Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • И воста́въ Иа́ковъ на но́зѣ, и́де въ зе́млю восто́чную къ Лава́ну сы́ну Ваѳуи́ла Си́рина, бра́ту же Реве́кки ма́тере Иа́ковли и Иса́вли.
 • Узрѣ́ же, и се́, кла́дязь на по́ли: и бя́ху та́мо три́ ста́да ове́цъ, почива́юще при­­ не́мъ: от­ того́ бо кла́дязя напая́хуся стада́. Ка́мень же ве́лiй бя́ше надъ у́стiемъ кла́дязя.
 • И собира́хуся та́мо вся́ стада́: и от­валя́ху ка́мень от­ у́стiя кла́дязя и напая́ху о́вцы: и па́ки полага́ху ка́мень на у́стiи кла́дязя на мѣ́стѣ сво­е́мъ.
 • Рече́ же и́мъ Иа́ковъ: бра́тiя, от­ку́ду есте́ вы́? Они́ же рѣ́ша: от­ Харра́на есмы́.
 • Рече́ же и́мъ: зна́ете ли Лава́на сы́на Нахо́рова? Они́ же рѣ́ша: зна́емъ.
 • Рече́ же и́мъ: здра́в­ст­вуетъ ли? Они́ же рѣ́ша: здра́в­ст­вуетъ. И се́, Рахи́ль дщи́ его́ идя́ше со овца́ми.
 • И рече́ Иа́ковъ: еще́ е́сть дне́ мно́го, не у́ ча́съ собира́ти скота́: напо­и́в­ше о́вцы, ше́дше паси́те.
 • Они́ же рѣ́ша: не мо́жемъ, до́ндеже соберу́т­ся вси́ пастуси́ и от­валя́тъ ка́мень от­ у́стiя кла́дязя, и напо­и́мъ о́вцы.
 • Еще́ ему́ глаго́лющу къ ни́мъ, и се́, Рахи́ль дщи́ Лава́ня грядя́ше со овца́ми отца́ сво­его́: она́ бо пася́ше о́вцы отца́ сво­его́.
 • Бы́сть же я́ко узрѣ́ Иа́ковъ Рахи́ль дще́рь Лава́на бра́та ма́тере сво­ея́ и о́вцы Лава́на бра́та ма́тере сво­ея́, и при­­ступи́въ Иа́ковъ от­вали́ ка́мень от­ у́стiя кла́дязя:
 • и напо­и́ о́вцы Лава́на бра́та ма́тере сво­ея́, и цѣлова́ Иа́ковъ Рахи́ль, и возопи́въ гла́сомъ сво­и́мъ, воспла́кася:
 • и повѣ́да Рахи́ли, я́ко бра́тъ отца́ ея́ е́сть и я́ко сы́нъ Реве́ккинъ е́сть. И те́кши повѣ́да отцу́ сво­ему́ по словесе́мъ си́мъ.
 • Бы́сть же я́ко услы́ша Лава́нъ и́мя Иа́кова сы́на сестры́ сво­ея́, тече́ во срѣ́тенiе ему́ и объе́мь его́ лобза́, и введе́ его́ въ до́мъ сво́й. И повѣ́да Лава́ну вся́ словеса́ сiя́.
 • И рече́ ему́ Лава́нъ: от­ косте́й мо­и́хъ и от­ пло́ти мо­ея́ еси́ ты́. И бѣ́ съ ни́мъ мѣ́сяцъ дні́й.
 • Рече́ же Лава́нъ Иа́кову: поне́же бра́тъ мо́й еси́ ты́, да не порабо́таеши мнѣ́ ту́не: повѣ́ждь ми́, что́ мзда́ твоя́ е́сть?
 • У Лава́на же бѣ́стѣ двѣ́ дще́ри: и́мя старѣ́йшей Лі́а, и́мя же юнѣ́йшей Рахи́ль.
 • О́чи же Лі́ины болѣ́знен­ны: Рахи́ль же бѣ́ добра́ ви́домъ и красна́ взо́ромъ зѣло́.
 • Возлюби́ же Иа́ковъ Рахи́ль. И рече́: порабо́таю тебѣ́ се́дмь лѣ́тъ за Рахи́ль дще́рь твою́ ме́ншую.
 • Рече́ же ему́ Лава́нъ: лу́чше ми́ тебѣ́ да́ти ю́, не́жели ино́му от­да́ти му́жеви: со мно́ю живи́.
 • И рабо́та Иа́ковъ за Рахи́ль се́дмь лѣ́тъ: и бы́ша предъ ни́мъ я́ко ма́лы дни́, зане́же любя́ше ю́.
 • Рече́ же Иа́ковъ Лава́ну: да́ждь ми́ жену́ мою́, поне́же соверши́шася дні́е, да вни́ду къ не́й.
 • Собра́ же Лава́нъ вся́ му́жы мѣ́ста того́, и сотвори́ бра́къ.
 • И бы́сть ве́черъ, и по­е́мь Лава́нъ Лі́ю дще́рь свою́, введе́ ко Иа́кову: и вни́де къ не́й Иа́ковъ.
 • Даде́ же Лава́нъ Лі́и дще́ри сво­е́й Зе́лфу рабы́ню свою́, е́й въ рабу́.
 • Бы́сть же зау́тра, и се́, бя́ше Лі́а, и рече́ Иа́ковъ Лава́ну: что́ сiе́ сотвори́лъ ми́ еси́? не Рахи́ли ли ра́ди рабо́тахъ у тебе́? вску́ю же оби́дѣлъ мя́ еси́?
 • Отвѣща́ же Лава́нъ: нѣ́сть та́ко въ на́­шемъ мѣ́стѣ вда́ти ме́ншую пре́жде старѣ́йшiя.
 • Сконча́й у́бо седми́ны сея́, и да́мъ ти́ и сiю́ за дѣ́ло, е́же дѣ́лаеши у мене́ еще́ се́дмь лѣ́тъ другі́я.
 • Сотвори́ же Иа́ковъ та́ко: и испо́лни седми́ны сея́: и даде́ ему́ Лава́нъ Рахи́ль дще́рь свою́ ему́ въ жену́.
 • Даде́ же Лава́нъ Рахи́ли дще́ри сво­е́й Ва́ллу рабу́ свою́, е́й въ рабу́.
 • И вни́де [Иа́ковъ] къ Рахи́ли: воз­люби́ же Рахи́ль па́че, не́же Лі́ю: и рабо́та ему́ се́дмь лѣ́тъ другі́я.
 • Ви́дѣвъ же Госпо́дь Бо́гъ, я́ко ненави́дима бя́ше Лі́а, от­ве́рзе ложесна́ ея́: Рахи́ль же бя́ше непло́ды.
 • И зача́тъ Лі́а и роди́ сы́на Иа́кову: нарече́ же и́мя ему́ Руви́мъ, глаго́ля: я́ко при­­зрѣ́ Госпо́дь на мое́ смире́нiе и даде́ ми сы́на: ны́нѣ у́бо воз­лю́битъ мя́ му́жъ мо́й.
 • И зача́тъ па́ки Лі́а и роди́ сы́на втора́го Иа́кову и рече́: зане́ услы́ша Госпо́дь, я́ко ненави́дима е́смь, и при­­даде́ ми и сего́. И нарече́ и́мя ему́ Симео́нъ.
 • И зача́тъ еще́ и роди́ сы́на и рече́: въ ны́нѣшнее вре́мя у мене́ бу́детъ му́жъ мо́й, роди́хъ бо ему́ три́ сы́ны. Сего́ ра́ди нарече́ и́мя ему́ Леві́й.
 • И заче́нши еще́ роди́ сы́на и рече́: ны́нѣ еще́ сiе́ исповѣ́мъ Го́споду. Сего́ ра́ди нарече́ и́мя ему́ Иу́да, и преста́ ражда́ти.
 • И встал Иаков и пошел в землю сынов востока [к Лавану, сыну Вафуила Арамеянина, к брату Ревекки, матери Иакова и Исава].
 • И увидел: вот, на поле колодезь, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень.
 • Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец; потом опять клали камень на свое место, на устье колодезя.
 • Иаков сказал им [пастухам]: братья мои! откуда вы? Они сказали: мы из Харрана.
 • Он сказал им: знаете ли вы Лавана, сына Нахорова? Они сказали: знаем.
 • Он еще сказал им: здравствует ли он? Они сказали: здравствует; и вот, Рахиль, дочь его, идет с овцами.
 • И сказал [Иаков]: вот, дня еще много; не время собирать скот; напойте овец и пойдите, пасите.
 • Они сказали: не можем, пока не соберутся все стада, и не отвалят камня от устья колодезя; тогда будем мы поить овец.
 • Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль [дочь Лавана] с мелким скотом отца своего, потому что она пасла [мелкий скот отца своего].
 • Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей.
 • И поцеловал Иаков Рахиль и возвысил голос свой и заплакал.
 • И сказал Иаков Рахили, что он родственник отцу ее и что он сын Ревеккин. А она побежала и сказала отцу своему [всё сие].
 • Лаван, услышав о Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и ввел его в дом свой; и он рассказал Лавану всё сие.
 • Лаван же сказал ему: подлинно ты кость моя и плоть моя. И жил у него Иаков целый месяц.
 • И Лаван сказал Иакову: неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? скажи мне, что заплатить тебе?
 • У Лавана же было две дочери; имя старшей: Лия; имя младшей: Рахиль.
 • Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицем.
 • Иаков полюбил Рахиль и сказал: я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою.
 • Лаван сказал [ему]: лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого; живи у меня.
 • И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее.
 • И сказал Иаков Лавану: дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней.
 • Лаван созвал всех людей того места и сделал пир.
 • Вечером же взял [Лаван] дочь свою Лию и ввел ее к нему; и вошел к ней [Иаков].
 • И дал Лаван служанку свою Зелфу в служанки дочери своей Лии.
 • Утром же оказалось, что это Лия. И [Иаков] сказал Лавану: что это сделал ты со мною? не за Рахиль ли я служил у тебя? зачем ты обманул меня?
 • Лаван сказал: в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей;
 • окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще семь лет других.
 • Иаков так и сделал и окончил неделю этой. И [Лаван] дал Рахиль, дочь свою, ему в жену.
 • И дал Лаван служанку свою Валлу в служанки дочери своей Рахили.
 • [Иаков] вошел и к Рахили, и любил Рахиль больше, нежели Лию; и служил у него еще семь лет других.
 • Господь [Бог] узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна.
 • Лия зачала и родила [Иакову] сына, и нарекла ему имя: Рувим, потому что сказала она: Господь призрел на мое бедствие [и дал мне сына], ибо теперь будет любить меня муж мой.
 • И зачала [Лия] опять и родила [Иакову второго] сына, и сказала: Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего. И нарекла ему имя: Симеон.
 • И зачала еще и родила сына, и сказала: теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов. От сего наречено ему имя: Левий.
 • И еще зачала и родила сына, и сказала: теперь-то я восхвалю Господа. Посему нарекла ему имя Иуда. И перестала рождать.
 • καὶ ἐξάρας Ιακωβ τοὺς πόδας ἐπορεύ­θη εἰς γῆν ἀνατολῶν προ­̀ς Λαβαν τὸν υἱὸν Βαθουηλ τοῦ Σύρου ἀδελφὸν δὲ Рεβεκκας μητρὸς Ιακωβ καὶ Ησαυ
 • καὶ ὁρᾷ καὶ ἰδοὺ φρέαρ ἐν τῷ πεδίῳ ἦσαν δὲ ἐκεῖ τρία ποίμνια προ­βάτων ἀναπαυόμενα ἐπ᾿ αὐτοῦ ἐκ γὰρ τοῦ φρέα­τος ἐκείνου ἐπότιζον τὰ ποίμνια λίθος δὲ ἦν μέγας ἐπι­̀ τῷ στόματι τοῦ φρέα­τος
 • καὶ συν­ήγον­το ἐκεῖ πάν­τα τὰ ποίμνια καὶ ἀπεκύλιον τὸν λίθον ἀπο­̀ τοῦ στόμα­τος τοῦ φρέα­τος καὶ ἐπότιζον τὰ προ­́βατα καὶ ἀπεκαθίστων τὸν λίθον ἐπι­̀ τὸ στόμα τοῦ φρέα­τος εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ
 • εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ιακωβ ἀδελφοί πόθεν ἐστὲ ὑμεῖς οἱ δὲ εἶπαν ἐκ Χαρραν ἐσμέν
 • εἶπεν δὲ αὐτοῖς γινώσκετε Λαβαν τὸν υἱὸν Ναχωρ οἱ δὲ εἶπαν γινώσκομεν
 • εἶπεν δὲ αὐτοῖς ὑγιαίνει οἱ δὲ εἶπαν ὑγιαίνει καὶ ἰδοὺ Рαχηλ ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ ἤρχετο μετὰ τῶν προ­βάτων
 • καὶ εἶπεν Ιακωβ ἔτι ἐστὶν ἡμέρα πολλή οὔπω ὥρα συν­αχθῆναι τὰ κτήνη ποτίσαν­τες τὰ προ­́βατα ἀπελθόν­τες βόσκετε
 • οἱ δὲ εἶπαν οὐ δυνησόμεθα ἕως τοῦ συν­αχθῆναι πάν­τας τοὺς ποιμένας καὶ ἀπο­κυλίσωσιν τὸν λίθον ἀπο­̀ τοῦ στόμα­τος τοῦ φρέα­τος καὶ ποτιοῦμεν τὰ προ­́βατα
 • ἔτι αὐτοῦ λαλοῦν­τος αὐτοῖς καὶ Рαχηλ ἡ θυγάτηρ Λαβαν ἤρχετο μετὰ τῶν προ­βάτων τοῦ πατρὸς αὐτῆς αὐτὴ γὰρ ἔβοσκεν τὰ προ­́βατα τοῦ πατρὸς αὐτῆς
 • ἐγένετο δὲ ὡς εἶδεν Ιακωβ τὴν Рαχηλ θυγατέρα Λαβαν ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ τὰ προ­́βατα Λαβαν ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ προ­σελθὼν Ιακωβ ἀπεκύλισεν τὸν λίθον ἀπο­̀ τοῦ στόμα­τος τοῦ φρέα­τος καὶ ἐπότισεν τὰ προ­́βατα Λαβαν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὐτοῦ
 • καὶ ἐφίλησεν Ιακωβ τὴν Рαχηλ καὶ βοήσας τῇ φωνῇ αὐτοῦ ἔκλαυσεν
 • καὶ ἀνήγγειλεν τῇ Рαχηλ ὅτι ἀδελφὸς τοῦ πατρὸς αὐτῆς ἐστιν καὶ ὅτι υἱὸς Рεβεκκας ἐστίν καὶ δραμοῦσα ἀπήγγειλεν τῷ πατρὶ αὐτῆς κατα­̀ τὰ ῥήματα ταῦτα
 • ἐγένετο δὲ ὡς ἤκουσεν Λαβαν τὸ ὄνομα Ιακωβ τοῦ υἱοῦ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ ἔδραμεν εἰς συν­άν­τησιν αὐτῷ καὶ περιλαβὼν αὐτὸν ἐφίλησεν καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ διηγήσατο τῷ Λαβαν πάν­τας τοὺς λόγους τούτους
 • καὶ εἶπεν αὐτῷ Λαβαν ἐκ τῶν ὀστῶν μου καὶ ἐκ τῆς σαρκός μου εἶ σύ καὶ ἦν μετ᾿ αὐτοῦ μῆνα ἡμερῶν
 • εἶπεν δὲ Λαβαν τῷ Ιακωβ ὅτι γὰρ ἀδελφός μου εἶ οὐ δουλεύ­σεις μοι δωρεάν ἀπάγγειλόν μοι τίς ὁ μισθός σού ἐστιν
 • τῷ δὲ Λαβαν δύο θυγατέρες ὄνομα τῇ μείζονι Λεια καὶ ὄνομα τῇ νεωτέρᾳ Рαχηλ
 • οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ Λειας ἀσθενεῖς Рαχηλ δὲ καλὴ τῷ εἴδει καὶ ὡραία τῇ ὄψει
 • ἠγάπησεν δὲ Ιακωβ τὴν Рαχηλ καὶ εἶπεν δουλεύ­σω σοι ἑπτὰ ἔτη περὶ Рαχηλ τῆς θυγατρός σου τῆς νεωτέρας
 • εἶπεν δὲ αὐτῷ Λαβαν βέλτιον δοῦναί με αὐτὴν σοὶ ἢ δοῦναί με αὐτὴν ἀνδρὶ ἑτέρῳ οἴκησον μετ᾿ ἐμοῦ
 • καὶ ἐδούλευσεν Ιακωβ περὶ Рαχηλ ἔτη ἑπτά καὶ ἦσαν ἐναν­τίον αὐτοῦ ὡς ἡμέραι ὀλίγαι παρα­̀ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν αὐτήν
 • εἶπεν δὲ Ιακωβ προ­̀ς Λαβαν ἀπό­δος τὴν γυναῖκά μου πεπλή­ρων­ται γὰρ αἱ ἡμέραι μου ὅπως εἰσέλθω προ­̀ς αὐτήν
 • συν­ήγαγεν δὲ Λαβαν πάν­τας τοὺς ἄνδρας τοῦ τόπου καὶ ἐποίησεν γάμον
 • καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ λαβὼν Λαβαν Λειαν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ εἰσήγαγεν αὐτὴν προ­̀ς Ιακωβ καὶ εἰσῆλθεν προ­̀ς αὐτὴν Ιακωβ
 • ἔδωκεν δὲ Λαβαν Λεια τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ Ζελφαν τὴν παιδίσκην αὐτοῦ αὐτῇ παιδίσκην
 • ἐγένετο δὲ πρωί καὶ ἰδοὺ ἦν Λεια εἶπεν δὲ Ιακωβ τῷ Λαβαν τί τοῦτο ἐποίησάς μοι οὐ περὶ Рαχηλ ἐδούλευσα παρα­̀ σοί καὶ ἵνα τί παρελογίσω με
 • εἶπεν δὲ Λαβαν οὐκ ἔστιν οὕτως ἐν τῷ τόπῳ ἡμῶν δοῦναι τὴν νεωτέραν πρὶν ἢ τὴν πρεσβυτέραν
 • συν­τέλεσον οὖν τὰ ἕβδομα ταύτης καὶ δώσω σοι καὶ ταύτην ἀν­τὶ τῆς ἐργασίας ἧς ἐργᾷ παρ᾿ ἐμοὶ ἔτι ἑπτὰ ἔτη ἕτερα
 • ἐποίησεν δὲ Ιακωβ οὕτως καὶ ἀνεπλή­ρωσεν τὰ ἕβδομα ταύτης καὶ ἔδωκεν αὐτῷ Λαβαν Рαχηλ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ αὐτῷ γυναῖκα
 • ἔδωκεν δὲ Λαβαν Рαχηλ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ Βαλλαν τὴν παιδίσκην αὐτοῦ αὐτῇ παιδίσκην
 • καὶ εἰσῆλθεν προ­̀ς Рαχηλ ἠγάπησεν δὲ Рαχηλ μᾶλλον ἢ Λειαν καὶ ἐδούλευσεν αὐτῷ ἑπτὰ ἔτη ἕτερα
 • ἰδὼν δὲ κύριος ὅτι μισεῖται Λεια ἤνοιξεν τὴν μήτραν αὐτῆς Рαχηλ δὲ ἦν στεῖρα
 • καὶ συν­έλαβεν Λεια καὶ ἔτεκεν υἱὸν τῷ Ιακωβ ἐκάλεσεν δὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Рουβην λέγουσα διότι εἶδέν μου κύριος τὴν ταπείνωσιν νῦν με ἀγαπήσει ὁ ἀνήρ μου
 • καὶ συν­έλαβεν πάλιν Λεια καὶ ἔτεκεν υἱὸν δεύ­τερον τῷ Ιακωβ καὶ εἶπεν ὅτι ἤκουσεν κύριος ὅτι μισοῦμαι καὶ προ­σέδωκέν μοι καὶ τοῦτον ἐκάλεσεν δὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Συμεων
 • καὶ συν­έλαβεν ἔτι καὶ ἔτεκεν υἱὸν καὶ εἶπεν ἐν τῷ νῦν καιρῷ προ­̀ς ἐμοῦ ἔσται ὁ ἀνήρ μου ἔτεκον γὰρ αὐτῷ τρεῖς υἱούς δια­̀ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Λευι
 • καὶ συλλαβοῦσα ἔτι ἔτεκεν υἱὸν καὶ εἶπεν νῦν ἔτι τοῦτο ἐξομολογήσομαι κυρίῳ δια­̀ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιουδα καὶ ἔστη τοῦ τίκτειν