Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Бы́сть же въ то́ вре́мя, отъи́де Иу́да от­ бра́тiи сво­ея́ и прiи́де къ человѣ́ку нѣ́ко­ему Одоллами́тину, ему́же и́мя Ира́съ:
 • и ви́дѣ та́мо Иу́да дще́рь человѣ́ка Ханане́йска, е́йже и́мя Сава́: и поя́тъ ю́, и вни́де къ не́й:
 • и заче́нши роди́ сы́на, и нарече́ и́мя ему́ И́ръ:
 • и заче́нши еще́ роди́ сы́на и нарече́ и́мя ему́ Авна́нъ:
 • и при­­ложи́в­ши роди́ сы́на [тре́тiяго] и нарече́ и́мя Сило́мъ: сiя́ же бѣ́ въ Ха́свѣ, егда́ роди́ си́хъ.
 • И поя́ Иу́да жену́ И́ру пе́рвенцу сво­ему́, е́йже и́мя Ѳама́рь.
 • Бы́сть же И́ръ пе́рвенецъ Иу́динъ зо́лъ предъ Го́сподемъ: и уби́ его́ Бо́гъ.
 • Рече́ же Иу́да Авна́ну: вни́ди къ женѣ́ бра́та тво­его́ и совокупи́ся съ не́ю, и воз­ста́ви сѣ́мя бра́ту тво­ему́.
 • Позна́въ же Авна́нъ, я́ко не ему́ бу́детъ сѣ́мя, бы́сть егда́ вхожда́­ше къ женѣ́ бра́та сво­его́, пролива́­ше [сѣ́мя] на зе́млю, е́же не да́ти сѣ́мене бра́ту сво­ему́:
 • зло́ же яви́ся предъ Бо́гомъ, я́ко сотвори́ сiе́: и умертви́ и сего́.
 • Рече́ же Иу́да Ѳама́ри, невѣ́стцѣ сво­е́й [по сме́рти дву́ сыно́въ сво­и́хъ]: сѣди́ вдово́ю въ дому́ отца́ тво­его́, до́ндеже вели́къ бу́детъ Сило́мъ, сы́нъ мо́й. Рече́ бо [во умѣ́ си́]: да не когда́ у́мретъ и се́й, я́коже и бра́тiя его́. Отше́дши же Ѳама́рь, сѣдя́ше въ дому́ отца́ сво­его́.
 • Умно́жишася же дні́е, и у́мре Сава́, жена́ Иу́дина. И утѣ́шився Иу́да, взы́де къ стригу́щымъ о́вцы его́ са́мъ, и Ира́съ па́стырь его́ Одоллами́тинъ, во Ѳа́мну.
 • И воз­вѣсти́ша Ѳама́ри невѣ́стцѣ его́, глаго́люще: се́, све́коръ тво́й восхо́дитъ во Ѳа́мну стрищи́ о́вцы своя́.
 • Она́ же све́ргши ри́зы вдов­ст­ва́ съ себе́, облече́ся въ ри́зу лѣ́тнюю и украси́ся, и сѣ́де предъ враты́ Ена́ни, я́же су́ть на пути́ Ѳа́мны: вѣ́дяше бо, я́ко вели́къ бы́сть Сило́мъ: се́й же не даде́ ея́ ему́ въ жену́.
 • И ви́дѣвъ ю́ Иу́да, воз­мнѣ́ ю́ блудни́цу бы́ти: покры́ бо лице́ свое́, и не позна́ ея́.
 • Уклони́ся же къ не́й путе́мъ и рече́ е́й: попусти́ ми вни́ти къ себѣ́. Не позна́ бо, я́ко невѣ́стка ему́ е́сть. Она́ же рече́: что́ ми да́си, а́ще вни́деши ко мнѣ́?
 • О́нъ же рече́: а́зъ тебѣ́ послю́ ко́злище ко́зъ от­ ове́цъ мо­и́хъ. Она́ же рече́: а́ще да́си ми́ зало́гъ, до́ндеже при́шлеши.
 • О́нъ же рече́: кі́й зало́гъ тебѣ́ да́мъ? Она́ же рече́: пе́рстень тво́й и гри́вну, и же́злъ и́же въ руцѣ́ тво­е́й. И даде́ е́й, и вни́де къ не́й, и зача́ во утро́бѣ от­ него́.
 • И воста́в­ши отъи́де, и све́рже ри́зу лѣ́тнюю съ себе́ и облече́ся въ ри́зы вдов­ст­ва́ сво­его́.
 • Посла́ же Иу́да ко́злище от­ ко́зъ руко́ю па́стыря сво­его́ Одоллами́тина взя́ти зало́гъ от­ жены́, и не обрѣ́те ея́.
 • Вопроси́ же муже́й мѣ́ста того́ и рече́ и́мъ: гдѣ́ е́сть блудни́ца бы́в­шая во Ена́нѣ на распу́тiи? И рѣ́ша: не бѣ́ здѣ́ блудни́ца.
 • И воз­врати́ся ко Иу́дѣ и рече́: не обрѣто́хъ: и человѣ́цы мѣ́ста того́ глаго́лютъ: нѣ́сть здѣ́ блудни́цы.
 • Рече́ же Иу́да: да и́мать та́: но да не когда́ посмѣю́т­ся на́мъ: а́зъ у́бо посла́хъ ко́злище сiе́, ты́ же не обрѣ́лъ еси́.
 • Бы́сть же по тре́хъ ме́сяцѣхъ, повѣ́даша Иу́дѣ, глаго́люще: соблуди́ Ѳама́рь невѣ́стка твоя́, и се́, во утро́бѣ и́мать от­ блуда́. Рече́ же Иу́да: изведи́те ю́, и да сожгу́тъ ю́.
 • Она́ же ведо́ма посла́ къ све́кру сво­ему́, глаго́лющи: от­ человѣ́ка, его́же сiя́ су́ть, а́зъ во утро́бѣ и́мамъ. И рече́: позна́й, чі́й пе́рстень и гри́вна и же́злъ се́й.
 • Позна́ же Иу́да и рече́: оправда́ся Ѳама́рь па́че мене́, я́ко не да́хъ ея́ Сило́му сы́ну мо­ему́. И не при­­ложи́ ктому́ позна́ти ю́.
 • Бы́сть же егда́ ражда́­ше, и бѣ́ста близня́та во утро́бѣ ея́.
 • Бы́сть же въ рожде́нiи ея́, еди́нъ про­изнесе́ ру́ку: взе́мши же ба́ба навяза́ на ру́ку его́ че́рвлень, глаго́лющи: се́й изы́детъ пе́рвый.
 • Егда́ же вовлече́ ру́ку, и а́бiе изы́де бра́тъ его́. Она́ же рече́: что́ пресѣче́ся тебе́ ра́ди прегражде́нiе? И прозва́ и́мя ему́ Фаре́съ.
 • И посе́мъ изы́де бра́тъ его́, ему́же бѣ́ на руцѣ́ его́ че́рвлень: и прозва́ и́мя ему́ За́ра.
 • В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного Одолламитянина, которому имя: Хира.
 • И увидел там Иуда дочь одного Хананеянина, которому имя: Шуа; и взял ее и вошел к ней.
 • Она зачала и родила сына; и он нарек ему имя: Ир.
 • И зачала опять, и родила сына, и нарекла ему имя: Онан.
 • И еще родила сына [третьего] и нарекла ему имя: Шела. Иуда был в Хезиве, когда она родила его.
 • И взял Иуда жену Иру, первенцу своему; имя ей Фамарь.
 • Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь.
 • И сказал Иуда Онану: войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему.
 • Онан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал [семя] на землю, чтобы не дать семени брату своему.
 • Зло было пред очами Господа то, что он делал; и Он умертвил и его.
 • И сказал Иуда Фамари, невестке своей [по смерти двух сыновей своих]: живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой. Ибо он сказал [в уме своем]: не умер бы и он подобно братьям его. Фамарь пошла и стала жить в доме отца своего.
 • Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его, сам и Хира, друг его, Одолламитянин.
 • И уведомили Фамарь, говоря: вот, свекор твой идет в Фамну стричь скот свой.
 • И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге в Фамну. Ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену.
 • И увидел ее Иуда и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лице свое. [И не узнал ее.]
 • Он поворотил к ней и сказал: войду я к тебе. Ибо не знал, что это невестка его. Она сказала: что ты дашь мне, если войдешь ко мне?
 • Он сказал: я пришлю тебе козленка из стада [моего]. Она сказала: дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?
 • Он сказал: какой дать тебе залог? Она сказала: печать твою, и перевязь твою, и трость твою, которая в руке твоей. И дал он ей и вошел к ней; и она зачала от него.
 • И, встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего.
 • Иуда же послал козленка чрез друга своего Одолламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее.
 • И спросил жителей того места, говоря: где блудница, которая была в Енаиме при дороге? Но они сказали: здесь не было блудницы.
 • И возвратился он к Иуде и сказал: я не нашел ее; да и жители места того сказали: здесь не было блудницы.
 • Иуда сказал: пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться; вот, я посылал этого козленка, но ты не нашел ее.
 • Прошло около трех месяцев, и сказали Иуде, говоря: Фамарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот, она беременна от блуда. Иуда сказал: выведите ее, и пусть она будет сожжена.
 • Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему: я беременна от того, чьи эти вещи. И сказала: узнавай, чья эта печать и перевязь и трость.
 • Иуда узнал и сказал: она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему. И не познавал ее более.
 • Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее.
 • И во время родов ее показалась рука [одного]; и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав: этот вышел первый.
 • Но он возвратил руку свою; и вот, вышел брат его. И она сказала: как ты расторг себе преграду? И наречено ему имя: Фарес.
 • Потом вышел брат его с красной нитью на руке. И наречено ему имя: Зара.
 • Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, y se fue a casa de un adulamita que se llamaba Hira.
 • Allí conoció Judá a la hija de un cananeo, el cual se llamaba Súa; la tomó y se llegó a ella.
 • Ella concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Er.
 • Concibió otra vez y dio a luz un hijo, al que llamó Onán.
 • Volvió a concebir y dio a luz un hijo, al que llamó Sela. Ella se hallaba en Quezib cuando lo dio a luz.
 • Después Judá tomó para su primogénito Er a una mujer llamada Tamar.
 • Pero Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida.
 • Entonces Judá dijo a Onán:

  —Llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano.

 • Sabiendo Onán que la descendencia no sería suya, cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra, para no dar descendencia a su hermano.
 • Como desagradó a Jehová lo que hacía, a él también le quitó la vida.
 • Entonces Judá dijo a su nuera Tamar:

  —Permanece viuda en casa de tu padre, hasta que crezca mi hijo Sela.

  (Esto dijo pues pensaba: «No sea que muera él también, como sus hermanos.»)

  Tamar se fue y se quedó en casa de su padre.

 • Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, la mujer de Judá. Cuando Judá se consoló, subió a Timnat (donde estaban los trasquiladores de sus ovejas) junto a su amigo Hira, el adulamita.
 • Y avisaron a Tamar, diciéndole: «Tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas.»
 • Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo para no ser reconocida y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, pues veía que Sela había crecido y que ella no le era dada por mujer.
 • Cuando Judá la vio, la tuvo por una ramera, pues ella había cubierto su rostro.
 • Entonces se apartó del camino para acercarse a ella y, sin saber que era su nuera, le dijo:

  —Déjame ahora llegarme a ti.

  —¿Qué me darás por llegarte a mí? —dijo ella.

 • —Te enviaré un cabrito de mi rebaño —respondió él.

  —Dame una prenda, hasta que lo envíes —dijo ella.

 • —¿Qué prenda te daré? —preguntó Judá.

  Ella respondió:

  —Tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en tu mano.

  Judá se los dio, se llegó a ella y ella concibió de él.

 • Luego se levantó y se fue; se quitó el velo que la cubría y se vistió las ropas de su viudez.
 • Judá envió el cabrito del rebaño por medio de su amigo, el adulamita, para que éste rescatara la prenda de la mujer; pero no la halló.
 • Entonces preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo:

  —¿Dónde está la ramera que había en Enaim, junto al camino?

  —No ha estado aquí ramera alguna —dijeron ellos.

 • Entonces él se volvió a Judá y le dijo:

  —No la he hallado. Además, los hombres del lugar me dijeron: “Aquí no ha estado ninguna ramera.”

 • Judá respondió:

  —Pues que se quede con todo, para que no seamos objetos de burla. Yo le he enviado este cabrito, pero tú no la hallaste.

 • Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá, diciendo:

  —Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones.

  Entonces dijo Judá:

  —¡Sacadla y quemadla!

 • Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: «Del dueño de estas cosas estoy encinta.» También dijo: «Mira ahora de quién son estas cosas: el sello, el cordón y el bastón.»
 • Cuando Judá los reconoció, dijo: «Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a mi hijo Sela.» Y nunca más la conoció.
 • Aconteció que, al tiempo de dar a luz, había gemelos en su seno.
 • Y sucedió durante el parto que uno de ellos sacó la mano, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: «Éste salió primero.»
 • Pero volviendo él a meter la mano, salió su hermano; y ella dijo: «¡Cómo te has abierto paso!» Por eso lo llamó Fares.
 • Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y lo llamó Zara.


 • 那 时 , 犹 大 离 开 他 弟 兄 下 去 , 到 一 个 亚 杜 兰 人 名 叫 希 拉 的 家 里 去 。
 • 犹 大 在 那 里 看 见 一 个 迦 南 人 名 叫 书 亚 的 女 儿 , 就 娶 她 为 妻 , 与 她 同 房 ,
 • 她 就 怀 孕 生 了 儿 子 , 犹 大 给 他 起 名 叫 珥 。
 • 她 又 怀 孕 生 了 儿 子 , 母 亲 给 他 起 名 叫 俄 南 。
 • 她 复 又 生 了 儿 子 , 给 他 起 名 叫 示 拉 。 她 生 示 拉 的 时 候 , 犹 大 正 在 基 悉 。
 • 犹 大 为 长 子 珥 娶 妻 , 名 叫 他 玛 。
 • 犹 大 的 长 子 珥 在 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 , 耶 和 华 就 叫 他 死 了 。
 • 犹 大 对 俄 南 说 , 你 当 与 你 哥 哥 的 妻 子 同 房 , 向 她 尽 你 为 弟 的 本 分 , 为 你 哥 哥 生 子 立 后 。
 • 俄 南 知 道 生 子 不 归 自 己 , 所 以 同 房 的 时 候 便 遗 在 地 , 免 得 给 他 哥 哥 留 后 。
 • 俄 南 所 作 的 在 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 , 耶 和 华 也 就 叫 他 死 了 。
 • 犹 大 心 里 说 , 恐 怕 示 拉 也 死 , 像 他 两 个 哥 哥 一 样 , 就 对 他 儿 妇 他 玛 说 , 你 去 , 在 你 父 亲 家 里 守 寡 , 等 我 儿 子 示 拉 长 大 。 他 玛 就 回 去 , 住 在 她 父 亲 家 里 。
 • 过 了 许 久 , 犹 大 的 妻 子 书 亚 的 女 儿 死 了 。 犹 大 得 了 安 慰 , 就 和 他 朋 友 亚 杜 兰 人 希 拉 上 亭 拿 去 , 到 他 剪 羊 毛 的 人 那 里 。
 • 有 人 告 诉 他 玛 说 , 你 的 公 公 上 亭 拿 剪 羊 毛 去 了 。
 • 他 玛 见 示 拉 已 经 长 大 , 还 没 有 娶 她 为 妻 , 就 脱 了 她 作 寡 妇 的 衣 裳 , 用 帕 子 蒙 着 脸 , 又 遮 住 身 体 , 坐 在 亭 拿 路 上 的 伊 拿 印 城 门 口 。
 • 犹 大 看 见 她 , 以 为 是 妓 女 , 因 为 她 蒙 着 脸 。
 • 犹 大 就 转 到 她 那 里 去 , 说 , 来 吧 。 让 我 与 你 同 寝 。 他 原 不 知 道 是 他 的 儿 妇 。 他 玛 说 , 你 要 与 我 同 寝 , 把 什 么 给 我 呢 ,
 • 犹 大 说 , 我 从 羊 群 里 取 一 只 山 羊 羔 , 打 发 人 送 来 给 你 。 他 玛 说 , 在 未 送 以 先 , 你 愿 意 给 我 一 个 当 头 麽 ,
 • 他 说 , 我 给 你 什 么 当 头 呢 , 他 玛 说 , 你 的 印 , 你 的 带 子 , 和 你 手 里 的 杖 。 犹 大 就 给 了 她 , 与 她 同 寝 , 她 就 从 犹 大 怀 了 孕 。
 • 他 玛 起 来 走 了 , 除 去 帕 子 , 仍 旧 穿 上 作 寡 妇 的 衣 裳 。
 • 犹 大 托 他 朋 友 亚 杜 兰 人 送 一 只 山 羊 羔 去 , 要 从 那 女 人 手 里 取 回 当 头 来 , 却 找 不 着 她 。
 • 就 问 那 地 方 的 人 说 , 伊 拿 印 路 旁 的 妓 女 在 哪 里 , 他 们 说 , 这 里 并 没 有 妓 女 。
 • 他 回 去 见 犹 大 说 , 我 没 有 找 着 她 , 并 且 那 地 方 的 人 说 , 这 里 没 有 妓 女 。
 • 犹 大 说 , 我 把 这 山 羊 羔 送 去 了 , 你 竟 找 不 着 她 。 任 凭 她 拿 去 吧 , 免 得 我 们 被 羞 辱 。
 • 约 过 了 三 个 月 , 有 人 告 诉 犹 大 说 , 你 的 儿 妇 他 玛 作 了 妓 女 , 且 因 行 淫 有 了 身 孕 。 犹 大 说 , 拉 出 她 来 , 把 她 烧 了 。
 • 他 玛 被 拉 出 来 的 时 候 便 打 发 人 去 见 她 公 公 , 对 他 说 , 这 些 东 西 是 谁 的 , 我 就 是 从 谁 怀 的 孕 。 请 你 认 一 认 , 这 印 和 带 子 并 杖 都 是 谁 的 ,
 • 犹 大 承 认 说 , 她 比 我 更 有 义 , 因 为 我 没 有 将 她 给 我 的 儿 子 示 拉 。 从 此 犹 大 不 再 与 她 同 寝 了 。
 • 他 玛 将 要 生 产 , 不 料 她 腹 里 是 一 对 双 生 。
 • 到 生 产 的 时 候 , 一 个 孩 子 伸 出 一 只 手 来 。 收 生 婆 拿 红 线 拴 在 他 手 上 , 说 , 这 是 头 生 的 。
 • 随 后 这 孩 子 把 手 收 回 去 , 他 哥 哥 生 出 来 了 。 收 生 婆 说 , 你 为 什 么 抢 着 来 呢 , 因 此 给 他 起 名 叫 法 勒 斯 。
 • 后 来 , 他 兄 弟 那 手 上 有 红 线 的 也 生 出 来 , 就 给 他 起 名 叫 谢 拉 。