Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Сі́и же ро́дове Иса́вли, се́й е́сть Едо́мъ.
 • Иса́въ же поя́ себѣ́ жены́ от­ дще́рей Ханане́йскихъ: Аду́, дще́рь Ело́ма Хетте́ина, и Оливему́, дще́рь Ана́ню сы́на Севего́на Еве́ина,
 • и Васема́ѳу, дще́рь Исма́илю, сестру́ Навео́ѳову.
 • Роди́ же Ада́ Иса́ву Елифа́са, и Васема́ѳъ роди́ Рагуи́ла,
 • и Оливема́ роди́ Ие­у́са и Иегло́ма и Коре́а: сі́и сы́нове Иса́вли, и́же бы́ша ему́ въ земли́ Ханаа́нстѣй.
 • Поя́ же Иса́въ жены́ своя́ и сы́ны своя́ и дще́ри своя́, и вся́ тѣлеса́ до́му сво­его́ и вся́ имѣ́нiя своя́ и вся́ скоты́, и вся́, ели́ка при­­тяжа́, и вся́, ели́ка при­­обрѣ́те въ земли́ Ханаа́нстѣй, и отъи́де Иса́въ изъ земли́ Ханаа́нскiя от­ лица́ Иа́кова бра́та сво­его́:
 • бя́ху бо имѣ́нiя и́хъ мно́га, е́же жи́ти вку́пѣ: и не можа́­ше земля́ обита́нiя и́хъ вмѣсти́ти и́хъ, от­ мно́же­ст­ва имѣ́нiй и́хъ.
 • Всели́ся же Иса́въ на горѣ́ Сии́ръ: Иса́въ то́й е́сть Едо́мъ.
 • Сі́и же ро́дове Иса́ва, отца́ Едо́мля, на горѣ́ Сии́ръ:
 • и сiя́ имена́ сыно́въ Иса́влихъ: Елифа́съ, сы́нъ Ады́, жены́ Иса́вли, и Рагуи́лъ, сы́нъ Васема́ѳы, жены́ Иса́вли.
 • Бы́ша же Елифа́су сы́нове: Ѳема́нъ, Ома́ръ, Софа́ръ, Гоѳо́мъ и Кене́зъ.
 • Ѳамна́ же бя́ше нало́жница Елифа́са, сы́на Иса́вля, и роди́ Елифа́су Амали́ка: сі́и сы́нове Ады́, жены́ Иса́вли.
 • Сі́и же сы́нове Рагуи́ловы: Нахо́ѳъ, Заре́, Соме́ и Мозе́: сі́и бы́ша сы́нове Васема́ѳы, жены́ Иса́вли.
 • Сі́и же сы́нове Оливемы́ дще́ре Ана́ни сы́на Севего́ня, жены́ Иса́вли: роди́ же Иса́ву Ие­у́са и Иегло́ма и Коре́а.
 • Сі́и старѣ́йшины сы́на Иса́вля, сы́нове Елифа́са, пе́рвенца Иса́вля: старѣ́йшина Ѳема́нъ, старѣ́йшина Ома́ръ, старѣ́йшина Софа́ръ, старѣ́йшина Кене́зъ,
 • старѣ́йшина Коре́й, старѣ́йшина Гоѳо́мъ, старѣ́йшина Амали́къ: сі́и старѣ́йшины Елифа́са въ земли́ Идуме́йстѣй, сі́и сы́нове Ади́ны.
 • И сі́и сы́нове Рагуи́ла, сы́на Иса́вля: старѣ́йшина Нахо́ѳъ, старѣ́йшина Заре́, старѣ́йшина Соме́, старѣ́йшина Мозе́: сі́и старѣ́йшины Рагуи́ловы въ земли́ Едо́мстѣй, сі́и сы́нове Васема́ѳы, жены́ Иса́вли.
 • Сі́и же сы́нове Оливемы́, жены́ Иса́вли: старѣ́йшина Ие­у́съ, старѣ́йшина Иегло́мъ, старѣ́йшина Коре́й: сі́и старѣ́йшины Оливемы́, дще́ре Ана́ни, жены́ Иса́вли,
 • сі́и сы́нове Иса́вли и сі́и старѣ́йшины и́хъ, сі́и су́ть сы́нове Едо́мли.
 • Сі́и же сы́нове Сии́ра Хорре́ова жи́в­шаго на земли́: Лота́нъ, Сова́лъ, Севего́нъ, Ана́
 • и Дисо́нъ, и Аса́ръ и Рисо́нъ: сі́и старѣ́йшины Хорре́ова сы́на Сии́ра въ земли́ Едо́мстѣй.
 • Бы́ша же сы́нове Лота́ни: Хорри́ и Ема́нъ, сестра́ же Лота́ня Ѳамна́.
 • Сі́и же сы́нове Сова́ловы: Гола́мъ и Манаха́ѳъ, и Геви́лъ и Софа́ръ и Ома́ръ.
 • И сі́и сы́нове Севего́ни: Аiе́ и Ана́: се́й е́сть Ана́, и́же обрѣ́те Иами́нь въ пусты́ни, егда́ пася́ше подъяре́мники {мски́} Севего́на, отца́ сво­его́.
 • Сі́и же сы́нове Ана́ни: Дисо́нъ и Оливема́, дщи́ Ана́ня.
 • Сі́и же сы́нове Дисо́новы: Амада́ и Асва́нъ, и Иѳра́нъ и Харра́нъ.
 • Сі́и же сы́нове Аса́ровы: Валаа́мъ и Зука́мъ, и Ука́мъ и Ука́нъ.
 • Сі́и же сы́нове Рисо́новы: О́съ и Ара́нъ.
 • Сі́и же старѣ́йшины Хорри́овы: старѣ́йшина Лота́нъ, старѣ́йшина Сова́лъ, старѣ́йшина Севего́нъ, старѣ́йшина Ана́,
 • старѣ́йшина Дисо́нъ, старѣ́йшина Аса́ръ, старѣ́йшина Рисо́нъ: сі́и старѣ́йшины Хорри́овы во о́бластехъ и́хъ въ земли́ Едо́мли.
 • И сі́и ца́рiе ца́р­ст­вовав­шiи во Едо́мѣ, пре́жде ца́р­ст­вованiя царе́й во Изра́или:
 • и ца́р­ст­вова во Едо́мѣ Вала́къ, сы́нъ Вео́ровъ: и́мя же гра́ду его́ Ден­нава́.
 • У́мре же Вала́къ, и ца́рь бы́сть по не́мъ Иова́въ, сы́нъ За́ринъ от­ Восо́рры.
 • У́мре же Иова́въ, и ца́рь бы́сть по не́мъ Асо́мъ от­ земли́ Ѳемано́ни.
 • У́мре же Асо́мъ, и бы́сть ца́рь по не́мъ Ада́дъ сы́нъ Вара́довъ, и́же изсѣче́ Мадiа́ма на по́ли Моа́вли: и́мя же гра́ду его́ Гетѳе́мъ.
 • У́мре же Ада́дъ, и ца́рь бы́сть по не́мъ Самада́ от­ Массекка́са.
 • У́мре же Самада́, и ца́рь бы́сть по не́мъ Сау́лъ изъ Роово́ѳа, и́же е́сть бли́зъ рѣки́.
 • У́мре же Сау́лъ, и ца́рь бы́сть по не́мъ Ваален­но́нъ, сы́нъ Ахово́рь.
 • У́мре же Ваален­но́нъ сы́нъ Ахово́рь, и ца́рь бы́сть по не́мъ Ара́дъ, сы́нъ Вара́довъ: и и́мя гра́ду его́ Фого́ръ, и́мя же женѣ́ его́ Метевеи́ль, дще́рь Матраи́ѳа, сы́на Мезоо́вля.
 • Сiя́ имена́ старѣ́йшинъ Иса́влихъ въ племенѣ́хъ и́хъ, по мѣ́сту и́хъ, во страна́хъ и́хъ и въ язы́цѣхъ и́хъ: старѣ́йшина Ѳамна́, старѣ́йшина Гола́, старѣ́йшина Иеѳе́ръ,
 • старѣ́йшина Оливема́, старѣ́йшина Ила́, старѣ́йшина Фино́нъ,
 • старѣ́йшина Кене́зъ, старѣ́йшина Ѳема́нъ, старѣ́йшина Маза́ръ,
 • старѣ́йшина Магедiи́лъ, старѣ́йшина Зафо́й: сі́и старѣ́йшины Едо́мли, живу́щiи въ земли́ при­­тяжа́нiя и́хъ: се́й Иса́въ оте́цъ Едо́мль.
 • Вот родословие Исава, он же Едом.
 • Исав взял себе жен из дочерей Ханаанских: Аду, дочь Елона Хеттеянина, и Оливему, дочь Аны, сына Цивеона Евеянина,
 • и Васемафу, дочь Измаила, сестру Наваиофа.
 • Ада родила Исаву Елифаза, Васемафа родила Рагуила,
 • Оливема родила Иеуса, Иеглома и Корея. Это сыновья Исава, родившиеся ему в земле Ханаанской.
 • И взял Исав жен своих и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и [все] стада свои, и весь скот свой, и всё имение свое, которое он приобрел в земле Ханаанской, и пошел [Исав] в другую землю от лица Иакова, брата своего,
 • ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не вмещала их, по множеству стад их.
 • И поселился Исав на горе Сеир, Исав, он же Едом.
 • И вот родословие Исава, отца Идумеев, на горе Сеир.
 • Вот имена сынов Исава: Елифаз, сын Ады, жены Исавовой, и Рагуил, сын Васемафы, жены Исавовой.
 • У Елифаза были сыновья: Феман, Омар, Цефо, Гафам и Кеназ.
 • Фамна же была наложница Елифаза, сына Исавова, и родила Елифазу Амалика. Вот сыновья Ады, жены Исавовой.
 • И вот сыновья Рагуила: Нахаф и Зерах, Шамма и Миза. Это сыновья Васемафы, жены Исавовой.
 • И сии были сыновья Оливемы, дочери Аны, сына Цивеонова, жены Исавовой: она родила Исаву Иеуса, Иеглома и Корея.
 • Вот старейшины сынов Исавовых. Сыновья Елифаза, первенца Исавова: старейшина Феман, старейшина Омар, старейшина Цефо, старейшина Кеназ,
 • старейшина Корей, старейшина Гафам, старейшина Амалик. Сии старейшины Елифазовы в земле Едома; сии сыновья Ады.
 • Сии сыновья Рагуила, сына Исавова: старейшина Нахаф, старейшина Зерах, старейшина Шамма, старейшина Миза. Сии старейшины Рагуиловы в земле Едома; сии сыновья Васемафы, жены Исавовой.
 • Сии сыновья Оливемы, жены Исавовой: старейшина Иеус, старейшина Иеглом, старейшина Корей. Сии старейшины Оливемы, дочери Аны, жены Исавовой.
 • Вот сыновья Исава, и вот старейшины их. Это Едом.
 • Сии сыновья Сеира Хорреянина, жившие в земле той: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана,
 • Дишон, Эцер и Дишан. Сии старейшины Хорреев, сынов Сеира, в земле Едома.
 • Сыновья Лотана были: Хори и Геман; а сестра у Лотана: Фамна.
 • Сии сыновья Шовала: Алван, Манахаф, Эвал, Шефо и Онам.
 • Сии сыновья Цивеона: Аиа и Ана. Это тот Ана, который нашел теплые воды в пустыне, когда пас ослов Цивеона, отца своего.
 • Сии дети Аны: Дишон и Оливема, дочь Аны.
 • Сии сыновья Дишона: Хемдан, Эшбан, Ифран и Херан.
 • Сии сыновья Эцера: Билган, Зааван, [Укам] и Акан.
 • Сии сыновья Дишана: Уц и Аран.
 • Сии старейшины Хорреев: старейшина Лотан, старейшина Шовал, старейшина Цивеон, старейшина Ана,
 • старейшина Дишон, старейшина Эцер, старейшина Дишан. Вот старейшины Хорреев, по старшинствам их в земле Сеир.
 • Вот цари, царствовавшие в земле Едома, прежде царствования царей у сынов Израилевых:
 • царствовал в Едоме Бела, сын Веоров, а имя городу его Дингава.
 • И умер Бела, и воцарился по нем Иовав, сын Зераха, из Восоры.
 • Умер Иовав, и воцарился по нем Хушам, из земли Феманитян.
 • И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедадов, который поразил Мадианитян на поле Моава; имя городу его Авиф.
 • И умер Гадад, и воцарился по нем Самла из Масреки.
 • И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, что при реке.
 • И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора.
 • И умер Баал-Ханан, сын Ахбора, и воцарился по нем Гадар [сын Варадов]; имя городу его Пау; имя жене его Мегетавеель, дочь Матреды, сына Мезагава.
 • Сии имена старейшин Исавовых, по племенам их, по местам их, по именам их, [по народам их]: старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф,
 • старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон,
 • старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина Мивцар,
 • старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины Идумейские, по их селениям, в земле обладания их. Вот Исав, отец Идумеев.
 • ИН аст насли Эсов, ки ҳамон Адӯм бошад.
 • Эсов занони худро аз духтарони канъониён гирифт: Одо духтари Элӯни ҳиттиро, Оҳалибомо духтари Ано, духтари Сибъӯни ҳиввиро,
 • Ва Босмат духтари Исмоил, хоҳари Набойӯтро.
 • Одо Алифозро ба Эсов зоид; Босмат Реуилро зоид.
 • Оҳалибомо Яуш, Яълом ва Қӯраҳро зоид. Инҳоянд писарони Эсов, ки ба ӯ дар замини Канъон таваллуд шуданд.
 • Ва Эсов занони худ, ва писарони худ, ва духтарони худ, ва тамоми аҳли хонаи худ, ва рамаҳои худ, ва тамоми чорвои худ, ва тамоми дороии худро, ки дар замини Канъон пайдо карда буд, гирифта, аз пеши бародари худ Яъқуб ба замини дигаре рафт,
 • Зеро ки дороии онҳо он қадар бисёр буд, ки наметавонистанд якҷоя иқомат кунанд, ва замини мусофираташон ба сабаби бисёрии чорвояшон онҳоро ғунҷоиш дода наметавонист.
 • Ва Эсов дар кӯҳи Сеир сокин шуд, ки Эсов ҳамон Адӯм бошад.
 • Ва ин аст насаби Эсов, падари адӯмиён, дар кӯҳи Сеир.
 • Ин аст номҳои писарони Эсов: Алифоз, писари Одо, зани Эсов, ва Реуил, писари Босмат, зани Эсов.
 • Ва писарони Алифоз Темон, Ӯмор, Сафӯ, Ҷаътом ва Қеназ буданд.
 • Ва Тимнаъ канизаки Алифоз, писари Эсов буд, ва Амолеқро ба Алифоз зоид. Инҳоянд писарони Одо, зани Эсов.
 • Инҳоянд писарони Реуил: Наҳат, Зараҳ, Шаммо ва Миззо. Инҳо писарони Босмат, зани Эсов буданд.
 • Ва инҳо писарони Оҳалибомо, духтари Ано, духтари Сибъӯн, зани Эсов буданд, ки вай Яуш, Яълом ва Қӯраҳро ба Эсов зоид.
 • Инҳоянд амирони писарони Эсов. Писарони Алифоз, нахустзодаи Эсов: амир Темон, амир Ӯмор, амир Сафӯ, амир Қеназ,
 • Амир Қӯраҳ, амир Ҷаътом, амир Амолеқ. Инҳоянд амирони Алифоз дар замини Адӯм; инҳоянд писарони Одо.
 • Инҳоянд писарони Реуил, писари Эсов: амир Наҳат, амир Зараҳ, амир Шаммо, амир Миззо. Инҳоянд амирони Реуил дар замини Адӯм; инҳоянд писарони Босмат, зани Эсов.
 • Инҳоянд писарони Оҳалибомо, зани Эсов: амир Яуш, амир Яълом, амир Қӯраҳ. Инҳоянд амирони Оҳалибомо, духтари Ано, зани Эсов.
 • Инҳоянд писарони Эсов, ва инҳоянд амирони онҳо. Ин Адӯм аст.
 • Инҳоянд писарони Сеири ҳӯрӣ, ки дар он сарзамин иқомат доштанд: Лӯтон, Шӯбол, Сибъӯн, Ано,
 • Дишӯн, Эсар ва Дишан. Инҳоянд амирони ҳӯриён, писарони Сеир, дар замини Адӯм.
 • Ва писарони Лӯтон Ҳӯрӣ ва Ҳемом буданд, ва хоҳари Лӯтон Тимнаъ буд.
 • Инҳоянд писарони Шӯбол: Алвон, Монаҳат, Эбол, Шафӯ ва Ӯном.
 • Инҳоянд писарони Сибъӯн: Аё ва Ано; ҳамон Ано, ки ҳангоми чаронидани харони падари худ Сибъӯн дар биёбон чашмаҳои оби гармро ёфт.
 • Инҳоянд фарзандони Ано: Дишан ва Оҳалибомо, духтари Ано.
 • Инҳоянд писарони Дишӯн: Ҳамдон, Ашбон, Итрон ва Карон.
 • Инҳоянд писарони Эсар: Билҳон, Заъвон ва Ақон.
 • Инҳоянд писарони Дишан: Ус ва Арон.
 • Инҳоянд амирони ҳӯриён: амир Лӯтон, амир Шӯбол, амир Сибъӯн, амир Ано,
 • Амир Дишӯн, амир Эсар, амир Дишан. Инҳоянд амирони ҳӯриён аз рӯи амирони онҳо дар замини Сеир.
 • Инҳоянд подшоҳоне ки дар замини Адӯм, подшоҳӣ кардаанд пеш аз он ки подшоҳе дар банӣ-Исроил подшоҳӣ кунад:
 • Балаъ ибни Баӯр дар Адӯм подшоҳӣ кард, ва номи шаҳри ӯ Динҳоба буд.
 • Ва Балаъ мурд, ва дар ҷояш Йӯбоб ибни Зараҳ аз Бусра подшоҳӣ кард.
 • Ва Йӯбоб мурд, ва дар ҷояш Ҳӯшом аз замини темониён подшоҳӣ кард.
 • Ва Ҳӯшом мурд, ва дар ҷояш Ҳадад ибни Бадад, ки дар саҳрои Мӯоб Мидёнро шикаст дод, подшоҳӣ кард, ва номи шаҳри ӯ Авит буд.
 • Ва Ҳадад мурд, ва дар ҷояш Самло аз Масреқо подшоҳӣ кард.
 • Ва Самло мурд, ва дар ҷояш Шоул аз Раҳӯбӯти лаби дарё подшоҳӣ кард.
 • Ва Шоул мурд, ва дар ҷояш Баал-Ҳонон ибни Акбӯр подшоҳӣ кард.
 • Ва Баал-Ҳонон ибни Акбӯр мурд, ва дар ҷояш Ҳадар подшоҳӣ кард, ва номи шаҳраш Фоу буд, ва номи занаш Маҳетабъил духтари Матрад, духтари Мезоҳоб буд.
 • Ва ин аст номҳои амирони Эсов аз рӯи қабилаҳои онҳо ва маконҳои онҳо ва номҳои онҳо: амир Тимнаъ, амир Алво, амир Ятет,
 • Амир Оҳалибомо, амир Эло, амир Финӯн,
 • Амир Қеназ, амир Темон, амир Мибсор,
 • Амир Маҷдиил, амир Иром. Инҳоянд амирони Адӯм, аз рӯи бошишгоҳҳои онҳо, дар замини соҳибияти онҳо. Ин аст Эсов, падари адӯмиён.