Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Ио́сифъ же при­­веде́нъ бы́сть во Еги́петъ. И купи́ его́ Пентефрі́й евну́хъ фарао́новъ архимаги́ръ, му́жъ Еги́птянинъ, от­ ру́къ Исма́илтянъ, и́же при­­ведо́ша его́ та́мо.
 • И бя́ше Госпо́дь со Ио́сифомъ: и бя́ше му́жъ благополу́ченъ, и бы́сть въ дому́ господи́на сво­его́ Еги́птянина.
 • Вѣ́дяше же господи́нъ его́, я́ко Госпо́дь бѣ́ съ ни́мъ, и ели́ка твори́тъ, Госпо́дь благо­устроя́етъ въ руку́ его́.
 • И обрѣ́те Ио́сифъ благода́ть предъ господи́номъ сво­и́мъ и благо­угоди́ ему́: и поста́ви его́ надъ до́момъ сво­и́мъ, и вся́, ели́ка бы́ша ему́, даде́ въ ру́ки Ио́сифовы.
 • Бы́сть же егда́ поста́ви его́ надъ до́момъ сво­и́мъ и надъ всѣ́ми, ели́ка имѣ́яше, и благослови́ Госпо́дь до́мъ Еги́птянина Ио́сифа ра́ди: и бы́сть благослове́нiе Госпо́дне на все́мъ имѣ́нiи его́ въ дому́ и въ се́лѣхъ его́.
 • И предаде́ вся́, ели́ка бы́ша ему́, въ ру́ки Ио́сифовы: и не вѣ́дяше от­ су́щихъ у себе́ ничто́же, кромѣ́ хлѣ́ба, его́же ядя́ше са́мъ: и бя́ше Ио́сифъ до́бръ о́бразомъ и красе́нъ взо́ромъ зѣло́.
 • И бы́сть по словесѣ́хъ си́хъ, и воз­ложи́ жена́ господи́на его́ о́чи своя́ на Ио́сифа и рече́: пребу́ди со мно́ю.
 • О́нъ же не хотя́ше и рече́ женѣ́ господи́на сво­его́: а́ще господи́нъ мо́й не вѣ́сть мене́ ра́ди ничто́же въ дому́ сво­е́мъ, и вся́, ели́ка су́ть ему́, вдаде́ въ ру́цѣ мо­и́,
 • и ничто́ е́сть вы́ше мене́ въ дому́ се́мъ, ниже́ изъя́то бы́сть от­ мене́ что́-либо, кромѣ́ тебе́, поне́же ты́ жена́ ему́ еси́: и ка́ко сотворю́ глаго́лъ злы́й се́й и согрѣшу́ предъ Бо́гомъ?
 • Егда́ же Ио́сифу глаго́лаше де́нь от­ дне́, и не послу́шаше ея́ е́же спа́ти и бы́ти съ не́ю.
 • Бы́сть же сицевы́й нѣ́кiй де́нь, и вни́де Ио́сифъ въ до́мъ дѣ́лати дѣла́ своя́, и никто́же бя́ше от­ су́щихъ въ дому́ вну́трь:
 • и ухвати́ его́ за ри́зы, глаго́лющи: ля́зи со мно́ю. И оста́вивъ ри́зы своя́ въ руку́ ея́, убѣже́ и изы́де во́нъ.
 • И бы́сть егда́ ви́дѣ, я́ко оста́вль ри́зы своя́ въ рука́хъ ея́, бѣжа́ и изы́де во́нъ:
 • и воз­зва́ су́щихъ въ дому́ и рече́ и́мъ глаго́лющи: ви́дите, введе́ на́мъ о́трока Евре́ина наруга́тися на́мъ: вни́де ко мнѣ́, глаго́ля: преспи́ со мно́ю: и возопи́хъ гла́сомъ вели́кимъ:
 • и егда́ услы́ша о́нъ, я́ко воз­вы́сихъ гла́съ мо́й и возопи́хъ, оста́вль ри́зы своя́ у мене́, от­бѣже́ и изы́де во́нъ.
 • И удержа́ ри́зы у себе́, до́ндеже прiи́де господи́нъ въ до́мъ сво́й.
 • И повѣ́да ему́ по словесѣ́хъ си́хъ, глаго́лющи: вни́де ко мнѣ́ о́трокъ Евре́инъ, его́же вве́лъ еси́ къ на́мъ, поруга́тися мнѣ́, и рече́ ми: да бу́ду съ тобо́ю:
 • егда́ же услы́ша, я́ко воз­двиго́хъ гла́съ мо́й и возопи́хъ, оста́вль ри́зы своя́ у мене́, от­бѣже́ и изы́де во́нъ.
 • И бы́сть егда́ услы́ша господи́нъ его́ глаго́лы жены́ сво­ея́, ели́ка рече́ къ нему́, глаго́лющи: си́це сотвори́ ми о́трокъ тво́й: и разгнѣ́вася я́ростiю,
 • и взе́мъ господи́нъ Ио́сифа, вве́рже его́ въ темни́цу, въ мѣ́сто, идѣ́же у́зники царе́вы держа́т­ся та́мо въ тверды́ни.
 • И бя́ше Госпо́дь со Ио́сифомъ, и воз­лiя́ на него́ ми́лость, и даде́ ему́ благода́ть предъ нача́лнымъ стра́жемъ темни́чнымъ:
 • и вдаде́ старѣ́йшина страже́й темни́цу въ ру́цѣ Ио́сифу и всѣ́хъ вве́рженыхъ въ темни́цу: и вся́, ели́ка творя́ху та́мо, то́й бѣ́ творя́й.
 • Старѣ́йшина же страже́й темни́чныхъ ничто́же бѣ́ вѣ́дый его́ ра́ди: вся́ бо бы́ша въ рука́хъ Ио́сифовыхъ, зане́же Госпо́дь бя́ше съ ни́мъ: и ели́ка то́й творя́ше, Госпо́дь благопоспѣша́­ше въ руку́ его́.
 • Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук Измаильтян, приведших его туда, Египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей.
 • И был Господь с Иосифом: он был успешен в делах и жил в доме господина своего, Египтянина.
 • И увидел господин его, что Господь с ним и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех.
 • И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его.
 • И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом Египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле [его].
 • И оставил он все, что имел, в руках Иосифа и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицем.
 • И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: спи со мною.
 • Но он отказался и сказал жене господина своего: вот, господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки;
 • нет больше меня в доме сем; и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему; как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?
 • Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею,
 • случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было;
 • она схватила его за одежду его и сказала: ложись со мной. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон.
 • Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон,
 • кликнула домашних своих и сказала им так: посмотрите, он привел к нам Еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом,
 • и он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою, и побежал, и выбежал вон.
 • И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой.
 • И пересказала ему те же слова, говоря: раб Еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною [и говорил мне: лягу я с тобою],
 • но, когда [услышал, что] я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон.
 • Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: так поступил со мною раб твой, то воспылал гневом;
 • и взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице.
 • И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы.
 • И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там ни делали, он был распорядителем.
 • Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех.
 • Ιωσηφ δὲ κατήχθη εἰς Αἴγυπτον καὶ ἐκτήσατο αὐτὸν Пετεφρης ὁ εὐνοῦχος Φαραω ἀρχιμάγειρος ἀνὴρ Αἰγύπτιος ἐκ χειρὸς Ισμαηλιτῶν οἳ κατήγαγον αὐτὸν ἐκεῖ
 • καὶ ἦν κύριος μετὰ Ιωσηφ καὶ ἦν ἀνὴρ ἐπι­τυγχάνων καὶ ἐγένετο ἐν τῷ οἴκῳ παρα­̀ τῷ κυρίῳ τῷ Αἰγυπτίῳ
 • ᾔδει δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ ὅτι κύριος μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ὅσα ἂν ποιῇ κύριος εὐοδοῖ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ
 • καὶ εὗρεν Ιωσηφ χάριν ἐναν­τίον τοῦ κυρίου αὐτοῦ εὐηρέστει δὲ αὐτῷ καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἐπι­̀ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ πάν­τα ὅσα ἦν αὐτῷ ἔδωκεν δια­̀ χειρὸς Ιωσηφ
 • ἐγένετο δὲ μετὰ τὸ κατα­σταθῆναι αὐτὸν ἐπι­̀ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἐπι­̀ πάν­τα ὅσα ἦν αὐτῷ καὶ ηὐλόγησεν κύριος τὸν οἶκον τοῦ Αἰγυπτίου δια­̀ Ιωσηφ καὶ ἐγενήθη εὐλογία κυρίου ἐν πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτῷ ἐν τῷ οἴκῳ καὶ ἐν τῷ ἀγρῷ
 • καὶ ἐπέτρεψεν πάν­τα ὅσα ἦν αὐτῷ εἰς χεῖρας Ιωσηφ καὶ οὐκ ᾔδει τῶν καθ᾿ ἑαυτὸν οὐδὲν πλη­̀ν τοῦ ἄρτου οὗ ἤσθιεν αὐτός καὶ ἦν Ιωσηφ καλὸς τῷ εἴδει καὶ ὡραῖος τῇ ὄψει σφόδρα
 • καὶ ἐγένετο μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα καὶ ἐπέβαλεν ἡ γυνὴ τοῦ κυρίου αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς ἐπι­̀ Ιωσηφ καὶ εἶπεν κοιμήθητι μετ᾿ ἐμοῦ
 • ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν εἶπεν δὲ τῇ γυναικὶ τοῦ κυρίου αὐτοῦ εἰ ὁ κύριός μου οὐ γινώσκει δι᾿ ἐμὲ οὐδὲν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ πάν­τα ὅσα ἐστὶν αὐτῷ ἔδωκεν εἰς τὰς χεῖράς μου
 • καὶ οὐχ ὑπερέχει ἐν τῇ οἰκίᾳ ταύτῃ οὐθὲν ἐμοῦ οὐδὲ ὑπεξῄρηται ἀπ᾿ ἐμοῦ οὐδὲν πλη­̀ν σοῦ δια­̀ τὸ σὲ γυναῖκα αὐτοῦ εἶναι καὶ πῶς ποιήσω τὸ ῥῆμα τὸ πονηρὸν τοῦτο καὶ ἁμαρτήσομαι ἐναν­τίον τοῦ θεοῦ
 • ἡνίκα δὲ ἐλάλει τῷ Ιωσηφ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας καὶ οὐχ ὑπήκουσεν αὐτῇ καθεύ­δειν μετ᾿ αὐτῆς τοῦ συγγενέσθαι αὐτῇ
 • ἐγένετο δὲ τοιαύτη τις ἡμέρα εἰσῆλθεν Ιωσηφ εἰς τὴν οἰκίαν ποιεῖν τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ οὐθεὶς ἦν τῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ ἔσω
 • καὶ ἐπεσπάσατο αὐτὸν τῶν ἱματίων λέγουσα κοιμήθητι μετ᾿ ἐμοῦ καὶ κατα­λιπὼν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῆς ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω
 • καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν ὅτι κατέλιπεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῆς καὶ ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω
 • καὶ ἐκάλεσεν τοὺς ὄν­τας ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ εἶπεν αὐτοῖς λέγουσα ἴδετε εἰσήγαγεν ἡμῖν παῖδα Εβραῖον ἐμπαίζειν ἡμῖν εἰσῆλθεν προ­́ς με λέγων κοιμήθητι μετ᾿ ἐμοῦ καὶ ἐβόησα φωνῇ μεγά­λῃ
 • ἐν δὲ τῷ ἀκοῦσαι αὐτὸν ὅτι ὕψωσα τὴν φωνήν μου καὶ ἐβόησα κατα­λιπὼν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ παρ᾿ ἐμοὶ ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω
 • καὶ κατα­λιμπάνει τὰ ἱμάτια παρ᾿ ἑαυτῇ ἕως ἦλθεν ὁ κύριος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ
 • καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ κατα­̀ τὰ ῥήματα ταῦτα λέγουσα εἰσῆλθεν προ­́ς με ὁ παῖς ὁ Εβραῖος ὃν εἰσήγαγες προ­̀ς ἡμᾶς ἐμπαῖξαί μοι καὶ εἶπέν μοι κοιμηθήσομαι μετὰ σοῦ
 • ὡς δὲ ἤκουσεν ὅτι ὕψωσα τὴν φωνήν μου καὶ ἐβόησα κατέλιπεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ παρ᾿ ἐμοὶ καὶ ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω
 • ἐγένετο δὲ ὡς ἤκουσεν ὁ κύριος αὐτοῦ τὰ ῥήματα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ ὅσα ἐλάλησεν προ­̀ς αὐτὸν λέγουσα οὕτως ἐποίησέν μοι ὁ παῖς σου καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ
 • καὶ λαβὼν ὁ κύριος Ιωσηφ ἐνέβαλεν αὐτὸν εἰς τὸ ὀχύρωμα εἰς τὸν τόπον ἐν ᾧ οἱ δεσμῶται τοῦ βασιλέως κατέχον­ται ἐκεῖ ἐν τῷ ὀχυρώματι
 • καὶ ἦν κύριος μετὰ Ιωσηφ καὶ κατέχεεν αὐτοῦ ἔλεος καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν ἐναν­τίον τοῦ ἀρχιδεσμοφύλακος
 • καὶ ἔδωκεν ὁ ἀρχιδεσμοφύλαξ τὸ δεσμωτήριον δια­̀ χειρὸς Ιωσηφ καὶ πάν­τας τοὺς ἀπηγ­μέ­νους ὅσοι ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ καὶ πάν­τα ὅσα ποι­οῦσιν ἐκεῖ
 • οὐκ ἦν ὁ ἀρχιδεσμοφύλαξ τοῦ δεσμωτηρίου γινώσκων δι᾿ αὐτὸν οὐθέν πάν­τα γὰρ ἦν δια­̀ χειρὸς Ιωσηφ δια­̀ τὸ τὸν κύριον μετ᾿ αὐτοῦ εἶναι καὶ ὅσα αὐτὸς ἐποίει κύριος εὐώδου ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ
 • 约 瑟 被 带 下 埃 及 去 。 有 一 个 埃 及 人 , 是 法 老 的 内 臣 , 护 卫 长 波 提 乏 , 从 那 些 带 下 他 来 的 以 实 玛 利 人 手 下 买 了 他 去 。
 • 约 瑟 住 在 他 主 人 埃 及 人 的 家 中 , 耶 和 华 与 他 同 在 , 他 就 百 事 顺 利 。
 • 他 主 人 见 耶 和 华 与 他 同 在 , 又 见 耶 和 华 使 他 手 里 所 办 的 尽 都 顺 利 ,
 • 约 瑟 就 在 主 人 眼 前 蒙 恩 , 伺 候 他 主 人 , 并 且 主 人 派 他 管 理 家 务 , 把 一 切 所 有 的 都 交 在 他 手 里 。
 • 自 从 主 人 派 约 瑟 管 理 家 务 和 他 一 切 所 有 的 , 耶 和 华 就 因 约 瑟 的 缘 故 赐 福 与 那 埃 及 人 的 家 。 凡 家 里 和 田 间 一 切 所 有 的 都 蒙 耶 和 华 赐 福 。
 • 波 提 乏 将 一 切 所 有 的 都 交 在 约 瑟 的 手 中 , 除 了 自 己 所 吃 的 饭 , 别 的 事 一 概 不 知 。 约 瑟 原 来 秀 雅 俊 美 。
 • 这 事 以 后 , 约 瑟 主 人 的 妻 以 目 送 情 给 约 瑟 , 说 , 你 与 我 同 寝 吧 。
 • 约 瑟 不 从 , 对 他 主 人 的 妻 说 , 看 哪 , 一 切 家 务 , 我 主 人 都 不 知 道 。 他 把 所 有 的 都 交 在 我 手 里 。
 • 在 这 家 里 没 有 比 我 大 的 。 并 且 他 没 有 留 下 一 样 不 交 给 我 , 只 留 下 了 你 , 因 为 你 是 他 的 妻 子 。 我 怎 能 作 这 大 恶 , 得 罪 神 呢 ,
 • 后 来 她 天 天 和 约 瑟 说 , 约 瑟 却 不 听 从 她 , 不 与 她 同 寝 , 也 不 和 她 在 一 处 。
 • 有 一 天 , 约 瑟 进 屋 里 去 办 事 , 家 中 人 没 有 一 个 在 那 屋 里 ,
 • 妇 人 就 拉 住 他 的 衣 裳 , 说 , 你 与 我 同 寝 吧 。 约 瑟 把 衣 裳 丢 在 妇 人 手 里 , 跑 到 外 边 去 了 。
 • 妇 人 看 见 约 瑟 把 衣 裳 丢 在 她 手 里 跑 出 去 了 ,
 • 就 叫 了 家 里 的 人 来 , 对 他 们 说 , 你 们 看 。 他 带 了 一 个 希 伯 来 人 进 入 我 们 家 里 , 要 戏 弄 我 们 。 他 到 我 这 里 来 , 要 与 我 同 寝 , 我 就 大 声 喊 叫 。
 • 他 听 见 我 放 声 喊 起 来 , 就 把 衣 裳 丢 在 我 这 里 , 跑 到 外 边 去 了 。
 • 妇 人 把 约 瑟 的 衣 裳 放 在 自 己 那 里 , 等 着 他 主 人 回 家 ,
 • 就 对 他 如 此 如 此 说 , 你 所 带 到 我 们 这 里 的 那 希 伯 来 仆 人 进 来 要 戏 弄 我 ,
 • 我 放 声 喊 起 来 , 他 就 把 衣 裳 丢 在 我 这 里 , 跑 出 去 了 。
 • 约 瑟 的 主 人 听 见 他 妻 子 对 他 所 说 的 话 , 说 , 你 的 仆 人 如 此 如 此 待 我 , 他 就 生 气 ,
 • 把 约 瑟 下 在 监 里 , 就 是 王 的 囚 犯 被 囚 的 地 方 。 于 是 约 瑟 在 那 里 坐 监 。
 • 但 耶 和 华 与 约 瑟 同 在 , 向 他 施 恩 , 使 他 在 司 狱 的 眼 前 蒙 恩 。
 • 司 狱 就 把 监 里 所 有 的 囚 犯 都 交 在 约 瑟 手 下 。 他 们 在 那 里 所 办 的 事 都 是 经 他 的 手 。
 • 凡 在 约 瑟 手 下 的 事 , 司 狱 一 概 不 察 , 因 为 耶 和 华 与 约 瑟 同 在 。 耶 和 华 使 他 所 作 的 尽 都 顺 利 。