Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Всели́ся же Иа́ковъ въ земли́, идѣ́же обита́ Исаа́къ, оте́цъ его́, въ земли́ Ханаа́ни.
 • Сі́и же ро́ди Иа́ковли. Ио́сифъ же бя́ше седми­на́­де­ся­ти лѣ́тъ, пасы́й о́вцы отца́ сво­его́ съ бра́тiею сво­е́ю, ю́нъ сы́й, съ сынми́ Ва́ллы и съ сынми́ Зе́лфы, же́нъ отца́ сво­его́: нанесо́ша же на Ио́сифа злу́ клевету́ ко Изра́илю отцу́ сво­ему́.
 • Иа́ковъ же любля́ше Ио́сифа па́че всѣ́хъ сыно́въ сво­и́хъ, я́ко сы́нъ въ ста́рости ему́ бы́сть: и сотвори́ ему́ ри́зу пе́стру.
 • Ви́дѣв­ше же бра́тiя его́, я́ко лю́битъ его́ оте́цъ па́че всѣ́хъ сыно́въ сво­и́хъ, воз­ненави́дѣша его́ и не можа́ху глаго́лати къ нему́ ничто́же ми́рно.
 • Ви́дѣвъ же Ио́сифъ со́нъ, повѣ́да и́ бра́тiи сво­е́й
 • и рече́ и́мъ: послу́шайте сна́ сего́, его́же ви́дѣхъ:
 • мнѣ́хъ ва́съ вя́жущихъ снопы́ средѣ́ по́ля: и воста́ мо́й сно́пъ и ста́ пря́мо, ва́ши же снопы́ обрати́в­шеся поклони́шася мо­ему́ снопу́.
 • Рѣ́ша же ему́ бра́тiя его́: еда́ ца́р­ст­вуя ца́р­ст­вовати бу́деши надъ на́ми, или́ госпо́д­ст­вуя госпо́д­ст­вовати бу́деши надъ на́ми? И при­­ложи́ша еще́ ненави́дѣти его́ сно́въ ра́ди его́ и ра́ди слове́съ его́.
 • Ви́дѣ же со́нъ другі́й и повѣ́да его́ отцу́ сво­ему́ и бра́тiи сво­е́й, и рече́: се́, ви́дѣхъ другі́й со́нъ: а́ки бы со́лнце и луна́ и едино­на́­де­сять звѣ́здъ покланя́хуся мнѣ́.
 • И запрети́ ему́ оте́цъ его́ и рече́ ему́: что́ со́нъ се́й, его́же еси́ ви́дѣлъ? еда́ при­­ше́дше прiи́демъ а́зъ и ма́ти твоя́ и бра́тiя твоя́ поклони́тися тебѣ́ до земли́?
 • Позави́дѣша же ему́ бра́тiя его́: оте́цъ же его́ соблюде́ сло́во сiе́.
 • Отидо́ша же бра́тiя его́ пасти́ о́вцы отца́ сво­его́ въ Cихе́мъ.
 • И рече́ Изра́иль ко Ио́сифу: еда́ бра́тiя твоя́ не пасу́тъ въ Cихе́мѣ? гряди́, да послю́ тя къ ни́мъ. Рече́ же ему́: се́, а́зъ.
 • Рече́ же ему́ Изра́иль: ше́дъ, ви́ждь, а́ще здра́в­ст­вуютъ бра́тiя твоя́ и о́вцы, и повѣ́ждь ми́. И посла́ его́ от­ юдо́ли Хевро́ни. И прiи́де въ Cихе́мъ:
 • и обрѣ́те его́ человѣ́къ заблужда́юща на по́ли: вопроси́ же его́ человѣ́къ глаго́ля: чесого́ и́щеши?
 • О́нъ же рече́: бра́тiи мо­ея́ ищу́: повѣ́ждь ми́, гдѣ́ пасу́тъ.
 • Рече́ же ему́ человѣ́къ: от­идо́ша от­сю́ду: слы́шахъ бо и́хъ глаго́лющихъ: по́йдемъ въ Доѳаи́мъ. И и́де Ио́сифъ вслѣ́дъ бра́тiи сво­ея́ и обрѣ́те я́ въ Доѳаи́мѣ.
 • Предузрѣ́ша же его́ издале́че, пре́жде при­­ближе́нiя его́ къ ни́мъ, и злѣ́ умы́слиша уби́ти его́:
 • рече́ же кі́йждо къ бра́ту сво­ему́: се́, снови́децъ о́ный и́детъ:
 • ны́нѣ у́бо прiиди́те, убiе́мъ его́ и вве́ржимъ его́ во еди́нъ от­ рво́въ, и рече́мъ: звѣ́рь лю́тъ снѣде́ его́: и у́зримъ, что́ бу́дутъ со́нiя его́.
 • Слы́шавъ же Руви́мъ, отъ­я́ его́ изъ ру́къ и́хъ и рече́: не убiе́мъ его́ на души́.
 • Рече́ же и́мъ Руви́мъ: не пролі́йте кро́ве, вве́рзите его́ во еди́нъ от­ рво́въ си́хъ, и́же въ пусты́ни, руки́ же не воз­ложи́те на него́: [тща́­шеся бо] я́ко да изы́метъ его́ от­ ру́къ и́хъ и от­да́стъ его́ отцу́ сво­ему́.
 • Бы́сть же егда́ прiи́де Ио́сифъ къ бра́тiи сво­е́й, совлеко́ша со Ио́сифа ри́зу пе́струю, я́же на не́мъ,
 • и по­е́мше его́ вверго́ша въ ро́въ: ро́въ же то́щь, воды́ не имя́ше.
 • И сѣдо́ша я́сти хлѣ́бъ, и воз­зрѣ́в­ше очи́ма ви́дѣша, и се́, пу́тницы Исма́илтяне идя́ху от­ Галаа́да, и велблю́ды и́хъ по́лны ѳимiа́ма и рити́ны {ту́къ масти́тый изъ дрѣ́ва теку́щiй} и ста́кти: идя́ху же везу́ще во Еги́петъ.
 • Рече́ же Иу́да ко бра́тiи сво­е́й: ка́я по́льза, а́ще убiе́мъ бра́та на́­шего и скры́емъ кро́вь его́?
 • гряди́те продади́мъ его́ Исма́илтяномъ си́мъ: ру́цѣ же на́ши да не бу́дутъ на не́мъ, я́ко бра́тъ на́шъ и пло́ть на́ша е́сть. Послу́шаша же бра́тiя его́.
 • И мимо­идо́ша человѣ́цы Мадiа́мстiи купцы́: и извлеко́ша и воз­ведо́ша Ио́сифа изъ ро́ва, и прода́ша Ио́сифа Исма́илтяномъ на два́десять златни́цъ. И поведо́ша Ио́сифа во Еги́петъ.
 • Возврати́ся же Руви́мъ къ ро́ву и не узрѣ́ Ио́сифа въ ро́вѣ: и растерза́ ри́зы своя́,
 • и прiи́де ко бра́тiи сво­е́й и рече́: о́трочища нѣ́сть, а́зъ же ка́мо иду́ ктому́?
 • Взе́мше же ри́зу Ио́сифову, закла́ша ко́злище от­ ко́зъ и пома́заша ри́зу кро́вiю:
 • и посла́ша ри́зу пе́струю, и при­­несо́ша ко отцу́ сво­ему́ и реко́ша: сiю́ обрѣто́хомъ: познава́й, а́ще ри́за сы́на тво­его́ е́сть, или́ ни́?
 • И позна́ ю́ и рече́: ри́за сы́на мо­его́ е́сть: звѣ́рь лю́тъ снѣде́ его́: звѣ́рь восхи́ти Ио́сифа.
 • И растерза́ Иа́ковъ ри́зы своя́, и воз­ложи́ вре́тище на чре́сла своя́, и пла́кашеся сы́на сво­его́ дни́ мно́ги.
 • Собра́шася же вси́ сы́нове его́ и дще́ри и прiидо́ша утѣ́шити его́: и не хотя́ше утѣ́шитися, глаго́ля: я́ко сни́ду къ сы́ну мо­ему́ сѣ́туя во а́дъ. И пла́кася о не́мъ оте́цъ его́.
 • Мадiа́не же прода́ша Ио́сифа во Еги́петъ Пентефрі́ю евну́ху фарао́нову, архимаги́ру.
 • Иаков жил в земле странствования отца своего [Исаака], в земле Ханаанской.
 • Вот житие Иакова. Иосиф, семнадцати лет, пас скот [отца своего] вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валлы и с сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до [Израиля] отца их.
 • Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, – и сделал ему разноцветную одежду.
 • И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его; и возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно.
 • И видел Иосиф сон, и рассказал [его] братьям своим: и они возненавидели его еще более.
 • Он сказал им: выслушайте сон, который я видел:
 • вот, мы вяжем снопы посреди поля; и вот, мой сноп встал и стал прямо; и вот, ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу.
 • И сказали ему братья его: неужели ты будешь царствовать над нами? неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его.
 • И видел он еще другой сон и рассказал его [отцу своему и] братьям своим, говоря: вот, я видел еще сон: вот, солнце и луна и одиннадцать звезд поклоняются мне.
 • И он рассказал отцу своему и братьям своим; и побранил его отец его и сказал ему: что это за сон, который ты видел? неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?
 • Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово.
 • Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем.
 • И сказал Израиль Иосифу: братья твои не пасут ли в Сихеме? пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему: вот я.
 • [Израиль] сказал ему: пойди, посмотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской; и он пришел в Сихем.
 • И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря: чего ты ищешь?
 • Он сказал: я ищу братьев моих; скажи мне, где они пасут?
 • И сказал тот человек: они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане.
 • И увидели они его издали, и прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его.
 • И сказали друг другу: вот, идет сновидец;
 • пойдем теперь, и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его; и увидим, что будет из его снов.
 • И услышал сие Рувим и избавил его от рук их, сказав: не убьем его.
 • И сказал им Рувим: не проливайте крови; бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он [с тем намерением], чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его.
 • Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем,
 • и взяли его и бросили его в ров; ров же тот был пуст; воды в нем не было.
 • И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот, идет из Галаада караван Измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан: идут они отвезти это в Египет.
 • И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его?
 • Пойдем, продадим его Измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались
 • и, когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа Измаильтянам за двадцать сребреников; а они отвели Иосифа в Египет.
 • Рувим же пришел опять ко рву; и вот, нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои,
 • и возвратился к братьям своим, и сказал: отрока нет, а я, куда я денусь?
 • И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымарали одежду кровью;
 • и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: мы это нашли; посмотри, сына ли твоего эта одежда, или нет.
 • Он узнал ее и сказал: это одежда сына моего; хищный зверь съел его; верно, растерзан Иосиф.
 • И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни.
 • И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его; но он не хотел утешиться и сказал: с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его.
 • Мадианитяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей.
 • κατῴκει δὲ Ιακωβ ἐν τῇ γῇ οὗ παρῴκησεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐν γῇ Χανααν
 • αὗται δὲ αἱ γενέσεις Ιακωβ Ιωσηφ δέκα ἑπτὰ ἐτῶν ἦν ποιμαίνων μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ τὰ προ­́βατα ὢν νέος μετὰ τῶν υἱῶν Βαλλας καὶ μετὰ τῶν υἱῶν Ζελφας τῶν γυναικῶν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ κατήνεγκεν δὲ Ιωσηφ ψόγον πονηρὸν προ­̀ς Ισραηλ τὸν πατέρα αὐτῶν
 • Ιακωβ δὲ ἠγάπα τὸν Ιωσηφ παρα­̀ πάν­τας τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ὅτι υἱὸς γήρους ἦν αὐτῷ ἐποίησεν δὲ αὐτῷ χιτῶνα ποικίλον
 • ἰδόν­τες δὲ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ὅτι αὐτὸν ὁ πατὴρ φιλεῖ ἐκ πάν­των τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἐμίσησαν αὐτὸν καὶ οὐκ ἐδύναν­το λαλεῖν αὐτῷ οὐδὲν εἰρηνικόν
 • ἐνυπνιασθεὶς δὲ Ιωσηφ ἐνύπνιον ἀπήγγειλεν αὐτὸ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ
 • καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἀκούσατε τοῦ ἐνυπνίου τούτου οὗ ἐνυπνιάσθην
 • ᾤμην ἡμᾶς δεσμεύ­ειν δράγματα ἐν μέσῳ τῷ πεδίῳ καὶ ἀνέστη τὸ ἐμὸν δράγμα καὶ ὠρθώθη περιστραφέν­τα δὲ τὰ δράγματα ὑμῶν προ­σεκύνησαν τὸ ἐμὸν δράγμα
 • εἶπαν δὲ αὐτῷ οἱ ἀδελφοί μὴ βασιλεύ­ων βασιλεύ­σεις ἐφ᾿ ἡμᾶς ἢ κυριεύ­ων κυριεύ­σεις ἡμῶν καὶ προ­σέθεν­το ἔτι μισεῖν αὐτὸν ἕνεκεν τῶν ἐνυπνίων αὐτοῦ καὶ ἕνεκεν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ
 • εἶδεν δὲ ἐνύπνιον ἕτερον καὶ διηγήσατο αὐτὸ τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ καὶ εἶπεν ἰδοὺ ἐνυπνιασάμην ἐνύπνιον ἕτερον ὥσπερ ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη καὶ ἕνδεκα ἀστέρες προ­σεκύνουν με
 • καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ τί τὸ ἐνύπνιον τοῦτο ὃ ἐνυπνιάσθης ἆρά γε ἐλθόν­τες ἐλευσόμεθα ἐγώ τε καὶ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου προ­σκυνῆσαί σοι ἐπι­̀ τὴν γῆν
 • ἐζήλωσαν δὲ αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ διετήρησεν τὸ ῥῆμα
 • ἐπορεύ­θησαν δὲ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ βόσκειν τὰ προ­́βατα τοῦ πατρὸς αὐτῶν εἰς Συχεμ
 • καὶ εἶπεν Ισραηλ προ­̀ς Ιωσηφ οὐχ οἱ ἀδελφοί σου ποιμαίνουσιν ἐν Συχεμ δεῦρο ἀπο­στείλω σε προ­̀ς αὐτούς εἶπεν δὲ αὐτῷ ἰδοὺ ἐγώ
 • εἶπεν δὲ αὐτῷ Ισραηλ πορευθεὶς ἰδὲ εἰ ὑγιαίνουσιν οἱ ἀδελφοί σου καὶ τὰ προ­́βατα καὶ ἀνάγγειλόν μοι καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν ἐκ τῆς κοιλάδος τῆς Χεβρων καὶ ἦλθεν εἰς Συχεμ
 • καὶ εὗρεν αὐτὸν ἄνθρωπος πλανώμενον ἐν τῷ πεδίῳ ἠρώτησεν δὲ αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος λέγων τί ζητεῖς
 • ὁ δὲ εἶπεν τοὺς ἀδελφούς μου ζητῶ ἀνάγγειλόν μοι ποῦ βόσκουσιν
 • εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ ἄνθρωπος ἀπήρκασιν ἐν­τεῦθεν ἤκουσα γὰρ αὐτῶν λεγόν­των πορευθῶμεν εἰς Δωθαϊμ καὶ ἐπορεύ­θη Ιωσηφ κατόπισθεν τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἐν Δωθαϊμ
 • προ­εῖδον δὲ αὐτὸν μακρόθεν προ­̀ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν προ­̀ς αὐτοὺς καὶ ἐπονηρεύ­ον­το τοῦ ἀπο­κτεῖναι αὐτόν
 • εἶπαν δὲ ἕκασ­τος προ­̀ς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἰδοὺ ὁ ἐνυπνιαστὴς ἐκεῖνος ἔρχεται
 • νῦν οὖν δεῦτε ἀπο­κτείνωμεν αὐτὸν καὶ ῥίψωμεν αὐτὸν εἰς ἕνα τῶν λάκκων καὶ ἐροῦμεν θηρίον πονηρὸν κατέφαγεν αὐτόν καὶ ὀψόμεθα τί ἔσται τὰ ἐνύπνια αὐτοῦ
 • ἀκούσας δὲ Рουβην ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ εἶπεν οὐ πατάξομεν αὐτὸν εἰς ψυχήν
 • εἶπεν δὲ αὐτοῖς Рουβην μὴ ἐκχέητε αἷμα ἐμβάλετε αὐτὸν εἰς τὸν λάκκον τοῦτον τὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ χεῖρα δὲ μὴ ἐπενέγκητε αὐτῷ ὅπως ἐξέληται αὐτὸν ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἀπο­δῷ αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ
 • ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἦλθεν Ιωσηφ προ­̀ς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐξέδυσαν τὸν Ιωσηφ τὸν χιτῶνα τὸν ποικίλον τὸν περὶ αὐτὸν
 • καὶ λαβόν­τες αὐτὸν ἔρριψαν εἰς τὸν λάκκον ὁ δὲ λάκκος κενός ὕδωρ οὐκ εἶχεν
 • ἐκάθισαν δὲ φαγεῖν ἄρτον καὶ ἀναβλέψαν­τες τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδον καὶ ἰδοὺ ὁδοιπόροι Ισμαηλῖται ἤρχον­το ἐκ Γαλααδ καὶ αἱ κάμηλοι αὐτῶν ἔγεμον θυμιαμάτων καὶ ῥητίνης καὶ στακτῆς ἐπορεύ­ον­το δὲ κατα­γαγεῖν εἰς Αἴγυπτον
 • εἶπεν δὲ Ιουδας προ­̀ς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τί χρήσιμον ἐὰν ἀπο­κτείνωμεν τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ κρύψωμεν τὸ αἷμα αὐτοῦ
 • δεῦτε ἀπο­δώμεθα αὐτὸν τοῖς Ισμαηλίταις τούτοις αἱ δὲ χεῖρες ἡμῶν μὴ ἔστωσαν ἐπ᾿ αὐτόν ὅτι ἀδελφὸς ἡμῶν καὶ σὰρξ ἡμῶν ἐστιν ἤκουσαν δὲ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ
 • καὶ παρεπορεύ­ον­το οἱ ἄνθρωποι οἱ Μαδιηναῖοι οἱ ἔμποροι καὶ ἐξείλκυσαν καὶ ἀνεβίβασαν τὸν Ιωσηφ ἐκ τοῦ λάκκου καὶ ἀπέδον­το τὸν Ιωσηφ τοῖς Ισμαηλίταις εἴκοσι χρυσῶν καὶ κατήγαγον τὸν Ιωσηφ εἰς Αἴγυπτον
 • ἀνέστρεψεν δὲ Рουβην ἐπι­̀ τὸν λάκκον καὶ οὐχ ὁρᾷ τὸν Ιωσηφ ἐν τῷ λάκκῳ καὶ διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
 • καὶ ἀνέστρεψεν προ­̀ς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ καὶ εἶπεν τὸ παιδάριον οὐκ ἔστιν ἐγὼ δὲ ποῦ πορεύ­ομαι ἔτι
 • λαβόν­τες δὲ τὸν χιτῶνα τοῦ Ιωσηφ ἔσφαξαν ἔριφον αἰγῶν καὶ ἐμόλυναν τὸν χιτῶνα τῷ αἵματι
 • καὶ ἀπέστειλαν τὸν χιτῶνα τὸν ποικίλον καὶ εἰσήνεγκαν τῷ πατρὶ αὐτῶν καὶ εἶπαν τοῦτον εὕρομεν ἐπι­́γνωθι εἰ χιτὼν τοῦ υἱοῦ σού ἐστιν ἢ οὔ
 • καὶ ἐπέγνω αὐτὸν καὶ εἶπεν χιτὼν τοῦ υἱοῦ μού ἐστιν θηρίον πονηρὸν κατέφαγεν αὐτόν θηρίον ἥρπασεν τὸν Ιωσηφ
 • διέρρηξεν δὲ Ιακωβ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐπέθετο σάκκον ἐπι­̀ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ ἐπένθει τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἡμέρας πολλάς
 • συν­ήχθησαν δὲ πάν­τες οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ αἱ θυγατέρες καὶ ἦλθον παρα­καλέσαι αὐτόν καὶ οὐκ ἤθελεν παρα­καλεῖσθαι λέγων ὅτι κατα­βήσομαι προ­̀ς τὸν υἱόν μου πενθῶν εἰς ᾅδου καὶ ἔκλαυσεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ
 • οἱ δὲ Μαδιηναῖοι ἀπέδον­το τὸν Ιωσηφ εἰς Αἴγυπτον τῷ Пετεφρη τῷ σπάδον­τι Φαραω ἀρχιμαγείρῳ
 • 雅 各 住 在 迦 南 地 , 就 是 他 父 亲 寄 居 的 地 。
 • 雅 各 的 记 略 如 下 。 约 瑟 十 七 岁 与 他 哥 哥 们 一 同 牧 羊 。 他 是 个 童 子 , 与 他 父 亲 的 妾 辟 拉 , 悉 帕 的 儿 子 们 常 在 一 处 。 约 瑟 将 他 哥 哥 们 的 恶 行 报 给 他 们 的 父 亲 。
 • 以 色 列 原 来 爱 约 瑟 过 于 爱 他 的 众 子 , 因 为 约 瑟 是 他 年 老 生 的 。 他 给 约 瑟 作 了 一 件 彩 衣 。
 • 约 瑟 的 哥 哥 们 见 父 亲 爱 约 瑟 过 于 爱 他 们 , 就 恨 约 瑟 , 不 与 他 说 和 睦 的 话 。
 • 约 瑟 作 了 一 梦 , 告 诉 他 哥 哥 们 , 他 们 就 越 发 恨 他 。
 • 约 瑟 对 他 们 说 , 请 听 我 所 作 的 梦 ,
 • 我 们 在 田 里 捆 禾 稼 , 我 的 捆 起 来 站 着 , 你 们 的 捆 来 围 着 我 的 捆 下 拜 。
 • 他 的 哥 哥 们 回 答 说 , 难 道 你 真 要 作 我 们 的 王 麽 。 难 道 你 真 要 管 辖 我 们 麽 , 他 们 就 因 为 他 的 梦 和 他 的 话 越 发 恨 他 。
 • 后 来 他 又 作 了 一 梦 , 也 告 诉 他 的 哥 哥 们 说 , 看 哪 , 我 又 作 了 一 梦 , 梦 见 太 阳 , 月 亮 , 与 十 一 个 星 向 我 下 拜 。
 • 约 瑟 将 这 梦 告 诉 他 父 亲 和 他 哥 哥 们 , 他 父 亲 就 责 备 他 说 , 你 作 的 这 是 什 么 梦 。 难 道 我 和 你 母 亲 , 你 弟 兄 果 然 要 来 俯 伏 在 地 , 向 你 下 拜 麽 ,
 • 他 哥 哥 们 都 嫉 妒 他 , 他 父 亲 却 把 这 话 存 在 心 里 。
 • 约 瑟 的 哥 哥 们 往 示 剑 去 放 他 们 父 亲 的 羊 。
 • 以 色 列 对 约 瑟 说 , 你 哥 哥 们 不 是 在 示 剑 放 羊 麽 。 你 来 , 我 要 打 发 你 往 他 们 那 里 去 。 约 瑟 说 , 我 在 这 里 。
 • 以 色 列 说 , 你 去 看 看 你 哥 哥 们 平 安 不 平 安 , 群 羊 平 安 不 平 安 , 就 回 来 报 信 给 我 。 于 是 打 发 他 出 希 伯 仑 谷 , 他 就 往 示 剑 去 了 。
 • 有 人 遇 见 他 在 田 野 走 迷 了 路 , 就 问 他 说 , 你 找 什 么 ,
 • 他 说 , 我 找 我 的 哥 哥 们 , 求 你 告 诉 我 , 他 们 在 何 处 放 羊 。
 • 那 人 说 , 他 们 已 经 走 了 , 我 听 见 他 们 说 要 往 多 坍 去 。 约 瑟 就 去 追 赶 他 哥 哥 们 , 遇 见 他 们 在 多 坍 。
 • 他 们 远 远 地 看 见 他 , 趁 他 还 没 有 走 到 跟 前 , 大 家 就 同 谋 要 害 死 他 ,
 • 彼 此 说 , 你 看 。 那 作 梦 的 来 了 。
 • 来 吧 。 我 们 将 他 杀 了 , 丢 在 一 个 坑 里 , 就 说 有 恶 兽 把 他 吃 了 。 我 们 且 看 他 的 梦 将 来 怎 麽 样 。
 • 流 便 听 见 了 , 要 救 他 脱 离 他 们 的 手 , 说 , 我 们 不 可 害 他 的 性 命 。
 • 又 说 , 不 可 流 他 的 血 , 可 以 把 他 丢 在 这 野 地 的 坑 里 , 不 可 下 手 害 他 。 流 便 的 意 思 是 要 救 他 脱 离 他 们 的 手 , 把 他 归 还 他 的 父 亲 。
 • 约 瑟 到 了 他 哥 哥 们 那 里 , 他 们 就 剥 了 他 的 外 衣 , , 就 是 他 穿 的 那 件 彩 衣 ,
 • 把 他 丢 在 坑 里 。 那 坑 是 空 的 , 里 头 没 有 水 。
 • 他 们 坐 下 吃 饭 , 举 目 观 看 , 见 有 一 夥 米 甸 的 以 实 玛 利 人 从 基 列 来 , 用 骆 驼 驮 着 香 料 , 乳 香 , 没 药 , 要 带 下 埃 及 去 。
 • 犹 大 对 众 弟 兄 说 , 我 们 杀 我 们 的 兄 弟 , 藏 了 他 的 血 有 什 么 益 处 呢 。
 • 我 们 不 如 将 他 卖 给 以 实 玛 利 人 , 不 可 下 手 害 他 。 因 为 他 是 我 们 的 兄 弟 , 我 们 的 骨 肉 。 众 弟 兄 就 听 从 了 他 。
 • 有 些 米 甸 的 商 人 从 那 里 经 过 , 哥 哥 们 就 把 约 瑟 从 坑 里 拉 上 来 , 讲 定 二 十 舍 客 勒 银 子 , 把 约 瑟 卖 给 以 实 玛 利 人 。 他 们 就 把 约 瑟 带 到 埃 及 去 了 。
 • 流 便 回 到 坑 边 , 见 约 瑟 不 在 坑 里 , 就 撕 裂 衣 服 ,
 • 回 到 兄 弟 们 那 里 , 说 , 童 子 没 有 了 。 我 往 哪 里 去 才 好 呢 ,
 • 他 们 宰 了 一 只 公 山 羊 , 把 约 瑟 的 那 件 彩 衣 染 了 血 ,
 • 打 发 人 送 到 他 们 的 父 亲 那 里 , 说 , 我 们 捡 了 这 个 。 请 认 一 认 是 你 儿 子 的 外 衣 不 是 ,
 • 他 认 得 , 就 说 , 这 是 我 儿 子 的 外 衣 。 有 恶 兽 把 他 吃 了 , 约 瑟 被 撕 碎 了 。 撕 碎 了 。
 • 雅 各 便 撕 裂 衣 服 , 腰 间 围 上 麻 布 , 为 他 儿 子 悲 哀 了 多 日 。
 • 他 的 儿 女 都 起 来 安 慰 他 , 他 却 不 肯 受 安 慰 , 说 , 我 必 悲 哀 着 下 阴 间 , 到 我 儿 子 那 里 。 约 瑟 的 父 亲 就 为 他 哀 哭 。
 • 米 甸 人 带 约 瑟 到 埃 及 , 把 他 卖 给 法 老 的 内 臣 护 卫 长 波 提 乏 。

 • А Иаков поселился в Ханаане — в стране, где прежде жил его отец.
 • Вот рассказ про род Иакова. Иосифу было семнадцать лет. Он пас овец вместе с братьями — помогал сыновьям Баллы и Зелфы — и ябедничал на них отцу.
 • Иосиф родился у Иакова уже на склоне лет, так что Иаков любил его больше, чем прочих сыновей, даже подарил ему цветную рубаху.
 • Когда братья увидели, что отец любит Иосифа больше, чем их, они так возненавидели Иосифа, что не могли даже разговаривать с ним по–доброму.
 • Как–то раз Иосифу приснился сон. Он рассказал его братьям — и те возненавидели его еще сильнее.
 • «Послушайте, — сказал он, — что мне приснилось!
 • Будто мы вяжем снопы в поле и мой сноп стал прямо, а ваши снопы окружили его и поклонились ему!»
 • Братья ответили: «Так ты, значит, царствовать над нами собрался? Начальником быть над нами?» И возненавидели его еще больше — и за сны его, и за рассказы.
 • А Иосифу снова приснился сон, и он снова рассказал его братьям: «А я видел во сне, будто солнце, и луна, и одиннадцать звезд поклонились мне!»
 • Когда он рассказал этот сон отцу и братьям, то отец отругал его: «Что за сны тебе снятся? Получается, что мы все — и я, и твоя мать, и твои братья — придем и падем тебе в ноги?»
 • Братья разозлились на Иосифа, но отец запомнил его рассказ.
 • Как–то раз братья Иосифа ушли пасти отцовских овец в окрестностях Шехема.
 • Израиль сказал Иосифу: «Твои братья пасут скот под Шехемом. Давай я и тебя к ним пошлю». — «Я готов», — ответил Иосиф отцу.
 • «Сходи, — сказал тот, — посмотри, как у них там дела, что со скотом. Вернешься и расскажешь мне». Отец простился с Иосифом, и, оставив Хевронскую долину, Иосиф пошел в Шехем.
 • Там ему встретился какой–то человек. «Что ты здесь ищешь?» — спросил он у Иосифа, бродившего по полю.
 • «Я ищу своих братьев, — ответил Иосиф. — Скажи мне, где они пасут скот?» —
 • «Они отсюда ушли, — сказал ему тот, — я слышал, как они говорили, что пойдут в Дотáн». Иосиф пошел за братьями — и нашел их в Дотане.
 • Те уже издали приметили Иосифа и, пока он приближался, сговорились его убить.
 • «Вот и наш сновидец! — сказали они друг другу. —
 • Убьем его, бросим в яму и скажем, будто звери его загрызли. Вот и поглядим, как сбудутся его сны!»
 • Рувим это услышал и спас Иосифа. «Не надо его убивать, — сказал Рувим. —
 • Зачем проливать кровь? Чем убивать его своими руками, бросьте его лучше вон в ту яму посреди пустыни». (На самом деле он хотел спасти Иосифа и вернуть его отцу.)
 • Как только Иосиф подошел к братьям, они сорвали с него цветную рубаху,
 • схватили его и бросили в яму. Яма была пустая; воды в ней не было.
 • Только братья сели за еду, как увидели, что со стороны Галаáда показался караван измаильтя́́́н — их верблюды везли в Египет благовонные смолы, ладан и бальзам.
 • Иуда сказал: «Какой нам прок убивать брата? Придется скрывать пролитую кровь.
 • Лучше продадим его измаильтянам, и наши руки будут чисты. Ведь он нам все–таки брат, родная плоть». Братья согласились.
 • Когда мидья́́́нские купцы подошли ближе, то братья вытащили Иосифа из ямы и продали измаильтянам за двадцать шекелей серебра , а те повели его в Египет.
 • Рувим вернулся, подошел к яме — Иосифа нет! И в знак скорби он разорвал свои одежды.
 • «Мальчика нет! — сказал Рувим, вернувшись к братьям. — А я? Куда мне деваться теперь?»
 • Братья взяли рубаху Иосифа, зарезали козла и выпачкали рубаху в крови козла.
 • Потом принесли ее отцу и сказали: «Вот что мы нашли! Посмотри — это рубаха твоего сына?»
 • Увидел Иаков и закричал: «Рубаха моего сына! Его звери загрызли! Растерзали, растерзали Иосифа!»
 • И, разорвав свои одежды, с одним лишь куском грубой ткани на бедрах, Иаков оплакивал сына много дней подряд.
 • Сыновья и дочери пришли к нему, чтобы утешить, но Иаков не желал утешиться. «Нет! — говорил он. — Буду оплакивать сына! С плачем сойду к сыну, в Шеол! » И продолжал оплакивать Иосифа.
 • А мидьянитяне тем временем отвели Иосифа в Египет и продали Потифáру — то был сановник фараона, начальник стражи.