Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Сі́и же ро́дове Иса́вли, се́й е́сть Едо́мъ.
 • Иса́въ же поя́ себѣ́ жены́ от­ дще́рей Ханане́йскихъ: Аду́, дще́рь Ело́ма Хетте́ина, и Оливему́, дще́рь Ана́ню сы́на Севего́на Еве́ина,
 • и Васема́ѳу, дще́рь Исма́илю, сестру́ Навео́ѳову.
 • Роди́ же Ада́ Иса́ву Елифа́са, и Васема́ѳъ роди́ Рагуи́ла,
 • и Оливема́ роди́ Ие­у́са и Иегло́ма и Коре́а: сі́и сы́нове Иса́вли, и́же бы́ша ему́ въ земли́ Ханаа́нстѣй.
 • Поя́ же Иса́въ жены́ своя́ и сы́ны своя́ и дще́ри своя́, и вся́ тѣлеса́ до́му сво­его́ и вся́ имѣ́нiя своя́ и вся́ скоты́, и вся́, ели́ка при­­тяжа́, и вся́, ели́ка при­­обрѣ́те въ земли́ Ханаа́нстѣй, и отъи́де Иса́въ изъ земли́ Ханаа́нскiя от­ лица́ Иа́кова бра́та сво­его́:
 • бя́ху бо имѣ́нiя и́хъ мно́га, е́же жи́ти вку́пѣ: и не можа́­ше земля́ обита́нiя и́хъ вмѣсти́ти и́хъ, от­ мно́же­ст­ва имѣ́нiй и́хъ.
 • Всели́ся же Иса́въ на горѣ́ Сии́ръ: Иса́въ то́й е́сть Едо́мъ.
 • Сі́и же ро́дове Иса́ва, отца́ Едо́мля, на горѣ́ Сии́ръ:
 • и сiя́ имена́ сыно́въ Иса́влихъ: Елифа́съ, сы́нъ Ады́, жены́ Иса́вли, и Рагуи́лъ, сы́нъ Васема́ѳы, жены́ Иса́вли.
 • Бы́ша же Елифа́су сы́нове: Ѳема́нъ, Ома́ръ, Софа́ръ, Гоѳо́мъ и Кене́зъ.
 • Ѳамна́ же бя́ше нало́жница Елифа́са, сы́на Иса́вля, и роди́ Елифа́су Амали́ка: сі́и сы́нове Ады́, жены́ Иса́вли.
 • Сі́и же сы́нове Рагуи́ловы: Нахо́ѳъ, Заре́, Соме́ и Мозе́: сі́и бы́ша сы́нове Васема́ѳы, жены́ Иса́вли.
 • Сі́и же сы́нове Оливемы́ дще́ре Ана́ни сы́на Севего́ня, жены́ Иса́вли: роди́ же Иса́ву Ие­у́са и Иегло́ма и Коре́а.
 • Сі́и старѣ́йшины сы́на Иса́вля, сы́нове Елифа́са, пе́рвенца Иса́вля: старѣ́йшина Ѳема́нъ, старѣ́йшина Ома́ръ, старѣ́йшина Софа́ръ, старѣ́йшина Кене́зъ,
 • старѣ́йшина Коре́й, старѣ́йшина Гоѳо́мъ, старѣ́йшина Амали́къ: сі́и старѣ́йшины Елифа́са въ земли́ Идуме́йстѣй, сі́и сы́нове Ади́ны.
 • И сі́и сы́нове Рагуи́ла, сы́на Иса́вля: старѣ́йшина Нахо́ѳъ, старѣ́йшина Заре́, старѣ́йшина Соме́, старѣ́йшина Мозе́: сі́и старѣ́йшины Рагуи́ловы въ земли́ Едо́мстѣй, сі́и сы́нове Васема́ѳы, жены́ Иса́вли.
 • Сі́и же сы́нове Оливемы́, жены́ Иса́вли: старѣ́йшина Ие­у́съ, старѣ́йшина Иегло́мъ, старѣ́йшина Коре́й: сі́и старѣ́йшины Оливемы́, дще́ре Ана́ни, жены́ Иса́вли,
 • сі́и сы́нове Иса́вли и сі́и старѣ́йшины и́хъ, сі́и су́ть сы́нове Едо́мли.
 • Сі́и же сы́нове Сии́ра Хорре́ова жи́в­шаго на земли́: Лота́нъ, Сова́лъ, Севего́нъ, Ана́
 • и Дисо́нъ, и Аса́ръ и Рисо́нъ: сі́и старѣ́йшины Хорре́ова сы́на Сии́ра въ земли́ Едо́мстѣй.
 • Бы́ша же сы́нове Лота́ни: Хорри́ и Ема́нъ, сестра́ же Лота́ня Ѳамна́.
 • Сі́и же сы́нове Сова́ловы: Гола́мъ и Манаха́ѳъ, и Геви́лъ и Софа́ръ и Ома́ръ.
 • И сі́и сы́нове Севего́ни: Аiе́ и Ана́: се́й е́сть Ана́, и́же обрѣ́те Иами́нь въ пусты́ни, егда́ пася́ше подъяре́мники {мски́} Севего́на, отца́ сво­его́.
 • Сі́и же сы́нове Ана́ни: Дисо́нъ и Оливема́, дщи́ Ана́ня.
 • Сі́и же сы́нове Дисо́новы: Амада́ и Асва́нъ, и Иѳра́нъ и Харра́нъ.
 • Сі́и же сы́нове Аса́ровы: Валаа́мъ и Зука́мъ, и Ука́мъ и Ука́нъ.
 • Сі́и же сы́нове Рисо́новы: О́съ и Ара́нъ.
 • Сі́и же старѣ́йшины Хорри́овы: старѣ́йшина Лота́нъ, старѣ́йшина Сова́лъ, старѣ́йшина Севего́нъ, старѣ́йшина Ана́,
 • старѣ́йшина Дисо́нъ, старѣ́йшина Аса́ръ, старѣ́йшина Рисо́нъ: сі́и старѣ́йшины Хорри́овы во о́бластехъ и́хъ въ земли́ Едо́мли.
 • И сі́и ца́рiе ца́р­ст­вовав­шiи во Едо́мѣ, пре́жде ца́р­ст­вованiя царе́й во Изра́или:
 • и ца́р­ст­вова во Едо́мѣ Вала́къ, сы́нъ Вео́ровъ: и́мя же гра́ду его́ Ден­нава́.
 • У́мре же Вала́къ, и ца́рь бы́сть по не́мъ Иова́въ, сы́нъ За́ринъ от­ Восо́рры.
 • У́мре же Иова́въ, и ца́рь бы́сть по не́мъ Асо́мъ от­ земли́ Ѳемано́ни.
 • У́мре же Асо́мъ, и бы́сть ца́рь по не́мъ Ада́дъ сы́нъ Вара́довъ, и́же изсѣче́ Мадiа́ма на по́ли Моа́вли: и́мя же гра́ду его́ Гетѳе́мъ.
 • У́мре же Ада́дъ, и ца́рь бы́сть по не́мъ Самада́ от­ Массекка́са.
 • У́мре же Самада́, и ца́рь бы́сть по не́мъ Сау́лъ изъ Роово́ѳа, и́же е́сть бли́зъ рѣки́.
 • У́мре же Сау́лъ, и ца́рь бы́сть по не́мъ Ваален­но́нъ, сы́нъ Ахово́рь.
 • У́мре же Ваален­но́нъ сы́нъ Ахово́рь, и ца́рь бы́сть по не́мъ Ара́дъ, сы́нъ Вара́довъ: и и́мя гра́ду его́ Фого́ръ, и́мя же женѣ́ его́ Метевеи́ль, дще́рь Матраи́ѳа, сы́на Мезоо́вля.
 • Сiя́ имена́ старѣ́йшинъ Иса́влихъ въ племенѣ́хъ и́хъ, по мѣ́сту и́хъ, во страна́хъ и́хъ и въ язы́цѣхъ и́хъ: старѣ́йшина Ѳамна́, старѣ́йшина Гола́, старѣ́йшина Иеѳе́ръ,
 • старѣ́йшина Оливема́, старѣ́йшина Ила́, старѣ́йшина Фино́нъ,
 • старѣ́йшина Кене́зъ, старѣ́йшина Ѳема́нъ, старѣ́йшина Маза́ръ,
 • старѣ́йшина Магедiи́лъ, старѣ́йшина Зафо́й: сі́и старѣ́йшины Едо́мли, живу́щiи въ земли́ при­­тяжа́нiя и́хъ: се́й Иса́въ оте́цъ Едо́мль.
 • Вот родословие Исава, он же Едом.
 • Исав взял себе жен из дочерей Ханаанских: Аду, дочь Елона Хеттеянина, и Оливему, дочь Аны, сына Цивеона Евеянина,
 • и Васемафу, дочь Измаила, сестру Наваиофа.
 • Ада родила Исаву Елифаза, Васемафа родила Рагуила,
 • Оливема родила Иеуса, Иеглома и Корея. Это сыновья Исава, родившиеся ему в земле Ханаанской.
 • И взял Исав жен своих и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и [все] стада свои, и весь скот свой, и всё имение свое, которое он приобрел в земле Ханаанской, и пошел [Исав] в другую землю от лица Иакова, брата своего,
 • ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не вмещала их, по множеству стад их.
 • И поселился Исав на горе Сеир, Исав, он же Едом.
 • И вот родословие Исава, отца Идумеев, на горе Сеир.
 • Вот имена сынов Исава: Елифаз, сын Ады, жены Исавовой, и Рагуил, сын Васемафы, жены Исавовой.
 • У Елифаза были сыновья: Феман, Омар, Цефо, Гафам и Кеназ.
 • Фамна же была наложница Елифаза, сына Исавова, и родила Елифазу Амалика. Вот сыновья Ады, жены Исавовой.
 • И вот сыновья Рагуила: Нахаф и Зерах, Шамма и Миза. Это сыновья Васемафы, жены Исавовой.
 • И сии были сыновья Оливемы, дочери Аны, сына Цивеонова, жены Исавовой: она родила Исаву Иеуса, Иеглома и Корея.
 • Вот старейшины сынов Исавовых. Сыновья Елифаза, первенца Исавова: старейшина Феман, старейшина Омар, старейшина Цефо, старейшина Кеназ,
 • старейшина Корей, старейшина Гафам, старейшина Амалик. Сии старейшины Елифазовы в земле Едома; сии сыновья Ады.
 • Сии сыновья Рагуила, сына Исавова: старейшина Нахаф, старейшина Зерах, старейшина Шамма, старейшина Миза. Сии старейшины Рагуиловы в земле Едома; сии сыновья Васемафы, жены Исавовой.
 • Сии сыновья Оливемы, жены Исавовой: старейшина Иеус, старейшина Иеглом, старейшина Корей. Сии старейшины Оливемы, дочери Аны, жены Исавовой.
 • Вот сыновья Исава, и вот старейшины их. Это Едом.
 • Сии сыновья Сеира Хорреянина, жившие в земле той: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана,
 • Дишон, Эцер и Дишан. Сии старейшины Хорреев, сынов Сеира, в земле Едома.
 • Сыновья Лотана были: Хори и Геман; а сестра у Лотана: Фамна.
 • Сии сыновья Шовала: Алван, Манахаф, Эвал, Шефо и Онам.
 • Сии сыновья Цивеона: Аиа и Ана. Это тот Ана, который нашел теплые воды в пустыне, когда пас ослов Цивеона, отца своего.
 • Сии дети Аны: Дишон и Оливема, дочь Аны.
 • Сии сыновья Дишона: Хемдан, Эшбан, Ифран и Херан.
 • Сии сыновья Эцера: Билган, Зааван, [Укам] и Акан.
 • Сии сыновья Дишана: Уц и Аран.
 • Сии старейшины Хорреев: старейшина Лотан, старейшина Шовал, старейшина Цивеон, старейшина Ана,
 • старейшина Дишон, старейшина Эцер, старейшина Дишан. Вот старейшины Хорреев, по старшинствам их в земле Сеир.
 • Вот цари, царствовавшие в земле Едома, прежде царствования царей у сынов Израилевых:
 • царствовал в Едоме Бела, сын Веоров, а имя городу его Дингава.
 • И умер Бела, и воцарился по нем Иовав, сын Зераха, из Восоры.
 • Умер Иовав, и воцарился по нем Хушам, из земли Феманитян.
 • И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедадов, который поразил Мадианитян на поле Моава; имя городу его Авиф.
 • И умер Гадад, и воцарился по нем Самла из Масреки.
 • И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, что при реке.
 • И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора.
 • И умер Баал-Ханан, сын Ахбора, и воцарился по нем Гадар [сын Варадов]; имя городу его Пау; имя жене его Мегетавеель, дочь Матреды, сына Мезагава.
 • Сии имена старейшин Исавовых, по племенам их, по местам их, по именам их, [по народам их]: старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф,
 • старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон,
 • старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина Мивцар,
 • старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины Идумейские, по их селениям, в земле обладания их. Вот Исав, отец Идумеев.
 • αὗται δὲ αἱ γενέσεις Ησαυ αὐτός ἐστιν Εδωμ
 • Ησαυ δὲ ἔλαβεν γυναῖκας ἑαυτῷ ἀπο­̀ τῶν θυγατέρων τῶν Χαναναίων τὴν Αδα θυγατέρα Αιλων τοῦ Χετταίου καὶ τὴν Ελιβεμα θυγατέρα Ανα τοῦ υἱοῦ Σεβεγων τοῦ Ευαίου
 • καὶ τὴν Βασεμμαθ θυγατέρα Ισμαηλ ἀδελφὴν Ναβαιωθ
 • ἔτεκεν δὲ Αδα τῷ Ησαυ τὸν Ελιφας καὶ Βασεμμαθ ἔτεκεν τὸν Рαγουηλ
 • καὶ Ελιβεμα ἔτεκεν τὸν Ιεους καὶ τὸν Ιεγλομ καὶ τὸν Κορε οὗτοι υἱοὶ Ησαυ οἳ ἐγένον­το αὐτῷ ἐν γῇ Χανααν
 • ἔλαβεν δὲ Ησαυ τὰς γυναῖκας αὐτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς καὶ τὰς θυγατέρας καὶ πάν­τα τὰ σώματα τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ πάν­τα τὰ ὑπάρχον­τα καὶ πάν­τα τὰ κτήνη καὶ πάν­τα ὅσα ἐκτήσατο καὶ ὅσα περιεποιήσατο ἐν γῇ Χανααν καὶ ἐπορεύ­θη ἐκ γῆς Χανααν ἀπο­̀ προ­σώπου Ιακωβ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ
 • ἦν γὰρ αὐτῶν τὰ ὑπάρχον­τα πολλὰ τοῦ οἰκεῖν ἅμα καὶ οὐκ ἐδύνατο ἡ γῆ τῆς παροικήσεως αὐτῶν φέρειν αὐτοὺς ἀπο­̀ τοῦ πλή­θους τῶν ὑπαρχόν­των αὐτῶν
 • ᾤκησεν δὲ Ησαυ ἐν τῷ ὄρει Σηιρ Ησαυ αὐτός ἐστιν Εδωμ
 • αὗται δὲ αἱ γενέσεις Ησαυ πατρὸς Εδωμ ἐν τῷ ὄρει Σηιρ
 • καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ησαυ Ελιφας υἱὸς Αδας γυναικὸς Ησαυ καὶ Рαγουηλ υἱὸς Βασεμμαθ γυναικὸς Ησαυ
 • ἐγένον­το δὲ υἱοὶ Ελιφας Θαιμαν Ωμαρ Σωφαρ Γοθομ καὶ Κενεζ
 • Θαμνα δὲ ἦν παλλακὴ Ελιφας τοῦ υἱοῦ Ησαυ καὶ ἔτεκεν τῷ Ελιφας τὸν Αμαληκ οὗτοι υἱοὶ Αδας γυναικὸς Ησαυ
 • οὗτοι δὲ υἱοὶ Рαγουηλ Ναχοθ Ζαρε Σομε καὶ Μοζε οὗτοι ἦσαν υἱοὶ Βασεμμαθ γυναικὸς Ησαυ
 • οὗτοι δὲ ἦσαν υἱοὶ Ελιβεμας θυγατρὸς Ανα τοῦ υἱοῦ Σεβεγων γυναικὸς Ησαυ ἔτεκεν δὲ τῷ Ησαυ τὸν Ιεους καὶ τὸν Ιεγλομ καὶ τὸν Κορε
 • οὗτοι ἡγεμόνες υἱοὶ Ησαυ υἱοὶ Ελιφας πρωτοτόκου Ησαυ ἡγεμὼν Θαιμαν ἡγεμὼν Ωμαρ ἡγεμὼν Σωφαρ ἡγεμὼν Κενεζ
 • ἡγεμὼν Κορε ἡγεμὼν Γοθομ ἡγεμὼν Αμαληκ οὗτοι ἡγεμόνες Ελιφας ἐν γῇ Ιδουμαίᾳ οὗτοι υἱοὶ Αδας
 • καὶ οὗτοι υἱοὶ Рαγουηλ υἱοῦ Ησαυ ἡγεμὼν Ναχοθ ἡγεμὼν Ζαρε ἡγεμὼν Σομε ἡγεμὼν Μοζε οὗτοι ἡγεμόνες Рαγουηλ ἐν γῇ Εδωμ οὗτοι υἱοὶ Βασεμμαθ γυναικὸς Ησαυ
 • οὗτοι δὲ υἱοὶ Ελιβεμας γυναικὸς Ησαυ ἡγεμὼν Ιεους ἡγεμὼν Ιεγλομ ἡγεμὼν Κορε οὗτοι ἡγεμόνες Ελιβεμας
 • οὗτοι υἱοὶ Ησαυ καὶ οὗτοι ἡγεμόνες αὐτῶν οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Εδωμ
 • οὗτοι δὲ υἱοὶ Σηιρ τοῦ Χορραίου τοῦ κατοικοῦν­τος τὴν γῆν Λωταν Σωβαλ Σεβεγων Ανα
 • καὶ Δησων καὶ Ασαρ καὶ Рισων οὗτοι ἡγεμόνες τοῦ Χορραίου τοῦ υἱοῦ Σηιρ ἐν τῇ γῇ Εδωμ
 • ἐγένον­το δὲ υἱοὶ Λωταν Χορρι καὶ Αιμαν ἀδελφὴ δὲ Λωταν Θαμνα
 • οὗτοι δὲ υἱοὶ Σωβαλ Γωλων καὶ Μαναχαθ καὶ Γαιβηλ Σωφ καὶ Ωμαν
 • καὶ οὗτοι υἱοὶ Σεβεγων Αιε καὶ Ωναν οὗτός ἐστιν ὁ Ωνας ὃς εὗρεν τὸν Ιαμιν ἐν τῇ ἐρήμῳ ὅτε ἔνεμεν τὰ ὑποζύγια Σεβεγων τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
 • οὗτοι δὲ υἱοὶ Ανα Δησων καὶ Ελιβεμα θυγάτηρ Ανα
 • οὗτοι δὲ υἱοὶ Δησων Αμαδα καὶ Ασβαν καὶ Ιεθραν καὶ Χαρραν
 • οὗτοι δὲ υἱοὶ Ασαρ Βαλααν καὶ Ζουκαμ καὶ Ιωυκαμ καὶ Ουκαν
 • οὗτοι δὲ υἱοὶ Рισων Ως καὶ Αραμ
 • οὗτοι ἡγεμόνες Χορρι ἡγεμὼν Λωταν ἡγεμὼν Σωβαλ ἡγεμὼν Σεβεγων ἡγεμὼν Ανα
 • ἡγεμὼν Δησων ἡγεμὼν Ασαρ ἡγεμὼν Рισων οὗτοι ἡγεμόνες Χορρι ἐν ταῖς ἡγεμονίαις αὐτῶν ἐν γῇ Εδωμ
 • καὶ οὗτοι οἱ βασιλεῖς οἱ βασιλεύ­σαν­τες ἐν Εδωμ προ­̀ τοῦ βασιλεῦσαι βασιλέα ἐν Ισραηλ
 • καὶ ἐβασίλευσεν ἐν Εδωμ Βαλακ υἱὸς τοῦ Βεωρ καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Δενναβα
 • ἀπέθανεν δὲ Βαλακ καὶ ἐβασίλευσεν ἀν­τ᾿ αὐτοῦ Ιωβαβ υἱὸς Ζαρα ἐκ Βοσορρας
 • ἀπέθανεν δὲ Ιωβαβ καὶ ἐβασίλευσεν ἀν­τ᾿ αὐτοῦ Ασομ ἐκ τῆς γῆς Θαιμανων
 • ἀπέθανεν δὲ Ασομ καὶ ἐβασίλευσεν ἀν­τ᾿ αὐτοῦ Αδαδ υἱὸς Βαραδ ὁ ἐκκόψας Μαδια­μ ἐν τῷ πεδίῳ Μωαβ καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Γεθθαιμ
 • ἀπέθανεν δὲ Αδαδ καὶ ἐβασίλευσεν ἀν­τ᾿ αὐτοῦ Σαμαλα ἐκ Μασεκκας
 • ἀπέθανεν δὲ Σαμαλα καὶ ἐβασίλευσεν ἀν­τ᾿ αὐτοῦ Σαουλ ἐκ Рοωβωθ τῆς παρα­̀ ποταμόν
 • ἀπέθανεν δὲ Σαουλ καὶ ἐβασίλευσεν ἀν­τ᾿ αὐτοῦ Βαλαεννων υἱὸς Αχοβωρ
 • ἀπέθανεν δὲ Βαλαεννων υἱὸς Αχοβωρ καὶ ἐβασίλευσεν ἀν­τ᾿ αὐτοῦ Αραδ υἱὸς Βαραδ καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Φογωρ ὄνομα δὲ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ Μαιτεβεηλ θυγάτηρ Ματραιθ υἱοῦ Μαιζοοβ
 • ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἡγεμόνων Ησαυ ἐν ταῖς φυλαῖς αὐτῶν κατα­̀ τόπον αὐτῶν ἐν ταῖς χώραις αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς ἔθνεσιν αὐτῶν ἡγεμὼν Θαμνα ἡγεμὼν Γωλα ἡγεμὼν Ιεθερ
 • ἡγεμὼν Ελιβεμας ἡγεμὼν Ηλας ἡγεμὼν Φινων
 • ἡγεμὼν Κενεζ ἡγεμὼν Θαιμαν ἡγεμὼν Μαζαρ
 • ἡγεμὼν Μεγεδιηλ ἡγεμὼν Ζαφωιμ οὗτοι ἡγεμόνες Εδωμ ἐν ταῖς κατῳκοδομημέναις ἐν τῇ γῇ τῆς κτήσεως αὐτῶν οὗτος Ησαυ πατὴρ Εδωμ
 • 以 扫 就 是 以 东 , 他 的 后 代 记 在 下 面 。
 • 以 扫 娶 迦 南 的 女 子 为 妻 , 就 是 赫 人 以 伦 的 女 儿 亚 大 和 希 未 人 祭 便 的 孙 女 , 亚 拿 的 女 儿 阿 何 利 巴 玛 ,
 • 又 娶 了 以 实 玛 利 的 女 儿 , 尼 拜 约 的 妹 子 巴 实 抹 。
 • 亚 大 给 以 扫 生 了 以 利 法 。 巴 实 抹 生 了 流 珥 。
 • 阿 何 利 巴 玛 生 了 耶 乌 施 , 雅 兰 , 可 拉 。 这 都 是 以 扫 的 儿 子 , 是 在 迦 南 地 生 的 。
 • 以 扫 带 着 他 的 妻 子 , 儿 女 , 与 家 中 一 切 的 人 口 , 并 他 的 牛 羊 , 牲 畜 , 和 一 切 货 财 , 就 是 他 在 迦 南 地 所 得 的 , 往 别 处 去 , 离 了 他 兄 弟 雅 各 。
 • 因 为 二 人 的 财 物 群 畜 甚 多 , 寄 居 的 地 方 容 不 下 他 们 , 所 以 不 能 同 居 。
 • 于 是 以 扫 住 在 西 珥 山 里 。 以 扫 就 是 以 东 。
 • 以 扫 是 西 珥 山 里 以 东 人 的 始 祖 , 他 的 后 代 记 在 下 面 。
 • 以 扫 众 子 的 名 字 如 下 。 以 扫 的 妻 子 亚 大 生 以 利 法 。 以 扫 的 妻 子 巴 实 抹 生 流 珥 。
 • 以 利 法 的 儿 子 是 毯 螅 , 阿 抹 , 洗 玻 , 迦 坦 , 基 纳 斯 。
 • 亭 纳 是 以 扫 儿 子 以 利 法 的 妾 。 她 给 以 利 法 生 了 亚 玛 力 。 这 是 以 扫 的 妻 子 亚 大 的 子 孙 。
 • 流 珥 的 儿 子 是 拿 哈 , 谢 拉 , 沙 玛 , 米 撒 。 这 是 以 扫 妻 子 巴 实 抹 的 子 孙 。
 • 以 扫 的 妻 子 阿 何 利 巴 玛 是 祭 便 的 孙 女 , 亚 拿 的 女 儿 。 她 给 以 扫 生 了 耶 乌 施 , 雅 兰 , 可 拉 。
 • 以 扫 子 孙 中 作 族 长 的 记 在 下 面 。 以 扫 的 长 子 以 利 法 的 子 孙 中 , 有 毯 螅 族 长 , 阿 抹 族 长 , 洗 玻 族 长 , 基 纳 斯 族 长 ,
 • 可 拉 族 长 , 迦 坦 族 长 , 亚 玛 力 族 长 。 这 是 在 以 东 地 从 以 利 法 所 出 的 族 长 , 都 是 亚 大 的 子 孙 。
 • 以 扫 的 儿 子 流 珥 的 子 孙 中 , 有 拿 哈 族 长 , 谢 拉 族 长 , 沙 玛 族 长 , 米 撒 族 长 。 这 是 在 以 东 地 从 流 珥 所 出 的 族 长 , 都 是 以 扫 妻 子 巴 实 抹 的 子 孙 。
 • 以 扫 的 妻 子 阿 何 利 巴 玛 的 子 孙 中 , 有 耶 乌 施 族 长 , 雅 兰 族 长 , 可 拉 族 长 。 这 是 从 以 扫 妻 子 , 亚 拿 的 女 儿 , 阿 何 利 巴 玛 子 孙 中 所 出 的 族 长 。
 • 以 上 的 族 长 都 是 以 扫 的 子 孙 。 以 扫 就 是 以 东 。
 • 那 地 原 有 的 居 民 何 利 人 西 珥 的 子 孙 记 在 下 面 , 就 是 罗 坍 , 朔 巴 , 祭 便 , 亚 拿 ,
 • 底 顺 , 以 察 , 底 珊 。 这 是 从 以 东 地 的 何 利 人 西 珥 子 孙 中 所 出 的 族 长 。
 • 罗 坍 的 儿 子 是 何 利 , 希 幔 。 罗 坍 的 妹 子 是 亭 纳 。
 • 朔 巴 的 儿 子 是 亚 勒 文 , 玛 拿 辖 , 以 巴 录 , 示 玻 , 阿 南 。
 • 祭 便 的 儿 子 是 亚 雅 , 亚 拿 ( 当 时 在 旷 野 放 他 父 亲 祭 便 的 驴 , 遇 着 温 泉 的 , 就 是 这 亚 拿 ) 。
 • 亚 拿 的 儿 子 是 底 顺 。 亚 拿 的 女 儿 是 阿 何 利 巴 玛 。
 • 底 顺 的 儿 子 是 欣 但 , 伊 是 班 , 益 兰 , 基 兰 。
 • 以 察 的 儿 子 是 辟 罕 , 撒 番 , 亚 干 。
 • 底 珊 的 儿 子 是 乌 斯 , 亚 兰 。
 • 从 何 利 人 所 出 的 族 长 记 在 下 面 , 就 是 罗 坍 族 长 , 朔 巴 族 长 , 祭 便 族 长 , 亚 拿 族 长 ,
 • 底 顺 族 长 , 以 察 族 长 , 底 珊 族 长 。 这 是 从 何 利 人 所 出 的 族 长 , 都 在 西 珥 地 , 按 着 宗 族 作 族 长 。
 • 以 色 列 人 未 有 君 王 治 理 以 先 , 在 以 东 地 作 王 的 记 在 下 面 。
 • 比 珥 的 儿 子 比 拉 在 以 东 作 王 , 他 的 京 城 名 叫 亭 哈 巴 。
 • 比 拉 死 了 , 波 斯 拉 人 谢 拉 的 儿 子 约 巴 接 续 他 作 王 。
 • 约 巴 死 了 , 毯 螅 地 的 人 户 珊 接 续 他 作 王 。
 • 户 珊 死 了 , 比 达 的 儿 子 哈 达 接 续 他 作 王 。 这 哈 达 就 是 在 摩 押 地 杀 败 米 甸 人 的 , 他 的 京 城 名 叫 亚 未 得 。
 • 哈 达 死 了 , 玛 士 利 加 人 桑 拉 接 续 他 作 王 。
 • 桑 拉 死 了 , 大 河 边 的 利 河 伯 人 扫 罗 接 续 他 作 王 。
 • 扫 罗 死 了 , 亚 革 波 的 儿 子 巴 勒 哈 南 接 续 他 作 王 。
 • 亚 革 波 的 儿 子 巴 勒 哈 南 死 了 , 哈 达 接 续 他 作 王 , 他 的 京 城 名 叫 巴 乌 。 他 的 妻 子 名 叫 米 希 她 别 , 是 米 萨 合 的 孙 女 , 玛 特 列 的 女 儿 。
 • 从 以 扫 所 出 的 族 长 , 按 着 他 们 的 宗 族 , 住 处 , 名 字 记 在 下 面 , 就 是 亭 纳 族 长 , 亚 勒 瓦 族 长 , 耶 帖 族 长 ,
 • 阿 何 利 巴 玛 族 长 , 以 拉 族 长 , 比 嫩 族 长 ,
 • 基 纳 斯 族 长 , 毯 螅 族 长 , 米 比 萨 族 长 ,
 • 玛 基 叠 族 长 , 以 兰 族 长 。 这 是 以 东 人 在 所 得 为 业 的 地 上 , 按 着 他 们 的 住 处 , 所 有 的 族 长 都 是 以 东 人 的 始 祖 以 扫 的 后 代 。