Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Ви́дѣвъ же Иа́ковъ, я́ко ку́пля е́сть [пшени́цы] во Еги́птѣ, рече́ сыно́мъ сво­и́мъ: почто́ не радите́?
 • се́, слы́шахъ, я́ко е́сть пшени́ца во Еги́птѣ: иди́те та́мо и купи́те на́мъ ма́ло пи́щи, да жи́ви бу́демъ и не у́мремъ.
 • Идо́ша же бра́тiя Ио́сифовы де́сять купи́ти пшени́цы во Еги́петъ.
 • Венiами́на же, бра́та Ио́сифова, не от­пусти́ съ бра́тiею его́, рече́ бо: да не когда́ случи́т­ся [на пути́] ему́ зло́.
 • Прiидо́ша же сы́нове Изра́илевы купи́ти съ при­­ходя́щими: бя́ше бо гла́дъ въ земли́ Ханаа́нстѣй.
 • Ио́сифъ же бя́ше кня́зь земли́: се́й продая́ше всѣ́мъ лю́демъ земли́ [тоя́]. Прише́дше же бра́тiя Ио́сифовы, поклони́шася ему́ лице́мъ до земли́.
 • Ви́дѣвъ же Ио́сифъ бра́тiю свою́, позна́: и от­чужда́­шеся и́хъ, и глаго́лаше и́мъ же́стоко, и рече́ и́мъ: от­ку́ду прiидо́сте? Они́ же рѣ́ша: от­ земли́ Ханаа́нскiя купи́ти пи́щи.
 • Позна́ же Ио́сифъ бра́тiю свою́: они́ же не позна́ша его́.
 • И помяну́ Ио́сифъ сны́ своя́, я́же ви́дѣ о́нъ: и рече́ и́мъ: согляда́таи есте́, согля́дати путі́й страны́ [сея́] прiидо́сте.
 • Они́ же рѣ́ша: ни́, господи́не, раби́ тво­и́ прiидо́хомъ купи́ти пи́щи:
 • вси́ есмы́ сы́нове еди́наго человѣ́ка: ми́рницы есмы́, не су́ть раби́ тво­и́ согляда́таи.
 • Рече́ же и́мъ: ни́, но пути́ земли́ [сея́] прiидо́сте согля́дати.
 • Они́ же рѣ́ша: два­на́­де­сять есмы́ бра́тiя раби́ тво­и́ въ земли́ Ханаа́ни: и се́, ме́ншiй [от­ на́съ] со отце́мъ на́шимъ дне́сь, а друга́го нѣ́сть.
 • Рече́ же и́мъ Ио́сифъ: сiе́ е́сть, е́же реко́хъ ва́мъ, глаго́ля, я́ко согляда́таи есте́:
 • въ се́мъ явите́ся: та́ко ми́ здра́вiя фарао́ня, не изы́дете от­сю́ду, а́ще бра́тъ ва́шъ ме́ншiй не прiи́детъ сѣ́мо:
 • посли́те от­ себе́ еди́наго, и воз­ми́те бра́та ва́­шего: вы́ же держи́ми бу́дите, до́ндеже я́вѣ бу́дутъ словеса́ ва́ша, а́ще и́стин­ствуете, или́ ни́: а́ще же ни́, та́ко ми́ здра́вiя фарао́ня, во­и́стин­ну согляда́таи есте́.
 • И даде́ я́ подъ стра́жу на три́ дни́.
 • Рече́ же и́мъ въ де́нь тре́тiй: сiе́ сотвори́те, и жи́ви бу́дете: Бо́га бо а́зъ бою́ся:
 • а́ще ми́рницы есте́, бра́тъ ва́шъ да уде́ржит­ся еди́нъ подъ стра́жею: са́ми же иди́те и от­вези́те ку́пленую пшени́цу ва́шу,
 • и бра́та ва́­шего ме́ншаго при­­веди́те ко мнѣ́, и вѣ́рна бу́дутъ словеса́ ва́ша: а́ще же ни́, у́мрете. И сотвори́ша та́ко.
 • И рече́ кі́йждо къ бра́ту сво­ему́: е́й, во грѣсѣ́хъ бо есмы́ бра́та ра́ди на́­шего, я́ко презрѣ́хомъ скорбѣ́нiе души́ его́, егда́ моля́шеся на́мъ, и не послу́шахомъ его́: и сего́ ра́ди прiи́де на ны́ скорбѣ́нiе сiе́.
 • Отвѣща́въ же Руви́мъ, рече́ и́мъ: не рѣ́хъ ли ва́мъ, глаго́ля: не преоби́дите дѣ́тища? и не послу́шасте мене́: и се́, кро́вь его́ взыску́ет­ся.
 • Ті́и же не вѣ́дѣша, я́ко разумѣ́етъ Ио́сифъ: толма́чь бо между́ и́ми бя́ше.
 • Отврати́вся же от­ ни́хъ, пропла́кася Ио́сифъ: и па́ки прiи́де къ ни́мъ и рече́ и́мъ. И поя́ Симео́на от­ ни́хъ, и связа́ его́ предъ ни́ми.
 • Повелѣ́ же Ио́сифъ напо́лнити сосу́ды и́хъ пшени́цы и воз­врати́ти сребро́ и́хъ кому́ждо во вре́тище свое́ и да́ти и́мъ бра́шно на пу́ть. И бы́сть и́мъ та́ко.
 • И воз­ложи́в­ше пшени́цу на ослы́ своя́, от­идо́ша от­ту́ду.
 • Отрѣши́въ же еди́нъ вре́тище свое́ да́ти пи́щу осло́мъ сво­и́мъ, идѣ́же ста́ша, и ви́дѣ у́золъ сребра́ сво­его́, и бѣ́ верху́ у́стiя вре́тищнаго.
 • И рече́ бра́тiи сво­е́й: воз­вращено́ ми е́сть сребро́, и се́, сiе́ во вре́тищи мо­е́мъ. И ужасе́ся се́рдце и́хъ: и воз­мято́шася, дру́гъ ко дру́гу глаго́люще: что́ сiе́ сотвори́ Бо́гъ на́мъ?
 • Прiидо́ша же ко Иа́кову, отцу́ сво­ему́, въ зе́млю Ханаа́ню и повѣ́даша ему́ вся́ случи́в­шаяся и́мъ, глаго́люще:
 • глаго́ла му́жъ господи́нъ земли́ [о́ныя] къ на́мъ же́стоко и вве́рже на́съ въ темни́цу, а́ки согля́да­ю­щихъ зе́млю:
 • рѣ́хомъ же ему́: ми́рницы есмы́, нѣ́смы согляда́таи:
 • два­на́­де­сять бра́тiя есмы́, сы́нове отца́ на́­шего: еди́наго нѣ́сть, а ме́ншiй со отце́мъ на́шимъ дне́сь въ земли́ Ханаа́ни:
 • рече́ же на́мъ му́жъ господи́нъ земли́ [тоя́]: по сему́ увѣ́мъ, я́ко ми́рницы есте́: бра́та еди́наго оста́вите здѣ́ у мене́, а ку́пленую пшени́цу до́му ва́­шему взе́мше от­иди́те
 • и при­­веди́те ко мнѣ́ бра́та ва́­шего ме́ншаго: и увѣ́мъ, я́ко не согляда́таи есте́, но я́ко ми́рницы есте́: и бра́та ва́­шего от­да́мъ ва́мъ, и ку́плю твори́те въ земли́.
 • Бы́сть же егда́ испраздня́ху вре́тища своя́, и бя́ше у́золъ сребра́ во вре́тищи ко­его́ждо и́хъ: и ви́дѣша у́злы сребра́ сво­его́ са́ми и оте́цъ и́хъ, и убоя́шася.
 • Рече́ же и́мъ Иа́ковъ оте́цъ и́хъ: мене́ безча́дна сотвори́сте: Ио́сифа нѣ́сть, Симео́на нѣ́сть, и Венiами́на ли по́ймете? на мя́ бы́ша сiя́ вся́.
 • Рече́ же Руви́мъ отцу́ сво­ему́, глаго́ля: дво­и́хъ сыно́въ мо­и́хъ убі́й, а́ще не при­­веду́ его́ къ тебѣ́: да́ждь его́ въ ру́цѣ мо­и́, и а́зъ при­­веду́ его́ къ тебѣ́.
 • О́нъ же рече́: не по́йдетъ сы́нъ мо́й съ ва́ми, я́ко бра́тъ его́ у́мре, и то́й еди́нъ оста́: и случи́т­ся ему́ зло́ на пути́, въ о́ньже а́ще по́йдете, и сведе́те ста́рость мою́ съ печа́лiю во а́дъ.
 • И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям своим: что вы смотрите?
 • И сказал: вот, я слышал, что есть хлеб в Египте; пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть.
 • Десять братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте,
 • а Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал: не случилось бы с ним беды.
 • И пришли сыны Израилевы покупать хлеб, вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод.
 • Иосиф же был начальником в земле той; он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицем до земли.
 • И увидел Иосиф братьев своих и узнал их; но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово и сказал им: откуда вы пришли? Они сказали: из земли Ханаанской, купить пищи.
 • Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его.
 • И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них; и сказал им: вы соглядатаи, вы пришли высмотреть наготу* земли сей. //*Слабые места.
 • Они сказали ему: нет, господин наш; рабы твои пришли купить пищи;
 • мы все дети одного человека; мы люди честные; рабы твои не бывали соглядатаями.
 • Он сказал им: нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей.
 • Они сказали: нас, рабов твоих, двенадцать братьев; мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот, меньший теперь с отцом нашим, а одного не стало.
 • И сказал им Иосиф: это самое я и говорил вам, сказав: вы соглядатаи;
 • вот как вы будете испытаны: клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш;
 • пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны; и откроется, правда ли у вас; и если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатаи.
 • И отдал их под стражу на три дня.
 • И сказал им Иосиф в третий день: вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога:
 • если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены; а вы пойдите, отвезите хлеб, ради голода семейств ваших;
 • брата же вашего меньшого приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам. Так они и сделали.
 • И говорили они друг другу: точно мы наказываемся за грех против брата нашего; мы видели страдание души его, когда он умолял нас, но не послушали [его]; за то и постигло нас горе сие.
 • Рувим отвечал им и сказал: не говорил ли я вам: не грешите против отрока? но вы не послушались; вот, кровь его взыскивается.
 • А того не знали они, что Иосиф понимает; ибо между ними был переводчик.
 • И отошел от них [Иосиф] и заплакал. И возвратился к ним, и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его пред глазами их.
 • И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его, и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними.
 • Они положили хлеб свой на ослов своих, и пошли оттуда.
 • И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в отверстии мешка его,
 • и сказал своим братьям: серебро мое возвращено; вот оно в мешке у меня. И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили: что это Бог сделал с нами?
 • И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Ханаанскую и рассказали ему всё случившееся с ними, говоря:
 • начальствующий над тою землею говорил с нами сурово и принял нас за соглядатаев земли той.
 • И сказали мы ему: мы люди честные; мы не бывали соглядатаями;
 • нас двенадцать братьев, сыновей у отца нашего; одного не стало, а меньший теперь с отцом нашим в земле Ханаанской.
 • И сказал нам начальствующий над тою землею: вот как узнаю я, честные ли вы люди: оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите,
 • и приведите ко мне меньшого брата вашего; и узнаю я, что вы не соглядатаи, но люди честные; отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле.
 • Когда же они опорожняли мешки свои, вот, у каждого узел серебра его в мешке его. И увидели они узлы серебра своего, они и отец их, и испугались.
 • И сказал им Иаков, отец их: вы лишили меня детей: Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, – все это на меня!
 • И сказал Рувим отцу своему, говоря: убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе; отдай его на мои руки; я возвращу его тебе.
 • Он сказал: не пойдет сын мой с вами; потому что брат его умер, и он один остался; если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб.
 • ἰδὼν δὲ Ιακωβ ὅτι ἔστιν πρᾶσις ἐν Αἰγύπτῳ εἶπεν τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ ἵνα τί ῥᾳθυμεῖτε
 • ἰδοὺ ἀκήκοα ὅτι ἔστιν σῖτος ἐν Αἰγύπτῳ κατα­́βητε ἐκεῖ καὶ πρίασθε ἡμῖν μικρὰ βρώματα ἵνα ζῶμεν καὶ μὴ ἀπο­θάνωμεν
 • κατέβησαν δὲ οἱ ἀδελφοὶ Ιωσηφ οἱ δέκα πρίασθαι σῖτον ἐξ Αἰγύπτου
 • τὸν δὲ Βενιαμιν τὸν ἀδελφὸν Ιωσηφ οὐκ ἀπέστειλεν μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ εἶπεν γάρ μήποτε συμβῇ αὐτῷ μαλακία
 • ἦλθον δὲ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀγοράζειν μετὰ τῶν ἐρχομένων ἦν γὰρ ὁ λιμὸς ἐν γῇ Χανααν
 • Ιωσηφ δὲ ἦν ἄρχων τῆς γῆς οὗτος ἐπώλει παν­τὶ τῷ λαῷ τῆς γῆς ἐλθόν­τες δὲ οἱ ἀδελφοὶ Ιωσηφ προ­σεκύνησαν αὐτῷ ἐπι­̀ προ­́σωπον ἐπι­̀ τὴν γῆν
 • ἰδὼν δὲ Ιωσηφ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπέγνω καὶ ἠλλοτριοῦτο ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς σκληρὰ καὶ εἶπεν αὐτοῖς πόθεν ἥκατε οἱ δὲ εἶπαν ἐκ γῆς Χανααν ἀγοράσαι βρώματα
 • ἐπέγνω δὲ Ιωσηφ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ αὐτοὶ δὲ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν
 • καὶ ἐμνήσθη Ιωσηφ τῶν ἐνυπνίων ὧν εἶδεν αὐτός καὶ εἶπεν αὐτοῖς κατα­́σκοποί ἐστε κατα­νοῆσαι τὰ ἴχνη τῆς χώρας ἥκατε
 • οἱ δὲ εἶπαν οὐχί κύριε οἱ παῖδές σου ἤλθομεν πρίασθαι βρώματα
 • πάν­τες ἐσμὲν υἱοὶ ἑνὸς ἀνθρώπου εἰρηνικοί ἐσμεν οὐκ εἰσὶν οἱ παῖδές σου κατα­́σκοποι
 • εἶπεν δὲ αὐτοῖς οὐχί ἀλλὰ τὰ ἴχνη τῆς γῆς ἤλθατε ἰδεῖν
 • οἱ δὲ εἶπαν δώδεκά ἐσμεν οἱ παῖδές σου ἀδελφοὶ ἐν γῇ Χανααν καὶ ἰδοὺ ὁ νεώτερος μετὰ τοῦ πατρὸς ἡμῶν σήμερον ὁ δὲ ἕτερος οὐχ ὑπάρχει
 • εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ιωσηφ τοῦτό ἐστιν ὃ εἴρηκα ὑμῖν λέγων ὅτι κατα­́σκοποί ἐστε
 • ἐν τούτῳ φανεῖσθε νὴ τὴν ὑγίειαν Φαραω οὐ μὴ ἐξέλθητε ἐν­τεῦθεν ἐὰν μὴ ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν ὁ νεώτερος ἔλθῃ ὧδε
 • ἀπο­στείλατε ἐξ ὑμῶν ἕνα καὶ λάβετε τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν ὑμεῖς δὲ ἀπάχθητε ἕως τοῦ φανερὰ γενέσθαι τὰ ῥήματα ὑμῶν εἰ ἀληθεύ­ετε ἢ οὔ εἰ δὲ μή νὴ τὴν ὑγίειαν Φαραω ἦ μὴν κατα­́σκοποί ἐστε
 • καὶ ἔθετο αὐτοὺς ἐν φυλακῇ ἡμέρας τρεῖς
 • εἶπεν δὲ αὐτοῖς τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ τοῦτο ποιήσατε καὶ ζήσεσθε τὸν θεὸν γὰρ ἐγὼ φοβοῦμαι
 • εἰ εἰρηνικοί ἐστε ἀδελφὸς ὑμῶν εἷς κατα­σχεθήτω ἐν τῇ φυλακῇ αὐτοὶ δὲ βαδίσατε καὶ ἀπαγάγετε τὸν ἀγορασμὸν τῆς σιτοδοσίας ὑμῶν
 • καὶ τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν τὸν νεώτερον ἀγάγετε προ­́ς με καὶ πιστευθήσον­ται τὰ ῥήματα ὑμῶν εἰ δὲ μή ἀπο­θανεῖσθε ἐποίησαν δὲ οὕτως
 • καὶ εἶπεν ἕκασ­τος προ­̀ς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ναί ἐν ἁμαρτίᾳ γάρ ἐσμεν περὶ τοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν ὅτι ὑπερείδομεν τὴν θλῖψιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ὅτε κατεδέετο ἡμῶν καὶ οὐκ εἰσηκούσαμεν αὐτοῦ ἕνεκεν τούτου ἐπῆλθεν ἐφ᾿ ἡμᾶς ἡ θλῖψις αὕτη
 • ἀπο­κριθεὶς δὲ Рουβην εἶπεν αὐτοῖς οὐκ ἐλάλησα ὑμῖν λέγων μὴ ἀδικήσητε τὸ παιδάριον καὶ οὐκ εἰσηκούσατέ μου καὶ ἰδοὺ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκζητεῖται
 • αὐτοὶ δὲ οὐκ ᾔδεισαν ὅτι ἀκούει Ιωσηφ ὁ γὰρ ἑρμηνευτὴς ἀνὰ μέσον αὐτῶν ἦν
 • ἀπο­στραφεὶς δὲ ἀπ᾿ αὐτῶν ἔκλαυσεν Ιωσηφ καὶ πάλιν προ­σῆλθεν προ­̀ς αὐτοὺς καὶ εἶπεν αὐτοῖς καὶ ἔλαβεν τὸν Συμεων ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐναν­τίον αὐτῶν
 • ἐνετείλατο δὲ Ιωσηφ ἐμπλῆ­σαι τὰ ἀγγεῖα αὐτῶν σίτου καὶ ἀπο­δοῦναι τὸ ἀργύριον ἑκάστου εἰς τὸν σάκκον αὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτοῖς ἐπι­σιτισμὸν εἰς τὴν ὁδόν καὶ ἐγενήθη αὐτοῖς οὕτως
 • καὶ ἐπι­θέν­τες τὸν σῖτον ἐπι­̀ τοὺς ὄνους αὐτῶν ἀπῆλθον ἐκεῖθεν
 • λύσας δὲ εἷς τὸν μάρσιππον αὐτοῦ δοῦναι χορτάσματα τοῖς ὄνοις αὐτοῦ οὗ κατέλυσαν εἶδεν τὸν δεσμὸν τοῦ ἀργυρίου αὐτοῦ καὶ ἦν ἐπάνω τοῦ στόμα­τος τοῦ μαρσίππου
 • καὶ εἶπεν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ ἀπεδόθη μοι τὸ ἀργύριον καὶ ἰδοὺ τοῦτο ἐν τῷ μαρσίππῳ μου καὶ ἐξέστη ἡ καρδία αὐτῶν καὶ ἐταράχθησαν προ­̀ς ἀλλήλους λέγον­τες τί τοῦτο ἐποίησεν ὁ θεὸς ἡμῖν
 • ἦλθον δὲ προ­̀ς Ιακωβ τὸν πατέρα αὐτῶν εἰς γῆν Χανααν καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάν­τα τὰ συμβάν­τα αὐτοῖς λέγον­τες
 • λελάληκεν ὁ ἄνθρωπος ὁ κύριος τῆς γῆς προ­̀ς ἡμᾶς σκληρὰ καὶ ἔθετο ἡμᾶς ἐν φυλακῇ ὡς κατα­σκοπεύ­ον­τας τὴν γῆν
 • εἴπαμεν δὲ αὐτῷ εἰρηνικοί ἐσμεν οὔκ ἐσμεν κατα­́σκοποι
 • δώδεκα ἀδελφοί ἐσμεν υἱοὶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ὁ εἷς οὐχ ὑπάρχει ὁ δὲ μικρότερος μετὰ τοῦ πατρὸς ἡμῶν σήμερον ἐν γῇ Χανααν
 • εἶπεν δὲ ἡμῖν ὁ ἄνθρωπος ὁ κύριος τῆς γῆς ἐν τούτῳ γνώσομαι ὅτι εἰρηνικοί ἐστε ἀδελφὸν ἕνα ἄφετε ὧδε μετ᾿ ἐμοῦ τὸν δὲ ἀγορασμὸν τῆς σιτοδοσίας τοῦ οἴκου ὑμῶν λαβόν­τες ἀπέλθατε
 • καὶ ἀγάγετε προ­́ς με τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν τὸν νεώτερον καὶ γνώσομαι ὅτι οὐ κατα­́σκοποί ἐστε ἀλλ᾿ ὅτι εἰρηνικοί ἐστε καὶ τὸν ἀδελφὸν ὑμῶν ἀπο­δώσω ὑμῖν καὶ τῇ γῇ ἐμπορεύ­εσθε
 • ἐγένετο δὲ ἐν τῷ κατα­κενοῦν αὐτοὺς τοὺς σάκκους αὐτῶν καὶ ἦν ἑκάστου ὁ δεσμὸς τοῦ ἀργυρίου ἐν τῷ σάκκῳ αὐτῶν καὶ εἶδον τοὺς δεσμοὺς τοῦ ἀργυρίου αὐτῶν αὐτοὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν
 • εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ιακωβ ὁ πατὴρ αὐτῶν ἐμὲ ἠτεκνώσατε Ιωσηφ οὐκ ἔστιν Συμεων οὐκ ἔστιν καὶ τὸν Βενιαμιν λήμψεσθε ἐπ᾿ ἐμὲ ἐγένετο πάν­τα ταῦτα
 • εἶπεν δὲ Рουβην τῷ πατρὶ αὐτοῦ λέγων τοὺς δύο υἱούς μου ἀπό­κτεινον ἐὰν μὴ ἀγάγω αὐτὸν προ­̀ς σέ δὸς αὐτὸν εἰς τὴν χεῖρά μου κἀγὼ ἀνάξω αὐτὸν προ­̀ς σέ
 • ὁ δὲ εἶπεν οὐ κατα­βή­σε­ται ὁ υἱός μου μεθ᾿ ὑμῶν ὅτι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἀπέθανεν καὶ αὐτὸς μόνος κατα­λέλειπται καὶ συμβή­σε­ται αὐτὸν μαλακισθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ἂν πορεύ­ησθε καὶ κατα­́ξετέ μου τὸ γῆρας μετὰ λύπης εἰς ᾅδου
 • 雅 各 见 埃 及 有 粮 , 就 对 儿 子 们 说 , 你 们 为 什 么 彼 此 观 望 呢 。
 • 我 听 见 埃 及 有 粮 , 你 们 可 以 下 去 , 从 那 里 为 我 们 籴 些 来 , 使 我 们 可 以 存 活 , 不 至 于 死 。
 • 于 是 , 约 瑟 的 十 个 哥 哥 都 下 埃 及 籴 粮 去 了 。
 • 但 约 瑟 的 兄 弟 便 雅 悯 , 雅 各 没 有 打 发 他 和 哥 哥 们 同 去 , 因 为 雅 各 说 , 恐 怕 他 遭 害 。
 • 来 籴 粮 的 人 中 有 以 色 列 的 儿 子 们 , 因 为 迦 南 地 也 有 饥 荒 。
 • 当 时 治 理 埃 及 地 的 是 约 瑟 。 粜 粮 给 那 地 众 民 的 就 是 他 。 约 瑟 的 哥 哥 们 来 了 , 脸 伏 于 地 , 向 他 下 拜 。
 • 约 瑟 看 见 他 哥 哥 们 , 就 认 得 他 们 , 却 装 作 生 人 , 向 他 们 说 些 严 厉 话 , 问 他 们 说 , 你 们 从 哪 里 来 。 他 们 说 , 我 们 从 迦 南 地 来 籴 粮 。
 • 约 瑟 认 得 他 哥 哥 们 , 他 们 却 不 认 得 他 。
 • 约 瑟 想 起 从 前 所 作 的 那 两 个 梦 , 就 对 他 们 说 , 你 们 是 奸 细 , 来 窥 探 这 地 的 虚 实 。
 • 他 们 对 他 说 , 我 主 阿 , 不 是 的 。 仆 人 们 是 籴 粮 来 的 。
 • 我 们 都 是 一 个 人 的 儿 子 , 是 诚 实 人 。 仆 人 们 并 不 是 奸 细 。
 • 约 瑟 说 , 不 然 , 你 们 必 是 窥 探 这 地 的 虚 实 来 的 。
 • 他 们 说 , 仆 人 们 本 是 弟 兄 十 二 人 , 是 迦 南 地 一 个 人 的 儿 子 , 顶 小 的 现 今 在 我 们 的 父 亲 那 里 , 有 一 个 没 有 了 。
 • 约 瑟 说 , 我 才 说 你 们 是 奸 细 , 这 话 实 在 不 错 。
 • 我 指 着 法 老 的 性 命 起 誓 , 若 是 你 们 的 小 兄 弟 不 到 这 里 来 , 你 们 就 不 得 出 这 地 方 , 从 此 就 可 以 把 你 们 证 验 出 来 了 。
 • 须 要 打 发 你 们 中 间 一 个 人 去 , 把 你 们 的 兄 弟 带 来 。 至 于 你 们 , 都 要 囚 在 这 里 , 好 证 验 你 们 的 话 涉 不 真 , 若 不 真 , 我 指 着 法 老 的 性 命 起 誓 , 你 们 一 定 是 奸 细 。
 • 于 是 约 瑟 把 他 们 都 下 在 监 里 三 天 。
 • 到 了 第 三 天 , 约 瑟 对 他 们 说 , 我 是 敬 畏 神 的 。 你 们 照 我 的 话 行 就 可 以 存 活 。
 • 你 们 如 果 是 诚 实 人 , 可 以 留 你 们 中 间 的 一 个 人 囚 在 监 里 , 但 你 们 可 以 带 着 粮 食 回 去 , 救 你 们 家 里 的 饥 荒 。
 • 把 你 们 的 小 兄 弟 带 到 我 这 里 来 , 如 此 , 你 们 的 话 便 有 证 据 , 你 们 也 不 至 于 死 。 他 们 就 照 样 而 行 。
 • 他 们 彼 此 说 , 我 们 在 兄 弟 身 上 实 在 有 罪 。 他 哀 求 我 们 的 时 候 , 我 们 见 他 心 里 的 愁 苦 , 却 不 肯 听 , 所 以 这 场 苦 难 临 到 我 们 身 上 。
 • 流 便 说 , 我 岂 不 是 对 你 们 说 过 , 不 可 伤 害 那 孩 子 麽 。 只 是 你 们 不 肯 听 , 所 以 流 他 血 的 罪 向 我 们 追 讨 。
 • 他 们 不 知 道 约 瑟 听 得 出 来 , 因 为 在 他 们 中 间 用 通 事 传 话 。
 • 约 瑟 转 身 退 去 , 哭 了 一 场 , 又 回 来 对 他 们 说 话 , 就 从 他 们 中 间 挑 出 西 缅 来 , 在 他 们 眼 前 把 他 捆 绑 。
 • 约 瑟 吩 咐 人 把 粮 食 装 满 他 们 的 器 具 , 把 各 人 的 银 子 归 还 在 各 人 的 口 袋 里 , 又 给 他 们 路 上 用 的 食 物 , 人 就 照 他 的 话 办 了 。
 • 他 们 就 把 粮 食 驮 在 驴 上 , 离 开 那 里 去 了 。
 • 到 了 住 宿 的 地 方 , 他 们 中 间 有 一 个 人 打 开 口 袋 , 要 拿 料 喂 驴 , 才 看 见 自 己 的 银 子 仍 在 口 袋 里 ,
 • 就 对 弟 兄 们 说 , 我 的 银 子 归 还 了 , 看 阿 , 仍 在 我 口 袋 里 。 他 们 就 提 心 吊 胆 , 战 战 兢 兢 地 彼 此 说 , 这 是 神 向 我 们 作 什 么 呢 ,
 • 他 们 来 到 迦 南 地 , 他 们 的 父 亲 雅 各 那 里 , 将 所 遭 遇 的 事 都 告 诉 他 , 说 ,
 • 那 地 的 主 对 我 们 说 严 厉 的 话 , 把 我 们 当 作 窥 探 那 地 的 奸 细 。
 • 我 们 对 他 说 , 我 们 是 诚 实 人 , 并 不 是 奸 细 。
 • 我 们 本 是 弟 兄 十 二 人 , 都 是 一 个 父 亲 的 儿 子 , 有 一 个 没 有 了 , 顶 小 的 如 今 同 我 们 的 父 亲 在 迦 南 地 。
 • 那 地 的 主 对 我 们 说 , 若 要 我 知 道 你 们 是 诚 实 人 , 可 以 留 下 你 们 中 间 的 一 个 人 在 我 这 里 , 你 们 可 以 带 着 粮 食 回 去 , 救 你 们 家 里 的 饥 荒 。
 • 把 你 们 的 小 兄 弟 带 到 我 这 里 来 , 我 便 知 道 你 们 不 是 奸 细 , 乃 是 诚 实 人 。 这 样 , 我 就 把 你 们 的 弟 兄 交 给 你 们 , 你 们 也 可 以 在 这 地 作 买 卖 。
 • 后 来 他 们 倒 口 袋 , 不 料 , 各 人 的 银 包 都 在 口 袋 里 。 他 们 和 父 亲 看 见 银 包 就 都 害 怕 。
 • 他 们 的 父 亲 雅 各 对 他 们 说 , 你 们 使 我 丧 失 我 的 儿 子 , 约 瑟 没 有 了 , 西 缅 也 没 有 了 , 你 们 又 要 将 便 雅 悯 带 去 。 这 些 事 都 归 到 我 身 上 了 。
 • 流 便 对 他 父 亲 说 , 我 若 不 带 他 回 来 交 给 你 , 你 可 以 杀 我 的 两 个 儿 子 。 只 管 把 他 交 在 我 手 里 , 我 必 带 他 回 来 交 给 你 。
 • 雅 各 说 , 我 的 儿 子 不 可 与 你 们 一 同 下 去 。 他 哥 哥 死 了 , 只 剩 下 他 , 他 若 在 你 们 所 行 的 路 上 遭 害 , 那 便 是 你 们 使 我 白 发 苍 苍 , 悲 悲 惨 惨 地 下 阴 间 去 了 。