Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • И бы́сть по глаго́лѣхъ си́хъ, Бо́гъ искуша́­ше Авраа́ма и рече́ ему́: Авраа́ме, Авраа́ме. И рече́: се́ а́зъ.
 • И рече́: по­ими́ сы́на тво­его́ воз­лю́блен­наго, его́же воз­люби́лъ еси́, Исаа́ка, и иди́ на зе́млю высо́ку и воз­неси́ его́ та́мо во всесожже́нiе, на еди́ну от­ го́ръ, и́хже ти́ реку́.
 • Воста́въ же Авраа́мъ у́тро, осѣдла́ осля́ свое́: поя́тъ же съ собо́ю два́ о́трочища и Исаа́ка сы́на сво­его́: и растни́въ дрова́ во всесожже́нiе, воста́въ и́де, и прiи́де на мѣ́сто, е́же рече́ ему́ Бо́гъ, въ тре́тiй де́нь.
 • И воз­зрѣ́въ Авраа́мъ очи́ма сво­и́ма, ви́дѣ мѣ́сто издале́че.
 • И рече́ Авраа́мъ отроко́мъ сво­и́мъ: ся́дите здѣ́ со осля́темъ: а́зъ же и дѣ́тищь по́йдемъ до о́ндѣ, и поклони́в­шеся воз­врати́мся къ ва́мъ.
 • Взя́ же Авраа́мъ дрова́ всесожже́нiя и воз­ложи́ на Исаа́ка сы́на сво­его́: взя́ же въ ру́ки и о́гнь, и но́жь, и идо́ста о́ба вку́пѣ.
 • Рече́ же Исаа́къ ко Авраа́му отцу́ сво­ему́: о́тче. О́нъ же рече́: что́ есть, ча́до? Рече́ же: се́, о́гнь и дрова́, гдѣ́ есть овча́ е́же во всесожже́нiе?
 • Рече́ же Авраа́мъ: Бо́гъ у́зритъ себѣ́ овча́ во всесожже́нiе, ча́до. Ше́дша же о́ба вку́пѣ,
 • прiидо́ста на мѣ́сто, е́же рече́ ему́ Бо́гъ: и созда́ та́мо Авраа́мъ же́ртвен­никъ и воз­ложи́ дрова́: и связа́въ Исаа́ка сы́на сво­его́, воз­ложи́ его́ на же́ртвен­никъ верху́ дро́въ.
 • И простре́ Авраа́мъ ру́ку свою́, взя́ти но́жь, закла́ти сы́на сво­его́.
 • И воз­зва́ и́ а́нгелъ Госпо́день съ небесе́, и рече́: Авраа́ме, Авраа́ме. О́нъ же рече́: се́, а́зъ.
 • И рече́: да не воз­ложи́ши руки́ тво­ея́ на о́трочища, ниже́ да сотвори́ши ему́ что́: ны́нѣ бо позна́хъ, я́ко бо­и́шися ты́ Бо́га, и не пощадѣ́лъ еси́ сы́на тво­его́ воз­лю́блен­наго Мене́ ра́ди.
 • И воз­зрѣ́въ Авраа́мъ очи́ма сво­и́ма ви́дѣ, и се́, ове́нъ еди́нъ держи́мый рога́ма въ са́дѣ Саве́къ: и и́де Авраа́мъ, и взя́ овна́, и воз­несе́ его́ во всесожже́нiе вмѣ́сто Исаа́ка сы́на сво­его́.
 • И нарече́ Авраа́мъ и́мя мѣ́сту тому́: Госпо́дь ви́дѣ: да реку́тъ дне́сь: на горѣ́ Госпо́дь яви́ся.
 • И воз­зва́ а́нгелъ Госпо́день Авраа́ма втори́цею съ небесе́,
 • глаго́ля: Мно́ю самѣ́мъ кля́хся, глаго́летъ Госпо́дь, его́же ра́ди сотвори́лъ еси́ глаго́лъ се́й и не пощадѣ́лъ еси́ сы́на тво­его́ воз­лю́блен­наго мене́ ра́ди:
 • во­и́стин­ну благословя́ благословлю́ тя, и умножа́я умно́жу сѣ́мя твое́, я́ко звѣ́зды небе́сныя, и я́ко песо́къ вскра́й мо́ря: и наслѣ́дитъ сѣ́мя твое́ гра́ды супоста́товъ,
 • и благословя́т­ся о сѣ́мени тво­е́мъ вси́ язы́цы земні́и, зане́же послу́шалъ еси́ гла́са Мо­его́.
 • Возврати́ся же Авраа́мъ ко отроко́мъ сво­и́мъ, и воста́в­ше идо́ша ку́пно ко кла́дязю кля́твен­ному: и всели́ся Авраа́мъ у кла́дязя кля́твен­наго.
 • Бы́сть же по глаго́лѣхъ си́хъ, и повѣ́даша Авраа́му, глаго́люще: се́, роди́ Ме́лха и та́ сы́ны бра́ту тво­ему́ Нахо́ру,
 • О́кса пе́рвенца, и Ва́вкса бра́та его́, и Камуи́ла отца́ Си́рска,
 • и Хаза́да, и Аза́ва, и Фалде́са, и Елда́фа, и Ваѳуи́ла:
 • Ваѳуи́лъ же роди́ Реве́кку: о́смь сі́и сы́нове, и́хже роди́ Ме́лха Нахо́ру бра́ту Авраа́млю:
 • и нало́жница его́, е́йже и́мя Ре́вма, роди́ и сiя́ Таве́ка, и Таа́ма, и Тохо́са, и Моха́.
 • И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я.
 • Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.
 • Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и встав пошел на место, о котором сказал ему Бог.
 • На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека.
 • И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам.
 • И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе.
 • И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?
 • Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе.
 • И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров.
 • И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего.
 • Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я.
 • Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня.
 • И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо [Исаака], сына своего.
 • И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире*. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. //*Господь усмотрит.
 • И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба
 • и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, [для Меня,]
 • то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих;
 • и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего.
 • И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали и пошли вместе в Вирсавию; и жил Авраам в Вирсавии.
 • После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав: вот, и Милка родила Нахору, брату твоему, сынов:
 • Уца, первенца его, Вуза, брата сему, Кемуила, отца Арамова,
 • Кеседа, Хазо, Пилдаша, Идлафа и Вафуила;
 • от Вафуила родилась Ревекка. Восьмерых сих [сынов] родила Милка Нахору, брату Авраамову;
 • и наложница его, именем Реума, также родила Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху.
 • وحدث بعد هذه الامور ان الله امتحن ابراهيم . فقال له يا ابراهيم . فقال هانذا .

 • فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحق واذهب الى ارض المريّا واصعده هناك محرقة على احد الجبال الذي اقول لك .

 • فبكّر ابراهيم صباحا وشدّ على حماره واخذ اثنين من غلمانه معه واسحق ابنه وشقّق حطبا لمحرقة وقام وذهب الى الموضع الذي قال له الله .

 • وفي اليوم الثالث رفع ابراهيم عينيه وابصر الموضع من بعيد .

 • فقال ابراهيم لغلاميه اجلسا انتما ههنا مع الحمار . واما انا والغلام فنذهب الى هناك ونسجد ثم نرجع اليكما .

 • فاخذ ابراهيم حطب المحرقة ووضعه على اسحق ابنه واخذ بيده النار والسكين . فذهبا كلاهما معا .

 • وكلم اسحق ابراهيم اباه وقال يا ابي . فقال هانذا يا ابني . فقال هوذا النار والحطب ولكن اين الخروف للمحرقة .

 • فقال ابراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني . فذهبا كلاهما معا .

 • فلما أتيا الى الموضع الذي قال له الله بنى هناك ابراهيم المذبح ورتب الحطب وربط اسحق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب .

 • ثم مدّ ابراهيم يده واخذ السكين ليذبح ابنه .

 • فناداه ملاك الرب من السماء وقال ابراهيم ابراهيم . فقال هانذا .

 • فقال لا تمد يدك الى الغلام ولا تفعل به شيئا . لاني الآن علمت انك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني .

 • فرفع ابراهيم عينيه ونظر واذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه . فذهب ابراهيم واخذ الكبش واصعده محرقة عوضا عن ابنه .

 • فدعا ابراهيم اسم ذلك الموضع يهوه يرأه . حتى انه يقال اليوم في جبل الرب يرى .

 • ونادى ملاك الرب ابراهيم ثانية من السماء .

 • وقال بذاتي اقسمت يقول الرب . اني من اجل انك فعلت هذا الامر ولم تمسك ابنك وحيدك .

 • اباركك مباركة واكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر . ويرث نسلك باب اعدائه .

 • ويتبارك في نسلك جميع امم الارض . من اجل انك سمعت لقولي .

 • ثم رجع ابراهيم الى غلاميه . فقاموا وذهبوا معا الى بئر سبع . وسكن ابراهيم في بئر سبع .

 • وحدث بعد هذه الامور ان ابراهيم أخبر وقيل له هوذا ملكة قد ولدت ايضا بنين لناحور اخيك .

 • عوصا بكره وبوزا اخاه وقموئيل ابا ارام .

 • وكاسد وحزوا وفلداش ويدلاف وبتوئيل .

 • وولد بتوئيل رفقة . هؤلاء الثمانية ولدتهم ملكة لناحور اخي ابراهيم .

 • واما سرّيته واسمها رؤومة فولدت هي ايضا طابح وجاحم وتاحش ومعكة .

 • Ушул окуялардан кийин Кудай Ыбрайымды сынады. Ал ага: «Ыбрайым!» – деди. Ыбрайым болсо: «Мына мен», – деди.
 • Ошондо Кудай мындай деди: «Жакшы көргөн жалгыз уулуң Ыскакты алып, Мориа жерине бар. Мен сага ал жердеги тоолордун бирин айтам, ошол жерде аны бєтєндөй өрттөлєєчє курмандыкка чал».
 • Ыбрайым эртең менен эрте туруп, эшегин токуп, өзє менен кошо малай балдарынан экөөнє жана уулу Ыскакты алып, жолго чыкты. Бєтєндөй өрттөлєєчє курмандык єчєн отун жарып алып, Кудай айткан жерге барды.
 • Yчєнчє кєнє Ыбрайым көз чаптырып, алыстан ал жерди көрдє.
 • Анан Ыбрайым малай балдарына: «Силер бул жерде эшек менен калгыла. Ал эми уулум экөөбєз тигил жакка барып, сыйынып, анан силерге кайтып келебиз», – деди.
 • Ыбрайым бєтєндөй өрттөлєєчє курмандыкка дайындалган отунду уулу Ыскактын жонуна артып, колуна от менен бычак алды. Анан экөө бирге жөнөдє.
 • Ошондо Ыскак атасы Ыбрайымга: «Ата!» – деди. Ал: «Мына мен, уулум», – деди. Ыскак: «От менен отун мына, ал эми бєтєндөй өрттөлєєчє курмандыкка чалынуучу козу кана?» – деп сурады.
 • Ыбрайым ага: «Уулум, Кудай өзєнө чалынуучу бєтєндөй өрттөлєєчє курмандыкка козуну өзє караштырат», – деп жооп берди. Алар андан ары жөнөштє.
 • Ошентип, алар Кудай айткан жерге келишти. Ыбрайым ал жерге курмандык чалынуучу жай куруп, отундарды коюп, өз уулу Ыскакты байлап, аны курмандык чалынуучу жайга, отундардын єстєнө жаткырды.
 • Анан Ыбрайым өз уулун мууздаш єчєн колун сунуп, бычагын алды.
 • Бирок асмандан Теңирдин периштеси: «Ыбрайым! Ыбрайым!» – деп чакырды. Ал: «Мына мен», – деди.
 • Периште ага: «Балаңа кол көтөрбө, ага эч нерсе кылба, анткени Мен эми сенин Кудайдан коркоруңду, Мен єчєн жалгыз уулуңду да аябаганыңды билдим», – деди.
 • Ыбрайым көз чаптырып караса, артында мєйєзє калың бадалга илинип калган бир кочкор турган экен. Ыбрайым басып барып, ал кочкорду алып, уулунун ордуна бєтєндөй өрттөлєєчє курмандыкка чалды.
 • Анан Ыбрайым ошол жердин атын Жахаба-ире деп атады. Ошондон улам «Жахаба тоосунда караштырылат» деген сөз айтылып калган.
 • Теңирдин периштеси асмандан Ыбрайымды экинчи ирет чакырып, мындай деди:
 • «өзєңдєн жалгыз уулуңду аябастан, ушул ишти кылганың єчєн, өзєм менен ант берем, – дейт Теңир.
 • Эми Мен сени алкагандан алкайм, сенин тукумуңду асмандагы жылдыздардай, деңиз жээгиндеги кумдай көбөйткөндөн көбөйтөм. Сенин тукумуң өз душмандарынын шаарларын ээлеп алат.
 • Менин тилимди алганың єчєн, сенин тукумуң аркылуу бєт жер жєзєнєн элдери бата алышат».
 • Анан Ыбрайым малай балдарына кайтып келип, алар менен бирге Бейер-Шебага жөнөдє. Ыбрайым Бейер-Шебада жашап турду.
 • Бул окуялардан кийин Ыбрайымга мындай кабар айтылды: «Милка да сенин бир тууганың Нахорго бул уулдарды төрөп берди:
 • тун баласы Усту, анын бир тууганы Бузду, Арамдын атасы Кемуелди,
 • Кесетти, Хазону, Пилдашты, Жидлапты жана Бетуелди.
 • Бетуелден Ребека төрөлдє. Ушул сегизин тең Ыбрайымдын бир тууганы Нахорго Милка төрөп берди.
 • Рейум аттуу кєң аялы да Тебахты, Гахамды, Тахашты жана Мааханы төрөдє».
 • Спустя некоторое время после этих событий Бог подверг Авраама испытанию. «Авраам!» — сказал ему Бог. «Да!» — отозвался Авраам.
 • И Бог сказал: «Возьми своего сына — единственного, любимого — Исаака, и иди с ним в землю Мориá. Там, на горе, которую Я укажу тебе, ты принесешь его в жертву всесожжения».
 • Наутро Авраам оседлал осла, взял с собой двух слуг, взял Исаака, нарубил для всесожжения дров и отправился в путь — к тому месту, о котором говорил ему Бог.
 • На третий день пути посмотрел Авраам — и увидел вдали это место.
 • «Побудьте здесь, постерегите осла, — сказал он слугам. — А мы с мальчиком пойдем, поклонимся Богу и вернемся к вам».
 • Он взял дрова для всесожжения и положил их на плечи Исааку. Потом взял огниво, взял нож и пошел дальше — вдвоем с Исааком.
 • Исаак окликнул Авраама: «Отец!» — «Да, сынок?» — отозвался Авраам. Тот спросил: «У нас есть и огниво, и дрова, но где ягненок для всесожжения?» —
 • «Сынок, — сказал ему Авраам, — Бог видит, где ягненок для всесожжения!» И они шли дальше, вдвоем.
 • Дойдя до места, о котором говорил ему Бог, Авраам устроил жертвенник и разложил на нем дрова. Он связал Исаака, положил его поверх дров на жертвенник,
 • достал нож и занес над сыном.
 • И тогда воззвал к нему с неба ангел Господень: «Авраам, Авраам!» — «Да!» — отозвался тот.
 • «Не поднимай на него руки, — сказал ангел, — ничего ему не делай! Теперь Я знаю, что ты боишься Бога — ты не пожалел отдать Мне своего единственного сына!»
 • И Авраам увидел барана, запутавшегося рогами в зарослях. Он подошел, взял барана и принес его в жертву всесожжения вместо сына.
 • Место, где все это было, Авраам назвал Яхве́–Ирэ́. (Отсюда и поговорка: «На горе Господней будет видно».)
 • И вновь ангел Господень воззвал к Аврааму с неба:
 • «Самим Собою клянусь, — говорит Господь: за то, что ты это сделал — не пожалел отдать единственного сына —
 • Я тебя благословлю! Я дарую тебе потомков, числом — как звезды на небе, как песок на морском берегу. И падут пред твоими детьми вражеские врата!
 • Благословеньем будут дети твои для всех народов земли — за то, что ты был послушен Мне».
 • Авраам вернулся туда, где оставил слуг, возвратился вместе с ними в Беэр–Шеву — и жил в Беэр–Шеве.
 • Спустя некоторое время после этих событий Аврааму сказали, что Милькá, жена его брата Нахора, родила сыновей:
 • У́ца (это первенец), Бýза, Кемуэ́ла (это отец Арáма),
 • Ке́седа, Хазó, Пилдáша, Идлáфа и Бетуэ́ла.
 • У Бетуэла родилась дочь Реве́кка. Это восемь сыновей, которых Милька родила Авраамову брату Нахору.
 • Кроме того, наложница Нахора по имени Реумá родила ему Те́ваха, Гáхама, Тáхаша и Маахý.
 • Einige Zeit danach geschah es: Gott stellte Abraham auf die Probe.

  »Abraham!«, rief er.

  »Ja?«, erwiderte Abraham.

 • »Nimm deinen Sohn«, sagte Gott, »deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak! Geh mit ihm ins Land Morija auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn mir dort als Brandopfer.«
 • Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er spaltete Holz für das Opferfeuer, belud seinen Esel und machte sich mit seinem Sohn auf den Weg zu dem Ort, von dem Gott gesprochen hatte. Auch zwei Knechte nahm er mit.
 • Am dritten Tag erblickte er den Berg in der Ferne.
 • Da sagte er zu den Knechten: »Bleibt hier mit dem Esel! Ich gehe mit dem Jungen dort hinauf, um mich vor Gott niederzuwerfen; dann kommen wir wieder zurück.«
 • Abraham packte seinem Sohn die Holzscheite auf den Rücken; er selbst nahm das Becken mit glühenden Kohlen und das Messer. So gingen die beiden miteinander.
 • Nach einer Weile sagte Isaak: »Vater!«

  »Ja, mein Sohn?«

  »Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer?«

 • »Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen!«

  So gingen die beiden miteinander.

 • Sie kamen zu dem Ort, von dem Gott zu Abraham gesprochen hatte. Auf dem Berg baute Abraham einen Altar und schichtete die Holzscheite auf. Er fesselte Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf den Holzstoß.
 • Schon fasste er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten,
 • da rief der Engel des HERRN vom Himmel her: »Abraham! Abraham!«

  »Ja?«, erwiderte er,

 • und der Engel rief: »Halt ein! Tu dem Jungen nichts zuleide! Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern.«
 • Als Abraham aufblickte, sah er einen einzelnen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Er ging hinüber, nahm das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar.
 • Er nannte den Ort »Der HERR sorgt vor«. Noch heute sagt man: »Auf dem Berg des HERRN ist vorgesorgt.«
 • Noch einmal rief der Engel des HERRN vom Himmel her
 • und sagte zu Abraham: »Ich schwöre bei mir selbst, sagt der HERR: Weil du mir gehorcht hast und sogar bereit warst, mir deinen einzigen Sohn zu geben,
 • werde ich dich segnen! Deine Nachkommen mache ich so zahlreich wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern.
 • Bei allen Völkern der Erde werden die Leute zueinander sagen: ́Gott segne dich wie die Nachkommen Abrahams!́ Das ist die Belohnung dafür, dass du meinem Befehl gehorcht hast.«
 • Abraham kehrte wieder zu seinen Knechten zurück und sie gingen miteinander nach Beerscheba. Dort blieb Abraham wohnen.
 • Bald danach erhielt Abraham die Nachricht: »Auch Milka hat deinem Bruder Nahor Söhne geboren.«
 • Es waren acht, die sie dem Bruder Abrahams geboren hatte: Uz, der Erstgeborene, Bus, Kemuël, von dem die Aramäer abstammen, Kesed, Haso, Pildasch, Jidlaf und Betuël, der Vater von Rebekka.
 • Außerdem hatte Nahors Nebenfrau Rëuma ihm die Söhne Tebach, Gaham, Tahasch und Maacha geboren.