Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Воззрѣ́въ же Иа́ковъ очи́ма сво­и́ма, ви́дѣ: и се́, Иса́въ бра́тъ его́ иды́й, и четы́риста муже́й съ ни́мъ. И раздѣли́ Иа́ковъ дѣ́ти Лі́и и Рахи́ли и дву́мъ рабы́нямъ,
 • и поста́ви о́бѣ рабы́ни и сы́ны и́хъ въ пе́рвыхъ, Лі́ю же и дѣ́ти ея́ позади́, а Рахи́ль и Ио́сифа въ послѣ́днихъ:
 • са́мъ же изы́де пе́рвѣе предъ ни́ми и поклони́ся до земли́ седми́жды, до́ндеже при­­бли́жися къ бра́ту сво­ему́.
 • И при­­тече́ Иса́въ во срѣ́тенiе ему́: и объе́мь его́, при­­паде́ на вы́ю его́ и облобыза́ его́: и пла́кастася о́ба.
 • И воз­зрѣ́въ Иса́въ, ви́дѣ жены́ и дѣ́ти и рече́: что́ сі́и тебѣ́ су́ть? О́нъ же рече́: дѣ́ти, и́миже поми́лова Бо́гъ раба́ тво­его́.
 • И при­­ступи́ша рабы́ни и дѣ́ти и́хъ и поклони́шася:
 • и при­­ступи́ Лі́а и дѣ́ти ея́ и поклони́шася: посе́мъ же при­­ступи́ Рахи́ль и Ио́сифъ и поклони́стася.
 • И рече́: что́ сiя́ тебѣ́ су́ть, полцы́ сі́и вси́, я́же срѣто́хъ? О́нъ же рече́: да обря́щетъ ра́бъ тво́й благода́ть предъ тобо́ю, господи́не.
 • Рече́ же Иса́въ: су́ть мнѣ́ мно́га, бра́те: да бу́дутъ тебѣ́ твоя́.
 • И рече́ Иа́ковъ: а́ще обрѣто́хъ благода́ть предъ тобо́ю, прiими́ да́ры от­ руку́ мое́ю: сего́ ра́ди ви́дѣхъ лице́ твое́, я́ко бы а́ще кто́ ви́дѣлъ лице́ Бо́жiе: и воз­благоволи́ши о мнѣ́:
 • прiими́ благослове́нiе мое́, е́же при­­несо́хъ тебѣ́, я́ко поми́лова мя́ Бо́гъ, и су́ть ми́ вся́. И при­­ну́ди его́, и взя́.
 • И рече́: воста́в­ше по́йдемъ пря́мо.
 • Рече́ же ему́: господи́нъ мо́й вѣ́сть, я́ко дѣ́ти мо­и́ ю́ны, о́вцы же и говя́да бре́мен­ны у мене́: а́ще у́бо пожену́ я́ еди́нъ де́нь, и́змретъ ве́сь ско́тъ:
 • да предъи́детъ господи́нъ мо́й предъ рабо́мъ сво­и́мъ: а́зъ же укрѣплю́ся на пути́ умедле́нiемъ ше́­ст­вiя мо­его́, е́же предо мно́ю, и я́коже воз­мо́гутъ ити́ дѣ́ти, до́ндеже прiиду́ къ господи́ну мо­ему́ въ Сии́ръ.
 • И рече́ Иса́въ: оста́влю съ тобо́ю от­ люді́й су́щихъ со мно́ю. О́нъ же рече́: вску́ю сiе́? довлѣ́етъ, я́ко обрѣто́хъ благода́ть предъ тобо́ю, господи́не.
 • Возврати́ся же Иса́въ въ то́мъ дни́ путе́мъ сво­и́мъ въ Сии́ръ:
 • и Иа́ковъ по́йде въ ку́щы, и поста́ви себѣ́ та́мо хра́мины, и скоту́ сво­ему́ сотвори́ ку́щы: сего́ ра́ди нарече́ и́мя мѣ́сту тому́ ку́щы.
 • И прiи́де Иа́ковъ въ Сали́мъ гра́дъ Сики́мскъ, и́же е́сть въ земли́ Ханаа́нстѣй, егда́ прiи́де от­ Месо­пота́мiи Си́рскiя, и ста́ предъ лице́мъ гра́да:
 • и купи́ ча́сть села́, идѣ́же поста́ви ку́щу свою́ та́мо, у Еммо́ра отца́ Cихе́мля, стома́ а́гнцы:
 • и поста́ви та́мо же́ртвен­никъ, и при­­зва́ Бо́га Изра́илева.
 • Взглянул Иаков и увидел, и вот, идет Исав, [брат его,] и с ним четыреста человек. И разделил [Иаков] детей Лии, Рахили и двух служанок.
 • И поставил [двух] служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади.
 • А сам пошел пред ними и поклонился до земли семь раз, подходя к брату своему.
 • И побежал Исав к нему навстречу и обнял его, и пал на шею его и целовал его, и плакали [оба].
 • И взглянул [Исав] и увидел жен и детей и сказал: кто это у тебя? Иаков сказал: дети, которых Бог даровал рабу твоему.
 • И подошли служанки и дети их и поклонились;
 • подошла и Лия и дети ее и поклонились; наконец подошли Иосиф и Рахиль и поклонились.
 • И сказал Исав: для чего у тебя это множество, которое я встретил? И сказал Иаков: дабы [рабу твоему] приобрести благоволение в очах господина моего.
 • Исав сказал: у меня много, брат мой; пусть будет твое у тебя.
 • Иаков сказал: нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лице твое, как бы кто увидел лице Божие, и ты был благосклонен ко мне;
 • прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня всё. И упросил его, и тот взял
 • и сказал: поднимемся и пойдем; и я пойду пред тобою.
 • Иаков сказал ему: господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный: если погнать его один день, то помрет весь скот;
 • пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир.
 • Исав сказал: оставлю я с тобою несколько из людей, которые при мне. Иаков сказал: к чему это? только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего!
 • И возвратился Исав в тот же день путем своим в Сеир.
 • А Иаков двинулся в Сокхоф, и построил себе дом, и для скота своего сделал шалаши. От сего он нарек имя месту: Сокхоф.
 • Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился пред городом.
 • И купил часть поля, на котором раскинул шатер свой, у сынов Еммора, отца Сихемова, за сто монет.
 • И поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева.
 • ἀναβλέψας δὲ Ιακωβ εἶδεν καὶ ἰδοὺ Ησαυ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐρχό­με­νος καὶ τετρακόσιοι ἄνδρες μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἐπι­διεῖλεν Ιακωβ τὰ παιδία ἐπι­̀ Λειαν καὶ Рαχηλ καὶ τὰς δύο παιδίσκας
 • καὶ ἐποίησεν τὰς δύο παιδίσκας καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἐν πρώτοις καὶ Λειαν καὶ τὰ παιδία αὐτῆς ὀπίσω καὶ Рαχηλ καὶ Ιωσηφ ἐσχάτους
 • αὐτὸς δὲ προ­ῆλθεν ἔμπρο­σθεν αὐτῶν καὶ προ­σεκύνησεν ἐπι­̀ τὴν γῆν ἑπτάκις ἕως τοῦ ἐγγίσαι τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ
 • καὶ προ­σέδραμεν Ησαυ εἰς συν­άν­τησιν αὐτῷ καὶ περιλαβὼν αὐτὸν ἐφίλησεν καὶ προ­σέπεσεν ἐπι­̀ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔκλαυσαν ἀμφότεροι
 • καὶ ἀναβλέψας εἶδεν τὰς γυναῖκας καὶ τὰ παιδία καὶ εἶπεν τί ταῦτά σοί ἐστιν ὁ δὲ εἶπεν τὰ παιδία οἷς ἠλέησεν ὁ θεὸς τὸν παῖδά σου
 • καὶ προ­σήγγισαν αἱ παιδίσκαι καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ προ­σεκύνησαν
 • καὶ προ­σήγγισεν Λεια καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ προ­σεκύνησαν καὶ μετὰ ταῦτα προ­σήγγισεν Рαχηλ καὶ Ιωσηφ καὶ προ­σεκύνησαν
 • καὶ εἶπεν τί ταῦτά σοί ἐστιν πᾶσαι αἱ παρεμβολαὶ αὗται αἷς ἀπήν­τηκα ὁ δὲ εἶπεν ἵνα εὕρῃ ὁ παῖς σου χάριν ἐναν­τίον σου κύριε
 • εἶπεν δὲ Ησαυ ἔστιν μοι πολλά ἄδελφε ἔστω σοι τὰ σά
 • εἶπεν δὲ Ιακωβ εἰ εὕρηκα χάριν ἐναν­τίον σου δέξαι τὰ δῶρα δια­̀ τῶν ἐμῶν χειρῶν ἕνεκεν τούτου εἶδον τὸ προ­́σωπόν σου ὡς ἄν τις ἴδοι προ­́σωπον θεοῦ καὶ εὐδοκήσεις με
 • λαβὲ τὰς εὐλογίας μου ἃς ἤνεγκά σοι ὅτι ἠλέησέν με ὁ θεὸς καὶ ἔστιν μοι πάν­τα καὶ ἐβιάσατο αὐτόν καὶ ἔλαβεν
 • καὶ εἶπεν ἀπάραν­τες πορευσόμεθα ἐπ᾿ εὐθεῖαν
 • εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ κύριός μου γινώσκει ὅτι τὰ παιδία ἁπαλώτερα καὶ τὰ προ­́βατα καὶ αἱ βόες λοχεύ­ον­ται ἐπ᾿ ἐμέ ἐὰν οὖν κατα­διώξω αὐτοὺς ἡμέραν μίαν ἀπο­θανοῦν­ται πάν­τα τὰ κτήνη
 • προ­ελθέτω ὁ κύριός μου ἔμπρο­σθεν τοῦ παιδός ἐγὼ δὲ ἐνισχύσω ἐν τῇ ὁδῷ κατα­̀ σχολὴν τῆς πορεύ­σεως τῆς ἐναν­τίον μου καὶ κατα­̀ πόδα τῶν παιδαρίων ἕως τοῦ με ἐλθεῖν προ­̀ς τὸν κύριόν μου εἰς Σηιρ
 • εἶπεν δὲ Ησαυ κατα­λείψω μετὰ σοῦ ἀπο­̀ τοῦ λαοῦ τοῦ μετ᾿ ἐμοῦ ὁ δὲ εἶπεν ἵνα τί τοῦτο ἱκανὸν ὅτι εὗρον χάριν ἐναν­τίον σου κύριε
 • ἀπέστρεψεν δὲ Ησαυ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἰς τὴν ὁδὸν αὐτοῦ εἰς Σηιρ
 • καὶ Ιακωβ ἀπαίρει εἰς Σκηνάς καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ ἐκεῖ οἰκίας καὶ τοῖς κτήνεσιν αὐτοῦ ἐποίησεν σκηνάς δια­̀ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Σκηναί
 • καὶ ἦλθεν Ιακωβ εἰς Σαλημ πόλιν Σικιμων ἥ ἐστιν ἐν γῇ Χανααν ὅτε ἦλθεν ἐκ τῆς Μεσοποταμίας Συρίας καὶ παρενέβαλεν κατα­̀ προ­́σωπον τῆς πόλεως
 • καὶ ἐκτήσατο τὴν μερίδα τοῦ ἀγροῦ οὗ ἔστησεν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ παρα­̀ Εμμωρ πατρὸς Συχεμ ἑκατὸν ἀμνῶν
 • καὶ ἔστησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον καὶ ἐπεκαλέσατο τὸν θεὸν Ισραηλ