Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Бы́сть же въ то́ вре́мя, отъи́де Иу́да от­ бра́тiи сво­ея́ и прiи́де къ человѣ́ку нѣ́ко­ему Одоллами́тину, ему́же и́мя Ира́съ:
 • и ви́дѣ та́мо Иу́да дще́рь человѣ́ка Ханане́йска, е́йже и́мя Сава́: и поя́тъ ю́, и вни́де къ не́й:
 • и заче́нши роди́ сы́на, и нарече́ и́мя ему́ И́ръ:
 • и заче́нши еще́ роди́ сы́на и нарече́ и́мя ему́ Авна́нъ:
 • и при­­ложи́в­ши роди́ сы́на [тре́тiяго] и нарече́ и́мя Сило́мъ: сiя́ же бѣ́ въ Ха́свѣ, егда́ роди́ си́хъ.
 • И поя́ Иу́да жену́ И́ру пе́рвенцу сво­ему́, е́йже и́мя Ѳама́рь.
 • Бы́сть же И́ръ пе́рвенецъ Иу́динъ зо́лъ предъ Го́сподемъ: и уби́ его́ Бо́гъ.
 • Рече́ же Иу́да Авна́ну: вни́ди къ женѣ́ бра́та тво­его́ и совокупи́ся съ не́ю, и воз­ста́ви сѣ́мя бра́ту тво­ему́.
 • Позна́въ же Авна́нъ, я́ко не ему́ бу́детъ сѣ́мя, бы́сть егда́ вхожда́­ше къ женѣ́ бра́та сво­его́, пролива́­ше [сѣ́мя] на зе́млю, е́же не да́ти сѣ́мене бра́ту сво­ему́:
 • зло́ же яви́ся предъ Бо́гомъ, я́ко сотвори́ сiе́: и умертви́ и сего́.
 • Рече́ же Иу́да Ѳама́ри, невѣ́стцѣ сво­е́й [по сме́рти дву́ сыно́въ сво­и́хъ]: сѣди́ вдово́ю въ дому́ отца́ тво­его́, до́ндеже вели́къ бу́детъ Сило́мъ, сы́нъ мо́й. Рече́ бо [во умѣ́ си́]: да не когда́ у́мретъ и се́й, я́коже и бра́тiя его́. Отше́дши же Ѳама́рь, сѣдя́ше въ дому́ отца́ сво­его́.
 • Умно́жишася же дні́е, и у́мре Сава́, жена́ Иу́дина. И утѣ́шився Иу́да, взы́де къ стригу́щымъ о́вцы его́ са́мъ, и Ира́съ па́стырь его́ Одоллами́тинъ, во Ѳа́мну.
 • И воз­вѣсти́ша Ѳама́ри невѣ́стцѣ его́, глаго́люще: се́, све́коръ тво́й восхо́дитъ во Ѳа́мну стрищи́ о́вцы своя́.
 • Она́ же све́ргши ри́зы вдов­ст­ва́ съ себе́, облече́ся въ ри́зу лѣ́тнюю и украси́ся, и сѣ́де предъ враты́ Ена́ни, я́же су́ть на пути́ Ѳа́мны: вѣ́дяше бо, я́ко вели́къ бы́сть Сило́мъ: се́й же не даде́ ея́ ему́ въ жену́.
 • И ви́дѣвъ ю́ Иу́да, воз­мнѣ́ ю́ блудни́цу бы́ти: покры́ бо лице́ свое́, и не позна́ ея́.
 • Уклони́ся же къ не́й путе́мъ и рече́ е́й: попусти́ ми вни́ти къ себѣ́. Не позна́ бо, я́ко невѣ́стка ему́ е́сть. Она́ же рече́: что́ ми да́си, а́ще вни́деши ко мнѣ́?
 • О́нъ же рече́: а́зъ тебѣ́ послю́ ко́злище ко́зъ от­ ове́цъ мо­и́хъ. Она́ же рече́: а́ще да́си ми́ зало́гъ, до́ндеже при́шлеши.
 • О́нъ же рече́: кі́й зало́гъ тебѣ́ да́мъ? Она́ же рече́: пе́рстень тво́й и гри́вну, и же́злъ и́же въ руцѣ́ тво­е́й. И даде́ е́й, и вни́де къ не́й, и зача́ во утро́бѣ от­ него́.
 • И воста́в­ши отъи́де, и све́рже ри́зу лѣ́тнюю съ себе́ и облече́ся въ ри́зы вдов­ст­ва́ сво­его́.
 • Посла́ же Иу́да ко́злище от­ ко́зъ руко́ю па́стыря сво­его́ Одоллами́тина взя́ти зало́гъ от­ жены́, и не обрѣ́те ея́.
 • Вопроси́ же муже́й мѣ́ста того́ и рече́ и́мъ: гдѣ́ е́сть блудни́ца бы́в­шая во Ена́нѣ на распу́тiи? И рѣ́ша: не бѣ́ здѣ́ блудни́ца.
 • И воз­врати́ся ко Иу́дѣ и рече́: не обрѣто́хъ: и человѣ́цы мѣ́ста того́ глаго́лютъ: нѣ́сть здѣ́ блудни́цы.
 • Рече́ же Иу́да: да и́мать та́: но да не когда́ посмѣю́т­ся на́мъ: а́зъ у́бо посла́хъ ко́злище сiе́, ты́ же не обрѣ́лъ еси́.
 • Бы́сть же по тре́хъ ме́сяцѣхъ, повѣ́даша Иу́дѣ, глаго́люще: соблуди́ Ѳама́рь невѣ́стка твоя́, и се́, во утро́бѣ и́мать от­ блуда́. Рече́ же Иу́да: изведи́те ю́, и да сожгу́тъ ю́.
 • Она́ же ведо́ма посла́ къ све́кру сво­ему́, глаго́лющи: от­ человѣ́ка, его́же сiя́ су́ть, а́зъ во утро́бѣ и́мамъ. И рече́: позна́й, чі́й пе́рстень и гри́вна и же́злъ се́й.
 • Позна́ же Иу́да и рече́: оправда́ся Ѳама́рь па́че мене́, я́ко не да́хъ ея́ Сило́му сы́ну мо­ему́. И не при­­ложи́ ктому́ позна́ти ю́.
 • Бы́сть же егда́ ражда́­ше, и бѣ́ста близня́та во утро́бѣ ея́.
 • Бы́сть же въ рожде́нiи ея́, еди́нъ про­изнесе́ ру́ку: взе́мши же ба́ба навяза́ на ру́ку его́ че́рвлень, глаго́лющи: се́й изы́детъ пе́рвый.
 • Егда́ же вовлече́ ру́ку, и а́бiе изы́де бра́тъ его́. Она́ же рече́: что́ пресѣче́ся тебе́ ра́ди прегражде́нiе? И прозва́ и́мя ему́ Фаре́съ.
 • И посе́мъ изы́де бра́тъ его́, ему́же бѣ́ на руцѣ́ его́ че́рвлень: и прозва́ и́мя ему́ За́ра.
 • В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного Одолламитянина, которому имя: Хира.
 • И увидел там Иуда дочь одного Хананеянина, которому имя: Шуа; и взял ее и вошел к ней.
 • Она зачала и родила сына; и он нарек ему имя: Ир.
 • И зачала опять, и родила сына, и нарекла ему имя: Онан.
 • И еще родила сына [третьего] и нарекла ему имя: Шела. Иуда был в Хезиве, когда она родила его.
 • И взял Иуда жену Иру, первенцу своему; имя ей Фамарь.
 • Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь.
 • И сказал Иуда Онану: войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему.
 • Онан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал [семя] на землю, чтобы не дать семени брату своему.
 • Зло было пред очами Господа то, что он делал; и Он умертвил и его.
 • И сказал Иуда Фамари, невестке своей [по смерти двух сыновей своих]: живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой. Ибо он сказал [в уме своем]: не умер бы и он подобно братьям его. Фамарь пошла и стала жить в доме отца своего.
 • Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его, сам и Хира, друг его, Одолламитянин.
 • И уведомили Фамарь, говоря: вот, свекор твой идет в Фамну стричь скот свой.
 • И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге в Фамну. Ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену.
 • И увидел ее Иуда и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лице свое. [И не узнал ее.]
 • Он поворотил к ней и сказал: войду я к тебе. Ибо не знал, что это невестка его. Она сказала: что ты дашь мне, если войдешь ко мне?
 • Он сказал: я пришлю тебе козленка из стада [моего]. Она сказала: дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?
 • Он сказал: какой дать тебе залог? Она сказала: печать твою, и перевязь твою, и трость твою, которая в руке твоей. И дал он ей и вошел к ней; и она зачала от него.
 • И, встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего.
 • Иуда же послал козленка чрез друга своего Одолламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее.
 • И спросил жителей того места, говоря: где блудница, которая была в Енаиме при дороге? Но они сказали: здесь не было блудницы.
 • И возвратился он к Иуде и сказал: я не нашел ее; да и жители места того сказали: здесь не было блудницы.
 • Иуда сказал: пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться; вот, я посылал этого козленка, но ты не нашел ее.
 • Прошло около трех месяцев, и сказали Иуде, говоря: Фамарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот, она беременна от блуда. Иуда сказал: выведите ее, и пусть она будет сожжена.
 • Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему: я беременна от того, чьи эти вещи. И сказала: узнавай, чья эта печать и перевязь и трость.
 • Иуда узнал и сказал: она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему. И не познавал ее более.
 • Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее.
 • И во время родов ее показалась рука [одного]; и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав: этот вышел первый.
 • Но он возвратил руку свою; и вот, вышел брат его. И она сказала: как ты расторг себе преграду? И наречено ему имя: Фарес.
 • Потом вышел брат его с красной нитью на руке. И наречено ему имя: Зара.
 • وحدث في ذلك الزمان ان يهوذا نزل من عند اخوته ومال الى رجل عدلاميّ اسمه حيرة .

 • ونظر يهوذا هناك ابنة رجل كنعاني اسمه شوع . فاخذها ودخل عليها .

 • فحبلت وولدت ابنا ودعا اسمه عيرا .

 • ثم حبلت ايضا وولدت ابنا ودعت اسمه أونان .

 • ثم عادت فولدت ايضا ابنا ودعت اسمه شيلة . وكان في كزيب حين ولدته .

 • واخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها ثامار .

 • وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب . فأماته الرب .

 • فقال يهوذا لأونان ادخل على امرأة اخيك وتزوج بها واقم نسلا لاخيك .

 • فعلم أونان ان النسل لا يكون له . فكان اذ دخل على امرأة اخيه انه افسد على الارض لكيلا يعطي نسلا لاخيه .

 • فقبح في عيني الرب ما فعله . فاماته ايضا .

 • فقال يهوذا لثامار كنته اقعدي ارملة في بيت ابيك حتى يكبر شيلة ابني . لانه قال لعله يموت هو ايضا كاخويه . فمضت ثامار وقعدت في بيت ابيها .

 • ولما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا . ثم تعزّى يهوذا فصعد الى جزاز غنمه الى تمنة هو وحيرة صاحبه العدلامي .

 • فاخبرت ثامار وقيل لها هوذا حموك صاعد الى تمنة ليجزّ غنمه .

 • فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلفّفت وجلست في مدخل عينايم التي على طريق تمنة . لانها رأت ان شيلة قد كبر وهي لم تعط له زوجة .

 • فنظرها يهوذا وحسبها زانية . لانها كانت قد غطت وجهها .

 • فمال اليها على الطريق وقال هاتي ادخل عليك . لانه لم يعلم انها كنته . فقالت ماذا تعطيني لكي تدخل عليّ .

 • فقال اني ارسل جدي معزى من الغنم . فقالت هل تعطيني رهنا حتى ترسله .

 • فقال ما الرهن الذي اعطيك . فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك . فاعطاها ودخل عليها . فحبلت منه .

 • ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها .

 • فارسل يهوذا جدي المعزى بيد صاحبه العدلامي ليأخذ الرهن من يد المرأة . فلم يجدها .

 • فسأل اهل مكانها قائلا اين الزانية التي كانت في عينايم على الطريق . فقالوا لم تكن ههنا زانية .

 • فرجع الى يهوذا وقال لم اجدها . واهل المكان ايضا قالوا لم تكن ههنا زانية .

 • فقال يهوذا لتاخذ لنفسها لئلا نصير اهانة . اني قد ارسلت هذا الجدي وانت لم تجدها .

 • ولما كان نحو ثلاثة اشهر أخبر يهوذا وقيل له قد زنت ثامار كنتك . وها هي حبلى ايضا من الزنى . فقال يهوذا اخرجوها فتحرق .

 • اما هي فلما اخرجت ارسلت الى حميها قائلة من الرجل الذي هذه له انا حبلى . وقالت حقّق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه .

 • فتحققها يهوذا وقال هي ابرّ مني لاني لم أعطها لشيلة ابني . فلم يعد يعرفها ايضا .

 • وفي وقت ولادتها اذا في بطنها توأمان .

 • وكان في ولادتها ان احدهما اخرج يدا فاخذت القابلة وربطت على يده قرمزا قائلة هذا خرج اولا .

 • ولكن حين ردّ يده اذ اخوه قد خرج . فقالت لماذا اقتحمت . عليك اقتحام . فدعي اسمه فارص .

 • وبعد ذلك خرج اخوه الذي على يده القرمز . فدعي اسمه زارح .

 • В ту пору Иуда, оставив братьев, поселился рядом с одним адуллами́том, по имени Хирá.
 • Там ему приглянулась дочь некоего Шýа, ханаанея. Иуда взял ее в жены, лег с ней,
 • она забеременела и родила сына — Иуда дал ему имя Эр. Юна снова забеременела, родила второго сына и дала ему имя Онáн.
 • Затем родила еще одного и назвала его Шелá (это было в Кези́ве).
 • В жены своему первенцу Эру Иуда взял девушку по имени Тамáр,
 • но Эр был неугоден Господу и Господь умертвил его.
 • Иуда сказал Онану: «Живи со вдовой брата. Заменишь брата, дашь ему потомство» .
 • Но Онан знал, что дети, рожденные Тамар, не будут считаться его детьми, а потому всякий раз, когда ложился с ней, изливал семя на землю, чтобы не зачинать детей для брата.
 • Неугодно было Господу, что он так поступал, за это Господь и его умертвил.
 • Иуда сказал Тамар: «Пока мой сын Шела еще не подрос, иди живи вдовой у своих родителей». (А сказал он так, потому что подумал: «Как бы еще и младший не умер, вслед за старшими!») И Тамар вернулась в родительский дом.
 • Прошло много времени. Умерла дочь Шуа, жена Иуды. Когда траур кончился, Иуда вместе со своим приятелем Хирой–адулламитом пошел в Тимнý, на стрижку своих овец.
 • Когда Тамар узнала, что ее свекор пошел на стрижку овец в Тимну,
 • она сняла с себя вдовьи одежды, закрыла лицо покрывалом и села, закутавшись, у входа в Энáим, что лежит на пути в Тимну. (Ведь она видела, что хотя Шела подрос, ее так и не берут ему в жены.)
 • Взглянув на Тамар, Иуда принял ее за продажную женщину, так как ее лицо было скрыто покрывалом.
 • Он подошел к ней — она сидела на обочине дороги — и сказал: «Я с тобой лягу». Ведь он не знал, что это его невестка! А та спросила: «А что ты мне дашь, если ляжешь со мной?» —
 • «Я пошлю тебе козленка», — ответил он. Но она сказала: «Пока не прислал, оставь залог». —
 • «Какой залог ты хочешь?» — спросил Иуда. Она ответила: «Твою печать на шнурке и посох, который у тебя в руках». Он дал ей все, что она просила, переспал с ней, и Тамар зачала от него ребенка.
 • Потом встала, ушла, сняла с лица покрывало и вновь надела свои вдовьи одежды.
 • Когда Иуда послал своего приятеля–адулламита с козленком, чтобы получить обратно залог, тот, сколько ни искал, не мог ее найти
 • и стал спрашивать у местных жителей: «Где блудница, что сидела при дороге в Энаиме?» Но ему отвечали: «Не было там никакой блудницы».
 • Он вернулся к Иуде и сказал: «Я ее не нашел. А местные люди говорят, что там и не было никакой блудницы».
 • Иуда ответил: «Пусть лучше остаются эти вещи при ней, не будем себя позорить. Я посылаю ей козленка, а ты не можешь ее найти!»
 • Месяца через три Иуде сказали: «Согрешила Тамар, твоя невестка, и теперь беременна». — «Возьмите ее и сожгите на костре», — распорядился Иуда.
 • Но когда Тамар повели на казнь, она попросила передать своему свекру: «Я беременна от того, кому принадлежат вот эти вещи. Узнаешь, — спросила она, — эту печать со шнурком и посох?»
 • Иуда узнал. «Правда на ее стороне, — сказал он. — Все из–за того, что я не отдал ее моему сыну Шеле». Больше Иуда с нею не спал.
 • Тамар пришло время рожать, и оказалось, что у нее близнецы.
 • Когда начались роды и наружу высунулась ручка, то повивальная бабка повязала на нее алую ниточку и сказала: «Этот вышел первым».
 • Но ребенок втянул ручку обратно и на свет появился его брат. «Как это ты прорвался?» — спросила повивальная бабка; младенца назвали Пáрецем.
 • За ним появился на свет и другой, с алой ниточкой на руке. Его назвали Зе́рахом.