уго́дно е́сть, всели́ся.
 • Са́ррѣ же рече́: се́, да́хъ ты́сящу дидра́хмъ бра́ту тво­ему́: сiя́ бу́дутъ тебѣ́ въ че́сть лица́ тво­его́, и всѣ́мъ, я́же су́ть съ тобо́ю, и во все́мъ и́стин­ствуй.
 • Помоли́ся же Авраа́мъ Бо́гу, и исцѣли́ Бо́гъ Авимеле́ха и жену́ его́ и рабы́ни его́, и нача́ша ражда́ти:
 • я́ко заключа́я заключи́ Госпо́дь от­ внѣу́ду вся́ка ложесна́ въ дому́ Авимеле́ха, Са́рры ра́ди жены́ Авраа́мли.
 • 亚 伯 拉 罕 从 那 里 向 南 地 迁 去 , 寄 居 在 加 低 斯 和 书 珥 中 间 的 基 拉 耳 。
 • 亚 伯 拉 罕 称 他 的 妻 撒 拉 为 妹 子 , 基 拉 耳 王 亚 比 米 勒 差 人 把 撒 拉 取 了 去 。
 • 但 夜 间 神 来 在 梦 中 对 亚 比 米 勒 说 , 你 是 个 死 人 哪 , 因 为 你 取 了 那 女 人 来 。 她 原 是 别 人 的 妻 子 。
 • 亚 比 米 勒 却 还 没 有 亲 近 撒 拉 。 他 说 , 主 阿 , 连 有 义 的 国 , 你 也 要 毁 灭 麽 。
 • 那 人 岂 不 是 自 己 对 我 说 , 她 是 我 的 妹 子 麽 。 就 是 女 人 也 自 己 说 , 他 是 我 的 哥 哥 。 我 作 这 事 是 心 正 手 洁 的 。
 • 神 在 梦 中 对 他 说 , 我 知 道 你 作 这 事 是 心 中 正 直 。 我 也 拦 阻 了 你 , 免 得 你 得 罪 我 , 所 以 我 不 容 你 沾 着 她 。
 • 现 在 你 把 这 人 的 妻 子 归 还 他 。 因 为 他 是 先 知 , 他 要 为 你 祷 告 , 使 你 存 活 。 你 若 不 归 还 他 , 你 当 知 道 , 你 和 你 所 有 的 人 都 必 要 死 。
 • 亚 比 米 勒 清 早 起 来 , 召 了 众 臣 仆 来 , 将 这 些 事 都 说 给 他 们 听 , 他 们 都 甚 惧 怕 。
 • 亚 比 米 勒 召 了 亚 伯 拉 罕 来 , 对 他 说 , 你 怎 麽 向 我 这 样 行 呢 。 我 在 什 么 事 上 得 罪 了 你 , 你 竟 使 我 和 我 国 里 的 人 陷 在 大 罪 里 。 你 向 我 行 不 当 行 的 事 了 。
 • 亚 比 米 勒 又 对 亚 伯 拉 罕 说 , 你 见 了 什 么 才 作 这 事 呢 。
 • 亚 伯 拉 罕 说 , 我 以 为 这 地 方 的 人 总 不 惧 怕 神 , 必 为 我 妻 子 的 缘 故 杀 我 。
 • 况 且 她 也 实 在 是 我 的 妹 子 。 她 与 我 是 同 父 异 母 , 后 来 作 了 我 的 妻 子 。
 • 当 神 叫 我 离 开 父 家 , 飘 流 在 外 的 时 候 , 我 对 她 说 , 我 们 无 论 走 到 什 么 地 方 , 你 可 $以 对 人 说 , 他 是 我 的 哥 哥 。 这 就 是 你 待 我 的 恩 典 了 。
 • 亚 比 米 勒 把 牛 , 羊 , 仆 婢 赐 给 亚 伯 拉 罕 , 又 把 他 的 妻 子 撒 拉 归 还 他 。
 • 亚 比 米 勒 又 说 , 看 哪 , 我 的 地 都 在 你 面 前 , 你 可 以 随 意 居 住 。
 • 又 对 撒 拉 说 , 我 给 你 哥 哥 一 千 银 子 , 作 为 你 在 合 家 人 面 前 哨 羞 的 ( 羞 原 文 作 眼 ) , 你 就 在 众 人 面 前 没 有 不 是 了 。
 • 亚 伯 拉 罕 祷 告 神 , 神 就 医 好 了 亚 比 米 勒 和 他 的 妻 子 , 并 他 的 众 女 仆 , 她 们 便 跑 生 育
 • 因 耶 和 华 为 亚 伯 拉 罕 的 妻 子 撒 拉 的 缘 故 , 已 经 使 亚 比 米 勒 家 中 的 妇 人 不 能 生 育 。

 • Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром; и был на время в Гераре.
 • И сказал Авраам о Сарре, жене своей: она сестра моя. [Ибо он боялся сказать, что это жена его, чтобы жители города того не убили его за нее.] И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сарру.
 • И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: вот, ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа.
 • Авимелех же не прикасался к ней и сказал: Владыка! неужели Ты погубишь [не знавший сего] и невинный народ?
 • Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих.
 • И сказал ему Бог во сне: и Я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха предо Мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней;
 • теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк и помолится о тебе, и ты будешь жив; а если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои.
 • И встал Авимелех утром рано, и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова сии в уши их; и люди сии [все] весьма испугались.
 • И призвал Авимелех Авраама и сказал ему: что ты с нами сделал? чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мною дела, каких не делают.
 • И сказал Авимелех Аврааму: что ты имел в виду, когда делал это дело?
 • Авраам сказал: я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою;
 • да она и подлинно сестра мне: она дочь отца моего, только не дочь матери моей; и сделалась моею женою;
 • когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мною сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне: это брат мой.
 • И взял Авимелех [серебра тысячу сиклей и] мелкого и крупного скота, и рабов и рабынь, и дал Аврааму; и возвратил ему Сарру, жену его.
 • И сказал Авимелех [Аврааму]: вот, земля моя пред тобою; живи, где тебе угодно.
 • И Сарре сказал: вот, я дал брату твоему тысячу сиклей серебра; вот, это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою, и пред всеми ты оправдана.
 • И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать;
 • ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сарру, жену Авраамову.