Скрыть
Церковнославянский (рус)
Змі́й же бѣ́ мудрѣ́йшiй всѣ́хъ звѣре́й су́щихъ на земли́, и́хже сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ. И рече́ змі́й женѣ́: что́ я́ко рече́ Бо́гъ: да не я́сте от­ вся́каго дре́ва ра́йскаго?
И рече́ жена́ змі́ю: от­ вся́каго дре́ва ра́йскаго я́сти бу́демъ:
от­ плода́ же дре́ва, е́же е́сть посредѣ́ рая́, рече́ Бо́гъ, да не я́сте от­ него́, ниже́ при­­косне́теся ему́, да не у́мрете.
И рече́ змі́й женѣ́: не сме́ртiю у́мрете:
вѣ́дяше бо Бо́гъ, я́ко въ о́ньже а́ще де́нь снѣ́сте от­ него́, от­ве́рзут­ся о́чи ва́ши, и бу́дете я́ко бо́зи, вѣ́дяще до́брое и лука́вое.
И ви́дѣ жена́, я́ко добро́ дре́во въ снѣ́дь и я́ко уго́дно очи́ма ви́дѣти и красно́ е́сть, е́же разумѣ́ти: и взе́мши от­ плода́ его́ яде́, и даде́ му́жу сво­ему́ съ собо́ю, и ядо́ста.
И от­верзо́шася о́чи обѣ́ма, и разумѣ́ша, я́ко на́зи бѣ́ша: и сши́ста ли́­ст­вiе смоко́вное, и сотвори́ста себѣ́ препоя́санiя.
И услы́шаста гла́съ Го́спода Бо́га ходя́ща въ раи́ по полу́дни: и скры́стася Ада́мъ же и жена́ его́ от­ лица́ Го́спода Бо́га посредѣ́ дре́ва ра́йскаго.
И при­­зва́ Госпо́дь Бо́гъ Ада́ма и рече́ ему́: Ада́ме, гдѣ́ еси́?
И рече́ ему́: гла́съ слы́шахъ Тебе́ ходя́ща въ раи́, и убоя́хся, я́ко на́гъ е́смь, и скры́хся.
И рече́ ему́ Бо́гъ: кто́ воз­вѣсти́ тебѣ́, я́ко на́гъ еси́, а́ще не бы́ от­ дре́ва, его́же заповѣ́дахъ тебѣ́ сего́ еди́наго не я́сти, от­ него́ я́лъ еси́?
И рече́ Ада́мъ: жена́, ю́же да́лъ еси́ со мно́ю, та́ ми́ даде́ от­ дре́ва, и ядо́хъ.
И рече́ Госпо́дь Бо́гъ женѣ́: что́ сiе́ сотвори́ла еси́? И рече́ жена́: змі́й прельсти́ мя, и ядо́хъ.
И рече́ Госпо́дь Бо́гъ змі́ю: я́ко сотвори́лъ еси́ сiе́, про́клятъ ты́ от­ {па́че} всѣ́хъ ското́въ и от­ всѣ́хъ звѣре́й земны́хъ: на пе́рсехъ тво­и́хъ и чре́вѣ ходи́ти бу́деши, и зе́млю снѣ́си вся́ дни́ живота́ тво­его́:
и вражду́ положу́ между́ тобо́ю и между́ жено́ю, и между́ сѣ́менемъ тво­и́мъ и между́ сѣ́менемъ тоя́: то́й твою́ блюсти́ бу́детъ {Евр.: сотре́тъ} главу́, и ты́ блюсти́ бу́деши его́ пя́ту.
И женѣ́ рече́: умножа́я умно́жу печа́ли твоя́ и воз­дыха́нiя твоя́: въ болѣ́знехъ роди́ши ча́да, и къ му́жу тво­ему́ обраще́нiе твое́, и то́й тобо́ю облада́ти бу́детъ.
И Ада́му рече́: я́ко послу́шалъ еси́ гла́са жены́ тво­ея́ и я́лъ еси́ от­ дре́ва, его́же заповѣ́дахъ тебѣ́ сего́ еди́наго не я́сти, от­ него́ я́лъ еси́: проклята́ земля́ въ дѣ́лѣхъ тво­и́хъ, въ печа́лехъ снѣ́си ту́ю вся́ дни́ живота́ тво­его́:
те́рнiя и волчцы́ воз­расти́тъ тебѣ́, и снѣ́си траву́ се́лную:
въ по́тѣ лица́ тво­его́ снѣ́си хлѣ́бъ тво́й, до́ндеже воз­врати́шися въ зе́млю, от­ нея́же взя́тъ еси́: я́ко земля́ еси́, и въ зе́млю отъи́деши.
И нарече́ Ада́мъ и́мя женѣ́ сво­е́й жи́знь, я́ко та́ ма́ти всѣ́хъ живу́щихъ.
И сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ Ада́му и женѣ́ его́ ри́зы ко́жаны, и облече́ и́хъ.
И рече́ Бо́гъ: се́, Ада́мъ бы́сть я́ко еди́нъ от­ На́съ, е́же разумѣ́ти до́брое и лука́во­е: и ны́нѣ да не когда́ простре́тъ ру́ку свою́ и во́зметъ от­ дре́ва жи́зни и снѣ́стъ, и жи́въ бу́детъ во вѣ́къ.
И изгна́ его́ Госпо́дь Бо́гъ изъ рая́ сла́дости дѣ́лати зе́млю, от­ нея́же взя́тъ бы́сть.
И изри́ну Ада́ма, и всели́ его́ пря́мо рая́ сла́дости: и при­­ста́ви херуви́ма, и пла́мен­ное ору́жiе обраща́емое, храни́ти пу́ть дре́ва жи́зни.
Синодальный
Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?
И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть,
только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.
И сказал змей жене: нет, не умрете,
но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел.
И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания.
И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая.
И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: [Адам,] где ты?
Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся.
И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?
Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.
И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела.
И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей;
и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту*. //*По другому чтению: и между Семенем ее; Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить Его в пяту.
Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою.
Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей;
терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою;
в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.
И нарек Адам имя жене своей: Ева* ибо она стала матерью всех живущих. //*Жизнь.
И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.
И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.
И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят.
И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.
Рус. (Юнгеров)
И был змей, хитрейший из всех зверей, существующих на земле, коих сотворил Господь Бог. И сказал змей жене: ужели сказал Бог: не ешьте ни от одного древа райскаго?

И сказала жена змею: от всякого древа райского мы будем есть.

Только от плода древа, находящагося среди рая, сказал Бог: не ешьте от него и не прикасайтесь к нему, дабы не умереть вам.

И сказал змей жене: не умрете смертью.

Ибо знал Бог, что в какой день вкусите от него, откроются глаза ваши и будете, как боги, знающие доброе и лукавое.

И увидела жена, что хорошо древо в пищу и что приятно для глаз видеть (его), и прекрасно разуметь. И взяла от плода его и ела, и дала мужу своему с собою, и ели.

И открылись глаза у обоих, и узнали они, что наги были, и сшили листья смоковные и сделали себе препоясания.

И услышали глас Господа Бога, ходившого в раю после полудня, и скрылись Адам и жена его от лица Господа Бога среди дерев рая.

И призвал Господь Бог Адама и сказал ему: Адам, где ты?

И сказал Ему: я услышал глас Твой, когда Ты ходил в раю, и убоялся, - ибо я наг, - и скрылся.

И сказал ему Бог: кто возвестил тебе, что ты наг, если бы ты от древа, о котором Я заповедал тебе: «от одного сего не есть», не ел от него?

И сказал Адам: жена, которую Ты дал (быть) со мною, она дала мне от древа, и я ел.

И сказал Господь Бог жене: что это ты сделала? И сказала жена: змей обольстил меня и я ела.

И сказал Господь Бог змею: за то что ты это сделал, проклят ты из всех скотов и из всех зверей земных: на груди твоей и чреве будешь ходить и землю есть все дни жизни твоей.

И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ея, Он будет блюсти твою голову, а ты будешь блюсти Его пяту.

И жене сказал: умножая умножу скорби твои и стоны твои: в болезнях будешь родить детей и к мужу твоему (будет) обращение твое и он будет обладать тобою.

И Адаму сказал: за то что ты послушал голоса жены твоей и ел от древа, о котором Я заповедал тебе: «от сего единого не есть», от него ты ел, проклята земля в делах твоих, в скорбях будешь питаться от нея во все дни жизни твоей.

Терние и волчцы она произрастит тебе и будешь питаться полевой травой.

В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, пока не возвратишься в землю, из которой ты взят: ибо ты - земля и в землю отойдешь.

И нарек Адам имя жене своей: Жизнь, ибо она - мать всех живущих.

И сделал Господь Бог Адаму и жене его кожаные одежды и одел их.

И сказалъБог: вот Адам стал, как один из Нас, в знании добра и зла, и теперь как бы не простер он руки своей и не взял от древа жизни и не съел и не стал жить вечно.

И изгнал его Господь Бог из рая сладости возделывать землю, из которой взят.

И изверг Адама, и поселил его против рая сладости, и приставил Херувима и вращающееся пламенное оружие охранять путь к древу жизни.

Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: "È vero che Dio ha detto: "Non dovete mangiare di alcun albero del giardino"?".
Rispose la donna al serpente: "Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare,
ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: "Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete"".
Ma il serpente disse alla donna: "Non morirete affatto!
Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male".
Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò.
Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.
Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo, con sua moglie, si nascose dalla presenza del Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino.
Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: "Dove sei?".
Rispose: "Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto".
Riprese: "Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?".
Rispose l'uomo: "La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato".
Il Signore Dio disse alla donna: "Che hai fatto?". Rispose la donna: "Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato".
Allora il Signore Dio disse al serpente:"Poiché hai fatto questo,

maledetto tu fra tutto il bestiame

e fra tutti gli animali selvatici!

Sul tuo ventre camminerai

e polvere mangerai

per tutti i giorni della tua vita.
Io porrò inimicizia fra te e la donna,

fra la tua stirpe e la sua stirpe:

questa ti schiaccerà la testa

e tu le insidierai il calcagno".
Alla donna disse:"Moltiplicherò i tuoi dolori

e le tue gravidanze,

con dolore partorirai figli.

Verso tuo marito sarà il tuo istinto,

ed egli ti dominerà".
All'uomo disse: "Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato: "Non devi mangiarne",maledetto il suolo per causa tua!

Con dolore ne trarrai il cibo

per tutti i giorni della tua vita.
Spine e cardi produrrà per te

e mangerai l'erba dei campi.
Con il sudore del tuo volto mangerai il pane,

finché non ritornerai alla terra,

perché da essa sei stato tratto:

polvere tu sei e in polvere ritornerai!".
L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.
Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì.
Poi il Signore Dio disse: "Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male. Che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre!".
Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da cui era stato tratto.
Scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada guizzante, per custodire la via all'albero della vita.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки