Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Змі́й же бѣ́ мудрѣ́йшiй всѣ́хъ звѣре́й су́щихъ на земли́, и́хже сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ. И рече́ змі́й женѣ́: что́ я́ко рече́ Бо́гъ: да не я́сте от­ вся́каго дре́ва ра́йскаго?
 • И рече́ жена́ змі́ю: от­ вся́каго дре́ва ра́йскаго я́сти бу́демъ:
 • от­ плода́ же дре́ва, е́же е́сть посредѣ́ рая́, рече́ Бо́гъ, да не я́сте от­ него́, ниже́ при­­косне́теся ему́, да не у́мрете.
 • И рече́ змі́й женѣ́: не сме́ртiю у́мрете:
 • вѣ́дяше бо Бо́гъ, я́ко въ о́ньже а́ще де́нь снѣ́сте от­ него́, от­ве́рзут­ся о́чи ва́ши, и бу́дете я́ко бо́зи, вѣ́дяще до́брое и лука́вое.
 • И ви́дѣ жена́, я́ко добро́ дре́во въ снѣ́дь и я́ко уго́дно очи́ма ви́дѣти и красно́ е́сть, е́же разумѣ́ти: и взе́мши от­ плода́ его́ яде́, и даде́ му́жу сво­ему́ съ собо́ю, и ядо́ста.
 • И от­верзо́шася о́чи обѣ́ма, и разумѣ́ша, я́ко на́зи бѣ́ша: и сши́ста ли́­ст­вiе смоко́вное, и сотвори́ста себѣ́ препоя́санiя.
 • И услы́шаста гла́съ Го́спода Бо́га ходя́ща въ раи́ по полу́дни: и скры́стася Ада́мъ же и жена́ его́ от­ лица́ Го́спода Бо́га посредѣ́ дре́ва ра́йскаго.
 • И при­­зва́ Госпо́дь Бо́гъ Ада́ма и рече́ ему́: Ада́ме, гдѣ́ еси́?
 • И рече́ ему́: гла́съ слы́шахъ Тебе́ ходя́ща въ раи́, и убоя́хся, я́ко на́гъ е́смь, и скры́хся.
 • И рече́ ему́ Бо́гъ: кто́ воз­вѣсти́ тебѣ́, я́ко на́гъ еси́, а́ще не бы́ от­ дре́ва, его́же заповѣ́дахъ тебѣ́ сего́ еди́наго не я́сти, от­ него́ я́лъ еси́?
 • И рече́ Ада́мъ: жена́, ю́же да́лъ еси́ со мно́ю, та́ ми́ даде́ от­ дре́ва, и ядо́хъ.
 • И рече́ Госпо́дь Бо́гъ женѣ́: что́ сiе́ сотвори́ла еси́? И рече́ жена́: змі́й прельсти́ мя, и ядо́хъ.
 • И рече́ Госпо́дь Бо́гъ змі́ю: я́ко сотвори́лъ еси́ сiе́, про́клятъ ты́ от­ {па́че} всѣ́хъ ското́въ и от­ всѣ́хъ звѣре́й земны́хъ: на пе́рсехъ тво­и́хъ и чре́вѣ ходи́ти бу́деши, и зе́млю снѣ́си вся́ дни́ живота́ тво­его́:
 • и вражду́ положу́ между́ тобо́ю и между́ жено́ю, и между́ сѣ́менемъ тво­и́мъ и между́ сѣ́менемъ тоя́: то́й твою́ блюсти́ бу́детъ {Евр.: сотре́тъ} главу́, и ты́ блюсти́ бу́деши его́ пя́ту.
 • И женѣ́ рече́: умножа́я умно́жу печа́ли твоя́ и воз­дыха́нiя твоя́: въ болѣ́знехъ роди́ши ча́да, и къ му́жу тво­ему́ обраще́нiе твое́, и то́й тобо́ю облада́ти бу́детъ.
 • И Ада́му рече́: я́ко послу́шалъ еси́ гла́са жены́ тво­ея́ и я́лъ еси́ от­ дре́ва, его́же заповѣ́дахъ тебѣ́ сего́ еди́наго не я́сти, от­ него́ я́лъ еси́: проклята́ земля́ въ дѣ́лѣхъ тво­и́хъ, въ печа́лехъ снѣ́си ту́ю вся́ дни́ живота́ тво­его́:
 • те́рнiя и волчцы́ воз­расти́тъ тебѣ́, и снѣ́си траву́ се́лную:
 • въ по́тѣ лица́ тво­его́ снѣ́си хлѣ́бъ тво́й, до́ндеже воз­врати́шися въ зе́млю, от­ нея́же взя́тъ еси́: я́ко земля́ еси́, и въ зе́млю отъи́деши.
 • И нарече́ Ада́мъ и́мя женѣ́ сво­е́й жи́знь, я́ко та́ ма́ти всѣ́хъ живу́щихъ.
 • И сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ Ада́му и женѣ́ его́ ри́зы ко́жаны, и облече́ и́хъ.
 • И рече́ Бо́гъ: се́, Ада́мъ бы́сть я́ко еди́нъ от­ На́съ, е́же разумѣ́ти до́брое и лука́во­е: и ны́нѣ да не когда́ простре́тъ ру́ку свою́ и во́зметъ от­ дре́ва жи́зни и снѣ́стъ, и жи́въ бу́детъ во вѣ́къ.
 • И изгна́ его́ Госпо́дь Бо́гъ изъ рая́ сла́дости дѣ́лати зе́млю, от­ нея́же взя́тъ бы́сть.
 • И изри́ну Ада́ма, и всели́ его́ пря́мо рая́ сла́дости: и при­­ста́ви херуви́ма, и пла́мен­ное ору́жiе обраща́емое, храни́ти пу́ть дре́ва жи́зни.
 • Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?
 • И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть,
 • только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.
 • И сказал змей жене: нет, не умрете,
 • но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.
 • И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел.
 • И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания.
 • И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая.
 • И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: [Адам,] где ты?
 • Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся.
 • И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?
 • Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.
 • И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела.
 • И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей;
 • и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту*. //*По другому чтению: и между Семенем ее; Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить Его в пяту.
 • Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою.
 • Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей;
 • терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою;
 • в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.
 • И нарек Адам имя жене своей: Ева* ибо она стала матерью всех живущих. //*Жизнь.
 • И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.
 • И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.
 • И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят.
 • И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.
 • 耶 和 华 神 所 造 的 , 惟 有 蛇 比 田 野 一 切 的 活 物 更 狡 猾 。 蛇 对 女 人 说 , 神 岂 是 真 说 , 不 许 你 们 吃 园 中 所 有 树 上 的 果 子 麽 。
 • 女 人 对 蛇 说 , 园 中 树 上 的 果 子 , 我 们 可 以 吃 ,
 • 惟 有 园 当 中 那 棵 树 上 的 果 子 , 神 曾 说 , 你 们 不 可 吃 , 也 不 可 摸 , 免 得 你 们 死 。
 • 蛇 对 女 人 说 , 你 们 不 一 定 死 ,
 • 因 为 神 知 道 , 你 们 吃 的 日 子 眼 睛 就 明 亮 了 , 你 们 便 如 神 能 知 道 善 恶 。
 • 于 是 女 人 见 那 棵 树 的 果 子 好 作 食 物 , 也 悦 人 的 眼 目 , 且 是 可 喜 爱 的 , 能 使 人 有 智 慧 , 就 摘 下 果 子 来 吃 了 。 又 给 她 丈 夫 , 她 丈 夫 也 吃 了 。
 • 他 们 二 人 的 眼 睛 就 明 亮 了 , 才 知 道 自 己 是 赤 身 露 体 , 便 拿 无 花 果 树 的 叶 子 , 为 自 己 编 作 裙 子 。
 • 天 起 了 凉 风 , 耶 和 华 神 在 园 中 行 走 。 那 人 和 他 妻 子 听 见 神 的 声 音 , 就 藏 在 园 里 的 树 木 中 , 躲 避 耶 和 华 神 的 面 。
 • 耶 和 华 神 呼 唤 那 人 , 对 他 说 , 你 在 哪 里 。
 • 他 说 , 我 在 园 中 听 见 你 的 声 音 , 我 就 害 怕 。 因 为 我 赤 身 露 体 , 我 便 藏 了 。
 • 耶 和 华 说 , 谁 告 诉 你 赤 身 露 体 呢 , 莫 非 你 吃 了 我 吩 咐 你 不 可 吃 的 那 树 上 的 果 子 麽 。
 • 那 人 说 , 你 所 赐 给 我 , 与 我 同 居 的 女 人 , 她 把 那 树 上 的 果 子 给 我 , 我 就 吃 了 。
 • 耶 和 华 神 对 女 人 说 , 你 作 的 是 什 么 事 呢 。 女 人 说 , 那 蛇 引 诱 我 , 我 就 吃 了 。
 • 耶 和 华 神 对 蛇 说 , 你 既 作 了 这 事 , 就 必 受 咒 诅 , 比 一 切 的 牲 畜 野 兽 更 甚 。 你 必 用 肚 子 行 走 , 终 身 吃 土 。
 • 我 又 要 叫 你 和 女 人 彼 此 为 仇 。 你 的 后 裔 和 女 人 的 后 裔 也 彼 此 为 仇 。 女 人 的 后 裔 要 伤 你 的 头 , 你 要 伤 他 的 脚 跟 。
 • 又 对 女 人 说 , 我 必 多 多 加 增 你 怀 胎 的 苦 楚 , 你 生 产 儿 女 必 多 受 苦 楚 。 你 必 恋 慕 你 丈 夫 , 你 丈 夫 必 管 辖 你 。
 • 又 对 亚 当 说 , 你 既 听 从 妻 子 的 话 , 吃 了 我 所 吩 咐 你 不 可 吃 的 那 树 上 的 果 子 , 地 必 为 你 的 缘 故 受 咒 诅 。 你 必 终 身 劳 苦 , 才 能 从 地 里 得 吃 的 。
 • 地 必 给 你 长 出 荆 棘 和 蒺 藜 来 , 你 也 要 吃 田 间 的 菜 蔬 。
 • 你 必 汗 流 满 面 才 得 糊 口 , 直 到 你 归 了 土 , 因 为 你 是 从 土 而 出 的 。 你 本 是 尘 土 , 仍 要 归 于 尘 土 。
 • 亚 当 给 他 妻 子 起 名 叫 夏 娃 , 因 为 她 是 众 生 之 母 。
 • 耶 和 华 神 为 亚 当 和 他 妻 子 用 皮 子 作 衣 服 给 他 们 穿 。
 • 耶 和 华 神 说 , 那 人 已 经 与 我 们 相 似 , 能 知 道 善 恶 。 现 在 恐 怕 他 伸 手 又 摘 生 命 树 的 果 子 吃 , 就 永 远 活 着 。
 • 耶 和 华 神 便 打 发 他 出 伊 甸 园 去 , 耕 种 他 所 自 出 之 土 。
 • 于 是 把 他 赶 出 去 了 。 又 在 伊 甸 园 的 东 边 安 设 基 路 伯 和 四 面 转 动 发 火 焰 的 剑 , 要 把 守 生 命 树 的 道 路 。