Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • И не можа́­ше Ио́сифъ удержа́тися всѣ́мъ предстоя́щымъ ему́, но рече́: отосли́те всѣ́хъ от­ мене́. И не предстоя́ше ни еди́нъ Ио́сифу, егда́ познава́­шеся бра́тiи сво­е́й.
 • И испусти́ гла́съ съ пла́чемъ: слы́шаша же вси́ Еги́птяне, и слы́шано бы́сть въ дому́ фарао́новѣ.
 • Рече́ же Ио́сифъ бра́тiи сво­е́й: а́зъ е́смь Ио́сифъ: еще́ ли оте́цъ мо́й жи́въ е́сть? И не мого́ша бра́тiя от­вѣща́ти ему́: смути́шася бо.
 • Рече́ же Ио́сифъ бра́тiи сво­е́й: при­­бли́житеся ко мнѣ́. И при­­бли́жишася. И рече́: а́зъ е́смь Ио́сифъ, бра́тъ ва́шъ, его́же прода́сте во Еги́петъ:
 • ны́нѣ у́бо не скорби́те, ниже́ же́стоко ва́мъ да яви́т­ся, я́ко прода́сте мя́ сѣ́мо: на жи́знь бо посла́ мя Бо́гъ предъ ва́ми:
 • сiе́ бо второ́е лѣ́то гла́дъ на земли́, и еще́ пя́ть лѣ́тъ оста́, въ ни́хже не бу́детъ ора́нiя, ни жа́твы:
 • посла́ бо мя́ Бо́гъ предъ ва́ми оста́вити ва́мъ оста́нокъ на земли́ и препита́ти ва́шъ оста́нокъ ве́лiй:
 • ны́нѣ у́бо не вы́ посла́сте мя́ сѣ́мо, но Бо́гъ: и сотвори́ мя я́ко отца́ фарао́ну и господи́на всему́ до́му его́ и кня́зя все́й земли́ Еги́петстѣй:
 • потща́в­шеся у́бо, взы́дите ко отцу́ мо­ему́ и рцы́те ему́: сiя́ глаго́летъ сы́нъ тво́й Ио́сифъ: сотвори́ мя Бо́гъ господи́на все́й земли́ Еги́петстѣй: сни́ди у́бо ко мнѣ́ и не уме́дли:
 • и всели́шися въ земли́ Гесе́мли Араві́йстѣй, и бу́деши бли́зъ мене́ ты́ и сы́нове тво­и́, и сы́нове сыно́въ тво­и́хъ, о́вцы твоя́ и воло́ве тво­и́, и ели́ка су́ть твоя́:
 • и препита́ю тя́ та́мо, еще́ бо пя́ть лѣ́тъ бу́детъ гла́дъ на земли́, да не поги́бнеши ты́ и сы́нове тво­и́, и вся́ имѣ́нiя твоя́.
 • Се́, о́чи ва́ши ви́дятъ, и о́чи Венiами́на бра́та мо­его́, я́ко уста́ моя́ глаго́лющая къ ва́мъ:
 • воз­вѣсти́те у́бо отцу́ мо­ему́ всю́ сла́ву мою́ су́щую во Еги́птѣ, и ели́ка ви́дите: и ускори́в­ше, при­­веди́те отца́ мо­его́ сѣ́мо.
 • И напа́дъ на вы́ю Венiами́на, бра́та сво­его́, пла́кася надъ ни́мъ, и Венiами́нъ пла́кася на вы́и его́.
 • И облобыза́въ всю́ бра́тiю свою́, пла́кася надъ ни́ми: и по си́хъ глаго́лаша къ нему́ бра́тiя его́.
 • И пронесе́ся гла́съ въ дому́ фарао́новѣ, глаго́люще: прiидо́ша бра́тiя Ио́сифова. Возра́довася же фарао́нъ и раби́ его́.
 • Рече́ же фарао́нъ ко Ио́сифу: рцы́ бра́тiи сво­е́й: сiе́ сотвори́те: напо́лните сосу́ды ва́шя [пшени́цы] и иди́те въ зе́млю Ханаа́ню,
 • и взе́мше отца́ ва́­шего и имѣ́нiя ва́ша, прiиди́те ко мнѣ́: и да́мъ ва́мъ от­ всѣ́хъ бла́гъ Еги́петскихъ, и снѣ́сте ту́къ земли́:
 • ты́ же заповѣ́ждь сiя́: взя́ти и́мъ колесни́цы от­ земли́ Еги́петскiя, дѣ́темъ и́хъ и жена́мъ и́хъ: и по­и́мше отца́ сво­его́, прiиди́те:
 • и не пощади́те очи́ма сосу́довъ ва́шихъ: вся́ бо блага́я Еги́петская ва́мъ бу́дутъ.
 • Сотвори́ша же та́ко сы́нове Изра́илевы: даде́ же и́мъ Ио́сифъ колесни́цы по повелѣ́нiю фарао́на царя́ [Еги́петска], и даде́ и́мъ бра́шно на пу́ть:
 • и всѣ́мъ даде́ сугу́бы ри́зы, Венiами́ну же даде́ три́ста златни́цъ и пя́теры ри́зы премѣ́н­ныя:
 • и отцу́ сво­ему́ посла́ та́кожде, и де́сять осло́въ везу́щихъ от­ всѣ́хъ бла́гъ Еги́петскихъ, и де́сять мско́въ везу́щихъ хлѣ́бы на пу́ть отцу́ его́.
 • И от­пусти́ бра́тiю свою́. И от­идо́ша. И рече́ и́мъ: не гнѣ́вайтеся на пути́.
 • Изыдо́ша же изъ Еги́пта и прiидо́ша въ зе́млю Ханаа́ню ко Иа́кову отцу́ сво­ему́
 • и повѣ́даша ему́ глаго́люще: я́ко сы́нъ тво́й Ио́сифъ жи́въ е́сть, и о́нъ владѣ́етъ надъ все́ю земле́ю Еги́петскою. И ужасе́ся въ мы́сли Иа́ковъ: не вѣ́роваше бо и́мъ.
 • Глаго́лаша же ему́ вся́ рече́н­ная от­ Ио́сифа, ели́ка рече́ и́мъ. Узрѣ́въ же колесни́цы, я́же посла́ Ио́сифъ, е́же взя́ти его́, оживе́ Ду́хъ Иа́кова, отца́ и́хъ,
 • и рече́ Изра́иль: вели́ко ми́ е́сть [сiе́], а́ще еще́ Ио́сифъ сы́нъ мо́й жи́въ е́сть: ше́дъ узрю́ его́, пре́жде не́же умре́ти ми́.
 • Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: удалите от меня всех. И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим.
 • И громко зарыдал он, и услышали Египтяне, и услышал дом фараонов.
 • И сказал Иосиф братьям своим: я – Иосиф, жив ли еще отец мой? Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним.
 • И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал: я – Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет;
 • но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни;
 • ибо теперь два года голода на земле: [остается] еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут;
 • Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением.
 • Итак не вы послали меня сюда, но Бог, Который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле Египетской.
 • Идите скорее к отцу моему и скажите ему: так говорит сын твой Иосиф: Бог поставил меня господином над всем Египтом; приди ко мне, не медли;
 • ты будешь жить в земле Гесем; и будешь близ меня, ты, и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое;
 • и прокормлю тебя там, ибо голод будет еще пять лет, чтобы не обнищал ты и дом твой и все твое.
 • И вот, очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами;
 • скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда.
 • И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал; и Вениамин плакал на шее его.
 • И целовал всех братьев своих и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его.
 • Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа; и приятно было фараону и рабам его.
 • И сказал фараон Иосифу: скажи братьям твоим: вот что сделайте: навьючьте скот ваш [хлебом] и ступайте в землю Ханаанскую;
 • и возьмите отца вашего и семейства ваши и придите ко мне; я дам вам лучшее [место] в земле Египетской, и вы будете есть тук земли.
 • Тебе же повелеваю сказать им: сделайте сие: возьмите себе из земли Египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего и придите;
 • и не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей земли Египетской дам вам.
 • Так и сделали сыны Израилевы. И дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас,
 • каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину дал триста сребреников и пять перемен одежд;
 • также и отцу своему послал десять ослов, навьюченных лучшими произведениями Египетскими, и десять ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь.
 • И отпустил братьев своих, и они пошли. И сказал им: не ссорьтесь на дороге.
 • И пошли они из Египта, и пришли в землю Ханаанскую к Иакову, отцу своему,
 • и известили его, сказав: Иосиф [сын твой] жив и теперь владычествует над всею землею Египетскою. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им.
 • Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы везти его, тогда ожил дух Иакова, отца их,
 • и сказал Израиль: довольно [сего для меня], еще жив сын мой Иосиф; пойду и увижу его, пока не умру.
 • Allora Giuseppe non potè più contenersi dinanzi ai circostanti e gridò: «Fate uscire tutti dalla mia presenza!». Così non restò nessuno presso di lui, mentre Giuseppe si faceva conoscere ai suoi fratelli.
 • Ma diede in un grido di pianto e tutti gli Egiziani lo sentirono e la cosa fu risaputa nella casa del faraone.
 • Giuseppe disse ai fratelli: «Io sono Giuseppe! Vive ancora mio padre?». Ma i suoi fratelli non potevano rispondergli, perché atterriti dalla sua presenza.
 • Allora Giuseppe disse ai fratelli: «Avvicinatevi a me!». Si avvicinarono e disse loro: «Io sono Giuseppe, il vostro fratello, che voi avete venduto per ĺEgitto.
 • Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto quaggiù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita.
 • Perché gia da due anni vi è la carestia nel paese e ancora per cinque anni non vi sarà né aratura né mietitura.
 • Dio mi ha mandato qui prima di voi, per assicurare a voi la sopravvivenza nel paese e per salvare in voi la vita di molta gente.
 • Dunque non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio ed Egli mi ha stabilito padre per il faraone, signore su tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d́Egitto.
 • Affrettatevi a salire da mio padre e ditegli: Dice il tuo figlio Giuseppe: Dio mi ha stabilito signore di tutto ĺEgitto. Vieni quaggiù presso di me e non tardare.
 • Abiterai nel paese di Gosen e starai vicino a me tu, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli, i tuoi greggi e i tuoi armenti e tutti i tuoi averi.
 • Là io ti darò sostentamento, poiché la carestia durerà ancora cinque anni, e non cadrai nelĺindigenza tu, la tua famiglia e quanto possiedi.
 • Ed ecco, i vostri occhi lo vedono e lo vedono gli occhi di mio fratello Beniamino: è la mia bocca che vi parla!
 • Riferite a mio padre tutta la gloria che io ho in Egitto e quanto avete visto; affrettatevi a condurre quaggiù mio padre».
 • Allora egli si gettò al collo di Beniamino e pianse. Anche Beniamino piangeva stretto al suo collo.
 • Poi baciò tutti i fratelli e pianse stringendoli a sé. Dopo, i suoi fratelli si misero a conversare con lui.
 • Intanto nella casa del faraone si era diffusa la voce: «Sono venuti i fratelli di Giuseppe!» e questo fece piacere al faraone e ai suoi ministri.
 • Allora il faraone disse a Giuseppe: «Dì ai tuoi fratelli: Fate questo: caricate le cavalcature, partite e andate nel paese di Canaan.
 • Poi prendete vostro padre e le vostre famiglie e venite da me e io vi darò il meglio del paese d́Egitto e mangerete i migliori prodotti della terra.
 • Quanto a te, dà loro questo comando: Fate questo: prendete con voi dal paese d́Egitto carri per i vostri bambini e le vostre donne, prendete vostro padre e venite.
 • Non abbiate rincrescimento per la vostra roba, perché il meglio di tutto il paese sarà vostro».
 • Così fecero i figli di Israele. Giuseppe diede loro carri secondo ĺordine del faraone e diede loro una provvista per il viaggio.
 • Diede a tutti una muta di abiti per ciascuno, ma a Beniamino diede trecento sicli d́argento e cinque mute di abiti.
 • Allo stesso modo mandò al padre dieci asini carichi dei migliori prodotti delĺEgitto e dieci asine cariche di grano, pane e viveri per il viaggio del padre.
 • Poi congedò i fratelli e, mentre partivano, disse loro: «Non litigate durante il viaggio!».
 • Così essi ritornarono dalĺEgitto e arrivarono nel paese di Canaan, dal loro padre Giacobbe
 • e subito gli riferirono: «Giuseppe è ancora vivo, anzi governa tutto il paese d́Egitto!». Ma il suo cuore rimase freddo, perché non poteva credere loro.
 • Quando però essi gli riferirono tutte le parole che Giuseppe aveva detto loro ed egli vide i carri che Giuseppe gli aveva mandati per trasportarlo, allora lo spirito del loro padre Giacobbe si rianimò.
 • Israele disse: «Basta! Giuseppe, mio figlio, è vivo. Andrò a vederlo prima di morire!».
 • Ошондо Жусуп жанында тургандардын алдында өзєн кармай албай: «Менин жанымда турган адамдардын бардыгы чыксын», – деп кыйкырып жиберди. Жусуп бир туугандарына өзєнєн ким экенин айтканда, жанында эч ким жок эле.
 • Ал катуу ыйлап жибергендиктен, аны мисирликтер да, фараондун єй ичи да укту.
 • Анан Жусуп бир туугандарына: «Мен Жусупмун, деги атам тирєєбє?» – деди. Бирок бир туугандары жооп бере албай калышты, анткени алар анын алдында коркуп турушту.
 • Ошондо Жусуп бир туугандарына: «Мага жакын келгилечи», – деди. Алар жакын келишти. Ал: «Мен Жусупмун, силердин Мисирге сатып жиберген бир тууганыңармын.
 • Бирок азыр кайгырбагыла, мени бул жакка сатып жибергениңерге өкєнбөгєлө, анткени Кудай силердин өмєрєңөрдє сактап калыш єчєн, мени бул жакка силерден мурун жиберди.
 • Анткени жер єстєндө ачарчылык башталганына эки эле жыл болду, дагы беш жыл жер да айдалбайт, эгин да орулбайт.
 • Силерди жер єстєндө калтырыш єчєн жана улуу куткаруу иши менен өмєрєңөрдє сактап калуу єчєн, Кудай мени силерден мурун жиберди.
 • Ошондуктан мени бул жакка силер эмес, Кудай жиберди. Ал мени фараондун атасы, анын бєт єйєнєн мырзасы, бєткєл Мисир жеринин эгедери кылып койду.
 • Атама тезирээк баргыла да: Уулуң Жусуп мындай дейт дегиле: “Кудай мени бєткєл Мисир жерине мырза кылып койду. Мага тез кел.
 • Сен Гошен деген жерде жашайсың. Сен уулдарың, уулдарыңдын уулдары, майда жана бодо малың менен, өзєңдєн бардык мєлкєң менен менин жанымда болосуң.
 • Ошол жерде мен сени багам, анткени дагы беш жыл ачарчылык болот. өзєң да, єйєң да, кишилериң да жакырданып кетпесин”.
 • Силерге өз оозум менен айтып жатканымды өзєңөр да, бир тууганым Бенжемин да өз көзє менен көрєп турат.
 • Атама Мисирдеги бєткєл атак-даңкымды, көргөнєңөрдєн бардыгын айтып баргыла да, атамды тезирээк бул жерге алып келгиле», – деди.
 • Анан ал бир тууганы Бенжеминди мойнунан кучактап ыйлады. Бенжемин да аны мойнунан кучактап ыйлады.
 • Анан бардык бир туугандарын өпкєлөп, аларды кучактап ыйлады. Андан кийин бир туугандары аны менен сєйлөшєштє.
 • Жусуптун бир туугандары келгендиги тууралуу кабар фараондун єйєнө жетти. Бул кабар фараонго да, анын кулдарына да жакты.
 • Ошондо фараон Жусупка мындай деди: «Бир туугандарыңа мындай деп айт: “Малыңарга жєк артып, Канаан жерине жөнөгєлө.
 • Атаңарды да, єй-бєлөңөрдє да алып, мага келгиле. Мен силерге Мисирдин эң жакшы жерин берем, силер семиз жердин жемишинен жейсиңер”.
 • Сага болсо аларга мындай деп айтууңду буйрук кылам: “Мындай кылгыла де: Балдарыңар менен аялдарыңар єчєн Мисир жеринен араба алгыла, атаңарды алып келгиле.
 • Буюмдарыңар єчєн өкєнбөгєлө, анткени силерге бєткєл Мисир жериндеги эң жакшы нерселерди берем”».
 • Ысрайыл уулдары ошондой кылышты. Жусуп аларга фараондун буйругу боюнча арабаларды, жол азыктарын берди.
 • Ар бирине алмаштырып кийгидей кийим берди. Бенжеминге болсо єч жєз кємєш тыйын жана беш сыйра кийим берди.
 • Ал эми атасына Мисирдин эң жакшы жер-жемиштери жєктөлгөн он эшек, эгин жана атасынын жолуна камдалган тамак-аш жєктөлгөн он ургаачы эшек жөнөттє.
 • Жусуп бир туугандарын ошентип коё берди. Алар жөнөп кетишти. Аларга: «Жолдо урушпай баргыла», – деди.
 • Алар Мисирден чыгып, Канаан жерине, атасы Жакыпка келип, ага:
 • «Жусуп тирєє экен, азыр ал бєткєл Мисир жерин башкарып турат», – дешти. Бирок Жакып кош көңєл мамиле кылып койду, анткени аларга ишенген жок.
 • Алар ага Жусуптун айткан сөздөрєнєн бардыгын айтып беришти. өзєн алып кетиш єчєн Жусуп жөнөткөн арабаларды көргөндөн кийин гана алардын атасы Жакыптын руху жандана тєштє.
 • Ошондо Ысрайыл мындай деди: «Уулум Жусуп тирєє экенине эми ишендим, көзєм өтө элегинде барып, аны көрєп калайын».