Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Бы́сть же по словесѣ́хъ си́хъ, согрѣши́ старѣ́йшина вина́рскъ царя́ Еги́петска и старѣ́йшина жита́рскъ господи́ну сво­ему́ царю́ Еги́петскому.
 • И разгнѣ́вася фарао́нъ на о́ба евну́хи своя́, на старѣ́йшину вина́рска и на старѣ́йшину жита́рска,
 • и вве́рже и́хъ въ темни́цу во узи́лище, въ мѣ́сто, идѣ́же Ио́сифъ вве́рженъ бя́ше.
 • И вручи́ и́хъ старѣ́йшина темни́цы Ио́сифу, и предста́ и́мъ: и бѣ́ста дни́ [нѣ́кiя] въ темни́цѣ,
 • и ви́дѣста о́ба со́нъ во еди́ну но́щь: видѣ́нiе же со́н­ное старѣ́йшины вина́рска и старѣ́йшины жита́рска, и́же бѣ́ста царя́ Еги́петска, су́ще въ темни́цѣ, бя́ше сiе́.
 • Вни́де же къ ни́мъ Ио́сифъ зау́тра и ви́дѣ и́хъ, и бя́ху смуще́ни:
 • и вопроша́­ше евну́ховъ фарао́нихъ, и́же бы́ша съ ни́мъ въ темни́цѣ, у господи́на сво­его́, глаго́ля: что́, я́ко ли́ца ва́ша уны́ла дне́сь?
 • Они́ же рѣ́ша ему́: со́нъ ви́дѣхомъ, и разсужда́яй его́ нѣ́сть. Рече́ же и́мъ Ио́сифъ: еда́ не Бо́гомъ изъявле́нiе и́хъ е́сть? повѣ́дите у́бо мнѣ́.
 • И повѣ́да старѣ́йшина вина́рскъ со́нъ сво́й Ио́сифу и рече́: во снѣ́ мо­е́мъ бя́ше виногра́дъ предо мно́ю:
 • въ виногра́дѣ же три́ лѣ́торасли, и то́й цвѣту́щь про­изнесе́ от­́расли, зрѣ́лы гро́зды ло́зныя:
 • и ча́ша фарао́нова въ руцѣ́ мо­е́й: и взя́хъ гре́знъ, и изжа́хъ о́ный въ ча́шу, и да́хъ ча́шу въ ру́ку фарао́ню.
 • И рече́ ему́ Ио́сифъ: сiе́ разсужде́нiе сему́: три́ лѣ́торасли три́ дни́ су́ть:
 • еще́ три́ дни́, и помяне́тъ фарао́нъ са́нъ тво́й, и па́ки поста́витъ тя́ въ старѣ́йшин­ство твое́ вина́рско, и пода́си ча́шу фарао́ну въ ру́ку его́ по са́ну тво­ему́ пе́рвому, я́коже бы́лъ еси́ виноче́рпчiй:
 • но помяни́ мя тобо́ю, егда́ бла́го ти́ бу́детъ, и сотвори́ши надо мно́ю ми́лость, и да помяне́ши о мнѣ́ фарао́ну, и изведе́ши мя́ от­ тверды́ни сея́:
 • я́ко татьбо́ю укра́денъ бы́хъ изъ земли́ Евре́йскiя, и здѣ́ ничто́ зло́ сотвори́хъ, но вверго́ша мя́ въ ро́въ се́й.
 • И ви́дѣ старѣ́йшина жита́рскъ, я́ко пря́мо разсуди́, и рече́ Ио́сифу: и а́зъ ви́дѣхъ со́нъ, и мня́хся три́ ко́шницы хлѣ́бовъ держа́ти на главѣ́ мо­е́й:
 • въ ко́шницѣ же ве́рхней от­ всѣ́хъ родо́въ, я́же фарао́нъ я́стъ, дѣ́ло хлѣ́бен­ное, и пти́цы небе́сныя ядя́ху та́я от­ ко́шницы, я́же на главѣ́ мо­е́й.
 • Отвѣща́въ же Ио́сифъ, рече́ ему́: сiе́ разсужде́нiе его́: три́ ко́шницы три́ дні́е су́ть:
 • еще́ три́ дні́е, и отъ­и́метъ фарао́нъ главу́ твою́ от­ тебе́ и повѣ́ситъ тя́ на дре́вѣ, и изъядя́тъ пти́цы небе́сныя пло́ть твою́ от­ тебе́.
 • Бы́сть же въ де́нь тре́тiй, де́нь рожде́нiя бя́ше фарао́ня, и творя́ше пи́ръ всѣ́мъ отроко́мъ сво­и́мъ: и помяну́ старѣ́йшин­ство старѣ́йшины вина́рска и старѣ́йшин­ство старѣ́йшины жита́рска, посредѣ́ о́трокъ сво­и́хъ:
 • и поста́ви старѣ́йшину вина́рска въ старѣ́йшин­ство его́: и подаде́ ча́шу въ ру́ку фарао́ню:
 • старѣ́йшину же жита́рска повѣ́си [на дре́вѣ], я́коже сказа́ и́ма Ио́сифъ.
 • И не помяну́ старѣ́йшина вина́рскъ Ио́сифа, но забы́ его́.
 • После сего виночерпий царя Египетского и хлебодар провинились пред господином своим, царем Египетским.
 • И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара,
 • и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф.
 • Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им. И пробыли они под стражею несколько времени.
 • Однажды виночерпию и хлебодару царя Египетского, заключенным в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения.
 • И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот, они в смущении.
 • И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его под стражею, говоря: отчего у вас сегодня печальные лица?
 • Они сказали ему: нам виделись сны; а истолковать их некому. Иосиф сказал им: не от Бога ли истолкования? расскажите мне.
 • И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему: мне снилось, вот виноградная лоза предо мною;
 • на лозе три ветви; она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды;
 • и чаша фараонова в руке у меня; я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону.
 • И сказал ему Иосиф: вот истолкование его: три ветви – это три дня;
 • через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его, по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием;
 • вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома,
 • ибо я украден из земли Евреев; а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу.
 • Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу: мне также снилось: вот на голове у меня три корзины решетчатых;
 • в верхней корзине всякая пища фараонова, изделие пекаря, и птицы [небесные] клевали ее из корзины на голове моей.
 • И отвечал Иосиф и сказал [ему]: вот истолкование его: три корзины – это три дня;
 • через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы [небесные] будут клевать плоть твою с тебя.
 • На третий день, день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих;
 • и возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону,
 • а главного хлебодара повесил [на дереве], как истолковал им Иосиф.
 • И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его.
 • وحدث بعد هذه الامور ان ساقي ملك مصر والخباز اذنبا الى سيدهما ملك مصر .

 • فسخط فرعون على خصيّيه رئيس السقاة ورئيس الخبازين .

 • فوضعهما في حبس بيت رئيس الشرط في بيت السجن المكان الذي كان يوسف محبوسا فيه .

 • فاقام رئيس الشرط يوسف عندهما فخدمهما . وكانا اياما في الحبس .

 • وحلما كلاهما حلما في ليلة واحدة كل واحد حلمه كل واحد بحسب تعبير حلمه . ساقي ملك مصر وخبازه المحبوسان في بيت السجن .

 • فدخل يوسف اليهما في الصباح ونظرهما واذا هما مغتمّان .

 • فسأل خصيّي فرعون اللذين معه في حبس بيت سيده قائلا لماذا وجهاكما مكمّدان اليوم .

 • فقالا له حلمنا حلما وليس من يعبره . فقال لهما يوسف أليست لله التعابير . قصا عليّ .

 • فقصّ رئيس السقاة حلمه على يوسف وقال له كنت في حلمي واذا كرمة امامي .

 • وفي الكرمة ثلاثة قضبان . وهي اذ أفرخت طلع زهرها وانضجت عناقيدها عنبا .

 • وكانت كاس فرعون في يدي . فاخذت العنب وعصرته في كاس فرعون واعطيت الكاس في يد فرعون .

 • فقال له يوسف هذا تعبيره . الثلاثة القضبان هي ثلاثة ايام .

 • في ثلاثة ايام ايضا يرفع فرعون راسك ويردك الى مقامك . فتعطي كاس فرعون في يده كالعادة الاولى حين كنت ساقيه .

 • وانما اذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خير تصنع اليّ احسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت .

 • لاني قد سرقت من ارض العبرانيين . وهنا ايضا لم افعل شيئا حتى وضعوني في السجن .

 • فلما رأى رئيس الخبازين انه عبّر جيدا قال ليوسف كنت انا ايضا في حلمي واذا ثلاثة سلال حوّارى على راسي .

 • وفي السل الاعلى من جميع طعام فرعون من صنعة الخباز . والطيور تاكله من السل عن راسي .

 • فاجاب يوسف وقال هذا تعبيره . الثلاثة السلال هي ثلاثة ايام .

 • في ثلاثة ايام ايضا يرفع فرعون راسك عنك ويعلقك على خشبة وتأكل الطيور لحمك عنك .

 • فحدث في اليوم الثالث يوم ميلاد فرعون انه صنع وليمة لجميع عبيده ورفع راس رئيس السقاة وراس رئيس الخبازين بين عبيده .

 • ورد رئيس السقاة الى سقيه . فأعطى الكاس في يد فرعون .

 • واما رئيس الخبازين فعلقه كما عبّر لهما يوسف .

 • ولكن لم يذكر رئيس السقاة يوسف بل نسيه .

 • Спустя некоторое время после этих событий царский виночерпий и царский пекарь провинились перед своим владыкой, царем египетским.
 • Разгневался фараон на своих приближенных — главного виночерпия и главного пекаря —
 • и велел посадить их в темницу при доме начальника стражи, в ту самую темницу, где сидел Иосиф.
 • Начальник стражи назначил Иосифа прислуживать им. Прошло время,
 • и как–то ночью обоим заключенным — и царскому виночерпию, и царскому пекарю — приснились сны. Каждому приснился свой сон, со своим значением.
 • Иосиф пришел к ним наутро и увидел, что они взволнованы.
 • «Что вас заботит?» — спросил Иосиф. И приближенные фараона, заключенные вместе с Иосифом в доме его господина, «ответили: «Мы видели сны, а толкователей здесь нет». Иосиф сказал: «Толкования — от Бога. Поведайте мне ваши сны».
 • И главный виночерпий рассказал: «Мне снилось, будто передо мной — виноградная лоза.
 • На ней три побега. Они стали расти, появились цветы, показались гроздья, созрели ягоды.
 • А в руке у меня — кубок фараона. Я сорвал гроздья, выжал сок в кубок и поднес фараону». —
 • «Вот истолкование твоего сна, — сказал ему Иосиф. — Три побега — это три дня.
 • Пройдет три дня, и фараон тебя вновь возвысит: вернет тебя на твое прежнее место и ты снова, как раньше, будешь подавать ему кубок.
 • Но окажи услугу: когда счастье улыбнется тебе, то не забудь, вспомни обо мне в разговоре с фараоном, освободи меня отсюда!
 • Ведь меня похитили из еврейской земли! Да и здесь я не сделал ничего такого, чтобы бросать меня в темницу!»
 • Главный пекарь увидел, что толкование благоприятно, и сказал Иосифу: «А мне снилось, будто у меня на голове три корзины;
 • в верхней — всякие лакомства, какие пекут для фараона, и птицы клюют из этой корзины». —
 • «Вот истолкование твоего сна, — сказал ему Иосиф. — Три корзины — это три дня.
 • Пройдет три дня — фараон и тебя возвысит: ты будешь висеть на виселице и птицы будут клевать твое тело».
 • А через три дня у фараона был день рождения, и он устроил пиршество для своих приближенных. Двоих возвысил он в тот день на глазах у всех: главного виночерпия и главного пекаря.
 • Главного виночерпия — на его прежнее место, чтобы вновь подавал фараону кубок.
 • А главного пекаря — на виселицу: все, как предсказывал Иосиф.
 • Но главный виночерпий забыл и про Иосифа, и про его просьбу.