Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Бы́сть же по двою́ лѣ́ту дні́й, фарао́нъ ви́дѣ со́нъ: мня́шеся стоя́ти при­­ рѣцѣ́:
 • и се́, а́ки изъ рѣки́ исхожда́ху се́дмь кра́въ добры́ ви́домъ и избра́н­ны тѣлесы́, и пася́хуся по бре́гу:
 • другі́я же се́дмь кра́въ изыдо́ша по си́хъ изъ рѣки́, злы́ ви́домъ и тѣлесы́ ху́ды, и пася́хуся съ кра́вами по бре́гу рѣ́чному:
 • и поядо́ша се́дмь кра́вы злы́я и худы́я тѣлесы́ се́дмь кра́въ до́брыхъ ви́домъ и избра́н­ныхъ тѣлесы́: [и сiя́ неви́димы бы́ша, я́ко внидо́ша въ чре́сла и́хъ]. Воста́ же фарао́нъ.
 • И ви́дѣ со́нъ вторы́й: и се́, се́дмь кла́си исхожда́ху изъ сте́блiя еди́наго избра́н­ны и добры́:
 • друзі́и же се́дмь кла́си то́нцыи, истонче́ни вѣ́тромъ, израста́ху по ни́хъ:
 • и пожро́ша се́дмь кла́си то́нцыи и истонче́ни вѣ́тромъ се́дмь кла́совъ избра́н­ныхъ и по́лныхъ. Воста́ же фарао́нъ, и бя́ше со́нъ.
 • Бы́сть же зау́тра, и воз­мути́ся душа́ его́: и посла́въ, созва́ вся́ сказа́тели Еги́петскiя и вся́ му́дрыя его́: и повѣ́да и́мъ фарао́нъ со́нъ сво́й: и не бя́ше сказу́яй того́ фарао́ну.
 • И рече́ старѣ́йшина вина́рскъ къ фарао́ну, глаго́ля: грѣ́хъ мо́й воспомина́ю дне́сь:
 • фарао́нъ разгнѣ́вася на рабы́ своя́ и вве́рже на́съ въ темни́цу въ дому́ архимаги́ра, мене́ и старѣ́йшину жита́рска:
 • и ви́дѣхомъ со́нъ о́ба еди́ныя но́щи а́зъ и о́нъ, кі́йждо сво́й со́нъ ви́дѣхомъ:
 • бя́ше же та́мо съ на́ми ю́ноша, о́трокъ Евре́инъ архимаги́ровъ, и повѣ́дахомъ ему́, и разсуди́ на́мъ:
 • бы́сть же, я́коже сказа́ на́мъ, та́ко и случи́ся, мнѣ́ па́ки бы́ти во сво­е́мъ старѣ́йшин­ствѣ, а о́ному повѣ́шену.
 • Посла́въ же фарао́нъ, при­­зва́ Ио́сифа: и изведо́ша его́ изъ тверды́ни, и остриго́ша его́, и измѣни́ша ри́зы ему́, и прiи́де къ фарао́ну.
 • Рече́ же фарао́нъ Ио́сифу: со́нъ ви́дѣхъ, и сказу́яй его́ нѣ́сть: а́зъ же слы́шахъ о тебѣ́ глаго́лющихъ, я́ко слы́шавъ сны́ разсужда́еши ты́я.
 • Отвѣща́въ же Ио́сифъ фарао́ну, рече́: безъ Бо́га не от­вѣща́ет­ся спасе́нiе фарао́ну.
 • Рече́ же фарао́нъ Ио́сифу, глаго́ля: во снѣ́ мо­е́мъ мня́хся стоя́ти на бре́зѣ рѣ́чнѣмъ:
 • и а́ки изъ рѣки́ исхожда́ху се́дмь кра́вы добры́ ви́домъ и избра́н­ны тѣлесы́, и пася́хуся по бре́гу:
 • и се́, другі́я се́дмь кра́въ исхожда́ху вслѣ́дъ и́хъ изъ рѣки́, злы́ и недобры́ ви́домъ и ху́ды тѣлесы́, яковы́хъ не ви́дѣ таковы́хъ во все́й земли́ Еги́петстѣй ху́ждшихъ:
 • и изъядо́ша се́дмь кра́вы злы́я и худы́я се́дмь кра́въ пе́рвыхъ до́брыхъ и избра́н­ныхъ:
 • и внидо́ша во утро́бы и́хъ, и не яви́шася, я́ко внидо́ша во утро́бы и́хъ: и обли́чiя и́хъ зла́ бы́ша, я́ко и испе́рва. Воста́въ же, [па́ки] усну́хъ,
 • и ви́дѣхъ па́ки во снѣ́ мо­е́мъ, и а́ки се́дмь кла́си исхожда́ху изъ еди́наго сте́блiя по́лны и добры́:
 • друзі́и же се́дмь кла́си то́нцыи и вѣ́тромъ истонче́ни изница́ху вслѣ́дъ и́хъ:
 • и пожро́ша се́дмь кла́си то́нцыи и вѣ́тромъ истонче́ни се́дмь кла́совъ до́брыхъ и по́лныхъ. Рѣ́хъ у́бо сказа́телемъ, и не бы́сть повѣ́даяй мнѣ́ того́.
 • И рече́ Ио́сифъ фарао́ну: со́нъ фарао́новъ еди́нъ е́сть: ели́ка Бо́гъ твори́тъ, показа́ фарао́ну:
 • се́дмь кра́вы до́брыя се́дмь лѣ́тъ су́ть: и се́дмь кла́си до́брiи се́дмь лѣ́тъ су́ть: со́нъ фарао́новъ еди́нъ е́сть:
 • и се́дмь кра́вы худы́я, я́же изыдо́ша по си́хъ, се́дмь лѣ́тъ су́ть, и се́дмь кла́си то́нцыи и истонче́ни вѣ́тромъ се́дмь лѣ́тъ су́ть: бу́дутъ се́дмь лѣ́тъ гла́да:
 • сло́во же е́же рѣ́хъ фарао́ну, ели́ка Бо́гъ твори́тъ, показа́ фарао́ну:
 • се́, се́дмь лѣ́тъ при­­хо́дитъ, оби́лность мно́га во все́й земли́ Еги́петстѣй:
 • прiи́дутъ же се́дмь лѣ́тъ гла́да по си́хъ, и забу́дутъ сы́тости бу́дущiя во все́мъ Еги́птѣ, и погуби́тъ гла́дъ зе́млю,
 • и не позна́ет­ся оби́лiе на земли́ от­ гла́да бу́дущаго по си́хъ: си́ленъ бо бу́детъ зѣло́:
 • повтори́ся же со́нъ фарао́ну два́жды, я́ко и́стин­но бу́детъ сло́во е́же от­ Бо́га, и ускори́тъ Бо́гъ сотвори́ти о́но:
 • ны́нѣ у́бо усмотри́ человѣ́ка му́дра и смы́слена и поста́ви его́ надъ земле́ю Еги́петскою:
 • и да сотвори́тъ фарао́нъ и поста́витъ мѣстонача́лники по земли́, и да собира́ютъ пя́тую ча́сть от­ всѣ́хъ плодо́въ земли́ Еги́петскiя седми́ лѣ́тъ оби́лныхъ,
 • и да соберу́тъ вся́кую пи́щу седми́ лѣ́тъ гряду́щихъ до́брыхъ си́хъ: и да собере́т­ся пшени́ца подъ ру́ку фарао́ню, пи́ща во градѣ́хъ да храни́т­ся:
 • и бу́детъ пи́ща соблюде́на земли́ на се́дмь лѣ́тъ гла́дныхъ, я́же и́мутъ бы́ти въ земли́ Еги́петстѣй, да не потреби́т­ся земля́ въ гла́дѣ.
 • Уго́дно же бы́сть сло́во предъ фарао́номъ и предъ всѣ́ми рабы́ его́.
 • И рече́ фарао́нъ всѣ́мъ рабо́мъ сво­и́мъ: еда́ обря́щемъ человѣ́ка сицева́го, и́же и́мать Ду́ха Бо́жiя въ себѣ́?
 • Рече́ же фарао́нъ Ио́сифу: поне́же показа́ Бо́гъ тебѣ́ вся́ сiя́, нѣ́сть человѣ́ка мудрѣ́йша и смы́слен­нѣйша па́че тебе́:
 • ты́ бу́деши въ дому́ мо­е́мъ, и у́стъ тво­и́хъ да послу́шаютъ вси́ лю́дiе мо­и́, ра́звѣ престо́ломъ а́зъ бо́лѣе тебе́ бу́ду.
 • Рече́ же фарао́нъ Ио́сифу: се́, поставля́ю тя́ дне́сь надъ все́ю земле́ю Еги́петскою.
 • И сне́мъ фарао́нъ пе́рстень съ руки́ сво­ея́, воз­ложи́ его́ на ру́ку Ио́сифову, и облече́ его́ въ ри́зу червле́ну, и воз­ложи́ гри́вну зла́ту на вы́ю его́,
 • и всади́ его́ на колесни́цу свою́ втору́ю, и проповѣ́да предъ ни́мъ проповѣ́дникъ: и поста́ви его́ надъ все́ю земле́ю Еги́петскою.
 • Рече́ же фарао́нъ Ио́сифу: а́зъ фарао́нъ: безъ тебе́ не воз­дви́гнетъ руки́ сво­ея́ никто́же во все́й земли́ Еги́петстѣй.
 • И нарече́ фарао́нъ и́мя Ио́сифу Псонѳомфани́хъ: и даде́ ему́ Асене́ѳу, дще́рь Петефрі́а жреца́ Илiопо́ль­скаго, ему́ въ жену́.
 • Ио́сифъ же бя́ше лѣ́тъ три́десяти, егда́ предста́ фарао́ну царю́ Еги́петскому. Изы́де же Ио́сифъ от­ лица́ фарао́ня и про́йде всю́ зе́млю Еги́петскую.
 • И сотвори́ земля́ въ седми́ лѣ́тѣхъ оби́лну жа́тву.
 • И собра́ вся́кую пи́щу седми́ лѣ́тъ, въ ни́хже бя́ше оби́лность въ земли́ Еги́петстѣй: и положи́ пи́щу во градѣ́хъ: пи́щы по́ль гра́да, су́щихъ о́крестъ его́, положи́ въ не́мъ.
 • И собра́ Ио́сифъ пшени́цу я́ко песо́къ морскі́й мно́гу зѣло́, до́ндеже не можа́ху исчести́: безъ числа́ бо бя́ше.
 • Ио́сифу же бѣ́ста два́ сы́на, пре́жде при­­ше́­ст­вiя седми́ лѣ́тъ гла́дныхъ, и́хже роди́ ему́ Асене́ѳа, дще́рь Петефрі́а жреца́ Илiопо́ль­ска:
 • нарече́ же Ио́сифъ и́мя пе́рвенцу Манассі́а, [глаго́ля:] я́ко забы́ти мнѣ́ сотвори́ Бо́гъ вся́ болѣ́зни моя́, и вся́, я́же отца́ мо­его́.
 • И́мя же второ́му нарече́ Ефраи́мъ, [глаго́ля:] я́ко воз­расти́ мя Бо́гъ въ земли́ смире́нiя мо­его́.
 • Мину́ша же се́дмь лѣ́тъ оби́лныхъ, я́же бы́ша въ земли́ Еги́петстѣй,
 • и нача́ша се́дмь лѣ́тъ гла́дныхъ при­­ходи́ти, я́коже рече́ Ио́сифъ. И бы́сть гла́дъ по все́й земли́: во все́й же земли́ Еги́петстѣй бы́ша {предъ глаго́ломъ си́мъ бы́ша въ еди́нѣй Александрі́йстѣй не, но и то́ во вмѣсти́телныхъ} хлѣ́бы.
 • И взалка́ вся́ земля́ Еги́петская: возопи́ же наро́дъ къ фарао́ну о хлѣ́бѣхъ. Рече́ же фарао́нъ всѣ́мъ Еги́птяномъ: иди́те ко Ио́сифу, и е́же рече́тъ ва́мъ, сотвори́те.
 • И гла́дъ бя́ше на лицы́ всея́ земли́. Отве́рзе же Ио́сифъ вся́ жи́тницы, и продая́ше всѣ́мъ Еги́птяномъ:
 • и вся́ страны́ при­­хожда́ху во Еги́петъ, купова́ти ко Ио́сифу: обдержа́­ше бо гла́дъ всю́ зе́млю.
 • По прошествии двух лет фараону снилось: вот, он стоит у реки;
 • и вот, вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике;
 • но вот, после них вышли из реки семь коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров, на берегу реки;
 • и съели коровы худые видом и тощие плотью семь коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон,
 • и заснул опять, и снилось ему в другой раз: вот, на одном стебле поднялось семь колосьев тучных и хороших;
 • но вот, после них выросло семь колосьев тощих и иссушенных восточным ветром;
 • и пожрали тощие колосья семь колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон.
 • Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой; но не было никого, кто бы истолковал его фараону.
 • И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: грехи мои вспоминаю я ныне;
 • фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей;
 • и снился нам сон в одну ночь, мне и ему, каждому снился сон особенного значения;
 • там же был с нами молодой Еврей, раб начальника телохранителей; мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением;
 • и как он истолковал нам, так и сбылось: я возвращен на место мое, а тот повешен.
 • И послал фараон и позвал Иосифа. И поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою и пришел к фараону.
 • Фараон сказал Иосифу: мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны.
 • И отвечал Иосиф фараону, говоря: это не мое; Бог даст ответ во благо фараону.
 • И сказал фараон Иосифу: мне снилось: вот, стою я на берегу реки;
 • и вот, вышли из реки семь коров тучных плотью и хороших видом и паслись в тростнике;
 • но вот, после них вышли семь коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью: я не видывал во всей земле Египетской таких худых, как они;
 • и съели тощие и худые коровы прежних семь коров тучных;
 • и вошли тучные в утробу их, но не приметно было, что они вошли в утробу их: они были так же худы видом, как и сначала. И я проснулся.
 • Потом снилось мне: вот, на одном стебле поднялись семь колосьев полных и хороших;
 • но вот, после них выросло семь колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром;
 • и пожрали тощие колосья семь колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне.
 • И сказал Иосиф фараону: сон фараонов один: что́ Бог сделает, то́ Он возвестил фараону.
 • Семь коров хороших, это семь лет; и семь колосьев хороших, это семь лет: сон один;
 • и семь коров тощих и худых, вышедших после тех, это семь лет, также и семь колосьев тощих и иссушенных восточным ветром, это семь лет голода.
 • Вот почему сказал я фараону: что́ Бог сделает, то́ Он показал фараону.
 • Вот, наступает семь лет великого изобилия во всей земле Египетской;
 • после них настанут семь лет голода, и забудется все то изобилие в земле Египетской, и истощит голод землю,
 • и неприметно будет прежнее изобилие на земле, по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел.
 • А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие.
 • И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого и да поставит его над землею Египетскою.
 • Да повелит фараон поставить над землею надзирателей и собирать в семь лет изобилия пятую часть [всех произведений] земли Египетской;
 • пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут;
 • и будет сия пища в запас для земли на семь лет голода, которые будут в земле Египетской, дабы земля не погибла от голода.
 • Сие понравилось фараону и всем слугам его.
 • И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?
 • И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты;
 • ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой; только престолом я буду больше тебя.
 • И сказал фараон Иосифу: вот, я поставляю тебя над всею землею Египетскою.
 • И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа; одел его в виссонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему;
 • велел везти его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: преклоняйтесь! И поставил его над всею землею Египетскою.
 • И сказал фараон Иосифу: я фараон; без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле Египетской.
 • И нарек фараон Иосифу имя: Цафнаф-панеах, и дал ему в жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле Египетской.
 • Иосифу было тридцать лет от рождения, когда он предстал пред лице фараона, царя Египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле Египетской.
 • Земля же в семь лет изобилия приносила из зерна по горсти.
 • И собрал он всякий хлеб семи лет, которые были [плодородны] в земле Египетской, и положил хлеб в городах; в каждом городе положил хлеб полей, окружающих его.
 • И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и считать, ибо не стало счета.
 • До наступления годов голода, у Иосифа родились два сына, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского.
 • И нарек Иосиф имя первенцу: Манассия, потому что [говорил он] Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего.
 • А другому нарек имя: Ефрем, потому что [говорил он] Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего.
 • И прошли семь лет изобилия, которое было в земле Египетской,
 • и наступили семь лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле Египетской был хлеб.
 • Но когда и вся земля Египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем Египтянам: пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет.
 • И был голод по всей земле; и отворил Иосиф все житницы, и стал продавать хлеб Египтянам. Голод же усиливался в земле Египетской.
 • И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле.
 • ἐγένετο δὲ μετὰ δύο ἔτη ἡμερῶν Φαραω εἶδεν ἐνύπνιον ᾤετο ἑστάναι ἐπι­̀ τοῦ ποταμοῦ
 • καὶ ἰδοὺ ὥσπερ ἐκ τοῦ ποταμοῦ ἀνέβαινον ἑπτὰ βόες καλαὶ τῷ εἴδει καὶ ἐκλεκταὶ ταῖς σαρξὶν καὶ ἐβόσκον­το ἐν τῷ ἄχει
 • ἄλλαι δὲ ἑπτὰ βόες ἀνέβαινον μετὰ ταύτας ἐκ τοῦ ποταμοῦ αἰσχραὶ τῷ εἴδει καὶ λεπταὶ ταῖς σαρξὶν καὶ ἐνέμον­το παρα­̀ τὰς βόας παρα­̀ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ
 • καὶ κατέφαγον αἱ ἑπτὰ βόες αἱ αἰσχραὶ καὶ λεπταὶ ταῖς σαρξὶν τὰς ἑπτὰ βόας τὰς καλὰς τῷ εἴδει καὶ τὰς ἐκλεκτάς ἠγέρθη δὲ Φαραω
 • καὶ ἐνυπνιάσθη τὸ δεύ­τερον καὶ ἰδοὺ ἑπτὰ στάχυες ἀνέβαινον ἐν πυθμένι ἑνὶ ἐκλεκτοὶ καὶ καλοί
 • ἄλλοι δὲ ἑπτὰ στάχυες λεπτοὶ καὶ ἀνεμόφθοροι ἀνεφύον­το μετ᾿ αὐτούς
 • καὶ κατέπιον οἱ ἑπτὰ στάχυες οἱ λεπτοὶ καὶ ἀνεμόφθοροι τοὺς ἑπτὰ στάχυας τοὺς ἐκλεκτοὺς καὶ τοὺς πλή­ρεις ἠγέρθη δὲ Φαραω καὶ ἦν ἐνύπνιον
 • ἐγένετο δὲ πρωὶ καὶ ἐταράχθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ ἀπο­στείλας ἐκάλεσεν πάν­τας τοὺς ἐξηγητὰς Αἰγύπτου καὶ πάν­τας τοὺς σοφοὺς αὐτῆς καὶ διηγήσατο αὐτοῖς Φαραω τὸ ἐνύπνιον καὶ οὐκ ἦν ὁ ἀπαγγέλλων αὐτὸ τῷ Φαραω
 • καὶ ἐλάλησεν ὁ ἀρχιοινοχόος προ­̀ς Φαραω λέγων τὴν ἁμαρτίαν μου ἀναμιμνῄσκω σήμερον
 • Φαραω ὠργίσθη τοῖς παισὶν αὐτοῦ καὶ ἔθετο ἡμᾶς ἐν φυλακῇ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ἀρχιμαγείρου ἐμέ τε καὶ τὸν ἀρχισιτοποι­όν
 • καὶ εἴδομεν ἐνύπνιον ἐν νυκτὶ μιᾷ ἐγώ τε καὶ αὐτός ἕκασ­τος κατα­̀ τὸ αὑτοῦ ἐνύπνιον εἴδομεν
 • ἦν δὲ ἐκεῖ μεθ᾿ ἡμῶν νεανίσκος παῖς Εβραῖος τοῦ ἀρχιμαγείρου καὶ διηγησάμεθα αὐτῷ καὶ συν­έκρινεν ἡμῖν
 • ἐγενήθη δὲ καθὼς συν­έκρινεν ἡμῖν οὕτως καὶ συν­έβη ἐμέ τε ἀπο­κατα­σταθῆναι ἐπι­̀ τὴν ἀρχήν μου ἐκεῖνον δὲ κρεμασθῆναι
 • ἀπο­στείλας δὲ Φαραω ἐκάλεσεν τὸν Ιωσηφ καὶ ἐξήγαγον αὐτὸν ἐκ τοῦ ὀχυρώμα­τος καὶ ἐξύρησαν αὐτὸν καὶ ἤλλαξαν τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἦλθεν προ­̀ς Φαραω
 • εἶπεν δὲ Φαραω τῷ Ιωσηφ ἐνύπνιον ἑώρακα καὶ ὁ συγκρίνων οὐκ ἔστιν αὐτό ἐγὼ δὲ ἀκήκοα περὶ σοῦ λεγόν­των ἀκούσαν­τά σε ἐνύπνια συγκρῖναι αὐτά
 • ἀπο­κριθεὶς δὲ Ιωσηφ τῷ Φαραω εἶπεν ἄνευ τοῦ θεοῦ οὐκ ἀπο­κριθή­σε­ται τὸ σωτήριον Φαραω
 • ἐλάλησεν δὲ Φαραω τῷ Ιωσηφ λέγων ἐν τῷ ὕπνῳ μου ᾤμην ἑστάναι παρα­̀ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ
 • καὶ ὥσπερ ἐκ τοῦ ποταμοῦ ἀνέβαινον ἑπτὰ βόες καλαὶ τῷ εἴδει καὶ ἐκλεκταὶ ταῖς σαρξὶν καὶ ἐνέμον­το ἐν τῷ ἄχει
 • καὶ ἰδοὺ ἑπτὰ βόες ἕτεραι ἀνέβαινον ὀπίσω αὐτῶν ἐκ τοῦ ποταμοῦ πονηραὶ καὶ αἰσχραὶ τῷ εἴδει καὶ λεπταὶ ταῖς σαρξίν οἵας οὐκ εἶδον τοιαύτας ἐν ὅλῃ γῇ Αἰγύπτῳ αἰσχροτέρας
 • καὶ κατέφαγον αἱ ἑπτὰ βόες αἱ αἰσχραὶ καὶ λεπταὶ τὰς ἑπτὰ βόας τὰς πρώτας τὰς καλὰς καὶ ἐκλεκτάς
 • καὶ εἰσῆλθον εἰς τὰς κοιλίας αὐτῶν καὶ οὐ δια­́δηλοι ἐγένον­το ὅτι εἰσῆλθον εἰς τὰς κοιλίας αὐτῶν καὶ αἱ ὄψεις αὐτῶν αἰσχραὶ καθὰ καὶ τὴν ἀρχήν ἐξεγερθεὶς δὲ ἐκοιμήθην
 • καὶ εἶδον πάλιν ἐν τῷ ὕπνῳ μου καὶ ὥσπερ ἑπτὰ στάχυες ἀνέβαινον ἐν πυθμένι ἑνὶ πλή­ρεις καὶ καλοί
 • ἄλλοι δὲ ἑπτὰ στάχυες λεπτοὶ καὶ ἀνεμόφθοροι ἀνεφύον­το ἐχόμενοι αὐτῶν
 • καὶ κατέπιον οἱ ἑπτὰ στάχυες οἱ λεπτοὶ καὶ ἀνεμόφθοροι τοὺς ἑπτὰ στάχυας τοὺς καλοὺς καὶ τοὺς πλή­ρεις εἶπα οὖν τοῖς ἐξηγηταῖς καὶ οὐκ ἦν ὁ ἀπαγγέλλων μοι
 • καὶ εἶπεν Ιωσηφ τῷ Φαραω τὸ ἐνύπνιον Φαραω ἕν ἐστιν ὅσα ὁ θεὸς ποιεῖ ἔδειξεν τῷ Φαραω
 • αἱ ἑπτὰ βόες αἱ καλαὶ ἑπτὰ ἔτη ἐστίν καὶ οἱ ἑπτὰ στάχυες οἱ καλοὶ ἑπτὰ ἔτη ἐστίν τὸ ἐνύπνιον Φαραω ἕν ἐστιν
 • καὶ αἱ ἑπτὰ βόες αἱ λεπταὶ αἱ ἀναβαίνουσαι ὀπίσω αὐτῶν ἑπτὰ ἔτη ἐστίν καὶ οἱ ἑπτὰ στάχυες οἱ λεπτοὶ καὶ ἀνεμόφθοροι ἔσον­ται ἑπτὰ ἔτη λιμοῦ
 • τὸ δὲ ῥῆμα ὃ εἴρηκα Φαραω ὅσα ὁ θεὸς ποιεῖ ἔδειξεν τῷ Φαραω
 • ἰδοὺ ἑπτὰ ἔτη ἔρχεται εὐθηνία πολλὴ ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτῳ
 • ἥξει δὲ ἑπτὰ ἔτη λιμοῦ μετὰ ταῦτα καὶ ἐπι­λήσον­ται τῆς πλη­σμονῆς ἐν ὅλῃ γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἀναλώσει ὁ λιμὸς τὴν γῆν
 • καὶ οὐκ ἐπι­γνωσθή­σε­ται ἡ εὐθηνία ἐπι­̀ τῆς γῆς ἀπο­̀ τοῦ λιμοῦ τοῦ ἐσο­μέ­νου μετὰ ταῦτα ἰσχυρὸς γὰρ ἔσται σφόδρα
 • περὶ δὲ τοῦ δευτερῶσαι τὸ ἐνύπνιον Φαραω δίς ὅτι ἀληθὲς ἔσται τὸ ῥῆμα τὸ παρα­̀ τοῦ θεοῦ καὶ ταχυνεῖ ὁ θεὸς τοῦ ποιῆσαι αὐτό
 • νῦν οὖν σκέψαι ἄνθρωπον φρόνιμον καὶ συν­ετὸν καὶ κατα­́στησον αὐτὸν ἐπι­̀ γῆς Αἰγύπτου
 • καὶ ποιησάτω Φαραω καὶ κατα­στησάτω τοπάρχας ἐπι­̀ τῆς γῆς καὶ ἀπο­πεμπτωσάτωσαν πάν­τα τὰ γενήματα τῆς γῆς Αἰγύπτου τῶν ἑπτὰ ἐτῶν τῆς εὐθηνίας
 • καὶ συν­αγαγέτωσαν πάν­τα τὰ βρώματα τῶν ἑπτὰ ἐτῶν τῶν ἐρχομένων τῶν καλῶν τούτων καὶ συν­αχθήτω ὁ σῖτος ὑπὸ χεῖρα Φαραω βρώματα ἐν ταῖς πόλεσιν φυλαχθήτω
 • καὶ ἔσται τὰ βρώματα πεφυλαγμένα τῇ γῇ εἰς τὰ ἑπτὰ ἔτη τοῦ λιμοῦ ἃ ἔσον­ται ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ οὐκ ἐκτριβή­σε­ται ἡ γῆ ἐν τῷ λιμῷ
 • ἤρεσεν δὲ τὰ ῥήματα ἐναν­τίον Φαραω καὶ ἐναν­τίον πάν­των τῶν παίδων αὐτοῦ
 • καὶ εἶπεν Φαραω πᾶσιν τοῖς παισὶν αὐτοῦ μὴ εὑρήσομεν ἄνθρωπον τοι­οῦτον ὃς ἔχει πνεῦμα θεοῦ ἐν αὐτῷ
 • εἶπεν δὲ Φαραω τῷ Ιωσηφ ἐπειδὴ ἔδειξεν ὁ θεός σοι πάν­τα ταῦτα οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος φρονιμώτερος καὶ συν­ετώτερός σου
 • σὺ ἔσῃ ἐπι­̀ τῷ οἴκῳ μου καὶ ἐπι­̀ τῷ στόματί σου ὑπακού­σε­ται πᾶς ὁ λαός μου πλη­̀ν τὸν θρόνον ὑπερέξω σου ἐγώ
 • εἶπεν δὲ Φαραω τῷ Ιωσηφ ἰδοὺ καθίστημί σε σήμερον ἐπι­̀ πάσης γῆς Αἰγύπτου
 • καὶ περιελό­με­νος Φαραω τὸν δακτύλιον ἀπο­̀ τῆς χειρὸς αὐτοῦ περιέθηκεν αὐτὸν ἐπι­̀ τὴν χεῖρα Ιωσηφ καὶ ἐνέδυσεν αὐτὸν στολὴν βυσ­σίνην καὶ περιέθηκεν κλοι­ὸν χρυσοῦν περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ
 • καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν ἐπι­̀ τὸ ἅρμα τὸ δεύ­τερον τῶν αὐτοῦ καὶ ἐκήρυξεν ἔμπρο­σθεν αὐτοῦ κῆρυξ καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἐφ᾿ ὅλης γῆς Αἰγύπτου
 • εἶπεν δὲ Φαραω τῷ Ιωσηφ ἐγὼ Φαραω ἄνευ σοῦ οὐκ ἐξαρεῖ οὐθεὶς τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπι­̀ πάσῃ γῇ Αἰγύπτου
 • καὶ ἐκάλεσεν Φαραω τὸ ὄνομα Ιωσηφ Ψονθομφανηχ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν Ασεννεθ θυγατέρα Пετεφρη ἱερέως ᾿Ηλίου πόλεως αὐτῷ γυναῖκα
 • Ιωσηφ δὲ ἦν ἐτῶν τριάκον­τα ὅτε ἔστη ἐναν­τίον Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου ἐξῆλθεν δὲ Ιωσηφ ἐκ προ­σώπου Φαραω καὶ διῆλθεν πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου
 • καὶ ἐποίησεν ἡ γῆ ἐν τοῖς ἑπτὰ ἔτεσιν τῆς εὐθηνίας δράγματα
 • καὶ συν­ήγαγεν πάν­τα τὰ βρώματα τῶν ἑπτὰ ἐτῶν ἐν οἷς ἦν ἡ εὐθηνία ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἔθηκεν τὰ βρώματα ἐν ταῖς πόλεσιν βρώματα τῶν πεδίων τῆς πόλεως τῶν κύκλῳ αὐτῆς ἔθηκεν ἐν αὐτῇ
 • καὶ συν­ήγαγεν Ιωσηφ σῖτον ὡσεὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσ­σης πολὺν σφόδρα ἕως οὐκ ἠδύναν­το ἀριθμῆσαι οὐ γὰρ ἦν ἀριθμός
 • τῷ δὲ Ιωσηφ ἐγένον­το υἱοὶ δύο προ­̀ τοῦ ἐλθεῖν τὰ ἑπτὰ ἔτη τοῦ λιμοῦ οὓς ἔτεκεν αὐτῷ Ασεννεθ θυγάτηρ Пετεφρη ἱερέως ᾿Ηλίου πόλεως
 • ἐκάλεσεν δὲ Ιωσηφ τὸ ὄνομα τοῦ πρωτοτόκου Μανασ­ση ὅτι ἐπι­λαθέσθαι με ἐποίησεν ὁ θεὸς πάν­των τῶν πόνων μου καὶ πάν­των τῶν τοῦ πατρός μου
 • τὸ δὲ ὄνομα τοῦ δευτέρου ἐκάλεσεν Εφραιμ ὅτι ηὔξησέν με ὁ θεὸς ἐν γῇ ταπεινώσεώς μου
 • παρῆλθον δὲ τὰ ἑπτὰ ἔτη τῆς εὐθηνίας ἃ ἐγένον­το ἐν γῇ Αἰγύπτῳ
 • καὶ ἤρξαν­το τὰ ἑπτὰ ἔτη τοῦ λιμοῦ ἔρχεσθαι καθὰ εἶπεν Ιωσηφ καὶ ἐγένετο λιμὸς ἐν πάσῃ τῇ γῇ ἐν δὲ πάσῃ γῇ Αἰγύπτου ἦσαν ἄρτοι
 • καὶ ἐπείνασεν πᾶσα ἡ γῆ Αἰγύπτου ἐκέκραξεν δὲ ὁ λαὸς προ­̀ς Φαραω περὶ ἄρτων εἶπεν δὲ Φαραω πᾶσι τοῖς Αἰγυπτίοις πορεύ­εσθε προ­̀ς Ιωσηφ καὶ ὃ ἐὰν εἴπῃ ὑμῖν ποιήσατε
 • καὶ ὁ λιμὸς ἦν ἐπι­̀ προ­σώπου πάσης τῆς γῆς ἀνέῳξεν δὲ Ιωσηφ πάν­τας τοὺς σιτοβολῶνας καὶ ἐπώλει πᾶσι τοῖς Αἰγυπτίοις
 • καὶ πᾶσαι αἱ χῶραι ἦλθον εἰς Αἴγυπτον ἀγοράζειν προ­̀ς Ιωσηφ ἐπεκράτησεν γὰρ ὁ λιμὸς ἐν πάσῃ τῇ γῇ
 • Aconteció, pasados dos años, que el faraón tuvo un sueño. Le parecía que estaba junto al río,
 • y que del río subían siete vacas hermosas a la vista, muy gordas, y que pacían en el prado.
 • Tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne, que se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río;
 • y las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas.

  El faraón se despertó,

 • pero se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez: Siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña,
 • y después de ellas salían otras siete espigas menudas y quemadas por el viento del este;
 • y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas.

  El faraón se despertó y vio que era un sueño.

 • Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Les contó sus sueños, pero no había quien se los pudiera interpretar al faraón.
 • Entonces el jefe de los coperos dijo al faraón:

  —Me acuerdo hoy de mis faltas.

 • Cuando el faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos.
 • Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado.
 • Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño.
 • Y aconteció que como él nos los interpretó, así ocurrió: yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado.
 • Entonces el faraón envió a llamar a José; lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó, mudó sus vestidos y vino ante el faraón.
 • El faraón dijo a José:

  —Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete; pero he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos.

 • Respondió José al faraón:

  —No está en mí; Dios será el que dé respuesta propicia al faraón.

 • Entonces el faraón dijo a José:

  —En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río,

 • y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado.
 • Y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto; tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto.
 • Las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas;
 • pero, aunque las tenían en sus entrañas, no se conocía que hubieran entrado, pues la apariencia de las flacas seguía tan mala como al principio. Entonces me desperté.
 • »Luego, de nuevo en sueños, vi que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas.
 • Y que otras siete espigas, menudas, marchitas y quemadas por el viento solano, crecían después de ellas;
 • y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas. Esto lo he contado a los magos, pero no hay quien me lo interprete.
 • Entonces respondió José al faraón:

  —El sueño del faraón es uno y el mismo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer.

 • Las siete vacas hermosas siete años son, y las espigas hermosas son siete años: el sueño es uno y el mismo.
 • También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años, y las siete espigas menudas y quemadas por el viento solano siete años serán de hambre.
 • Esto es lo que respondo al faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado al faraón.
 • Vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto.
 • Tras ellos seguirán siete años de hambre: toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra.
 • Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre que la seguirá, la cual será gravísima.
 • Y que el faraón haya tenido el sueño dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla.
 • »Por tanto, es necesario que el faraón se provea de un hombre prudente y sabio, y que lo ponga sobre la tierra de Egipto.
 • Haga esto el faraón: ponga gobernadores sobre el país, que recojan la quinta parte de las cosechas de Egipto en los siete años de la abundancia.
 • Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo.
 • Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto; y el país no perecerá de hambre.

 • El asunto pareció bien al faraón y a sus siervos,
 • y dijo el faraón a sus siervos:

  —¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste, en quien esté el espíritu de Dios?

 • Y dijo el faraón a José:

  —Después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú.

 • Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo; solamente en el trono seré yo mayor que tú.
 • Dijo además el faraón a José:

  —Yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto.

 • Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José; lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello.
 • Lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaban delante de él: «¡Doblad la rodilla!» Así quedó José sobre toda la tierra de Egipto.
 • Luego dijo el faraón a José:

  —Yo soy el faraón; pero sin ti nadie alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto.

 • El faraón puso a José el nombre de Zafnat-panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Así quedó José al frente de toda la tierra de Egipto.
 • Era José de edad de treinta años cuando fue presentado delante del faraón, el rey de Egipto; y salió José de delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto.
 • En aquellos siete años de abundancia la tierra produjo en gran cantidad.
 • Y él recogió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y almacenó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento de los campos de alrededor.
 • Recogió José trigo como si fuera arena del mar; tanto que no se podía contar, porque era incalculable.
 • Antes que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José dos hijos, los cuales le dio a luz Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On.
 • Llamó José al primogénito Manasés, porque dijo: «Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos, y a toda la casa de mi padre.»
 • Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo: «Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción.»
 • Se cumplieron así los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto,
 • y comenzaron a llegar los siete años de hambre, como José había predicho. Hubo hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan.
 • Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó por pan al faraón. Y dijo el faraón a todos los egipcios: «Id a José, y haced lo que él os diga.»
 • Cuando el hambre se extendió por todo el país, abrió José todos los graneros donde estaba el trigo, y lo vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto.
 • Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre.


 • Прошло два года, и фараону приснился сон: будто бы стоит он над Нилом,
 • а из Нила выходят семь коров. Красивые, упитанные, они пасутся в прибрежных зарослях.
 • Следом выходят из Нила другие семь коров, хилые и тощие, становятся с ними рядом —
 • и вот, эти хилые и тощие коровы съедают коров красивых и упитанных! Фараон проснулся.
 • А когда снова уснул, то увидел другой сон: семь колосьев выросли на одном стебле, хорошие, налитые.
 • Следом из земли выросли семь колосьев пустых, сожженных суховеем —
 • и вот, эти пустые колосья поглотили семь налитых колосьев, полных зерном! Фараон проснулся. Таков был его сон.
 • Наутро, встревоженный, он созвал всех египетских магов и мудрецов, рассказал им свое сновидение, но никто не мог его истолковать.
 • Тогда сказал фараону главный виночерпий: «Вспоминаю я свой былой грех!
 • Как–то раз прогневался фараон на рабов своих — и велел заключить меня в дом начальника стражи, вместе с главным пекарем.
 • Однажды ночью нам обоим приснились сны, каждому — свой сон, со своим значением.
 • А при нас был слуга, еврей, раб начальника стражи. Мы рассказали ему наши сны, и он истолковал их нам — каждому сказал, что значит его сон.
 • Как говорил он нам, так и вышло: меня вернули на прежнее место, а того, другого, повесили».
 • Фараон послал за Иосифом. Его поспешно вывели из темницы, побрили , переодели, и он предстал перед фараоном. Фараон сказал:
 • «Я видел сон, но никто не может истолковать его. А ты, говорят, как услышишь сон — сразу его истолковываешь».
 • Иосиф ответил: «Не я — Бог даст истолкование на благо фараону».
 • И фараон рассказал Иосифу: «Мне снилось, будто стою я на берегу Нила,
 • а из Нила выходят семь коров. Упитанные, красивые, они пасутся в прибрежных зарослях.
 • А следом за ними из Нила выходят другие семь коров, тощие, хилые, кожа да кости — я нигде в Египте не видывал таких хилых коров.
 • И эти коровы, тощие и хилые, съедают семь упитанных коров!
 • Те исчезли у них в животах, но не было заметно, чтобы животы наполнились: коровы остались такими же тощими, как и прежде. И я проснулся.
 • А потом я видел другой сон: семь колосьев выросли на одном стебле, хорошие, полные зерна.
 • А за ними следом поднялись семь колосьев тощих, пустых, сожженных суховеем —
 • и эти тощие колосья без остатка поглотили семь хороших колосьев! Я поведал свои сны магам, но они мне ничего не объяснили».
 • И сказал фараону Иосиф: «Это не два сна, а один. Бог открывает фараону, что Он намерен сделать.
 • Семь хороших коров означают семь лет, и семь хороших колосьев — это тоже семь лет. Так что это один и тот же сон.
 • А что за ними следом вышли семь коров худых и скверных — это следующие семь лет. И семь пустых колосьев, сожженных суховеем, означают то же самое — семь лет голода.
 • Как я уже говорил фараону: Бог показывает фараону, что Он намерен сделать.
 • Наступают семь лет изобилия по всей египетской земле,
 • но за ними идут семь лет голода — такого, что все прежнее изобилие исчезнет без следа. Голод опустошит страну,
 • от былого изобилия и следа не оставит — таким сильным будет этот голод.
 • А дважды этот сон приснился потому, что это все Богом уже решено, и Он скоро исполнит Свое решение.
 • Так пусть же фараон выберет человека мудрого и проницательного и поставит его управлять Египтом.
 • И пусть по всей стране фараон назначит чиновников, чтобы в грядущие семь лет изобилия взимать с народа пятую часть урожая
 • и собирать зерно в городах, в царские закрома.
 • Тогда в стране будут запасы на семь лет голода, который наступит в Египте, — и страна переживет этот голод!»
 • Слова Иосифа пришлись по душе фараону и его приближенным.
 • «Другого такого человека не найти, — сказал фараон своим приближенным. — В нем дух Божий!»
 • Потом он обратился к Иосифу: «Раз Бог открыл тебе все это, значит нет никого мудрее и проницательней тебя.
 • Отныне ты будешь править моими владениями и народ мой будет тебя слушаться. Лишь царским саном я буду выше тебя.
 • Смотри, — сказал фараон Иосифу, — я делаю тебя правителем всего Египта!»
 • Он снял свой перстень с печаткой и надел его Иосифу. Он облачил Иосифа в одежды из тончайшего льна и возложил ему на шею золотую цепь.
 • Он дал Иосифу колесницу, предназначенную для второго человека в государстве, — и перед Иосифом, когда он ехал, несся крик: «Авре́х!». Так фараон сделал Иосифа правителем всего Египта.
 • «Вот моя воля, воля фараона, — сказал он Иосифу. — Отныне без твоего ведома по всей египетской земле никто шага не посмеет ступить, рукой не шевельнет!»
 • Фараон нарек Иосифу новое имя, Цафнáт–Пане́ах, и отдал ему в жены Аснáт, дочь Пóти–Пе́ры, гелиóпольского жреца. И отправился Иосиф управлять Египтом.
 • Тридцать лет было Иосифу в ту пору, когда он стал служить фараону, царю египетскому. Вышел Иосиф от фараона и отправился в путь, чтобы объехать египетскую землю.
 • В течение семи плодородных лет земля давала обильные урожаи.
 • Все зерно, которое в эти годы собирали в Египте, Иосиф распределял по городам: в каждый город — урожай с окрестных полей.
 • Он собрал зерна, что песка морского — столько, что и считать перестал: не счесть.
 • В это время, еще до наступления голода, Аснат, дочь гелиопольского жреца Поти–Перы, родила Иосифу двоих сыновей.
 • Первенцу Иосиф дал имя Манасси́я, что означало: «Бог дал мне забыть и все мои горести, и отчий дом мой».
 • А второго назвал Ефре́м, что означало: «Сделал меня Бог плодоносным в земле страданий моих».
 • Семь плодородных лет в Египте подошли к концу.
 • Настали, как и предсказывал Иосиф, семь лет голода. Этот голод поразил все страны, но в Египте повсюду были запасы зерна.
 • Когда настал голод и египтяне стали просить у фараона хлеба, фараон сказал: «Идите к Иосифу и делайте, что скажет Иосиф».
 • Во всем мире был голод. Иосиф открыл житницы и стал продавать египтянам зерно (голод в Египте становился все сильнее).
 • Из соседних стран тоже шли за зерном в Египет, к Иосифу, так как голод свирепствовал по всей земле.