Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Призва́въ же Исаа́къ Иа́кова, благослови́ его́ и заповѣ́да ему́, глаго́ля: да не по́ймеши жены́ от­ дще́рей Ханане́йскихъ:
 • воста́въ от­бѣжи́ въ Месо­пота́мiю въ до́мъ Ваѳуи́ла отца́ ма́тере тво­ея́, и по­ими́ себѣ́ от­ту́ду жену́ от­ дще́рей Лава́на бра́та ма́тере тво­ея́:
 • Бо́гъ же мо́й да благослови́тъ тя́ и воз­расти́тъ тя́ и умно́житъ тя́, и бу́деши въ собра́нiя язы́ковъ:
 • и да да́стъ тебѣ́ благослове́нiе Авраа́ма отца́ мо­его́, тебѣ́ и сѣ́мени тво­ему́ по тебѣ́ наслѣ́дити зе́млю обита́нiя тво­его́, ю́же даде́ Бо́гъ Авраа́му.
 • Посла́ же Исаа́къ Иа́кова: и отъи́де въ Месо­пота́мiю къ Лава́ну сы́ну Ваѳуи́ла Си́рина, къ бра́ту же Реве́кки ма́тере Иа́ковли и Иса́вли.
 • Ви́дѣ же Иса́въ, я́ко благослови́ Исаа́къ Иа́кова и посла́ въ Месо­пота́мiю Си́рскую поя́ти от­ту́ду себѣ́ жену́, егда́ благослови́ его́ и заповѣ́да ему́, глаго́ля: да не по́ймеши жены́ от­ дще́рей Ханане́йскихъ.
 • И послу́ша Иа́ковъ отца́ и ма́тере сво­ея́, и отъи́де въ Месо­пота́мiю Си́рскую.
 • Ви́дѣвъ же Иса́въ, я́ко злы́ су́ть дще́ри Ханане́йскiя предъ Исаа́комъ отце́мъ его́,
 • отъи́де Иса́въ ко Исма́илу и взя́ Маеле́ѳу дще́рь Исма́ила сы́на Авраа́мля, сестру́ Навео́ѳову, жену́ къ жена́мъ сво­и́мъ.
 • И отъи́де Иа́ковъ от­ кла́дязя кля́твен­наго и и́де въ Харра́нъ,
 • и обрѣ́те мѣ́сто и у́спе та́мо, за́йде бо со́лнце: и взя́ от­ ка́менiя мѣ́ста [того́] и положи́ въ воз­гла́вiе себѣ́, и спа́ на мѣ́стѣ о́нѣмъ.
 • И со́нъ ви́дѣ: и се́, лѣ́­ст­вица утвержде́на на земли́, ея́же глава́ досяза́­ше до небесе́, и а́нгели Бо́жiи восхожда́ху и низхожда́ху по не́й:
 • Госпо́дь же утвержда́­шеся на не́й и рече́: А́зъ е́смь Бо́гъ Авраа́ма отца́ тво­его́ и Бо́гъ Исаа́ка, не бо́йся: земля́, идѣ́же ты́ спи́ши на не́й, тебѣ́ да́мъ ю́ и сѣ́мени тво­ему́:
 • и бу́детъ сѣ́мя твое́ я́ко песо́къ земны́й, и распространи́т­ся на мо́ре, и Ли́ву, и сѣ́веръ, и на восто́ки: и благословя́т­ся о тебѣ́ вся́ колѣ́на земна́я и о сѣ́мени тво­е́мъ:
 • и се́, А́зъ е́смь съ тобо́ю, сохраня́яй тя́ на вся́комъ пути́, а́може а́ще по́йдеши, и воз­вращу́ тя въ зе́млю сiю́: я́ко не и́мамъ тебе́ оста́вити, до́ндеже сотвори́ти ми́ вся́, ели́ка глаго́лахъ тебѣ́.
 • И воста́ Иа́ковъ от­ сна́ сво­его́ и рече́: я́ко е́сть Госпо́дь на мѣ́стѣ се́мъ, а́зъ же не вѣ́дѣхъ.
 • И убоя́ся и рече́: я́ко стра́шно мѣ́сто сiе́: нѣ́сть сiе́, но до́мъ Бо́жiй, и сiя́ врата́ небе́сная.
 • И воста́ Иа́ковъ зау́тра, и взя́ ка́мень, его́же положи́ та́мо въ воз­гла́вiе себѣ́: и поста́ви его́ въ сто́лпъ, и воз­лiя́ еле́й верху́ его́.
 • И прозва́ Иа́ковъ и́мя мѣ́сту тому́ до́мъ Бо́жiй: Уламлу́зъ же бѣ́ и́мя гра́ду пе́рвѣе.
 • И положи́ Иа́ковъ обѣ́тъ, глаго́ля: а́ще бу́детъ Госпо́дь Бо́гъ со мно́ю и сохрани́тъ мя́ на пути́ се́мъ, въ о́ньже а́зъ иду́, и да́стъ ми́ хлѣ́бъ я́сти, и ри́зы облещи́ся,
 • и воз­врати́тъ мя́ здра́ва въ до́мъ отца́ мо­его́, и бу́детъ Госпо́дь мнѣ́ въ Бо́га:
 • и ка́мень се́й, его́же поста́вихъ въ сто́лпъ, бу́детъ ми́ до́мъ Бо́жiй, и от­ всѣ́хъ, я́же ми́ да́си, десяти́ну одеся́т­ст­вую та́ Тебѣ́.
 • И призвал Исаак Иакова и благословил его, и заповедал ему и сказал: не бери себе жены из дочерей Ханаанских;
 • встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей;
 • Бог же Всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов,
 • и да даст тебе благословение Авраама [отца моего], тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму!
 • И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вафуила Арамеянина, к брату Ревекки, матери Иакова и Исава.
 • Исав увидел, что Исаак благословил Иакова и благословляя послал его в Месопотамию, взять себе жену оттуда, и заповедал ему, сказав: не бери жены из дочерей Ханаанских;
 • и что Иаков послушался отца своего и матери своей и пошел в Месопотамию.
 • И увидел Исав, что дочери Ханаанские не угодны Исааку, отцу его;
 • и пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Наваиофову, сверх других жен своих.
 • Иаков же вышел из Вирсавии и пошел в Харран,
 • и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте.
 • И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней.
 • И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; [не бойся]. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему;
 • и будет потомство твое, как песок земной; и распространишься к морю и к востоку, и к северу и к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные;
 • и вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе.
 • Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал!
 • И убоялся и сказал: как страшно сие место! это не иное что, как дом Божий, это врата небесные.
 • И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей на верх его.
 • И нарек [Иаков] имя месту тому: Вефиль*, а прежнее имя того города было: Луз. //*Дом Божий.
 • И положил Иаков обет, сказав: если [Господь] Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться,
 • и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, –
 • то этот камень, который я поставил памятником, будет [у меня] домом Божиим; и из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть.
 • προ­σκαλεσά­με­νος δὲ Ισαακ τὸν Ιακωβ εὐλόγησεν αὐτὸν καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ λέγων οὐ λήμψῃ γυναῖκα ἐκ τῶν θυγατέρων Χανααν
 • ἀναστὰς ἀπό­δραθι εἰς τὴν Μεσοποταμίαν εἰς τὸν οἶκον Βαθουηλ τοῦ πατρὸς τῆς μητρός σου καὶ λαβὲ σεαυτῷ ἐκεῖθεν γυναῖκα ἐκ τῶν θυγατέρων Λαβαν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρός σου
 • ὁ δὲ θεός μου εὐλογήσαι σε καὶ αὐξήσαι σε καὶ πλη­θύναι σε καὶ ἔσῃ εἰς συν­αγωγὰς ἐθνῶν
 • καὶ δῴη σοι τὴν εὐλογίαν Αβρααμ τοῦ πατρός μου σοὶ καὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σέ κληρο­νο­μῆσαι τὴν γῆν τῆς παροικήσεώς σου ἣν ἔδωκεν ὁ θεὸς τῷ Αβρααμ
 • καὶ ἀπέστειλεν Ισαακ τὸν Ιακωβ καὶ ἐπορεύ­θη εἰς τὴν Μεσοποταμίαν προ­̀ς Λαβαν τὸν υἱὸν Βαθουηλ τοῦ Σύρου ἀδελφὸν δὲ Рεβεκκας τῆς μητρὸς Ιακωβ καὶ Ησαυ
 • εἶδεν δὲ Ησαυ ὅτι εὐλόγησεν Ισαακ τὸν Ιακωβ καὶ ἀπῴχετο εἰς τὴν Μεσοποταμίαν Συρίας λαβεῖν ἑαυτῷ ἐκεῖθεν γυναῖκα ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ λέγων οὐ λήμψῃ γυναῖκα ἀπο­̀ τῶν θυγατέρων Χανααν
 • καὶ ἤκουσεν Ιακωβ τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ ἐπορεύ­θη εἰς τὴν Μεσοποταμίαν Συρίας
 • καὶ εἶδεν Ησαυ ὅτι πονηραί εἰσιν αἱ θυγατέρες Χανααν ἐναν­τίον Ισαακ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
 • καὶ ἐπορεύ­θη Ησαυ προ­̀ς Ισμαηλ καὶ ἔλαβεν τὴν Μαελεθ θυγατέρα Ισμαηλ τοῦ υἱοῦ Αβρααμ ἀδελφὴν Ναβαιωθ προ­̀ς ταῖς γυναιξὶν αὐτοῦ γυναῖκα
 • καὶ ἐξῆλθεν Ιακωβ ἀπο­̀ τοῦ φρέα­τος τοῦ ὅρκου καὶ ἐπορεύ­θη εἰς Χαρραν
 • καὶ ἀπήν­τησεν τόπῳ καὶ ἐκοιμήθη ἐκεῖ ἔδυ γὰρ ὁ ἥλιος καὶ ἔλαβεν ἀπο­̀ τῶν λίθων τοῦ τόπου καὶ ἔθηκεν προ­̀ς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ ἐκοιμήθη ἐν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ
 • καὶ ἐνυπνιάσθη καὶ ἰδοὺ κλίμαξ ἐστηριγμένη ἐν τῇ γῇ ἧς ἡ κεφαλὴ ἀφικνεῖτο εἰς τὸν οὐρανόν καὶ οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ ἀνέβαινον καὶ κατέβαινον ἐπ᾿ αὐτῆς
 • ὁ δὲ κύριος ἐπεστήρικτο ἐπ᾿ αὐτῆς καὶ εἶπεν ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς Αβρααμ τοῦ πατρός σου καὶ ὁ θεὸς Ισαακ μὴ φοβοῦ ἡ γῆ ἐφ᾿ ἧς σὺ καθεύ­δεις ἐπ᾿ αὐτῆς σοὶ δώσω αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματί σου
 • καὶ ἔσται τὸ σπέρμα σου ὡς ἡ ἄμμος τῆς γῆς καὶ πλατυνθή­σε­ται ἐπι­̀ θάλασ­σαν καὶ ἐπι­̀ λίβα καὶ ἐπι­̀ βορρᾶν καὶ ἐπ᾿ ἀνατολάς καὶ ἐνευλογηθήσον­ται ἐν σοὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου
 • καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μετὰ σοῦ δια­φυλάσ­σων σε ἐν τῇ ὁδῷ πάσῃ οὗ ἐὰν πορευθῇς καὶ ἀπο­στρέψω σε εἰς τὴν γῆν ταύτην ὅτι οὐ μή σε ἐγκατα­λίπω ἕως τοῦ ποιῆσαί με πάν­τα ὅσα ἐλάλησά σοι
 • καὶ ἐξηγέρθη Ιακωβ ἀπο­̀ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ καὶ εἶπεν ὅτι ἔστιν κύριος ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ ἐγὼ δὲ οὐκ ᾔδειν
 • καὶ ἐφοβήθη καὶ εἶπεν ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οὗτος οὐκ ἔστιν τοῦτο ἀλλ᾿ ἢ οἶκος θεοῦ καὶ αὕτη ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ
 • καὶ ἀνέστη Ιακωβ τὸ πρωὶ καὶ ἔλαβεν τὸν λίθον ὃν ὑπέθηκεν ἐκεῖ προ­̀ς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ ἔστησεν αὐτὸν στήλην καὶ ἐπέχεεν ἔλαιον ἐπι­̀ τὸ ἄκρον αὐτῆς
 • καὶ ἐκάλεσεν Ιακωβ τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Οἶκος θεοῦ καὶ Ουλαμλους ἦν ὄνομα τῇ πόλει τὸ προ­́τερον
 • καὶ ηὔξατο Ιακωβ εὐχὴν λέγων ἐὰν ᾖ κύριος ὁ θεὸς μετ᾿ ἐμοῦ καὶ δια­φυλάξῃ με ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ ᾗ ἐγὼ πορεύ­ομαι καὶ δῷ μοι ἄρτον φαγεῖν καὶ ἱμάτιον περιβαλέσθαι
 • καὶ ἀπο­στρέψῃ με μετὰ σωτηρίας εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου καὶ ἔσται μοι κύριος εἰς θεόν
 • καὶ ὁ λίθος οὗτος ὃν ἔστησα στήλην ἔσται μοι οἶκος θεοῦ καὶ πάν­των ὧν ἐάν μοι δῷς δεκάτην ἀπο­δεκατώσω αὐτά σοι
 • 以 撒 叫 了 雅 各 来 , 给 他 祝 福 , 并 嘱 咐 他 说 , 你 不 要 娶 迦 南 的 女 子 为 妻 。
 • 你 起 身 往 巴 旦 亚 兰 去 , 到 你 外 祖 彼 土 利 家 里 , 在 你 母 舅 拉 班 的 女 儿 中 娶 一 女 为 妻 。
 • 愿 全 能 的 神 赐 福 给 你 , 使 你 生 养 众 多 , 成 为 多 族 ,
 • 将 应 许 亚 伯 拉 罕 的 福 赐 给 你 和 你 的 后 裔 , 使 你 承 受 你 所 寄 居 的 地 为 业 , 就 是 神 赐 给 亚 伯 拉 罕 的 地 。
 • 以 撒 打 发 雅 各 走 了 , 他 就 往 巴 旦 亚 兰 去 , 到 亚 兰 人 彼 土 利 的 儿 子 拉 班 那 里 。 拉 班 是 雅 各 , 以 扫 的 母 舅 。
 • 以 扫 见 以 撒 已 经 给 雅 各 祝 福 , 而 且 打 发 他 往 巴 旦 亚 兰 去 , 在 那 里 娶 妻 , 并 见 祝 福 的 时 候 嘱 咐 他 说 , 不 要 娶 迦 南 的 女 子 为 妻 ,
 • 又 见 雅 各 听 从 父 母 的 话 往 巴 旦 亚 兰 去 了 ,
 • 以 扫 就 晓 得 他 父 亲 以 撒 看 不 中 迦 南 的 女 子 ,
 • 便 往 以 实 玛 利 那 里 去 , 在 他 二 妻 之 外 又 娶 了 玛 哈 拉 为 妻 。 他 是 亚 伯 拉 罕 儿 子 以 实 玛 利 的 女 儿 , 尼 拜 约 的 妹 子 。
 • 雅 各 出 了 别 是 巴 , 向 哈 兰 走 去 。
 • 到 了 一 个 地 方 , 因 为 太 阳 落 了 , 就 在 那 里 住 宿 , 便 拾 起 那 地 方 的 一 块 石 头 枕 在 头 下 , 在 那 里 躺 卧 睡 了 ,
 • 梦 见 一 个 梯 子 立 在 地 上 , 梯 子 的 头 顶 着 天 , 有 神 的 使 者 在 梯 子 上 , 上 去 下 来 。
 • 耶 和 华 站 在 梯 子 以 上 ( 或 作 站 在 他 旁 边 ) , 说 , 我 是 耶 和 华 你 祖 亚 伯 拉 罕 的 神 , 也 是 以 撒 的 神 。 我 要 将 你 现 在 所 躺 卧 之 地 赐 给 你 和 你 的 后 裔 。
 • 你 的 后 裔 必 像 地 上 的 尘 沙 那 样 多 , 必 向 东 西 南 北 开 展 。 地 上 万 族 必 因 你 和 你 的 后 裔 得 福 。
 • 我 也 与 你 同 在 。 你 无 论 往 哪 里 去 , 我 必 保 佑 你 , 领 你 归 回 这 地 , 总 不 离 弃 你 , 直 到 我 成 全 了 向 你 所 应 许 的 。
 • 雅 各 睡 醒 了 , 说 , 耶 和 华 真 在 这 里 , 我 竟 不 知 道 。
 • 就 惧 怕 , 说 , 这 地 方 何 等 可 畏 , 这 不 是 别 的 , 乃 是 神 的 殿 , 也 是 天 的 门 。
 • 雅 各 清 早 起 来 , 把 所 枕 的 石 头 立 作 柱 子 , 浇 油 在 上 面 。
 • 他 就 给 那 地 方 起 名 叫 伯 特 利 ( 就 是 神 殿 的 意 思 ) 。 但 那 地 方 起 先 名 叫 路 斯 。
 • 雅 各 许 愿 说 , 神 若 与 我 同 在 , 在 我 所 行 的 路 上 保 佑 我 , 又 给 我 食 物 吃 , 衣 服 穿 ,
 • 使 我 平 平 安 安 地 回 到 我 父 亲 的 家 , 我 就 必 以 耶 和 华 为 我 的 神 。
 • 我 所 立 为 柱 子 的 石 头 也 必 作 神 的 殿 , 凡 你 所 赐 给 我 的 , 我 必 将 十 分 之 一 献 给 你 。