Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • И бы́сть по глаго́лѣхъ си́хъ, Бо́гъ искуша́­ше Авраа́ма и рече́ ему́: Авраа́ме, Авраа́ме. И рече́: се́ а́зъ.
 • И рече́: по­ими́ сы́на тво­его́ воз­лю́блен­наго, его́же воз­люби́лъ еси́, Исаа́ка, и иди́ на зе́млю высо́ку и воз­неси́ его́ та́мо во всесожже́нiе, на еди́ну от­ го́ръ, и́хже ти́ реку́.
 • Воста́въ же Авраа́мъ у́тро, осѣдла́ осля́ свое́: поя́тъ же съ собо́ю два́ о́трочища и Исаа́ка сы́на сво­его́: и растни́въ дрова́ во всесожже́нiе, воста́въ и́де, и прiи́де на мѣ́сто, е́же рече́ ему́ Бо́гъ, въ тре́тiй де́нь.
 • И воз­зрѣ́въ Авраа́мъ очи́ма сво­и́ма, ви́дѣ мѣ́сто издале́че.
 • И рече́ Авраа́мъ отроко́мъ сво­и́мъ: ся́дите здѣ́ со осля́темъ: а́зъ же и дѣ́тищь по́йдемъ до о́ндѣ, и поклони́в­шеся воз­врати́мся къ ва́мъ.
 • Взя́ же Авраа́мъ дрова́ всесожже́нiя и воз­ложи́ на Исаа́ка сы́на сво­его́: взя́ же въ ру́ки и о́гнь, и но́жь, и идо́ста о́ба вку́пѣ.
 • Рече́ же Исаа́къ ко Авраа́му отцу́ сво­ему́: о́тче. О́нъ же рече́: что́ есть, ча́до? Рече́ же: се́, о́гнь и дрова́, гдѣ́ есть овча́ е́же во всесожже́нiе?
 • Рече́ же Авраа́мъ: Бо́гъ у́зритъ себѣ́ овча́ во всесожже́нiе, ча́до. Ше́дша же о́ба вку́пѣ,
 • прiидо́ста на мѣ́сто, е́же рече́ ему́ Бо́гъ: и созда́ та́мо Авраа́мъ же́ртвен­никъ и воз­ложи́ дрова́: и связа́въ Исаа́ка сы́на сво­его́, воз­ложи́ его́ на же́ртвен­никъ верху́ дро́въ.
 • И простре́ Авраа́мъ ру́ку свою́, взя́ти но́жь, закла́ти сы́на сво­его́.
 • И воз­зва́ и́ а́нгелъ Госпо́день съ небесе́, и рече́: Авраа́ме, Авраа́ме. О́нъ же рече́: се́, а́зъ.
 • И рече́: да не воз­ложи́ши руки́ тво­ея́ на о́трочища, ниже́ да сотвори́ши ему́ что́: ны́нѣ бо позна́хъ, я́ко бо­и́шися ты́ Бо́га, и не пощадѣ́лъ еси́ сы́на тво­его́ воз­лю́блен­наго Мене́ ра́ди.
 • И воз­зрѣ́въ Авраа́мъ очи́ма сво­и́ма ви́дѣ, и се́, ове́нъ еди́нъ держи́мый рога́ма въ са́дѣ Саве́къ: и и́де Авраа́мъ, и взя́ овна́, и воз­несе́ его́ во всесожже́нiе вмѣ́сто Исаа́ка сы́на сво­его́.
 • И нарече́ Авраа́мъ и́мя мѣ́сту тому́: Госпо́дь ви́дѣ: да реку́тъ дне́сь: на горѣ́ Госпо́дь яви́ся.
 • И воз­зва́ а́нгелъ Госпо́день Авраа́ма втори́цею съ небесе́,
 • глаго́ля: Мно́ю самѣ́мъ кля́хся, глаго́летъ Госпо́дь, его́же ра́ди сотвори́лъ еси́ глаго́лъ се́й и не пощадѣ́лъ еси́ сы́на тво­его́ воз­лю́блен­наго мене́ ра́ди:
 • во­и́стин­ну благословя́ благословлю́ тя, и умножа́я умно́жу сѣ́мя твое́, я́ко звѣ́зды небе́сныя, и я́ко песо́къ вскра́й мо́ря: и наслѣ́дитъ сѣ́мя твое́ гра́ды супоста́товъ,
 • и благословя́т­ся о сѣ́мени тво­е́мъ вси́ язы́цы земні́и, зане́же послу́шалъ еси́ гла́са Мо­его́.
 • Возврати́ся же Авраа́мъ ко отроко́мъ сво­и́мъ, и воста́в­ше идо́ша ку́пно ко кла́дязю кля́твен­ному: и всели́ся Авраа́мъ у кла́дязя кля́твен­наго.
 • Бы́сть же по глаго́лѣхъ си́хъ, и повѣ́даша Авраа́му, глаго́люще: се́, роди́ Ме́лха и та́ сы́ны бра́ту тво­ему́ Нахо́ру,
 • О́кса пе́рвенца, и Ва́вкса бра́та его́, и Камуи́ла отца́ Си́рска,
 • и Хаза́да, и Аза́ва, и Фалде́са, и Елда́фа, и Ваѳуи́ла:
 • Ваѳуи́лъ же роди́ Реве́кку: о́смь сі́и сы́нове, и́хже роди́ Ме́лха Нахо́ру бра́ту Авраа́млю:
 • и нало́жница его́, е́йже и́мя Ре́вма, роди́ и сiя́ Таве́ка, и Таа́ма, и Тохо́са, и Моха́.
 • И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я.
 • Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.
 • Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и встав пошел на место, о котором сказал ему Бог.
 • На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека.
 • И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам.
 • И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе.
 • И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?
 • Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе.
 • И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров.
 • И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего.
 • Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я.
 • Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня.
 • И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо [Исаака], сына своего.
 • И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире*. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. //*Господь усмотрит.
 • И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба
 • и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, [для Меня,]
 • то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих;
 • и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего.
 • И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали и пошли вместе в Вирсавию; и жил Авраам в Вирсавии.
 • После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав: вот, и Милка родила Нахору, брату твоему, сынов:
 • Уца, первенца его, Вуза, брата сему, Кемуила, отца Арамова,
 • Кеседа, Хазо, Пилдаша, Идлафа и Вафуила;
 • от Вафуила родилась Ревекка. Восьмерых сих [сынов] родила Милка Нахору, брату Авраамову;
 • и наложница его, именем Реума, также родила Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху.
 • وحدث بعد هذه الامور ان الله امتحن ابراهيم . فقال له يا ابراهيم . فقال هانذا .

 • فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحق واذهب الى ارض المريّا واصعده هناك محرقة على احد الجبال الذي اقول لك .

 • فبكّر ابراهيم صباحا وشدّ على حماره واخذ اثنين من غلمانه معه واسحق ابنه وشقّق حطبا لمحرقة وقام وذهب الى الموضع الذي قال له الله .

 • وفي اليوم الثالث رفع ابراهيم عينيه وابصر الموضع من بعيد .

 • فقال ابراهيم لغلاميه اجلسا انتما ههنا مع الحمار . واما انا والغلام فنذهب الى هناك ونسجد ثم نرجع اليكما .

 • فاخذ ابراهيم حطب المحرقة ووضعه على اسحق ابنه واخذ بيده النار والسكين . فذهبا كلاهما معا .

 • وكلم اسحق ابراهيم اباه وقال يا ابي . فقال هانذا يا ابني . فقال هوذا النار والحطب ولكن اين الخروف للمحرقة .

 • فقال ابراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني . فذهبا كلاهما معا .

 • فلما أتيا الى الموضع الذي قال له الله بنى هناك ابراهيم المذبح ورتب الحطب وربط اسحق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب .

 • ثم مدّ ابراهيم يده واخذ السكين ليذبح ابنه .

 • فناداه ملاك الرب من السماء وقال ابراهيم ابراهيم . فقال هانذا .

 • فقال لا تمد يدك الى الغلام ولا تفعل به شيئا . لاني الآن علمت انك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني .

 • فرفع ابراهيم عينيه ونظر واذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه . فذهب ابراهيم واخذ الكبش واصعده محرقة عوضا عن ابنه .

 • فدعا ابراهيم اسم ذلك الموضع يهوه يرأه . حتى انه يقال اليوم في جبل الرب يرى .

 • ونادى ملاك الرب ابراهيم ثانية من السماء .

 • وقال بذاتي اقسمت يقول الرب . اني من اجل انك فعلت هذا الامر ولم تمسك ابنك وحيدك .

 • اباركك مباركة واكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر . ويرث نسلك باب اعدائه .

 • ويتبارك في نسلك جميع امم الارض . من اجل انك سمعت لقولي .

 • ثم رجع ابراهيم الى غلاميه . فقاموا وذهبوا معا الى بئر سبع . وسكن ابراهيم في بئر سبع .

 • وحدث بعد هذه الامور ان ابراهيم أخبر وقيل له هوذا ملكة قد ولدت ايضا بنين لناحور اخيك .

 • عوصا بكره وبوزا اخاه وقموئيل ابا ارام .

 • وكاسد وحزوا وفلداش ويدلاف وبتوئيل .

 • وولد بتوئيل رفقة . هؤلاء الثمانية ولدتهم ملكة لناحور اخي ابراهيم .

 • واما سرّيته واسمها رؤومة فولدت هي ايضا طابح وجاحم وتاحش ومعكة .

 • Спустя некоторое время после этих событий Бог подверг Авраама испытанию. «Авраам!» — сказал ему Бог. «Да!» — отозвался Авраам.
 • И Бог сказал: «Возьми своего сына — единственного, любимого — Исаака, и иди с ним в землю Мориá. Там, на горе, которую Я укажу тебе, ты принесешь его в жертву всесожжения».
 • Наутро Авраам оседлал осла, взял с собой двух слуг, взял Исаака, нарубил для всесожжения дров и отправился в путь — к тому месту, о котором говорил ему Бог.
 • На третий день пути посмотрел Авраам — и увидел вдали это место.
 • «Побудьте здесь, постерегите осла, — сказал он слугам. — А мы с мальчиком пойдем, поклонимся Богу и вернемся к вам».
 • Он взял дрова для всесожжения и положил их на плечи Исааку. Потом взял огниво, взял нож и пошел дальше — вдвоем с Исааком.
 • Исаак окликнул Авраама: «Отец!» — «Да, сынок?» — отозвался Авраам. Тот спросил: «У нас есть и огниво, и дрова, но где ягненок для всесожжения?» —
 • «Сынок, — сказал ему Авраам, — Бог видит, где ягненок для всесожжения!» И они шли дальше, вдвоем.
 • Дойдя до места, о котором говорил ему Бог, Авраам устроил жертвенник и разложил на нем дрова. Он связал Исаака, положил его поверх дров на жертвенник,
 • достал нож и занес над сыном.
 • И тогда воззвал к нему с неба ангел Господень: «Авраам, Авраам!» — «Да!» — отозвался тот.
 • «Не поднимай на него руки, — сказал ангел, — ничего ему не делай! Теперь Я знаю, что ты боишься Бога — ты не пожалел отдать Мне своего единственного сына!»
 • И Авраам увидел барана, запутавшегося рогами в зарослях. Он подошел, взял барана и принес его в жертву всесожжения вместо сына.
 • Место, где все это было, Авраам назвал Яхве́–Ирэ́. (Отсюда и поговорка: «На горе Господней будет видно».)
 • И вновь ангел Господень воззвал к Аврааму с неба:
 • «Самим Собою клянусь, — говорит Господь: за то, что ты это сделал — не пожалел отдать единственного сына —
 • Я тебя благословлю! Я дарую тебе потомков, числом — как звезды на небе, как песок на морском берегу. И падут пред твоими детьми вражеские врата!
 • Благословеньем будут дети твои для всех народов земли — за то, что ты был послушен Мне».
 • Авраам вернулся туда, где оставил слуг, возвратился вместе с ними в Беэр–Шеву — и жил в Беэр–Шеве.
 • Спустя некоторое время после этих событий Аврааму сказали, что Милькá, жена его брата Нахора, родила сыновей:
 • У́ца (это первенец), Бýза, Кемуэ́ла (это отец Арáма),
 • Ке́седа, Хазó, Пилдáша, Идлáфа и Бетуэ́ла.
 • У Бетуэла родилась дочь Реве́кка. Это восемь сыновей, которых Милька родила Авраамову брату Нахору.
 • Кроме того, наложница Нахора по имени Реумá родила ему Те́ваха, Гáхама, Тáхаша и Маахý.
 • І сталось після цих випадків, що Бог випробовував Авраама.
  І сказав Він до нього: Аврааме!
  А той відказав: Ось я!
 • І промовив Господь: Візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти, Ісака, та й піди собі до краю Морія, і принеси там його в цілопалення на одній із тих гір, що про неї скажу тобі.
 • І встав Авраам рано вранці, і свого осла осідлав;
  і взяв із собою двох слуг та Ісака, сина свого, і для цілопалення дров нарубав.
  І встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог.
 • А третього дня Авраам звів очі свої, та й побачив те місце здалека.
 • І сказав Авраам своїм слугам: Сідайте собі тут з ослом, а я й хлопець підем аж туди, і поклонимося, і повернемося до вас.
 • І взяв Авраам дрова для цілопалення, і поклав на Ісака, сина свого, і взяв в свою руку огонь та ножа, і пішли вони разом обоє.
 • І сказав Ісак до Авраама, свого батька, говорячи: Батьку мій!
  А той відказав: Ось я, сину мій!
  І промовив Ісак: Ось огонь та дрова, а де ж ягня на цілопалення?
 • І відказав Авраам: Бог нагледить ягня Собі на цілопалення, сину мій!
  І пішли вони разом обоє.
 • І вони прийшли до місця, що про нього сказав йому Бог.
  І збудував там Авраам жертівника, і дрова розклав, і зв́язав Ісака, сина свого, і поклав його на жертівника над дровами.
 • І простяг Авраам свою руку, і взяв ножа, щоб зарізати сина свого…
 • Та озвався до нього Ангол Господній із неба й сказав: Аврааме, Аврааме!
  А той відізвався: Ось я!
 • І Ангол промовив: Не витягай своєї руки до хлопця, і нічого йому не чини, бо тепер Я довідався, що ти богобійний, і не пожалів для Мене сина свого, одинака свого.
 • А Авраам звів очі свої та й побачив, аж ось один баран зав́яз у гущавині своїми рогами.
  І пішов Авраам, і взяв барана, і приніс його на цілопалення замість сина свого.
 • І назвав Авраам ім́я місця того: Господь нагледить, що й сьогодні говориться: На горі Господь з́явиться.
 • А Ангол Господній із неба озвався до Авраама подруге,
 • і сказав: Клянуся Собою, це слово Господнє, тому, що вчинив ти цю річ, і не пожалів був сина свого, одинака свого,
 • то благословляючи, Я поблагословлю тебе, і розмножуючи, розмножу потомство твоє, немов зорі на небі, і немов той пісок, що на березі моря.
  І потомство твоє внаслідує брами твоїх ворогів.
 • І всі народи землі будуть потомством твоїм благословляти себе через те, що послухався ти Мого голосу.
 • І вернувсь Авраам до слуг своїх.
 • І сталося по тих випадках, і сказано Авраамові так: Ось також Мілка вродила синів Нахорові, братові твоєму:
 • Уца, перворідного його, і Буза, брата його, і Кемуїла, батька Арамового,
 • І Кеседа, і Хазо, і Пілдаша, і Їдлафа, і Бетуїла.
 • А Бетуїл породив Ревеку.
  Цих восьмерох породила Мілка Нахорові, братові Авраамовому.
 • А наложниця його а їй на ймення Реума вродила й вона Теваха й Ґахама, і Тахаша й Мааху.