Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Всели́ся же Иа́ковъ въ земли́, идѣ́же обита́ Исаа́къ, оте́цъ его́, въ земли́ Ханаа́ни.
 • Сі́и же ро́ди Иа́ковли. Ио́сифъ же бя́ше седми­на́­де­ся­ти лѣ́тъ, пасы́й о́вцы отца́ сво­его́ съ бра́тiею сво­е́ю, ю́нъ сы́й, съ сынми́ Ва́ллы и съ сынми́ Зе́лфы, же́нъ отца́ сво­его́: нанесо́ша же на Ио́сифа злу́ клевету́ ко Изра́илю отцу́ сво­ему́.
 • Иа́ковъ же любля́ше Ио́сифа па́че всѣ́хъ сыно́въ сво­и́хъ, я́ко сы́нъ въ ста́рости ему́ бы́сть: и сотвори́ ему́ ри́зу пе́стру.
 • Ви́дѣв­ше же бра́тiя его́, я́ко лю́битъ его́ оте́цъ па́че всѣ́хъ сыно́въ сво­и́хъ, воз­ненави́дѣша его́ и не можа́ху глаго́лати къ нему́ ничто́же ми́рно.
 • Ви́дѣвъ же Ио́сифъ со́нъ, повѣ́да и́ бра́тiи сво­е́й
 • и рече́ и́мъ: послу́шайте сна́ сего́, его́же ви́дѣхъ:
 • мнѣ́хъ ва́съ вя́жущихъ снопы́ средѣ́ по́ля: и воста́ мо́й сно́пъ и ста́ пря́мо, ва́ши же снопы́ обрати́в­шеся поклони́шася мо­ему́ снопу́.
 • Рѣ́ша же ему́ бра́тiя его́: еда́ ца́р­ст­вуя ца́р­ст­вовати бу́деши надъ на́ми, или́ госпо́д­ст­вуя госпо́д­ст­вовати бу́деши надъ на́ми? И при­­ложи́ша еще́ ненави́дѣти его́ сно́въ ра́ди его́ и ра́ди слове́съ его́.
 • Ви́дѣ же со́нъ другі́й и повѣ́да его́ отцу́ сво­ему́ и бра́тiи сво­е́й, и рече́: се́, ви́дѣхъ другі́й со́нъ: а́ки бы со́лнце и луна́ и едино­на́­де­сять звѣ́здъ покланя́хуся мнѣ́.
 • И запрети́ ему́ оте́цъ его́ и рече́ ему́: что́ со́нъ се́й, его́же еси́ ви́дѣлъ? еда́ при­­ше́дше прiи́демъ а́зъ и ма́ти твоя́ и бра́тiя твоя́ поклони́тися тебѣ́ до земли́?
 • Позави́дѣша же ему́ бра́тiя его́: оте́цъ же его́ соблюде́ сло́во сiе́.
 • Отидо́ша же бра́тiя его́ пасти́ о́вцы отца́ сво­его́ въ Cихе́мъ.
 • И рече́ Изра́иль ко Ио́сифу: еда́ бра́тiя твоя́ не пасу́тъ въ Cихе́мѣ? гряди́, да послю́ тя къ ни́мъ. Рече́ же ему́: се́, а́зъ.
 • Рече́ же ему́ Изра́иль: ше́дъ, ви́ждь, а́ще здра́в­ст­вуютъ бра́тiя твоя́ и о́вцы, и повѣ́ждь ми́. И посла́ его́ от­ юдо́ли Хевро́ни. И прiи́де въ Cихе́мъ:
 • и обрѣ́те его́ человѣ́къ заблужда́юща на по́ли: вопроси́ же его́ человѣ́къ глаго́ля: чесого́ и́щеши?
 • О́нъ же рече́: бра́тiи мо­ея́ ищу́: повѣ́ждь ми́, гдѣ́ пасу́тъ.
 • Рече́ же ему́ человѣ́къ: от­идо́ша от­сю́ду: слы́шахъ бо и́хъ глаго́лющихъ: по́йдемъ въ Доѳаи́мъ. И и́де Ио́сифъ вслѣ́дъ бра́тiи сво­ея́ и обрѣ́те я́ въ Доѳаи́мѣ.
 • Предузрѣ́ша же его́ издале́че, пре́жде при­­ближе́нiя его́ къ ни́мъ, и злѣ́ умы́слиша уби́ти его́:
 • рече́ же кі́йждо къ бра́ту сво­ему́: се́, снови́децъ о́ный и́детъ:
 • ны́нѣ у́бо прiиди́те, убiе́мъ его́ и вве́ржимъ его́ во еди́нъ от­ рво́въ, и рече́мъ: звѣ́рь лю́тъ снѣде́ его́: и у́зримъ, что́ бу́дутъ со́нiя его́.
 • Слы́шавъ же Руви́мъ, отъ­я́ его́ изъ ру́къ и́хъ и рече́: не убiе́мъ его́ на души́.
 • Рече́ же и́мъ Руви́мъ: не пролі́йте кро́ве, вве́рзите его́ во еди́нъ от­ рво́въ си́хъ, и́же въ пусты́ни, руки́ же не воз­ложи́те на него́: [тща́­шеся бо] я́ко да изы́метъ его́ от­ ру́къ и́хъ и от­да́стъ его́ отцу́ сво­ему́.
 • Бы́сть же егда́ прiи́де Ио́сифъ къ бра́тiи сво­е́й, совлеко́ша со Ио́сифа ри́зу пе́струю, я́же на не́мъ,
 • и по­е́мше его́ вверго́ша въ ро́въ: ро́въ же то́щь, воды́ не имя́ше.
 • И сѣдо́ша я́сти хлѣ́бъ, и воз­зрѣ́в­ше очи́ма ви́дѣша, и се́, пу́тницы Исма́илтяне идя́ху от­ Галаа́да, и велблю́ды и́хъ по́лны ѳимiа́ма и рити́ны {ту́къ масти́тый изъ дрѣ́ва теку́щiй} и ста́кти: идя́ху же везу́ще во Еги́петъ.
 • Рече́ же Иу́да ко бра́тiи сво­е́й: ка́я по́льза, а́ще убiе́мъ бра́та на́­шего и скры́емъ кро́вь его́?
 • гряди́те продади́мъ его́ Исма́илтяномъ си́мъ: ру́цѣ же на́ши да не бу́дутъ на не́мъ, я́ко бра́тъ на́шъ и пло́ть на́ша е́сть. Послу́шаша же бра́тiя его́.
 • И мимо­идо́ша человѣ́цы Мадiа́мстiи купцы́: и извлеко́ша и воз­ведо́ша Ио́сифа изъ ро́ва, и прода́ша Ио́сифа Исма́илтяномъ на два́десять златни́цъ. И поведо́ша Ио́сифа во Еги́петъ.
 • Возврати́ся же Руви́мъ къ ро́ву и не узрѣ́ Ио́сифа въ ро́вѣ: и растерза́ ри́зы своя́,
 • и прiи́де ко бра́тiи сво­е́й и рече́: о́трочища нѣ́сть, а́зъ же ка́мо иду́ ктому́?
 • Взе́мше же ри́зу Ио́сифову, закла́ша ко́злище от­ ко́зъ и пома́заша ри́зу кро́вiю:
 • и посла́ша ри́зу пе́струю, и при­­несо́ша ко отцу́ сво­ему́ и реко́ша: сiю́ обрѣто́хомъ: познава́й, а́ще ри́за сы́на тво­его́ е́сть, или́ ни́?
 • И позна́ ю́ и рече́: ри́за сы́на мо­его́ е́сть: звѣ́рь лю́тъ снѣде́ его́: звѣ́рь восхи́ти Ио́сифа.
 • И растерза́ Иа́ковъ ри́зы своя́, и воз­ложи́ вре́тище на чре́сла своя́, и пла́кашеся сы́на сво­его́ дни́ мно́ги.
 • Собра́шася же вси́ сы́нове его́ и дще́ри и прiидо́ша утѣ́шити его́: и не хотя́ше утѣ́шитися, глаго́ля: я́ко сни́ду къ сы́ну мо­ему́ сѣ́туя во а́дъ. И пла́кася о не́мъ оте́цъ его́.
 • Мадiа́не же прода́ша Ио́сифа во Еги́петъ Пентефрі́ю евну́ху фарао́нову, архимаги́ру.
 • Иаков жил в земле странствования отца своего [Исаака], в земле Ханаанской.
 • Вот житие Иакова. Иосиф, семнадцати лет, пас скот [отца своего] вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валлы и с сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до [Израиля] отца их.
 • Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, – и сделал ему разноцветную одежду.
 • И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его; и возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно.
 • И видел Иосиф сон, и рассказал [его] братьям своим: и они возненавидели его еще более.
 • Он сказал им: выслушайте сон, который я видел:
 • вот, мы вяжем снопы посреди поля; и вот, мой сноп встал и стал прямо; и вот, ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу.
 • И сказали ему братья его: неужели ты будешь царствовать над нами? неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его.
 • И видел он еще другой сон и рассказал его [отцу своему и] братьям своим, говоря: вот, я видел еще сон: вот, солнце и луна и одиннадцать звезд поклоняются мне.
 • И он рассказал отцу своему и братьям своим; и побранил его отец его и сказал ему: что это за сон, который ты видел? неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?
 • Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово.
 • Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем.
 • И сказал Израиль Иосифу: братья твои не пасут ли в Сихеме? пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему: вот я.
 • [Израиль] сказал ему: пойди, посмотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской; и он пришел в Сихем.
 • И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря: чего ты ищешь?
 • Он сказал: я ищу братьев моих; скажи мне, где они пасут?
 • И сказал тот человек: они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане.
 • И увидели они его издали, и прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его.
 • И сказали друг другу: вот, идет сновидец;
 • пойдем теперь, и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его; и увидим, что будет из его снов.
 • И услышал сие Рувим и избавил его от рук их, сказав: не убьем его.
 • И сказал им Рувим: не проливайте крови; бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он [с тем намерением], чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его.
 • Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем,
 • и взяли его и бросили его в ров; ров же тот был пуст; воды в нем не было.
 • И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот, идет из Галаада караван Измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан: идут они отвезти это в Египет.
 • И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его?
 • Пойдем, продадим его Измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались
 • и, когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа Измаильтянам за двадцать сребреников; а они отвели Иосифа в Египет.
 • Рувим же пришел опять ко рву; и вот, нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои,
 • и возвратился к братьям своим, и сказал: отрока нет, а я, куда я денусь?
 • И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымарали одежду кровью;
 • и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: мы это нашли; посмотри, сына ли твоего эта одежда, или нет.
 • Он узнал ее и сказал: это одежда сына моего; хищный зверь съел его; верно, растерзан Иосиф.
 • И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни.
 • И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его; но он не хотел утешиться и сказал: с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его.
 • Мадианитяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей.
 • 雅 各 住 在 迦 南 地 , 就 是 他 父 亲 寄 居 的 地 。
 • 雅 各 的 记 略 如 下 。 约 瑟 十 七 岁 与 他 哥 哥 们 一 同 牧 羊 。 他 是 个 童 子 , 与 他 父 亲 的 妾 辟 拉 , 悉 帕 的 儿 子 们 常 在 一 处 。 约 瑟 将 他 哥 哥 们 的 恶 行 报 给 他 们 的 父 亲 。
 • 以 色 列 原 来 爱 约 瑟 过 于 爱 他 的 众 子 , 因 为 约 瑟 是 他 年 老 生 的 。 他 给 约 瑟 作 了 一 件 彩 衣 。
 • 约 瑟 的 哥 哥 们 见 父 亲 爱 约 瑟 过 于 爱 他 们 , 就 恨 约 瑟 , 不 与 他 说 和 睦 的 话 。
 • 约 瑟 作 了 一 梦 , 告 诉 他 哥 哥 们 , 他 们 就 越 发 恨 他 。
 • 约 瑟 对 他 们 说 , 请 听 我 所 作 的 梦 ,
 • 我 们 在 田 里 捆 禾 稼 , 我 的 捆 起 来 站 着 , 你 们 的 捆 来 围 着 我 的 捆 下 拜 。
 • 他 的 哥 哥 们 回 答 说 , 难 道 你 真 要 作 我 们 的 王 麽 。 难 道 你 真 要 管 辖 我 们 麽 , 他 们 就 因 为 他 的 梦 和 他 的 话 越 发 恨 他 。
 • 后 来 他 又 作 了 一 梦 , 也 告 诉 他 的 哥 哥 们 说 , 看 哪 , 我 又 作 了 一 梦 , 梦 见 太 阳 , 月 亮 , 与 十 一 个 星 向 我 下 拜 。
 • 约 瑟 将 这 梦 告 诉 他 父 亲 和 他 哥 哥 们 , 他 父 亲 就 责 备 他 说 , 你 作 的 这 是 什 么 梦 。 难 道 我 和 你 母 亲 , 你 弟 兄 果 然 要 来 俯 伏 在 地 , 向 你 下 拜 麽 ,
 • 他 哥 哥 们 都 嫉 妒 他 , 他 父 亲 却 把 这 话 存 在 心 里 。
 • 约 瑟 的 哥 哥 们 往 示 剑 去 放 他 们 父 亲 的 羊 。
 • 以 色 列 对 约 瑟 说 , 你 哥 哥 们 不 是 在 示 剑 放 羊 麽 。 你 来 , 我 要 打 发 你 往 他 们 那 里 去 。 约 瑟 说 , 我 在 这 里 。
 • 以 色 列 说 , 你 去 看 看 你 哥 哥 们 平 安 不 平 安 , 群 羊 平 安 不 平 安 , 就 回 来 报 信 给 我 。 于 是 打 发 他 出 希 伯 仑 谷 , 他 就 往 示 剑 去 了 。
 • 有 人 遇 见 他 在 田 野 走 迷 了 路 , 就 问 他 说 , 你 找 什 么 ,
 • 他 说 , 我 找 我 的 哥 哥 们 , 求 你 告 诉 我 , 他 们 在 何 处 放 羊 。
 • 那 人 说 , 他 们 已 经 走 了 , 我 听 见 他 们 说 要 往 多 坍 去 。 约 瑟 就 去 追 赶 他 哥 哥 们 , 遇 见 他 们 在 多 坍 。
 • 他 们 远 远 地 看 见 他 , 趁 他 还 没 有 走 到 跟 前 , 大 家 就 同 谋 要 害 死 他 ,
 • 彼 此 说 , 你 看 。 那 作 梦 的 来 了 。
 • 来 吧 。 我 们 将 他 杀 了 , 丢 在 一 个 坑 里 , 就 说 有 恶 兽 把 他 吃 了 。 我 们 且 看 他 的 梦 将 来 怎 麽 样 。
 • 流 便 听 见 了 , 要 救 他 脱 离 他 们 的 手 , 说 , 我 们 不 可 害 他 的 性 命 。
 • 又 说 , 不 可 流 他 的 血 , 可 以 把 他 丢 在 这 野 地 的 坑 里 , 不 可 下 手 害 他 。 流 便 的 意 思 是 要 救 他 脱 离 他 们 的 手 , 把 他 归 还 他 的 父 亲 。
 • 约 瑟 到 了 他 哥 哥 们 那 里 , 他 们 就 剥 了 他 的 外 衣 , , 就 是 他 穿 的 那 件 彩 衣 ,
 • 把 他 丢 在 坑 里 。 那 坑 是 空 的 , 里 头 没 有 水 。
 • 他 们 坐 下 吃 饭 , 举 目 观 看 , 见 有 一 夥 米 甸 的 以 实 玛 利 人 从 基 列 来 , 用 骆 驼 驮 着 香 料 , 乳 香 , 没 药 , 要 带 下 埃 及 去 。
 • 犹 大 对 众 弟 兄 说 , 我 们 杀 我 们 的 兄 弟 , 藏 了 他 的 血 有 什 么 益 处 呢 。
 • 我 们 不 如 将 他 卖 给 以 实 玛 利 人 , 不 可 下 手 害 他 。 因 为 他 是 我 们 的 兄 弟 , 我 们 的 骨 肉 。 众 弟 兄 就 听 从 了 他 。
 • 有 些 米 甸 的 商 人 从 那 里 经 过 , 哥 哥 们 就 把 约 瑟 从 坑 里 拉 上 来 , 讲 定 二 十 舍 客 勒 银 子 , 把 约 瑟 卖 给 以 实 玛 利 人 。 他 们 就 把 约 瑟 带 到 埃 及 去 了 。
 • 流 便 回 到 坑 边 , 见 约 瑟 不 在 坑 里 , 就 撕 裂 衣 服 ,
 • 回 到 兄 弟 们 那 里 , 说 , 童 子 没 有 了 。 我 往 哪 里 去 才 好 呢 ,
 • 他 们 宰 了 一 只 公 山 羊 , 把 约 瑟 的 那 件 彩 衣 染 了 血 ,
 • 打 发 人 送 到 他 们 的 父 亲 那 里 , 说 , 我 们 捡 了 这 个 。 请 认 一 认 是 你 儿 子 的 外 衣 不 是 ,
 • 他 认 得 , 就 说 , 这 是 我 儿 子 的 外 衣 。 有 恶 兽 把 他 吃 了 , 约 瑟 被 撕 碎 了 。 撕 碎 了 。
 • 雅 各 便 撕 裂 衣 服 , 腰 间 围 上 麻 布 , 为 他 儿 子 悲 哀 了 多 日 。
 • 他 的 儿 女 都 起 来 安 慰 他 , 他 却 不 肯 受 安 慰 , 说 , 我 必 悲 哀 着 下 阴 间 , 到 我 儿 子 那 里 。 约 瑟 的 父 亲 就 为 他 哀 哭 。
 • 米 甸 人 带 约 瑟 到 埃 及 , 把 他 卖 给 法 老 的 内 臣 护 卫 长 波 提 乏 。