Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • И не можа́­ше Ио́сифъ удержа́тися всѣ́мъ предстоя́щымъ ему́, но рече́: отосли́те всѣ́хъ от­ мене́. И не предстоя́ше ни еди́нъ Ио́сифу, егда́ познава́­шеся бра́тiи сво­е́й.
 • И испусти́ гла́съ съ пла́чемъ: слы́шаша же вси́ Еги́птяне, и слы́шано бы́сть въ дому́ фарао́новѣ.
 • Рече́ же Ио́сифъ бра́тiи сво­е́й: а́зъ е́смь Ио́сифъ: еще́ ли оте́цъ мо́й жи́въ е́сть? И не мого́ша бра́тiя от­вѣща́ти ему́: смути́шася бо.
 • Рече́ же Ио́сифъ бра́тiи сво­е́й: при­­бли́житеся ко мнѣ́. И при­­бли́жишася. И рече́: а́зъ е́смь Ио́сифъ, бра́тъ ва́шъ, его́же прода́сте во Еги́петъ:
 • ны́нѣ у́бо не скорби́те, ниже́ же́стоко ва́мъ да яви́т­ся, я́ко прода́сте мя́ сѣ́мо: на жи́знь бо посла́ мя Бо́гъ предъ ва́ми:
 • сiе́ бо второ́е лѣ́то гла́дъ на земли́, и еще́ пя́ть лѣ́тъ оста́, въ ни́хже не бу́детъ ора́нiя, ни жа́твы:
 • посла́ бо мя́ Бо́гъ предъ ва́ми оста́вити ва́мъ оста́нокъ на земли́ и препита́ти ва́шъ оста́нокъ ве́лiй:
 • ны́нѣ у́бо не вы́ посла́сте мя́ сѣ́мо, но Бо́гъ: и сотвори́ мя я́ко отца́ фарао́ну и господи́на всему́ до́му его́ и кня́зя все́й земли́ Еги́петстѣй:
 • потща́в­шеся у́бо, взы́дите ко отцу́ мо­ему́ и рцы́те ему́: сiя́ глаго́летъ сы́нъ тво́й Ио́сифъ: сотвори́ мя Бо́гъ господи́на все́й земли́ Еги́петстѣй: сни́ди у́бо ко мнѣ́ и не уме́дли:
 • и всели́шися въ земли́ Гесе́мли Араві́йстѣй, и бу́деши бли́зъ мене́ ты́ и сы́нове тво­и́, и сы́нове сыно́въ тво­и́хъ, о́вцы твоя́ и воло́ве тво­и́, и ели́ка су́ть твоя́:
 • и препита́ю тя́ та́мо, еще́ бо пя́ть лѣ́тъ бу́детъ гла́дъ на земли́, да не поги́бнеши ты́ и сы́нове тво­и́, и вся́ имѣ́нiя твоя́.
 • Се́, о́чи ва́ши ви́дятъ, и о́чи Венiами́на бра́та мо­его́, я́ко уста́ моя́ глаго́лющая къ ва́мъ:
 • воз­вѣсти́те у́бо отцу́ мо­ему́ всю́ сла́ву мою́ су́щую во Еги́птѣ, и ели́ка ви́дите: и ускори́в­ше, при­­веди́те отца́ мо­его́ сѣ́мо.
 • И напа́дъ на вы́ю Венiами́на, бра́та сво­его́, пла́кася надъ ни́мъ, и Венiами́нъ пла́кася на вы́и его́.
 • И облобыза́въ всю́ бра́тiю свою́, пла́кася надъ ни́ми: и по си́хъ глаго́лаша къ нему́ бра́тiя его́.
 • И пронесе́ся гла́съ въ дому́ фарао́новѣ, глаго́люще: прiидо́ша бра́тiя Ио́сифова. Возра́довася же фарао́нъ и раби́ его́.
 • Рече́ же фарао́нъ ко Ио́сифу: рцы́ бра́тiи сво­е́й: сiе́ сотвори́те: напо́лните сосу́ды ва́шя [пшени́цы] и иди́те въ зе́млю Ханаа́ню,
 • и взе́мше отца́ ва́­шего и имѣ́нiя ва́ша, прiиди́те ко мнѣ́: и да́мъ ва́мъ от­ всѣ́хъ бла́гъ Еги́петскихъ, и снѣ́сте ту́къ земли́:
 • ты́ же заповѣ́ждь сiя́: взя́ти и́мъ колесни́цы от­ земли́ Еги́петскiя, дѣ́темъ и́хъ и жена́мъ и́хъ: и по­и́мше отца́ сво­его́, прiиди́те:
 • и не пощади́те очи́ма сосу́довъ ва́шихъ: вся́ бо блага́я Еги́петская ва́мъ бу́дутъ.
 • Сотвори́ша же та́ко сы́нове Изра́илевы: даде́ же и́мъ Ио́сифъ колесни́цы по повелѣ́нiю фарао́на царя́ [Еги́петска], и даде́ и́мъ бра́шно на пу́ть:
 • и всѣ́мъ даде́ сугу́бы ри́зы, Венiами́ну же даде́ три́ста златни́цъ и пя́теры ри́зы премѣ́н­ныя:
 • и отцу́ сво­ему́ посла́ та́кожде, и де́сять осло́въ везу́щихъ от­ всѣ́хъ бла́гъ Еги́петскихъ, и де́сять мско́въ везу́щихъ хлѣ́бы на пу́ть отцу́ его́.
 • И от­пусти́ бра́тiю свою́. И от­идо́ша. И рече́ и́мъ: не гнѣ́вайтеся на пути́.
 • Изыдо́ша же изъ Еги́пта и прiидо́ша въ зе́млю Ханаа́ню ко Иа́кову отцу́ сво­ему́
 • и повѣ́даша ему́ глаго́люще: я́ко сы́нъ тво́й Ио́сифъ жи́въ е́сть, и о́нъ владѣ́етъ надъ все́ю земле́ю Еги́петскою. И ужасе́ся въ мы́сли Иа́ковъ: не вѣ́роваше бо и́мъ.
 • Глаго́лаша же ему́ вся́ рече́н­ная от­ Ио́сифа, ели́ка рече́ и́мъ. Узрѣ́въ же колесни́цы, я́же посла́ Ио́сифъ, е́же взя́ти его́, оживе́ Ду́хъ Иа́кова, отца́ и́хъ,
 • и рече́ Изра́иль: вели́ко ми́ е́сть [сiе́], а́ще еще́ Ио́сифъ сы́нъ мо́й жи́въ е́сть: ше́дъ узрю́ его́, пре́жде не́же умре́ти ми́.
 • Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: удалите от меня всех. И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим.
 • И громко зарыдал он, и услышали Египтяне, и услышал дом фараонов.
 • И сказал Иосиф братьям своим: я – Иосиф, жив ли еще отец мой? Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним.
 • И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал: я – Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет;
 • но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни;
 • ибо теперь два года голода на земле: [остается] еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут;
 • Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением.
 • Итак не вы послали меня сюда, но Бог, Который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле Египетской.
 • Идите скорее к отцу моему и скажите ему: так говорит сын твой Иосиф: Бог поставил меня господином над всем Египтом; приди ко мне, не медли;
 • ты будешь жить в земле Гесем; и будешь близ меня, ты, и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое;
 • и прокормлю тебя там, ибо голод будет еще пять лет, чтобы не обнищал ты и дом твой и все твое.
 • И вот, очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами;
 • скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда.
 • И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал; и Вениамин плакал на шее его.
 • И целовал всех братьев своих и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его.
 • Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа; и приятно было фараону и рабам его.
 • И сказал фараон Иосифу: скажи братьям твоим: вот что сделайте: навьючьте скот ваш [хлебом] и ступайте в землю Ханаанскую;
 • и возьмите отца вашего и семейства ваши и придите ко мне; я дам вам лучшее [место] в земле Египетской, и вы будете есть тук земли.
 • Тебе же повелеваю сказать им: сделайте сие: возьмите себе из земли Египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего и придите;
 • и не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей земли Египетской дам вам.
 • Так и сделали сыны Израилевы. И дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас,
 • каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину дал триста сребреников и пять перемен одежд;
 • также и отцу своему послал десять ослов, навьюченных лучшими произведениями Египетскими, и десять ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь.
 • И отпустил братьев своих, и они пошли. И сказал им: не ссорьтесь на дороге.
 • И пошли они из Египта, и пришли в землю Ханаанскую к Иакову, отцу своему,
 • и известили его, сказав: Иосиф [сын твой] жив и теперь владычествует над всею землею Египетскою. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им.
 • Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы везти его, тогда ожил дух Иакова, отца их,
 • и сказал Израиль: довольно [сего для меня], еще жив сын мой Иосиф; пойду и увижу его, пока не умру.
 • No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado, y clamó: «¡Haced salir de mi presencia a todos!» Así no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos.
 • Entonces se echó a llorar a gritos; lo oyeron los egipcios, y lo oyó también la casa del faraón.
 • Y dijo José a sus hermanos:

  —Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?

  Sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él.

 • Pero José les dijo:

  —Acercaos ahora a mí.

  Ellos se acercaron, y él les dijo:

  —Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios.

 • Ahora, pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros.
 • Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales no habrá arada ni siega.
 • Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación.
 • Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto.
 • Daos prisa, id a mi padre y decidle: “Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto; ven a mí, no te detengas.
 • Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes.
 • Allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú, tu casa y todo lo que tienes.”
 • Vuestros ojos ven, y también los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla.
 • Haréis, pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto. ¡Daos prisa, y traed a mi padre acá!
 • José se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró; también Benjamín lloró sobre su cuello.
 • Luego besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después de esto, sus hermanos hablaron con él.
 • Se oyó la noticia en la casa del faraón, y se decía: «Los hermanos de José han venido.» Esto agradó a los ojos del faraón y de sus siervos.
 • Y dijo el faraón a José:

  —Di a tus hermanos: “Haced esto: cargad vuestras bestias y marchaos; volved a la tierra de Canaán,

 • tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra.”
 • Y tú manda: “Haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, tomad a vuestro padre y venid.
 • Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra.”
 • Así lo hicieron los hijos de Israel; y José les dio carros conforme a la orden del faraón y les suministró víveres para el camino.
 • A cada uno de ellos le dio un vestido nuevo, y a Benjamín le dio trescientas piezas de plata y cinco vestidos nuevos.
 • A su padre le envió esto: diez asnos cargados de lo mejor de Egipto y diez asnas cargadas de trigo, pan y comida; esto para el viaje de su padre.
 • Luego despidió a sus hermanos, y cuando se iban, les dijo:

  —No riñáis por el camino.

 • Subieron, pues, de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán, junto a su padre Jacob.
 • Y le dieron las nuevas, diciendo: «¡José aún vive, y es señor en toda la tierra de Egipto!» Pero el corazón de Jacob desfalleció porque no les creía.
 • Entonces ellos le repitieron todas las palabras que José les había hablado; y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió.
 • Y dijo Israel:

  —¡Con esto me basta! ¡José, mi hijo, vive todavía! Iré y lo veré antes de morir.


 • 约 瑟 在 左 右 站 着 的 人 面 前 情 不 自 禁 , 吩 咐 一 声 说 , 人 都 要 离 开 我 出 去 。 约 瑟 和 弟 兄 相 认 的 时 候 并 没 有 一 人 站 在 他 面 前 。
 • 他 就 放 声 大 哭 , 埃 及 人 和 法 老 家 中 的 人 都 听 见 了 。
 • 约 瑟 对 他 弟 兄 们 说 , 我 是 约 瑟 。 我 的 父 亲 还 在 麽 , 他 弟 兄 不 能 回 答 , 因 为 在 他 面 前 都 惊 惶 。
 • 约 瑟 又 对 他 弟 兄 们 说 , 请 你 们 近 前 来 。 他 们 就 近 前 来 。 他 说 , 我 是 你 们 的 兄 弟 约 瑟 , 就 是 你 们 所 卖 到 埃 及 的 。
 • 现 在 , 不 要 因 为 把 我 卖 到 这 里 自 忧 自 恨 。 这 是 神 差 我 在 你 们 以 先 来 , 为 要 保 全 生 命 。
 • 现 在 这 地 的 饥 荒 已 经 二 年 了 , 还 在 五 年 不 能 耕 种 , 不 能 收 成 。
 • 神 差 我 在 你 们 以 先 来 , 为 要 给 你 们 存 留 馀 种 在 世 上 , 又 要 大 施 拯 救 , 保 全 你 们 的 生 命 。
 • 这 样 看 来 , 差 我 到 这 里 来 的 不 是 你 们 , 乃 是 神 。 他 又 使 我 如 法 老 的 父 , 作 他 全 家 的 主 , 并 埃 及 全 地 的 宰 相 。
 • 你 们 要 赶 紧 上 到 我 父 亲 那 里 。 对 他 说 , 你 儿 子 约 瑟 这 样 说 , 神 使 我 作 全 埃 及 的 主 , 请 你 下 到 我 这 里 来 , 不 要 耽 延 。
 • 你 和 你 我 儿 子 孙 子 , 连 牛 群 羊 群 , 并 一 切 所 有 的 , 都 可 以 住 在 歌 珊 地 , 与 我 相 近 。
 • 我 要 在 那 里 奉 养 你 。 因 为 还 有 五 年 的 饥 荒 , 免 得 你 和 你 的 眷 属 , 并 一 切 所 有 的 , 都 败 落 了 。
 • 况 且 你 们 的 眼 和 我 兄 弟 便 雅 悯 的 眼 都 看 见 是 我 亲 口 对 你 们 说 话 。
 • 你 们 也 要 将 我 在 埃 及 一 切 的 荣 耀 和 你 们 所 看 见 的 事 都 告 诉 我 父 亲 , 又 要 赶 紧 地 将 我 父 亲 搬 到 我 这 里 来 。
 • 于 是 约 瑟 伏 在 他 兄 弟 便 雅 悯 的 颈 项 上 哭 , 便 雅 悯 也 在 他 的 颈 项 上 哭 。
 • 他 又 与 众 弟 兄 亲 嘴 , 抱 着 他 们 哭 , 随 后 他 弟 兄 就 和 他 说 话 。
 • 这 风 声 传 到 法 老 的 宫 里 , 说 , 约 瑟 的 弟 兄 们 来 了 。 法 老 和 他 的 臣 仆 都 很 喜 欢 。
 • 法 老 对 约 瑟 说 , 你 吩 咐 你 的 弟 兄 们 说 , 你 们 要 这 样 行 , 把 驮 子 抬 在 牲 口 上 , 起 身 往 迦 南 地 去 。
 • 将 你 们 的 父 亲 和 你 们 的 眷 属 都 搬 到 我 这 里 来 , 我 要 把 埃 及 地 的 美 物 赐 给 你 们 , 你 们 也 要 吃 这 地 肥 美 的 出 产 。
 • 现 在 我 吩 咐 你 们 要 这 样 行 , 从 埃 及 地 带 着 车 辆 去 , 把 你 们 的 孩 子 和 妻 子 , 并 你 们 的 父 亲 都 搬 来 。
 • 你 们 眼 中 不 要 爱 惜 你 们 的 家 具 , 因 为 埃 及 全 地 的 美 物 都 是 你 们 的 。
 • 以 色 列 的 儿 子 们 就 如 此 行 。 约 瑟 照 着 法 老 的 吩 咐 给 他 们 车 辆 和 路 上 用 的 食 物 ,
 • 又 给 他 们 各 人 一 套 衣 服 , 惟 独 给 便 雅 悯 三 百 银 子 , 五 套 衣 服 。
 • 送 给 他 父 亲 公 驴 十 匹 , 驮 着 埃 及 的 美 物 , 母 驴 十 匹 , 驮 着 粮 食 与 饼 和 菜 , 为 他 父 亲 路 上 用 。
 • 于 是 约 瑟 打 发 他 弟 兄 们 回 去 , 又 对 他 们 说 , 你 们 不 要 在 路 上 相 争 。
 • 他 们 从 埃 及 上 去 , 来 到 迦 南 地 , 他 们 的 父 亲 雅 各 那 里 ,
 • 告 诉 他 说 , 约 瑟 还 在 , 并 且 作 埃 及 全 地 的 宰 相 。 雅 各 心 里 冰 凉 , 因 为 不 信 他 们 。
 • 他 们 便 将 约 瑟 对 他 们 说 的 一 切 话 都 告 诉 了 他 。 他 们 父 亲 雅 各 又 看 见 约 瑟 打 发 来 接 他 的 车 辆 , 心 就 苏 醒 了 。
 • 以 色 列 说 , 吧 了 。 吧 了 。 我 的 儿 子 约 瑟 还 在 , 趁 我 未 死 以 先 , 我 要 去 见 他 一 面 。

 • Иосиф был уже не в силах сдерживаться при посторонних. «Выйдите все!» — закричал Иосиф. И никого не было рядом, когда Иосиф открыл своим братьям, кто он.
 • Но рыдал он так громко, что египтяне услышали, и слух долетел до двора фараона.
 • «Я Иосиф, — сказал он братьям. — Что с отцом?» А те, остолбенев, не в силах были вымолвить ни слова.
 • «Подойдите», — сказал Иосиф. И братья подошли. «Это я, Иосиф, — сказал он им, — ваш брат, которого вы продали в Египет.
 • Но не мучьтесь, не терзайте себя за это. Ведь Бог послал меня сюда, чтобы спасти вам жизнь.
 • Вот уже два года, как длится голод, и еще пять лет не будет ни пахоты, ни жатвы.
 • Бог послал меня сюда прежде вас, чтобы ваш род уцелел на земле — уцелел и стал многочисленным.
 • Не вы — Бог отправил меня сюда и сделал так, что я стал фараону отцом — господином над всем, что ему принадлежит, и правителем всей земли египетской.
 • Спешите к отцу, скажите ему: „Так говорит твой сын Иосиф: Бог сделал меня правителем всего Египта. Не медли, приходи ко мне.
 • Ты поселишься вблизи от меня, в земле Гóшен, вместе с сыновьями и внуками, вместе со всеми стадами и со всем своим добром.
 • Там я устрою твою жизнь так, чтобы ни тебе, ни твоей семье, ни твоему скоту ни в чем не терпеть нужды — потому что впереди еще пять лет голода”».
 • «Смотрите же! — воскликнул Иосиф. — Смотри, Вениамин, брат мой! Ведь это я, я говорю с вами!
 • Расскажите отцу, как велик я и славен в Египте. Расскажите про все, что вы видели здесь и скорее приводите сюда отца!»
 • Он обнял Вениамина, своего брата, и зарыдал — и Вениамин рыдал, обнимая его.
 • Потом, рыдая, Иосиф расцеловал остальных братьев — и начались разговоры.
 • Весть о том, что к Иосифу пришли братья, долетела и до двора фараона. Фараон и его приближенные были рады,
 • и фараон сказал Иосифу: «Вели братьям навьючить своих ослов и идти в Ханаан,
 • чтобы привести сюда отца и свои семьи. Я дам им все самое лучшее, что есть в Египте, — пусть наслаждаются изобилием нашей страны!
 • Вели им взять в Египте повозки для детей и женщин; и пусть они с собою привезут отца.
 • А об оставленном имуществе им горевать не стоит: у них будет все самое лучшее, что есть в Египте!»
 • Так и сделали сыновья Израиля. Иосиф дал им повозки, как и велел фараон, а также еды на дорогу
 • и каждому — новую одежду. Вениамину он дал триста шекелей серебра и пять новых одежд.
 • Отцу он послал на десяти ослах все, чем богата египетская земля, а на десяти ослицах — зерно, хлеб и прочее продовольствие на дорогу.
 • «Идите, не бойтесь», — сказал он братьям на прощание.
 • Они покинули Египет и вернулись в Ханаан к отцу.
 • «Иосиф жив, — сказали они Иакову, — он теперь правит всем Египтом». Замерло у Иакова сердце: не мог он поверить.
 • Но сыновья пересказали ему слова Иосифа, он увидел своими глазами повозки, которые Иосиф прислал, чтобы забрать его, — и, воспрянув духом,
 • Израиль сказал: «Довольно! Так Иосиф, мой сын, жив?! Пойду, увижу его перед смертью!»