Скрыть
Церковнославянский (рус)
Змі́й же бѣ́ мудрѣ́йшiй всѣ́хъ звѣре́й су́щихъ на земли́, и́хже сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ. И рече́ змі́й женѣ́: что́ я́ко рече́ Бо́гъ: да не я́сте от­ вся́каго дре́ва ра́йскаго?
И рече́ жена́ змі́ю: от­ вся́каго дре́ва ра́йскаго я́сти бу́демъ:
от­ плода́ же дре́ва, е́же е́сть посредѣ́ рая́, рече́ Бо́гъ, да не я́сте от­ него́, ниже́ при­­косне́теся ему́, да не у́мрете.
И рече́ змі́й женѣ́: не сме́ртiю у́мрете:
вѣ́дяше бо Бо́гъ, я́ко въ о́ньже а́ще де́нь снѣ́сте от­ него́, от­ве́рзут­ся о́чи ва́ши, и бу́дете я́ко бо́зи, вѣ́дяще до́брое и лука́вое.
И ви́дѣ жена́, я́ко добро́ дре́во въ снѣ́дь и я́ко уго́дно очи́ма ви́дѣти и красно́ е́сть, е́же разумѣ́ти: и взе́мши от­ плода́ его́ яде́, и даде́ му́жу сво­ему́ съ собо́ю, и ядо́ста.
И от­верзо́шася о́чи обѣ́ма, и разумѣ́ша, я́ко на́зи бѣ́ша: и сши́ста ли́­ст­вiе смоко́вное, и сотвори́ста себѣ́ препоя́санiя.
И услы́шаста гла́съ Го́спода Бо́га ходя́ща въ раи́ по полу́дни: и скры́стася Ада́мъ же и жена́ его́ от­ лица́ Го́спода Бо́га посредѣ́ дре́ва ра́йскаго.
И при­­зва́ Госпо́дь Бо́гъ Ада́ма и рече́ ему́: Ада́ме, гдѣ́ еси́?
И рече́ ему́: гла́съ слы́шахъ Тебе́ ходя́ща въ раи́, и убоя́хся, я́ко на́гъ е́смь, и скры́хся.
И рече́ ему́ Бо́гъ: кто́ воз­вѣсти́ тебѣ́, я́ко на́гъ еси́, а́ще не бы́ от­ дре́ва, его́же заповѣ́дахъ тебѣ́ сего́ еди́наго не я́сти, от­ него́ я́лъ еси́?
И рече́ Ада́мъ: жена́, ю́же да́лъ еси́ со мно́ю, та́ ми́ даде́ от­ дре́ва, и ядо́хъ.
И рече́ Госпо́дь Бо́гъ женѣ́: что́ сiе́ сотвори́ла еси́? И рече́ жена́: змі́й прельсти́ мя, и ядо́хъ.
И рече́ Госпо́дь Бо́гъ змі́ю: я́ко сотвори́лъ еси́ сiе́, про́клятъ ты́ от­ {па́че} всѣ́хъ ското́въ и от­ всѣ́хъ звѣре́й земны́хъ: на пе́рсехъ тво­и́хъ и чре́вѣ ходи́ти бу́деши, и зе́млю снѣ́си вся́ дни́ живота́ тво­его́:
и вражду́ положу́ между́ тобо́ю и между́ жено́ю, и между́ сѣ́менемъ тво­и́мъ и между́ сѣ́менемъ тоя́: то́й твою́ блюсти́ бу́детъ {Евр.: сотре́тъ} главу́, и ты́ блюсти́ бу́деши его́ пя́ту.
И женѣ́ рече́: умножа́я умно́жу печа́ли твоя́ и воз­дыха́нiя твоя́: въ болѣ́знехъ роди́ши ча́да, и къ му́жу тво­ему́ обраще́нiе твое́, и то́й тобо́ю облада́ти бу́детъ.
И Ада́му рече́: я́ко послу́шалъ еси́ гла́са жены́ тво­ея́ и я́лъ еси́ от­ дре́ва, его́же заповѣ́дахъ тебѣ́ сего́ еди́наго не я́сти, от­ него́ я́лъ еси́: проклята́ земля́ въ дѣ́лѣхъ тво­и́хъ, въ печа́лехъ снѣ́си ту́ю вся́ дни́ живота́ тво­его́:
те́рнiя и волчцы́ воз­расти́тъ тебѣ́, и снѣ́си траву́ се́лную:
въ по́тѣ лица́ тво­его́ снѣ́си хлѣ́бъ тво́й, до́ндеже воз­врати́шися въ зе́млю, от­ нея́же взя́тъ еси́: я́ко земля́ еси́, и въ зе́млю отъи́деши.
И нарече́ Ада́мъ и́мя женѣ́ сво­е́й жи́знь, я́ко та́ ма́ти всѣ́хъ живу́щихъ.
И сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ Ада́му и женѣ́ его́ ри́зы ко́жаны, и облече́ и́хъ.
И рече́ Бо́гъ: се́, Ада́мъ бы́сть я́ко еди́нъ от­ На́съ, е́же разумѣ́ти до́брое и лука́во­е: и ны́нѣ да не когда́ простре́тъ ру́ку свою́ и во́зметъ от­ дре́ва жи́зни и снѣ́стъ, и жи́въ бу́детъ во вѣ́къ.
И изгна́ его́ Госпо́дь Бо́гъ изъ рая́ сла́дости дѣ́лати зе́млю, от­ нея́же взя́тъ бы́сть.
И изри́ну Ада́ма, и всели́ его́ пря́мо рая́ сла́дости: и при­­ста́ви херуви́ма, и пла́мен­ное ору́жiе обраща́емое, храни́ти пу́ть дре́ва жи́зни.
Синодальный
Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?
И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть,
только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.
И сказал змей жене: нет, не умрете,
но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел.
И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания.
И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая.
И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: [Адам,] где ты?
Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся.
И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?
Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.
И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела.
И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей;
и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту*. //*По другому чтению: и между Семенем ее; Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить Его в пяту.
Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою.
Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей;
терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою;
в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.
И нарек Адам имя жене своей: Ева* ибо она стала матерью всех живущих. //*Жизнь.
И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.
И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.
И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят.
И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.
Рус. (Юнгеров)
И был змей, хитрейший из всех зверей, существующих на земле, коих сотворил Господь Бог. И сказал змей жене: ужели сказал Бог: не ешьте ни от одного древа райскаго?

И сказала жена змею: от всякого древа райского мы будем есть.

Только от плода древа, находящагося среди рая, сказал Бог: не ешьте от него и не прикасайтесь к нему, дабы не умереть вам.

И сказал змей жене: не умрете смертью.

Ибо знал Бог, что в какой день вкусите от него, откроются глаза ваши и будете, как боги, знающие доброе и лукавое.

И увидела жена, что хорошо древо в пищу и что приятно для глаз видеть (его), и прекрасно разуметь. И взяла от плода его и ела, и дала мужу своему с собою, и ели.

И открылись глаза у обоих, и узнали они, что наги были, и сшили листья смоковные и сделали себе препоясания.

И услышали глас Господа Бога, ходившого в раю после полудня, и скрылись Адам и жена его от лица Господа Бога среди дерев рая.

И призвал Господь Бог Адама и сказал ему: Адам, где ты?

И сказал Ему: я услышал глас Твой, когда Ты ходил в раю, и убоялся, - ибо я наг, - и скрылся.

И сказал ему Бог: кто возвестил тебе, что ты наг, если бы ты от древа, о котором Я заповедал тебе: «от одного сего не есть», не ел от него?

И сказал Адам: жена, которую Ты дал (быть) со мною, она дала мне от древа, и я ел.

И сказал Господь Бог жене: что это ты сделала? И сказала жена: змей обольстил меня и я ела.

И сказал Господь Бог змею: за то что ты это сделал, проклят ты из всех скотов и из всех зверей земных: на груди твоей и чреве будешь ходить и землю есть все дни жизни твоей.

И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ея, Он будет блюсти твою голову, а ты будешь блюсти Его пяту.

И жене сказал: умножая умножу скорби твои и стоны твои: в болезнях будешь родить детей и к мужу твоему (будет) обращение твое и он будет обладать тобою.

И Адаму сказал: за то что ты послушал голоса жены твоей и ел от древа, о котором Я заповедал тебе: «от сего единого не есть», от него ты ел, проклята земля в делах твоих, в скорбях будешь питаться от нея во все дни жизни твоей.

Терние и волчцы она произрастит тебе и будешь питаться полевой травой.

В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, пока не возвратишься в землю, из которой ты взят: ибо ты - земля и в землю отойдешь.

И нарек Адам имя жене своей: Жизнь, ибо она - мать всех живущих.

И сделал Господь Бог Адаму и жене его кожаные одежды и одел их.

И сказалъБог: вот Адам стал, как один из Нас, в знании добра и зла, и теперь как бы не простер он руки своей и не взял от древа жизни и не съел и не стал жить вечно.

И изгнал его Господь Бог из рая сладости возделывать землю, из которой взят.

И изверг Адама, и поселил его против рая сладости, и приставил Херувима и вращающееся пламенное оружие охранять путь к древу жизни.

Ѕмі́й же бѣ̀ мꙋдрѣ́йшїй всѣ́хъ ѕвѣре́й сꙋ́щихъ на землѝ, и҆̀хже сотворѝ гдⷭ҇ь бг҃ъ. И҆ речѐ ѕмі́й женѣ̀: что̀ ꙗ҆́кѡ речѐ бг҃ъ: да не ꙗ҆́сте ѿ всѧ́кагѡ дре́ва ра́йскагѡ;
И҆ речѐ жена̀ ѕмі́ю: ѿ всѧ́кагѡ дре́ва ра́йскагѡ ꙗ҆́сти бꙋ́демъ:
ѿ плода́ же дре́ва, є҆́же є҆́сть посредѣ̀ раѧ̀, речѐ бг҃ъ, да не ꙗ҆́сте ѿ негѡ̀, нижѐ прикосне́тесѧ є҆мꙋ̀, да не ᲂу҆́мрете.
И҆ речѐ ѕмі́й женѣ̀: не сме́ртїю ᲂу҆́мрете:
вѣ́дѧше бо бг҃ъ, ꙗ҆́кѡ во́ньже а҆́ще де́нь снѣ́сте ѿ негѡ̀, ѿве́рзꙋтсѧ ѻ҆́чи ва́ши, и҆ бꙋ́дете ꙗ҆́кѡ бо́зи, вѣ́дѧще до́брое и҆ лꙋка́вое.
И҆ ви́дѣ жена̀, ꙗ҆́кѡ добро̀ дре́во въ снѣ́дь и҆ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆го́дно ѻ҆чи́ма ви́дѣти и҆ красно̀ є҆́сть, є҆́же разꙋмѣ́ти: и҆ взе́мши ѿ плода̀ є҆гѡ̀ ꙗ҆дѐ, и҆ дадѐ мꙋ́жꙋ своемꙋ̀ съ собо́ю, и҆ ꙗ҆до́ста.
И҆ ѿверзо́шасѧ ѻ҆́чи ѻ҆бѣ́ма, и҆ разꙋмѣ́ша, ꙗ҆́кѡ на́зи бѣ́ша: и҆ сши́ста ли́ствїе смоко́вное, и҆ сотвори́ста себѣ̀ препоѧ̑санїѧ.
И҆ ᲂу҆слы́шаста гла́съ гдⷭ҇а бг҃а ходѧ́ща въ раѝ по полꙋ́дни: и҆ скры́стасѧ а҆да́мъ же и҆ жена̀ є҆гѡ̀ ѿ лица̀ гдⷭ҇а бг҃а посредѣ̀ дре́ва ра́йскагѡ.
И҆ призва̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ а҆да́ма и҆ речѐ є҆мꙋ̀: а҆да́ме, гдѣ̀ є҆сѝ;
И҆ речѐ є҆мꙋ̀: гла́съ слы́шахъ тебє̀ ходѧ́ща въ раѝ, и҆ ᲂу҆боѧ́хсѧ, ꙗ҆́кѡ на́гъ є҆́смь, и҆ скры́хсѧ.
И҆ речѐ є҆мꙋ̀ бг҃ъ: кто̀ возвѣстѝ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ на́гъ є҆сѝ, а҆́ще не бы̀ ѿ дре́ва, є҆го́же заповѣ́дахъ тебѣ̀ сегѡ̀ є҆ди́нагѡ не ꙗ҆́сти, ѿ негѡ̀ ꙗ҆́лъ є҆сѝ;
И҆ речѐ а҆да́мъ: жена̀, ю҆́же да́лъ є҆сѝ со мно́ю, та̀ мѝ дадѐ ѿ дре́ва, и҆ ꙗ҆до́хъ.
И҆ речѐ гдⷭ҇ь бг҃ъ женѣ̀: что̀ сїѐ сотвори́ла є҆сѝ; И҆ речѐ жена̀: ѕмі́й прельсти́ мѧ, и҆ ꙗ҆до́хъ.
И҆ речѐ гдⷭ҇ь бг҃ъ ѕмі́ю: ꙗ҆́кѡ сотвори́лъ є҆сѝ сїѐ, про́клѧтъ ты̀ ѿ {па́че} всѣ́хъ скотѡ́въ и҆ ѿ всѣ́хъ ѕвѣре́й земны́хъ: на пе́рсехъ твои́хъ и҆ чре́вѣ ходи́ти бꙋ́деши, и҆ зе́млю снѣ́си всѧ̑ дни̑ живота̀ твоегѡ̀:
и҆ враждꙋ̀ положꙋ̀ междꙋ̀ тобо́ю и҆ междꙋ̀ жено́ю, и҆ междꙋ̀ сѣ́менемъ твои́мъ и҆ междꙋ̀ сѣ́менемъ тоѧ̀: то́й твою̀ блюстѝ бꙋ́детъ {Є҆вр.: сотре́тъ} главꙋ̀, и҆ ты̀ блюстѝ бꙋ́деши є҆гѡ̀ пѧ́тꙋ.
И҆ женѣ̀ речѐ: ᲂу҆множа́ѧ ᲂу҆мно́жꙋ печа̑ли твоѧ̑ и҆ воздыха̑нїѧ твоѧ̑: въ болѣ́знехъ роди́ши ча̑да, и҆ къ мꙋ́жꙋ твоемꙋ̀ ѡ҆браще́нїе твоѐ, и҆ то́й тобо́ю ѡ҆блада́ти бꙋ́детъ.
И҆ а҆да́мꙋ речѐ: ꙗ҆́кѡ послꙋ́шалъ є҆сѝ гла́са жены̀ твоеѧ̀ и҆ ꙗ҆́лъ є҆сѝ ѿ дре́ва, є҆го́же заповѣ́дахъ тебѣ̀ сегѡ̀ є҆ди́нагѡ не ꙗ҆́сти, ѿ негѡ̀ ꙗ҆́лъ є҆сѝ: проклѧта̀ землѧ̀ въ дѣ́лѣхъ твои́хъ, въ печа́лехъ снѣ́си тꙋ́ю всѧ̑ дни̑ живота̀ твоегѡ̀:
тє́рнїѧ и҆ волчцы̀ возрасти́тъ тебѣ̀, и҆ снѣ́си травꙋ̀ се́льнꙋю:
въ по́тѣ лица̀ твоегѡ̀ снѣ́си хлѣ́бъ тво́й, до́ндеже возврати́шисѧ въ зе́млю, ѿ неѧ́же взѧ́тъ є҆сѝ: ꙗ҆́кѡ землѧ̀ є҆сѝ, и҆ въ зе́млю ѿи́деши.
И҆ наречѐ а҆да́мъ и҆́мѧ женѣ̀ свое́й жи́знь, ꙗ҆́кѡ та̀ ма́ти всѣ́хъ живꙋ́щихъ.
И҆ сотворѝ гдⷭ҇ь бг҃ъ а҆да́мꙋ и҆ женѣ̀ є҆гѡ̀ ри̑зы кѡ́жаны, и҆ ѡ҆блечѐ и҆̀хъ.
И҆ речѐ бг҃ъ: сѐ, а҆да́мъ бы́сть ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ ѿ на́съ, є҆́же разꙋмѣ́ти до́брое и҆ лꙋка́вое: и҆ нн҃ѣ да не когда̀ простре́тъ рꙋ́кꙋ свою̀ и҆ во́зметъ ѿ дре́ва жи́зни и҆ снѣ́стъ, и҆ жи́въ бꙋ́детъ во вѣ́къ.
И҆ и҆згна̀ є҆го̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ и҆з̾ раѧ̀ сла́дости дѣ́лати зе́млю, ѿ неѧ́же взѧ́тъ бы́сть.
И҆ и҆зри́нꙋ а҆да́ма, и҆ вселѝ є҆го̀ прѧ́мѡ раѧ̀ сла́дости: и҆ приста́ви херꙋві́ма, и҆ пла́менное ѻ҆рꙋ́жїе ѡ҆браща́емое, храни́ти пꙋ́ть дре́ва жи́зни.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки