Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Рече́ же Бо́гъ ко Иа́кову: воста́въ взы́ди на мѣ́сто Веѳи́ль, и живи́ та́мо, и сотвори́ та́мо же́ртвен­никъ Бо́гу я́вльшемуся тебѣ́, егда́ бѣжа́лъ еси́ от­ лица́ Иса́ва бра́та тво­его́.
 • Рече́ же Иа́ковъ до́му сво­ему́ и всѣ́мъ и́же съ ни́мъ: пове́рзите бо́ги чужды́я, и́же съ ва́ми, от­ среды́ ва́съ и очи́ститеся, и измѣни́те ри́зы своя́:
 • и воста́в­ше взы́демъ въ Веѳи́ль и сотвори́мъ та́мо же́ртвен­никъ Бо́гу послу́шав­шему мене́ въ де́нь скорбѣ́нiя, и́же бѣ́ со мно́ю и спасе́ мя на пути́, въ о́ньже ходи́хъ.
 • И вда́ша Иа́кову бо́ги чужды́я, и́же бя́ху въ рука́хъ и́хъ, и усеря́зи я́же во ушесѣ́хъ и́хъ: и скры́ я́ Иа́ковъ подъ тереви́нѳомъ и́же въ Сики́мѣхъ: и погуби́ я́ до дне́шняго дне́.
 • И воз­дви́жеся Изра́иль от­ Сики́мовъ, и бы́сть стра́хъ Бо́жiй на градѣ́хъ, и́же о́крестъ и́хъ: и не гна́ша вслѣ́дъ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • Прiи́де же Иа́ковъ въ Лу́зу, я́же е́сть въ земли́ Ханаа́нстѣй, я́же е́сть Веѳи́ль, са́мъ и вси́ лю́дiе, и́же бя́ху съ ни́мъ,
 • и созда́ та́мо же́ртвен­никъ, и прозва́ и́мя мѣ́сту тому́ Веѳи́ль: та́мо бо яви́ся ему́ Бо́гъ, егда́ бѣжа́­ше о́нъ от­ лица́ Иса́ва бра́та сво­его́.
 • У́мре же Дево́ра, до­и́лица Реве́ккина, и погребо́ша ю́ ни́же Веѳи́ля подъ ду́бомъ, и прозва́ и́мя ему́ ду́бъ пла́ча.
 • Яви́ся же Бо́гъ Иа́кову еще́ въ Лу́зѣ, егда́ прiи́де от­ Месо­пота́мiи Си́рскiя, и благослови́ его́ Бо́гъ
 • и рече́ ему́ Бо́гъ: и́мя твое́ не прозове́т­ся ктому́ Иа́ковъ, но Изра́иль бу́детъ и́мя тебѣ́. И нарече́ и́мя ему́ Изра́иль.
 • Рече́ же ему́ Бо́гъ: А́зъ Бо́гъ тво́й: расти́ и мно́жися: язы́цы и собра́нiя язы́ковъ бу́дутъ от­ тебе́, и ца́рiе изъ чре́слъ тво­и́хъ изы́дутъ:
 • и зе́млю, ю́же да́хъ Авраа́му и Исаа́ку, тебѣ́ да́хъ ю́, тебѣ́ бу́детъ, и сѣ́мени тво­ему́ по тебѣ́ да́мъ зе́млю сiю́.
 • Взы́де же Бо́гъ от­ него́ от­ мѣ́ста, идѣ́же глаго́ла съ ни́мъ:
 • и поста́ви Иа́ковъ сто́лпъ на мѣ́стѣ, идѣ́же глаго́ла съ ни́мъ Бо́гъ, сто́лпъ ка́мен­ный, и пожре́ на не́мъ же́ртву и воз­лiя́ на него́ еле́й:
 • и прозва́ Иа́ковъ и́мя мѣ́сту тому́, идѣ́же глаго́ла съ ни́мъ Бо́гъ, Веѳи́ль.
 • [Воста́въ же [Иа́ковъ] от­ Веѳи́ля, и поста́ви ку́щу свою́ да́лѣе столпа́ Гаде́ръ.] Бы́сть же егда́ при­­бли́жися къ хавра́ѳѣ прiити́ до земли́ Ефра́ѳа, роди́ Рахи́ль и воз­бѣ́д­ст­вова въ рожде́нiи:
 • бы́сть же внегда́ же́стоко е́й роди́ти, рече́ е́й ба́ба: дерза́й, и́бо се́й тебѣ́ е́сть сы́нъ.
 • Бы́сть же егда́ оставля́ше ю́ душа́, умира́­ше бо, прозва́ и́мя ему́ сы́нъ болѣ́зни мо­ея́: оте́цъ же прозва́ и́мя ему́ Венiами́нъ.
 • У́мре же Рахи́ль, и погребо́ша ю́ на пути́ ипподро́ма Ефра́ѳы: сiя́ е́сть Виѳлее́мъ:
 • и поста́ви Иа́ковъ сто́лпъ на гро́бѣ ея́: се́й е́сть сто́лпъ надъ гро́бомъ Рахи́линымъ да́же до дне́ сего́.
 • Изы́де же от­ту́ду Изра́иль и поста́ви ку́щу свою́ за столпо́мъ Гаде́ръ.
 • Бы́сть же егда́ всели́ся Изра́иль въ земли́ то́й, и́де Руви́мъ и спа́ съ Ва́ллою, нало́жницею отца́ сво­его́ Иа́кова. И слы́ша Изра́иль, и зло́ яви́ся предъ ни́мъ. Бѣ́ша же сы́нове Иа́ковли два­на́­де­сять.
 • Сы́нове Лі́ины: Руви́мъ, пе́рвенецъ Иа́ковль, Симео́нъ, Леві́й, Иу́да, Иссаха́ръ, Завуло́нъ.
 • Сы́нове же Рахи́лины: Ио́сифъ и Венiами́нъ.
 • Сы́нове же Ва́ллы, рабы́ Рахи́лины: Да́нъ и Нефѳали́мъ.
 • Сы́нове же Зе́лфы, рабы́ Лі́ины: Га́дъ и Аси́ръ. Сі́и сы́нове Иа́ковли, и́же роди́шася ему́ въ Месо­пота́мiи Си́рстѣй.
 • Прiи́де же Иа́ковъ ко Исаа́ку отцу́ сво­ему́ [еще́ жи́ву су́щу ему́] въ Мамврі́ю, во гра́дъ по́льный: се́й е́сть Хевро́нъ въ земли́ Ханаа́нстѣй, идѣ́же обита́ Авраа́мъ и Исаа́къ.
 • Бы́ша же дні́е Исаа́ковы, я́же поживе́, сто́ о́смьдесятъ лѣ́тъ:
 • и ослабѣ́въ Исаа́къ у́мре, и при­­ложи́ся къ ро́ду сво­ему́ ста́ръ испо́лнь дні́й: и погребо́ста его́ Иса́въ и Иа́ковъ, сы́нове его́.
 • Бог сказал Иакову: встань, пойди в Вефиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего.
 • И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши;
 • встанем и пойдем в Вефиль; там устрою я жертвенник Богу, Который услышал меня в день бедствия моего и был со мною [и хранил меня] в пути, которым я ходил.
 • И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. [И оставил их безвестными даже до нынешнего дня.]
 • И отправились они [от Сихема]. И был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых.
 • И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вефиль, сам и все люди, бывшие с ним,
 • и устроил там жертвенник, и назвал сие место: Эл-Вефиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица [Исава] брата своего.
 • И умерла Девора, кормилица Ревеккина, и погребена ниже Вефиля под дубом, который и назвал Иаков дубом плача.
 • И явился Бог Иакову [в Лузе] по возвращении его из Месопотамии, и благословил его,
 • и сказал ему Бог: имя твое Иаков; отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе: Израиль. И нарек ему имя: Израиль.
 • И сказал ему Бог: Я Бог Всемогущий; плодись и умножайся; народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих;
 • землю, которую Я дал Аврааму и Исааку, Я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию.
 • И восшел от него Бог с места, на котором говорил ему.
 • И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему [Бог], памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей;
 • и нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему: Вефиль.
 • И отправились из Вефиля. [И раскинул он шатер свой за башнею Гадер.] И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны.
 • Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: не бойся, ибо и это тебе сын.
 • И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя: Бенони. Но отец его назвал его Вениамином.
 • И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем.
 • Иаков поставил над гробом ее памятник. Это надгробный памятник Рахили до сего дня.
 • И отправился [оттуда] Израиль и раскинул шатер свой за башнею Гадер.
 • Во время пребывания Израиля в той стране, Рувим пошел и переспал с Валлою, наложницею отца своего [Иакова]. И услышал Израиль [и принял то с огорчением]. Сынов же у Иакова было двенадцать.
 • Сыновья Лии: первенец Иакова Рувим, по нем Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завулон.
 • Сыновья Рахили: Иосиф и Вениамин.
 • Сыновья Валлы, служанки Рахилиной: Дан и Неффалим.
 • Сыновья Зелфы, служанки Лииной: Гад и Асир. Сии сыновья Иакова, родившиеся ему в Месопотамии.
 • И пришел Иаков к Исааку, отцу своему, [ибо он был еще жив,] в Мамре, в Кириаф-Арбу, то есть Хеврон [в земле Ханаанской,] где странствовал Авраам и Исаак.
 • И было дней [жизни] Исааковой сто восемьдесят лет.
 • И испустил Исаак дух и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью; и погребли его Исав и Иаков, сыновья его.
 • ثم قال الله ليعقوب قم اصعد الى بيت ايل وأقم هناك واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو اخيك .

 • فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وابدلوا ثيابكم .

 • ولنقم ونصعد الى بيت ايل . فاصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه .

 • فاعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في ايديهم والاقراط التي في آذانهم . فطمرها يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم .

 • ثم رحلوا . وكان خوف الله على المدن التي حولهم . فلم يسعوا وراء بني يعقوب .

 • فاتى يعقوب الى لوز التي في ارض كنعان وهي بيت ايل . هو وجميع القوم الذين معه .

 • وبنى هناك مذبحا ودعا المكان ايل بيت ايل . لانه هناك ظهر له الله حين هرب من وجه اخيه .

 • وماتت دبورة مرضعة رفقة ودفنت تحت بيت ايل تحت البلوطة . فدعا اسمها ألون باكوت .

 • وظهر الله ليعقوب ايضا حين جاء من فدّان ارام وباركه .

 • وقال له الله اسمك يعقوب . لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك اسرائيل . فدعا اسمه اسرائيل .

 • وقال له الله انا الله القدير . أثمر واكثر . امة وجماعة امم تكون منك . وملوك سيخرجون من صلبك .

 • والارض التي اعطيت ابراهيم واسحق لك اعطيها . ولنسلك من بعدك اعطي الارض .

 • ثم صعد الله عنه في المكان الذي فيه تكلم معه .

 • فنصب يعقوب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه عمودا من حجر . وسكب عليه سكيبا وصب عليه زيتا .

 • ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت ايل .

 • ثم رحلوا من بيت ايل . ولما كان مسافة من الارض بعد حتى يأتوا الى افراتة ولدت راحيل وتعسّرت ولادتها .

 • وحدث حين تعسّرت ولادتها ان القابلة قالت لها لا تخافي لان هذا ايضا ابن لك .

 • وكان عند خروج نفسها لانها ماتت انها دعت اسمه بن أوني . واما ابوه فدعاه بنيامين .

 • فماتت راحيل ودفنت في طريق افراتة التي هي بيت لحم .

 • فنصب يعقوب عمودا على قبرها . وهو عمود قبر راحيل الى اليوم .

 • ثم رحل اسرائيل ونصب خيمته وراء مجدل عدر .

 • وحدث اذ كان اسرائيل ساكنا في تلك الارض ان رأوبين ذهب واضطجع مع بلهة سرّية ابيه . وسمع اسرائيل وكان بنو يعقوب اثني عشر .

 • بنو ليئة رأوبين بكر يعقوب وشمعون ولاوي ويهوذا ويسّاكر وزبولون .

 • وابنا راحيل يوسف وبنيامين .

 • وابنا بلهة جارية راحيل دان ونفتالي .

 • وابنا زلفة جارية ليئة جاد واشير . هؤلاء بنو يعقوب الذين ولدوا له في فدّان ارام .

 • وجاء يعقوب الى اسحق ابيه الى ممرا قرية اربع التي هي حبرون . حيث تغرب ابراهيم واسحق .

 • وكانت ايام اسحق مئة وثمانين سنة .

 • فاسلم اسحق روحه ومات وانضمّ الى قومه شيخا وشبعان اياما . ودفنه عيسو ويعقوب ابناه .

 • უთხრა ღმერთმა იაკობს: ადექი და წადი ბეთელს და იქ იცხოვრე; აუგე იქ სამსხვერპლო ღმერთს, რომელიც გამოგეცხადა, როცა შენს ძმას, ესავს, გაურბოდი.
 • უთხრა იაკობმა თავის სახლს და ყველას, ვინც კი მასთან იყო: გაყარეთ უცხო ღმერთები, რომელნიცა გყავთ, განიწმინდენით და გამოიცვალეთ სამოსელი.
 • ადექით და წავიდეთ ბეთელში, რომ სამსხვერპლო ავუგო იქ ღმერთს, რომელმაც მისმინა გასაჭირში და ჩემთან იყო გზაზე, სადაც მივდიოდი.
 • მიუტანეს იაკობს ყველა უცხო ღმერთი, ხელთ რომ ჰქონდათ, და საყურეები, ყურებზე რომ ეკიდათ, და დაფლა ისინი იაკობმა შექემთან მდგარი მუხის ქვეშ.
 • და დაიძრნენ. ღვთის შიში იყო გარეშემო ქალაქებზე და არ დაედევნენ იაკობის ძეთ.
 • მივიდა იაკობი მთელი თავისი ხალხითურთ ლუზში ანუ ბეთელში, ქანაანის ქვეყანაში რომ არის.
 • ააგო იქ სამსხვერპლო და უწოდა იმ ადგილს სახელად ელ-ბეთელი, რადგან აქ გამოეცხადა ღმერთი, როცა თავის ძმას გაურბოდა.
 • მოკვდა დებორა, რებეკას ძიძა, და დამარხეს ბეთელს ქვემოთ, მუხის ქვეშ. უწოდა სახელად ამ ადგილს ალონ-ბაქუთი (მუხა გლოვისა).
 • კვლავ გამოეცხადა იაკობს ღმერთი ფადან-არამიდან დაბრუნებისას და აკურთხა ღმერთმა იგი.
 • უთხრა ღმერთმა: იაკობია შენი სახელი; აღარ გერქმევა ამიერიდან სახელად იაკობი, არამედ ისრაელი იქნება შენი სახელი. და უწოდა სახელად ისრაელი.
 • უთხრა ღმერთმა: მე ვარ ღმერთი ყოვლადძლიერი. ინაყოფიერე და გამრავლდი, ხალხი და ხალხთა კრებული წარმოიშობა შენგან და მეფენი გამოვლენ შენი საზარდულიდან.
 • ქვეყანა, რომელიც მივეცი აბრაამს და ისაკს, შენთვის მომიცია, შენი შთამომავლობისთვის მომიცია ეს ქვეყანა.
 • გაშორდა მას ღმერთი იმ ადგილიდან, სადაც ელაპარაკებოდა.
 • მაშინ აღმართა იაკობმა სვეტი იმ ადგილას, სადაც ღმერთი ელაპარაკა, სვეტი ქვისა, და დაღვარა მასზე საღვრელი და სცხო ზეთი.
 • უწოდა იაკობმა სახელად ბეთილი იმ ადგილს, სადაც ღმერთი ელაპარაკა.
 • დაიძრნენ ბეთილიდან და ეფრათამდე არ იყვნენ მისულნი, რომ მოილოგინა რახელმა. მძიმე ჰქონდა მშობიარობა.
 • როცა უძნელდებოდა მშობიარობა, უთხრა რახელს ბებიაქალმა: ნუ გეშინია, რადგან ახლაც ვაჟი გეყოლება.
 • სულის ამოხდომისას, როცა კვდებოდა, დაარქვა ვაჟს სახელად ბენ-ყონი (ძე ჩემი ტკივილისა), ხოლო მამამ უწოდა ბენიამინი (ძე მარჯვენისა).
 • მოკვდა რახელი და დაიმარხა ეფრათის გზაზე. ეს არის ბეთლემი.
 • აღმართა სვეტი იაკობმა მის საფლავზე. ეს არის რახელის საფლავის სვეტი დღევანდლამდე.
 • გაემგზავრა აქედან ისრაელი და გაშალა კარავი გედერის გოდლის უკან.
 • ამ ქვეყანაში ყოფნისას ადგა რეუბენი და შევიდა ბილჰასთან, მამამისის ხარჭასთან, და გაიგო ეს ისრაელმა.
 • ლეას ძენი იყვნენ: რეუბენი - იაკობის პირმშო, სიმონი, ლევი, იუდა, ისაქარი და ზებულონი.
 • რახელის ძენი იყვნენ: იოსები და ბენიამინი.
 • ბილჰას ძენი, რახელის მხევლისა: დანი და ნაფთალი.
 • ზილფას ძენი, ლეას მხევლისა: გადი და აშერი. ესენი არიან იაკობის ძენი, რომელნიც შეეძინა მას ფადან-არამში.
 • მივიდა იაკობი ისაკთან, მამამისთან, მამრეში, კირიათარბეში, ანუ ხებრონში, სადაც მდგმურობდნენ აბრაამი და ისაკი.
 • ას ოთხმოცი წლისა იყო ისაკი.
 • აღესრულა ისაკი და მოკვდა, შეერთო თავის ხალხს მოხუცებული და ხანსრული, და დამარხეს იგი ესავმა და იაკობმა, მისმა შვილებმა.
 • Бог сказал Иакову: «Встань, иди в Бет–Эль. Поселись там и воздвигни там жертвенник Богу, который явился тебе, когда ты бежал от своего брата Исава».
 • Иаков сказал своей семье и всем своим людям: «Уберите прочь всех чужих богов, какие у вас есть, очиститесь и перемените одежды.
 • Мы идем в Бет–Эль. Там я воздвигну жертвенник Богу, который приходил мне на помощь в беде и был со мною в моих скитаниях».
 • Они отдали Иакову всех чужих богов, какие у них были, вынули из ушей серьги и тоже отдали Иакову. Все это Иаков зарыл под Шехемским дубом.
 • Они тронулись в путь. Объятые ужасом Божьим, жители окрестных городов не стали преследовать сыновей Иакова.
 • Иаков со своими людьми вышел к городу Лузу (ныне Бет–Эль), что в земле ханаанской,
 • и воздвиг там жертвенник. Он назвал это место «Эль–Бет–Эль», ибо там ему явился Бог — когда Иаков бежал от брата.
 • Умерла Девóра, кормилица Ревекки. Ее похоронили близ Бет–Эля, под дубом, и назвали этот дуб Аллóн–Бахýт.
 • После возвращения Иакова из Паддан–Арама Бог вновь явился ему, благословил его
 • и сказал: «Имя твое Иаков, но впредь не будут тебя звать Иаковом. Отныне твое имя — Израиль!» Так Он дал ему имя Израиль.
 • И еще Бог сказал ему: «Я Бог Всесильный. Будь плодовит и многочислен: народ произойдет от тебя, целый сонм народов! От тебя произойдут цари!
 • И землю, что Я дал Аврааму и Исааку, Я отдам тебе и твоим потомкам».
 • Когда Бог ушел от Иакова,
 • Иаков поставил священный камень на том месте, где Бог говорил с ним, и возлил на этот камень вино и оливковое масло.
 • Он назвал это место Бет–Эль.
 • Когда они оставили Бет–Эль и были уже неподалеку от Эфрáты, у Рахили начались схватки. Роды были трудные,
 • Рахиль мучилась. «Не бойся, — сказала повивальная бабка. — Смотри, у тебя еще один сын!»
 • С последним вздохом умирающая Рахиль дала сыну имя Бен–Они́. Но отец назвал его Вениамин.
 • Так умерла Рахиль. Ее похоронили у дороги на Эфрату (что ныне называется Вифлее́м),
 • и Иаков поставил у ее могилы священный камень. Он стоит там и по сей день — священный камень у могилы Рахили.
 • Израиль продолжил свой путь и разбил стан за Мигдáл–Э́́дером.
 • Во время стоянки Рувим переспал с Валлой, наложницей своего отца. Отец узнал об этом. У Иакова было двенадцать сыновей.
 • Сыновья Лии: Рувим (первенец Иакова), Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завулон.
 • Сыновья Рахили: Иосиф и Вениамин.
 • Сыновья Баллы, Рахилиной служанки: Дан и Неффалим.
 • Сыновья Зелфы, Лииной служанки: Гад и Асир. Это сыновья Иакова, родившиеся в Паддан–Араме.
 • Иаков пришел к своему отцу Исааку в Мамре, в Кирьят–Арбу (что ныне называется Хеврон), где некогда жил Авраам, а потом Исаак.
 • Сто восемьдесят лет прожил Исаак.
 • Он умер старцем, насытившись жизнью, — скончался и отошел к предкам. Его похоронили сыновья — Исав и Иаков.