Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • И бы́сть по глаго́лѣхъ си́хъ, Бо́гъ искуша́­ше Авраа́ма и рече́ ему́: Авраа́ме, Авраа́ме. И рече́: се́ а́зъ.
 • И рече́: по­ими́ сы́на тво­его́ воз­лю́блен­наго, его́же воз­люби́лъ еси́, Исаа́ка, и иди́ на зе́млю высо́ку и воз­неси́ его́ та́мо во всесожже́нiе, на еди́ну от­ го́ръ, и́хже ти́ реку́.
 • Воста́въ же Авраа́мъ у́тро, осѣдла́ осля́ свое́: поя́тъ же съ собо́ю два́ о́трочища и Исаа́ка сы́на сво­его́: и растни́въ дрова́ во всесожже́нiе, воста́въ и́де, и прiи́де на мѣ́сто, е́же рече́ ему́ Бо́гъ, въ тре́тiй де́нь.
 • И воз­зрѣ́въ Авраа́мъ очи́ма сво­и́ма, ви́дѣ мѣ́сто издале́че.
 • И рече́ Авраа́мъ отроко́мъ сво­и́мъ: ся́дите здѣ́ со осля́темъ: а́зъ же и дѣ́тищь по́йдемъ до о́ндѣ, и поклони́в­шеся воз­врати́мся къ ва́мъ.
 • Взя́ же Авраа́мъ дрова́ всесожже́нiя и воз­ложи́ на Исаа́ка сы́на сво­его́: взя́ же въ ру́ки и о́гнь, и но́жь, и идо́ста о́ба вку́пѣ.
 • Рече́ же Исаа́къ ко Авраа́му отцу́ сво­ему́: о́тче. О́нъ же рече́: что́ есть, ча́до? Рече́ же: се́, о́гнь и дрова́, гдѣ́ есть овча́ е́же во всесожже́нiе?
 • Рече́ же Авраа́мъ: Бо́гъ у́зритъ себѣ́ овча́ во всесожже́нiе, ча́до. Ше́дша же о́ба вку́пѣ,
 • прiидо́ста на мѣ́сто, е́же рече́ ему́ Бо́гъ: и созда́ та́мо Авраа́мъ же́ртвен­никъ и воз­ложи́ дрова́: и связа́въ Исаа́ка сы́на сво­его́, воз­ложи́ его́ на же́ртвен­никъ верху́ дро́въ.
 • И простре́ Авраа́мъ ру́ку свою́, взя́ти но́жь, закла́ти сы́на сво­его́.
 • И воз­зва́ и́ а́нгелъ Госпо́день съ небесе́, и рече́: Авраа́ме, Авраа́ме. О́нъ же рече́: се́, а́зъ.
 • И рече́: да не воз­ложи́ши руки́ тво­ея́ на о́трочища, ниже́ да сотвори́ши ему́ что́: ны́нѣ бо позна́хъ, я́ко бо­и́шися ты́ Бо́га, и не пощадѣ́лъ еси́ сы́на тво­его́ воз­лю́блен­наго Мене́ ра́ди.
 • И воз­зрѣ́въ Авраа́мъ очи́ма сво­и́ма ви́дѣ, и се́, ове́нъ еди́нъ держи́мый рога́ма въ са́дѣ Саве́къ: и и́де Авраа́мъ, и взя́ овна́, и воз­несе́ его́ во всесожже́нiе вмѣ́сто Исаа́ка сы́на сво­его́.
 • И нарече́ Авраа́мъ и́мя мѣ́сту тому́: Госпо́дь ви́дѣ: да реку́тъ дне́сь: на горѣ́ Госпо́дь яви́ся.
 • И воз­зва́ а́нгелъ Госпо́день Авраа́ма втори́цею съ небесе́,
 • глаго́ля: Мно́ю самѣ́мъ кля́хся, глаго́летъ Госпо́дь, его́же ра́ди сотвори́лъ еси́ глаго́лъ се́й и не пощадѣ́лъ еси́ сы́на тво­его́ воз­лю́блен­наго мене́ ра́ди:
 • во­и́стин­ну благословя́ благословлю́ тя, и умножа́я умно́жу сѣ́мя твое́, я́ко звѣ́зды небе́сныя, и я́ко песо́къ вскра́й мо́ря: и наслѣ́дитъ сѣ́мя твое́ гра́ды супоста́товъ,
 • и благословя́т­ся о сѣ́мени тво­е́мъ вси́ язы́цы земні́и, зане́же послу́шалъ еси́ гла́са Мо­его́.
 • Возврати́ся же Авраа́мъ ко отроко́мъ сво­и́мъ, и воста́в­ше идо́ша ку́пно ко кла́дязю кля́твен­ному: и всели́ся Авраа́мъ у кла́дязя кля́твен­наго.
 • Бы́сть же по глаго́лѣхъ си́хъ, и повѣ́даша Авраа́му, глаго́люще: се́, роди́ Ме́лха и та́ сы́ны бра́ту тво­ему́ Нахо́ру,
 • О́кса пе́рвенца, и Ва́вкса бра́та его́, и Камуи́ла отца́ Си́рска,
 • и Хаза́да, и Аза́ва, и Фалде́са, и Елда́фа, и Ваѳуи́ла:
 • Ваѳуи́лъ же роди́ Реве́кку: о́смь сі́и сы́нове, и́хже роди́ Ме́лха Нахо́ру бра́ту Авраа́млю:
 • и нало́жница его́, е́йже и́мя Ре́вма, роди́ и сiя́ Таве́ка, и Таа́ма, и Тохо́са, и Моха́.
 • И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я.
 • Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.
 • Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и встав пошел на место, о котором сказал ему Бог.
 • На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека.
 • И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам.
 • И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе.
 • И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?
 • Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе.
 • И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров.
 • И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего.
 • Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я.
 • Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня.
 • И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо [Исаака], сына своего.
 • И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире*. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. //*Господь усмотрит.
 • И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба
 • и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, [для Меня,]
 • то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих;
 • и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего.
 • И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали и пошли вместе в Вирсавию; и жил Авраам в Вирсавии.
 • После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав: вот, и Милка родила Нахору, брату твоему, сынов:
 • Уца, первенца его, Вуза, брата сему, Кемуила, отца Арамова,
 • Кеседа, Хазо, Пилдаша, Идлафа и Вафуила;
 • от Вафуила родилась Ревекка. Восьмерых сих [сынов] родила Милка Нахору, брату Авраамову;
 • и наложница его, именем Реума, также родила Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху.
 • 这 些 事 以 后 , 神 要 试 验 亚 伯 拉 罕 , 就 呼 叫 他 说 , 亚 伯 拉 罕 , 他 说 , 我 在 这 里 。
 • 神 说 , 你 带 着 你 的 儿 子 , 就 是 你 独 生 的 儿 子 , 你 所 爱 的 以 撒 , 往 摩 利 亚 地 去 , 在 我 所 要 指 示 你 的 山 上 , 把 他 献 为 燔 祭 。
 • 亚 伯 拉 罕 清 早 起 来 , 备 上 驴 , 带 着 两 个 仆 人 和 他 儿 子 以 撒 , 也 劈 好 了 燔 祭 的 柴 , 就 起 身 往 神 所 指 示 他 的 地 方 去 了 。
 • 到 了 第 三 日 , 亚 伯 拉 罕 举 目 远 远 地 看 见 那 地 方 。
 • 亚 伯 拉 罕 对 他 的 仆 人 说 , 你 们 和 驴 在 此 等 候 , 我 与 童 子 往 那 里 去 拜 一 拜 , 就 回 到 你 们 这 里 来 。
 • 亚 伯 拉 罕 把 燔 祭 的 柴 放 在 他 儿 子 以 撒 身 上 , 自 己 手 里 拿 着 火 与 刀 。 于 是 二 人 同 行 。
 • 以 撒 对 他 父 亲 亚 伯 拉 罕 说 , 父 亲 哪 , 亚 伯 拉 罕 说 , 我 儿 , 我 在 这 里 。 以 撒 说 , 请 看 , 火 与 柴 都 有 了 , 但 燔 祭 的 羊 羔 在 哪 里 呢 。
 • 亚 伯 拉 罕 说 , 我 儿 , 神 必 自 己 预 备 作 燔 祭 的 羊 羔 。 于 是 二 人 同 行 。
 • 他 们 到 了 神 所 指 示 的 地 方 , 亚 伯 拉 罕 在 那 里 筑 坛 , 把 柴 摆 好 , 捆 绑 他 的 儿 子 以 撒 , 放 在 坛 的 柴 上 。
 • 亚 伯 拉 罕 就 伸 手 拿 刀 , 要 杀 他 的 儿 子 。
 • 耶 和 华 的 使 者 从 天 上 呼 叫 他 说 , 亚 伯 拉 罕 , 亚 伯 拉 罕 , 他 说 , 我 在 这 里 。
 • 天 使 说 , 你 不 可 在 这 童 子 身 上 下 手 。 一 点 不 可 害 他 。 现 在 我 知 道 你 是 敬 畏 神 的 了 。 因 为 你 没 有 将 你 的 儿 子 , 就 是 你 独 生 的 儿 子 , 留 下 不 给 我 。
 • 亚 伯 拉 罕 举 目 观 看 , 不 料 , 有 一 只 公 羊 , 两 角 扣 在 稠 密 的 小 树 中 , 亚 伯 拉 罕 就 取 了 那 只 公 羊 来 , 献 为 燔 祭 , 代 替 他 的 儿 子 。
 • 亚 伯 拉 罕 给 那 地 方 起 名 叫 耶 和 华 以 勒 ( 就 是 耶 和 华 必 预 备 ) , 直 到 今 日 人 还 说 , 在 耶 和 华 的 山 上 必 有 预 备 。
 • 耶 和 华 的 使 者 第 二 次 从 天 上 呼 叫 亚 伯 拉 罕 说 ,
 • 耶 和 华 说 , 你 既 行 了 这 事 , 不 留 下 你 的 儿 子 , 就 是 你 独 生 的 儿 子 , 我 便 指 着 自 己 起 誓 说 ,
 • 论 福 , 我 必 赐 大 福 给 你 。 论 子 孙 , 我 必 叫 你 的 子 孙 多 起 来 , 如 同 天 上 的 星 , 海 边 的 沙 。 你 子 孙 必 得 着 仇 敌 的 城 门 ,
 • 并 且 地 上 万 国 都 必 因 你 的 后 裔 得 福 , 因 为 你 听 从 了 我 的 话 。
 • 于 是 亚 伯 拉 罕 回 到 他 仆 人 那 里 , 他 们 一 同 起 身 往 别 是 巴 去 , 亚 伯 拉 罕 就 住 在 别 是 巴 。
 • 这 事 以 后 , 有 人 告 诉 亚 伯 拉 罕 说 , 密 迦 给 你 兄 弟 拿 鹤 生 了 几 个 儿 子 ,
 • 长 子 是 乌 斯 , 他 的 兄 弟 是 布 斯 和 亚 兰 的 父 亲 基 母 利 ,
 • 并 基 薛 , 哈 琐 , 必 达 , 益 拉 , 彼 土 利 ( 彼 土 利 生 利 百 加 ) 。
 • 这 八 个 人 都 是 密 迦 给 亚 伯 拉 罕 的 兄 弟 拿 鹤 生 的 。
 • 拿 鹤 的 妾 名 叫 流 玛 , 生 了 提 八 , 迦 含 , 他 辖 , 和 玛 迦 。