Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Ио́сифъ же при­­веде́нъ бы́сть во Еги́петъ. И купи́ его́ Пентефрі́й евну́хъ фарао́новъ архимаги́ръ, му́жъ Еги́птянинъ, от­ ру́къ Исма́илтянъ, и́же при­­ведо́ша его́ та́мо.
 • И бя́ше Госпо́дь со Ио́сифомъ: и бя́ше му́жъ благополу́ченъ, и бы́сть въ дому́ господи́на сво­его́ Еги́птянина.
 • Вѣ́дяше же господи́нъ его́, я́ко Госпо́дь бѣ́ съ ни́мъ, и ели́ка твори́тъ, Госпо́дь благо­устроя́етъ въ руку́ его́.
 • И обрѣ́те Ио́сифъ благода́ть предъ господи́номъ сво­и́мъ и благо­угоди́ ему́: и поста́ви его́ надъ до́момъ сво­и́мъ, и вся́, ели́ка бы́ша ему́, даде́ въ ру́ки Ио́сифовы.
 • Бы́сть же егда́ поста́ви его́ надъ до́момъ сво­и́мъ и надъ всѣ́ми, ели́ка имѣ́яше, и благослови́ Госпо́дь до́мъ Еги́птянина Ио́сифа ра́ди: и бы́сть благослове́нiе Госпо́дне на все́мъ имѣ́нiи его́ въ дому́ и въ се́лѣхъ его́.
 • И предаде́ вся́, ели́ка бы́ша ему́, въ ру́ки Ио́сифовы: и не вѣ́дяше от­ су́щихъ у себе́ ничто́же, кромѣ́ хлѣ́ба, его́же ядя́ше са́мъ: и бя́ше Ио́сифъ до́бръ о́бразомъ и красе́нъ взо́ромъ зѣло́.
 • И бы́сть по словесѣ́хъ си́хъ, и воз­ложи́ жена́ господи́на его́ о́чи своя́ на Ио́сифа и рече́: пребу́ди со мно́ю.
 • О́нъ же не хотя́ше и рече́ женѣ́ господи́на сво­его́: а́ще господи́нъ мо́й не вѣ́сть мене́ ра́ди ничто́же въ дому́ сво­е́мъ, и вся́, ели́ка су́ть ему́, вдаде́ въ ру́цѣ мо­и́,
 • и ничто́ е́сть вы́ше мене́ въ дому́ се́мъ, ниже́ изъя́то бы́сть от­ мене́ что́-либо, кромѣ́ тебе́, поне́же ты́ жена́ ему́ еси́: и ка́ко сотворю́ глаго́лъ злы́й се́й и согрѣшу́ предъ Бо́гомъ?
 • Егда́ же Ио́сифу глаго́лаше де́нь от­ дне́, и не послу́шаше ея́ е́же спа́ти и бы́ти съ не́ю.
 • Бы́сть же сицевы́й нѣ́кiй де́нь, и вни́де Ио́сифъ въ до́мъ дѣ́лати дѣла́ своя́, и никто́же бя́ше от­ су́щихъ въ дому́ вну́трь:
 • и ухвати́ его́ за ри́зы, глаго́лющи: ля́зи со мно́ю. И оста́вивъ ри́зы своя́ въ руку́ ея́, убѣже́ и изы́де во́нъ.
 • И бы́сть егда́ ви́дѣ, я́ко оста́вль ри́зы своя́ въ рука́хъ ея́, бѣжа́ и изы́де во́нъ:
 • и воз­зва́ су́щихъ въ дому́ и рече́ и́мъ глаго́лющи: ви́дите, введе́ на́мъ о́трока Евре́ина наруга́тися на́мъ: вни́де ко мнѣ́, глаго́ля: преспи́ со мно́ю: и возопи́хъ гла́сомъ вели́кимъ:
 • и егда́ услы́ша о́нъ, я́ко воз­вы́сихъ гла́съ мо́й и возопи́хъ, оста́вль ри́зы своя́ у мене́, от­бѣже́ и изы́де во́нъ.
 • И удержа́ ри́зы у себе́, до́ндеже прiи́де господи́нъ въ до́мъ сво́й.
 • И повѣ́да ему́ по словесѣ́хъ си́хъ, глаго́лющи: вни́де ко мнѣ́ о́трокъ Евре́инъ, его́же вве́лъ еси́ къ на́мъ, поруга́тися мнѣ́, и рече́ ми: да бу́ду съ тобо́ю:
 • егда́ же услы́ша, я́ко воз­двиго́хъ гла́съ мо́й и возопи́хъ, оста́вль ри́зы своя́ у мене́, от­бѣже́ и изы́де во́нъ.
 • И бы́сть егда́ услы́ша господи́нъ его́ глаго́лы жены́ сво­ея́, ели́ка рече́ къ нему́, глаго́лющи: си́це сотвори́ ми о́трокъ тво́й: и разгнѣ́вася я́ростiю,
 • и взе́мъ господи́нъ Ио́сифа, вве́рже его́ въ темни́цу, въ мѣ́сто, идѣ́же у́зники царе́вы держа́т­ся та́мо въ тверды́ни.
 • И бя́ше Госпо́дь со Ио́сифомъ, и воз­лiя́ на него́ ми́лость, и даде́ ему́ благода́ть предъ нача́лнымъ стра́жемъ темни́чнымъ:
 • и вдаде́ старѣ́йшина страже́й темни́цу въ ру́цѣ Ио́сифу и всѣ́хъ вве́рженыхъ въ темни́цу: и вся́, ели́ка творя́ху та́мо, то́й бѣ́ творя́й.
 • Старѣ́йшина же страже́й темни́чныхъ ничто́же бѣ́ вѣ́дый его́ ра́ди: вся́ бо бы́ша въ рука́хъ Ио́сифовыхъ, зане́же Госпо́дь бя́ше съ ни́мъ: и ели́ка то́й творя́ше, Госпо́дь благопоспѣша́­ше въ руку́ его́.
 • Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук Измаильтян, приведших его туда, Египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей.
 • И был Господь с Иосифом: он был успешен в делах и жил в доме господина своего, Египтянина.
 • И увидел господин его, что Господь с ним и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех.
 • И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его.
 • И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом Египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле [его].
 • И оставил он все, что имел, в руках Иосифа и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицем.
 • И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: спи со мною.
 • Но он отказался и сказал жене господина своего: вот, господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки;
 • нет больше меня в доме сем; и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему; как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?
 • Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею,
 • случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было;
 • она схватила его за одежду его и сказала: ложись со мной. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон.
 • Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон,
 • кликнула домашних своих и сказала им так: посмотрите, он привел к нам Еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом,
 • и он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою, и побежал, и выбежал вон.
 • И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой.
 • И пересказала ему те же слова, говоря: раб Еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною [и говорил мне: лягу я с тобою],
 • но, когда [услышал, что] я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон.
 • Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: так поступил со мною раб твой, то воспылал гневом;
 • и взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице.
 • И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы.
 • И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там ни делали, он был распорядителем.
 • Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех.
 • А Йосип був відведений до Єгипту.
  І купив його Потіфар, царедворець фараонів, начальник царської сторожі, муж єгиптянин, з руки ізмаїльтян, що звели його туди.
 • І був Господь з Йосипом, а він став чоловіком, що мав щастя.
  І пробував він у домі свого пана єгиптянина.
 • І побачив його пан, що Господь з ним, і що в усьому, що він робить, Господь щастить у руці його.
 • І Йосип знайшов милість в очах його, і служив йому.
  А той призначив його над домом своїм, і все, що мав, віддав в його руку.
 • І сталося, відколи він призначив його в домі своїм, і над усім, що він мав, то поблагословив Господь дім єгиптянина через Йосипа.
  І було благословення Господнє в усьому, що він мав, у домі й на полі.
 • І він позоставив усе, що мав, у руці Йосиповій.
  І не знав він при ньому нічого, окрім хліба, що їв.
  А Йосип був гарного стану та вродливого вигляду.
 • І сталося по тих пригодах, і звела свої очі на Йосипа жінка пана його.
  І сказала вона: Ляж зо мною!
 • А він відмовився, і сказав до жінки пана свого: Тож пан мій не знає при мені нічого у домі, а все, що його, він дав у мою руку.
 • Нема більшого в цім домі від мене, і він не стримав від мене нічого, хібащо тебе, бо ти жінка його.
  Як же я вчиню це велике зло, і згрішу перед Богом?
 • І сталося, що вона день-у-день говорила Йосипові, а він не слухав її, щоб лягти при ній і бути з нею.
 • І сталося одного дня, і прийшов він додому робити діло своє, а там у домі не було нікого з людей дому.
 • І схопила вона його за одежу його, кажучи: Лягай же зо мною!
  А він позоставив свою одежу в її руці, та й утік, і вибіг надвір.
 • І сталося, як побачила вона, що він позоставив свою одежу в її руці та й утік надвір,
 • то покликала людей свого дому, та й сказала їм, говорячи: Дивіться, він припровадив нам якогось єврея, щоб той забавлявся нами!
  Він прийшов був до мене, щоб покластись зо мною, та я закричала сильним голосом.
 • І сталося, як почув він, що я підняла свій голос і закричала, то позоставив одежу свою в мене, та й утік, і вибіг надвір…
 • І я поклала його одежу при собі аж до приходу пана його до свого дому.
 • І вона переказала йому цими словами, говорячи: До мене прийшов був оцей раб єврей, що ти його привів до нас, щоб забавлятися мною.
 • І сталося, як підняла я свій голос і закричала, то він позоставив свою одежу при мені, та й утік надвір.
 • І сталося, як почув пан його слова своєї жінки, що оповідала йому, кажучи: Отакі то речі вчинив мені твій раб, то запалився гнів його.
 • І взяв його Йосипів пан, та й віддав його до дому в́язничного, до місця, де були ув́язнені царські в́язні.
  І пробував він там у тім домі в́язничнім.
 • А Господь був із Йосипом, і прихилив до нього милосердя, та дав йому милість в очах начальника в́язничного дому.
 • І начальник в́язничного дому дав у руку Йосипа всіх в́язнів, що були в домі в́язничнім, і все, що там робили, робив він.
 • Начальник в́язничного дому не бачив нічого в руці його, бо Бог був із ним, і що він робив, щастив йому Господь.
 •  On fit descendre Joseph en Égypte; et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, Égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre.
 •  L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna; il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien.
 •  Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait.
 •  Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait.
 •  Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien, à cause de Joseph; et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit aux champs.
 •  Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure.
 •  Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph, et dit: Couche avec moi!
 •  Il refusa, et dit à la femme de son maître: Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient.
 •  Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu?
 •  Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle.
 •  Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison,
 •  elle le saisit par son vêtement, en disant: Couche avec moi! Il lui laissa son vêtement dans la main, et s'enfuit au dehors.
 •  Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main, et qu'il s'était enfui dehors,
 •  elle appela les gens de sa maison, et leur dit: Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi; mais j'ai crié à haute voix.
 •  Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors.
 •  Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison.
 •  Alors elle lui parla ainsi: L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi.
 •  Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors.
 •  Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait: Voilà ce que m'a fait ton esclave! le maître de Joseph fut enflammé de colère.
 •  Il prit Joseph, et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés: il fut là, en prison.
 •  L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison.
 •  Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison; et rien ne s'y faisait que par lui.
 •  Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait.