Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Ада́мъ же позна́ Е́ву жену́ свою́, и заче́нши роди́ Ка́ина и рече́: стяжа́хъ человѣ́ка Бо́гомъ.
 • И при­­ложи́ роди́ти бра́та его́, А́веля. И бы́сть А́вель па́стырь ове́цъ, Ка́инъ же бѣ́ дѣ́лаяй зе́млю.
 • И бы́сть по дне́хъ, при­­несе́ Ка́инъ от­ плодо́въ земли́ же́ртву Бо́гу:
 • и А́вель при­­несе́ и то́й от­ перворо́дныхъ ове́цъ сво­и́хъ и от­ ту́ковъ и́хъ. И при­­зрѣ́ Бо́гъ на А́веля и на да́ры его́:
 • на Ка́ина же и на же́ртвы его́ не вня́тъ. И опеча́лися Ка́инъ зѣло́, и испаде́ лице́ его́.
 • И рече́ Госпо́дь Бо́гъ Ка́ину: вску́ю при­­ско́рбенъ бы́лъ еси́? и вску́ю испаде́ лице́ твое́?
 • Еда́ а́ще пра́во при­­не́слъ еси́, пра́во же не раздѣли́лъ еси́, не согрѣши́лъ ли еси́? умо́лкни: къ тебѣ́ обраще́нiе его́, и ты́ тѣ́мъ облада́еши.
 • И рече́ Ка́инъ ко А́велю бра́ту сво­ему́: по́йдемъ на по́ле. И бы́сть внегда́ бы́ти и́мъ на по́ли, воста́ Ка́инъ на А́веля бра́та сво­его́ и уби́ его́.
 • И рече́ Госпо́дь Бо́гъ ко Ка́ину: гдѣ́ е́сть А́вель бра́тъ тво́й? И рече́: не вѣ́мъ: еда́ стра́жъ бра́ту мо­ему́ е́смь а́зъ?
 • И рече́ Госпо́дь: что́ сотвори́лъ еси́ сiе́? гла́съ кро́ве бра́та тво­его́ вопiе́тъ ко мнѣ́ от­ земли́:
 • и ны́нѣ про́клятъ ты́ на земли́, я́же разве́рзе уста́ своя́ прiя́ти кро́вь бра́та тво­его́ от­ руки́ тво­ея́:
 • егда́ дѣ́лаеши зе́млю, и не при­­ложи́тъ си́лы сво­ея́ да́ти тебѣ́: стеня́ и трясы́йся бу́деши на земли́.
 • И рече́ Ка́инъ ко Го́споду Бо́гу: вя́щшая вина́ моя́, е́же оста́витися ми́:
 • а́ще изго́ниши мя́ дне́сь от­ лица́ земли́, и от­ лица́ Тво­его́ скры́юся, и бу́ду стеня́ и трясы́йся на земли́, и бу́детъ, вся́къ обрѣта́яй мя́ убiе́тъ мя́.
 • И рече́ ему́ Госпо́дь Бо́гъ: не та́ко: вся́къ уби́вый Ка́ина седми́жды от­мсти́т­ся. И положи́ Госпо́дь Бо́гъ зна́менiе на Ка́инѣ, е́же не уби́ти его́ вся́кому обрѣта́ющему его́.
 • И изы́де Ка́инъ от­ лица́ Бо́жiя и всели́ся въ зе́млю Наи́дъ, пря́мо Еде́му.
 • И позна́ Ка́инъ жену́ свою́, и заче́нши роди́ Ено́ха. И бѣ́ зи́ждяй гра́дъ, и именова́ гра́дъ во и́мя сы́на сво­его́ Ено́хъ.
 • Роди́ся же Ено́ху Гаида́дъ: и Гаида́дъ роди́ Малелеи́ла: и Малелеи́лъ роди́ Маѳуса́ла: Маѳуса́лъ же роди́ Ламéха.
 • И взя́ себѣ́ Ламéхъ двѣ́ жены́: и́мя еди́нѣй Ада́ и и́мя вторѣ́й Селла́.
 • И роди́ Ада́ Иови́ла: се́й бя́ше оте́цъ живу́щихъ въ селе́нiихъ скотопита́телей.
 • И и́мя бра́ту его́ Иува́лъ: се́й бя́ше показа́вый пѣвни́цу и гу́сли.
 • Селла́ же и та́я роди́ Ѳо́вела: се́й бя́ше млатобі́ецъ, кова́чь мѣ́ди и желѣ́за: сестра́ же Ѳо́велова Но­ема́.
 • Рече́ же Ламéхъ сво­и́мъ жена́мъ: Ада́ и Селла́, услы́шите гла́съ мо́й, жены́ Ламéховы, внуши́те моя́ словеса́: я́ко му́жа уби́хъ въ я́зву мнѣ́ и ю́ношу въ стру́пъ мнѣ́:
 • я́ко седми́цею от­мсти́ся от­ Ка́ина, от­ Ламéха же се́дмьдесятъ седми́цею.
 • Позна́ же Ада́мъ Е́ву жену́ свою́: и заче́нши роди́ сы́на, и именова́ и́мя ему́ Си́ѳъ, глаго́лющи: воскреси́ бо ми́ Бо́гъ сѣ́мя друго́е, вмѣ́сто А́веля, его́же уби́ Ка́инъ.
 • И Си́ѳу бы́сть сы́нъ: именова́ же и́мя ему́ Ено́съ: се́й упова́ при­­зыва́ти и́мя Го́спода Бо́га.
 • Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа.
 • И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец.
 • Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу,
 • и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его,
 • а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его.
 • И сказал Господь [Бог] Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое?
 • если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним.
 • И сказал Каин Авелю, брату своему: [пойдем в поле]. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его.
 • И сказал Господь [Бог] Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему?
 • И сказал [Господь]: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли;
 • и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей;
 • когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле.
 • И сказал Каин Господу [Богу]: наказание мое больше, нежели снести можно;
 • вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто встретится со мною, убьет меня.
 • И сказал ему Господь [Бог]: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь [Бог] Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его.
 • И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема.
 • И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох.
 • У Еноха родился Ирад [Гаидад]; Ирад родил Мехиаеля [Малелеила]; Мехиаель родил Мафусала; Мафусал родил Ламеха.
 • И взял себе Ламех две жены: имя одной: Ада, и имя второй: Цилла [Селла].
 • Ада родила Иавала: он был отец живущих в шатрах со стадами.
 • Имя брату его Иувал: он был отец всех играющих на гуслях и свирели.
 • Цилла также родила Тувалкаина [Фовела], который был ковачом всех орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина Ноема.
 • И сказал Ламех женам своим: Ада и Цилла! послушайте голоса моего; жены Ламеховы! внимайте словам моим: я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне;
 • если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро.
 • И познал Адам еще [Еву,] жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя: Сиф, потому что, [говорила она,] Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин.
 • У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя: Енос; тогда начали призывать имя Господа [Бога].
 • Αδαμ δὲ ἔγνω Ευαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν τὸν Καιν καὶ εἶπεν ἐκτησάμην ἄνθρωπον δια­̀ τοῦ θεοῦ
 • καὶ προ­σέθηκεν τεκεῖν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τὸν Αβελ καὶ ἐγένετο Αβελ ποιμὴν προ­βάτων Καιν δὲ ἦν ἐργαζό­με­νος τὴν γῆν
 • καὶ ἐγένετο μεθ᾿ ἡμέρας ἤνεγκεν Καιν ἀπο­̀ τῶν καρπῶν τῆς γῆς θυσίαν τῷ κυρίῳ
 • καὶ Αβελ ἤνεγκεν καὶ αὐτὸς ἀπο­̀ τῶν πρωτοτόκων τῶν προ­βάτων αὐτοῦ καὶ ἀπο­̀ τῶν στεάτων αὐτῶν καὶ ἐπεῖδεν ὁ θεὸς ἐπι­̀ Αβελ καὶ ἐπι­̀ τοῖς δώροις αὐτοῦ
 • ἐπι­̀ δὲ Καιν καὶ ἐπι­̀ ταῖς θυσίαις αὐτοῦ οὐ προ­σέσχεν καὶ ἐλύπησεν τὸν Καιν λίαν καὶ συν­έπεσεν τῷ προ­σώπῳ
 • καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῷ Καιν ἵνα τί περίλυπος ἐγένου καὶ ἵνα τί συν­έπεσεν τὸ προ­́σωπόν σου
 • οὐκ ἐὰν ὀρθῶς προ­σενέγκῃς ὀρθῶς δὲ μὴ διέλῃς ἥμαρτες ἡσύχασον προ­̀ς σὲ ἡ ἀπο­στροφὴ αὐτοῦ καὶ σὺ ἄρξεις αὐτοῦ
 • καὶ εἶπεν Καιν προ­̀ς Αβελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ διέλθωμεν εἰς τὸ πεδίον καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῷ πεδίῳ καὶ ἀνέστη Καιν ἐπι­̀ Αβελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν
 • καὶ εἶπεν ὁ θεὸς προ­̀ς Καιν ποῦ ἐστιν Αβελ ὁ ἀδελφός σου ὁ δὲ εἶπεν οὐ γινώσκω μὴ φύλαξ τοῦ ἀδελφοῦ μού εἰμι ἐγώ
 • καὶ εἶπεν ὁ θεός τί ἐποίησας φωνὴ αἵμα­τος τοῦ ἀδελφοῦ σου βοᾷ προ­́ς με ἐκ τῆς γῆς
 • καὶ νῦν ἐπι­κατα­́ρα­τος σὺ ἀπο­̀ τῆς γῆς ἣ ἔχανεν τὸ στόμα αὐτῆς δέξασθαι τὸ αἷμα τοῦ ἀδελφοῦ σου ἐκ τῆς χειρός σου
 • ὅτι ἐργᾷ τὴν γῆν καὶ οὐ προ­σθήσει τὴν ἰσχὺν αὐτῆς δοῦναί σοι στένων καὶ τρέμων ἔσῃ ἐπι­̀ τῆς γῆς
 • καὶ εἶπεν Καιν προ­̀ς τὸν κύριον μείζων ἡ αἰτία μου τοῦ ἀφεθῆναί με
 • εἰ ἐκβάλλεις με σήμερον ἀπο­̀ προ­σώπου τῆς γῆς καὶ ἀπο­̀ τοῦ προ­σώπου σου κρυβήσομαι καὶ ἔσομαι στένων καὶ τρέμων ἐπι­̀ τῆς γῆς καὶ ἔσται πᾶς ὁ εὑρίσκων με ἀπο­κτενεῖ με
 • καὶ εἶπεν αὐτῷ κύριος ὁ θεός οὐχ οὕτως πᾶς ὁ ἀπο­κτείνας Καιν ἑπτὰ ἐκδικούμενα παρα­λύσει καὶ ἔθετο κύριος ὁ θεὸς σημεῖον τῷ Καιν τοῦ μὴ ἀνελεῖν αὐτὸν πάν­τα τὸν εὑρίσκον­τα αὐτόν
 • ἐξῆλθεν δὲ Καιν ἀπο­̀ προ­σώπου τοῦ θεοῦ καὶ ᾤκησεν ἐν γῇ Ναιδ κατέναν­τι Εδεμ
 • καὶ ἔγνω Καιν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν τὸν Ενωχ καὶ ἦν οἰκοδομῶν πόλιν καὶ ἐπωνόμασεν τὴν πόλιν ἐπι­̀ τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ενωχ
 • ἐγενήθη δὲ τῷ Ενωχ Γαιδαδ καὶ Γαιδαδ ἐγέννησεν τὸν Μαιηλ καὶ Μαιηλ ἐγέννησεν τὸν Μαθουσαλα καὶ Μαθουσαλα ἐγέννησεν τὸν Λαμεχ
 • καὶ ἔλαβεν ἑαυτῷ Λαμεχ δύο γυναῖκας ὄνομα τῇ μιᾷ Αδα καὶ ὄνομα τῇ δευτέρᾳ Σελλα
 • καὶ ἔτεκεν Αδα τὸν Ιωβελ οὗτος ἦν ὁ πατὴρ οἰκούν­των ἐν σκηναῖς κτηνοτρόφων
 • καὶ ὄνομα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Ιουβαλ οὗτος ἦν ὁ κατα­δείξας ψαλτήριον καὶ κιθάραν
 • Σελλα δὲ ἔτεκεν καὶ αὐτὴ τὸν Θοβελ καὶ ἦν σφυροκόπος χαλκεὺς χαλκοῦ καὶ σιδήρου ἀδελφὴ δὲ Θοβελ Νοεμα
 • εἶπεν δὲ Λαμεχ ταῖς ἑαυτοῦ γυναιξίν Αδα καὶ Σελλα ἀκούσατέ μου τῆς φωνῆς γυναῖκες Λαμεχ ἐνωτίσασθέ μου τοὺς λόγους ὅτι ἄνδρα ἀπέκτεινα εἰς τραῦμα ἐμοὶ καὶ νεανίσκον εἰς μώλωπα ἐμοί
 • ὅτι ἑπτάκις ἐκδεδίκηται ἐκ Καιν ἐκ δὲ Λαμεχ ἑβδομηκον­τάκις ἑπτά
 • ἔγνω δὲ Αδαμ Ευαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν υἱὸν καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σηθ λέγουσα ἐξανέστησεν γάρ μοι ὁ θεὸς σπέρμα ἕτερον ἀν­τὶ Αβελ ὃν ἀπέκτεινεν Καιν
 • καὶ τῷ Σηθ ἐγένετο υἱός ἐπωνόμασεν δὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ενως οὗτος ἤλπισεν ἐπι­καλεῖσθαι τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦ
 • შეიცნო ადამმა ევა, თავისი დედაკაცი. დაორსულდა ევა და შვა კაენი და თქვა: კაცი შემეძინა უფლისაგან.
 • მერე შვა მისი ძმა აბელი. აბელი მეცხვარე იყო, კაენი - მიწის მუშაკი.
 • გამოხდა ხანი და მიართვა კაენმა უფალს ძღვენი, მიწის ნაყოფი.
 • აბელმაც მიართვა თავისი ფარის ნათავარი და რჩეული პირუტყვი. მოჰხედა უფალმა აბელს და მის ძღვენს.
 • ხოლო კაენსა და მის ძღვენს არ მოჰხედა. ძალზე გამწარდა კაენი და თავი ჩაღუნა.
 • უთხრა უფალმა კაენს: რად გამწარდი, რად ჩაღუნე თავი?
 • თუ სიკეთის მქნელი ხარ, განა თავაწეული არ უნდა იყო? თუ სიკეთის მქნელი არა ხარ, ცოდვა ჩასაფრებულია კართან, შენსკენ აქვს მას ლტოლვა, შენ კი იბატონე მასზე.
 • უთხრა კაენმა თავის ძმას, აბელს: გავიდეთ ველად. და როცა ველად იყვნენ, დაეცა კაენი აბელს და მოკლა.
 • უთხრა უფალმა კაენს: სად არის შენი ძმა აბელი? მიუგო: არ ვიცი. ჩემი ძმის დარაჯი ხომ არა ვარ.
 • უთხრა ღმერთმა: ეს რა ჩაიდინე? შენი ძმის სისხლი მიწიდან შემომღაღადებს.
 • ამიერიდან დაწყევლილი ხარ მიწისაგან, რომელმაც გახსნა პირი, რათა მიეღო შენი ძმის სისხლი შენი ხელიდან.
 • დაამუშავებ მიწას, მაგრამ აღარ მოგცემს იგი თავის ძალას; დევნილი და მიუსაფარი შეიქნები ამ ქვეყანაზე.
 • უთხრა კაენმა უფალს: მძიმე ასატანია ჩემი სასჯელი:
 • აჰა, მაგდებ დღეს მიწის პირისაგან და უნდა მივეფარო შენს სახეს; დევნილი და მიუსაფარი ვიქნები ამქვეყნად და ყოველ შემხვედრს შეეძლება ჩემი მოკვლა.
 • უთხრა უფალმა: ამიტომაც შვიდწილად მიეზღვება კაენის მკვლელს. დაადო უფალმა ნიშანი კაენს, რომ ვერ მოეკლა იგი ყოველ შემხვდურს.
 • გადაიხვეწა კაენი უფლის პირისაგან და დაესახლა ნოდის ქვეყანაში, ედემის აღმოსავლეთით.
 • შეიცნო კაენმა თავისი დედაკაცი. დაორსულდა ქალი და შვა ენოქი. გააშენა კაენმა ქალაქი და უწოდა ამ ქალაქს შვილის სახელი - ენოქი.
 • შეეძინა ენოქს ყირადი; ყირადმა შვა მეხუაელი; მეხუაელმა შვა მეთუშაელი; მეთუშაელმა შვა ლამექი.
 • მოიყვანა ლამექმა ორი ცოლი; ერთს სახელად ერქვა ყადა, მეორეს - ცილა.
 • შვა ყადამ იაბალი. იგი იყო კარავში მცხოვრებთა და მეჯოგეთა მამა.
 • მის ძმას ერქვა იუბალი; იგი იყო მეჩანგეთა და მესტვირეთა მამა.
 • შვა ცილამაც - თუბალ-კაენი, რვალისა და რკინის საჭურველთა მჭედელი. თუბალ-კაენის დას ერქვა ნაყამა.
 • უთხრა ლამექმა თავის ცოლებს, ყადას და ცილას: ისმინეთ ჩემი, ლამექის ცოლებო, ყურად იღეთ ჩემი ნათქვამი: ჰო, მოვკალი კაცი ჩემდა სატკივრად, და ყმაწვილი - ჩემდა ჭირად.
 • თუ შვიდგზის მიეზღვებათ კაენის გამო, ლამექის გამო სამოცდაშვიდმეტგზის მიეზღვებათ.
 • კვლავ შეიცნო ადამმა თავისი ცოლი; შვა ქალმა ვაჟი და უწოდა სახელად შეთი, რადგან: მომმადლაო უფალმა სხვა ნაშიერი ნაცვლად აბელისა, კაენმა რომ მოკლა.
 • შეთსაც შეეძინა ვაჟი და უწოდა სახელად ენოში. მაშინ დაიწყო უფლის სახელის ხსენება.
 • 有 一 日 , 那 人 和 他 妻 子 夏 娃 同 房 。 夏 娃 就 怀 孕 , 生 了 该 隐 ( 就 是 得 的 意 思 ) , 便 说 , 耶 和 华 使 我 得 了 一 个 男 子 。
 • 又 生 了 该 隐 的 兄 弟 亚 伯 。 亚 伯 是 牧 羊 的 , 该 隐 是 种 地 的 。
 • 有 一 日 , 该 隐 拿 地 里 的 出 产 为 供 物 献 给 耶 和 华 。
 • 亚 伯 也 将 他 羊 群 中 头 生 的 和 羊 的 脂 油 献 上 。 耶 和 华 看 中 了 亚 伯 和 他 的 供 物 ,
 • 只 是 看 不 中 该 隐 和 他 的 供 物 。 该 隐 就 大 大 地 发 怒 , 变 了 脸 色 。
 • 耶 和 华 对 该 隐 说 , 你 为 什 么 发 怒 呢 , 你 为 什 么 变 了 脸 色 呢 。
 • 你 若 行 得 好 , 岂 不 蒙 悦 纳 , 你 若 行 得 不 好 , 罪 就 伏 在 门 前 。 它 必 恋 慕 你 , 你 却 要 制 伏 它 。
 • 该 隐 与 他 兄 弟 亚 伯 说 话 , 二 人 正 在 田 间 。 该 隐 起 来 打 他 兄 弟 亚 伯 , 把 他 杀 了 。
 • 耶 和 华 对 该 隐 说 , 你 兄 弟 亚 伯 在 那 里 。 他 说 , 我 不 知 道 , 我 岂 是 看 守 我 兄 弟 的 麽 。
 • 耶 和 华 说 , 你 作 了 什 么 事 呢 , 你 兄 弟 的 血 , 有 声 音 从 地 里 向 我 哀 告 。
 • 地 开 了 口 , 从 你 手 里 接 受 你 兄 弟 的 血 。 现 在 你 必 从 这 地 受 咒 诅 。
 • 你 种 地 , 地 不 再 给 你 效 力 。 你 必 流 离 飘 荡 在 地 上 。
 • 该 隐 对 耶 和 华 说 , 我 的 刑 罚 太 重 , 过 于 我 所 能 当 的 。
 • 你 如 今 赶 逐 我 离 开 这 地 , 以 致 不 见 你 面 。 我 必 流 离 飘 荡 在 地 上 , 凡 遇 见 我 的 必 杀 我 。
 • 耶 和 华 对 他 说 , 凡 杀 该 隐 的 , 必 遭 报 七 倍 。 耶 和 华 就 给 该 隐 立 一 个 记 号 , 免 得 人 遇 见 他 就 杀 他 。
 • 于 是 该 隐 离 开 耶 和 华 的 面 , 去 住 在 伊 甸 东 边 挪 得 之 地 。
 • 该 隐 与 妻 子 同 房 , 他 妻 子 就 怀 孕 , 生 了 以 诺 。 该 隐 建 造 了 一 座 城 , 就 按 着 他 儿 子 的 名 , 将 那 城 叫 作 以 诺 。
 • 以 诺 生 以 拿 。 以 拿 生 米 户 雅 利 。 米 户 雅 利 生 玛 土 撒 利 。 玛 土 撒 利 生 拉 麦 。
 • 拉 麦 娶 了 两 个 妻 , 一 个 名 叫 亚 大 , 一 个 名 叫 洗 拉 。
 • 亚 大 生 雅 八 。 雅 八 就 是 住 帐 棚 , 牧 养 牲 畜 之 人 的 祖 师 。
 • 雅 八 的 兄 弟 名 叫 犹 八 。 他 是 一 切 弹 琴 吹 箫 之 人 的 祖 师 。
 • 洗 拉 又 生 了 土 八 该 隐 。 他 是 打 造 各 样 铜 铁 利 器 的 ( 或 作 是 铜 匠 铁 匠 的 祖 师 ) 。 土 八 该 隐 的 妹 子 是 拿 玛 。
 • 拉 麦 对 他 两 个 妻 子 说 , 亚 大 , 洗 拉 , 听 我 的 声 音 。 拉 麦 的 妻 子 , 细 听 我 的 话 语 , 壮 年 人 伤 我 , 我 把 他 杀 了 。 少 年 人 损 我 , 我 把 他 害 了 。
 • 若 杀 该 隐 , 遭 报 七 倍 。 杀 拉 麦 , 必 遭 报 七 十 七 倍 。
 • 亚 当 又 与 妻 子 同 房 , 她 就 生 了 一 个 儿 子 , 起 名 叫 塞 特 , 意 思 说 , 神 另 给 我 立 了 一 个 儿 子 代 替 亚 伯 , 因 为 该 隐 杀 了 他 。
 • 塞 特 也 生 了 一 个 儿 子 , 起 名 叫 以 挪 士 。 那 时 候 , 人 才 求 告 耶 和 华 的 名 。