Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Изы́де же Ди́на дщи́ Лі́ина, ю́же роди́ Иа́кову, позна́ти дще́ри обита́телей.
 • И ви́дѣ ю́ Cихе́мъ сы́нъ Еммо́ровъ Хорре́анинъ, кня́зь тоя́ земли́: и по­и́мъ ю́, бы́сть съ не́ю и смири́ ю́:
 • и вня́тъ душе́ю Ди́нѣ дще́ри Иа́ковли, и воз­люби́ дѣви́цу, и глаго́ла къ не́й по мы́сли дѣви́цы.
 • Рече́ же Cихе́мъ ко Еммо́ру отцу́ сво­ему́, глаго́ля: по­ими́ мнѣ́ отрокови́цу сiю́ въ жену́.
 • Иа́ковъ же слы́ша, я́ко оскверни́ сы́нъ Еммо́ровъ Ди́ну дще́рь его́: сы́нове же его́ бя́ху со скоты́ его́ на по́ли: премолча́ же Иа́ковъ, до́ндеже прiити́ и́мъ.
 • Изы́де же Еммо́ръ оте́цъ Cихе́мль ко Иа́кову глаго́лати къ нему́.
 • Сы́нове же Иа́ковли прiидо́ша съ по́ля: егда́ же услы́шаша, смути́шася му́жiе, и жа́лостно и́мъ бы́сть зѣло́, я́ко не лѣ́по сотвори́ во Изра́или, бы́въ со дще́рiю Иа́ковлею: и не бу́детъ си́це.
 • И рече́ и́мъ Еммо́ръ, глаго́ля: Cихе́мъ сы́нъ мо́й избра́ душе́ю дще́рь ва́шу: дади́те у́бо ю́ въ жену́ ему́:
 • и сосва́тайтеся съ на́ми: дще́ри ва́шя дади́те на́мъ, и дще́ри на́шя по­ими́те сыново́мъ сво­и́мъ,
 • и у на́съ насели́теся: и се́, земля́ простра́н­на предъ ва́ми: насели́теся и ку́плю дѣ́йте на не́й, и при­­тяжи́те на не́й.
 • Рече́ же Cихе́мъ ко отцу́ ея́ и ко бра́тiямъ ея́: да обря́щу благода́ть предъ ва́ми, и е́же а́ще рече́те, дади́мъ:
 • умно́жите вѣ́но зѣло́, и да́мъ, я́коже рече́те ми́: и да́сте ми́ отрокови́цу сiю́ въ жену́.
 • Отвѣща́ша же сы́нове Иа́ковли Cихе́му и Еммо́ру отцу́ его́ съ ле́стiю, и глаго́лаша къ ни́мъ, я́ко оскверни́ша Ди́ну сестру́ и́хъ.
 • И реко́ста и́мъ Симео́нъ и Леві́й, бра́тiя Ди́нины [сы́нове Лі́и]: не воз­мо́жемъ сотвори́ти глаго́ла сего́, да́ти сестру́ на́шу человѣ́ку, и́же и́мать кра́йнюю пло́ть необрѣ́зан­ну: е́сть бо укори́зна на́мъ:
 • то́кмо въ се́мъ уподо́бимся ва́мъ и всели́мся у ва́съ, а́ще бу́дете я́коже мы́ и вы́, егда́ обрѣ́жете ве́сь му́жескъ по́лъ:
 • и дади́мъ дще́ри на́шя ва́мъ, и от­ дще́рей ва́шихъ по́ймемъ себѣ́ жены́ и всели́мся у ва́съ, и бу́демъ я́ко еди́нъ ро́дъ:
 • а́ще же не послу́шаете на́съ, е́же обрѣ́затися, по­и́мше дще́рь на́шу отъи́демъ.
 • И уго́дна бы́ша словеса́ предъ Еммо́ромъ и предъ Cихе́момъ сы́номъ Еммо́ровымъ:
 • и не преме́дли ю́ноша сотвори́ти глаго́лъ се́й: любя́ше бо дще́рь Иа́ковлю. Се́й же бя́ше сла́внѣйшiй всѣ́хъ, и́же въ дому́ отца́ его́.
 • Прiи́де же Еммо́ръ и Cихе́мъ сы́нъ его́ предъ врата́ гра́да сво­его́ и глаго́ласта къ муже́мъ гра́да сво­его́, реку́ще:
 • человѣ́цы сі́и ми́рни су́ть, съ на́ми да населя́т­ся на земли́ и да ку́плю дѣ́ютъ на не́й: земля́ же се́ простра́н­на предъ ни́ми: дще́ри и́хъ да по́ймемъ себѣ́ въ жены́, и дще́ри на́шя дади́мъ и́мъ:
 • въ се́мъ то́чiю уподо́бят­ся на́мъ человѣ́цы, е́же жи́ти съ на́ми, я́ко бы́ти лю́демъ еди́нѣмъ: внегда́ обрѣ́зати на́мъ ве́сь му́жескъ по́лъ, я́коже и ті́и обрѣ́зани су́ть:
 • и ско́ти и́хъ и четвероно́гая, и имѣ́нiя и́хъ не на́ша ли бу́дутъ? то́чiю въ се́мъ уподо́бимся и́мъ, и вселя́т­ся съ на́ми.
 • И послу́шаша Еммо́ра и Cихе́ма сы́на его́ вси́ исходя́щiи изъ вра́тъ гра́да сво­его́ и обрѣ́заша пло́ть кра́йнюю свою́, вся́къ му́жескъ по́лъ.
 • Бы́сть же въ тре́тiй де́нь, егда́ бя́ху въ болѣ́зни, взя́ша два́ сы́на Иа́ковля Симео́нъ и Леві́й, бра́тiя Ди́нины, кі́йждо сво́й ме́чь, и внидо́ша во гра́дъ безопа́сно и изсѣко́ша ве́сь му́жескъ по́лъ:
 • Еммо́ра же и Cихе́ма сы́на его́ усѣ́кнуша о́стрiемъ меча́, и взя́ша Ди́ну от­ до́му Cихе́мля и изыдо́ша.
 • Сы́нове же Иа́ковли внидо́ша къ побие́н­нымъ и разгра́биша гра́дъ, въ не́мже оскверни́ша Ди́ну сестру́ и́хъ:
 • и о́вцы и́хъ и говя́да и́хъ и ослы́ и́хъ, и ели́ка бя́ху во гра́дѣ, и ели́ка бя́ху на по́ли, взя́ша:
 • и вся́ ча́да и́хъ и вся́ сосу́ды и́хъ и жены́ и́хъ плѣни́ша: и разгра́биша, ели́ка бя́ху во гра́дѣ, и ели́ка бя́ху въ домѣ́хъ.
 • Рече́ же Иа́ковъ къ Симео́ну и Леві́и: ненави́стна мя́ сотвори́сте, я́ко злу́ мнѣ́ бы́ти всѣ́мъ живу́щымъ на земли́, въ Ханане́ахъ и Ферезе́ахъ, а́зъ же ма́лъ е́смь число́мъ: и собра́в­шеся на мя́ изсѣку́тъ мя́, и истребле́нъ бу́ду а́зъ и до́мъ мо́й.
 • Они́ же реко́ша: а́ки блудни́цу ли воз­ъимѣ́ютъ сестру́ на́шу?
 • Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той.
 • И увидел ее Сихем, сын Еммора Евеянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие.
 • И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы.
 • И сказал Сихем Еммору, отцу своему, говоря: возьми мне эту девицу в жену.
 • Иаков слышал, что [сын Емморов] обесчестил Дину, дочь его, но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они.
 • И вышел Еммор, отец Сихемов, к Иакову, поговорить с ним.
 • Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи те и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова, а так не надлежало делать.
 • Еммор стал говорить им, и сказал: Сихем, сын мой, прилепился душею к дочери вашей; дайте же ее в жену ему;
 • породнитесь с нами; отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе [за сыновей ваших];
 • и живите с нами; земля сия [пространна] пред вами, живите и промышляйте на ней и приобретайте ее во владение.
 • Сихем же сказал отцу ее и братьям ее: только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что ни скажете мне;
 • назначьте самое большое вено и дары; я дам, что ни скажете мне, только отдайте мне девицу в жену.
 • И отвечали сыновья Иакова Сихему и Еммору, отцу его, с лукавством; а говорили так потому, что он обесчестил Дину, сестру их;
 • и сказали им [Симеон и Левий, братья Дины, сыновья Лиины]: не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который необрезан, ибо это бесчестно для нас;
 • только на том условии мы согласимся с вами [и поселимся у вас], если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужеский пол был обрезан;
 • и будем отдавать за вас дочерей наших и брать за себя ваших дочерей, и будем жить с вами, и составим один народ;
 • а если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся.
 • И понравились слова сии Еммору и Сихему, сыну Емморову.
 • Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова. А он более всех уважаем был из дома отца своего.
 • И пришел Еммор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего и сказали:
 • сии люди мирны с нами; пусть они селятся на земле и промышляют на ней; земля же вот пространна пред ними. Станем брать дочерей их себе в жены и наших дочерей выдавать за них.
 • Только на том условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужеский пол, как они обрезаны.
 • Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их? Только [в том] согласимся с ними, и будут жить с нами.
 • И послушались Еммора и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города его: и обрезан был весь мужеский пол, – все выходящие из ворот города его.
 • На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч, и смело напали на город, и умертвили весь мужеский пол;
 • и самого Еммора и Сихема, сына его, убили мечом; и взяли Дину из дома Сихемова и вышли.
 • Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили [Дину] сестру их.
 • Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле;
 • и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили всё, что было в [городе, и всё, что было в] домах.
 • И сказал Иаков Симеону и Левию: вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для [всех] жителей сей земли, для Хананеев и Ферезеев. У меня людей мало; соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой.
 • Они же сказали: а разве можно поступать с сестрою нашею, как с блудницею!
 • 利 亚 给 雅 各 所 生 的 女 儿 底 拿 出 去 , 要 见 那 地 的 女 子 们 。
 • 那 地 的 主 希 未 人 , 哈 抹 的 儿 子 示 剑 看 见 她 , 就 拉 住 她 , 与 她 行 淫 , 玷 辱 她 。
 • 示 剑 的 心 系 恋 雅 各 的 女 儿 底 拿 , 喜 爱 这 女 子 , 甜 言 蜜 语 地 安 慰 她 。
 • 示 剑 对 他 父 亲 哈 抹 说 , 求 你 为 我 聘 这 女 子 为 妻 。
 • 雅 各 听 见 示 剑 玷 污 了 他 的 女 儿 底 拿 。 那 时 他 的 儿 子 们 正 和 群 畜 在 田 野 , 雅 各 就 闭 口 不 言 , 等 他 们 回 来 。
 • 示 剑 的 父 亲 哈 抹 出 来 见 雅 各 , 要 和 他 商 议 。
 • 雅 各 的 儿 子 们 听 见 这 事 , 就 从 田 野 回 来 , 人 人 忿 恨 , 十 分 恼 怒 。 因 示 剑 在 以 色 列 家 作 了 丑 事 , 与 雅 各 的 女 儿 行 淫 , 这 本 是 不 该 作 的 事 。
 • 哈 抹 和 他 们 商 议 说 , 我 儿 子 示 剑 的 心 恋 慕 这 女 子 , 求 你 们 将 她 给 我 的 儿 子 为 妻 。
 • 你 们 与 我 们 彼 此 结 亲 。 你 们 可 以 把 女 儿 给 我 们 , 也 可 以 娶 我 们 的 女 儿 。
 • 你 们 与 我 们 同 住 吧 。 这 地 都 在 你 们 面 前 , 只 管 在 此 居 住 , 作 买 卖 , 置 产 业 。
 • 示 剑 对 女 儿 的 父 亲 和 弟 兄 们 说 , 但 愿 我 在 你 们 眼 前 蒙 恩 , 你 们 向 我 要 什 么 , 我 必 给 你 们 。
 • 任 凭 向 我 要 多 重 的 聘 金 和 礼 物 , 我 必 照 你 们 所 说 的 给 你 们 。 只 要 把 女 子 给 我 为 妻 。
 • 雅 各 的 儿 子 们 因 为 示 剑 玷 污 了 他 们 的 妹 子 底 拿 , 就 用 诡 诈 的 话 回 答 示 剑 和 他 父 亲 哈 抹 ,
 • 对 他 们 说 , 我 们 不 能 把 我 们 的 妹 子 给 没 有 受 割 礼 的 人 为 妻 , 因 为 那 是 我 们 的 羞 辱 。
 • 惟 有 一 件 才 可 以 应 允 , 若 你 们 所 有 的 男 丁 都 受 割 礼 , 和 我 们 一 样 ,
 • 我 们 就 把 女 儿 给 你 们 , 也 娶 你 们 的 女 儿 。 我 们 便 与 你 们 同 住 , 两 下 成 为 一 样 的 人 民 。
 • 倘 若 你 们 不 听 从 我 们 受 割 礼 , 我 们 就 带 着 妹 子 走 了 。
 • 哈 抹 和 他 的 儿 子 示 剑 喜 欢 这 话 。
 • 那 少 年 人 作 这 事 并 不 迟 延 , 因 为 他 喜 爱 雅 各 的 女 儿 。 他 在 他 父 亲 家 中 也 是 人 最 尊 重 的 。
 • 哈 抹 和 他 儿 子 示 剑 到 本 城 的 门 口 , 对 本 城 的 人 说 ,
 • 这 些 人 与 我 们 和 睦 , 不 如 许 他 们 在 这 地 居 住 , 作 买 卖 。 这 地 也 宽 阔 , 足 可 容 下 他 们 。 我 们 可 以 娶 他 们 的 女 儿 为 妻 , 也 可 以 把 我 们 的 女 儿 嫁 给 他 们 。
 • 惟 有 一 件 事 我 们 必 须 作 , 他 们 才 肯 应 允 和 我 们 同 住 , 成 为 一 样 的 人 民 , 就 是 我 们 中 间 所 有 的 男 丁 都 要 受 割 礼 , 和 他 们 一 样 。
 • 他 们 的 群 畜 , 货 财 , 和 一 切 的 牲 口 岂 不 都 归 我 们 麽 。 只 要 依 从 他 们 , 他 们 就 与 我 们 同 住 。
 • 凡 从 城 门 出 入 的 人 就 都 听 从 哈 抹 和 他 儿 子 示 剑 的 话 。 于 是 凡 从 城 门 出 入 的 男 丁 都 受 了 割 礼 。
 • 到 第 三 天 , 众 人 正 在 疼 痛 的 时 候 , 雅 各 的 两 个 儿 子 , 就 是 底 拿 的 哥 哥 西 缅 和 利 未 , 各 拿 刀 剑 , 趁 着 众 人 想 不 到 的 时 候 来 到 城 中 , 把 一 切 男 丁 都 杀 了 ,
 • 又 用 刀 杀 了 哈 抹 和 他 儿 子 示 剑 , 把 底 拿 从 示 剑 家 里 带 出 来 就 走 了 。
 • 雅 各 的 儿 子 们 因 为 他 们 的 妹 子 受 了 玷 污 , 就 来 到 被 杀 的 人 那 里 , 掳 掠 那 城 ,
 • 夺 了 他 们 的 羊 群 , 牛 群 , 和 驴 , 并 城 里 田 间 所 有 的 。
 • 又 把 他 们 一 切 货 财 , 孩 子 , 妇 女 , 并 各 房 中 所 有 的 , 都 掳 掠 去 了 。
 • 雅 各 对 西 缅 和 利 未 说 , 你 们 连 累 我 , 使 我 在 这 地 的 居 民 中 , 就 是 在 迦 南 人 和 比 利 洗 人 中 , 有 了 臭 名 。 我 的 人 丁 既 然 稀 少 , 他 们 必 聚 集 来 击 杀 我 , 我 和 全 家 的 人 都 必 灭 绝 。
 • 他 们 说 , 他 岂 可 待 我 们 的 妹 子 如 同 妓 女 麽 ,

 • ВА Дино, духтари Леё, ки ба Яъқуб зоида буд, барои дидани духтарони он замин берун рафт.
 • Ва Шакем, писари Ҳамӯри ҳиввӣ, ки амири он замин буд, ӯро дид, ва ӯро гирифт, ва бо ӯ хобид, ва ба номуси ӯ таҷовуз кард.
 • Ва дилаш ба Дино, духтари Яъқуб баста шуда, ошиқи он духтар гашт, ва суханони дилпазир ба он духтар гуфт.
 • Ва Шакем ба падари худ Ҳамӯр гуфт: «Ин духтарро барои ман ба занӣ бигир».
 • Ва Яъқуб шунид, ки ба номуси духтараш Дино таҷовуз намудааст; вале азбаски писаронаш бо чорвои ӯ дар саҳро буданд, Яъқуб то омадани онҳо хомӯш нишаст.
 • Ва Ҳамӯр, падари Шакем, назди Яъқуб берун рафт, то ки бо ӯ сухан гӯяд.
 • Ва чун писарони Яъқуб аз саҳро омада, инро шуниданд, ин мардон озурдахотир шуданд ва хеле ба хашм омаданд, зеро ки бо духтари Яъқуб хобида, расвоие дар ҳаққи Исроил карда буд, ва ин кирдор нораво буд.
 • Ва Ҳамӯр бо онҳо гап зада, гуфт: «Дили писарам Шакем шефтаи духтари шумост, пас ӯро ба вай ба занӣ бидиҳед.
 • Ва бо мо хешу табор шуда, духтарони худро ба мо бидиҳед ва духтарони моро барои худ бигиред.
 • Ва бо мо ҳамнишин шавед, ва ин замин дар ихтиёри шумо бошад; дар он бимонед, ва савдо кунед, ва онро соҳибӣ намоед».
 • Ва Шакем ба падар ва бародарони духтар гуфт: «Фақат дар назари шумоён илтифот ёбам, басанда аст, ва он чи ба ман бигӯед, хоҳам дод.
 • Маҳр ва тӯҳфаҳои зиёде талаб кунед, ва он чи ба ман бигӯед, хоҳам дод, фақат духтарро ба занӣ ба ман бидиҳед».
 • Ва писарони Яъқуб ба ҷавоби Шакем ва падараш Ҳамӯр бо макр сухан ронданд, зеро ки ба номуси хоҳари онҳо Дино таҷовуз карда буд.
 • Ва ба онҳо гуфтанд: «Чунин корро карда наметавонем, ки хоҳари худро ба шахси бехатна бидиҳем, зеро ки ин барои мо нанг аст.
 • Фақат бо он шарт ба шумо розигӣ медиҳем, ки мисли мо бошед, ва тамоми наринаи худро хатна кунед.
 • Он гоҳ духтарони худро ба шумо бидиҳем ва духтарони шуморо барои худ бигирем, ва бо шумо ҳамнишин гардида, як қавм шавем.
 • Вале агар ба мо гӯш надиҳед ва хатна накунед, духтари худро гирифта, баромада меравем».
 • Ва суханони онҳо ба назари Ҳамӯр ва ба назари Шакем писари Ҳамӯр писанд афтод.
 • Ва он ҷавон дар иҷрои ин кор дер накард; зеро ки духтари Яъқубро дӯст медошт. Ва ӯ аз тамоми аҳли хонаи падараш мӯҳтарамтар буд.
 • Ва Ҳамӯр ва писараш Шакем назди дарвозаи шаҳри худ омаданд ва бо мардуми шаҳри худ гап зада, гуфтанд:
 • «Ин одамон бо мо сулҳандеш ҳастанд; бигзор онҳо дар ин замин сокин шаванд ва дар он савдо кунанд; ва инак, замини кушод дар ихтиёри онҳост. Духтарони онҳоро ба занӣ бигирем, ва духтарони худро ба онҳо бидиҳем.
 • Фақат бо чунин шарт онҳо розианд бо мо ҳамнишин гардида, як қавм шаванд, ки ҳар наринаи мо низ хатна карда шавад, чунон ки онҳо хатнашуда мебошанд.
 • Оё рамаҳои онҳо, дороии онҳо, ва тамоми чорвои онҳо аз они мо намешавад? Фақат ба онҳо розигӣ диҳем, ва онҳо бо мо ҳамнишин хоҳанд шуд».
 • Ва ба суханони Ҳамӯр ва писараш Шакем ҳамаи касоне ки аз дарвозаи шаҳри ӯ мебаромаданд, розӣ шуданд, ва ҳар наринае аз ҳамаи онҳое ки аз дарвозаи шаҳри ӯ мебаромаданд, хатна шуданд.
 • Ва дар рӯзи сеюм, ҳангоме ки онҳо дардманд буданд, ду писари Яъқуб, Шимъӯн ва Левӣ, бародарони Дино, ҳар яке шамшери худро гирифта, далерона ба шаҳр ҳамла оварданд ва ҳамаи мардонро куштанд;
 • Ва Ҳамӯр ва писараш Шакемро ба дами шамшер куштанд, ва Диноро аз хонаи Шакем гирифта, берун омаданд.
 • Писарони Яъқуб назди кушташудагон омаданд, ва шаҳрро тороҷ карданд, зеро ки ба номуси хоҳари онҳо таҷовуз карда буданд.
 • Гӯсфандони онҳоро, ва говони онҳоро, ва харони онҳоро, ва он чи дар шаҳр ва он чи дар саҳро буд, гирифтанд.
 • Ва тамоми сарвати онҳоро, ва ҳамаи кӯдакони онҳоро, ва занони онҳоро асир карданд, ва он чи дар хонаҳо буд, тороҷ карданд.
 • Ва Яъқуб ба Шимъӯн ва Левӣ гуфт: «Маро ошуфта кардед, ва маро дар назари сокинони ин сарзамин, яъне канъониён ва фариззиён, нафратангез гардондед. Ва одами ман камшумор аст, ва агар бар зидди ман ҷамъ шуда, маро зарба зананд, ман бо аҳли хонаам нобуд мегардам».
 • Гуфтанд: «Магар равост, ки бо хоҳари мо мисли бо фоҳишае амал кунад?»