Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Ви́дѣвъ же Иа́ковъ, я́ко ку́пля е́сть [пшени́цы] во Еги́птѣ, рече́ сыно́мъ сво­и́мъ: почто́ не радите́?
 • се́, слы́шахъ, я́ко е́сть пшени́ца во Еги́птѣ: иди́те та́мо и купи́те на́мъ ма́ло пи́щи, да жи́ви бу́демъ и не у́мремъ.
 • Идо́ша же бра́тiя Ио́сифовы де́сять купи́ти пшени́цы во Еги́петъ.
 • Венiами́на же, бра́та Ио́сифова, не от­пусти́ съ бра́тiею его́, рече́ бо: да не когда́ случи́т­ся [на пути́] ему́ зло́.
 • Прiидо́ша же сы́нове Изра́илевы купи́ти съ при­­ходя́щими: бя́ше бо гла́дъ въ земли́ Ханаа́нстѣй.
 • Ио́сифъ же бя́ше кня́зь земли́: се́й продая́ше всѣ́мъ лю́демъ земли́ [тоя́]. Прише́дше же бра́тiя Ио́сифовы, поклони́шася ему́ лице́мъ до земли́.
 • Ви́дѣвъ же Ио́сифъ бра́тiю свою́, позна́: и от­чужда́­шеся и́хъ, и глаго́лаше и́мъ же́стоко, и рече́ и́мъ: от­ку́ду прiидо́сте? Они́ же рѣ́ша: от­ земли́ Ханаа́нскiя купи́ти пи́щи.
 • Позна́ же Ио́сифъ бра́тiю свою́: они́ же не позна́ша его́.
 • И помяну́ Ио́сифъ сны́ своя́, я́же ви́дѣ о́нъ: и рече́ и́мъ: согляда́таи есте́, согля́дати путі́й страны́ [сея́] прiидо́сте.
 • Они́ же рѣ́ша: ни́, господи́не, раби́ тво­и́ прiидо́хомъ купи́ти пи́щи:
 • вси́ есмы́ сы́нове еди́наго человѣ́ка: ми́рницы есмы́, не су́ть раби́ тво­и́ согляда́таи.
 • Рече́ же и́мъ: ни́, но пути́ земли́ [сея́] прiидо́сте согля́дати.
 • Они́ же рѣ́ша: два­на́­де­сять есмы́ бра́тiя раби́ тво­и́ въ земли́ Ханаа́ни: и се́, ме́ншiй [от­ на́съ] со отце́мъ на́шимъ дне́сь, а друга́го нѣ́сть.
 • Рече́ же и́мъ Ио́сифъ: сiе́ е́сть, е́же реко́хъ ва́мъ, глаго́ля, я́ко согляда́таи есте́:
 • въ се́мъ явите́ся: та́ко ми́ здра́вiя фарао́ня, не изы́дете от­сю́ду, а́ще бра́тъ ва́шъ ме́ншiй не прiи́детъ сѣ́мо:
 • посли́те от­ себе́ еди́наго, и воз­ми́те бра́та ва́­шего: вы́ же держи́ми бу́дите, до́ндеже я́вѣ бу́дутъ словеса́ ва́ша, а́ще и́стин­ствуете, или́ ни́: а́ще же ни́, та́ко ми́ здра́вiя фарао́ня, во­и́стин­ну согляда́таи есте́.
 • И даде́ я́ подъ стра́жу на три́ дни́.
 • Рече́ же и́мъ въ де́нь тре́тiй: сiе́ сотвори́те, и жи́ви бу́дете: Бо́га бо а́зъ бою́ся:
 • а́ще ми́рницы есте́, бра́тъ ва́шъ да уде́ржит­ся еди́нъ подъ стра́жею: са́ми же иди́те и от­вези́те ку́пленую пшени́цу ва́шу,
 • и бра́та ва́­шего ме́ншаго при­­веди́те ко мнѣ́, и вѣ́рна бу́дутъ словеса́ ва́ша: а́ще же ни́, у́мрете. И сотвори́ша та́ко.
 • И рече́ кі́йждо къ бра́ту сво­ему́: е́й, во грѣсѣ́хъ бо есмы́ бра́та ра́ди на́­шего, я́ко презрѣ́хомъ скорбѣ́нiе души́ его́, егда́ моля́шеся на́мъ, и не послу́шахомъ его́: и сего́ ра́ди прiи́де на ны́ скорбѣ́нiе сiе́.
 • Отвѣща́въ же Руви́мъ, рече́ и́мъ: не рѣ́хъ ли ва́мъ, глаго́ля: не преоби́дите дѣ́тища? и не послу́шасте мене́: и се́, кро́вь его́ взыску́ет­ся.
 • Ті́и же не вѣ́дѣша, я́ко разумѣ́етъ Ио́сифъ: толма́чь бо между́ и́ми бя́ше.
 • Отврати́вся же от­ ни́хъ, пропла́кася Ио́сифъ: и па́ки прiи́де къ ни́мъ и рече́ и́мъ. И поя́ Симео́на от­ ни́хъ, и связа́ его́ предъ ни́ми.
 • Повелѣ́ же Ио́сифъ напо́лнити сосу́ды и́хъ пшени́цы и воз­врати́ти сребро́ и́хъ кому́ждо во вре́тище свое́ и да́ти и́мъ бра́шно на пу́ть. И бы́сть и́мъ та́ко.
 • И воз­ложи́в­ше пшени́цу на ослы́ своя́, от­идо́ша от­ту́ду.
 • Отрѣши́въ же еди́нъ вре́тище свое́ да́ти пи́щу осло́мъ сво­и́мъ, идѣ́же ста́ша, и ви́дѣ у́золъ сребра́ сво­его́, и бѣ́ верху́ у́стiя вре́тищнаго.
 • И рече́ бра́тiи сво­е́й: воз­вращено́ ми е́сть сребро́, и се́, сiе́ во вре́тищи мо­е́мъ. И ужасе́ся се́рдце и́хъ: и воз­мято́шася, дру́гъ ко дру́гу глаго́люще: что́ сiе́ сотвори́ Бо́гъ на́мъ?
 • Прiидо́ша же ко Иа́кову, отцу́ сво­ему́, въ зе́млю Ханаа́ню и повѣ́даша ему́ вся́ случи́в­шаяся и́мъ, глаго́люще:
 • глаго́ла му́жъ господи́нъ земли́ [о́ныя] къ на́мъ же́стоко и вве́рже на́съ въ темни́цу, а́ки согля́да­ю­щихъ зе́млю:
 • рѣ́хомъ же ему́: ми́рницы есмы́, нѣ́смы согляда́таи:
 • два­на́­де­сять бра́тiя есмы́, сы́нове отца́ на́­шего: еди́наго нѣ́сть, а ме́ншiй со отце́мъ на́шимъ дне́сь въ земли́ Ханаа́ни:
 • рече́ же на́мъ му́жъ господи́нъ земли́ [тоя́]: по сему́ увѣ́мъ, я́ко ми́рницы есте́: бра́та еди́наго оста́вите здѣ́ у мене́, а ку́пленую пшени́цу до́му ва́­шему взе́мше от­иди́те
 • и при­­веди́те ко мнѣ́ бра́та ва́­шего ме́ншаго: и увѣ́мъ, я́ко не согляда́таи есте́, но я́ко ми́рницы есте́: и бра́та ва́­шего от­да́мъ ва́мъ, и ку́плю твори́те въ земли́.
 • Бы́сть же егда́ испраздня́ху вре́тища своя́, и бя́ше у́золъ сребра́ во вре́тищи ко­его́ждо и́хъ: и ви́дѣша у́злы сребра́ сво­его́ са́ми и оте́цъ и́хъ, и убоя́шася.
 • Рече́ же и́мъ Иа́ковъ оте́цъ и́хъ: мене́ безча́дна сотвори́сте: Ио́сифа нѣ́сть, Симео́на нѣ́сть, и Венiами́на ли по́ймете? на мя́ бы́ша сiя́ вся́.
 • Рече́ же Руви́мъ отцу́ сво­ему́, глаго́ля: дво­и́хъ сыно́въ мо­и́хъ убі́й, а́ще не при­­веду́ его́ къ тебѣ́: да́ждь его́ въ ру́цѣ мо­и́, и а́зъ при­­веду́ его́ къ тебѣ́.
 • О́нъ же рече́: не по́йдетъ сы́нъ мо́й съ ва́ми, я́ко бра́тъ его́ у́мре, и то́й еди́нъ оста́: и случи́т­ся ему́ зло́ на пути́, въ о́ньже а́ще по́йдете, и сведе́те ста́рость мою́ съ печа́лiю во а́дъ.
 • И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям своим: что вы смотрите?
 • И сказал: вот, я слышал, что есть хлеб в Египте; пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть.
 • Десять братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте,
 • а Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал: не случилось бы с ним беды.
 • И пришли сыны Израилевы покупать хлеб, вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод.
 • Иосиф же был начальником в земле той; он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицем до земли.
 • И увидел Иосиф братьев своих и узнал их; но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово и сказал им: откуда вы пришли? Они сказали: из земли Ханаанской, купить пищи.
 • Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его.
 • И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них; и сказал им: вы соглядатаи, вы пришли высмотреть наготу* земли сей. //*Слабые места.
 • Они сказали ему: нет, господин наш; рабы твои пришли купить пищи;
 • мы все дети одного человека; мы люди честные; рабы твои не бывали соглядатаями.
 • Он сказал им: нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей.
 • Они сказали: нас, рабов твоих, двенадцать братьев; мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот, меньший теперь с отцом нашим, а одного не стало.
 • И сказал им Иосиф: это самое я и говорил вам, сказав: вы соглядатаи;
 • вот как вы будете испытаны: клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш;
 • пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны; и откроется, правда ли у вас; и если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатаи.
 • И отдал их под стражу на три дня.
 • И сказал им Иосиф в третий день: вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога:
 • если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены; а вы пойдите, отвезите хлеб, ради голода семейств ваших;
 • брата же вашего меньшого приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам. Так они и сделали.
 • И говорили они друг другу: точно мы наказываемся за грех против брата нашего; мы видели страдание души его, когда он умолял нас, но не послушали [его]; за то и постигло нас горе сие.
 • Рувим отвечал им и сказал: не говорил ли я вам: не грешите против отрока? но вы не послушались; вот, кровь его взыскивается.
 • А того не знали они, что Иосиф понимает; ибо между ними был переводчик.
 • И отошел от них [Иосиф] и заплакал. И возвратился к ним, и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его пред глазами их.
 • И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его, и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними.
 • Они положили хлеб свой на ослов своих, и пошли оттуда.
 • И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в отверстии мешка его,
 • и сказал своим братьям: серебро мое возвращено; вот оно в мешке у меня. И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили: что это Бог сделал с нами?
 • И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Ханаанскую и рассказали ему всё случившееся с ними, говоря:
 • начальствующий над тою землею говорил с нами сурово и принял нас за соглядатаев земли той.
 • И сказали мы ему: мы люди честные; мы не бывали соглядатаями;
 • нас двенадцать братьев, сыновей у отца нашего; одного не стало, а меньший теперь с отцом нашим в земле Ханаанской.
 • И сказал нам начальствующий над тою землею: вот как узнаю я, честные ли вы люди: оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите,
 • и приведите ко мне меньшого брата вашего; и узнаю я, что вы не соглядатаи, но люди честные; отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле.
 • Когда же они опорожняли мешки свои, вот, у каждого узел серебра его в мешке его. И увидели они узлы серебра своего, они и отец их, и испугались.
 • И сказал им Иаков, отец их: вы лишили меня детей: Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, – все это на меня!
 • И сказал Рувим отцу своему, говоря: убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе; отдай его на мои руки; я возвращу его тебе.
 • Он сказал: не пойдет сын мой с вами; потому что брат его умер, и он один остался; если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб.
 • فلما رأى يعقوب انه يوجد قمح في مصر قال يعقوب لبنيه لماذا تنظرون بعضكم الى بعض .

 • وقال اني قد سمعت انه يوجد قمح في مصر . انزلوا الى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت .

 • فنزل عشرة من اخوة يوسف ليشتروا قمحا من مصر .

 • واما بنيامين اخو يوسف فلم يرسله يعقوب مع اخوته . لانه قال لعلّه تصيبه اذيّة .

 • فاتى بنو اسرائيل ليشتروا بين الذين اتوا . لان الجوع كان في ارض كنعان .

 • وكان يوسف هو المسلّط على الارض وهو البائع لكل شعب الارض . فأتى اخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم الى الارض .

 • ولما نظر يوسف اخوته عرفهم . فتنكّر لهم وتكلم معهم بجفاء وقال لهم من اين جئتم . فقالوا من ارض كنعان لنشتري طعاما .

 • وعرف يوسف اخوته . واما هم فلم يعرفوه .

 • فتذكر يوسف الاحلام التي حلم عنهم وقال لهم جواسيس انتم . لتروا عورة الارض جئتم .

 • فقالوا له لا يا سيدي . بل عبيدك جاءوا ليشتروا طعاما .

 • نحن جميعنا بنو رجل واحد . نحن أمناء . ليس عبيدك جواسيس .

 • فقال لهم كلا بل لتروا عورة الارض جئتم .

 • فقالوا عبيدك اثنا عشر اخا . نحن بنو رجل واحد في ارض كنعان . وهوذا الصغير عند ابينا اليوم والواحد مفقود .

 • فقال لهم يوسف ذلك ما كلمتكم به قائلا جواسيس انتم .

 • بهذا تمتحنون . وحياة فرعون لا تخرجون من هنا الا بمجيء اخيكم الصغير الى هنا .

 • ارسلوا منكم واحدا ليجيء باخيكم وانتم تحبسون . فيمتحن كلامكم هل عندكم صدق . وإلا فوحياة فرعون انكم لجواسيس .

 • فجمعهم الى حبس ثلاثة ايام .

 • ثم قال لهم يوسف في اليوم الثالث افعلوا هذا واحيوا . انا خائف الله .

 • ان كنتم أمناء فليحبس اخ واحد منكم في بيت حبسكم وانطلقوا انتم وخذوا قمحا لمجاعة بيوتكم .

 • واحضروا اخاكم الصغير اليّ . فيتحقّق كلامكم ولا تموتوا . ففعلوا هكذا .

 • وقالوا بعضهم لبعض حقّا اننا مذنبون الى اخينا الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع . لذلك جاءت علينا هذه الضيقة .

 • فاجابهم رأوبين قائلا ألم اكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد وانتم لم تسمعوا . فهوذا دمه يطلب .

 • وهم لم يعلموا ان يوسف فاهم . لان الترجمان كان بينهم .

 • فتحول عنهم وبكى . ثم رجع اليهم وكلمهم . واخذ منهم شمعون وقيّده امام عيونهم .

 • ثم امر يوسف ان تملأ اوعيتهم قمحا وتردّ فضة كل واحد الى عدله وان يعطوا زادا للطريق . ففعل لهم هكذا .

 • فحملوا قمحهم على حميرهم ومضوا من هناك .

 • فلما فتح احدهم عدله ليعطي عليقا لحماره في المنزل رأى فضته واذا هي في فم عدله .

 • فقال لاخوته ردّت فضتي وها هي في عدلي . فطارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم في بعض قائلين ما هذا الذي صنعه الله بنا .

 • فجاءوا الى يعقوب ابيهم الى ارض كنعان واخبروه بكل ما اصابهم قائلين .

 • فقلنا له نحن أمناء . لسنا جواسيس .

 • نحن اثنا عشر اخا بنو ابينا . الواحد مفقود والصغير اليوم عند ابينا في ارض كنعان .

 • فقال لنا الرجل سيد الارض بهذا اعرف انكم أمناء . دعوا اخا واحدا منكم عندي وخذوا لمجاعة بيوتكم وانطلقوا .

 • واحضروا اخاكم الصغير اليّ . فاعرف انكم لستم جواسيس بل انكم أمناء . فاعطيكم اخاكم وتتجرون في الارض .

 • واذ كانوا يفرغون عدالهم اذا صرّة فضة كل واحد في عدله . فلما رأوا صرر فضتهم هم وابوهم خافوا .

 • فقال لهم يعقوب اعدمتموني الاولاد . يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تأخذونه . صار كل هذا عليّ .

 • وكلّم رأوبين اباه قائلا اقتل ابنيّ ان لم اجيء به اليك . سلّمه بيدي وانا ارده اليك .

 • فقال لا ينزل ابني معكم . لان اخاه قد مات وهو وحده باق . فان اصابته اذيّة في الطريق التي تذهبون فيها تنزلون شيبتي بحزن الى الهاوية .

 • Узнав, что в Египте есть зерно, Иаков сказал сыновьям: «Что смотрите друг на друга?»
 • И продолжал: «Говорят, в Египте есть зерно. Отправляйтесь туда и купите зерна, чтобы нам не умереть с голода».
 • И десять братьев Иосифа отправились в Египет за зерном.
 • Только Вениамина, его родного брата, Иаков от себя не отпустил: как бы с ним не стряслось беды.
 • Сыновья Израиля оказались в толпе просителей, пришедших в Египет за зерном — ведь от голода страдал весь Ханаан.
 • А правителем страны, куда они пришли, был Иосиф — он и занимался продажей зерна. Братья подошли и простерлись перед ним ниц.
 • Он посмотрел на них и узнал, но притворился чужим и сурово спросил их: «Откуда пришли?» — «Из Ханаана, за зерном», — ответили те.
 • (Иосиф узнал своих братьев, но они–то его не узнали!)
 • Вспомнил Иосиф свои сны про них и сказал: «Вы лазутчики. Пришли разведать, где наша страна уязвимее всего». —
 • «Нет, господин! — отвечали они. — Мы, рабы твои, пришли за зерном.
 • Мы все братья, дети одного отца, люди честные! Мы, рабы твои, никогда лазутчиками не были!» —
 • «Нет, — сказал Иосиф, — вы пришли разведать, где наша страна уязвимее всего». —
 • «Нас, рабов твоих, двенадцать братьев, — отвечали они. — Мы все дети одного отца, из Ханаана. Младший сейчас с отцом. А одного из нас уже нет». —
 • «Ну вот, — сказал Иосиф, — я же говорил: вы лазутчики.
 • Но мы вас проверим. Клянусь жизнью фараона: пока ваш младший брат не придет, вас отсюда не выпустят.
 • Пошлите за ним кого–нибудь одного, а остальные пока будут под стражей — вот и посмотрим, правдивы ли ваши рассказы. А если нет — значит, вы лазутчики. Клянусь жизнью фараона!»
 • И Иосиф посадил их на три дня в тюрьму.
 • На третий день он сказал им: «Сделаете, как я скажу, — и будете жить, ибо я боюсь Бога.
 • Если вы и вправду честные люди, пусть кто–нибудь один останется в тюрьме, а остальные отвезут зерно для своих голодающих семей
 • и вернутся ко мне с младшим братом. Если ваши слова подтвердятся, то вы не умрете». Они подчинились.
 • «Это нам возмездие за брата! — говорили они между собой. — Ведь мы видели его горе, но не сжалились, как он нас ни умолял. Вот теперь и к нам пришло горе!»
 • А Рувим добавил: «Разве не говорил я вам: „Не делайте мальчику зла”? Но вы не слушали. А теперь мы расплачиваемся за его кровь».
 • Не знали братья, что Иосиф понимает их разговор, — ведь Иосиф говорил с ними через переводчика.
 • А Иосиф отошел в сторону и заплакал. Потом вернулся и снова говорил с ними, а потом выбрал Симеона и велел связать его на глазах у братьев.
 • Потом распорядился наполнить им вьюки зерном, каждому положить обратно в мешок его серебро и дать еды на дорогу. Так и было сделано.
 • Братья нагрузили зерно на ослов и отправились домой.
 • Ночью, на привале, один из них развязал мешок, чтобы задать корм ослу, и увидел свое серебро — вот оно, сверху!
 • «Мое серебро снова у меня! — сказал он братьям. — Вот оно, сверху!» Сердце у них упало. Задрожав, они стали спрашивать друг у друга: «Что же это такое творит с нами Бог?»
 • Вернувшись в Ханаан, к отцу, братья рассказали ему все, что с ними приключилось:
 • «Человек, который правит в той земле, говорил с нами сурово и принял нас за лазутчиков.
 • Мы сказали, что мы люди честные, а не лазутчики,
 • что нас двенадцать братьев, все дети одного отца, что одного брата уже нет, а младший сейчас с отцом, в Ханаане.
 • Но он ответил нам: „Я проверю, правду ли вы сказали: задержу одного из вас, а остальные пусть отвезут зерно своим голодающим семьям
 • и возвращаются ко мне с младшим братом. Вот тогда я поверю, что вы не лазутчики, а честные люди — и брата вашего отпущу, и разрешу вам свободно странствовать по всей нашей земле”».
 • Они стали выкладывать вещи из мешков, и у каждого в мешке оказался кошель с серебром. Увидев это, и братья, и отец пришли в ужас.
 • «Вы отнимаете у меня сыновей одного за другим, — сказал им Иаков. — Иосифа нет. Симеона нет. Вениамина забираете. Все беды на меня!»
 • Рувим ответил отцу: «Двух сыновей моих можешь убить, если я не приведу Вениамина обратно. Доверь его мне — и я верну его». —
 • «Нет, — сказал Иаков, — не пойдет с вами мой сын. Его брат мертв, Вениамин один у меня остался. Что если в пути с ним случится беда? По вашей вине я, седой старик, от скорби сойду в Шеол!»