Скрыть
33:6
33:7
33:12
33:16
Церковнославянский (рус)
Воззрѣ́въ же Иа́ковъ очи́ма сво­и́ма, ви́дѣ: и се́, Иса́въ бра́тъ его́ иды́й, и четы́риста муже́й съ ни́мъ. И раздѣли́ Иа́ковъ дѣ́ти Лі́и и Рахи́ли и дву́мъ рабы́нямъ,
и поста́ви о́бѣ рабы́ни и сы́ны и́хъ въ пе́рвыхъ, Лі́ю же и дѣ́ти ея́ позади́, а Рахи́ль и Ио́сифа въ послѣ́днихъ:
са́мъ же изы́де пе́рвѣе предъ ни́ми и поклони́ся до земли́ седми́жды, до́ндеже при­­бли́жися къ бра́ту сво­ему́.
И при­­тече́ Иса́въ во срѣ́тенiе ему́: и объе́мь его́, при­­паде́ на вы́ю его́ и облобыза́ его́: и пла́кастася о́ба.
И воз­зрѣ́въ Иса́въ, ви́дѣ жены́ и дѣ́ти и рече́: что́ сі́и тебѣ́ су́ть? О́нъ же рече́: дѣ́ти, и́миже поми́лова Бо́гъ раба́ тво­его́.
И при­­ступи́ша рабы́ни и дѣ́ти и́хъ и поклони́шася:
и при­­ступи́ Лі́а и дѣ́ти ея́ и поклони́шася: посе́мъ же при­­ступи́ Рахи́ль и Ио́сифъ и поклони́стася.
И рече́: что́ сiя́ тебѣ́ су́ть, полцы́ сі́и вси́, я́же срѣто́хъ? О́нъ же рече́: да обря́щетъ ра́бъ тво́й благода́ть предъ тобо́ю, господи́не.
Рече́ же Иса́въ: су́ть мнѣ́ мно́га, бра́те: да бу́дутъ тебѣ́ твоя́.
И рече́ Иа́ковъ: а́ще обрѣто́хъ благода́ть предъ тобо́ю, прiими́ да́ры от­ руку́ мое́ю: сего́ ра́ди ви́дѣхъ лице́ твое́, я́ко бы а́ще кто́ ви́дѣлъ лице́ Бо́жiе: и воз­благоволи́ши о мнѣ́:
прiими́ благослове́нiе мое́, е́же при­­несо́хъ тебѣ́, я́ко поми́лова мя́ Бо́гъ, и су́ть ми́ вся́. И при­­ну́ди его́, и взя́.
И рече́: воста́в­ше по́йдемъ пря́мо.
Рече́ же ему́: господи́нъ мо́й вѣ́сть, я́ко дѣ́ти мо­и́ ю́ны, о́вцы же и говя́да бре́мен­ны у мене́: а́ще у́бо пожену́ я́ еди́нъ де́нь, и́змретъ ве́сь ско́тъ:
да предъи́детъ господи́нъ мо́й предъ рабо́мъ сво­и́мъ: а́зъ же укрѣплю́ся на пути́ умедле́нiемъ ше́­ст­вiя мо­его́, е́же предо мно́ю, и я́коже воз­мо́гутъ ити́ дѣ́ти, до́ндеже прiиду́ къ господи́ну мо­ему́ въ Сии́ръ.
И рече́ Иса́въ: оста́влю съ тобо́ю от­ люді́й су́щихъ со мно́ю. О́нъ же рече́: вску́ю сiе́? довлѣ́етъ, я́ко обрѣто́хъ благода́ть предъ тобо́ю, господи́не.
Возврати́ся же Иса́въ въ то́мъ дни́ путе́мъ сво­и́мъ въ Сии́ръ:
и Иа́ковъ по́йде въ ку́щы, и поста́ви себѣ́ та́мо хра́мины, и скоту́ сво­ему́ сотвори́ ку́щы: сего́ ра́ди нарече́ и́мя мѣ́сту тому́ ку́щы.
И прiи́де Иа́ковъ въ Сали́мъ гра́дъ Сики́мскъ, и́же е́сть въ земли́ Ханаа́нстѣй, егда́ прiи́де от­ Месо­пота́мiи Си́рскiя, и ста́ предъ лице́мъ гра́да:
и купи́ ча́сть села́, идѣ́же поста́ви ку́щу свою́ та́мо, у Еммо́ра отца́ Cихе́мля, стома́ а́гнцы:
и поста́ви та́мо же́ртвен­никъ, и при­­зва́ Бо́га Изра́илева.
Синодальный
Взглянул Иаков и увидел, и вот, идет Исав, [брат его,] и с ним четыреста человек. И разделил [Иаков] детей Лии, Рахили и двух служанок.
И поставил [двух] служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади.
А сам пошел пред ними и поклонился до земли семь раз, подходя к брату своему.
И побежал Исав к нему навстречу и обнял его, и пал на шею его и целовал его, и плакали [оба].
И взглянул [Исав] и увидел жен и детей и сказал: кто это у тебя? Иаков сказал: дети, которых Бог даровал рабу твоему.
И подошли служанки и дети их и поклонились;
подошла и Лия и дети ее и поклонились; наконец подошли Иосиф и Рахиль и поклонились.
И сказал Исав: для чего у тебя это множество, которое я встретил? И сказал Иаков: дабы [рабу твоему] приобрести благоволение в очах господина моего.
Исав сказал: у меня много, брат мой; пусть будет твое у тебя.
Иаков сказал: нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лице твое, как бы кто увидел лице Божие, и ты был благосклонен ко мне;
прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня всё. И упросил его, и тот взял
и сказал: поднимемся и пойдем; и я пойду пред тобою.
Иаков сказал ему: господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный: если погнать его один день, то помрет весь скот;
пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир.
Исав сказал: оставлю я с тобою несколько из людей, которые при мне. Иаков сказал: к чему это? только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего!
И возвратился Исав в тот же день путем своим в Сеир.
А Иаков двинулся в Сокхоф, и построил себе дом, и для скота своего сделал шалаши. От сего он нарек имя месту: Сокхоф.
Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился пред городом.
И купил часть поля, на котором раскинул шатер свой, у сынов Еммора, отца Сихемова, за сто монет.
И поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева.
Жакып көз чаптырып, Эйсаптын келе жатканын көрдє. Анын жанында төрт жєз адам бар экен. Ошондо ал Леянын, Рахелдин жана эки кєңдєн балдарын өз-өзєнчө бөлєп койду.
Кєңдөрєн жана алардын балдарын алдыга койду, Леяны жана анын балдарын алардын артына, ал эми Рахел менен Жусупту алардын артына койду.
өзє болсо алардын алдына өтєп, бир тууганына жакын келгенче, жети ирет жерге чейин башын ийип таазим этти.
Ошондо Эйсап ага утурлай чуркап, аны мойнунан кучактап өпкєлөдє, анан экөө тең ыйлашты.
Эйсап анын аялдары менен балдарын көрєп: «Буларың ким?» – деп сурады. «Кудайдын кулуңа берген балдары», – деп жооп берди Жакып.
Ошондо кєңдөр менен алардын балдары жакын келип, ага таазим кылышты.
Лея да балдары менен келип таазим этти. Акырында Жусуп менен Рахел да келип таазим этишти.
Анан Эйсап андан: «Сен бул көп сандаган малды кандай максат менен жибердиң?» – деп сурады. Жакып ага: «Мырзамдын алдында ырайым табуу єчєн», – деп жооп берди.
Ошондо Эйсап ага: «Бир тууганым, өзємдєкє жетиштєє, өзєңдєкє өзєңдө калсын», – деди.
«Жок, эгерде мен сенин алдыңда ырайым тапкан болсом, белектеримди кабыл ал, анткени жєзєңдє көргөндө, Кудайдын жєзєн көргөндөй болдум, сен мага ырайым кылдың.
Менин сага алып келген тартуумду кабыл ал, анткени Кудай мага берди, менде баары бар», – деп, Жакып аны көндєрдє, Эйсап кабыл алды.
Анан Эйсап: «Ордубуздан туруп жөнөйлє. Мен сени менен жөнөйєн», – деди.
Жакып ага: «Мырзам өзє көрєп турат, балдарым жаш, ал эми майда жана бодо малым саан. Эгерде малды кєнє бою айдасак, анда бардык мал өлєп калат.
Мырзам өз кулунун алдында кете берсин, ал эми мен алдымда бара жаткан малдын жєрєшєнө жараша, балдарымдын басыгына жараша жай жол жєрєп, мырзама, Сеирге келейин», – деди.
«Жанымдагы кишилердин бир нечесин сени менен калтырайын», – деди Эйсап. «Алардын кереги эмне? Мен мырзамдын алдында ырайым тапсам эле болду», – деди Жакып.
Ошентип, Эйсап ошол эле кєнє өз жолу менен Сеирге кайтты.
Жакып болсо Сукотко келип, ошол жерде өзєнө єй куруп, малына бастырма тургузду. Ошондуктан ал жерди Сукот деп атады.
Жакып Месопотамиядан чыккандан кийин, Канаан жериндеги Шекем шаарына аман-эсен жетип, ошол шаарга жакын жайланышты.
Анан ал Шекемдин атасы Хамордун балдарынан жєз тыйынга жер сатып алып, чатырын тикти.
Ошол жерге курмандык чалынуучу жай куруп, ал жерди «Ысрайылдын Кудайы – кудуреттєє Кудай» деп атады.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки