Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • И воста́въ Иа́ковъ на но́зѣ, и́де въ зе́млю восто́чную къ Лава́ну сы́ну Ваѳуи́ла Си́рина, бра́ту же Реве́кки ма́тере Иа́ковли и Иса́вли.
 • Узрѣ́ же, и се́, кла́дязь на по́ли: и бя́ху та́мо три́ ста́да ове́цъ, почива́юще при­­ не́мъ: от­ того́ бо кла́дязя напая́хуся стада́. Ка́мень же ве́лiй бя́ше надъ у́стiемъ кла́дязя.
 • И собира́хуся та́мо вся́ стада́: и от­валя́ху ка́мень от­ у́стiя кла́дязя и напая́ху о́вцы: и па́ки полага́ху ка́мень на у́стiи кла́дязя на мѣ́стѣ сво­е́мъ.
 • Рече́ же и́мъ Иа́ковъ: бра́тiя, от­ку́ду есте́ вы́? Они́ же рѣ́ша: от­ Харра́на есмы́.
 • Рече́ же и́мъ: зна́ете ли Лава́на сы́на Нахо́рова? Они́ же рѣ́ша: зна́емъ.
 • Рече́ же и́мъ: здра́в­ст­вуетъ ли? Они́ же рѣ́ша: здра́в­ст­вуетъ. И се́, Рахи́ль дщи́ его́ идя́ше со овца́ми.
 • И рече́ Иа́ковъ: еще́ е́сть дне́ мно́го, не у́ ча́съ собира́ти скота́: напо­и́в­ше о́вцы, ше́дше паси́те.
 • Они́ же рѣ́ша: не мо́жемъ, до́ндеже соберу́т­ся вси́ пастуси́ и от­валя́тъ ка́мень от­ у́стiя кла́дязя, и напо­и́мъ о́вцы.
 • Еще́ ему́ глаго́лющу къ ни́мъ, и се́, Рахи́ль дщи́ Лава́ня грядя́ше со овца́ми отца́ сво­его́: она́ бо пася́ше о́вцы отца́ сво­его́.
 • Бы́сть же я́ко узрѣ́ Иа́ковъ Рахи́ль дще́рь Лава́на бра́та ма́тере сво­ея́ и о́вцы Лава́на бра́та ма́тере сво­ея́, и при­­ступи́въ Иа́ковъ от­вали́ ка́мень от­ у́стiя кла́дязя:
 • и напо­и́ о́вцы Лава́на бра́та ма́тере сво­ея́, и цѣлова́ Иа́ковъ Рахи́ль, и возопи́въ гла́сомъ сво­и́мъ, воспла́кася:
 • и повѣ́да Рахи́ли, я́ко бра́тъ отца́ ея́ е́сть и я́ко сы́нъ Реве́ккинъ е́сть. И те́кши повѣ́да отцу́ сво­ему́ по словесе́мъ си́мъ.
 • Бы́сть же я́ко услы́ша Лава́нъ и́мя Иа́кова сы́на сестры́ сво­ея́, тече́ во срѣ́тенiе ему́ и объе́мь его́ лобза́, и введе́ его́ въ до́мъ сво́й. И повѣ́да Лава́ну вся́ словеса́ сiя́.
 • И рече́ ему́ Лава́нъ: от­ косте́й мо­и́хъ и от­ пло́ти мо­ея́ еси́ ты́. И бѣ́ съ ни́мъ мѣ́сяцъ дні́й.
 • Рече́ же Лава́нъ Иа́кову: поне́же бра́тъ мо́й еси́ ты́, да не порабо́таеши мнѣ́ ту́не: повѣ́ждь ми́, что́ мзда́ твоя́ е́сть?
 • У Лава́на же бѣ́стѣ двѣ́ дще́ри: и́мя старѣ́йшей Лі́а, и́мя же юнѣ́йшей Рахи́ль.
 • О́чи же Лі́ины болѣ́знен­ны: Рахи́ль же бѣ́ добра́ ви́домъ и красна́ взо́ромъ зѣло́.
 • Возлюби́ же Иа́ковъ Рахи́ль. И рече́: порабо́таю тебѣ́ се́дмь лѣ́тъ за Рахи́ль дще́рь твою́ ме́ншую.
 • Рече́ же ему́ Лава́нъ: лу́чше ми́ тебѣ́ да́ти ю́, не́жели ино́му от­да́ти му́жеви: со мно́ю живи́.
 • И рабо́та Иа́ковъ за Рахи́ль се́дмь лѣ́тъ: и бы́ша предъ ни́мъ я́ко ма́лы дни́, зане́же любя́ше ю́.
 • Рече́ же Иа́ковъ Лава́ну: да́ждь ми́ жену́ мою́, поне́же соверши́шася дні́е, да вни́ду къ не́й.
 • Собра́ же Лава́нъ вся́ му́жы мѣ́ста того́, и сотвори́ бра́къ.
 • И бы́сть ве́черъ, и по­е́мь Лава́нъ Лі́ю дще́рь свою́, введе́ ко Иа́кову: и вни́де къ не́й Иа́ковъ.
 • Даде́ же Лава́нъ Лі́и дще́ри сво­е́й Зе́лфу рабы́ню свою́, е́й въ рабу́.
 • Бы́сть же зау́тра, и се́, бя́ше Лі́а, и рече́ Иа́ковъ Лава́ну: что́ сiе́ сотвори́лъ ми́ еси́? не Рахи́ли ли ра́ди рабо́тахъ у тебе́? вску́ю же оби́дѣлъ мя́ еси́?
 • Отвѣща́ же Лава́нъ: нѣ́сть та́ко въ на́­шемъ мѣ́стѣ вда́ти ме́ншую пре́жде старѣ́йшiя.
 • Сконча́й у́бо седми́ны сея́, и да́мъ ти́ и сiю́ за дѣ́ло, е́же дѣ́лаеши у мене́ еще́ се́дмь лѣ́тъ другі́я.
 • Сотвори́ же Иа́ковъ та́ко: и испо́лни седми́ны сея́: и даде́ ему́ Лава́нъ Рахи́ль дще́рь свою́ ему́ въ жену́.
 • Даде́ же Лава́нъ Рахи́ли дще́ри сво­е́й Ва́ллу рабу́ свою́, е́й въ рабу́.
 • И вни́де [Иа́ковъ] къ Рахи́ли: воз­люби́ же Рахи́ль па́че, не́же Лі́ю: и рабо́та ему́ се́дмь лѣ́тъ другі́я.
 • Ви́дѣвъ же Госпо́дь Бо́гъ, я́ко ненави́дима бя́ше Лі́а, от­ве́рзе ложесна́ ея́: Рахи́ль же бя́ше непло́ды.
 • И зача́тъ Лі́а и роди́ сы́на Иа́кову: нарече́ же и́мя ему́ Руви́мъ, глаго́ля: я́ко при­­зрѣ́ Госпо́дь на мое́ смире́нiе и даде́ ми сы́на: ны́нѣ у́бо воз­лю́битъ мя́ му́жъ мо́й.
 • И зача́тъ па́ки Лі́а и роди́ сы́на втора́го Иа́кову и рече́: зане́ услы́ша Госпо́дь, я́ко ненави́дима е́смь, и при­­даде́ ми и сего́. И нарече́ и́мя ему́ Симео́нъ.
 • И зача́тъ еще́ и роди́ сы́на и рече́: въ ны́нѣшнее вре́мя у мене́ бу́детъ му́жъ мо́й, роди́хъ бо ему́ три́ сы́ны. Сего́ ра́ди нарече́ и́мя ему́ Леві́й.
 • И заче́нши еще́ роди́ сы́на и рече́: ны́нѣ еще́ сiе́ исповѣ́мъ Го́споду. Сего́ ра́ди нарече́ и́мя ему́ Иу́да, и преста́ ражда́ти.
 • И встал Иаков и пошел в землю сынов востока [к Лавану, сыну Вафуила Арамеянина, к брату Ревекки, матери Иакова и Исава].
 • И увидел: вот, на поле колодезь, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень.
 • Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец; потом опять клали камень на свое место, на устье колодезя.
 • Иаков сказал им [пастухам]: братья мои! откуда вы? Они сказали: мы из Харрана.
 • Он сказал им: знаете ли вы Лавана, сына Нахорова? Они сказали: знаем.
 • Он еще сказал им: здравствует ли он? Они сказали: здравствует; и вот, Рахиль, дочь его, идет с овцами.
 • И сказал [Иаков]: вот, дня еще много; не время собирать скот; напойте овец и пойдите, пасите.
 • Они сказали: не можем, пока не соберутся все стада, и не отвалят камня от устья колодезя; тогда будем мы поить овец.
 • Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль [дочь Лавана] с мелким скотом отца своего, потому что она пасла [мелкий скот отца своего].
 • Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей.
 • И поцеловал Иаков Рахиль и возвысил голос свой и заплакал.
 • И сказал Иаков Рахили, что он родственник отцу ее и что он сын Ревеккин. А она побежала и сказала отцу своему [всё сие].
 • Лаван, услышав о Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и ввел его в дом свой; и он рассказал Лавану всё сие.
 • Лаван же сказал ему: подлинно ты кость моя и плоть моя. И жил у него Иаков целый месяц.
 • И Лаван сказал Иакову: неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? скажи мне, что заплатить тебе?
 • У Лавана же было две дочери; имя старшей: Лия; имя младшей: Рахиль.
 • Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицем.
 • Иаков полюбил Рахиль и сказал: я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою.
 • Лаван сказал [ему]: лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого; живи у меня.
 • И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее.
 • И сказал Иаков Лавану: дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней.
 • Лаван созвал всех людей того места и сделал пир.
 • Вечером же взял [Лаван] дочь свою Лию и ввел ее к нему; и вошел к ней [Иаков].
 • И дал Лаван служанку свою Зелфу в служанки дочери своей Лии.
 • Утром же оказалось, что это Лия. И [Иаков] сказал Лавану: что это сделал ты со мною? не за Рахиль ли я служил у тебя? зачем ты обманул меня?
 • Лаван сказал: в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей;
 • окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще семь лет других.
 • Иаков так и сделал и окончил неделю этой. И [Лаван] дал Рахиль, дочь свою, ему в жену.
 • И дал Лаван служанку свою Валлу в служанки дочери своей Рахили.
 • [Иаков] вошел и к Рахили, и любил Рахиль больше, нежели Лию; и служил у него еще семь лет других.
 • Господь [Бог] узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна.
 • Лия зачала и родила [Иакову] сына, и нарекла ему имя: Рувим, потому что сказала она: Господь призрел на мое бедствие [и дал мне сына], ибо теперь будет любить меня муж мой.
 • И зачала [Лия] опять и родила [Иакову второго] сына, и сказала: Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего. И нарекла ему имя: Симеон.
 • И зачала еще и родила сына, и сказала: теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов. От сего наречено ему имя: Левий.
 • И еще зачала и родила сына, и сказала: теперь-то я восхвалю Господа. Посему нарекла ему имя Иуда. И перестала рождать.
 • І зібрався Яків, і пішов до краю синів Кедему.
 • І побачив, аж ось криниця в полі, і ото там три отарі лежали біля неї, бо з тієї криниці напувають стада.
  А на отворі криниці лежав великий камінь.
 • І збирались туди всі стада, і скочували каменя з отвору криниці, і напоювали отару, і привалювали каменя на отвір криниці знов на його місце.
 • І сказав до пастухів Яків: Браття мої, звідкіля ви?
  А ті відказали: Ми з Харану.
 • І сказав їм: Чи ви знаєте Лавана, сина Нахорового?
  І відказали: Знаємо.
 • І сказав їм: Чи гаразд із ним?
  І відказали: Гаразд.
  А ось Рахіль, дочка його, приходить з отарою.
 • І сказав: Тож іще багато дня, не час зганяти худобу.
  Напійте отару, та йдіть пасіть.
 • А вони відказали: Не можемо, аж поки не будуть зігнані всі стада, і не відкотять каменя з отвору криниці, тоді понапуваємо отару.
 • Іще він говорив із ними, аж ось приходить Рахіль з отарою батька свого, бо була вона пастушка.
 • І сталося, коли Яків побачив Рахіль, дочку Лавана, брата своєї матері, то підійшов Яків і відкотив каменя з отвору криниці, і напоїв отару Лавана, брата матері своєї.
 • І поцілував Яків Рахіль, і підніс свій голос, і заплакав…
 • І Яків оповів Рахілі, що він брат батька її, і що він син Ревеки.
  А та побігла, і розповіла батькові своєму…
 • І сталося, коли Лаван почув вістку про Якова, сина сестри своєї, то побіг йому назустріч, і обняв його, і поцілував його, і привів його до свого дому.
  А він розповів Лаванові про всі ті пригоди.
 • І промовив до нього Лаван: Поправді, ти кість моя й тіло моє!
  І сидів він із ним місяць часу.
 • І сказав Лаван до Якова: Чи тому, що ти брат мій, то ти будеш служити мені даремно?
  Скажи ж мені, яка плата тобі?
 • А в Лавана було дві дочки: ім́я старшій Лія, а ім́я молодшій Рахіль.
 • Очі ж Ліїні були хворі, а Рахіль була гарного стану та вродливого вигляду.
 • І покохав Яків Рахіль, та й сказав: Я буду сім літ служити тобі за Рахіль, молодшу дочку твою.
 • І промовив Лаван: Краще мені віддати її тобі, аніж віддати мені її іншому чоловікові.
  Сиди ж зо мною!
 • І служив Яків за Рахіль сім літ, а вони через любов його до неї були в його очах, як кілька днів.
 • І сказав Яків Лаванові: Дай мені жінку мою, бо виповнилися мої дні, і нехай я до неї ввійду!
 • І зібрав Лаван усіх людей тієї місцевости, і справив гостину.
 • І сталося ввечері, і взяв він дочку свою Лію, і до нього впровадив її.
  І Яків із нею зійшовся.
 • А Лаван дав їй Зілпу, невільницю свою, дав Лії, дочці своїй, за невільницю.
 • А вранці виявилося, що то була Лія!
  І промовив Яків до Лавана: Що це ти вчинив мені?
  Хіба не за Рахіль працював я в тебе?
  Нащо ж обманив ти мене?
 • А Лаван відказав: У нашій місцевості не робиться так, щоб віддавати молодшу перед старшою.
 • Виповни тиждень для цієї, і буде дана тобі також та, за працю, що будеш працювати в мене ще сім літ других.
 • І зробив Яків так, і виповнив тиждень для цієї.
  І він дав йому Рахіль, дочку свою, дав йому за жінку.
 • І дав Лаван Рахілі, дочці своїй, Білгу, невільницю свою, дав їй за невільницю.
 • І прийшов він також до Рахілі, і покохав також Рахіль, більше, як Лію.
  І працював у нього ще сім літ других.
 • І побачив Господь, що зненавиджена Лія, і відкрив її утробу, а Рахіль була неплідна.
 • І завагітніла Лія, і сина породила, і назвала ім́я йому: Рувим, бо сказала була: Господь споглянув на недолю мою, бо тепер покохає мене чоловік мій!
 • І завагітніла вона ще, і сина породила, і сказала: Господь почув, що я зненавиджена, і дав мені також цього.
  І назвала ймення йому: Симеон.
 • І завагітніла вона ще, і сина породила, і сказала: Тепер оцим разом буде до мене прилучений мій чоловік, бо я трьох синів породила йому.
  Тому й назвала ім́я йому: Левій.
 • І завагітніла вона ще, і сина породила, і сказала: Тим разом я буду хвалити Господа!
  Тому назвала ім́я йому: Юда.
  Та й перестала роджати.
 •  Jacob se mit en marche, et s'en alla au pays des fils de l'Orient.
 •  Il regarda. Et voici, il y avait un puits dans les champs; et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande.
 •  Tous les troupeaux se rassemblaient là; on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits.
 •  Jacob dit aux bergers: Mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondirent: Nous sommes de Charan.
 •  Il leur dit: Connaissez-vous Laban, fils de Nachor? Ils répondirent: Nous le connaissons.
 •  Il leur dit: Est-il en bonne santé? Ils répondirent: Il est en bonne santé; et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau.
 •  Il dit: Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux; abreuvez les brebis, puis allez, et faites-les paître.
 •  Ils répondirent: Nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés; c'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits, et qu'on abreuve les brebis.
 •  Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père; car elle était bergère.
 •  Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère.
 •  Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura.
 •  Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père.
 •  Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa soeur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses.
 •  Et Laban lui dit: Certainement, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban.
 •  Puis Laban dit à Jacob: Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire.
 •  Or, Laban avait deux filles: l'aînée s'appelait Léa, et la cadette Rachel.
 •  Léa avait les yeux délicats; mais Rachel était belle de taille et belle de figure.
 •  Jacob aimait Rachel, et il dit: Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette.
 •  Et Laban dit: J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi!
 •  Ainsi Jacob servit sept années pour Rachel: et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait.
 •  Ensuite Jacob dit à Laban: Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli: et j'irai vers elle.
 •  Laban réunit tous les gens du lieu, et fit un festin.
 •  Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle.
 •  Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante.
 •  Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban: Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé?
 •  Laban dit: Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée.
 •  Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant sept nouvelles années.
 •  Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa; puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille.
 •  Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bilha, sa servante.
 •  Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa; et il servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années.
 •  L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée; et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile.
 •  Léa devint enceinte, et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben; car elle dit: L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera.
 •  Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit: L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon.
 •  Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit: Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi; car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi.
 •  Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit: Cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d'enfanter.