Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Бы́сть же по словесѣ́хъ си́хъ, согрѣши́ старѣ́йшина вина́рскъ царя́ Еги́петска и старѣ́йшина жита́рскъ господи́ну сво­ему́ царю́ Еги́петскому.
 • И разгнѣ́вася фарао́нъ на о́ба евну́хи своя́, на старѣ́йшину вина́рска и на старѣ́йшину жита́рска,
 • и вве́рже и́хъ въ темни́цу во узи́лище, въ мѣ́сто, идѣ́же Ио́сифъ вве́рженъ бя́ше.
 • И вручи́ и́хъ старѣ́йшина темни́цы Ио́сифу, и предста́ и́мъ: и бѣ́ста дни́ [нѣ́кiя] въ темни́цѣ,
 • и ви́дѣста о́ба со́нъ во еди́ну но́щь: видѣ́нiе же со́н­ное старѣ́йшины вина́рска и старѣ́йшины жита́рска, и́же бѣ́ста царя́ Еги́петска, су́ще въ темни́цѣ, бя́ше сiе́.
 • Вни́де же къ ни́мъ Ио́сифъ зау́тра и ви́дѣ и́хъ, и бя́ху смуще́ни:
 • и вопроша́­ше евну́ховъ фарао́нихъ, и́же бы́ша съ ни́мъ въ темни́цѣ, у господи́на сво­его́, глаго́ля: что́, я́ко ли́ца ва́ша уны́ла дне́сь?
 • Они́ же рѣ́ша ему́: со́нъ ви́дѣхомъ, и разсужда́яй его́ нѣ́сть. Рече́ же и́мъ Ио́сифъ: еда́ не Бо́гомъ изъявле́нiе и́хъ е́сть? повѣ́дите у́бо мнѣ́.
 • И повѣ́да старѣ́йшина вина́рскъ со́нъ сво́й Ио́сифу и рече́: во снѣ́ мо­е́мъ бя́ше виногра́дъ предо мно́ю:
 • въ виногра́дѣ же три́ лѣ́торасли, и то́й цвѣту́щь про­изнесе́ от­́расли, зрѣ́лы гро́зды ло́зныя:
 • и ча́ша фарао́нова въ руцѣ́ мо­е́й: и взя́хъ гре́знъ, и изжа́хъ о́ный въ ча́шу, и да́хъ ча́шу въ ру́ку фарао́ню.
 • И рече́ ему́ Ио́сифъ: сiе́ разсужде́нiе сему́: три́ лѣ́торасли три́ дни́ су́ть:
 • еще́ три́ дни́, и помяне́тъ фарао́нъ са́нъ тво́й, и па́ки поста́витъ тя́ въ старѣ́йшин­ство твое́ вина́рско, и пода́си ча́шу фарао́ну въ ру́ку его́ по са́ну тво­ему́ пе́рвому, я́коже бы́лъ еси́ виноче́рпчiй:
 • но помяни́ мя тобо́ю, егда́ бла́го ти́ бу́детъ, и сотвори́ши надо мно́ю ми́лость, и да помяне́ши о мнѣ́ фарао́ну, и изведе́ши мя́ от­ тверды́ни сея́:
 • я́ко татьбо́ю укра́денъ бы́хъ изъ земли́ Евре́йскiя, и здѣ́ ничто́ зло́ сотвори́хъ, но вверго́ша мя́ въ ро́въ се́й.
 • И ви́дѣ старѣ́йшина жита́рскъ, я́ко пря́мо разсуди́, и рече́ Ио́сифу: и а́зъ ви́дѣхъ со́нъ, и мня́хся три́ ко́шницы хлѣ́бовъ держа́ти на главѣ́ мо­е́й:
 • въ ко́шницѣ же ве́рхней от­ всѣ́хъ родо́въ, я́же фарао́нъ я́стъ, дѣ́ло хлѣ́бен­ное, и пти́цы небе́сныя ядя́ху та́я от­ ко́шницы, я́же на главѣ́ мо­е́й.
 • Отвѣща́въ же Ио́сифъ, рече́ ему́: сiе́ разсужде́нiе его́: три́ ко́шницы три́ дні́е су́ть:
 • еще́ три́ дні́е, и отъ­и́метъ фарао́нъ главу́ твою́ от­ тебе́ и повѣ́ситъ тя́ на дре́вѣ, и изъядя́тъ пти́цы небе́сныя пло́ть твою́ от­ тебе́.
 • Бы́сть же въ де́нь тре́тiй, де́нь рожде́нiя бя́ше фарао́ня, и творя́ше пи́ръ всѣ́мъ отроко́мъ сво­и́мъ: и помяну́ старѣ́йшин­ство старѣ́йшины вина́рска и старѣ́йшин­ство старѣ́йшины жита́рска, посредѣ́ о́трокъ сво­и́хъ:
 • и поста́ви старѣ́йшину вина́рска въ старѣ́йшин­ство его́: и подаде́ ча́шу въ ру́ку фарао́ню:
 • старѣ́йшину же жита́рска повѣ́си [на дре́вѣ], я́коже сказа́ и́ма Ио́сифъ.
 • И не помяну́ старѣ́йшина вина́рскъ Ио́сифа, но забы́ его́.
 • После сего виночерпий царя Египетского и хлебодар провинились пред господином своим, царем Египетским.
 • И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара,
 • и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф.
 • Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им. И пробыли они под стражею несколько времени.
 • Однажды виночерпию и хлебодару царя Египетского, заключенным в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения.
 • И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот, они в смущении.
 • И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его под стражею, говоря: отчего у вас сегодня печальные лица?
 • Они сказали ему: нам виделись сны; а истолковать их некому. Иосиф сказал им: не от Бога ли истолкования? расскажите мне.
 • И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему: мне снилось, вот виноградная лоза предо мною;
 • на лозе три ветви; она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды;
 • и чаша фараонова в руке у меня; я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону.
 • И сказал ему Иосиф: вот истолкование его: три ветви – это три дня;
 • через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его, по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием;
 • вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома,
 • ибо я украден из земли Евреев; а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу.
 • Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу: мне также снилось: вот на голове у меня три корзины решетчатых;
 • в верхней корзине всякая пища фараонова, изделие пекаря, и птицы [небесные] клевали ее из корзины на голове моей.
 • И отвечал Иосиф и сказал [ему]: вот истолкование его: три корзины – это три дня;
 • через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы [небесные] будут клевать плоть твою с тебя.
 • На третий день, день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих;
 • и возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону,
 • а главного хлебодара повесил [на дереве], как истолковал им Иосиф.
 • И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его.
 • His ita gestis, accidit ut peccarent pincerna regis Aegypti et pistor domino suo.
 • Iratusque pharao contra duos eunuchos, praepositum pincernarum et praepositum pistorum,
 • misit eos in carcerem principis satellitum, in quo erat vinctus et Ioseph.
 • Et princeps satellitum tradidit eos Ioseph, qui ministrabat eis. Aliquantulum temporis illi in custodia tenebantur.
 • Videruntque ambo somnium nocte una iuxta interpretationem congruam sibi.
 • Ad quos cum introisset Ioseph mane et vidisset eos tristes,
 • sciscitatus est eos dicens: «Cur tristior est hodie solito facies vestra?».
 • Qui responderunt: «Somnium vidimus, et non est qui interpretetur nobis». Dixitque ad eos Ioseph: «Numquid non Dei est interpretatio? Referte mihi quid videritis».
 • Narravit praepositus pincernarum somnium suum: «Videbam coram me vitem,
 • in qua erant tres propagines, crescere paulatim in gemmas et post flores uvas maturescere;
 • calicemque pharaonis in manu mea. Tuli ergo uvas et expressi in calicem, quem tenebam, et tradidi poculum pharaoni».
 • Respondit Ioseph: «Haec est interpretatio somnii: tres propagines, tres adhuc dies sunt,
 • post quos elevabit pharao caput tuum et restituet te in gradum pristinum; dabisque ei calicem iuxta officium tuum, sicut facere ante consueveras.
 • Tantum memento mei, cum tibi bene fuerit, et facias mecum misericordiam, ut suggeras pharaoni, ut educat me de isto carcere;
 • quia furto sublatus sum de terra Hebraeorum et hic innocens in lacum missus sum».
 • Videns pistorum magister quod somnium in bonum dissolvisset, ait: «Et ego vidi somnium, quod tria canistra farinae haberem super caput meum;
 • et in uno canistro, quod erat excelsius, portare me ex omnibus cibis pharaonis, qui fiunt arte pistoria, avesque comedere eos».
 • Respondit Ioseph: «Haec est interpretatio somnii: tria canistra, tres adhuc dies sunt,
 • post quos auferet pharao caput tuum ac suspendet te in patibulo, et comedent volucres carnes tuas».
 • Exinde dies tertius natalicius pharaonis erat; qui faciens grande convivium pueris suis elevavit caput magistri pincernarum et caput pistorum principis in medio puerorum suorum;
 • restituitque alterum in locum suum, ut porrigeret ei poculum,
 • alterum suspendit in patibulo, sicut interpretatus erat eis Ioseph.
 • Attamen praepositus pincernarum non est recordatus Ioseph, sed oblitus est interpretis sui.
 • 这 事 以 后 , 埃 及 王 的 酒 政 和 膳 长 得 罪 了 他 们 的 主 埃 及 王 ,
 • 法 老 就 恼 怒 酒 政 和 膳 长 这 二 臣 ,
 • 把 他 们 下 在 护 卫 长 府 内 的 监 里 , 就 是 约 瑟 被 囚 的 地 方 。
 • 护 卫 长 把 他 们 交 给 约 瑟 , 约 瑟 便 伺 候 他 们 。 他 们 有 些 日 子 在 监 里 。
 • 被 囚 在 监 之 埃 及 王 的 酒 政 和 膳 长 二 人 同 夜 各 作 一 梦 , 各 梦 都 有 讲 解 。
 • 到 了 早 晨 , 约 瑟 进 到 他 们 那 里 , 见 他 们 有 愁 闷 的 样 子 。
 • 他 便 问 法 老 的 二 臣 , 就 是 与 他 同 囚 在 他 主 人 府 里 的 , 说 , 他 们 今 日 为 什 么 面 带 愁 容 呢 ,
 • 他 们 对 他 说 , 我 们 各 人 作 了 一 梦 , 没 有 人 能 解 。 约 瑟 说 , 解 梦 不 是 出 于 神 麽 。 请 你 们 将 梦 告 诉 我 。
 • 酒 政 便 将 他 的 梦 告 诉 约 瑟 说 , 我 梦 见 在 我 面 前 有 一 棵 葡 萄 树 ,
 • 树 上 有 三 根 枝 子 , 好 像 发 了 芽 , 开 了 花 , 上 头 的 葡 萄 都 成 熟 了 。
 • 法 老 的 杯 在 我 手 中 , 我 就 拿 葡 萄 挤 在 法 老 的 杯 里 , 将 杯 递 在 他 手 中 。
 • 约 瑟 对 他 说 , 他 所 作 的 梦 是 这 样 解 , 三 根 枝 子 就 是 三 天 。
 • 三 天 之 内 , 法 老 必 提 你 出 监 , 叫 你 官 复 原 职 , 你 仍 要 递 杯 在 法 老 的 手 中 , 和 先 前 作 他 的 酒 政 一 样 。
 • 但 你 得 好 处 的 时 候 , 求 你 记 念 我 , 施 恩 与 我 , 在 法 老 面 前 提 说 我 , 救 我 出 这 监 牢 。
 • 我 实 在 是 从 希 伯 来 人 之 地 被 拐 来 的 。 我 在 这 里 也 没 有 作 过 什 么 , 叫 他 们 把 我 下 在 监 里 。
 • 膳 长 见 梦 解 得 好 , 就 对 约 瑟 说 , 我 在 梦 中 见 我 头 上 顶 着 三 筐 白 饼 。
 • 极 上 的 筐 子 里 有 为 法 老 烤 的 各 样 食 物 , 有 飞 鸟 来 吃 我 头 上 筐 子 里 的 食 物 。
 • 约 瑟 说 , 你 的 梦 是 这 样 解 , 三 个 筐 子 就 是 三 天 。
 • 三 天 之 内 , 法 老 必 斩 断 你 的 头 , 把 你 挂 在 木 头 上 , 必 有 飞 鸟 来 吃 你 身 上 的 肉 。
 • 到 了 第 三 天 , 是 法 老 的 生 日 , 他 为 众 臣 仆 设 摆 筵 席 , 把 酒 政 和 膳 长 提 出 监 来 ,
 • 使 酒 政 官 复 原 职 , 他 仍 旧 递 杯 在 法 老 手 中 。
 • 但 把 膳 长 挂 起 来 , 正 如 约 瑟 向 他 们 所 解 的 话 。
 • 酒 政 却 不 记 念 约 瑟 , 竟 忘 了 他 。