Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Бы́сть же по двою́ лѣ́ту дні́й, фарао́нъ ви́дѣ со́нъ: мня́шеся стоя́ти при­­ рѣцѣ́:
 • и се́, а́ки изъ рѣки́ исхожда́ху се́дмь кра́въ добры́ ви́домъ и избра́н­ны тѣлесы́, и пася́хуся по бре́гу:
 • другі́я же се́дмь кра́въ изыдо́ша по си́хъ изъ рѣки́, злы́ ви́домъ и тѣлесы́ ху́ды, и пася́хуся съ кра́вами по бре́гу рѣ́чному:
 • и поядо́ша се́дмь кра́вы злы́я и худы́я тѣлесы́ се́дмь кра́въ до́брыхъ ви́домъ и избра́н­ныхъ тѣлесы́: [и сiя́ неви́димы бы́ша, я́ко внидо́ша въ чре́сла и́хъ]. Воста́ же фарао́нъ.
 • И ви́дѣ со́нъ вторы́й: и се́, се́дмь кла́си исхожда́ху изъ сте́блiя еди́наго избра́н­ны и добры́:
 • друзі́и же се́дмь кла́си то́нцыи, истонче́ни вѣ́тромъ, израста́ху по ни́хъ:
 • и пожро́ша се́дмь кла́си то́нцыи и истонче́ни вѣ́тромъ се́дмь кла́совъ избра́н­ныхъ и по́лныхъ. Воста́ же фарао́нъ, и бя́ше со́нъ.
 • Бы́сть же зау́тра, и воз­мути́ся душа́ его́: и посла́въ, созва́ вся́ сказа́тели Еги́петскiя и вся́ му́дрыя его́: и повѣ́да и́мъ фарао́нъ со́нъ сво́й: и не бя́ше сказу́яй того́ фарао́ну.
 • И рече́ старѣ́йшина вина́рскъ къ фарао́ну, глаго́ля: грѣ́хъ мо́й воспомина́ю дне́сь:
 • фарао́нъ разгнѣ́вася на рабы́ своя́ и вве́рже на́съ въ темни́цу въ дому́ архимаги́ра, мене́ и старѣ́йшину жита́рска:
 • и ви́дѣхомъ со́нъ о́ба еди́ныя но́щи а́зъ и о́нъ, кі́йждо сво́й со́нъ ви́дѣхомъ:
 • бя́ше же та́мо съ на́ми ю́ноша, о́трокъ Евре́инъ архимаги́ровъ, и повѣ́дахомъ ему́, и разсуди́ на́мъ:
 • бы́сть же, я́коже сказа́ на́мъ, та́ко и случи́ся, мнѣ́ па́ки бы́ти во сво­е́мъ старѣ́йшин­ствѣ, а о́ному повѣ́шену.
 • Посла́въ же фарао́нъ, при­­зва́ Ио́сифа: и изведо́ша его́ изъ тверды́ни, и остриго́ша его́, и измѣни́ша ри́зы ему́, и прiи́де къ фарао́ну.
 • Рече́ же фарао́нъ Ио́сифу: со́нъ ви́дѣхъ, и сказу́яй его́ нѣ́сть: а́зъ же слы́шахъ о тебѣ́ глаго́лющихъ, я́ко слы́шавъ сны́ разсужда́еши ты́я.
 • Отвѣща́въ же Ио́сифъ фарао́ну, рече́: безъ Бо́га не от­вѣща́ет­ся спасе́нiе фарао́ну.
 • Рече́ же фарао́нъ Ио́сифу, глаго́ля: во снѣ́ мо­е́мъ мня́хся стоя́ти на бре́зѣ рѣ́чнѣмъ:
 • и а́ки изъ рѣки́ исхожда́ху се́дмь кра́вы добры́ ви́домъ и избра́н­ны тѣлесы́, и пася́хуся по бре́гу:
 • и се́, другі́я се́дмь кра́въ исхожда́ху вслѣ́дъ и́хъ изъ рѣки́, злы́ и недобры́ ви́домъ и ху́ды тѣлесы́, яковы́хъ не ви́дѣ таковы́хъ во все́й земли́ Еги́петстѣй ху́ждшихъ:
 • и изъядо́ша се́дмь кра́вы злы́я и худы́я се́дмь кра́въ пе́рвыхъ до́брыхъ и избра́н­ныхъ:
 • и внидо́ша во утро́бы и́хъ, и не яви́шася, я́ко внидо́ша во утро́бы и́хъ: и обли́чiя и́хъ зла́ бы́ша, я́ко и испе́рва. Воста́въ же, [па́ки] усну́хъ,
 • и ви́дѣхъ па́ки во снѣ́ мо­е́мъ, и а́ки се́дмь кла́си исхожда́ху изъ еди́наго сте́блiя по́лны и добры́:
 • друзі́и же се́дмь кла́си то́нцыи и вѣ́тромъ истонче́ни изница́ху вслѣ́дъ и́хъ:
 • и пожро́ша се́дмь кла́си то́нцыи и вѣ́тромъ истонче́ни се́дмь кла́совъ до́брыхъ и по́лныхъ. Рѣ́хъ у́бо сказа́телемъ, и не бы́сть повѣ́даяй мнѣ́ того́.
 • И рече́ Ио́сифъ фарао́ну: со́нъ фарао́новъ еди́нъ е́сть: ели́ка Бо́гъ твори́тъ, показа́ фарао́ну:
 • се́дмь кра́вы до́брыя се́дмь лѣ́тъ су́ть: и се́дмь кла́си до́брiи се́дмь лѣ́тъ су́ть: со́нъ фарао́новъ еди́нъ е́сть:
 • и се́дмь кра́вы худы́я, я́же изыдо́ша по си́хъ, се́дмь лѣ́тъ су́ть, и се́дмь кла́си то́нцыи и истонче́ни вѣ́тромъ се́дмь лѣ́тъ су́ть: бу́дутъ се́дмь лѣ́тъ гла́да:
 • сло́во же е́же рѣ́хъ фарао́ну, ели́ка Бо́гъ твори́тъ, показа́ фарао́ну:
 • се́, се́дмь лѣ́тъ при­­хо́дитъ, оби́лность мно́га во все́й земли́ Еги́петстѣй:
 • прiи́дутъ же се́дмь лѣ́тъ гла́да по си́хъ, и забу́дутъ сы́тости бу́дущiя во все́мъ Еги́птѣ, и погуби́тъ гла́дъ зе́млю,
 • и не позна́ет­ся оби́лiе на земли́ от­ гла́да бу́дущаго по си́хъ: си́ленъ бо бу́детъ зѣло́:
 • повтори́ся же со́нъ фарао́ну два́жды, я́ко и́стин­но бу́детъ сло́во е́же от­ Бо́га, и ускори́тъ Бо́гъ сотвори́ти о́но:
 • ны́нѣ у́бо усмотри́ человѣ́ка му́дра и смы́слена и поста́ви его́ надъ земле́ю Еги́петскою:
 • и да сотвори́тъ фарао́нъ и поста́витъ мѣстонача́лники по земли́, и да собира́ютъ пя́тую ча́сть от­ всѣ́хъ плодо́въ земли́ Еги́петскiя седми́ лѣ́тъ оби́лныхъ,
 • и да соберу́тъ вся́кую пи́щу седми́ лѣ́тъ гряду́щихъ до́брыхъ си́хъ: и да собере́т­ся пшени́ца подъ ру́ку фарао́ню, пи́ща во градѣ́хъ да храни́т­ся:
 • и бу́детъ пи́ща соблюде́на земли́ на се́дмь лѣ́тъ гла́дныхъ, я́же и́мутъ бы́ти въ земли́ Еги́петстѣй, да не потреби́т­ся земля́ въ гла́дѣ.
 • Уго́дно же бы́сть сло́во предъ фарао́номъ и предъ всѣ́ми рабы́ его́.
 • И рече́ фарао́нъ всѣ́мъ рабо́мъ сво­и́мъ: еда́ обря́щемъ человѣ́ка сицева́го, и́же и́мать Ду́ха Бо́жiя въ себѣ́?
 • Рече́ же фарао́нъ Ио́сифу: поне́же показа́ Бо́гъ тебѣ́ вся́ сiя́, нѣ́сть человѣ́ка мудрѣ́йша и смы́слен­нѣйша па́че тебе́:
 • ты́ бу́деши въ дому́ мо­е́мъ, и у́стъ тво­и́хъ да послу́шаютъ вси́ лю́дiе мо­и́, ра́звѣ престо́ломъ а́зъ бо́лѣе тебе́ бу́ду.
 • Рече́ же фарао́нъ Ио́сифу: се́, поставля́ю тя́ дне́сь надъ все́ю земле́ю Еги́петскою.
 • И сне́мъ фарао́нъ пе́рстень съ руки́ сво­ея́, воз­ложи́ его́ на ру́ку Ио́сифову, и облече́ его́ въ ри́зу червле́ну, и воз­ложи́ гри́вну зла́ту на вы́ю его́,
 • и всади́ его́ на колесни́цу свою́ втору́ю, и проповѣ́да предъ ни́мъ проповѣ́дникъ: и поста́ви его́ надъ все́ю земле́ю Еги́петскою.
 • Рече́ же фарао́нъ Ио́сифу: а́зъ фарао́нъ: безъ тебе́ не воз­дви́гнетъ руки́ сво­ея́ никто́же во все́й земли́ Еги́петстѣй.
 • И нарече́ фарао́нъ и́мя Ио́сифу Псонѳомфани́хъ: и даде́ ему́ Асене́ѳу, дще́рь Петефрі́а жреца́ Илiопо́ль­скаго, ему́ въ жену́.
 • Ио́сифъ же бя́ше лѣ́тъ три́десяти, егда́ предста́ фарао́ну царю́ Еги́петскому. Изы́де же Ио́сифъ от­ лица́ фарао́ня и про́йде всю́ зе́млю Еги́петскую.
 • И сотвори́ земля́ въ седми́ лѣ́тѣхъ оби́лну жа́тву.
 • И собра́ вся́кую пи́щу седми́ лѣ́тъ, въ ни́хже бя́ше оби́лность въ земли́ Еги́петстѣй: и положи́ пи́щу во градѣ́хъ: пи́щы по́ль гра́да, су́щихъ о́крестъ его́, положи́ въ не́мъ.
 • И собра́ Ио́сифъ пшени́цу я́ко песо́къ морскі́й мно́гу зѣло́, до́ндеже не можа́ху исчести́: безъ числа́ бо бя́ше.
 • Ио́сифу же бѣ́ста два́ сы́на, пре́жде при­­ше́­ст­вiя седми́ лѣ́тъ гла́дныхъ, и́хже роди́ ему́ Асене́ѳа, дще́рь Петефрі́а жреца́ Илiопо́ль­ска:
 • нарече́ же Ио́сифъ и́мя пе́рвенцу Манассі́а, [глаго́ля:] я́ко забы́ти мнѣ́ сотвори́ Бо́гъ вся́ болѣ́зни моя́, и вся́, я́же отца́ мо­его́.
 • И́мя же второ́му нарече́ Ефраи́мъ, [глаго́ля:] я́ко воз­расти́ мя Бо́гъ въ земли́ смире́нiя мо­его́.
 • Мину́ша же се́дмь лѣ́тъ оби́лныхъ, я́же бы́ша въ земли́ Еги́петстѣй,
 • и нача́ша се́дмь лѣ́тъ гла́дныхъ при­­ходи́ти, я́коже рече́ Ио́сифъ. И бы́сть гла́дъ по все́й земли́: во все́й же земли́ Еги́петстѣй бы́ша {предъ глаго́ломъ си́мъ бы́ша въ еди́нѣй Александрі́йстѣй не, но и то́ во вмѣсти́телныхъ} хлѣ́бы.
 • И взалка́ вся́ земля́ Еги́петская: возопи́ же наро́дъ къ фарао́ну о хлѣ́бѣхъ. Рече́ же фарао́нъ всѣ́мъ Еги́птяномъ: иди́те ко Ио́сифу, и е́же рече́тъ ва́мъ, сотвори́те.
 • И гла́дъ бя́ше на лицы́ всея́ земли́. Отве́рзе же Ио́сифъ вся́ жи́тницы, и продая́ше всѣ́мъ Еги́птяномъ:
 • и вся́ страны́ при­­хожда́ху во Еги́петъ, купова́ти ко Ио́сифу: обдержа́­ше бо гла́дъ всю́ зе́млю.
 • По прошествии двух лет фараону снилось: вот, он стоит у реки;
 • и вот, вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике;
 • но вот, после них вышли из реки семь коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров, на берегу реки;
 • и съели коровы худые видом и тощие плотью семь коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон,
 • и заснул опять, и снилось ему в другой раз: вот, на одном стебле поднялось семь колосьев тучных и хороших;
 • но вот, после них выросло семь колосьев тощих и иссушенных восточным ветром;
 • и пожрали тощие колосья семь колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон.
 • Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой; но не было никого, кто бы истолковал его фараону.
 • И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: грехи мои вспоминаю я ныне;
 • фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей;
 • и снился нам сон в одну ночь, мне и ему, каждому снился сон особенного значения;
 • там же был с нами молодой Еврей, раб начальника телохранителей; мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением;
 • и как он истолковал нам, так и сбылось: я возвращен на место мое, а тот повешен.
 • И послал фараон и позвал Иосифа. И поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою и пришел к фараону.
 • Фараон сказал Иосифу: мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны.
 • И отвечал Иосиф фараону, говоря: это не мое; Бог даст ответ во благо фараону.
 • И сказал фараон Иосифу: мне снилось: вот, стою я на берегу реки;
 • и вот, вышли из реки семь коров тучных плотью и хороших видом и паслись в тростнике;
 • но вот, после них вышли семь коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью: я не видывал во всей земле Египетской таких худых, как они;
 • и съели тощие и худые коровы прежних семь коров тучных;
 • и вошли тучные в утробу их, но не приметно было, что они вошли в утробу их: они были так же худы видом, как и сначала. И я проснулся.
 • Потом снилось мне: вот, на одном стебле поднялись семь колосьев полных и хороших;
 • но вот, после них выросло семь колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром;
 • и пожрали тощие колосья семь колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне.
 • И сказал Иосиф фараону: сон фараонов один: что́ Бог сделает, то́ Он возвестил фараону.
 • Семь коров хороших, это семь лет; и семь колосьев хороших, это семь лет: сон один;
 • и семь коров тощих и худых, вышедших после тех, это семь лет, также и семь колосьев тощих и иссушенных восточным ветром, это семь лет голода.
 • Вот почему сказал я фараону: что́ Бог сделает, то́ Он показал фараону.
 • Вот, наступает семь лет великого изобилия во всей земле Египетской;
 • после них настанут семь лет голода, и забудется все то изобилие в земле Египетской, и истощит голод землю,
 • и неприметно будет прежнее изобилие на земле, по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел.
 • А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие.
 • И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого и да поставит его над землею Египетскою.
 • Да повелит фараон поставить над землею надзирателей и собирать в семь лет изобилия пятую часть [всех произведений] земли Египетской;
 • пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут;
 • и будет сия пища в запас для земли на семь лет голода, которые будут в земле Египетской, дабы земля не погибла от голода.
 • Сие понравилось фараону и всем слугам его.
 • И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?
 • И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты;
 • ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой; только престолом я буду больше тебя.
 • И сказал фараон Иосифу: вот, я поставляю тебя над всею землею Египетскою.
 • И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа; одел его в виссонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему;
 • велел везти его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: преклоняйтесь! И поставил его над всею землею Египетскою.
 • И сказал фараон Иосифу: я фараон; без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле Египетской.
 • И нарек фараон Иосифу имя: Цафнаф-панеах, и дал ему в жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле Египетской.
 • Иосифу было тридцать лет от рождения, когда он предстал пред лице фараона, царя Египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле Египетской.
 • Земля же в семь лет изобилия приносила из зерна по горсти.
 • И собрал он всякий хлеб семи лет, которые были [плодородны] в земле Египетской, и положил хлеб в городах; в каждом городе положил хлеб полей, окружающих его.
 • И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и считать, ибо не стало счета.
 • До наступления годов голода, у Иосифа родились два сына, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского.
 • И нарек Иосиф имя первенцу: Манассия, потому что [говорил он] Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего.
 • А другому нарек имя: Ефрем, потому что [говорил он] Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего.
 • И прошли семь лет изобилия, которое было в земле Египетской,
 • и наступили семь лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле Египетской был хлеб.
 • Но когда и вся земля Египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем Египтянам: пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет.
 • И был голод по всей земле; и отворил Иосиф все житницы, и стал продавать хлеб Египтянам. Голод же усиливался в земле Египетской.
 • И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле.
 • وحدث من بعد سنتين من الزمان ان فرعون رأى حلما . واذا هو واقف عند النهر .

 • طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم . فارتعت في روضة . وهوذا سبع بقرات

 • ثم هوذا سبع بقرات اخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر .

 • فاكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة . واستيقظ فرعون .

 • ثم نام فحلم ثانية . وهوذا سبع سنابل طالعة في ساق واحد سمينة وحسنة .

 • ثم هوذا سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها .

 • فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع السمينة الممتلئة . واستيقظ فرعون واذا هو حلم .

 • وكان في الصباح ان نفسه انزعجت . فارسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها وقصّ عليهم فرعون حلمه . فلم يكن من يعبّره لفرعون .

 • ثم كلم رئيس السقاة فرعون قائلا انا اتذكر اليوم خطاياي. .

 • فرعون سخط على عبديه فجعلني في حبس بيت رئيس الشرّط انا ورئيس الخبازين .

 • فحلمنا حلما في ليلة واحدة انا وهو . حلمنا كل واحد بحسب تعبير حلمه .

 • وكان هناك معنا غلام عبراني عبد لرئيس الشرط فقصصنا عليه . فعبّر لنا حلمينا . عبّر لكل واحد بحسب حلمه .

 • وكما عبّر لنا هكذا حدث . ردّني انا الى مقامي واما هو فعلّقه .

 • فارسل فرعون ودعا يوسف . فاسرعوا به من السجن . فحلق وابدل ثيابه ودخل على فرعون .

 • فقال فرعون ليوسف حلمت حلما وليس من يعبّره . وانا سمعت عنك قولا انك تسمع احلاما لتعبّرها .

 • فاجاب يوسف فرعون قائلا ليس لي . الله يجيب بسلامة فرعون .

 • فقال فرعون ليوسف اني كنت في حلمي واقفا على شاطئ النهر .

 • وهوذا سبع بقرات طالعة من النهر سمينة اللحم وحسنة الصورة . فارتعت في روضة .

 • ثم هوذا سبع بقرات اخرى طالعة وراءها مهزولة وقبيحة الصورة جدا ورقيقة اللحم . لم انظر في كل ارض مصر مثلها في القباحة .

 • فأكلت البقرات الرقيقة والقبيحة البقرات السبع الاولى السمينة .

 • فدخلت اجوافها ولم يعلم انها دخلت اجوافها . فكان منظرها قبيحا كما في الاول . واستيقظت .

 • ثم رأيت في حلمي وهوذا سبع سنابل طالعة في ساق واحد ممتلئة وحسنة .

 • ثم هوذا سبع سنابل يابسة رقيقة ملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها .

 • فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع الحسنة . فقلت للسحرة ولم يكن من يخبرني .

 • فقال يوسف لفرعون حلم فرعون واحد . قد اخبر الله فرعون بما هو صانع .

 • البقرات السبع الحسنة هي سبع سنين . والسنابل السبع الحسنة هي سبع سنين . هو حلم واحد .

 • والبقرات السبع الرقيقة القبيحة التي طلعت وراءها هي سبع سنين . والسنابل السبع الفارغة الملفوحة بالريح الشرقية تكون سبع سنين جوعا .

 • هوذا سبع سنين قادمة شبعا عظيما في كل ارض مصر .

 • ثم تقوم بعدها سبع سنين جوعا . فينسى كل الشبع في ارض مصر ويتلف الجوع الارض .

 • ولا يعرف الشبع في الارض من اجل ذلك الجوع بعده . لانه يكون شديدا جدا .

 • واما عن تكرار الحلم على فرعون مرّتين فلأن الامر مقرّر من قبل الله والله مسرع ليصنعه .

 • فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على ارض مصر .

 • يفعل فرعون فيوكّل نظّارا على الارض وياخذ خمس غلّة ارض مصر في سبع سني الشبع .

 • فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيّدة القادمة ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه .

 • فيكون الطعام ذخيرة للارض لسبع سني الجوع التي تكون في ارض مصر . فلا تنقرض الارض بالجوع

 • فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده .

 • فقال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله .

 • ثم قال فرعون ليوسف بعدما اعلمك الله كل هذا ليس بصير وحكيم مثلك .

 • انت تكون على بيتي وعلى فمك يقبّل جميع شعبي . الا ان الكرسي اكون فيه اعظم منك .

 • ثم قال فرعون ليوسف انظر . قد جعلتك على كل ارض مصر .

 • وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف . والبسه ثياب بوص ووضع طوق ذهب في عنقه .

 • واركبه في مركبته الثانية ونادوا امامه اركعوا . وجعله على كل ارض مصر .

 • وقال فرعون ليوسف انا فرعون . فبدونك لا يرفع انسان يده ولا رجله في كل ارض مصر .

 • ودعا فرعون اسم يوسف صفنات فعنيح . واعطاه أسنات بنت فوطي فارع كاهن أون زوجة . فخرج يوسف على ارض مصر .

 • وكان يوسف ابن ثلاثين سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر . فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل ارض مصر .

 • واثمرت الارض في سبع سني الشبع بحزم .

 • فجمع كل طعام السبع سنين التي كانت في ارض مصر وجعل طعاما في المدن . طعام حقل المدينة الذي حواليها جعله فيها .

 • وخزن يوسف قمحا كرمل البحر كثيرا جدا حتى ترك العدد اذ لم يكن له عدد .

 • وولد ليوسف ابنان قبل ان تأتي سنة الجوع . ولدتهما له اسنات بنت فوطي فارع كاهن أون .

 • ودعا يوسف اسم البكر منسّى قائلا لان الله انساني كل تعبي وكل بيت ابي .

 • ودعا اسم الثاني افرايم قائلا لان الله جعلني مثمرا في ارض مذلّتي .

 • ثم كملت سبع سني الشبع الذي كان في ارض مصر .

 • وابتدأت سبع سني الجوع تأتي كما قال يوسف . فكان جوع في جميع البلدان . واما جميع ارض مصر فكان فيها خبز .

 • ولما جاعت جميع ارض مصر وصرخ الشعب الى فرعون لاجل الخبز قال فرعون لكل المصريين اذهبوا الى يوسف . والذي يقول لكم افعلوا .

 • وكان الجوع على كل وجه الارض . وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع للمصريين . واشتّد الجوع في ارض مصر .

 • وجاءت كل الارض الى مصر الى يوسف لتشتري قمحا . لان الجوع كان شديدا في كل الارض .

 • Прошло два года, и фараону приснился сон: будто бы стоит он над Нилом,
 • а из Нила выходят семь коров. Красивые, упитанные, они пасутся в прибрежных зарослях.
 • Следом выходят из Нила другие семь коров, хилые и тощие, становятся с ними рядом —
 • и вот, эти хилые и тощие коровы съедают коров красивых и упитанных! Фараон проснулся.
 • А когда снова уснул, то увидел другой сон: семь колосьев выросли на одном стебле, хорошие, налитые.
 • Следом из земли выросли семь колосьев пустых, сожженных суховеем —
 • и вот, эти пустые колосья поглотили семь налитых колосьев, полных зерном! Фараон проснулся. Таков был его сон.
 • Наутро, встревоженный, он созвал всех египетских магов и мудрецов, рассказал им свое сновидение, но никто не мог его истолковать.
 • Тогда сказал фараону главный виночерпий: «Вспоминаю я свой былой грех!
 • Как–то раз прогневался фараон на рабов своих — и велел заключить меня в дом начальника стражи, вместе с главным пекарем.
 • Однажды ночью нам обоим приснились сны, каждому — свой сон, со своим значением.
 • А при нас был слуга, еврей, раб начальника стражи. Мы рассказали ему наши сны, и он истолковал их нам — каждому сказал, что значит его сон.
 • Как говорил он нам, так и вышло: меня вернули на прежнее место, а того, другого, повесили».
 • Фараон послал за Иосифом. Его поспешно вывели из темницы, побрили , переодели, и он предстал перед фараоном. Фараон сказал:
 • «Я видел сон, но никто не может истолковать его. А ты, говорят, как услышишь сон — сразу его истолковываешь».
 • Иосиф ответил: «Не я — Бог даст истолкование на благо фараону».
 • И фараон рассказал Иосифу: «Мне снилось, будто стою я на берегу Нила,
 • а из Нила выходят семь коров. Упитанные, красивые, они пасутся в прибрежных зарослях.
 • А следом за ними из Нила выходят другие семь коров, тощие, хилые, кожа да кости — я нигде в Египте не видывал таких хилых коров.
 • И эти коровы, тощие и хилые, съедают семь упитанных коров!
 • Те исчезли у них в животах, но не было заметно, чтобы животы наполнились: коровы остались такими же тощими, как и прежде. И я проснулся.
 • А потом я видел другой сон: семь колосьев выросли на одном стебле, хорошие, полные зерна.
 • А за ними следом поднялись семь колосьев тощих, пустых, сожженных суховеем —
 • и эти тощие колосья без остатка поглотили семь хороших колосьев! Я поведал свои сны магам, но они мне ничего не объяснили».
 • И сказал фараону Иосиф: «Это не два сна, а один. Бог открывает фараону, что Он намерен сделать.
 • Семь хороших коров означают семь лет, и семь хороших колосьев — это тоже семь лет. Так что это один и тот же сон.
 • А что за ними следом вышли семь коров худых и скверных — это следующие семь лет. И семь пустых колосьев, сожженных суховеем, означают то же самое — семь лет голода.
 • Как я уже говорил фараону: Бог показывает фараону, что Он намерен сделать.
 • Наступают семь лет изобилия по всей египетской земле,
 • но за ними идут семь лет голода — такого, что все прежнее изобилие исчезнет без следа. Голод опустошит страну,
 • от былого изобилия и следа не оставит — таким сильным будет этот голод.
 • А дважды этот сон приснился потому, что это все Богом уже решено, и Он скоро исполнит Свое решение.
 • Так пусть же фараон выберет человека мудрого и проницательного и поставит его управлять Египтом.
 • И пусть по всей стране фараон назначит чиновников, чтобы в грядущие семь лет изобилия взимать с народа пятую часть урожая
 • и собирать зерно в городах, в царские закрома.
 • Тогда в стране будут запасы на семь лет голода, который наступит в Египте, — и страна переживет этот голод!»
 • Слова Иосифа пришлись по душе фараону и его приближенным.
 • «Другого такого человека не найти, — сказал фараон своим приближенным. — В нем дух Божий!»
 • Потом он обратился к Иосифу: «Раз Бог открыл тебе все это, значит нет никого мудрее и проницательней тебя.
 • Отныне ты будешь править моими владениями и народ мой будет тебя слушаться. Лишь царским саном я буду выше тебя.
 • Смотри, — сказал фараон Иосифу, — я делаю тебя правителем всего Египта!»
 • Он снял свой перстень с печаткой и надел его Иосифу. Он облачил Иосифа в одежды из тончайшего льна и возложил ему на шею золотую цепь.
 • Он дал Иосифу колесницу, предназначенную для второго человека в государстве, — и перед Иосифом, когда он ехал, несся крик: «Авре́х!». Так фараон сделал Иосифа правителем всего Египта.
 • «Вот моя воля, воля фараона, — сказал он Иосифу. — Отныне без твоего ведома по всей египетской земле никто шага не посмеет ступить, рукой не шевельнет!»
 • Фараон нарек Иосифу новое имя, Цафнáт–Пане́ах, и отдал ему в жены Аснáт, дочь Пóти–Пе́ры, гелиóпольского жреца. И отправился Иосиф управлять Египтом.
 • Тридцать лет было Иосифу в ту пору, когда он стал служить фараону, царю египетскому. Вышел Иосиф от фараона и отправился в путь, чтобы объехать египетскую землю.
 • В течение семи плодородных лет земля давала обильные урожаи.
 • Все зерно, которое в эти годы собирали в Египте, Иосиф распределял по городам: в каждый город — урожай с окрестных полей.
 • Он собрал зерна, что песка морского — столько, что и считать перестал: не счесть.
 • В это время, еще до наступления голода, Аснат, дочь гелиопольского жреца Поти–Перы, родила Иосифу двоих сыновей.
 • Первенцу Иосиф дал имя Манасси́я, что означало: «Бог дал мне забыть и все мои горести, и отчий дом мой».
 • А второго назвал Ефре́м, что означало: «Сделал меня Бог плодоносным в земле страданий моих».
 • Семь плодородных лет в Египте подошли к концу.
 • Настали, как и предсказывал Иосиф, семь лет голода. Этот голод поразил все страны, но в Египте повсюду были запасы зерна.
 • Когда настал голод и египтяне стали просить у фараона хлеба, фараон сказал: «Идите к Иосифу и делайте, что скажет Иосиф».
 • Во всем мире был голод. Иосиф открыл житницы и стал продавать египтянам зерно (голод в Египте становился все сильнее).
 • Из соседних стран тоже шли за зерном в Египет, к Иосифу, так как голод свирепствовал по всей земле.
 • Zwei volle Jahre waren vergangen, da hatte der Pharao einen Traum. In dem Traum stand er am Ufer des Nils,
 • und er sah: Aus dem Nil stiegen sieben schöne, wohlgenährte Kühe und weideten in dem Gras, das am Ufer wuchs.
 • Danach sah er sieben andere Kühe aus dem Nil steigen, hässlich und mager, die stellten sich neben sie.
 • Und die mageren Kühe fielen über die fetten her und fraßen sie auf.

  Der Pharao wachte auf

 • und schlief noch einmal ein. Wieder hatte er einen Traum, und er sah: Auf einem einzigen Halm wuchsen sieben dicke, volle Ähren.
 • Nach ihnen wuchsen sieben andere Ähren auf, die blieben kümmerlich und waren vom Ostwind ausgedörrt.
 • Und die kümmerlichen Ähren verschlangen die sieben dicken, vollen Ähren.

  Da erwachte der Pharao und merkte, dass es ein Traum gewesen war.

 • Am Morgen war er sehr beunruhigt und ließ alle Gelehrten und Wahrsager Ägyptens rufen. Er erzählte ihnen, was er geträumt hatte, aber keiner von ihnen konnte ihm sagen, was es bedeuten sollte.
 • Da wandte sich der oberste Mundschenk an den Pharao und sagte: »Ich muss den Pharao heute an meine früheren Verfehlungen erinnern.
 • Mein Herr, der Pharao, war unzufrieden mit seinen Dienern, mit mir und mit dem obersten Bäcker, und ließ uns im Haus des Befehlshabers der Leibwache gefangen halten.
 • Dort hatte einmal jeder von uns beiden einen Traum, der für ihn wichtig war, in derselben Nacht.
 • Nun hatten wir im Gefängnis als Diener einen jungen Hebräer, einen Sklaven des Befehlshabers der Leibwache; dem erzählten wir unsere Träume, und er erklärte jedem, was sein Traum bedeutete.
 • Und es ist alles genauso eingetroffen, wie er es vorausgesagt hatte: Ich wurde wieder in mein Amt eingesetzt und der andere wurde gehängt.«
 • Sofort sandte der Pharao nach Josef und sie holten ihn aus dem Kerker. Er ließ sich die Haare schneiden, zog seine guten Kleider an und trat vor den Pharao.
 • Der sagte zu ihm: »Ich habe etwas geträumt, und niemand kann mir sagen, was es bedeutet. Man hat mir gesagt, dass du jeden Traum auf der Stelle deuten kannst.«
 • »Nicht ich!«, erwiderte Josef. »Die Antwort kommt von Gott, und er wird dem Pharao bestimmt etwas Gutes ankündigen.«
 • Da erzählte der Pharao: »In meinem Traum stand ich am Nil
 • und sah sieben schöne, wohlgenährte Kühe aus dem Wasser steigen und im Ufergras weiden.
 • Und dann stiegen sieben andere Kühe heraus, ganz elend und bis auf die Knochen abgemagert; ich habe in ganz Ägypten noch nie so hässliche gesehen.
 • Die mageren Kühe fraßen die fetten;
 • aber es half ihnen nichts, sie blieben so dürr und hässlich wie zuvor. Da wachte ich auf.
 • Dann hatte ich einen zweiten Traum: Ich sah, wie auf einem einzigen Halm sieben prächtige, volle Ähren wuchsen.
 • Danach sah ich sieben schwache, kümmerliche Ähren aufwachsen, ganz vom Ostwind ausgedörrt.
 • Und die kümmerlichen Ähren verschlangen die sieben vollen.

  Ich habe es schon den Wahrsagern erzählt«, schloss der Pharao, »aber keiner konnte mir sagen, was es bedeutet.«

 • Da antwortete Josef: »Gott hat dem Pharao im Traum gezeigt, was er vorhat. Beide Träume bedeuten dasselbe;
 • es ist eigentlich ein einziger Traum. Die sieben fetten Kühe und die sieben prächtigen Ähren bedeuten sieben fruchtbare Jahre.
 • Die sieben mageren, hässlichen Kühe und die sieben kümmerlichen, vertrockneten Ähren bedeuten ebenso viele Hungerjahre.
 • Ich habe es schon gesagt: Damit will Gott dem Pharao ankündigen, was er in Kürze geschehen lässt.
 • In den nächsten sieben Jahren wird in ganz Ägypten Überfluss herrschen.
 • Aber dann kommen sieben Hungerjahre, da wird es mit dem Überfluss vorbei sein; man wird nichts mehr davon merken, und drückende Hungersnot wird im Land herrschen.
 • Dass der Pharao zweimal das Gleiche geträumt hat, bedeutet: Gott ist fest entschlossen, seinen Plan unverzüglich auszuführen.
 • Darum rate ich dem Pharao, einen klugen, einsichtigen Mann zu suchen und ihm Vollmacht über ganz Ägypten zu geben.
 • Der Pharao sollte in den kommenden guten Jahren den fünften Teil der Ernte als Abgabe erheben. Er sollte dafür Beamte einsetzen,
 • die unter der Aufsicht des Pharaos das Getreide in den Städten sammeln und speichern.
 • Dann ist ein Vorrat da für die sieben schlechten Jahre, und das Volk im ganzen Land Ägypten wird nicht vor Hunger zugrunde gehen.«
 • Der Pharao fand den Vorschlag gut, und alle seine Berater ebenso.
 • Er sagte zu den Beratern: »In diesem Mann ist der Geist Gottes. So einen finden wir nicht noch einmal.«
 • Zu Josef sagte er: »Gott hat dir dies alles enthüllt. Daran erkenne ich, dass keiner so klug und einsichtig ist wie du.
 • Du sollst mein Stellvertreter sein und mein ganzes Volk soll deinen Anordnungen gehorchen. Nur die Königswürde will ich dir voraushaben.
 • Ich gebe dir die Vollmacht über ganz Ägypten.«
 • Mit diesen Worten zog er seinen Siegelring vom Finger und steckte ihn Josef an. Dann ließ er ihn in feinstes Leinen kleiden und legte ihm eine goldene Halskette um.
 • Er ließ ihn den Wagen besteigen, der für den Stellvertreter des Königs bestimmt war, und die Läufer, die vor ihm her den Weg bahnten, riefen den Leuten zu: »Abrek! Aus dem Weg!«

  So machte der Pharao Josef zum Herrn über ganz Ägypten.

 • »Ich bin und bleibe der Pharao«, sagte er zu ihm, »aber ohne deine Erlaubnis darf niemand im ganzen Land auch nur die Hand oder den Fuß bewegen.«
 • Er verlieh Josef den Namen Zafenat-Paneach und gab ihm Asenat, die Tochter des Priesters Potifera von On, zur Frau. So wurde Josef Herr über ganz Ägypten.
 • Er war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem König von Ägypten, stand.

  Josef bereiste sofort das ganze Land.

 • Es begannen jetzt die sieben fruchtbaren Jahre und die Felder brachten einen überreichen Ertrag.
 • Josef ließ während dieser Jahre alles Getreide, das geerntet wurde, in die Städte bringen, in jede Stadt den Ertrag der Felder, die in ihrer Umgebung lagen.
 • In den Speichern häufte sich das Getreide wie der Sand am Meer. Josef musste schließlich darauf verzichten, es abmessen zu lassen, weil es jedes Maß überstieg.
 • Noch ehe die Hungerjahre begannen, gebar Asenat dem Josef zwei Söhne.
 • »Gott hat mich alle Not und den Verlust meiner Familie vergessen lassen«, sagte er und nannte den Erstgeborenen Manasse.
 • Den zweiten nannte er Efraïm, denn er sagte: »Gott hat mir im Land meines Unglücks Kinder geschenkt.«
 • Als die sieben reichen Jahre vorüber waren,
 • brachen die Hungerjahre an, genau wie Josef es vorausgesagt hatte.

  In allen Ländern rings um Ägypten herrschte Hungersnot, nur in Ägypten gab es Vorräte.

 • Aber auch dort hungerten die Menschen und verlangten vom Pharao Brot. Da ließ der Pharao im ganzen Land verkünden: »Wenn ihr Brot wollt, dann wendet euch an Josef und tut, was er euch sagt.«
 • Die Not wurde immer drückender. Josef ließ alle Kornspeicher öffnen und verkaufte den Ägyptern Getreide. Denn die Hungersnot war drückend im ganzen Land und ebenso in allen anderen Ländern.
 • Deshalb kamen Leute aus aller Welt nach Ägypten zu Josef, um Getreide zu kaufen; denn überall herrschte Hungersnot.