Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Бы́сть же по двою́ лѣ́ту дні́й, фарао́нъ ви́дѣ со́нъ: мня́шеся стоя́ти при­­ рѣцѣ́:
 • и се́, а́ки изъ рѣки́ исхожда́ху се́дмь кра́въ добры́ ви́домъ и избра́н­ны тѣлесы́, и пася́хуся по бре́гу:
 • другі́я же се́дмь кра́въ изыдо́ша по си́хъ изъ рѣки́, злы́ ви́домъ и тѣлесы́ ху́ды, и пася́хуся съ кра́вами по бре́гу рѣ́чному:
 • и поядо́ша се́дмь кра́вы злы́я и худы́я тѣлесы́ се́дмь кра́въ до́брыхъ ви́домъ и избра́н­ныхъ тѣлесы́: [и сiя́ неви́димы бы́ша, я́ко внидо́ша въ чре́сла и́хъ]. Воста́ же фарао́нъ.
 • И ви́дѣ со́нъ вторы́й: и се́, се́дмь кла́си исхожда́ху изъ сте́блiя еди́наго избра́н­ны и добры́:
 • друзі́и же се́дмь кла́си то́нцыи, истонче́ни вѣ́тромъ, израста́ху по ни́хъ:
 • и пожро́ша се́дмь кла́си то́нцыи и истонче́ни вѣ́тромъ се́дмь кла́совъ избра́н­ныхъ и по́лныхъ. Воста́ же фарао́нъ, и бя́ше со́нъ.
 • Бы́сть же зау́тра, и воз­мути́ся душа́ его́: и посла́въ, созва́ вся́ сказа́тели Еги́петскiя и вся́ му́дрыя его́: и повѣ́да и́мъ фарао́нъ со́нъ сво́й: и не бя́ше сказу́яй того́ фарао́ну.
 • И рече́ старѣ́йшина вина́рскъ къ фарао́ну, глаго́ля: грѣ́хъ мо́й воспомина́ю дне́сь:
 • фарао́нъ разгнѣ́вася на рабы́ своя́ и вве́рже на́съ въ темни́цу въ дому́ архимаги́ра, мене́ и старѣ́йшину жита́рска:
 • и ви́дѣхомъ со́нъ о́ба еди́ныя но́щи а́зъ и о́нъ, кі́йждо сво́й со́нъ ви́дѣхомъ:
 • бя́ше же та́мо съ на́ми ю́ноша, о́трокъ Евре́инъ архимаги́ровъ, и повѣ́дахомъ ему́, и разсуди́ на́мъ:
 • бы́сть же, я́коже сказа́ на́мъ, та́ко и случи́ся, мнѣ́ па́ки бы́ти во сво­е́мъ старѣ́йшин­ствѣ, а о́ному повѣ́шену.
 • Посла́въ же фарао́нъ, при­­зва́ Ио́сифа: и изведо́ша его́ изъ тверды́ни, и остриго́ша его́, и измѣни́ша ри́зы ему́, и прiи́де къ фарао́ну.
 • Рече́ же фарао́нъ Ио́сифу: со́нъ ви́дѣхъ, и сказу́яй его́ нѣ́сть: а́зъ же слы́шахъ о тебѣ́ глаго́лющихъ, я́ко слы́шавъ сны́ разсужда́еши ты́я.
 • Отвѣща́въ же Ио́сифъ фарао́ну, рече́: безъ Бо́га не от­вѣща́ет­ся спасе́нiе фарао́ну.
 • Рече́ же фарао́нъ Ио́сифу, глаго́ля: во снѣ́ мо­е́мъ мня́хся стоя́ти на бре́зѣ рѣ́чнѣмъ:
 • и а́ки изъ рѣки́ исхожда́ху се́дмь кра́вы добры́ ви́домъ и избра́н­ны тѣлесы́, и пася́хуся по бре́гу:
 • и се́, другі́я се́дмь кра́въ исхожда́ху вслѣ́дъ и́хъ изъ рѣки́, злы́ и недобры́ ви́домъ и ху́ды тѣлесы́, яковы́хъ не ви́дѣ таковы́хъ во все́й земли́ Еги́петстѣй ху́ждшихъ:
 • и изъядо́ша се́дмь кра́вы злы́я и худы́я се́дмь кра́въ пе́рвыхъ до́брыхъ и избра́н­ныхъ:
 • и внидо́ша во утро́бы и́хъ, и не яви́шася, я́ко внидо́ша во утро́бы и́хъ: и обли́чiя и́хъ зла́ бы́ша, я́ко и испе́рва. Воста́въ же, [па́ки] усну́хъ,
 • и ви́дѣхъ па́ки во снѣ́ мо­е́мъ, и а́ки се́дмь кла́си исхожда́ху изъ еди́наго сте́блiя по́лны и добры́:
 • друзі́и же се́дмь кла́си то́нцыи и вѣ́тромъ истонче́ни изница́ху вслѣ́дъ и́хъ:
 • и пожро́ша се́дмь кла́си то́нцыи и вѣ́тромъ истонче́ни се́дмь кла́совъ до́брыхъ и по́лныхъ. Рѣ́хъ у́бо сказа́телемъ, и не бы́сть повѣ́даяй мнѣ́ того́.
 • И рече́ Ио́сифъ фарао́ну: со́нъ фарао́новъ еди́нъ е́сть: ели́ка Бо́гъ твори́тъ, показа́ фарао́ну:
 • се́дмь кра́вы до́брыя се́дмь лѣ́тъ су́ть: и се́дмь кла́си до́брiи се́дмь лѣ́тъ су́ть: со́нъ фарао́новъ еди́нъ е́сть:
 • и се́дмь кра́вы худы́я, я́же изыдо́ша по си́хъ, се́дмь лѣ́тъ су́ть, и се́дмь кла́си то́нцыи и истонче́ни вѣ́тромъ се́дмь лѣ́тъ су́ть: бу́дутъ се́дмь лѣ́тъ гла́да:
 • сло́во же е́же рѣ́хъ фарао́ну, ели́ка Бо́гъ твори́тъ, показа́ фарао́ну:
 • се́, се́дмь лѣ́тъ при­­хо́дитъ, оби́лность мно́га во все́й земли́ Еги́петстѣй:
 • прiи́дутъ же се́дмь лѣ́тъ гла́да по си́хъ, и забу́дутъ сы́тости бу́дущiя во все́мъ Еги́птѣ, и погуби́тъ гла́дъ зе́млю,
 • и не позна́ет­ся оби́лiе на земли́ от­ гла́да бу́дущаго по си́хъ: си́ленъ бо бу́детъ зѣло́:
 • повтори́ся же со́нъ фарао́ну два́жды, я́ко и́стин­но бу́детъ сло́во е́же от­ Бо́га, и ускори́тъ Бо́гъ сотвори́ти о́но:
 • ны́нѣ у́бо усмотри́ человѣ́ка му́дра и смы́слена и поста́ви его́ надъ земле́ю Еги́петскою:
 • и да сотвори́тъ фарао́нъ и поста́витъ мѣстонача́лники по земли́, и да собира́ютъ пя́тую ча́сть от­ всѣ́хъ плодо́въ земли́ Еги́петскiя седми́ лѣ́тъ оби́лныхъ,
 • и да соберу́тъ вся́кую пи́щу седми́ лѣ́тъ гряду́щихъ до́брыхъ си́хъ: и да собере́т­ся пшени́ца подъ ру́ку фарао́ню, пи́ща во градѣ́хъ да храни́т­ся:
 • и бу́детъ пи́ща соблюде́на земли́ на се́дмь лѣ́тъ гла́дныхъ, я́же и́мутъ бы́ти въ земли́ Еги́петстѣй, да не потреби́т­ся земля́ въ гла́дѣ.
 • Уго́дно же бы́сть сло́во предъ фарао́номъ и предъ всѣ́ми рабы́ его́.
 • И рече́ фарао́нъ всѣ́мъ рабо́мъ сво­и́мъ: еда́ обря́щемъ человѣ́ка сицева́го, и́же и́мать Ду́ха Бо́жiя въ себѣ́?
 • Рече́ же фарао́нъ Ио́сифу: поне́же показа́ Бо́гъ тебѣ́ вся́ сiя́, нѣ́сть человѣ́ка мудрѣ́йша и смы́слен­нѣйша па́че тебе́:
 • ты́ бу́деши въ дому́ мо­е́мъ, и у́стъ тво­и́хъ да послу́шаютъ вси́ лю́дiе мо­и́, ра́звѣ престо́ломъ а́зъ бо́лѣе тебе́ бу́ду.
 • Рече́ же фарао́нъ Ио́сифу: се́, поставля́ю тя́ дне́сь надъ все́ю земле́ю Еги́петскою.
 • И сне́мъ фарао́нъ пе́рстень съ руки́ сво­ея́, воз­ложи́ его́ на ру́ку Ио́сифову, и облече́ его́ въ ри́зу червле́ну, и воз­ложи́ гри́вну зла́ту на вы́ю его́,
 • и всади́ его́ на колесни́цу свою́ втору́ю, и проповѣ́да предъ ни́мъ проповѣ́дникъ: и поста́ви его́ надъ все́ю земле́ю Еги́петскою.
 • Рече́ же фарао́нъ Ио́сифу: а́зъ фарао́нъ: безъ тебе́ не воз­дви́гнетъ руки́ сво­ея́ никто́же во все́й земли́ Еги́петстѣй.
 • И нарече́ фарао́нъ и́мя Ио́сифу Псонѳомфани́хъ: и даде́ ему́ Асене́ѳу, дще́рь Петефрі́а жреца́ Илiопо́ль­скаго, ему́ въ жену́.
 • Ио́сифъ же бя́ше лѣ́тъ три́десяти, егда́ предста́ фарао́ну царю́ Еги́петскому. Изы́де же Ио́сифъ от­ лица́ фарао́ня и про́йде всю́ зе́млю Еги́петскую.
 • И сотвори́ земля́ въ седми́ лѣ́тѣхъ оби́лну жа́тву.
 • И собра́ вся́кую пи́щу седми́ лѣ́тъ, въ ни́хже бя́ше оби́лность въ земли́ Еги́петстѣй: и положи́ пи́щу во градѣ́хъ: пи́щы по́ль гра́да, су́щихъ о́крестъ его́, положи́ въ не́мъ.
 • И собра́ Ио́сифъ пшени́цу я́ко песо́къ морскі́й мно́гу зѣло́, до́ндеже не можа́ху исчести́: безъ числа́ бо бя́ше.
 • Ио́сифу же бѣ́ста два́ сы́на, пре́жде при­­ше́­ст­вiя седми́ лѣ́тъ гла́дныхъ, и́хже роди́ ему́ Асене́ѳа, дще́рь Петефрі́а жреца́ Илiопо́ль­ска:
 • нарече́ же Ио́сифъ и́мя пе́рвенцу Манассі́а, [глаго́ля:] я́ко забы́ти мнѣ́ сотвори́ Бо́гъ вся́ болѣ́зни моя́, и вся́, я́же отца́ мо­его́.
 • И́мя же второ́му нарече́ Ефраи́мъ, [глаго́ля:] я́ко воз­расти́ мя Бо́гъ въ земли́ смире́нiя мо­его́.
 • Мину́ша же се́дмь лѣ́тъ оби́лныхъ, я́же бы́ша въ земли́ Еги́петстѣй,
 • и нача́ша се́дмь лѣ́тъ гла́дныхъ при­­ходи́ти, я́коже рече́ Ио́сифъ. И бы́сть гла́дъ по все́й земли́: во все́й же земли́ Еги́петстѣй бы́ша {предъ глаго́ломъ си́мъ бы́ша въ еди́нѣй Александрі́йстѣй не, но и то́ во вмѣсти́телныхъ} хлѣ́бы.
 • И взалка́ вся́ земля́ Еги́петская: возопи́ же наро́дъ къ фарао́ну о хлѣ́бѣхъ. Рече́ же фарао́нъ всѣ́мъ Еги́птяномъ: иди́те ко Ио́сифу, и е́же рече́тъ ва́мъ, сотвори́те.
 • И гла́дъ бя́ше на лицы́ всея́ земли́. Отве́рзе же Ио́сифъ вся́ жи́тницы, и продая́ше всѣ́мъ Еги́птяномъ:
 • и вся́ страны́ при­­хожда́ху во Еги́петъ, купова́ти ко Ио́сифу: обдержа́­ше бо гла́дъ всю́ зе́млю.
 • По прошествии двух лет фараону снилось: вот, он стоит у реки;
 • и вот, вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике;
 • но вот, после них вышли из реки семь коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров, на берегу реки;
 • и съели коровы худые видом и тощие плотью семь коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон,
 • и заснул опять, и снилось ему в другой раз: вот, на одном стебле поднялось семь колосьев тучных и хороших;
 • но вот, после них выросло семь колосьев тощих и иссушенных восточным ветром;
 • и пожрали тощие колосья семь колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон.
 • Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой; но не было никого, кто бы истолковал его фараону.
 • И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: грехи мои вспоминаю я ныне;
 • фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей;
 • и снился нам сон в одну ночь, мне и ему, каждому снился сон особенного значения;
 • там же был с нами молодой Еврей, раб начальника телохранителей; мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением;
 • и как он истолковал нам, так и сбылось: я возвращен на место мое, а тот повешен.
 • И послал фараон и позвал Иосифа. И поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою и пришел к фараону.
 • Фараон сказал Иосифу: мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны.
 • И отвечал Иосиф фараону, говоря: это не мое; Бог даст ответ во благо фараону.
 • И сказал фараон Иосифу: мне снилось: вот, стою я на берегу реки;
 • и вот, вышли из реки семь коров тучных плотью и хороших видом и паслись в тростнике;
 • но вот, после них вышли семь коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью: я не видывал во всей земле Египетской таких худых, как они;
 • и съели тощие и худые коровы прежних семь коров тучных;
 • и вошли тучные в утробу их, но не приметно было, что они вошли в утробу их: они были так же худы видом, как и сначала. И я проснулся.
 • Потом снилось мне: вот, на одном стебле поднялись семь колосьев полных и хороших;
 • но вот, после них выросло семь колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром;
 • и пожрали тощие колосья семь колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне.
 • И сказал Иосиф фараону: сон фараонов один: что́ Бог сделает, то́ Он возвестил фараону.
 • Семь коров хороших, это семь лет; и семь колосьев хороших, это семь лет: сон один;
 • и семь коров тощих и худых, вышедших после тех, это семь лет, также и семь колосьев тощих и иссушенных восточным ветром, это семь лет голода.
 • Вот почему сказал я фараону: что́ Бог сделает, то́ Он показал фараону.
 • Вот, наступает семь лет великого изобилия во всей земле Египетской;
 • после них настанут семь лет голода, и забудется все то изобилие в земле Египетской, и истощит голод землю,
 • и неприметно будет прежнее изобилие на земле, по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел.
 • А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие.
 • И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого и да поставит его над землею Египетскою.
 • Да повелит фараон поставить над землею надзирателей и собирать в семь лет изобилия пятую часть [всех произведений] земли Египетской;
 • пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут;
 • и будет сия пища в запас для земли на семь лет голода, которые будут в земле Египетской, дабы земля не погибла от голода.
 • Сие понравилось фараону и всем слугам его.
 • И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?
 • И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты;
 • ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой; только престолом я буду больше тебя.
 • И сказал фараон Иосифу: вот, я поставляю тебя над всею землею Египетскою.
 • И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа; одел его в виссонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему;
 • велел везти его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: преклоняйтесь! И поставил его над всею землею Египетскою.
 • И сказал фараон Иосифу: я фараон; без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле Египетской.
 • И нарек фараон Иосифу имя: Цафнаф-панеах, и дал ему в жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле Египетской.
 • Иосифу было тридцать лет от рождения, когда он предстал пред лице фараона, царя Египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле Египетской.
 • Земля же в семь лет изобилия приносила из зерна по горсти.
 • И собрал он всякий хлеб семи лет, которые были [плодородны] в земле Египетской, и положил хлеб в городах; в каждом городе положил хлеб полей, окружающих его.
 • И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и считать, ибо не стало счета.
 • До наступления годов голода, у Иосифа родились два сына, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского.
 • И нарек Иосиф имя первенцу: Манассия, потому что [говорил он] Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего.
 • А другому нарек имя: Ефрем, потому что [говорил он] Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего.
 • И прошли семь лет изобилия, которое было в земле Египетской,
 • и наступили семь лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле Египетской был хлеб.
 • Но когда и вся земля Египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем Египтянам: пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет.
 • И был голод по всей земле; и отворил Иосиф все житницы, и стал продавать хлеб Египтянам. Голод же усиливался в земле Египетской.
 • И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле.
 • Арадан эки жыл өткөндөн кийин фараон тєш көрдє. Тєшєндө ал дарыянын жээгинде туруптур.
 • Дарыядан көрєнєшє жакшы, семиз жети уй чыгып, камыштын арасында оттоп жєрєптєр.
 • Алардан кийин көрєнєшє начар, арык жети уй чыгып, дарыянын жээгинде оттоп жєргөн тиги уйларга кошулду.
 • Анан көрєнєшє начар, арык уйлар көрєнєшє жакшы, семиз уйларды жеп салды. Ошондо фараон ойгонуп кетти.
 • Анан ал кайра уктап, дагы тєш көрдє. Тєшєндө бир сабактан бадырайган, жакшынакай жети баш буудай өсєп чыкты.
 • Алардан кийин чєрєшкөн, чыгыш шамалы кєйгєзєп кеткен жети баш буудай өсєп чыкты.
 • Анан чєрєшкөн буудай баштары бадырайган, дандуу жети баш буудайды жеп салды. Ошондо фараон ойгонуп кетип, мунун тєш экенин тєшєндє.
 • Эртең менен фараондун тынчы кетип, Мисирдин бардык сыйкырчылары менен акылмандарын киши жиберип чакыртып алып, аларга өзєнєн тєшєн айтып берди, бирок эч ким анын тєшєн чечмелей алган жок.
 • Ошондо башкы шарап сунуучу тура калып, фараонго мындай деди: «Кєнөөмдє азыр эстеп жатам.
 • Фараон кулдарына ачууланып, мени жана башкы нан сунуучуну сакчылардын башчысынын єйєндөгє зынданга каматып салган эле.
 • Ошондо биз бир тєндө тєш көргөнбєз, ага да, мага да өзгөчө мааниси бар тєштөр кирген.
 • Ал жерде сакчылардын башчысынын кулу, жаш эврей жигит биз менен бирге болгон. Биз ага көргөн тєштөрєбєздє айтып бергенбиз, ошондо ал ар бирибизге тєшєбєздє чечмелеп берген.
 • Ал кандай чечмелесе, ошондой болуп чыкты: мен өз ордума кайтып келдим, тигини болсо асышты».
 • Ошондо фараон киши жиберип, Жусупту алдыртты. Аны зындандан шашылыш тєрдө чыгарышты. Ал чачын алдырып, кийимин которуп, фараонго келди.
 • Фараон Жусупка мындай деди: «Мен тєш көрдєм, бирок аны эч ким чечмелей алган жок. Сени тєш чечмелей алат деп уктум».
 • Жусуп фараонго мындай деп жооп берди: «Мен эмес, Кудай аны фараонго жакшылыкка чечмелеп берет».
 • Анан фараон Жусупка тєшєн айтты: «Тєшємдө мен дарыя жээгинде туруптурмун.
 • Дарыядан көрєнєшє жакшы, семиз жети уй чыгып, камыштын арасында оттоп жєрдє.
 • Алардан кийин арык, көрєнєшє эң начар, кыржыйган жети уй чыкты. Мен бєтєндөй Мисир жеринен андай арык уйларды көргөн эмесмин.
 • Анан жети арык уй мурдагы жети семиз уйду жеп салды.
 • Семиз уйлар алардын ичине кирип кетти, бирок алардын ичине кирип кеткени билинген жок. Алардын көрєнєшє баштагыдай эле арык бойдон калды. Анан мен ойгонуп кеттим.
 • Анан дагы тєш көрдєм. Тєшємдө бир сабактан бадырайган, жакшынакай жети баш буудай өсєп чыкты.
 • Алардан кийин ичке, чєрєшкөн, чыгыш шамалы кєйгєзєп кеткен жети баш буудай өсєп чыкты.
 • Анан чєрєшкөн буудай баштары бадырайган жети баш буудайды жеп салды. Мен муну сыйкырчыларга айттым, бирок эч кимиси чечмелей алган жок».
 • Ошондо Жусуп фараонго мындай деди: «Фараондун тєштөрєнєн мааниси бир: Кудай эмне кыларын фараонго билдириптир.
 • Жети семиз уй – бул жети жыл. Жети баш дандуу буудай – бул жети жыл. Экөө бир тєш.
 • Семиз уйлардын артынан чыккан кыржыйган, арык жети уй – бул да жети жыл. Ошондой эле чєрєшкөн, чыгыштын шамалы кєйгєзєп кеткен жети баш буудай – бул ачарчылыктын жети жылы.
 • Мына ошондуктан мен фараонго: “Кудай эмне кыларын фараонго көрсөттє”, – дедим.
 • Азыр бєткєл Мисир жерине мол тєшємдєє жети жыл келе жатат.
 • Андан кийин жети жылдык ачарчылык келет. Мисир жериндеги бул мол тєшємдєн баары унутулуп, жерди ачарчылык жабыркатат.
 • Ошондо молчулуктан кийин келген ачарчылыктын кесепетинен жердеги мурунку молчулук билинбей калат, анткени ачарчылык аябай катуу болот.
 • Ал эми фараондун тєшєнєн эки ирет кайталанышы Кудай сөзєнєн чындык экенин жана жакын арада Кудай аны орундатарын билдирет.
 • Эми фараон акылдуу, даанышман адам караштырып көрєп, аны Мисир жерине эл башчы кылып койсун.
 • Фараон жер-жерлерге көзөмөлдөөчєлөрдє коюп, мол тєшємдєє жети жылда Мисир жериндеги тєшємдєн бештен бир бөлєгєн жыйноого буйрук берсин.
 • Алар келе жаткан жакшы жылдардагы эгиндин баарын азык єчєн фараондун карамагына жыйнап, шаарларга чогултуп алышсын да, сактап турушсун.
 • Бул азык Мисир жеринде боло турган жети жылдык ачарчылыкта жер жєзє ачарчылыктан кырылып калбаш єчєн камдалган азык болсун».
 • Бул сөз фараонго жана анын кызматчыларынын бардыгына жакты.
 • Ошондо фараон кызматчыларына мындай деди: «Кудайдын Руху бар ушундай адамды таба алабызбы?»
 • Анан фараон Жусупка мындай деди: «Кудай сага ушунун бардыгын ачып бергендиктен, сендей акылдуу, сендей даанышман адам жок.
 • Сен менин єйємдє башкарасың, сенин сөзєңдє бєт элим угат, бирок мен сенден тактым менен жогору турам».
 • Ошентип, фараон Жусупка: «Мен сени бєткєл Мисир жерине эл башчы кылып коём», – деди.
 • Анан фараон колунан шакек мөөрєн чыгарып, Жусуптун колуна салды. Yстєнө зыгыр буласынан кийим кийгизип, мойнуна алтын чынжыр такты.
 • Анан аны өзєнєн арабаларынын экинчисине отургузууга, элге: «Таазим кылгыла!» – деп жар салууга буйрук берди. Ошентип, фараон аны бєткєл Мисир жерине эл башчы кылып койду.
 • Анан фараон Жусупка: «Мен фараонмун, бєткєл Мисир жеринде сенсиз эч ким эч нерсе кылбайт», – деди.
 • Фараон Жусупка Сапенат-Панейах деген ат койду. Ага аялдыкка Оондун буткана кызматчысы Потипердин кызы Асинатты алып берди. Жусуп бєткєл Мисир жерин аралаганы чыкты.
 • Жусуп Мисир падышасы фараондун алдына келгенде, отуз жашта эле. Жусуп фараондон чыгып, бєткєл Мисир жерин аралап чыкты.
 • Жер мол тєшємдєє жети жылда ар бир баш буудайдан кочуш толтура дан берип жатты.
 • Ошондо ал Мисир жеринде болгон тєшємдєє жети жылдын ичиндеги бардык эгинди жыйнап, шаарларга жыйып койду. Ар бир шаарга ошол шаардын тегерегиндеги талаанын эгинин жыйдырды.
 • Ошентип, Жусуп абдан көп эгин жыйды. Эгин деңиз кумундай көп болгондуктан, санаганын да токтотту, анткени санак жетпей калды.
 • Ачарчылык келгенге чейин, Жусуп эки уулдуу болду. Аларды ага Оондун буткана кызматчысы Потипердин кызы Асинат төрөп берди.
 • «Кудай менин бардык азабымды, атамдын єйєн унуттурду», – деп, Жусуп тун уулунун атын Менаше койду.
 • «Кудай мени азап чеккен жеримде жемиштєє кылды», – деп, экинчисинин атын Эпрайым койду.
 • Ошентип, Мисир жериндеги мол тєшємдєє жети жыл өтєп кетти.
 • Анан Жусуп айткан жети жылдык ачарчылык келди. Бардык жерде ачарчылык болду, бирок Мисир жери нандан өксєгөн жок.
 • Мисир жеринде да ачарчылык башталганда, эл фараондон эгин сурап боздой баштады. Ошондо фараон бєткєл мисирликтерге: «Жусупка баргыла, ал эмне десе, ошону кылгыла», – деди.
 • Бєт жер жєзєндө ачарчылык болду. Жусуп бардык кампаларды ачып, Мисир элине эгин сата баштады. Ачарчылык Мисир жеринде кєчөгөндөн кєчөй берди.
 • Ошондо Мисирге Жусуптан эгин сатып алыш єчєн, бардык өлкөлөрдөн келип жатышты, анткени ачарчылык бєт жер жєзєндө кєчөп турган эле.
 • Zwei volle Jahre waren vergangen, da hatte der Pharao einen Traum. In dem Traum stand er am Ufer des Nils,
 • und er sah: Aus dem Nil stiegen sieben schöne, wohlgenährte Kühe und weideten in dem Gras, das am Ufer wuchs.
 • Danach sah er sieben andere Kühe aus dem Nil steigen, hässlich und mager, die stellten sich neben sie.
 • Und die mageren Kühe fielen über die fetten her und fraßen sie auf.

  Der Pharao wachte auf

 • und schlief noch einmal ein. Wieder hatte er einen Traum, und er sah: Auf einem einzigen Halm wuchsen sieben dicke, volle Ähren.
 • Nach ihnen wuchsen sieben andere Ähren auf, die blieben kümmerlich und waren vom Ostwind ausgedörrt.
 • Und die kümmerlichen Ähren verschlangen die sieben dicken, vollen Ähren.

  Da erwachte der Pharao und merkte, dass es ein Traum gewesen war.

 • Am Morgen war er sehr beunruhigt und ließ alle Gelehrten und Wahrsager Ägyptens rufen. Er erzählte ihnen, was er geträumt hatte, aber keiner von ihnen konnte ihm sagen, was es bedeuten sollte.
 • Da wandte sich der oberste Mundschenk an den Pharao und sagte: »Ich muss den Pharao heute an meine früheren Verfehlungen erinnern.
 • Mein Herr, der Pharao, war unzufrieden mit seinen Dienern, mit mir und mit dem obersten Bäcker, und ließ uns im Haus des Befehlshabers der Leibwache gefangen halten.
 • Dort hatte einmal jeder von uns beiden einen Traum, der für ihn wichtig war, in derselben Nacht.
 • Nun hatten wir im Gefängnis als Diener einen jungen Hebräer, einen Sklaven des Befehlshabers der Leibwache; dem erzählten wir unsere Träume, und er erklärte jedem, was sein Traum bedeutete.
 • Und es ist alles genauso eingetroffen, wie er es vorausgesagt hatte: Ich wurde wieder in mein Amt eingesetzt und der andere wurde gehängt.«
 • Sofort sandte der Pharao nach Josef und sie holten ihn aus dem Kerker. Er ließ sich die Haare schneiden, zog seine guten Kleider an und trat vor den Pharao.
 • Der sagte zu ihm: »Ich habe etwas geträumt, und niemand kann mir sagen, was es bedeutet. Man hat mir gesagt, dass du jeden Traum auf der Stelle deuten kannst.«
 • »Nicht ich!«, erwiderte Josef. »Die Antwort kommt von Gott, und er wird dem Pharao bestimmt etwas Gutes ankündigen.«
 • Da erzählte der Pharao: »In meinem Traum stand ich am Nil
 • und sah sieben schöne, wohlgenährte Kühe aus dem Wasser steigen und im Ufergras weiden.
 • Und dann stiegen sieben andere Kühe heraus, ganz elend und bis auf die Knochen abgemagert; ich habe in ganz Ägypten noch nie so hässliche gesehen.
 • Die mageren Kühe fraßen die fetten;
 • aber es half ihnen nichts, sie blieben so dürr und hässlich wie zuvor. Da wachte ich auf.
 • Dann hatte ich einen zweiten Traum: Ich sah, wie auf einem einzigen Halm sieben prächtige, volle Ähren wuchsen.
 • Danach sah ich sieben schwache, kümmerliche Ähren aufwachsen, ganz vom Ostwind ausgedörrt.
 • Und die kümmerlichen Ähren verschlangen die sieben vollen.

  Ich habe es schon den Wahrsagern erzählt«, schloss der Pharao, »aber keiner konnte mir sagen, was es bedeutet.«

 • Da antwortete Josef: »Gott hat dem Pharao im Traum gezeigt, was er vorhat. Beide Träume bedeuten dasselbe;
 • es ist eigentlich ein einziger Traum. Die sieben fetten Kühe und die sieben prächtigen Ähren bedeuten sieben fruchtbare Jahre.
 • Die sieben mageren, hässlichen Kühe und die sieben kümmerlichen, vertrockneten Ähren bedeuten ebenso viele Hungerjahre.
 • Ich habe es schon gesagt: Damit will Gott dem Pharao ankündigen, was er in Kürze geschehen lässt.
 • In den nächsten sieben Jahren wird in ganz Ägypten Überfluss herrschen.
 • Aber dann kommen sieben Hungerjahre, da wird es mit dem Überfluss vorbei sein; man wird nichts mehr davon merken, und drückende Hungersnot wird im Land herrschen.
 • Dass der Pharao zweimal das Gleiche geträumt hat, bedeutet: Gott ist fest entschlossen, seinen Plan unverzüglich auszuführen.
 • Darum rate ich dem Pharao, einen klugen, einsichtigen Mann zu suchen und ihm Vollmacht über ganz Ägypten zu geben.
 • Der Pharao sollte in den kommenden guten Jahren den fünften Teil der Ernte als Abgabe erheben. Er sollte dafür Beamte einsetzen,
 • die unter der Aufsicht des Pharaos das Getreide in den Städten sammeln und speichern.
 • Dann ist ein Vorrat da für die sieben schlechten Jahre, und das Volk im ganzen Land Ägypten wird nicht vor Hunger zugrunde gehen.«
 • Der Pharao fand den Vorschlag gut, und alle seine Berater ebenso.
 • Er sagte zu den Beratern: »In diesem Mann ist der Geist Gottes. So einen finden wir nicht noch einmal.«
 • Zu Josef sagte er: »Gott hat dir dies alles enthüllt. Daran erkenne ich, dass keiner so klug und einsichtig ist wie du.
 • Du sollst mein Stellvertreter sein und mein ganzes Volk soll deinen Anordnungen gehorchen. Nur die Königswürde will ich dir voraushaben.
 • Ich gebe dir die Vollmacht über ganz Ägypten.«
 • Mit diesen Worten zog er seinen Siegelring vom Finger und steckte ihn Josef an. Dann ließ er ihn in feinstes Leinen kleiden und legte ihm eine goldene Halskette um.
 • Er ließ ihn den Wagen besteigen, der für den Stellvertreter des Königs bestimmt war, und die Läufer, die vor ihm her den Weg bahnten, riefen den Leuten zu: »Abrek! Aus dem Weg!«

  So machte der Pharao Josef zum Herrn über ganz Ägypten.

 • »Ich bin und bleibe der Pharao«, sagte er zu ihm, »aber ohne deine Erlaubnis darf niemand im ganzen Land auch nur die Hand oder den Fuß bewegen.«
 • Er verlieh Josef den Namen Zafenat-Paneach und gab ihm Asenat, die Tochter des Priesters Potifera von On, zur Frau. So wurde Josef Herr über ganz Ägypten.
 • Er war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem König von Ägypten, stand.

  Josef bereiste sofort das ganze Land.

 • Es begannen jetzt die sieben fruchtbaren Jahre und die Felder brachten einen überreichen Ertrag.
 • Josef ließ während dieser Jahre alles Getreide, das geerntet wurde, in die Städte bringen, in jede Stadt den Ertrag der Felder, die in ihrer Umgebung lagen.
 • In den Speichern häufte sich das Getreide wie der Sand am Meer. Josef musste schließlich darauf verzichten, es abmessen zu lassen, weil es jedes Maß überstieg.
 • Noch ehe die Hungerjahre begannen, gebar Asenat dem Josef zwei Söhne.
 • »Gott hat mich alle Not und den Verlust meiner Familie vergessen lassen«, sagte er und nannte den Erstgeborenen Manasse.
 • Den zweiten nannte er Efraïm, denn er sagte: »Gott hat mir im Land meines Unglücks Kinder geschenkt.«
 • Als die sieben reichen Jahre vorüber waren,
 • brachen die Hungerjahre an, genau wie Josef es vorausgesagt hatte.

  In allen Ländern rings um Ägypten herrschte Hungersnot, nur in Ägypten gab es Vorräte.

 • Aber auch dort hungerten die Menschen und verlangten vom Pharao Brot. Da ließ der Pharao im ganzen Land verkünden: »Wenn ihr Brot wollt, dann wendet euch an Josef und tut, was er euch sagt.«
 • Die Not wurde immer drückender. Josef ließ alle Kornspeicher öffnen und verkaufte den Ägyptern Getreide. Denn die Hungersnot war drückend im ganzen Land und ebenso in allen anderen Ländern.
 • Deshalb kamen Leute aus aller Welt nach Ägypten zu Josef, um Getreide zu kaufen; denn überall herrschte Hungersnot.