Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Змі́й же бѣ́ мудрѣ́йшiй всѣ́хъ звѣре́й су́щихъ на земли́, и́хже сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ. И рече́ змі́й женѣ́: что́ я́ко рече́ Бо́гъ: да не я́сте от­ вся́каго дре́ва ра́йскаго?
 • И рече́ жена́ змі́ю: от­ вся́каго дре́ва ра́йскаго я́сти бу́демъ:
 • от­ плода́ же дре́ва, е́же е́сть посредѣ́ рая́, рече́ Бо́гъ, да не я́сте от­ него́, ниже́ при­­косне́теся ему́, да не у́мрете.
 • И рече́ змі́й женѣ́: не сме́ртiю у́мрете:
 • вѣ́дяше бо Бо́гъ, я́ко въ о́ньже а́ще де́нь снѣ́сте от­ него́, от­ве́рзут­ся о́чи ва́ши, и бу́дете я́ко бо́зи, вѣ́дяще до́брое и лука́вое.
 • И ви́дѣ жена́, я́ко добро́ дре́во въ снѣ́дь и я́ко уго́дно очи́ма ви́дѣти и красно́ е́сть, е́же разумѣ́ти: и взе́мши от­ плода́ его́ яде́, и даде́ му́жу сво­ему́ съ собо́ю, и ядо́ста.
 • И от­верзо́шася о́чи обѣ́ма, и разумѣ́ша, я́ко на́зи бѣ́ша: и сши́ста ли́­ст­вiе смоко́вное, и сотвори́ста себѣ́ препоя́санiя.
 • И услы́шаста гла́съ Го́спода Бо́га ходя́ща въ раи́ по полу́дни: и скры́стася Ада́мъ же и жена́ его́ от­ лица́ Го́спода Бо́га посредѣ́ дре́ва ра́йскаго.
 • И при­­зва́ Госпо́дь Бо́гъ Ада́ма и рече́ ему́: Ада́ме, гдѣ́ еси́?
 • И рече́ ему́: гла́съ слы́шахъ Тебе́ ходя́ща въ раи́, и убоя́хся, я́ко на́гъ е́смь, и скры́хся.
 • И рече́ ему́ Бо́гъ: кто́ воз­вѣсти́ тебѣ́, я́ко на́гъ еси́, а́ще не бы́ от­ дре́ва, его́же заповѣ́дахъ тебѣ́ сего́ еди́наго не я́сти, от­ него́ я́лъ еси́?
 • И рече́ Ада́мъ: жена́, ю́же да́лъ еси́ со мно́ю, та́ ми́ даде́ от­ дре́ва, и ядо́хъ.
 • И рече́ Госпо́дь Бо́гъ женѣ́: что́ сiе́ сотвори́ла еси́? И рече́ жена́: змі́й прельсти́ мя, и ядо́хъ.
 • И рече́ Госпо́дь Бо́гъ змі́ю: я́ко сотвори́лъ еси́ сiе́, про́клятъ ты́ от­ {па́че} всѣ́хъ ското́въ и от­ всѣ́хъ звѣре́й земны́хъ: на пе́рсехъ тво­и́хъ и чре́вѣ ходи́ти бу́деши, и зе́млю снѣ́си вся́ дни́ живота́ тво­его́:
 • и вражду́ положу́ между́ тобо́ю и между́ жено́ю, и между́ сѣ́менемъ тво­и́мъ и между́ сѣ́менемъ тоя́: то́й твою́ блюсти́ бу́детъ {Евр.: сотре́тъ} главу́, и ты́ блюсти́ бу́деши его́ пя́ту.
 • И женѣ́ рече́: умножа́я умно́жу печа́ли твоя́ и воз­дыха́нiя твоя́: въ болѣ́знехъ роди́ши ча́да, и къ му́жу тво­ему́ обраще́нiе твое́, и то́й тобо́ю облада́ти бу́детъ.
 • И Ада́му рече́: я́ко послу́шалъ еси́ гла́са жены́ тво­ея́ и я́лъ еси́ от­ дре́ва, его́же заповѣ́дахъ тебѣ́ сего́ еди́наго не я́сти, от­ него́ я́лъ еси́: проклята́ земля́ въ дѣ́лѣхъ тво­и́хъ, въ печа́лехъ снѣ́си ту́ю вся́ дни́ живота́ тво­его́:
 • те́рнiя и волчцы́ воз­расти́тъ тебѣ́, и снѣ́си траву́ се́лную:
 • въ по́тѣ лица́ тво­его́ снѣ́си хлѣ́бъ тво́й, до́ндеже воз­врати́шися въ зе́млю, от­ нея́же взя́тъ еси́: я́ко земля́ еси́, и въ зе́млю отъи́деши.
 • И нарече́ Ада́мъ и́мя женѣ́ сво­е́й жи́знь, я́ко та́ ма́ти всѣ́хъ живу́щихъ.
 • И сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ Ада́му и женѣ́ его́ ри́зы ко́жаны, и облече́ и́хъ.
 • И рече́ Бо́гъ: се́, Ада́мъ бы́сть я́ко еди́нъ от­ На́съ, е́же разумѣ́ти до́брое и лука́во­е: и ны́нѣ да не когда́ простре́тъ ру́ку свою́ и во́зметъ от­ дре́ва жи́зни и снѣ́стъ, и жи́въ бу́детъ во вѣ́къ.
 • И изгна́ его́ Госпо́дь Бо́гъ изъ рая́ сла́дости дѣ́лати зе́млю, от­ нея́же взя́тъ бы́сть.
 • И изри́ну Ада́ма, и всели́ его́ пря́мо рая́ сла́дости: и при­­ста́ви херуви́ма, и пла́мен­ное ору́жiе обраща́емое, храни́ти пу́ть дре́ва жи́зни.
 • Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?
 • И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть,
 • только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.
 • И сказал змей жене: нет, не умрете,
 • но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.
 • И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел.
 • И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания.
 • И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая.
 • И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: [Адам,] где ты?
 • Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся.
 • И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?
 • Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.
 • И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела.
 • И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей;
 • и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту*. //*По другому чтению: и между Семенем ее; Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить Его в пяту.
 • Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою.
 • Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей;
 • терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою;
 • в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.
 • И нарек Адам имя жене своей: Ева* ибо она стала матерью всех живущих. //*Жизнь.
 • И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.
 • И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.
 • И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят.
 • И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.
 • وكانت الحيّة أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الاله . فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة .

 • فقالت المرأة للحيّة من ثمر شجر الجنة نأكل .

 • واما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمسّاه لئلا تموتا .

 • فقالت الحيّة للمرأة لن تموتا .

 • بل الله عالم انه يوم تأكلان منه تنفتح اعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر .

 • فرأت المرأة ان الشجرة جيدة للأكل وانها بهجة للعيون وان الشجرة شهيّة للنظر . فأخذت من ثمرها واكلت واعطت رجلها ايضا معها فأكل .

 • فانفتحت اعينهما وعلما انهما عريانان . فخاطا اوراق تين وصنعا لانفسهما مآزر .

 • وسمعا صوت الرب الاله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار . فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الاله في وسط شجر الجنة .

 • فنادى الرب الاله آدم وقال له اين انت .

 • فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لاني عريان فاختبأت .

 • فقال من اعلمك انك عريان . هل اكلت من الشجرة التي اوصيتك ان لا تأكل منها .

 • فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي اعطتني من الشجرة فأكلت .

 • فقال الرب الاله للمرأة ما هذا الذي فعلت . فقالت المرأة الحيّة غرّتني فاكلت .

 • فقال الرب الاله للحيّة لانك فعلت هذا ملعونة انت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية . على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل ايام حياتك .

 • واضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها . هو يسحق راسك وانت تسحقين عقبه .

 • وقال للمرأة تكثيرا اكثر اتعاب حبلك . بالوجع تلدين اولادا . والى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك .

 • وقال لآدم لانك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي اوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الارض بسببك . بالتعب تأكل منها كل ايام حياتك .

 • وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل .

 • بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود الى الارض التي أخذت منها . لانك تراب والى تراب تعود .

 • ودعا آدم اسم امرأته حوّاء لانها ام كل حيّ .

 • وصنع الرب الاله لآدم وامرأته اقمصة من جلد والبسهما .

 • وقال الرب الاله هوذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر . والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة ايضا ويأكل ويحيا الى الابد .

 • فاخرجه الرب الاله من جنة عدن ليعمل الارض التي أخذ منها .

 • فطرد الانسان واقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة .

 • Змей был самым хитрым из всех зверей, созданных Господом Богом. Он спросил у женщины: «Правда, что Бог не разрешает вам есть никаких плодов в этом саду?» —
 • «Нам можно есть плоды, — ответила женщина. —
 • Вот только про дерево, которое стоит посреди сада, Бог сказал, чтобы мы его плодов не ели и даже не прикасались к ним, а то умрем!» —
 • «Не умрете, — сказал змей. —
 • Но Бог знает, что когда вы съедите их, то прозреете и сами станете как боги — познаете добро и зло!»
 • Женщина увидела, что плоды этого дерева годятся в пищу, приятны взору и сулят знание. Она сорвала плод и съела, и мужу дала плод, чтобы он съел.
 • Они прозрели, увидели свою наготу и сделали себе набедренные повязки из листьев смоковницы.
 • «Когда повеял вечерний ветер, они услышали, как по саду идет Господь Бог, и спрятались за деревьями.
 • «Где ты?» — позвал человека Господь Бог.
 • Тот ответил: «Я услышал, как Ты идешь по саду. Я испугался своей наготы, и спрятался». —
 • «Кто сказал тебе про твою наготу? — спросил Господь Бог. — Ты ел плоды дерева, с которого Я запретил тебе есть?»
 • Человек ответил: «Женщина, которую Ты мне дал, — она дала мне эти плоды, и я ел их». —
 • «Зачем ты это сделала?» — спросил Господь Бог у женщины. Та ответила: «Змей меня обманул, и я ела».
 • И Господь Бог сказал змею: «Ты проклят за то, что сделал: изгой средь зверей и скота, ты будешь ползать на брюхе и пылью питаться всю жизнь.
 • Тебя и женщину Я сделаю врагами, и дети ваши будут врагами друг другу: сын ее голову тебе разбивает, а ты жалишь его в пяту».
 • Женщине Господь Бог сказал: «Мучительной Я сделаю беременность твою, в муках будешь рожать детей. Мужа своего ты будешь вожделеть: муж будет господином твоим».
 • А человеку Господь Бог сказал: «Послушав женщину, ты съел плод, который Я запретил тебе есть! Ныне проклята из–за тебя земля: в муках будешь ее плоды добывать, день за днем, всю твою жизнь.
 • Колючки и репей она тебе произрастит, полевою травою питаться будешь
 • и в поте лица добывать свой хлеб. И вернешься ты в землю, из которой был взят: ты — пыль и вновь обратишься в пыль».
 • Человек — Адáм — дал своей жене имя Ева, ибо она стала праматерью всех живущих.
 • Господь Бог сделал одежду из кож и одел человека и его жену.
 • И сказал Господь Бог: «Человек стал как один из Нас — познал добро и зло! Не сорвал бы он еще и плод дерева жизни, чтобы, съев его, стать бессмертным!»
 • И Господь Бог изгнал человека из Эдемского сада — пусть возделывает землю, из которой был взят.
 • Изгнал человека, а у Эдемского сада, на востоке, поставил стражу — херувимов и огненный меч, во все стороны разящий, чтобы они охраняли дорогу к дереву жизни.
 • Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott, der HERR, gemacht hatte. Sie fragte die Frau: »Hat Gott wirklich gesagt: ́Ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht esseń?«
 • »Natürlich dürfen wir sie essen«, erwiderte die Frau,
 • »nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt: ́Esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben!́«
 • »Nein, nein«, sagte die Schlange, »ihr werdet bestimmt nicht sterben!
 • Aber Gott weiß: Sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen; ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können.«
 • Die Frau sah den Baum an: Seine Früchte mussten köstlich schmecken, sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte! Sie nahm von den Früchten und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso.
 • Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze.
 • Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der HERR, durch den Garten ging. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen.
 • Aber Gott rief nach dem Menschen: »Wo bist du?«
 • Der antwortete: »Ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt!«
 • »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist?«, fragte Gott. »Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen?«
 • Der Mensch erwiderte: »Die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, gab mir davon; da habe ich gegessen.«
 • Gott, der HERR, sagte zur Frau: »Was hast du da getan?«

  Sie antwortete: »Die Schlange ist schuld, sie hat mich zum Essen verführt!«

 • Da sagte Gott, der HERR, zu der Schlange:

  »Verflucht sollst du sein wegen dieser Tat!
  Auf dem Bauch wirst du kriechen
  und Staub fressen dein Leben lang –
  du allein von allen Tieren.

 • Und Feindschaft soll herrschen
  zwischen dir und der Frau,
  zwischen deinen Nachkommen und den ihren.
  Sie werden euch den Kopf zertreten,
  und ihr werdet sie in die Ferse beißen.«
 • Zur Frau aber sagte Gott:

  »Ich verhänge über dich,
  dass du Mühsal und Beschwerden hast,
  jedes Mal wenn du schwanger bist;
  und unter Schmerzen bringst du Kinder zur Welt.
  Es wird dich zu deinem Mann hinziehen,
  aber er wird über dich herrschen.«

 • Und zum Mann sagte Gott: »Weil du auf deine Frau gehört und mein Verbot übertreten hast, gilt von nun an:

  Deinetwegen ist der Acker verflucht.
  Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren,
  dein Leben lang.

 • Dornen und Disteln werden dort wachsen,
  und du wirst die Pflanzen des Feldes essen.
 • Viel Schweiß musst du vergießen,
  um dein tägliches Brot zu bekommen,
  bis du zurückkehrst zur Erde,
  von der du genommen bist.
  Ja, Staub bist du,
  und zu Staub musst du wieder werden!«
 • Der Mensch nannte seine Frau Eva, denn sie sollte die Mutter aller Menschen werden.
 • Und Gott, der HERR, machte für den Menschen und seine Frau Kleider aus Fellen.
 • Dann sagte Gott: »Nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und weiß, was gut und was schlecht ist. Es darf nicht sein, dass er auch noch vom Baum des Lebens isst. Sonst wird er ewig leben!«
 • Und er schickte den Menschen aus dem Garten Eden weg, damit er den Ackerboden bearbeite, aus dem er gemacht war.
 • So trieb Gott, der HERR, die Menschen hinaus und stellte östlich von Eden die Keruben und das flammende Schwert als Wächter auf. Niemand sollte zum Baum des Lebens gelangen können.