Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Изы́де же Ди́на дщи́ Лі́ина, ю́же роди́ Иа́кову, позна́ти дще́ри обита́телей.
 • И ви́дѣ ю́ Cихе́мъ сы́нъ Еммо́ровъ Хорре́анинъ, кня́зь тоя́ земли́: и по­и́мъ ю́, бы́сть съ не́ю и смири́ ю́:
 • и вня́тъ душе́ю Ди́нѣ дще́ри Иа́ковли, и воз­люби́ дѣви́цу, и глаго́ла къ не́й по мы́сли дѣви́цы.
 • Рече́ же Cихе́мъ ко Еммо́ру отцу́ сво­ему́, глаго́ля: по­ими́ мнѣ́ отрокови́цу сiю́ въ жену́.
 • Иа́ковъ же слы́ша, я́ко оскверни́ сы́нъ Еммо́ровъ Ди́ну дще́рь его́: сы́нове же его́ бя́ху со скоты́ его́ на по́ли: премолча́ же Иа́ковъ, до́ндеже прiити́ и́мъ.
 • Изы́де же Еммо́ръ оте́цъ Cихе́мль ко Иа́кову глаго́лати къ нему́.
 • Сы́нове же Иа́ковли прiидо́ша съ по́ля: егда́ же услы́шаша, смути́шася му́жiе, и жа́лостно и́мъ бы́сть зѣло́, я́ко не лѣ́по сотвори́ во Изра́или, бы́въ со дще́рiю Иа́ковлею: и не бу́детъ си́це.
 • И рече́ и́мъ Еммо́ръ, глаго́ля: Cихе́мъ сы́нъ мо́й избра́ душе́ю дще́рь ва́шу: дади́те у́бо ю́ въ жену́ ему́:
 • и сосва́тайтеся съ на́ми: дще́ри ва́шя дади́те на́мъ, и дще́ри на́шя по­ими́те сыново́мъ сво­и́мъ,
 • и у на́съ насели́теся: и се́, земля́ простра́н­на предъ ва́ми: насели́теся и ку́плю дѣ́йте на не́й, и при­­тяжи́те на не́й.
 • Рече́ же Cихе́мъ ко отцу́ ея́ и ко бра́тiямъ ея́: да обря́щу благода́ть предъ ва́ми, и е́же а́ще рече́те, дади́мъ:
 • умно́жите вѣ́но зѣло́, и да́мъ, я́коже рече́те ми́: и да́сте ми́ отрокови́цу сiю́ въ жену́.
 • Отвѣща́ша же сы́нове Иа́ковли Cихе́му и Еммо́ру отцу́ его́ съ ле́стiю, и глаго́лаша къ ни́мъ, я́ко оскверни́ша Ди́ну сестру́ и́хъ.
 • И реко́ста и́мъ Симео́нъ и Леві́й, бра́тiя Ди́нины [сы́нове Лі́и]: не воз­мо́жемъ сотвори́ти глаго́ла сего́, да́ти сестру́ на́шу человѣ́ку, и́же и́мать кра́йнюю пло́ть необрѣ́зан­ну: е́сть бо укори́зна на́мъ:
 • то́кмо въ се́мъ уподо́бимся ва́мъ и всели́мся у ва́съ, а́ще бу́дете я́коже мы́ и вы́, егда́ обрѣ́жете ве́сь му́жескъ по́лъ:
 • и дади́мъ дще́ри на́шя ва́мъ, и от­ дще́рей ва́шихъ по́ймемъ себѣ́ жены́ и всели́мся у ва́съ, и бу́демъ я́ко еди́нъ ро́дъ:
 • а́ще же не послу́шаете на́съ, е́же обрѣ́затися, по­и́мше дще́рь на́шу отъи́демъ.
 • И уго́дна бы́ша словеса́ предъ Еммо́ромъ и предъ Cихе́момъ сы́номъ Еммо́ровымъ:
 • и не преме́дли ю́ноша сотвори́ти глаго́лъ се́й: любя́ше бо дще́рь Иа́ковлю. Се́й же бя́ше сла́внѣйшiй всѣ́хъ, и́же въ дому́ отца́ его́.
 • Прiи́де же Еммо́ръ и Cихе́мъ сы́нъ его́ предъ врата́ гра́да сво­его́ и глаго́ласта къ муже́мъ гра́да сво­его́, реку́ще:
 • человѣ́цы сі́и ми́рни су́ть, съ на́ми да населя́т­ся на земли́ и да ку́плю дѣ́ютъ на не́й: земля́ же се́ простра́н­на предъ ни́ми: дще́ри и́хъ да по́ймемъ себѣ́ въ жены́, и дще́ри на́шя дади́мъ и́мъ:
 • въ се́мъ то́чiю уподо́бят­ся на́мъ человѣ́цы, е́же жи́ти съ на́ми, я́ко бы́ти лю́демъ еди́нѣмъ: внегда́ обрѣ́зати на́мъ ве́сь му́жескъ по́лъ, я́коже и ті́и обрѣ́зани су́ть:
 • и ско́ти и́хъ и четвероно́гая, и имѣ́нiя и́хъ не на́ша ли бу́дутъ? то́чiю въ се́мъ уподо́бимся и́мъ, и вселя́т­ся съ на́ми.
 • И послу́шаша Еммо́ра и Cихе́ма сы́на его́ вси́ исходя́щiи изъ вра́тъ гра́да сво­его́ и обрѣ́заша пло́ть кра́йнюю свою́, вся́къ му́жескъ по́лъ.
 • Бы́сть же въ тре́тiй де́нь, егда́ бя́ху въ болѣ́зни, взя́ша два́ сы́на Иа́ковля Симео́нъ и Леві́й, бра́тiя Ди́нины, кі́йждо сво́й ме́чь, и внидо́ша во гра́дъ безопа́сно и изсѣко́ша ве́сь му́жескъ по́лъ:
 • Еммо́ра же и Cихе́ма сы́на его́ усѣ́кнуша о́стрiемъ меча́, и взя́ша Ди́ну от­ до́му Cихе́мля и изыдо́ша.
 • Сы́нове же Иа́ковли внидо́ша къ побие́н­нымъ и разгра́биша гра́дъ, въ не́мже оскверни́ша Ди́ну сестру́ и́хъ:
 • и о́вцы и́хъ и говя́да и́хъ и ослы́ и́хъ, и ели́ка бя́ху во гра́дѣ, и ели́ка бя́ху на по́ли, взя́ша:
 • и вся́ ча́да и́хъ и вся́ сосу́ды и́хъ и жены́ и́хъ плѣни́ша: и разгра́биша, ели́ка бя́ху во гра́дѣ, и ели́ка бя́ху въ домѣ́хъ.
 • Рече́ же Иа́ковъ къ Симео́ну и Леві́и: ненави́стна мя́ сотвори́сте, я́ко злу́ мнѣ́ бы́ти всѣ́мъ живу́щымъ на земли́, въ Ханане́ахъ и Ферезе́ахъ, а́зъ же ма́лъ е́смь число́мъ: и собра́в­шеся на мя́ изсѣку́тъ мя́, и истребле́нъ бу́ду а́зъ и до́мъ мо́й.
 • Они́ же реко́ша: а́ки блудни́цу ли воз­ъимѣ́ютъ сестру́ на́шу?
 • Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той.
 • И увидел ее Сихем, сын Еммора Евеянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие.
 • И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы.
 • И сказал Сихем Еммору, отцу своему, говоря: возьми мне эту девицу в жену.
 • Иаков слышал, что [сын Емморов] обесчестил Дину, дочь его, но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они.
 • И вышел Еммор, отец Сихемов, к Иакову, поговорить с ним.
 • Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи те и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова, а так не надлежало делать.
 • Еммор стал говорить им, и сказал: Сихем, сын мой, прилепился душею к дочери вашей; дайте же ее в жену ему;
 • породнитесь с нами; отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе [за сыновей ваших];
 • и живите с нами; земля сия [пространна] пред вами, живите и промышляйте на ней и приобретайте ее во владение.
 • Сихем же сказал отцу ее и братьям ее: только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что ни скажете мне;
 • назначьте самое большое вено и дары; я дам, что ни скажете мне, только отдайте мне девицу в жену.
 • И отвечали сыновья Иакова Сихему и Еммору, отцу его, с лукавством; а говорили так потому, что он обесчестил Дину, сестру их;
 • и сказали им [Симеон и Левий, братья Дины, сыновья Лиины]: не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который необрезан, ибо это бесчестно для нас;
 • только на том условии мы согласимся с вами [и поселимся у вас], если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужеский пол был обрезан;
 • и будем отдавать за вас дочерей наших и брать за себя ваших дочерей, и будем жить с вами, и составим один народ;
 • а если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся.
 • И понравились слова сии Еммору и Сихему, сыну Емморову.
 • Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова. А он более всех уважаем был из дома отца своего.
 • И пришел Еммор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего и сказали:
 • сии люди мирны с нами; пусть они селятся на земле и промышляют на ней; земля же вот пространна пред ними. Станем брать дочерей их себе в жены и наших дочерей выдавать за них.
 • Только на том условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужеский пол, как они обрезаны.
 • Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их? Только [в том] согласимся с ними, и будут жить с нами.
 • И послушались Еммора и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города его: и обрезан был весь мужеский пол, – все выходящие из ворот города его.
 • На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч, и смело напали на город, и умертвили весь мужеский пол;
 • и самого Еммора и Сихема, сына его, убили мечом; и взяли Дину из дома Сихемова и вышли.
 • Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили [Дину] сестру их.
 • Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле;
 • и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили всё, что было в [городе, и всё, что было в] домах.
 • И сказал Иаков Симеону и Левию: вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для [всех] жителей сей земли, для Хананеев и Ферезеев. У меня людей мало; соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой.
 • Они же сказали: а разве можно поступать с сестрою нашею, как с блудницею!
 • Dina, la hija que Lea había dado a luz a Jacob, salió a ver a las hijas del país.
 • Y la vio Siquem hijo de Hamor, el heveo, príncipe de aquella tierra; la tomó, se acostó con ella y la deshonró.
 • Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea; se enamoró de la joven y habló a su corazón.
 • Entonces dijo Siquem a Hamor, su padre:

  —Tómame por mujer a esta joven.

 • Se enteró Jacob de que Siquem había deshonrado a Dina, su hija. Sus hijos estaban con su ganado en el campo, y calló Jacob hasta que ellos regresaran.
 • Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquem, se dirigió a Jacob para hablar con él.
 • Los hijos de Jacob regresaron del campo cuando lo supieron; se entristecieron los hombres y se enojaron mucho, porque se había cometido una ofensa contra Israel al acostarse con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho.
 • Hamor habló con ellos, y les dijo:

  —El alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija; os ruego que se la deis por mujer.

 • Emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras.
 • Habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros; morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión.
 • Siquem dijo también al padre y a los hermanos de Dina:

  —Halle yo gracia en vuestros ojos y os daré lo que me pidáis.

 • Aumentad a mi cargo mucha dote y regalos, que yo os daré cuanto me pidáis; pero dadme la joven por mujer.
 • Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había deshonrado a Dina, hermana de ellos.
 • Les dijeron:

  —No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación.

 • Pero con esta condición os complaceremos: que os hagáis como nosotros, y se circuncide entre vosotros todo varón.
 • Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras; habitaremos con vosotros y seremos un pueblo.
 • Pero si no nos prestáis oído en lo de circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos.
 • Parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem hijo de Hamor.
 • Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado. Él mismo era el más distinguido en toda la casa de su padre.
 • Entonces Hamor y su hijo Siquem fueron a la puerta de su ciudad y hablaron a los hombres del lugar, diciéndoles:
 • —Estos hombres son pacíficos con nosotros; que habiten, pues, en el país y comercien en él, porque la tierra es bastante ancha para ellos; nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras.
 • Pero sólo con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un pueblo: que se circuncide todo varón entre nosotros, como ellos son circuncidados.
 • Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros; solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros.
 • Obedecieron a Hamor y a su hijo Siquem todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad.
 • Pero sucedió que al tercer día, cuando ellos sentían el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, fueron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón.
 • A filo de espada mataron a Hamor y a su hijo Siquem, y tomando a Dina de casa de Siquem, se fueron.
 • Los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían deshonrado a su hermana.
 • Tomaron sus ovejas, vacas y asnos, lo que había en la ciudad y en el campo,
 • y todos sus bienes; llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en las casas.
 • Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví:

  —Me habéis puesto en un grave aprieto al hacerme odioso a los habitantes de esta tierra, el cananeo y el ferezeo. Como tengo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán, y me destruirán a mí y a mi casa.

 • Pero ellos respondieron:

  —¿Acaso tenía él que tratar a nuestra hermana como a una ramera?


 • Дина, дочь Иакова от Лии, пошла к местным девушкам.
 • Шехем, сын хиввея Хамора, правителя этой страны, увидел ее, схватил — и овладел ею.
 • Полюбил он Дину, дочь Иакова, привязался к ней, говорил ей нежные слова,
 • а Хамору, своему отцу, сказал: «Возьми эту девушку мне в жены».
 • Иаков узнал, что его дочь Дина обесчещена. В ту пору его сыновья пасли скот в поле; Иаков не стал ничего делать до их прихода.
 • Хамор, отец Шехема, пришел к Иакову поговорить с ним —
 • и тут сыновья Иакова, узнав, что произошло, вернулись домой. Они были в гневе и ярости, ведь насилие над дочерью Иакова — это страшное оскорбление Израилю: так поступать нельзя!
 • Хамор сказал: «Шехем, мой сын, пленился вашей дочерью. Отдайте ее ему в жены!
 • Вы с нами породнитесь, будете отдавать нам в жены своих дочерей и брать наших дочерей себе в жены.
 • Живите с нами вместе, наша страна перед вами — можете селиться в ней, свободно по ней странствовать, владеть землей».
 • А сам Шехем обратился к отцу и братьям Дины с такими словами: «Сделайте милость, я дам вам все, что скажете!
 • Назначьте самый большой выкуп и самые богатые дары — я дам вам все, что скажете, только отдайте эту девушку мне в жены».
 • На это сыновья Иакова ответили Шехему и его отцу Хамору хитростью — ведь Шехем обесчестил их сестру Дину.
 • «Мы не можем этого сделать, — сказали они. — Отдать сестру необрезанному мужчине будет для нас позором.
 • На одном лишь условии мы согласимся: если вы станете как мы и все мужчины у вас будут обрезаны.
 • Тогда мы будем отдавать вам в жены своих дочерей и брать ваших дочерей себе в жены, тогда мы поселимся с вами и станем с вами одним народом.
 • А если вы не послушаетесь нас и не сделаете себе обрезание, то мы забираем нашу сестру и уходим».
 • Хамор и Шехем согласились на эти условия.
 • Шехем сделал себе обрезание тут же — так сильно он любил дочь Иакова. А Шехем был самым уважаемым человеком в роду своего отца.
 • И вот, став перед городскими воротами, Хамор и Шехем сказали горожанам:
 • «Эти люди настроены мирно. Пусть они селятся на нашей земле и свободно по ней странствуют. Места для них много. Мы будем брать их дочерей себе в жены и давать им в жены наших дочерей.
 • Но они согласны с нами жить и стать с нами одним народом лишь на одном условии: чтобы все мужчины у нас были обрезаны, как и у них.
 • Их стада, их имущество, их скот — все это будет нашим, если только мы примем их условия и они станут жить с нами вместе!»
 • Горожане согласились с Хамором и Шехемом, и все мужчины города сделали себе обрезание.
 • А на третий день, когда они еще лежали больные, Симеон и Левий, сыновья Иакова, братья Дины, взяли мечи, без помех вошли в город и перебили в нем всех мужчин до единого.
 • Зарубили Хамора и Шехема, забрали Дину из Шехемова дома и ушли.
 • Затем, вернувшись на место бойни, сыновья Иакова разграбили город, где была обесчещена их сестра.
 • Они угнали овец, коров, ослов, взяли все, что нашли в городе и на поле,
 • забрали все имущество горожан, увели их детей и жен и разграбили все, что было в домах.
 • Иаков сказал Симеону и Левию: «Вы навлекли на меня беду! Вы сделали меня ненавистным для местных жителей — ханаанеев и периззеев. У нас людей немного, а они объединятся и убьют меня, и весь наш род погибнет!»
 • Но Симеон и Левий ему отвечали: «Нельзя поступать с нашей сестрой как с продажной девкой!»