Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Рече́ же Бо́гъ ко Иа́кову: воста́въ взы́ди на мѣ́сто Веѳи́ль, и живи́ та́мо, и сотвори́ та́мо же́ртвен­никъ Бо́гу я́вльшемуся тебѣ́, егда́ бѣжа́лъ еси́ от­ лица́ Иса́ва бра́та тво­его́.
 • Рече́ же Иа́ковъ до́му сво­ему́ и всѣ́мъ и́же съ ни́мъ: пове́рзите бо́ги чужды́я, и́же съ ва́ми, от­ среды́ ва́съ и очи́ститеся, и измѣни́те ри́зы своя́:
 • и воста́в­ше взы́демъ въ Веѳи́ль и сотвори́мъ та́мо же́ртвен­никъ Бо́гу послу́шав­шему мене́ въ де́нь скорбѣ́нiя, и́же бѣ́ со мно́ю и спасе́ мя на пути́, въ о́ньже ходи́хъ.
 • И вда́ша Иа́кову бо́ги чужды́я, и́же бя́ху въ рука́хъ и́хъ, и усеря́зи я́же во ушесѣ́хъ и́хъ: и скры́ я́ Иа́ковъ подъ тереви́нѳомъ и́же въ Сики́мѣхъ: и погуби́ я́ до дне́шняго дне́.
 • И воз­дви́жеся Изра́иль от­ Сики́мовъ, и бы́сть стра́хъ Бо́жiй на градѣ́хъ, и́же о́крестъ и́хъ: и не гна́ша вслѣ́дъ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • Прiи́де же Иа́ковъ въ Лу́зу, я́же е́сть въ земли́ Ханаа́нстѣй, я́же е́сть Веѳи́ль, са́мъ и вси́ лю́дiе, и́же бя́ху съ ни́мъ,
 • и созда́ та́мо же́ртвен­никъ, и прозва́ и́мя мѣ́сту тому́ Веѳи́ль: та́мо бо яви́ся ему́ Бо́гъ, егда́ бѣжа́­ше о́нъ от­ лица́ Иса́ва бра́та сво­его́.
 • У́мре же Дево́ра, до­и́лица Реве́ккина, и погребо́ша ю́ ни́же Веѳи́ля подъ ду́бомъ, и прозва́ и́мя ему́ ду́бъ пла́ча.
 • Яви́ся же Бо́гъ Иа́кову еще́ въ Лу́зѣ, егда́ прiи́де от­ Месо­пота́мiи Си́рскiя, и благослови́ его́ Бо́гъ
 • и рече́ ему́ Бо́гъ: и́мя твое́ не прозове́т­ся ктому́ Иа́ковъ, но Изра́иль бу́детъ и́мя тебѣ́. И нарече́ и́мя ему́ Изра́иль.
 • Рече́ же ему́ Бо́гъ: А́зъ Бо́гъ тво́й: расти́ и мно́жися: язы́цы и собра́нiя язы́ковъ бу́дутъ от­ тебе́, и ца́рiе изъ чре́слъ тво­и́хъ изы́дутъ:
 • и зе́млю, ю́же да́хъ Авраа́му и Исаа́ку, тебѣ́ да́хъ ю́, тебѣ́ бу́детъ, и сѣ́мени тво­ему́ по тебѣ́ да́мъ зе́млю сiю́.
 • Взы́де же Бо́гъ от­ него́ от­ мѣ́ста, идѣ́же глаго́ла съ ни́мъ:
 • и поста́ви Иа́ковъ сто́лпъ на мѣ́стѣ, идѣ́же глаго́ла съ ни́мъ Бо́гъ, сто́лпъ ка́мен­ный, и пожре́ на не́мъ же́ртву и воз­лiя́ на него́ еле́й:
 • и прозва́ Иа́ковъ и́мя мѣ́сту тому́, идѣ́же глаго́ла съ ни́мъ Бо́гъ, Веѳи́ль.
 • [Воста́въ же [Иа́ковъ] от­ Веѳи́ля, и поста́ви ку́щу свою́ да́лѣе столпа́ Гаде́ръ.] Бы́сть же егда́ при­­бли́жися къ хавра́ѳѣ прiити́ до земли́ Ефра́ѳа, роди́ Рахи́ль и воз­бѣ́д­ст­вова въ рожде́нiи:
 • бы́сть же внегда́ же́стоко е́й роди́ти, рече́ е́й ба́ба: дерза́й, и́бо се́й тебѣ́ е́сть сы́нъ.
 • Бы́сть же егда́ оставля́ше ю́ душа́, умира́­ше бо, прозва́ и́мя ему́ сы́нъ болѣ́зни мо­ея́: оте́цъ же прозва́ и́мя ему́ Венiами́нъ.
 • У́мре же Рахи́ль, и погребо́ша ю́ на пути́ ипподро́ма Ефра́ѳы: сiя́ е́сть Виѳлее́мъ:
 • и поста́ви Иа́ковъ сто́лпъ на гро́бѣ ея́: се́й е́сть сто́лпъ надъ гро́бомъ Рахи́линымъ да́же до дне́ сего́.
 • Изы́де же от­ту́ду Изра́иль и поста́ви ку́щу свою́ за столпо́мъ Гаде́ръ.
 • Бы́сть же егда́ всели́ся Изра́иль въ земли́ то́й, и́де Руви́мъ и спа́ съ Ва́ллою, нало́жницею отца́ сво­его́ Иа́кова. И слы́ша Изра́иль, и зло́ яви́ся предъ ни́мъ. Бѣ́ша же сы́нове Иа́ковли два­на́­де­сять.
 • Сы́нове Лі́ины: Руви́мъ, пе́рвенецъ Иа́ковль, Симео́нъ, Леві́й, Иу́да, Иссаха́ръ, Завуло́нъ.
 • Сы́нове же Рахи́лины: Ио́сифъ и Венiами́нъ.
 • Сы́нове же Ва́ллы, рабы́ Рахи́лины: Да́нъ и Нефѳали́мъ.
 • Сы́нове же Зе́лфы, рабы́ Лі́ины: Га́дъ и Аси́ръ. Сі́и сы́нове Иа́ковли, и́же роди́шася ему́ въ Месо­пота́мiи Си́рстѣй.
 • Прiи́де же Иа́ковъ ко Исаа́ку отцу́ сво­ему́ [еще́ жи́ву су́щу ему́] въ Мамврі́ю, во гра́дъ по́льный: се́й е́сть Хевро́нъ въ земли́ Ханаа́нстѣй, идѣ́же обита́ Авраа́мъ и Исаа́къ.
 • Бы́ша же дні́е Исаа́ковы, я́же поживе́, сто́ о́смьдесятъ лѣ́тъ:
 • и ослабѣ́въ Исаа́къ у́мре, и при­­ложи́ся къ ро́ду сво­ему́ ста́ръ испо́лнь дні́й: и погребо́ста его́ Иса́въ и Иа́ковъ, сы́нове его́.
 • Бог сказал Иакову: встань, пойди в Вефиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего.
 • И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши;
 • встанем и пойдем в Вефиль; там устрою я жертвенник Богу, Который услышал меня в день бедствия моего и был со мною [и хранил меня] в пути, которым я ходил.
 • И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. [И оставил их безвестными даже до нынешнего дня.]
 • И отправились они [от Сихема]. И был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых.
 • И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вефиль, сам и все люди, бывшие с ним,
 • и устроил там жертвенник, и назвал сие место: Эл-Вефиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица [Исава] брата своего.
 • И умерла Девора, кормилица Ревеккина, и погребена ниже Вефиля под дубом, который и назвал Иаков дубом плача.
 • И явился Бог Иакову [в Лузе] по возвращении его из Месопотамии, и благословил его,
 • и сказал ему Бог: имя твое Иаков; отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе: Израиль. И нарек ему имя: Израиль.
 • И сказал ему Бог: Я Бог Всемогущий; плодись и умножайся; народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих;
 • землю, которую Я дал Аврааму и Исааку, Я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию.
 • И восшел от него Бог с места, на котором говорил ему.
 • И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему [Бог], памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей;
 • и нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему: Вефиль.
 • И отправились из Вефиля. [И раскинул он шатер свой за башнею Гадер.] И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны.
 • Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: не бойся, ибо и это тебе сын.
 • И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя: Бенони. Но отец его назвал его Вениамином.
 • И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем.
 • Иаков поставил над гробом ее памятник. Это надгробный памятник Рахили до сего дня.
 • И отправился [оттуда] Израиль и раскинул шатер свой за башнею Гадер.
 • Во время пребывания Израиля в той стране, Рувим пошел и переспал с Валлою, наложницею отца своего [Иакова]. И услышал Израиль [и принял то с огорчением]. Сынов же у Иакова было двенадцать.
 • Сыновья Лии: первенец Иакова Рувим, по нем Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завулон.
 • Сыновья Рахили: Иосиф и Вениамин.
 • Сыновья Валлы, служанки Рахилиной: Дан и Неффалим.
 • Сыновья Зелфы, служанки Лииной: Гад и Асир. Сии сыновья Иакова, родившиеся ему в Месопотамии.
 • И пришел Иаков к Исааку, отцу своему, [ибо он был еще жив,] в Мамре, в Кириаф-Арбу, то есть Хеврон [в земле Ханаанской,] где странствовал Авраам и Исаак.
 • И было дней [жизни] Исааковой сто восемьдесят лет.
 • И испустил Исаак дух и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью; и погребли его Исав и Иаков, сыновья его.
 • εἶπεν δὲ ὁ θεὸς προ­̀ς Ιακωβ ἀναστὰς ἀνάβηθι εἰς τὸν τόπον Βαιθηλ καὶ οἴκει ἐκεῖ καὶ ποίησον ἐκεῖ θυσιαστήριον τῷ θεῷ τῷ ὀφθέν­τι σοι ἐν τῷ ἀπο­διδράσκειν σε ἀπο­̀ προ­σώπου Ησαυ τοῦ ἀδελφοῦ σου
 • εἶπεν δὲ Ιακωβ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ πᾶσιν τοῖς μετ᾿ αὐτοῦ ἄρατε τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους τοὺς μεθ᾿ ὑμῶν ἐκ μέσου ὑμῶν καὶ καθαρίσασθε καὶ ἀλλάξατε τὰς στολὰς ὑμῶν
 • καὶ ἀναστάν­τες ἀναβῶμεν εἰς Βαιθηλ καὶ ποιήσωμεν ἐκεῖ θυσιαστήριον τῷ θεῷ τῷ ἐπακούσαν­τί μοι ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως ὃς ἦν μετ᾿ ἐμοῦ καὶ διέσωσέν με ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ἐπορεύ­θην
 • καὶ ἔδωκαν τῷ Ιακωβ τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους οἳ ἦσαν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν καὶ τὰ ἐνώτια τὰ ἐν τοῖς ὠσὶν αὐτῶν καὶ κατέκρυψεν αὐτὰ Ιακωβ ὑπὸ τὴν τερέμινθον τὴν ἐν Σικιμοις καὶ ἀπώλεσεν αὐτὰ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας
 • καὶ ἐξῆρεν Ισραηλ ἐκ Σικιμων καὶ ἐγένετο φόβος θεοῦ ἐπι­̀ τὰς πόλεις τὰς κύκλῳ αὐτῶν καὶ οὐ κατεδίωξαν ὀπίσω τῶν υἱῶν Ισραηλ
 • ἦλθεν δὲ Ιακωβ εἰς Λουζα ἥ ἐστιν ἐν γῇ Χανααν ἥ ἐστιν Βαιθηλ αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ λαός ὃς ἦν μετ᾿ αὐτοῦ
 • καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου Βαιθηλ ἐκεῖ γὰρ ἐπεφάνη αὐτῷ ὁ θεὸς ἐν τῷ ἀπο­διδράσκειν αὐτὸν ἀπο­̀ προ­σώπου Ησαυ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ
 • ἀπέθανεν δὲ Δεββωρα ἡ τροφὸς Рεβεκκας κατώτερον Βαιθηλ ὑπὸ τὴν βάλανον καὶ ἐκάλεσεν Ιακωβ τὸ ὄνομα αὐτῆς Βάλανος πένθους
 • ὤφθη δὲ ὁ θεὸς Ιακωβ ἔτι ἐν Λουζα ὅτε παρεγένετο ἐκ Μεσοποταμίας τῆς Συρίας καὶ ηὐλόγησεν αὐτὸν ὁ θεός
 • καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ θεός τὸ ὄνομά σου Ιακωβ οὐ κληθή­σε­ται ἔτι Ιακωβ ἀλλ᾿ Ισραηλ ἔσται τὸ ὄνομά σου
 • εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεός ἐγὼ ὁ θεός σου αὐξάνου καὶ πλη­θύνου ἔθνη καὶ συν­αγωγαὶ ἐθνῶν ἔσον­ται ἐκ σοῦ καὶ βασιλεῖς ἐκ τῆς ὀσφύος σου ἐξελεύ­σον­ται
 • καὶ τὴν γῆν ἣν δέδωκα Αβρααμ καὶ Ισαακ σοὶ δέδωκα αὐτήν σοὶ ἔσται καὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σὲ δώσω τὴν γῆν ταύτην
 • ἀνέβη δὲ ὁ θεὸς ἀπ᾿ αὐτοῦ ἐκ τοῦ τόπου οὗ ἐλάλησεν μετ᾿ αὐτοῦ
 • καὶ ἔστησεν Ιακωβ στήλην ἐν τῷ τόπῳ ᾧ ἐλάλησεν μετ᾿ αὐτοῦ στήλην λιθίνην καὶ ἔσπεισεν ἐπ᾿ αὐτὴν σπονδὴν καὶ ἐπέχεεν ἐπ᾿ αὐτὴν ἔλαιον
 • καὶ ἐκάλεσεν Ιακωβ τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἐλάλησεν μετ᾿ αὐτοῦ ἐκεῖ ὁ θεός Βαιθηλ
 • ἀπάρας δὲ Ιακωβ ἐκ Βαιθηλ ἔπηξεν τὴν σκηνὴν αὐτοῦ ἐπέκεινα τοῦ πύργου Γαδερ ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἤγγισεν Χαβραθα εἰς γῆν ἐλθεῖν Εφραθα ἔτεκεν Рαχηλ καὶ ἐδυστόκησεν ἐν τῷ τοκετῷ
 • ἐγένετο δὲ ἐν τῷ σκληρῶς αὐτὴν τίκτειν εἶπεν αὐτῇ ἡ μαῖα θάρσει καὶ γὰρ οὗτός σοί ἐστιν υἱός
 • ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἀφιέναι αὐτὴν τὴν ψυχήν ἀπέθνῃσκεν γάρ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Yἱὸς ὀδύνης μου ὁ δὲ πατὴρ ἐκάλεσεν αὐτὸν Βενιαμιν
 • ἀπέθανεν δὲ Рαχηλ καὶ ἐτάφη ἐν τῇ ὁδῷ Εφραθα αὕτη ἐστὶν Βηθλεεμ
 • καὶ ἔστησεν Ιακωβ στήλην ἐπι­̀ τοῦ μνημείου αὐτῆς αὕτη ἐστὶν στήλη μνημείου Рαχηλ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας
 • ἐγένετο δὲ ἡνίκα κατῴκησεν Ισραηλ ἐν τῇ γῇ ἐκείνῃ ἐπορεύ­θη Рουβην καὶ ἐκοιμήθη μετὰ Βαλλας τῆς παλλακῆς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἤκουσεν Ισραηλ καὶ πονηρὸν ἐφάνη ἐναν­τίον αὐτοῦ ἦσαν δὲ οἱ υἱοὶ Ιακωβ δώδεκα
 • υἱοὶ Λειας πρωτότοκος Ιακωβ Рουβην Συμεων Λευι Ιουδας Ισ­σαχαρ Ζαβουλων
 • υἱοὶ δὲ Рαχηλ Ιωσηφ καὶ Βενιαμιν
 • υἱοὶ δὲ Βαλλας παιδίσκης Рαχηλ Δαν καὶ Νεφθαλι
 • υἱοὶ δὲ Ζελφας παιδίσκης Λειας Γαδ καὶ Ασηρ οὗτοι υἱοὶ Ιακωβ οἳ ἐγένον­το αὐτῷ ἐν Μεσοποταμίᾳ τῆς Συρίας
 • ἦλθεν δὲ Ιακωβ προ­̀ς Ισαακ τὸν πατέρα αὐτοῦ εἰς Μαμβρη εἰς πόλιν τοῦ πεδίου αὕτη ἐστὶν Χεβρων ἐν γῇ Χανααν οὗ παρῴκησεν Αβρααμ καὶ Ισαακ
 • ἐγένον­το δὲ αἱ ἡμέραι Ισαακ ἃς ἔζησεν ἔτη ἑκατὸν ὀγδοήκον­τα
 • καὶ ἐκλιπὼν ἀπέθανεν καὶ προ­σετέθη προ­̀ς τὸ γένος αὐτοῦ πρεσβύτερος καὶ πλή­ρης ἡμερῶν καὶ ἔθαψαν αὐτὸν Ησαυ καὶ Ιακωβ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ
 • 神 对 雅 各 说 , 起 来 。 上 伯 特 利 去 , 住 在 那 里 。 要 在 那 里 筑 一 座 坛 给 神 , 就 是 你 逃 避 你 哥 哥 以 扫 的 时 候 向 你 显 现 的 那 位 。
 • 雅 各 就 对 他 家 中 的 人 并 一 切 与 他 同 在 的 人 说 , 你 们 要 除 掉 你 们 中 间 的 外 邦 神 , 也 要 自 洁 , 更 换 衣 裳 。
 • 我 们 要 起 来 , 上 伯 特 利 去 , 在 那 里 我 要 筑 一 座 坛 给 神 , 就 是 在 我 遭 难 的 日 子 应 允 我 的 祷 告 , 在 我 行 的 路 上 保 佑 我 的 那 位 。
 • 他 们 就 把 外 邦 人 的 神 像 和 他 们 耳 朵 上 的 环 子 交 给 雅 各 。 雅 各 都 藏 在 示 剑 那 里 的 橡 树 底 下 。
 • 他 们 便 起 行 前 往 。 神 使 那 周 围 城 邑 的 人 都 甚 惊 惧 , 就 不 追 赶 雅 各 的 众 子 了 。
 • 于 是 雅 各 和 一 切 与 他 同 在 的 人 到 了 迦 南 地 的 路 斯 , 就 是 伯 特 利 。
 • 他 在 那 里 筑 了 一 座 坛 , 就 给 那 地 方 起 名 叫 伊 勒 伯 特 利 ( 就 是 伯 特 利 之 神 的 意 思 ) , 因 为 他 逃 避 他 哥 哥 的 时 候 , 神 在 那 里 向 他 显 现 。
 • 利 百 加 的 奶 母 底 波 拉 死 了 , 就 葬 在 伯 特 利 下 边 橡 树 底 下 。 那 棵 树 名 叫 亚 伦 巴 古 。
 • 雅 各 从 巴 旦 亚 兰 回 来 , 神 又 向 他 显 现 , 赐 福 与 他 ,
 • 且 对 他 说 , 你 的 名 原 是 雅 各 , 从 今 以 后 不 要 再 叫 雅 各 , 要 叫 以 色 列 。 这 样 , 他 就 改 名 叫 以 色 列 。
 • 神 又 对 他 说 , 我 是 全 能 的 神 。 你 要 生 养 众 多 , 将 来 有 一 族 和 多 国 的 民 从 你 而 生 , 又 有 君 王 从 你 而 出 。
 • 我 所 赐 给 亚 伯 拉 罕 和 以 撒 的 地 , 我 要 赐 给 你 与 你 的 后 裔 。
 • 神 就 从 那 与 雅 各 说 话 的 地 方 升 上 去 了 。
 • 雅 各 便 在 那 里 立 了 一 根 石 柱 , 在 柱 子 上 奠 酒 , 浇 油 。
 • 雅 各 就 给 那 地 方 起 名 叫 伯 特 利 。
 • 他 们 从 伯 特 利 起 行 , 离 以 法 他 还 有 一 段 路 程 , 拉 结 临 产 甚 是 艰 难 。
 • 正 在 艰 难 的 时 候 , 收 生 婆 对 她 说 , 不 要 怕 , 你 又 要 得 一 个 儿 子 了 。
 • 她 将 近 于 死 , 灵 魂 要 走 的 时 候 , 就 给 她 儿 子 起 名 叫 便 俄 尼 。 他 父 亲 却 给 他 起 名 叫 便 雅 悯 。
 • 拉 结 死 了 , 葬 在 以 法 他 的 路 旁 。 以 法 他 就 是 伯 利 恒 。
 • 雅 各 在 她 的 坟 上 立 了 一 统 碑 , 就 是 拉 结 的 墓 碑 , 到 今 日 还 在 。
 • 以 色 列 起 行 前 往 , 在 以 得 台 那 边 支 搭 帐 棚 。
 • 以 色 列 住 在 那 地 的 时 候 , 流 便 去 与 他 父 亲 的 妾 辟 拉 同 寝 , 以 色 列 也 听 见 了 。 雅 各 共 有 十 二 个 儿 子 。
 • 利 亚 所 生 的 是 雅 各 的 长 子 流 便 , 还 有 西 缅 , 利 未 , 犹 大 , 以 萨 迦 , 西 布 伦 。
 • 拉 结 所 生 的 是 约 瑟 , 便 雅 悯 。
 • 拉 结 的 使 女 辟 拉 所 生 的 是 但 , 拿 弗 他 利 。
 • 利 亚 的 使 女 悉 帕 所 生 的 是 迦 得 , 亚 设 。 这 是 雅 各 在 巴 旦 亚 兰 所 生 的 儿 子 。
 • 雅 各 来 到 他 父 亲 以 撒 那 里 , 到 了 基 列 亚 巴 的 幔 利 , 乃 是 亚 伯 拉 罕 和 以 撒 寄 居 的 地 方 。 基 列 亚 巴 就 是 希 伯 仑 。
 • 以 撒 共 活 了 一 百 八 十 岁 。
 • 以 撒 年 纪 老 迈 , 日 子 满 足 , 气 绝 而 死 , 归 到 他 列 祖 ( 原 文 作 本 民 ) 那 里 。 他 两 个 儿 子 以 扫 , 雅 各 把 他 埋 葬 了 。