Скрыть
Церковнославянский (рус)
Змі́й же бѣ́ мудрѣ́йшiй всѣ́хъ звѣре́й су́щихъ на земли́, и́хже сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ. И рече́ змі́й женѣ́: что́ я́ко рече́ Бо́гъ: да не я́сте от­ вся́каго дре́ва ра́йскаго?
И рече́ жена́ змі́ю: от­ вся́каго дре́ва ра́йскаго я́сти бу́демъ:
от­ плода́ же дре́ва, е́же е́сть посредѣ́ рая́, рече́ Бо́гъ, да не я́сте от­ него́, ниже́ при­­косне́теся ему́, да не у́мрете.
И рече́ змі́й женѣ́: не сме́ртiю у́мрете:
вѣ́дяше бо Бо́гъ, я́ко въ о́ньже а́ще де́нь снѣ́сте от­ него́, от­ве́рзут­ся о́чи ва́ши, и бу́дете я́ко бо́зи, вѣ́дяще до́брое и лука́вое.
И ви́дѣ жена́, я́ко добро́ дре́во въ снѣ́дь и я́ко уго́дно очи́ма ви́дѣти и красно́ е́сть, е́же разумѣ́ти: и взе́мши от­ плода́ его́ яде́, и даде́ му́жу сво­ему́ съ собо́ю, и ядо́ста.
И от­верзо́шася о́чи обѣ́ма, и разумѣ́ша, я́ко на́зи бѣ́ша: и сши́ста ли́­ст­вiе смоко́вное, и сотвори́ста себѣ́ препоя́санiя.
И услы́шаста гла́съ Го́спода Бо́га ходя́ща въ раи́ по полу́дни: и скры́стася Ада́мъ же и жена́ его́ от­ лица́ Го́спода Бо́га посредѣ́ дре́ва ра́йскаго.
И при­­зва́ Госпо́дь Бо́гъ Ада́ма и рече́ ему́: Ада́ме, гдѣ́ еси́?
И рече́ ему́: гла́съ слы́шахъ Тебе́ ходя́ща въ раи́, и убоя́хся, я́ко на́гъ е́смь, и скры́хся.
И рече́ ему́ Бо́гъ: кто́ воз­вѣсти́ тебѣ́, я́ко на́гъ еси́, а́ще не бы́ от­ дре́ва, его́же заповѣ́дахъ тебѣ́ сего́ еди́наго не я́сти, от­ него́ я́лъ еси́?
И рече́ Ада́мъ: жена́, ю́же да́лъ еси́ со мно́ю, та́ ми́ даде́ от­ дре́ва, и ядо́хъ.
И рече́ Госпо́дь Бо́гъ женѣ́: что́ сiе́ сотвори́ла еси́? И рече́ жена́: змі́й прельсти́ мя, и ядо́хъ.
И рече́ Госпо́дь Бо́гъ змі́ю: я́ко сотвори́лъ еси́ сiе́, про́клятъ ты́ от­ {па́че} всѣ́хъ ското́въ и от­ всѣ́хъ звѣре́й земны́хъ: на пе́рсехъ тво­и́хъ и чре́вѣ ходи́ти бу́деши, и зе́млю снѣ́си вся́ дни́ живота́ тво­его́:
и вражду́ положу́ между́ тобо́ю и между́ жено́ю, и между́ сѣ́менемъ тво­и́мъ и между́ сѣ́менемъ тоя́: то́й твою́ блюсти́ бу́детъ {Евр.: сотре́тъ} главу́, и ты́ блюсти́ бу́деши его́ пя́ту.
И женѣ́ рече́: умножа́я умно́жу печа́ли твоя́ и воз­дыха́нiя твоя́: въ болѣ́знехъ роди́ши ча́да, и къ му́жу тво­ему́ обраще́нiе твое́, и то́й тобо́ю облада́ти бу́детъ.
И Ада́му рече́: я́ко послу́шалъ еси́ гла́са жены́ тво­ея́ и я́лъ еси́ от­ дре́ва, его́же заповѣ́дахъ тебѣ́ сего́ еди́наго не я́сти, от­ него́ я́лъ еси́: проклята́ земля́ въ дѣ́лѣхъ тво­и́хъ, въ печа́лехъ снѣ́си ту́ю вся́ дни́ живота́ тво­его́:
те́рнiя и волчцы́ воз­расти́тъ тебѣ́, и снѣ́си траву́ се́лную:
въ по́тѣ лица́ тво­его́ снѣ́си хлѣ́бъ тво́й, до́ндеже воз­врати́шися въ зе́млю, от­ нея́же взя́тъ еси́: я́ко земля́ еси́, и въ зе́млю отъи́деши.
И нарече́ Ада́мъ и́мя женѣ́ сво­е́й жи́знь, я́ко та́ ма́ти всѣ́хъ живу́щихъ.
И сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ Ада́му и женѣ́ его́ ри́зы ко́жаны, и облече́ и́хъ.
И рече́ Бо́гъ: се́, Ада́мъ бы́сть я́ко еди́нъ от­ На́съ, е́же разумѣ́ти до́брое и лука́во­е: и ны́нѣ да не когда́ простре́тъ ру́ку свою́ и во́зметъ от­ дре́ва жи́зни и снѣ́стъ, и жи́въ бу́детъ во вѣ́къ.
И изгна́ его́ Госпо́дь Бо́гъ изъ рая́ сла́дости дѣ́лати зе́млю, от­ нея́же взя́тъ бы́сть.
И изри́ну Ада́ма, и всели́ его́ пря́мо рая́ сла́дости: и при­­ста́ви херуви́ма, и пла́мен­ное ору́жiе обраща́емое, храни́ти пу́ть дре́ва жи́зни.
Синодальный
Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?
И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть,
только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.
И сказал змей жене: нет, не умрете,
но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел.
И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания.
И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая.
И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: [Адам,] где ты?
Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся.
И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?
Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.
И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела.
И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей;
и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту*. //*По другому чтению: и между Семенем ее; Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить Его в пяту.
Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою.
Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей;
терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою;
в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.
И нарек Адам имя жене своей: Ева* ибо она стала матерью всех живущих. //*Жизнь.
И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.
И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.
И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят.
И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.
Рус. (Юнгеров)
И был змей, хитрейший из всех зверей, существующих на земле, коих сотворил Господь Бог. И сказал змей жене: ужели сказал Бог: не ешьте ни от одного древа райскаго?

И сказала жена змею: от всякого древа райского мы будем есть.

Только от плода древа, находящагося среди рая, сказал Бог: не ешьте от него и не прикасайтесь к нему, дабы не умереть вам.

И сказал змей жене: не умрете смертью.

Ибо знал Бог, что в какой день вкусите от него, откроются глаза ваши и будете, как боги, знающие доброе и лукавое.

И увидела жена, что хорошо древо в пищу и что приятно для глаз видеть (его), и прекрасно разуметь. И взяла от плода его и ела, и дала мужу своему с собою, и ели.

И открылись глаза у обоих, и узнали они, что наги были, и сшили листья смоковные и сделали себе препоясания.

И услышали глас Господа Бога, ходившого в раю после полудня, и скрылись Адам и жена его от лица Господа Бога среди дерев рая.

И призвал Господь Бог Адама и сказал ему: Адам, где ты?

И сказал Ему: я услышал глас Твой, когда Ты ходил в раю, и убоялся, - ибо я наг, - и скрылся.

И сказал ему Бог: кто возвестил тебе, что ты наг, если бы ты от древа, о котором Я заповедал тебе: «от одного сего не есть», не ел от него?

И сказал Адам: жена, которую Ты дал (быть) со мною, она дала мне от древа, и я ел.

И сказал Господь Бог жене: что это ты сделала? И сказала жена: змей обольстил меня и я ела.

И сказал Господь Бог змею: за то что ты это сделал, проклят ты из всех скотов и из всех зверей земных: на груди твоей и чреве будешь ходить и землю есть все дни жизни твоей.

И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ея, Он будет блюсти твою голову, а ты будешь блюсти Его пяту.

И жене сказал: умножая умножу скорби твои и стоны твои: в болезнях будешь родить детей и к мужу твоему (будет) обращение твое и он будет обладать тобою.

И Адаму сказал: за то что ты послушал голоса жены твоей и ел от древа, о котором Я заповедал тебе: «от сего единого не есть», от него ты ел, проклята земля в делах твоих, в скорбях будешь питаться от нея во все дни жизни твоей.

Терние и волчцы она произрастит тебе и будешь питаться полевой травой.

В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, пока не возвратишься в землю, из которой ты взят: ибо ты - земля и в землю отойдешь.

И нарек Адам имя жене своей: Жизнь, ибо она - мать всех живущих.

И сделал Господь Бог Адаму и жене его кожаные одежды и одел их.

И сказалъБог: вот Адам стал, как один из Нас, в знании добра и зла, и теперь как бы не простер он руки своей и не взял от древа жизни и не съел и не стал жить вечно.

И изгнал его Господь Бог из рая сладости возделывать землю, из которой взят.

И изверг Адама, и поселил его против рая сладости, и приставил Херувима и вращающееся пламенное оружие охранять путь к древу жизни.

Кудай-Теңир жараткан бардык талаа айбанаттарынын ичинен жылан эң куу эле. Ал аялдан: «Кудай чын эле: “Бейиштеги эч бир дарактын жемишинен жебегиле”, – деп айтты беле?» – деп сурады.
Аял жыланга мындай деп жооп берди: «Дарактардын жемиштеринен жесек болот.
Кудай: “өлєп калбашыңар єчєн, бейиштин ортосундагы бир гана дарактын жемишинен жебегиле, ага тийбегиле”, – деген».
Ошондо жылан аялга: «Жок, өлбөйсєңөр,
бирок Кудай силердин анын жемишинен жеген кєнє көзєңөр ачылып, жакшылык менен жамандыкты билген Кудайдай болуп каларыңарды билет», – деди.
Аял дарактын жемишинин жегенге жакшы экенин, көзгө сєйкєм экенин көрдє. Ал билим бергендиктен, аялды өзєнө тартып турду. Аял анын жемишинен алып жеди. Анан кєйөөсєнө да берди, ал да жеди.
Ошондо экөөнєн тең көздөрє ачылып, өздөрєнєн жылаңач экенин билишти да, анжыр жалбырактарын бириктирип тигип, өздөрєнө алжапкыч жасап алышты.
Кєн салкын болуп турганда, бактын ичинде жєргөн Кудай-Теңирдин єнєн угуп, Адам менен аялы Кудай-Теңирдин жєзєнөн качып, бактагы дарактардын арасына жашынып калышты.
Ошондо Кудай-Теңир Адамды: «Сен кайдасың?» – деп чакырды.
Адам: «Бактан Сенин єнєңдє угуп, коркуп кеттим, анткени мен жылаңачмын, ошондуктан жашынып калдым», – деди.
Кудай андан: «Жылаңач экениңди сага ким айтты? Мен сага жегенге тыюу салган дарактын жемишинен жедиңби?» – деп сурады.
Ошондо Адам: «Сен берген аял мага дарактын жемишинен берди, мен жедим», – деп жооп берди.
Анан Кудай-Теңир аялдан: «Бул эмне кылганың?» – деп сурады. «Мени жылан азгырды, ошондуктан жедим», – деп жооп берди аял.
Ошондо Кудай-Теңир жыланга мындай деди: «Ушуну кылганың єчєн бардык малдардын, бардык талаа жаныбарларынын ичинен сага каргыш тийсин. Сен эми бооруң менен жылып, өмєрєң өткөнчө топурак жейсиң.
Аял экөөңөрдєн ортоңорго, экөөңөрдєн тукумуңардын ортосуна кастык коём. Аялдын тукуму сенин башыңды жанчыйт, сен болсо анын согончогун чагасың».
Аялга болсо мындай деди: «Кош бойлуу кезиңде кайгыңды көбөйткөндөн көбөйтөм. Балдарыңды ооруп төрөйсєң. Кєйөөңө тартылып турасың, ал сага єстөмдєк кылат».
Адамга болсо мындай деди: «Аялыңдын тилин алып, “андан жебе” деп, Мен сага осуят кылган дарактын жемишинен жегениң єчєн, сенин айыңан жер каргышка калды. Сен эми өмєрєң өткөнчө жерден азап менен азыктанасың.
Жер сен єчєн тикенек, отоо чөп өстєрєп чыгарат. Талаа өсємдєктөрє менен азыктанасың.
өзєң алынган жерге кайра барганыңча, маңдай териң менен нан таап жейсиң, анткени сен топураксың, топуракка кайра барасың».
Адам аялынын атын Обо койду, анткени ал жер єстєндө жашагандардын баарынын энеси болуп калды.
Кудай-Теңир Адамга жана анын аялына терини кийим кылып кийгизди.
Анан Кудай-Теңир мындай деди: «Мына, Адам Биздей болуп жакшылык менен жамандыкты билип калды. Эми ал колун сунуп, өмєр дарагынын жемишинен да жеп алып, тєбөлєккө жашап калбасын».
Ошентип, Кудай-Теңир аны өзє жаратылган топуракты иштетсин деп, Эйден багынан кууп чыкты.
Адамды кууп чыккандан кийин, чыгыштагы Эйден багынын жанына өмєр дарагына баруучу жолду кайтаруу єчєн, керупту жана айланып турган оттуу кылычты коюп койду.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки