Скрыть
36:9
36:19
36:21
36:22
36:32
36:34
36:35
36:36
36:41
36:42
Церковнославянский (рус)
Сі́и же ро́дове Иса́вли, се́й е́сть Едо́мъ.
Иса́въ же поя́ себѣ́ жены́ от­ дще́рей Ханане́йскихъ: Аду́, дще́рь Ело́ма Хетте́ина, и Оливему́, дще́рь Ана́ню сы́на Севего́на Еве́ина,
и Васема́ѳу, дще́рь Исма́илю, сестру́ Навео́ѳову.
Роди́ же Ада́ Иса́ву Елифа́са, и Васема́ѳъ роди́ Рагуи́ла,
и Оливема́ роди́ Ие­у́са и Иегло́ма и Коре́а: сі́и сы́нове Иса́вли, и́же бы́ша ему́ въ земли́ Ханаа́нстѣй.
Поя́ же Иса́въ жены́ своя́ и сы́ны своя́ и дще́ри своя́, и вся́ тѣлеса́ до́му сво­его́ и вся́ имѣ́нiя своя́ и вся́ скоты́, и вся́, ели́ка при­­тяжа́, и вся́, ели́ка при­­обрѣ́те въ земли́ Ханаа́нстѣй, и отъи́де Иса́въ изъ земли́ Ханаа́нскiя от­ лица́ Иа́кова бра́та сво­его́:
бя́ху бо имѣ́нiя и́хъ мно́га, е́же жи́ти вку́пѣ: и не можа́­ше земля́ обита́нiя и́хъ вмѣсти́ти и́хъ, от­ мно́же­ст­ва имѣ́нiй и́хъ.
Всели́ся же Иса́въ на горѣ́ Сии́ръ: Иса́въ то́й е́сть Едо́мъ.
Сі́и же ро́дове Иса́ва, отца́ Едо́мля, на горѣ́ Сии́ръ:
и сiя́ имена́ сыно́въ Иса́влихъ: Елифа́съ, сы́нъ Ады́, жены́ Иса́вли, и Рагуи́лъ, сы́нъ Васема́ѳы, жены́ Иса́вли.
Бы́ша же Елифа́су сы́нове: Ѳема́нъ, Ома́ръ, Софа́ръ, Гоѳо́мъ и Кене́зъ.
Ѳамна́ же бя́ше нало́жница Елифа́са, сы́на Иса́вля, и роди́ Елифа́су Амали́ка: сі́и сы́нове Ады́, жены́ Иса́вли.
Сі́и же сы́нове Рагуи́ловы: Нахо́ѳъ, Заре́, Соме́ и Мозе́: сі́и бы́ша сы́нове Васема́ѳы, жены́ Иса́вли.
Сі́и же сы́нове Оливемы́ дще́ре Ана́ни сы́на Севего́ня, жены́ Иса́вли: роди́ же Иса́ву Ие­у́са и Иегло́ма и Коре́а.
Сі́и старѣ́йшины сы́на Иса́вля, сы́нове Елифа́са, пе́рвенца Иса́вля: старѣ́йшина Ѳема́нъ, старѣ́йшина Ома́ръ, старѣ́йшина Софа́ръ, старѣ́йшина Кене́зъ,
старѣ́йшина Коре́й, старѣ́йшина Гоѳо́мъ, старѣ́йшина Амали́къ: сі́и старѣ́йшины Елифа́са въ земли́ Идуме́йстѣй, сі́и сы́нове Ади́ны.
И сі́и сы́нове Рагуи́ла, сы́на Иса́вля: старѣ́йшина Нахо́ѳъ, старѣ́йшина Заре́, старѣ́йшина Соме́, старѣ́йшина Мозе́: сі́и старѣ́йшины Рагуи́ловы въ земли́ Едо́мстѣй, сі́и сы́нове Васема́ѳы, жены́ Иса́вли.
Сі́и же сы́нове Оливемы́, жены́ Иса́вли: старѣ́йшина Ие­у́съ, старѣ́йшина Иегло́мъ, старѣ́йшина Коре́й: сі́и старѣ́йшины Оливемы́, дще́ре Ана́ни, жены́ Иса́вли,
сі́и сы́нове Иса́вли и сі́и старѣ́йшины и́хъ, сі́и су́ть сы́нове Едо́мли.
Сі́и же сы́нове Сии́ра Хорре́ова жи́в­шаго на земли́: Лота́нъ, Сова́лъ, Севего́нъ, Ана́
и Дисо́нъ, и Аса́ръ и Рисо́нъ: сі́и старѣ́йшины Хорре́ова сы́на Сии́ра въ земли́ Едо́мстѣй.
Бы́ша же сы́нове Лота́ни: Хорри́ и Ема́нъ, сестра́ же Лота́ня Ѳамна́.
Сі́и же сы́нове Сова́ловы: Гола́мъ и Манаха́ѳъ, и Геви́лъ и Софа́ръ и Ома́ръ.
И сі́и сы́нове Севего́ни: Аiе́ и Ана́: се́й е́сть Ана́, и́же обрѣ́те Иами́нь въ пусты́ни, егда́ пася́ше подъяре́мники {мски́} Севего́на, отца́ сво­его́.
Сі́и же сы́нове Ана́ни: Дисо́нъ и Оливема́, дщи́ Ана́ня.
Сі́и же сы́нове Дисо́новы: Амада́ и Асва́нъ, и Иѳра́нъ и Харра́нъ.
Сі́и же сы́нове Аса́ровы: Валаа́мъ и Зука́мъ, и Ука́мъ и Ука́нъ.
Сі́и же сы́нове Рисо́новы: О́съ и Ара́нъ.
Сі́и же старѣ́йшины Хорри́овы: старѣ́йшина Лота́нъ, старѣ́йшина Сова́лъ, старѣ́йшина Севего́нъ, старѣ́йшина Ана́,
старѣ́йшина Дисо́нъ, старѣ́йшина Аса́ръ, старѣ́йшина Рисо́нъ: сі́и старѣ́йшины Хорри́овы во о́бластехъ и́хъ въ земли́ Едо́мли.
И сі́и ца́рiе ца́р­ст­вовав­шiи во Едо́мѣ, пре́жде ца́р­ст­вованiя царе́й во Изра́или:
и ца́р­ст­вова во Едо́мѣ Вала́къ, сы́нъ Вео́ровъ: и́мя же гра́ду его́ Ден­нава́.
У́мре же Вала́къ, и ца́рь бы́сть по не́мъ Иова́въ, сы́нъ За́ринъ от­ Восо́рры.
У́мре же Иова́въ, и ца́рь бы́сть по не́мъ Асо́мъ от­ земли́ Ѳемано́ни.
У́мре же Асо́мъ, и бы́сть ца́рь по не́мъ Ада́дъ сы́нъ Вара́довъ, и́же изсѣче́ Мадiа́ма на по́ли Моа́вли: и́мя же гра́ду его́ Гетѳе́мъ.
У́мре же Ада́дъ, и ца́рь бы́сть по не́мъ Самада́ от­ Массекка́са.
У́мре же Самада́, и ца́рь бы́сть по не́мъ Сау́лъ изъ Роово́ѳа, и́же е́сть бли́зъ рѣки́.
У́мре же Сау́лъ, и ца́рь бы́сть по не́мъ Ваален­но́нъ, сы́нъ Ахово́рь.
У́мре же Ваален­но́нъ сы́нъ Ахово́рь, и ца́рь бы́сть по не́мъ Ара́дъ, сы́нъ Вара́довъ: и и́мя гра́ду его́ Фого́ръ, и́мя же женѣ́ его́ Метевеи́ль, дще́рь Матраи́ѳа, сы́на Мезоо́вля.
Сiя́ имена́ старѣ́йшинъ Иса́влихъ въ племенѣ́хъ и́хъ, по мѣ́сту и́хъ, во страна́хъ и́хъ и въ язы́цѣхъ и́хъ: старѣ́йшина Ѳамна́, старѣ́йшина Гола́, старѣ́йшина Иеѳе́ръ,
старѣ́йшина Оливема́, старѣ́йшина Ила́, старѣ́йшина Фино́нъ,
старѣ́йшина Кене́зъ, старѣ́йшина Ѳема́нъ, старѣ́йшина Маза́ръ,
старѣ́йшина Магедiи́лъ, старѣ́йшина Зафо́й: сі́и старѣ́йшины Едо́мли, живу́щiи въ земли́ при­­тяжа́нiя и́хъ: се́й Иса́въ оте́цъ Едо́мль.
Синодальный
Вот родословие Исава, он же Едом.
Исав взял себе жен из дочерей Ханаанских: Аду, дочь Елона Хеттеянина, и Оливему, дочь Аны, сына Цивеона Евеянина,
и Васемафу, дочь Измаила, сестру Наваиофа.
Ада родила Исаву Елифаза, Васемафа родила Рагуила,
Оливема родила Иеуса, Иеглома и Корея. Это сыновья Исава, родившиеся ему в земле Ханаанской.
И взял Исав жен своих и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и [все] стада свои, и весь скот свой, и всё имение свое, которое он приобрел в земле Ханаанской, и пошел [Исав] в другую землю от лица Иакова, брата своего,
ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не вмещала их, по множеству стад их.
И поселился Исав на горе Сеир, Исав, он же Едом.
И вот родословие Исава, отца Идумеев, на горе Сеир.
Вот имена сынов Исава: Елифаз, сын Ады, жены Исавовой, и Рагуил, сын Васемафы, жены Исавовой.
У Елифаза были сыновья: Феман, Омар, Цефо, Гафам и Кеназ.
Фамна же была наложница Елифаза, сына Исавова, и родила Елифазу Амалика. Вот сыновья Ады, жены Исавовой.
И вот сыновья Рагуила: Нахаф и Зерах, Шамма и Миза. Это сыновья Васемафы, жены Исавовой.
И сии были сыновья Оливемы, дочери Аны, сына Цивеонова, жены Исавовой: она родила Исаву Иеуса, Иеглома и Корея.
Вот старейшины сынов Исавовых. Сыновья Елифаза, первенца Исавова: старейшина Феман, старейшина Омар, старейшина Цефо, старейшина Кеназ,
старейшина Корей, старейшина Гафам, старейшина Амалик. Сии старейшины Елифазовы в земле Едома; сии сыновья Ады.
Сии сыновья Рагуила, сына Исавова: старейшина Нахаф, старейшина Зерах, старейшина Шамма, старейшина Миза. Сии старейшины Рагуиловы в земле Едома; сии сыновья Васемафы, жены Исавовой.
Сии сыновья Оливемы, жены Исавовой: старейшина Иеус, старейшина Иеглом, старейшина Корей. Сии старейшины Оливемы, дочери Аны, жены Исавовой.
Вот сыновья Исава, и вот старейшины их. Это Едом.
Сии сыновья Сеира Хорреянина, жившие в земле той: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана,
Дишон, Эцер и Дишан. Сии старейшины Хорреев, сынов Сеира, в земле Едома.
Сыновья Лотана были: Хори и Геман; а сестра у Лотана: Фамна.
Сии сыновья Шовала: Алван, Манахаф, Эвал, Шефо и Онам.
Сии сыновья Цивеона: Аиа и Ана. Это тот Ана, который нашел теплые воды в пустыне, когда пас ослов Цивеона, отца своего.
Сии дети Аны: Дишон и Оливема, дочь Аны.
Сии сыновья Дишона: Хемдан, Эшбан, Ифран и Херан.
Сии сыновья Эцера: Билган, Зааван, [Укам] и Акан.
Сии сыновья Дишана: Уц и Аран.
Сии старейшины Хорреев: старейшина Лотан, старейшина Шовал, старейшина Цивеон, старейшина Ана,
старейшина Дишон, старейшина Эцер, старейшина Дишан. Вот старейшины Хорреев, по старшинствам их в земле Сеир.
Вот цари, царствовавшие в земле Едома, прежде царствования царей у сынов Израилевых:
царствовал в Едоме Бела, сын Веоров, а имя городу его Дингава.
И умер Бела, и воцарился по нем Иовав, сын Зераха, из Восоры.
Умер Иовав, и воцарился по нем Хушам, из земли Феманитян.
И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедадов, который поразил Мадианитян на поле Моава; имя городу его Авиф.
И умер Гадад, и воцарился по нем Самла из Масреки.
И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, что при реке.
И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора.
И умер Баал-Ханан, сын Ахбора, и воцарился по нем Гадар [сын Варадов]; имя городу его Пау; имя жене его Мегетавеель, дочь Матреды, сына Мезагава.
Сии имена старейшин Исавовых, по племенам их, по местам их, по именам их, [по народам их]: старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф,
старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон,
старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина Мивцар,
старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины Идумейские, по их селениям, в земле обладания их. Вот Исав, отец Идумеев.
以扫就是以东,他的后代记在下面。
以扫娶迦南的女子为妻,就是赫人以伦的女儿亚大和希未人祭便的孙女,亚拿的女儿阿何利巴玛,
又娶了以实玛利的女儿,尼拜约的妹子巴实抹。
亚大给以扫生了以利法。巴实抹生了流珥。
阿何利巴玛生了耶乌施,雅兰,可拉。这都是以扫的儿子,是在迦南地生的。
以扫带着他的妻子,儿女,与家中一切的人口,并他的牛羊,牲畜,和一切货财,就是他在迦南地所得的,往别处去,离了他兄弟雅各。
因为二人的财物群畜甚多,寄居的地方容不下他们,所以不能同居。
于是以扫住在西珥山里。以扫就是以东。
以扫是西珥山里以东人的始祖,他的后代记在下面。
以扫众子的名字如下。以扫的妻子亚大生以利法。以扫的妻子巴实抹生流珥。
以利法的儿子是毯螅,阿抹,洗玻,迦坦,基纳斯。
亭纳是以扫儿子以利法的妾。她给以利法生了亚玛力。这是以扫的妻子亚大的子孙。
流珥的儿子是拿哈,谢拉,沙玛,米撒。这是以扫妻子巴实抹的子孙。
以扫的妻子阿何利巴玛是祭便的孙女,亚拿的女儿。她给以扫生了耶乌施,雅兰,可拉。
以扫子孙中作族长的记在下面。以扫的长子以利法的子孙中,有毯螅族长,阿抹族长,洗玻族长,基纳斯族长,
可拉族长,迦坦族长,亚玛力族长。这是在以东地从以利法所出的族长,都是亚大的子孙。
以扫的儿子流珥的子孙中,有拿哈族长,谢拉族长,沙玛族长,米撒族长。这是在以东地从流珥所出的族长,都是以扫妻子巴实抹的子孙。
以扫的妻子阿何利巴玛的子孙中,有耶乌施族长,雅兰族长,可拉族长。这是从以扫妻子,亚拿的女儿,阿何利巴玛子孙中所出的族长。
以上的族长都是以扫的子孙。以扫就是以东。
那地原有的居民何利人西珥的子孙记在下面,就是罗坍,朔巴,祭便,亚拿,
底顺,以察,底珊。这是从以东地的何利人西珥子孙中所出的族长。
罗坍的儿子是何利,希幔。罗坍的妹子是亭纳。
朔巴的儿子是亚勒文,玛拿辖,以巴录,示玻,阿南。
祭便的儿子是亚雅,亚拿(当时在旷野放他父亲祭便的驴,遇着温泉的,就是这亚拿)。
亚拿的儿子是底顺。亚拿的女儿是阿何利巴玛。
底顺的儿子是欣但,伊是班,益兰,基兰。
以察的儿子是辟罕,撒番,亚干。
底珊的儿子是乌斯,亚兰。
从何利人所出的族长记在下面,就是罗坍族长,朔巴族长,祭便族长,亚拿族长,
底顺族长,以察族长,底珊族长。这是从何利人所出的族长,都在西珥地,按着宗族作族长。
以色列人未有君王治理以先,在以东地作王的记在下面。
比珥的儿子比拉在以东作王,他的京城名叫亭哈巴。
比拉死了,波斯拉人谢拉的儿子约巴接续他作王。
约巴死了,毯螅地的人户珊接续他作王。
户珊死了,比达的儿子哈达接续他作王。这哈达就是在摩押地杀败米甸人的,他的京城名叫亚未得。
哈达死了,玛士利加人桑拉接续他作王。
桑拉死了,大河边的利河伯人扫罗接续他作王。
扫罗死了,亚革波的儿子巴勒哈南接续他作王。
亚革波的儿子巴勒哈南死了,哈达接续他作王,他的京城名叫巴乌。他的妻子名叫米希她别,是米萨合的孙女,玛特列的女儿。
从以扫所出的族长,按着他们的宗族,住处,名字记在下面,就是亭纳族长,亚勒瓦族长,耶帖族长,
阿何利巴玛族长,以拉族长,比嫩族长,
基纳斯族长,毯螅族长,米比萨族长,
玛基叠族长,以兰族长。这是以东人在所得为业的地上,按着他们的住处,所有的族长都是以东人的始祖以扫的后代。
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки