Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Призва́въ же Исаа́къ Иа́кова, благослови́ его́ и заповѣ́да ему́, глаго́ля: да не по́ймеши жены́ от­ дще́рей Ханане́йскихъ:
 • воста́въ от­бѣжи́ въ Месо­пота́мiю въ до́мъ Ваѳуи́ла отца́ ма́тере тво­ея́, и по­ими́ себѣ́ от­ту́ду жену́ от­ дще́рей Лава́на бра́та ма́тере тво­ея́:
 • Бо́гъ же мо́й да благослови́тъ тя́ и воз­расти́тъ тя́ и умно́житъ тя́, и бу́деши въ собра́нiя язы́ковъ:
 • и да да́стъ тебѣ́ благослове́нiе Авраа́ма отца́ мо­его́, тебѣ́ и сѣ́мени тво­ему́ по тебѣ́ наслѣ́дити зе́млю обита́нiя тво­его́, ю́же даде́ Бо́гъ Авраа́му.
 • Посла́ же Исаа́къ Иа́кова: и отъи́де въ Месо­пота́мiю къ Лава́ну сы́ну Ваѳуи́ла Си́рина, къ бра́ту же Реве́кки ма́тере Иа́ковли и Иса́вли.
 • Ви́дѣ же Иса́въ, я́ко благослови́ Исаа́къ Иа́кова и посла́ въ Месо­пота́мiю Си́рскую поя́ти от­ту́ду себѣ́ жену́, егда́ благослови́ его́ и заповѣ́да ему́, глаго́ля: да не по́ймеши жены́ от­ дще́рей Ханане́йскихъ.
 • И послу́ша Иа́ковъ отца́ и ма́тере сво­ея́, и отъи́де въ Месо­пота́мiю Си́рскую.
 • Ви́дѣвъ же Иса́въ, я́ко злы́ су́ть дще́ри Ханане́йскiя предъ Исаа́комъ отце́мъ его́,
 • отъи́де Иса́въ ко Исма́илу и взя́ Маеле́ѳу дще́рь Исма́ила сы́на Авраа́мля, сестру́ Навео́ѳову, жену́ къ жена́мъ сво­и́мъ.
 • И отъи́де Иа́ковъ от­ кла́дязя кля́твен­наго и и́де въ Харра́нъ,
 • и обрѣ́те мѣ́сто и у́спе та́мо, за́йде бо со́лнце: и взя́ от­ ка́менiя мѣ́ста [того́] и положи́ въ воз­гла́вiе себѣ́, и спа́ на мѣ́стѣ о́нѣмъ.
 • И со́нъ ви́дѣ: и се́, лѣ́­ст­вица утвержде́на на земли́, ея́же глава́ досяза́­ше до небесе́, и а́нгели Бо́жiи восхожда́ху и низхожда́ху по не́й:
 • Госпо́дь же утвержда́­шеся на не́й и рече́: А́зъ е́смь Бо́гъ Авраа́ма отца́ тво­его́ и Бо́гъ Исаа́ка, не бо́йся: земля́, идѣ́же ты́ спи́ши на не́й, тебѣ́ да́мъ ю́ и сѣ́мени тво­ему́:
 • и бу́детъ сѣ́мя твое́ я́ко песо́къ земны́й, и распространи́т­ся на мо́ре, и Ли́ву, и сѣ́веръ, и на восто́ки: и благословя́т­ся о тебѣ́ вся́ колѣ́на земна́я и о сѣ́мени тво­е́мъ:
 • и се́, А́зъ е́смь съ тобо́ю, сохраня́яй тя́ на вся́комъ пути́, а́може а́ще по́йдеши, и воз­вращу́ тя въ зе́млю сiю́: я́ко не и́мамъ тебе́ оста́вити, до́ндеже сотвори́ти ми́ вся́, ели́ка глаго́лахъ тебѣ́.
 • И воста́ Иа́ковъ от­ сна́ сво­его́ и рече́: я́ко е́сть Госпо́дь на мѣ́стѣ се́мъ, а́зъ же не вѣ́дѣхъ.
 • И убоя́ся и рече́: я́ко стра́шно мѣ́сто сiе́: нѣ́сть сiе́, но до́мъ Бо́жiй, и сiя́ врата́ небе́сная.
 • И воста́ Иа́ковъ зау́тра, и взя́ ка́мень, его́же положи́ та́мо въ воз­гла́вiе себѣ́: и поста́ви его́ въ сто́лпъ, и воз­лiя́ еле́й верху́ его́.
 • И прозва́ Иа́ковъ и́мя мѣ́сту тому́ до́мъ Бо́жiй: Уламлу́зъ же бѣ́ и́мя гра́ду пе́рвѣе.
 • И положи́ Иа́ковъ обѣ́тъ, глаго́ля: а́ще бу́детъ Госпо́дь Бо́гъ со мно́ю и сохрани́тъ мя́ на пути́ се́мъ, въ о́ньже а́зъ иду́, и да́стъ ми́ хлѣ́бъ я́сти, и ри́зы облещи́ся,
 • и воз­врати́тъ мя́ здра́ва въ до́мъ отца́ мо­его́, и бу́детъ Госпо́дь мнѣ́ въ Бо́га:
 • и ка́мень се́й, его́же поста́вихъ въ сто́лпъ, бу́детъ ми́ до́мъ Бо́жiй, и от­ всѣ́хъ, я́же ми́ да́си, десяти́ну одеся́т­ст­вую та́ Тебѣ́.
 • И призвал Исаак Иакова и благословил его, и заповедал ему и сказал: не бери себе жены из дочерей Ханаанских;
 • встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей;
 • Бог же Всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов,
 • и да даст тебе благословение Авраама [отца моего], тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму!
 • И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вафуила Арамеянина, к брату Ревекки, матери Иакова и Исава.
 • Исав увидел, что Исаак благословил Иакова и благословляя послал его в Месопотамию, взять себе жену оттуда, и заповедал ему, сказав: не бери жены из дочерей Ханаанских;
 • и что Иаков послушался отца своего и матери своей и пошел в Месопотамию.
 • И увидел Исав, что дочери Ханаанские не угодны Исааку, отцу его;
 • и пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Наваиофову, сверх других жен своих.
 • Иаков же вышел из Вирсавии и пошел в Харран,
 • и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте.
 • И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней.
 • И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; [не бойся]. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему;
 • и будет потомство твое, как песок земной; и распространишься к морю и к востоку, и к северу и к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные;
 • и вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе.
 • Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал!
 • И убоялся и сказал: как страшно сие место! это не иное что, как дом Божий, это врата небесные.
 • И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей на верх его.
 • И нарек [Иаков] имя месту тому: Вефиль*, а прежнее имя того города было: Луз. //*Дом Божий.
 • И положил Иаков обет, сказав: если [Господь] Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться,
 • и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, –
 • то этот камень, который я поставил памятником, будет [у меня] домом Божиим; и из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть.
 • فدعا اسحق يعقوب وباركه واوصاه وقال له لا تأخذ زوجة من بنات كنعان .

 • قم اذهب الى فدّان ارام الى بيت بتوئيل ابي امك وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات لابان اخي امك .

 • والله القدير يباركك ويجعلك مثمرا ويكثّرك فتكون جمهورا من الشعوب .

 • ويعطيك بركة ابراهيم لك ولنسلك معك . لترث ارض غربتك التي اعطاها الله لابراهيم .

 • فصرف اسحق يعقوب فذهب الى فدّان ارام الى لابان بن بتوئيل الارامي اخي رفقة ام يعقوب وعيسو

 • فلما رأى عيسو ان اسحق بارك يعقوب وارسله الى فدّان ارام ليأخذ لنفسه من هناك زوجة . اذ باركه واوصاه قائلا لا تأخذ زوجة من بنات كنعان .

 • وان يعقوب سمع لابيه وامّه وذهب الى فدّان ارام .

 • رأى عيسو ان بنات كنعان شريرات في عيني اسحق ابيه .

 • فذهب عيسو الى اسماعيل واخذ محلة بنت اسماعيل بن ابراهيم اخت نبايوت زوجة له على نسائه .

 • فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران .

 • وصادف مكانا وبات هناك لان الشمس كانت قد غابت . واخذ من حجارة المكان ووضعه تحت راسه فاضطجع في ذلك المكان .

 • ورأى حلما واذا سلّم منصوبة على الارض وراسها يمسّ السماء . وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها .

 • وهوذا الرب واقف عليها فقال انا الرب اله ابراهيم ابيك واله اسحق . الارض التي انت مضطجع عليها اعطيها لك ولنسلك .

 • ويكون نسلك كتراب الارض وتمتدّ غربا وشرقا وشمالا وجنوبا . ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الارض .

 • وها انا معك واحفظك حيثما تذهب واردك الى هذه الارض . لاني لا اتركك حتى افعل ما كلمتك به .

 • فاستيقظ يعقوب من نومه وقال حقا ان الرب في هذا المكان وانا لم اعلم .

 • وخاف وقال ما ارهب هذا المكان . ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء .

 • وبكّر يعقوب في الصباح واخذ الحجر الذي وضعه تحت راسه واقامه عمودا وصب زيتا على راسه .

 • ودعا اسم ذلك المكان بيت ايل . ولكن اسم المدينة اولا كان لوز .

 • ونذر يعقوب نذرا قائلا ان كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي انا سائر فيه واعطاني خبزا لآكل وثيابا لالبس .

 • ورجعت بسلام الى بيت ابي يكون الرب لي الها .

 • وهذا الحجر الذي اقمته عمودا يكون بيت الله وكل ما تعطيني فاني اعشّره لك .

 • Исаак позвал Иакова, и, благословив его, дал такое наставление: «Ханаане́янок в жены не бери.
 • Ступай в Паддан–Арам, к Бетуэлу, отцу твоей матери, и возьми себе жену из дочерей Лавана, ее брата.
 • Да благословит тебя Бог Всесильный! Да сделает Он твой род плодовитым и многочисленным, чтобы множество народов произошло от тебя!
 • Да передаст Он тебе и твоим потомкам благословение, данное Аврааму, — и ты овладеешь землей, где живешь как пришелец, землей, которую Бог даровал Аврааму!»
 • Исаак простился с сыном, и тот пошел в Паддан–Арам, к Лавану, сыну Бетуэла–арамея. Лаван был брат Ревекки, матери Иакова и Исава.
 • Исав узнал, что Исаак благословил Иакова и послал его за женой в Паддан–Арам, узнал, что вместе с благословением отец дал Иакову наказ не брать в жены ханаанеянок
 • и что Иаков, повинуясь отцу с матерью, уже пошел в Паддан–Арам.
 • Тогда Исав понял, что невестки–ханаанеянки не по душе его отцу,
 • пошел к измаильтя́́́нам и взял себе еще одну жену — Махалáт, дочь Авраамова сына Измаила, сестру Невайóта.
 • Покинув Беэр–Шеву, Иаков направился в Харран.
 • Дойдя до некоего места, он остановился, застигнутый ночью, и лег спать, подложив под голову камень.
 • Во сне он увидел лестницу , соединявшую небо и землю; ангелы Божьи поднимались и спускались по ней.
 • Господь стоял на вершине и говорил Иакову: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Эту землю, на которой ты лежишь, Я дарую тебе и твоим потомкам.
 • Многочисленны, как песок, будут твои потомки, и расселятся они на запад и на восток, на север и на юг. Благословением для всех народов земли будешь ты и твои потомки.
 • Я с тобой: куда бы ты ни шел, Я буду тебя хранить — и верну тебя обратно, в эту страну. Я тебя не оставлю: исполню все, что обещал».
 • Проснулся Иаков и вымолвил: «Воистину, Господь пребывает на этом месте — а я–то и не знал!
 • Как же страшно это место! — сказал он, пораженный ужасом. — Это же дом Бога, врата небес!»
 • Наутро Иаков взял камень, который клал себе под голову, поставил его стоймя, как священный камень, и возлил на него оливковое масло.
 • Место это он назвал Бет–Эль — а прежде город назывался Луз.
 • И дал Иаков такой обет: «Если Бог будет со мною, оберегая меня в пути, подавая мне хлеб и одежду,
 • и если я с миром возвращусь в отчий дом, то Господь станет Богом моим.
 • Священный камень, который я поставил, станет Домом Божьим, и от всего, что Ты дашь мне, я буду отдавать Тебе десятую часть».